Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 3 cả năm

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1202 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TUẦN 1: Thứ ba ngày 24 tháng 8 năm 2010 ÂM NHẠC Tiết 1 Học hát bài: QUỐC CA VIỆT NAM Nhạc và lời: Văn Cao I/ MỤC TIÊU :  HS hiểu Quốc ca Việt Nam là bài hát nghi lễ của Nhà nước, được hát hoặc cử nhạc khi chào cờ.  HS biết hát theo giai điệu và lời 1.  Có ý thức nghiêm trang khi chào cờ. * Học sinh khá giỏi: Biết tác giả bài hát là nhạc sĩ Văn Cao. II/ CHUẨN BỊ:  Máy hát, đĩa nhạc có bài Quốc ca. III/ LÊN LỚP : 1. Ổn định. 2. Bài mới: Hoạt động 1: Dạy hát (lời 1). - GV giới thiệu bài hát và tác giả. - HS nghe bài hát Quốc ca từ đĩa. - HS tập đọc lời ca. - GV giải thích từ khó. - Dạy hát từng câu, nối tiếp đến hết câu. - GV đếm phách để HS ngân dài đủ số phách. - GV hướng dẫn kỹ hai câu hát: Đường vinh quang xây xác quân thù Vì nhân dân chiến đấu không ngừng  Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi. a. Bài Quốc ca được hát khi nào? b. Ai là tác giả bài Quốc ca? c. Khi chào cờ và hát Quốc ca, chúng ta phải có thái độ như thế nào? 3. Củng cố- Dặn dò. - Cho học sinh hát lại lời 1 - GV nhận xét, biểu dương. - Dặn dò: Học thuộc lời 1, tập hát đúng giai điệu. Chuẩn bị: Hát lời 2. TUẦN 2: Thứ tư, ngày 31 tháng 8 năm 2011 ÂM NHẠC Tiết 2 Học hát bài: QUỐC CA VIỆT NAM (lời 2) Nhạc và lời: Văn Cao I/ MỤC TIÊU :  HS hiểu Quốc ca Việt Nam là bài hát nghi lễ của Nhà nước, được hát hoặc cử nhạc khi chào cờ.  HS biết hát theo giai điệu và đúng lời 2.  Tập nghi thức chào cờ và hát Quốc ca. * Học sinh khá giỏi: Biết hát đúng giai điệu. II/ CHUẨN BỊ:  Máy hát, đĩa nhạc có bài Quốc ca. III/ LÊN LỚP : 1. Ổn định. 2. Kiểm tra bài cũ Cho học sinh hát lại lời 1 – Chú ý hát Quốc ca trang nghiêm 3. Bài mới: Hoạt động 1: Dạy hát (lời 2). - GV cho HS nghe băng lại bài hát. - HS tập đọc lời ca lời 2. - GV tập hát lời 2 dựa vào giai điệu lời 1. - HS ôn luyện lời 2 theo nhóm. - HS hát lời 1 sang lời 2.  Hoạt động 2: Tập nghi thức chào cờ và hát Quốc ca. - HS đứng hát bài Quốc ca với tư thế nghiêm trang như khi chào cờ. - Giáo viên uốn nắn, sửa sai cho học sinh 3. Củng cố- Dặn dò. - Khi nào chúng ta mới hát Quốc ca - Khi Quốc ca thì đứng tư thế như thế nào? - GV nhận xét tiết học. - Dặn dò: Học thuộc lời 1 và 2, tập hát đúng giai điệu. - Chuẩn bị: Bài ca đi học. – Về đọc thuộc lời bài hát TUẦN 3: Thứ ba, ngày 13 tháng 9 năm 2011 ÂM NHẠC Tiết 3 Học hát bài: BÀI CA ĐI HỌC (lời 1) Nhạc và lời: Phan Trần Bảng I/ MỤC TIÊU :  HS biết hát theo giai điệu và lời 1.  HS biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.  Đối với HS khá, giỏi: Biết gõ đệm theo phách. II/ CHUẨN BỊ:  Máy hát, đĩa nhạc có bài “Bài ca đi học”, nhạc cụ gõ. III/ LÊN LỚP : 1. Ổn định. 2. Kiểm tra bài cũ: Quốc ca Việt Nam (lời 2) Cho học sinh hát lại bài Quốc ca – HS hát trang nghiêm Nhận xét 2. Bài mới: Bài ca đi học (lời 1) Hoạt động 1: Dạy hát (lời 1). - GV giới thiệu nội dung bài hát, tác giả. - GV cho HS nghe băng bài hát. - HS đọc đồng thanh lời ca lời 1. - Dạy hát từng câu. - HS nhận ra sự giống nhau giữa câu 1 và câu 3. - HS vừa hát vừa vỗ tay theo tiết tấu.  Hoạt động 2: Tập hát theo nhóm. - HS hát theo cặp, hát theo nhóm (4 nhóm). - Chú ý thể hiện đúng tính chất của bài hành khúc. 3. Củng cố- Dặn dò. - Cho học sinh hát lại lời 1 – nhận xét tuyên dương - GV nhận xét tiết học. - Dặn dò: Học thuộc lời 1, tập hát đúng giai điệu. - Chuẩn bị: Học hát lời 2 bài Bài ca đi học - Hát lại bài kết hợp gõ đệm. TUẦN 4: Thứ ba ngày 20 tháng 9 năm 2011 ÂM NHẠC Tiết 4 Học hát bài: BÀI CA ĐI HỌC (lời 2) Nhạc và lời: Phan Trần Bảng I/ MỤC TIÊU :  HS biết hát theo giai điệu và đúng lời 2.  HS biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.  Đối với HS khá, giỏi: Biết hát đúng giai điệu; biết hát kết hợp vận động phụ họa. II/ CHUẨN BỊ:  Máy hát, đĩa nhạc có bài “Bài ca đi học”, nhạc cụ gõ. III/ LÊN LỚP : 1. Ổn định. 2. KTBC: Bài ca đi học (lời 1) Gọi HS hát lại lời 1. Nhận xét 3. Bài mới: Bài ca đi học (lời 2) Hoạt động 1: Dạy hát (lời 2). - GV cho HS nghe băng bài hát lời 2. - HS đọc đồng thanh lời ca lời 2. - Dạy hát từng câu. - HS vừa hát vừa vỗ tay theo tiết tấu.  Hoạt động 2: Ôn luyện cả bài. - Ôn lại cả bài hát, HS ôn luyện nhiều lần. - Chia nhóm, mỗi nhóm lần lượt trình bày bài hát. - GV nhận xét, sửa sai. 3. Củng cố- Dặn dò. - Cho học sinh hát lại cả bài kết hợp phụ họa bài hát - Nhận xét tiết học - GV nhận xét tiết học. - Dặn dò: Học thuộc cả bài, tập hát đúng giai điệu. - Chuẩn bị: Học bài hát Đếm sao. – Học trước lời bài hát TUẦN 5: Thứ ba, ngày 27 tháng 10 năm 2011 ÂM NHẠC Tiết 5 Học hát bài: ĐẾM SAO Nhạc và lời: Văn Chung I/ MỤC TIÊU :  HS biết hát theo giai điệu và lời ca  HS biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.  Đối với HS khá, giỏi: Biết gõ đệm theo phách. II/ CHUẨN BỊ:  Máy hát, đĩa nhạc có bài “Đếm sao”, nhạc cụ gõ. III/ LÊN LỚP : 1. Ổn định. 2. KTBC: Bài ca đi học Gọi HS hát lại bài hát “Bài ca đi học” 3. Bài mới: Đếm sao Hoạt động 1: Dạy hát bài “ Đếm sao”. - GV cho HS nghe băng bài hát. - Hướng dẫn học sinh đọc đồng thanh lời 1. GV hát mẫu bài 1lần sau đó lần lượt tập cho HS hát từng câu nối tiếp cho đến hết bài. - Gọi HS hát mẫu.  Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm theo phách. Một ông sao sáng. Hai ông sáng sao x x x x x. x x x xx - Khi hát kết hợp vỗ tay theo phách hoặc giậm chân theo nhịp đếm của GV để hát bài hát được đều . - HS chú ý hát ngân dài 3 phách trong nhịp 3/4 theo hướng dẫn của GV. -Lớp tập hát lại lời của bài hát từ 3 -4 lần. -Lớp tiến hành chia 4 nhóm hát nối tiếp nhau mỗi nhóm hát một câu cho đến hết bài hát. 4. Củng cố- Dặn dò. - GV nhận xét tiết học. - Dặn dò: Học thuộc bài hát, tập hát kết hợp gõ đệm. - Chuẩn bị: Học hát bài “ Đếm sao”. Hát kết hợp gõ đệm và múa minh họa. TUẦN 6: Thứ ba ngày 4 tháng 10 năm 2011 ÂM NHẠC Tiết 6 Ôn tập bài hát : ĐẾM SAO Trò chơi âm nhạc I/ MỤC TIÊU :  HS biết hát theo giai điệu và đúng lời ca  HS biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. Biết hát kết hợp vận động phụ họa.  Đối với HS khá, giỏi: Biết gõ đệm theo nhịp. Biết chơi trò chơi âm nhạc. II/ CHUẨN BỊ:  Máy hát, đĩa nhạc có bài “Đếm sao”, nhạc cụ gõ. III/ LÊN LỚP : 1. Ổn định. 2. KTBC: Đếm sao Gọi HS hát lại bài hát “Đếm sao” 3. Bài mới: Ôn bài hát: Đếm sao Hoạt động 1: Ôn lại bài “ Đếm sao”, kết hợp gõ đệm theo phách. - GV cho HS nghe băng bài hát. - GV hát mẫu bài một lần sau đó lần lượt tập cho HS hát từng câu nối tiếp cho đến hết bài. - Lưu ý học sinh phải ngân dài 3 phách trong nhịp ¾. - GV đếm phách để HS hát cho đều. - Khi hát kết hợp vỗ tay theo phách hoặc giậm chân theo nhịp đếm của GV để hát bài hát được đều.  Hoạt động 2: Trò chơi âm nhạc. - Nói theo tiết tấu, đếm từ 1 đến 10 ông sao. - Hát bằng một nguyên âm. Dùng một nguyên âm để hát thay cho lời ca. Ví dụ: + Tổ 1 hát câu 1 bằng âm A + Tổ 2 hát câu 2 bằng âm U + Tổ 3 hát câu 3 bằng âm I 4. Củng cố- Dặn dò. - GV nhận xét tiết học. - Dặn dò: Học thuần thục bài hát, tập hát kết hợp gõ đệm, múa minh họa. - Chuẩn bị: Học hát bài : Gà gáy: xem trước lời bài hát. TUẦN 7: Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2011 ÂM NHẠC Tiết 7: HỌC HÁT BÀI : GÀ GÁY Dân ca dân tộc Cống (Lai Châu) Lời mới: Huy Trân I/ MỤC TIÊU :  HS biết đây là bài dân ca.  Biết hát theo giai điệu và lời ca.  Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.  Đối với HS khá, giỏi: Biết đây là bài dân ca của dân tộc Cống ở tỉnh Lai Châu. Biết gõ đệm theo phách, theo nhịp. II/ CHUẨN BỊ:  Máy hát, đĩa nhạc có bài “Gà gáy”, nhạc cụ gõ. III/ LÊN LỚP : 1. Ổn định. 2. KTBC: “Đếm sao” Gọi HS hát lại bài hát “Đếm sao” 3. Bài mới: Gà gáy - Tiếng gà gáy là âm thanh báo hiệu bình minh lên, một ngày mới bắt đầu. Nó đem đến cho con người cảm giác về một cuộc sống thanh bình và no đủ. - Nội dung bài hát. Hoạt động 1: Học hát bài Gà gáy. - HS nghe bài hát qua băng đĩa hoặc GV hát mẫu. - Cho học sinh đọc đồng thanh lời bài hát. - GV dạy cho học sinh tập từng câu ,lưu ý học sinh hát tốc độ vừa phải. - GV yêu cầu HS luyện tập nhiều lần để học sinh hát đúng , hát đều.  Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm. - GV hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm. Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi! + Gõ đệm theo nhịp: x + Gõ đệm theo phách: x + Gõ đệm theo tiết tấu: x x x x x x x x x x x x x xx xx x x x - Yêu cầu học sinh chia thành 4 nhóm hát nối tiếp từng câu. 4. Củng cố- Dặn dò. - GV nhận xét tiết học. - Dặn dò: Học thuần thục bài hát, tập hát kết hợp gõ đệm . - Chuẩn bị: Học hát bài : Gà gáy (t.t): hát thuộc lời, tập hát kết hợp gõ đệm. TUẦN 8: Thứ ba ngày 18 tháng 10 năm 2011 ÂM NHẠC Tiết 8 ÔN TẬP BÀI HÁT: GÀ GÁY Dân ca dân tộc Cống (Lai Châu) Lời mới: Huy Trân I/ MỤC TIÊU :  Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.  Biết hát kết hợp vận động phụ họa .  Đối với HS khá, giỏi: Tập biểu diễn bài hát. II/ CHUẨN BỊ:  Nhạc cụ gõ. III/ LÊN LỚP : 1. Ổn định. 2. KTBC: Gà gáy Gọi HS hát lại bài hát “Gà gáy”. 3. Bài mới: Ôn bài hát Gà gáy Tiết học hôm nay chúng ta sẽ ôn lại bài hát : “ Gà gáy “. Hoạt động 1: Ôn lại bài hát Gà gáy. - HS nghe lại bài hát qua băng đĩa hoặc GV hát mẫu. - GV hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm. Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi! + Gõ đệm theo nhịp: x + Gõ đệm theo phách: x + Gõ đệm theo tiết tấu: x x x x x x x x x x x x x xx xx x x x - Học sinh có thể ôn tập bài hát theo từng câu tiếp nối cho đến hết bài theo sự gõ đệm theo phách 2/4 của giáo viên. - Lớp tiến hành chia 4 nhóm hát nối tiếp mỗi nhóm một câu cho đến hết bài hát.  Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ họa. - GV hướng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ họa. Ví dụ: + Con gà gày le té le: hai tay để lên miệng. + Nắng sáng lên rồi : tay phải giơ lên cao xoay tròn về. + Rừng và nương xanh: tay trái giơ lên cao xoay tròn về. + ai ơi: nhún nhẹ hai khớp gối. - Cho 2 HS lên làm mẫu trước lớp. 4. Củng cố- Dặn dò. - GV nhận xét tiết học. Dặn dò: Học thuần thục bài hát, tập hát kết hợp vận động phụ họa. - Chuẩn bị: Ôn tập bài hát : Gà gáy (t.t): hát kết hợp vận động phụ họa. Thứ ba, ngày 25 tháng 10 năm 2011 Âm nhạc Tiết 9: Ôn tập 3 bài hát: BÀI CA ĐI HỌC, ĐẾM SAO, GÀ GÁY I/ MỤC TIÊU :  Biết hát theo giai điệu và đúng lời của 3 bài hát.  Biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát . Tập biểu diễn bài hát.  Đối với HS khá, giỏi: Biết hát theo giai điệu và thuộc lời của 3 bài hát. Biết gõ đệm theo tiết tấu lời ca, theo phách, theo nhịp. II/ CHUẨN BỊ:  Nhạc cụ gõ. III/ LÊN LỚP : 1. Ổn định. 2. KTBC: Gọi HS hát lại bài hát “Gà gáy”. 3. Bài mới: Ôn tập 3 bài hát: bài ca đi học, đếm sao, gà gáy Hoạt động 1:Ôn tập bài hát: Bài ca đi học 1. Hát kết hợp gõ đệm theo phách. - GV chỉ định từng tổ đứng tại chỗ trình bày. - Hát kết hợp gõ theo nhịp. - GV chỉ định từng tổ đứng tại chỗ trình bày 2. Hát kết hợp vận động: - Cả lớp trình bày bài hát kết hợp vận động phụ hoạ - GV chỉ định hai nhóm lên trình bày trước lớp, mỗi nhóm 3 – 4 HS  Hoạt động 2: Ôn tập bài hát: Đếm sao 1. Trình bày bài bằng cách hát đối đáp: - Chia lớp thành hai nửa, mỗi bên hát một câu đối đáp cả hai lời. - GV cho hai tổ hát đối đáp với nhau. 2. Trình bày bằng cách hát nối tiếp. - Chia lớp theo 4 tổ, mỗi tổ hát một câu. Hát cả bài hai lần. - Chia lớp theo 4 tổ, mỗi tổ hát một câu bằng một nguyên âm A – U - Ư - A. 3. Hát kết hợp vận động: - Cả lớp đứng tại chổ trình bày bài hát, kết hợp bước chân theo nhịp 3. Động tác uyển chuyển, nhịp nhàng, mềm dẻo. - GV chỉ định hai nhóm lên trình bày trước lớp, mỗi nhóm 3 – 4 HS 4. Củng cố- Dặn dò. - GV nhận xét tiết học. Dặn dò: Học thuần thục bài hát, tập hát kết hợp vận động phụ họa. - Chuẩn bị: Lớp chúng ta đoàn kết – học thuộc lời bài hát TUẦN 10 Thứ ba, ngày 1 tháng 11 năm 2011 Âm nhạc Tiết 10 Học hát bài : LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾT Nhạc và lời: Mộng Lân I/ MỤC TIÊU :  Biết hát theo giai điệu và lời ca.  Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát .  Đối với HS khá, giỏi: Biết gõ đệm theo tiết tấu lời ca, theo nhịp. II/ CHUẨN BỊ:  Nhạc cụ gõ. III/ LÊN LỚP : 1. Ổn định. 2. KTBC: Gọi HS hát lại 3 bài hát: Bài ca đi học, đếm sao, Gà gáy 3. Bài mới: Học hát bài : LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾT Hoạt động 1: Giới thiệu về bài hát - Tiết học hôm nay chúng ta sẽ học hát bài : Lớp chúng ta đoàn kết . nhạc và lời: Mộng Lân. - GV ghi tựa bài lên bảng. - Hai HS nhắc lại tựa bài  Hoạt động 2: Học hát: Lớp chúng ta đoàn kết 1. Nghe bài hát: - HS nghe bài hát qua băng đĩa hoặc do giáo viên trình bày. 2. Đọc lời ca: - Bài hát có hai lời, HS đọc lời ca. - GV hỏi: từ “keo sơn” em nào có thể giải thích ý của từ này? - Nếu HS không thực hiện được, GV giải thích 4. Luyện thanh: 1- 2 phút 5. Tập hát từng câu: - GV hát mẫu một câu, yêu cầu HS nghe và hát nhẩm theo. - GV bất nhịp (đếm 2 - 1) cho HS hát cùng. - Tập tương tự với các câu tiếp theo. - Khi tập xong hai câu. GV cho hát nối hai câu với nhau. GV nhắc HS lấy hơi trước mỗi câu hát. - GV chỉ định 1- 2 HS hát lại hai câu này. - Tiến hành dạy những câu còn lại theo cách tương tự. Hai câu 7 - 8 là câu hát khó. GV cần hát mẫu kĩ hơn để HS hát đúng cao độ. - HS hát cả bài hai lần. 4. Củng cố- Dặn dò. - GV nhận xét tiết học. Dặn dò: Học thuộc bài hát, tập hát kết hợp vỗ tay, gõ đệm bài hát. - Chuẩn bị: Học bài hát : lớp chúng ta kết đoàn: hát kết hợp gõ đệm, vỗ tay. TUẦN 11 Thứ ba, ngày 8 tháng 11 năm 2011 Âm nhạc Tiết 11 Ôn hát bài : LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾT Nhạc và lời: Mộng Lân I/ MỤC TIÊU :  Biết hát theo giai điệu và lời ca.  Biết hát kết hợp vận động phụ họa .  Đối với HS khá, giỏi: tập biểu diễn bài hát. Kết hợp các hoạt động. II/ CHUẨN BỊ:  Nhạc cụ gõ. III/ LÊN LỚP : 1. Ổn định. 2. KTBC: Gọi HS hát lại bài hát “Lớp chúng ta đoàn kết”. 3. Bài mới: Ôn hát bài : LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾT Giới thiệu về bài hát - Tiết học hôm nay chúng ta sẽ ôn lại bài hát :“Lớp chúng ta đoàn kết “. - GV ghi tựa bài lên bảng. - Hai HS nhắc lại tựa bài. Hoạt động 1: Ôn lại bài hát: Lớp chúng ta đoàn kết - GV cho HS hát. Yêu cầu HS thể hiện sắc thái khoẻ mạnh, vui tươi, hát với sự sôi nổi nhiệt tình. - Ôn tập cách hát lĩnh xướng: Một HS hát từ câu 1- 4, cả lớp hát 4 câu tiếp theo. - Ôn tập cách hát nối tiếp: Chia lớp theo 4 tổ, mỗi tổ hát một câu nối tiếp đến hết bài. - Ôn tập cách hát đối đáp: Chia lớp thành hai nửa, mỗi bên hát một câu đối đáp đến hết bài.  Hoạt động 2: Trình bày bài hát kết hợp vận động. - GV hướng dẫn HS vừa hát vừa kết hợp một vài động tác đã chuẩn bị. Ví dụ: 3 câu đầu: để tay lên ngực. 2 câu tiếp theo: tiến lên một bước, nhún chân. 3 câu tiếp : nắm tay bạn bên cạnh. 3 cùng nắm tay xoay một vòng. - GV chỉ định một vài nhóm lên trình bày trước lớp. - HS có thể biểu diễn bài hát theo sáng tạo riêng của mình. 4. Củng cố- Dặn dò. - GV liên hệ giáo dục HS ý thức đoàn kết, quan tâm chia sẻ với bạn bè. - GV nhận xét tiết học. Dặn dò: Học thuộc bài hát, tập biểu diễn bài hát. - Chuẩn bị: Học bài hát: Con chim non – Học thuộc lời bài hát TUẦN 12 Thứ ba, ngày 15 tháng 11 năm 2011 Âm nhạc Tiết 12 Học hát bài : CON CHIM NON Dân ca Pháp I/ MỤC TIÊU :  Biết hát theo giai điệu và lời ca.  Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát .  Đối với HS khá, giỏi: Biết đây là bài dân ca của nước Pháp. Biết gõ đệm theo nhịp. II/ CHUẨN BỊ:  Nhạc cụ gõ. III/ LÊN LỚP : 1. Ổn định. 2. KTBC: Gọi HS hát lại bài hát “Lớp chúng ta đoàn kết”. 3. Bài mới: Học hát bài : con chim non - Tiết học này chúng ta sẽ học bài hát :“Con chim non “. - GV ghi tựa bài lên bảng. - Hai HS nhắc lại tựa bài. Hoạt động 1: Dạy bài hát - HS nghe bài hát nghe băng đĩa hoặc do GV trình bày. - HS đọc lời ca trên bảng - GV hát mẫu câu một, yêu cầu HS nghe và hát nhẩm theo. - Tập tương tự với các câu tiếp theo. - Khi tập xong 4 câu , cho hát nối với nhau. - GV nhắc HS lấy hơi trước khi hát từng câu. - GV chỉ định 1 –2 HS hát lại bốn câu này. - Tiến hành dạy bốn câu còn lại theo cách tương tự. - Hát cả bài hai lần, vừa hát vừa gõ phách, sau đó mỗi tổ trình bày một lần. Hoạt động 2: Trình bày bài hát kết hợp gõ đệm. -Dùng các nhạc cụ gõ đệm theo phách : 3/4 Bình minh lên có con chim non hòa tiếng hót véo von … x x x x x x x xx x xx - Yêu cầu đọc 1-2 - 3 ; 1- 2- 3 ( số 1 mạnh hơn 2 và 3 ) -Yêu cầu lớp chia ra hai nhóm để tập gõ. 4. Củng cố- Dặn dò. - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học -Dặn về nhà học bài và tập hát cho thuộc lời bài hát - Chuẩn bị: Học hát bài : con chim non (t.t): hát kết hợp gõ đệm. TUẦN 13 Thứ ba, ngày 22 tháng 11 năm 2011 Âm nhạc Tiết 13 Ôn hát bài : CON CHIM NON Dân ca Pháp I/ MỤC TIÊU :  Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.  Biết hát kết hợp vận động phụ họa.  Đối với HS khá, giỏi: Biết hát đúng giai điệu và vận động theo nhịp 3/4. II/ CHUẨN BỊ:  Nhạc cụ gõ. III/ LÊN LỚP : 1. Ổn định. 2. KTBC: Gọi HS hát lại bài hát “Con chim non”. 3. Bài mới: Ôn hát bài : CON CHIM NON Giới thiệu về bài hát - Tiết học này chúng ta sẽ tiếp tục ôn lại bài hát : “Con chim non”, kết hợp vận động phụ họa. - GV ghi tựa bài lên bảng. - Hai HS nhắc lại tựa bài. Hoạt động 1: Ôn lại bài hát kết hợp gõ đệm. Hát kết hợp gõ theo phách: - GV làm mẫu 4 câu. HS hát và tập gõ đệm cả bài hát. - GV chỉ định từng tổ đứng tại chỗ trình bày. - Hát kết hợp gõ theo nhịp. - GV làm mẫu 4 câu, HS hát và tập gõ đệm cả bài hát. - GV chỉ định từng tổ đứng tại chỗ trình bày.  Hoạt động 2: Trình bày bài hát kết hợp vận động phụ họa. - Vỗ tay theo nhịp 3: - Hai HS ngồi đối diện, phách 1 hai em võ tay vào nhau. Phách 2 và 3, mỗi em tự vỗ hay tai của mình. - Bước chân theo nhịp 3: - GV hướng dẫn HS một vài động tác vận động đã chuẩn bị. - HS trình bày bài hát và vận động. - GV mời HS lên trình bày trước lớp theo nhóm 2-4 em hoặc cá nhân 4. Củng cố- Dặn dò. - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học - Dặn về nhà học bài và tập hát cho thuộc lời bài hát. - Chuẩn bị: Học hát: bài Ngày mùa vui: tập hát cho thuộc lời bài hát, tập hát kết hợp gõ đệm. TUẦN 14 Thứ ba, ngày 29 tháng 11 năm 2011 Âm nhạc Tiết 14 Học hát bài : NGÀY MÙA VUI Dân ca thái I/ MỤC TIÊU :  Biết hát theo giai điệu và lời 1.  Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.  Đối với HS khá, giỏi: Biết đây là bài dân ca của dân tộc Thái ở Tây Bắc. + Biết gõ đệm theo phách, theo nhịp và theo tiết tấu lời ca. II/ CHUẨN BỊ:  Nhạc cụ gõ. III/ LÊN LỚP : 1. Ổn định. 2. KTBC: Gọi HS hát lại bài hát “Con chim non”. 3. Bài mới: Học hát bài : NGÀY MÙA VUI Giới thiệu về bài hát - Hương lúa chín và tiếng chim hót trong vườn, gợi lên phong cảnh thiên nhiên thanh bình. Đó là phong cảnh của vùng nông thôn, nơi đang có cuộc sống ấm no hạnh phúc, nơi có những con người chăm chỉ lao động và biết yêu quê hương. Đó là nộ dung bài hát: Ngày mùa vui, dân ca Thái (Tây Bắc). - GV ghi tựa bài lên bảng. - Hai HS nhắc lại tựa bài. Hoạt động 1: Học hát - HS nghe bài hát qua băng đĩa hoặc do GV trình bày. - GV đính lời ca trên bảng. Cho học sinh đọc đồng thanh lời bài hát. - GV hỏi: Trong bài hát có từ nào các em chưa hiểu? Nếu có, GV giải thích từ khó. + Ví dụ từ “ nô nức” Nếu HS không hiểu, GV giải thích từ này có ý nghĩa là sự đông vui, nhộn nhịp. - Dạy hát từng câu , GV bắt nhịp ( đếm 1-2) cho HS hát . - Tập tương tự với các câu tiếp theo - Khi tập xong 2 câu thì GV cho hát nối liền hai câu với nhau - Lưu ý HS 3 tiếng có luyến 2 âm : bõ công , ấm no , có đâu vui . - Luyện tập luân phiên theo nhóm.  Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm. - Dùng các nhạc cụ gõ đệm theo 3 kiểu : Ngoài đồng lúa chín thơm. Con chim hót trong vườn. - Đệm theo phịp: x - Đệm theo phách: x x x x - Đệm theo tiết tấu lời ca: x x x x x x x x x x x x x x x x 4. Củng cố- Dặn dò. - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học -Dặn về nhà học bài và tập hát cho thuộc lời bài hát. - Chuẩn bị: Học hát: ngày mùa vui (t.t): tập hát cho thuộc lời bài hát ,hát kết hợp gõ đệm. TUẦN 15 Thứ ba, ngày 6 tháng 12 năm 2011 Âm nhạc Tiết 29 Học hát BÀI : NGÀY MÙA VUI (lời 2) Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc I/ MỤC TIÊU :  Biết hát theo giai điệu và lời 2.  Biết hát kết hợp vận động phụ họa.  Đối với HS khá, giỏi: Nhận biết một vài nhạc cụ dân tộc. II/ CHUẨN BỊ:  Tranh ảnh đàn bầu, đàn nguyệt, đàn tranh, chuẩn bị máy nghe nhạc III/ LÊN LỚP : 1. Ổn định. 2. KTBC: Gọi HS hát lại bài hát “Ngày mùa vui” (lời 1) 3. Bài mới: Giới thiệu về bài hát - GV ghi tựa bài lên bảng. - Hai HS nhắc lại tựa bài. Hoạt động 1: Học hát - HS nghe bài hát qua băng đĩa hoặc do GV trình bày. - Dạy hát từng câu , GV bắt nhịp ( đếm 1-2) cho HS hát . - Tập tương tự với các câu tiếp theo - GV chia lớp thành hai nửa, mỗi nửa hát một câu đối đáp nhau đến hết lời một. - GV chia lớp thành 4 tổ, mỗi tổ hát một câu nối tiếp đến hết bài.  Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ họa. - GV mời 1 –2 HS học khá lên trước lớp, hát và vận động phụ hoạ cho bài hát. - GV hướng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ họa. - Một vài nhóm HS lên hát và vận động phụ hoạ. - GV nhận xét.  Hoạt động 3: Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc. * Đàn bầu: GV cho HS xem tranh và thuyết trình: Đàn bầu chỉ có một dây, nó còn có tên là độc huyền cầm. Âm thanh của đàn bầu ngân nga, thánh thót. * Đàn nguyệt: HS xem tranh, GV thuyết trình: Cây đàn này có thân đàn hình tròn, giống như mặt trăng tròn nên được gọi là đàn nguyệt. Một số nơi còn gọi là đàn kìm. Đàn nguyệt có hai dây. *Đàn tranh: GV cho HS xem tranh và thuyết trình: Đàn tranh có 16 dây vì vậy còn có tên là đàn thập lục. 4. Củng cố- Dặn dò. - Cho HS hát lại cả bài bài hát Ngày mùa vui. - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học -Dặn về nhà học bài và tập hát cho thuộc lời bài hát. - Chuẩn bị: Học hát: ngày mùa vui (t.t): tập hát cho thuộc lời cả bài hát ,hát kết hợp gõ đệm, vận động phụ họa. TUẦN 16 Thứ ba, ngày 13 tháng 12 năm 2011 Âm nhạc Tiết 31 KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC : CÁ HEO VỚI ÂM NHẠC GIỚI THIỆU TÊN NỐT NHẠC QUA TRÒ CHƠI I/ MỤC TIÊU :  Biết nội dung câu chuyện.  Đối với HS khá, giỏi: Biết tên gọi của các nốt nhạc và tìm vị trí các nốt nhạc qua trò chơi. II/ CHUẨN BỊ:  Một vài tranh ảnh để giới thiệu về loài cá heo.  Tập chỉ nốt nhạc trên bàn tay cho thuần thục. III/ LÊN LỚP : 1. Ổn định. 2. KTBC: Gọi HS hát lại bài hát “Ngày mùa vui” 3. Bài mới: Kể chuyện âm nhạc : cá heo với âm nhạc Giới thiệu tên nốt nhạc qua trò chơi - GV ghi tựa bài lên bảng. - Hai HS nhắc lại tựa bài. Hoạt động 1: Kể chuyện âm nhạc: Cá heo với âm nhạc - Trong tiết học hôm nay, các em sẽ nghe câu chuyện Cá heo với âm nhạc. + Em nào có thể nói hiểu biết của mình về loài cá heo? - GV treo tranh ảnh về cá heo và thuyết trình: Cá heo là loài cá sống ở biển khơi. Chúng có trọng lượng khá lớn nhưng lại rất hiền lành và thông minh. Trong các loài cá, cá heo là loài thông minh nhất. Chúng sống khá thân thiện với con người, đã có nhiều câu chuyện kể về các heo cứu giúp những người bị nạn trên biển. Con người đã nghiên cứu và nhận thấy những khả năng đặc biệt của các heo. Trên thế giới có nhiều trung tâm huấn luyện cá heo để biểu diễn hoặc đeå cứu nạn trên biển. Bây giờ các em nghe câu chuyện. - GV đọc câu chuyện một lần, sau đó mời HS xung phong đọc lại. - Điều gì đã khiến đàn cá heo bơi theo con tàu ra biển. - Em nào có thể kể lại câu chuyện vừa nghe?  Hoạt động 2: Giới thiệu tên nốt nhạc qua trò chơi. Trên thế giới có hàng triệu bài hát, nhưng hầu hết những bài hát đó chỉ sử dụng 7 nốt nhạc mà chúng ta làm quen hôm nay. Cũng giống như với các chữ cái mà từ đó người ta có thể viết nên hàng ngàn câu chuyện, 7 nốt nhạc này có thể viết nên những bản nhạc diễn tả được mọi niềm vui, nỗi buồn, mọi tình cảm, suy nghĩ, tâm trạng của con người. Chẳng lẽ 7 nốt nhạc này lạic ó phép màu thần kỳ như vậy sao? Không phải như vậy. Những nốt nhạc này không có phép thuật gì, sự thần kỳ chính ở tài năng của những nhạc sĩ, những người biết cách sử dụng những nốt nhạc này. Bảy nốt nhạc là: Đô Rê Mi Pha Son La Si - GV cho HS tập đọc kĩ tên 7 nốt nhạc, hướng dẫn cách phát âm chuẩn xác. Yêu cầu các em tập viết vào vở rồi mới tiến hành trò chơi “ bảy anh em” và “ Khuông nhạc bàn tay” 4. Củng cố- Dặn dò. - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học -Dặn về nhà tìm đọc câu chuyện về cá heo. - Chuẩn bị: trị chơi “ bảy anh em” và “ Khuông nhạc bàn tay” (t.t): các nhóm tổ chức chơi trên lớp. TUẦN 17 Thứ ba, ngày 20 tháng 12 năm 2011 Âm nhạc Tiết 33 ÔN TẬP 3 BÀI HÁT: Lớp chúng ta đoàn kết, Con chim non, ngày mùa vui I/ MỤC TIÊU :  Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca  Đối với HS khá, giỏi: Biết hát đúng giai điệu. II/ CHUẨN BỊ:  Nhạc cụ gõ đệm. III/ LÊN LỚP : 1. Ổn định. 2. KTBC: Gọi HS hát lại bài hát “Ngày mùa vui” 3. Bài mới: Ôn tập 3 bài hát: Lớp chúng ta đoàn kết, Con chim non, ngày mùa vui  Hoạt động 1: Ôn bài hát : Lớp chúng ta đoàn kết - Cho HS hát lại vừa gõ theo đệm theo 3 kiểu gõ – Hát kết hợp một vài động tác vận động . -Yêu cầu các nhóm hoặc cá nhân thi hát và thi biểu diễn.  Hoạt động 2: Ôn bài : Con chim non - Yêu cầu cả lớp ôn lại bài hát và kết hợp gõ đệm theo nhịp 3/4 - Chia lớp thành hai đội một đội hát một đội chơi trò chơi sau đó đổi bên .  Hoạt động 3: Ôn bài hát : Ngày mùa vui - Cho học sinh chia thành 3 nhóm hát theo kiểu nối tiếp . - Nhóm 1 : Hát Ngoài đồng lúa chín thơm …” - Nhóm 2 : “ Con chim hót trong vườn ... - Nhóm 3 : “ Nô nức …” - Cả 3 nhóm cùng hát câu thứ 4 : “Có đâu vui nào vui hơn ” 4. Củng cố- Dặn dò. - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học - Chuẩn bị: kết hợp gõ đệm thật tốt 3 bài hát. TUẦN 18 Thứ ba, ngày 27 tháng 12 năm 2011 Âm nhạc Tiết 35 TẬP BIỂU DIỄN BÀI HÁT I/ MỤC TIÊU :  Tập biểu diễn vài bài hát đã học II/ CHUẨN BỊ:  Nhạc cụ gõ đệm. III/ LÊN LỚP : 1. Ổn định. 2. KTBC: Gọi HS hát lại bài hát “Ngày mùa vui” 3. Bài mới: tập biểu diễn bài hát  Hoạt động 1: Biểu diễn các bài hát đã học - Mỗi HS sẽ trình bày hai bài hát, một bài đơn ca, một bài hát theo tổ: - Hình thức đơn ca, mỗi em tự chọn một bài hát đã học và lên trình bày trước lớp. - Khi trình bày bài hát, các em có thể vận động phụ hoạ hoặc dùng nhạc cụ tự gõ đệm theo phách, theo nhịp. - Trình bày theo tổ, tổ trưởng sẽ chọn bài hát và bắt nhịp cho các bạn cùng trình bày. - Khi trình bày bài hát, các em có thể vận động phụ hoạ hoặc dùng nhạc cụ tự gõ đệm theo phách, theo nhịp.  Hoạt động 2: Nhận xét - Tuyên dương những HS hát hay, múa đẹp. Nhắc nhở những HS hát chưa tốt. - GV đánh giá công bằng, chính xác kết quả học tập của các em. - Khuyến khích GV sự tự tin khi trình bày các bài hát. Động viên các em nhiệt tình trong hoạt động âm nhạc ở trong và ngoài lớp học. 4. Củng cố- Dặn dò. - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học - Chuẩn bị: Em yêu trường em – Đọc thuộc lời bài hát TUẦN 19 Thứ năm, ngày 5 tháng 1 năm 2012 Âm nhạc Tiết 19 Học hát bài: EM YÊU TRƯỜNG EM (lời 1) Nhạc sĩ: Hoàng Vân I/ MỤC TIÊU :  Biết hát theo giai điệu và lời 1.  Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.  HS khá, giỏi: Biết tác giả bài hát là nhạc sĩ Hoàng Vân. Biết gõ đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca. II/ CHUẨN BỊ:  Nhạc cụ gõ đệm. Chép lời một lên bảng. III/ LÊN LỚP : 1. Ổn định. 2. KTBC: Gọi HS hát lại bài hát “Ngày mùa vui” 3. Bài mới: Giới thiệu bài - GV ghi tựa bài lên bảng. - Hai HS nhắc lại tựa bài.  Hoạt động 1: Dạy bài hát - HS nghe bài hát qua băng đĩa hoặc do GV trình bày. - Cho học sinh đọc đồng thanh lời bài hát . - Dạy hát từng câu ,lưu ý học sinh hát đúng các tiếng hát luyến hai âm “ Cô giáo” “sách – đến” “vàn” “nắng thu” “của chúng” - Luyến 3 âm : Nào sách nào vở ; nào phấn nào bảng  Hoạt động 2: Hát kết hợp Gõ đệm - Dùng các nhạc cụ gõ đệm theo phách : 4/4 Em yêu trường em với bao bạn thân và cô giáo hiền, - Nhịp: - Phách: x x x xx x x x xx x x x x - Yêu cầu các nhóm luân phiên luyện tập hát và gõ tiết tấu lời ca . - Cho các em hát nối tiếp lời 1 của bài hát . - HS vận dụng tiết tấu vừa học để đọc bài ca : “ Con cò bé bé – Nó đậu cành tre …” 4. Củng cố- Dặn dò. - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học - Chuẩn bị: Học hát: Bài Em yêu trường em (lời 2) – Học thuộc lời bài hát
- Xem thêm -