Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 2 vnen

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 314 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tuần 1 Ngày tháng năm 2013 Tiết 1: -ÔN TẬP CÁC BÀI HÁT LỚP 1 -NGHE QUỐC CA I.MỤC TIÊU -Gây không khí hào hứng học âm nhạc. -Nhớ lại các bài hát đã học ở lớp 1. -Giáo dục thái độ nghiêm trang khi chào cờ, nghe Quốc ca. II. GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ -GV: Băng nhạc, máy nghe các bài hát lớp 1 và bài Quốc ca. Đàn, thanh phách. -GV cần biết: Ở lới 1 các em được học 12 bài hát. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Hoạt động của GV A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN +Ổn định lớp: -Kiểm tra đồ dung học tập -Nhắc nhỡ tư thế ngồi, đứng hát +Kiểm bài: Đầu năm chưa kiểm tra + Bài mới: Đây là tiết học đầu của lớp 2. Các em sẽ ôn lại các bài hát ở lớp 1 và cho các em nghe Quốc ca của NS Văn Cao sang tác vào năm 1945. GV ghi tựa bài GV cho HS nhắc lại bài hát ở lớp 1 GV hỏi: +Ở lớp 1 các em đã học gồm những bài hát nào? Do ai sáng tác? GV cho HS ôn lại từng bài hát Hoạt động của GV -HS chú ý nghe HS nghe và theo dõi. HS nhắc tựa HS trả lời Từng HS nhắc tên bài hát B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Cho HS hát từng nhóm, mỗi nhóm hát 1 bài kết hợp gõ đệm theo tiết tấu, nhịp, phách GV nhận xét chung Cho HS nghe bài Quốc ca. GV đặt câu hỏi: +Bài hát Quốc ca được hát khi nào? +Khi chào cờ các em có thái độ như thế nào? GV cho HS tập đứng chào cờ, nghe hát Quốc ca GV hô lệnh nghiêm. GV hướng dẫn HS tập đứng chào cờ Uốn nắn các tổ sai GV nhận xét chung C.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG -Về cố gắng thực hiện tốt bài Quốc ca. -GD HS qua bài hát: Khi các em nghe hát Quốc ca phải đứng nghiêm trang để tỏ lòng yêu Tổ Quốc. HS thực hiện theo nhóm HS chú ý HS trả lời Khi chào cờ đầu tuần và các buổi lễ Khi chào cờ phải có thái độ nghiêm trang không cười đùa. HS đứng nghiêm trang lắng nghe bài hát HS thực hiện đứng nghiêm HS thực hiện từng tổ +Tổ 1: hô nghiêm +Tổ 2: đứng lên +Tổ 3, 4 làm như các tổ trên. -HS thực hiện -HS ghi nhớ Tuần 2 Ngày tháng Tiết 2: Học hát Bài : THẬT LÀ HAY NVL: Hoàng Lân I.MỤC TIÊU: -Biết hát kết hợp gõ phách theo nhịp và theo phách của bài hát -HS yêu thích chim họa mi và yêu thích âm nhạc. II. GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ. - Đàn, tranh ảnh… - Hát chuẩn xác bài hát III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Hoạt động của GV A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: Hoạt động của HS Ổn định lớp: -Nhắc nhỡ tư thế ngồi, đứng hát Kiểm bài: Không kiểm tra bài cũ. Kiểm đồ dung học tập Giới thiệu: Hôm nay lớp sẽ được học một bài hát có nhiều loài chim giọng hót rất hay, chúng thường thi đua hót riu rít, tiếng hót và giọng rất vui đó là bài “THẬT LÀ HAY” của NS Hoàng Lân là một NS có nhiều bài hát thiếu nhi. Ông thường kết hợp với Hoàng Long sang tác rất nhiều bài hát. GV ghi tựa bài GV đàn GV hát mẫu -HS chú ý nghe HS nghe HS hát thầm năm 2013 Hướng dẫn HS đọc lời ca HS đọc GV hướng dẫn luyện thanh theo mẫu: i ê a ô u B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Chia bài hát thành 4 câu GV đàn câu 1 GV hát mẫu câu 1 HS luyện thanh 1phút GV đàn câu 2 GV hát mẫu câu 2 Cho HS hát câu 1, 2 Tương tự các câu còn lại hát giống như câu 1, 2 Chia nhóm, tổ, cá nhân HS chú ý HS nghe HS hát thầm HS hát HS nghe HS hát thầm HS hát Nối câu 1, 2 HS hát cả bài Nhóm, tổ, cá nhân thực hiện GV hướng dẫn hát kết hợp vỗ tay theo phách: Nghe véo von trong… x x x GV nhắc nhỡ nghỉ phách cho đúng Chia từng dãy, cá nhân kết hợp gõ theo phách GV nhận xét, tuyên dương, nhắc nhỡ. C.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG -Về hát thuộc lời ca kết hợp gõ -Qua bài giáo dục các em thấy được chim họa mi hót rất hay với nội dung bài hát cũng có hàm ý về âm nhạc với muôn thú. Âm nhạc trong tình bạn bè thân thiết của tuổi thơ. HS chú ý HS thực hiện HS chú ý Từng dãy, cá nhân từng dãy, cá nhân HS nhận xét -HS thực hiện -HS ghi nhớ
- Xem thêm -