Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 2 soạn theo chương trình vnen (chi tiết)

  • Số trang: 70 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 12265 |
  • Lượt tải: 25
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

- Khối 2 Ngày dạy: thứ ………, ngày ……tháng……năm 201… Âm nhạc tuần 1 Ôn tập các bài hát lớp 1 Nghe Quốc ca I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: Kể tên một vài bài hát đã học ở lớp 1. - Kĩ năng: Biết hát theo giai điệu và lời ca. Biết khi chào cờ có hát Quốc ca phải đứng nghiêm trang. Biết hát đúng giai giai điệu và thuộc lời ca. - Thái độ: Biết nghiêm trang khi chào cờ, hát Quốc ca. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Giáo viên: Nhạc cụ thường dùng, tranh minh họa bài hát, chép lời của bài hát vào bảng phụ, máy nghe, băng, đĩa nhạc, đệm đàn và hát chuẩn xác bài “Quốc ca”. - Học sinh: Nhạc cụ gõ, thanh phách, song loan, tập bài hát lớp 1. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động của giáo viên 1. Hoạt động cơ bản: Hoạt động của học sinh 1.a. Hoạt động cả lớp: - Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ bắt - Cả lớp hát đầu tiết. nhịp một bài hát khởi động. - Yêu cầu các nhóm đến góc học tập nhận đồ - Đại diện các nhóm đến nhận đồ dùng học tập dùng cho nhóm. cho nhóm mình. - Giáo viên giới thiệu bài. - Học sinh lắng nghe. - Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu của tiết học. - Học sinh đọc mục tiêu của tiết học. 1.b. Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại một số bài - Học sinh nhắc lại một số bài hát đã học ở lớp hát đã học ở lớp Một. Một. - Giáo viên yêu cầu học sinh kể tên tác giả của - Học sinh kể tên tác giả của các bài hát đã học ở các bài hát đã học ở lớp Một. lớp Một. 1.c. Hoạt động cùng giáo viên: - Giáo viên giới thiệu bài hát “Quốc ca”. - Giáo viên yêu cầu học sinh nhận xét về giai - Học sinh nhận xét về giai điệu, nội dung bài điệu, nội dung bài hát. hát. 2. Hoạt động thực hành: 2.a. Hoạt động cả lớp: - Giáo viên đàn, yêu cầu học sinh hát một số bài - Học sinh hát. - Khối 2 đã học ở lớp Một. - Giáo viên mở nhạc cho học sinh nghe bài - Học sinh lắng nghe. “Quốc ca”. 2.b. Hoạt động theo nhóm: - Giáo viên yêu cầu các nhóm tập múa minh họa - Các nhóm tự chọn một bài hát và thực hiện. một bài hát đã học ở lớp Một. - Giáo viên giúp đỡ các nhóm. - Đại diện nhóm biểu diễn trước lớp. - Giáo viên nhận xét. - Các nhóm khác nhận xét. 2.c. Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi: + Em hãy cho biết tác giả bài “Quốc ca”?. - Học sinh nêu. + Em tự đánh giá thế nào về việc học hát của - Học sinh tự đánh giá theo các mức độ: Tốt mình trong tiết học này? Khá - Trung bình - Yếu, kém. 3. Hoạt động ứng dụng: - Về hát cho người thân nghe những bài đã học ở - Học sinh lắng nghe, thực hiện. lớp Một. - Dạy các em nhỏ hoặc bạn về bài hát đã học. - Cùng với sự giúp đỡ của gia đình để có động tác múa hoặc vận động minh họa hay cho bài hát. - Yêu cầu học sinh nhận xét, đánh giá kết quả - Học sinh nhận xét, đánh giá kết quả học tập học tập của bạn trong tổ. của bạn trong tổ. - Nhận xét tiết học, tuyên dương những cá nhân, - Học sinh lắng nghe. nhóm học tập tích cực. - Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá sự tiến bộ của học sinh.  Rút kinh nghiệm tiết dạy: ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Ngày dạy: thứ ………, ngày ……tháng……năm 201… - Khối 2 Âm nhạc tuần 2 Học hát Thật là hay (MT) Nhạc và lời: Hoàng Lân I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: Biết hát theo giai điệu và lời ca. - Kĩ năng: Biết hát kết hợp vỗ tay (gõ đệm) theo bài hát. Biết gõ đệm theo phách. - Thái độ: Giúp học sinh biết yêu quý thiên nhiên. * MT : Giúp học sinh cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, qua đó có những việc làm góp phần bảo vệ môi trường sống (liên hệ). II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Giáo viên: Nhạc cụ thường dùng, tranh minh họa bài hát, chép lời của bài hát vào bảng phụ, máy nghe, băng, đĩa nhạc, đệm đàn và hát chuẩn xác bài “Thật là hay”. - Học sinh: Nhạc cụ gõ, thanh phách, song loan, tập bài hát lớp 2. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động của giáo viên 1. Hoạt động cơ bản: Hoạt động của học sinh 1.a. Hoạt động cả lớp: - Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ bắt - Cả lớp hát đầu tiết. nhịp một bài hát khởi động. - Yêu cầu các nhóm đến góc học tập nhận đồ - Đại diện các nhóm đến nhận đồ dùng học tập dùng cho nhóm. cho nhóm mình. - Giáo viên giới thiệu bài hát mới. - Học sinh lắng nghe. - Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu của tiết học. - Học sinh đọc mục tiêu của tiết học. 1.b. Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc lời của bài hát. - Học sinh đọc lời của bài hát. 1.c. Hoạt động cùng giáo viên: - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc lời của bài hát - Học sinh đọc lời ca theo tiết tấu các câu hát. theo tiết tấu lời ca. - Giáo viên yêu cầu học sinh nhận xét về giai - Học sinh nhận xét về giai điệu, nội dung bài điệu, nội dung bài hát. hát. - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động cơ bản và - Học sinh lắng nghe và ghi nhớ. giáo dục học sinh biết cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, qua đó có những việc làm góp phần bảo vệ môi trường sống. 2. Hoạt động thực hành: - Khối 2 2.a. Hoạt động cả lớp: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát từng câu. - Học sinh tập hát từng câu. - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát cả bài. - Cả lớp tập hát cả bài. - Giáo viên yêu cầu học sinh tập lấy hơi, thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát. - Giáo viên chú ý giúp đỡ những em còn yếu, chưa hát chuẩn. 2.b. Hoạt động theo nhóm: - Tập hát và vỗ tay đệm theo phách, theo nhịp - Học sinh tập hát và vỗ tay đệm theo phách, trong nhóm. theo nhịp trong nhóm. - Tập hát và đệm theo tiết tấu lời ca trong nhóm. - Học sinh tập hát và đệm theo tiết tấu lời ca. - Tập đứng hát và chuyển động nhẹ nhàng trong - Học sinh tập đứng hát và chuyển động nhẹ nhóm. nhàng trong nhóm. - Học sinh trong nhóm nhận xét nhau. - Giáo viên nhận xét. - Đại diện nhóm biểu diễn trước lớp. 2.c. Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi: + Kể tên các loài chim có trong bài “Thật là - Học sinh kể. hay”. + Em tự đánh giá thế nào về việc học hát của - Học sinh tự đánh giá theo các mức độ: Tốt mình trong tiết học này? Khá - Trung bình - Yếu, kém. 3. Hoạt động ứng dụng: - Về hát cho người thân nghe. - Học sinh lắng nghe và thực hiện. - Dạy các em nhỏ hoặc bạn về bài hát đã học. - Cùng với sự giúp đỡ của gia đình để có động tác múa hoặc vận động minh họa hay cho bài hát. - Yêu cầu học sinh nhận xét, đánh giá kết quả - Học sinh nhận xét, đánh giá kết quả học tập học tập của bạn trong tổ. của bạn trong tổ. - Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh - Học sinh lắng nghe. giá sự tiến bộ của học sinh.  Rút kinh nghiệm tiết dạy: ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Ngày dạy: thứ ………, ngày ……tháng……năm 201… - Khối 2 Âm nhạc tuần 3 Ôn tập bài hát Thật là hay Nhạc và lời: Hoàng Lân I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. - Kĩ năng: Biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản theo bài hát. - Thái độ: Giúp học sinh biết yêu quý thiên nhiên, biết bảo vệ môi trường. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Giáo viên: Nhạc cụ thường dùng, tranh minh họa bài hát, chép lời của bài hát vào bảng phụ, máy nghe, băng, đĩa nhạc, đệm đàn và hát chuẩn xác bài “Thật là hay”. - Học sinh: Nhạc cụ gõ, thanh phách, song loan, tập bài hát lớp 2. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động của giáo viên 1. Hoạt động cơ bản: 1.a. Hoạt động cả lớp: - Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ bắt nhịp một bài hát khởi động. - Yêu cầu các nhóm đến góc học tập nhận đồ dùng cho nhóm. - Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu của tiết học. - Giáo viên yêu cầu học sinh cùng nhau ôn tập bài hát “Thật là hay”: + Giáo viên yêu cầu học sinh hát kết hợp vỗ tay theo phách. + Giáo viên yêu cầu học sinh hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng. - Thể hiện sắc thái của bài hát “Thật là hay”: + Giáo viên yêu cầu học sinh tập lấy hơi ở đầu và giữa các câu hát. + Giáo viên yêu cầu học sinh tập diễn tả sắc thái tươi vui, trong sáng khi trình bày bài hát. 1.b. Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi: + Ai là tác giả của bài hát “Thật là hay”? + Trong bài hát, tiếng Họa mi và chim Oanh hót như thế nào? - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động cơ bản. 2. Hoạt động thực hành: Hoạt động của học sinh - Cả lớp hát đầu tiết. - Đại diện các nhóm đến nhận đồ dùng học tập cho nhóm mình. - Học sinh đọc mục tiêu của tiết học. - Học sinh cùng thực hiện: + Học sinh hát kết hợp vỗ tay theo phách. + Học sinh hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng. - Học sinh tập thể hiện sắc thái của bài hát. - Học sinh cùng thực hiện. - Học sinh tập diễn tả sắc thái của bài hát. - Học sinh trả lời các câu hỏi của giáo viên. - Bạn nhận xét, bổ sung. - Học sinh lắng nghe. - Khối 2 2.a. Hoạt động theo nhóm: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát nối tiếp theo câu hát trong nhóm. - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát đối đáp giữa các nhóm. 2.b. Hoạt động cùng giáo viên: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo nhịp. - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát kết hợp múa hoặc vận động theo nhạc. 2.c. Hoạt động theo nhóm: - Giáo viên yêu cầu các nhóm tập biểu diễn bài hát theo nhóm. - Giáo viên giúp đỡ những nhóm có khó khăn trong học tập. - Giáo viên nhận xét. 2.c. Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi: + Cảm nhận của em về bài hát “Thật là hay”? + Em tự đánh giá thế nào về việc học hát của mình trong tiết học này? 3. Hoạt động ứng dụng: - Về hát cho người thân nghe. - Dạy các em nhỏ hoặc bạn về bài hát đã học. - Cùng với sự giúp đỡ của gia đình để có động tác múa hoặc vận động minh họa hay cho bài hát. - Yêu cầu học sinh nhận xét, đánh giá kết quả học tập của bạn trong tổ. - Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá sự tiến bộ của học sinh. - Học sinh tập hát nối tiếp theo câu hát trong nhóm. - Học sinh tập hát đối đáp giữa các nhóm. - Học sinh tập hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách cùng giáo viên. - Học sinh tập hát kết hợp múa hoặc vận động theo nhạc. - Học sinh tập biểu diễn trong nhóm. - Các nhóm biểu diễn trước lớp. - Học sinh nêu. - Học sinh tự đánh giá theo các mức độ: Tốt Khá - Trung bình - Yếu, kém. - Học sinh lắng nghe và thực hiện. - Học sinh nhận xét, đánh giá kết quả học tập của bạn trong tổ. - Học sinh lắng nghe.  Rút kinh nghiệm tiết dạy: ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Ngày dạy: thứ ………, ngày ……tháng……năm 201… Âm nhạc tuần 4 - Khối 2 Học hát Xòe hoa Nhạc và lời: Hoàng Lân I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: Biết đây là bài dân ca của dân tộc Thái ở Tây Bắc. Biết hát theo giai điệu và lời ca. - Kĩ năng: Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. Biết gõ đệm theo nhịp, phách. - Thái độ: Giúp học sinh biết yêu quý các dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Giáo viên: Nhạc cụ thường dùng, tranh minh họa bài hát, chép lời của bài hát vào bảng phụ, máy nghe, băng, đĩa nhạc, đệm đàn và hát chuẩn xác bài “Xòe hoa”. - Học sinh: Nhạc cụ gõ, thanh phách, song loan, tập bài hát lớp 2. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Hoạt động cơ bản: 1.a. Hoạt động cả lớp: - Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ bắt - Cả lớp hát đầu tiết. nhịp một bài hát khởi động. - Yêu cầu các nhóm đến góc học tập nhận đồ - Đại diện các nhóm đến nhận đồ dùng học tập dùng cho nhóm. cho nhóm mình. - Giáo viên giới thiệu bài hát mới. - Học sinh lắng nghe. - Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu của tiết học. - Học sinh đọc mục tiêu của tiết học. 1.b. Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc lời của bài hát. - Học sinh đọc lời của bài hát. 1.c. Hoạt động cùng giáo viên: - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc lời của bài hát - Học sinh đọc lời ca theo tiết tấu các câu hát. theo tiết tấu lời ca. - Giáo viên yêu cầu học sinh nhận xét về giai - Học sinh nhận xét về giai điệu, nội dung bài điệu, nội dung bài hát. hát. - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động cơ bản và - Học sinh lắng nghe và ghi nhớ. giáo dục học sinh biết yêu quý các dân tộc cùng chung sống trên đất nước Việt Nam ta. 2. Hoạt động thực hành: - Khối 2 2.a. Hoạt động cả lớp: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát từng câu. - Học sinh tập hát từng câu. - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát cả bài. - Cả lớp tập hát cả bài. - Giáo viên yêu cầu học sinh tập lấy hơi, thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát. - Giáo viên chú ý giúp đỡ những em còn yếu, chưa hát chuẩn. 2.b. Hoạt động theo nhóm: - Tập hát và vỗ tay đệm theo phách, theo nhịp - Học sinh tập hát và vỗ tay đệm theo phách, trong nhóm. theo nhịp trong nhóm. - Tập hát và đệm theo tiết tấu lời ca trong nhóm. - Học sinh tập hát và đệm theo tiết tấu lời ca. - Tập đứng hát và chuyển động nhẹ nhàng trong - Học sinh tập đứng hát và chuyển động nhẹ nhóm. nhàng trong nhóm. - Học sinh trong nhóm nhận xét nhau. - Giáo viên nhận xét. - Đại diện nhóm biểu diễn trước lớp. 2.c. Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi: + Nêu tên tác giả của bài hát “Xòe hoa”? - Học sinh nêu. + Em tự đánh giá thế nào về việc học hát của - Học sinh tự đánh giá theo các mức độ: Tốt mình trong tiết học này? Khá - Trung bình - Yếu, kém. 3. Hoạt động ứng dụng: - Về hát cho người thân nghe. - Học sinh lắng nghe và thực hiện. - Dạy các em nhỏ hoặc bạn về bài hát đã học. - Cùng với sự giúp đỡ của gia đình để có động tác múa hoặc vận động minh họa hay cho bài hát. - Yêu cầu học sinh nhận xét, đánh giá kết quả - Học sinh nhận xét, đánh giá kết quả học tập học tập của bạn trong tổ. của bạn trong tổ. - Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh - Học sinh lắng nghe. giá sự tiến bộ của học sinh.  Rút kinh nghiệm tiết dạy: ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Ngày dạy: thứ ………, ngày ……tháng……năm 201… Âm nhạc tuần 5 - Khối 2 Ôn tập bài hát Xòe hoa Nhạc và lời: Hoàng Lân I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. - Kĩ năng: Biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản theo bài hát. Tập biểu diễn. - Thái độ: Giúp học sinh biết yêu quý các dân tộc anh em đang sống trên đất nước ta. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Giáo viên: Nhạc cụ thường dùng, tranh minh họa bài hát, chép lời của bài hát vào bảng phụ, máy nghe, băng, đĩa nhạc, đệm đàn và hát chuẩn xác bài “Xòe hoa”. - Học sinh: Nhạc cụ gõ, thanh phách, song loan, tập bài hát lớp 2. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động của giáo viên 1. Hoạt động cơ bản: 1.a. Hoạt động cả lớp: - Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ bắt nhịp một bài hát khởi động. - Yêu cầu các nhóm đến góc học tập nhận đồ dùng cho nhóm. - Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu của tiết học. - Giáo viên yêu cầu học sinh cùng nhau ôn tập bài hát “Xòe hoa”: + Giáo viên yêu cầu học sinh hát kết hợp vỗ tay theo phách. + Giáo viên yêu cầu học sinh hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng. - Thể hiện sắc thái của bài hát “Xòe hoa”: + Giáo viên yêu cầu học sinh tập lấy hơi ở đầu và giữa các câu hát. + Giáo viên yêu cầu học sinh tập diễn tả sắc thái khi trình bày bài hát. 1.b. Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi: + Ai là tác giả của bài hát “Xòe hoa”? + Em hiểu biết gì về tác giả bài hát? - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động cơ bản. 2. Hoạt động thực hành: 2.a. Hoạt động theo nhóm: Hoạt động của học sinh - Cả lớp hát đầu tiết. - Đại diện các nhóm đến nhận đồ dùng học tập cho nhóm mình. - Học sinh đọc mục tiêu của tiết học. - Học sinh cùng thực hiện: + Học sinh hát kết hợp vỗ tay theo phách. + Học sinh hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng. - Học sinh tập thể hiện sắc thái của bài hát. - Học sinh cùng thực hiện. - Học sinh tập diễn tả sắc thái của bài hát. - Học sinh trả lời các câu hỏi của giáo viên. - Bạn nhận xét, bổ sung. - Học sinh lắng nghe. - Khối 2 - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát nối tiếp theo câu hát trong nhóm. - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát đối đáp giữa các nhóm. 2.b. Hoạt động cùng giáo viên: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo nhịp. - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát kết hợp múa hoặc vận động theo nhạc. 2.c. Hoạt động theo nhóm: - Giáo viên yêu cầu các nhóm tập biểu diễn bài hát theo nhóm. - Giáo viên giúp đỡ những nhóm có khó khăn trong học tập. - Giáo viên nhận xét. 2.c. Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi: + Cảm nhận của em về bài hát “Xòe hoa”? + Em tự đánh giá thế nào về việc học hát của mình trong tiết học này? 3. Hoạt động ứng dụng: - Về hát cho người thân nghe. - Dạy các em nhỏ hoặc bạn về bài hát đã học. - Cùng với sự giúp đỡ của gia đình để có động tác múa hoặc vận động minh họa hay cho bài hát. - Yêu cầu học sinh nhận xét, đánh giá kết quả học tập của bạn trong tổ. - Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá sự tiến bộ của học sinh. - Học sinh tập hát nối tiếp theo câu hát trong nhóm. - Học sinh tập hát đối đáp giữa các nhóm. - Học sinh tập hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách cùng giáo viên. - Học sinh tập hát kết hợp múa hoặc vận động theo nhạc. - Học sinh tập biểu diễn trong nhóm. - Các nhóm biểu diễn trước lớp. - Học sinh nêu. - Học sinh tự đánh giá theo các mức độ: Tốt Khá - Trung bình - Yếu, kém. - Học sinh lắng nghe và thực hiện. - Học sinh nhận xét, đánh giá kết quả học tập của bạn trong tổ. - Học sinh lắng nghe.  Rút kinh nghiệm tiết dạy: ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Ngày dạy: thứ ………, ngày ……tháng……năm 201… Âm nhạc tuần 6 - Khối 2 Học hát Múa vui Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: Biết hát theo giai điệu và lời ca. - Kĩ năng: Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. Biết gõ đệm theo nhịp, phách. - Thái độ: Giúp học sinh biết đoàn kết với mọi người. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Giáo viên: Nhạc cụ thường dùng, tranh minh họa bài hát, chép lời của bài hát vào bảng phụ, máy nghe, băng, đĩa nhạc, đệm đàn và hát chuẩn xác bài “Múa vui”. - Học sinh: Nhạc cụ gõ, thanh phách, song loan, tập bài hát lớp 2. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động của giáo viên 1. Hoạt động cơ bản: Hoạt động của học sinh 1.a. Hoạt động cả lớp: - Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ bắt - Cả lớp hát đầu tiết. nhịp một bài hát khởi động. - Yêu cầu các nhóm đến góc học tập nhận đồ - Đại diện các nhóm đến nhận đồ dùng học tập dùng cho nhóm. cho nhóm mình. - Giáo viên giới thiệu bài hát mới. - Học sinh lắng nghe. - Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu của tiết học. - Học sinh nêu mục tiêu của tiết học. 1.b. Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc lời của bài hát. - Học sinh đọc lời của bài hát. 1.c. Hoạt động cùng giáo viên: - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc lời của bài hát - Học sinh đọc lời ca theo tiết tấu các câu hát. theo tiết tấu lời ca. - Giáo viên yêu cầu học sinh nhận xét về giai - Học sinh nhận xét về giai điệu, nội dung bài điệu, nội dung bài hát. hát. - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động cơ bản và - Học sinh lắng nghe và ghi nhớ. giáo dục học sinh biết đoàn kết với mọi người. 2. Hoạt động thực hành: 2.a. Hoạt động cả lớp: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát từng câu. - Học sinh tập hát từng câu. - Khối 2 - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát cả bài. - Cả lớp tập hát cả bài. - Giáo viên yêu cầu học sinh tập lấy hơi, thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát. - Giáo viên chú ý giúp đỡ những em còn yếu, chưa hát chuẩn. 2.b. Hoạt động theo nhóm: - Tập hát và vỗ tay đệm theo phách, theo nhịp - Học sinh tập hát và vỗ tay đệm theo phách, trong nhóm. theo nhịp trong nhóm. - Tập hát và đệm theo tiết tấu lời ca trong nhóm. - Học sinh tập hát và đệm theo tiết tấu lời ca. - Tập đứng hát và chuyển động nhẹ nhàng trong - Học sinh tập đứng hát và chuyển động nhẹ nhóm. nhàng trong nhóm. - Học sinh trong nhóm nhận xét nhau. - Giáo viên nhận xét. - Đại diện nhóm biểu diễn trước lớp. 2.c. Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi: + Nêu tên tác giả của bài hát “Múa vui”? - Học sinh nêu. + Em tự đánh giá thế nào về việc học hát của - Học sinh tự đánh giá theo các mức độ: Tốt mình trong tiết học này? Khá - Trung bình - Yếu, kém. 3. Hoạt động ứng dụng: - Về hát cho người thân nghe. - Học sinh lắng nghe và thực hiện. - Dạy các em nhỏ hoặc bạn về bài hát đã học. - Cùng với sự giúp đỡ của gia đình để có động tác múa hoặc vận động minh họa hay cho bài hát. - Yêu cầu học sinh nhận xét, đánh giá kết quả - Học sinh nhận xét, đánh giá kết quả học tập học tập của bạn trong tổ. của bạn trong tổ. - Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh - Học sinh lắng nghe. giá sự tiến bộ của học sinh.  Rút kinh nghiệm tiết dạy: ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Ngày dạy: thứ ………, ngày ……tháng……năm 201… Âm nhạc tuần 7 Ôn tập bài hát Múa vui - Khối 2 Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. - Kĩ năng: Biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản theo bài hát. Tập biểu diễn. - Thái độ: Giúp học sinh biết sống đoàn kết với mọi người. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Giáo viên: Nhạc cụ thường dùng, tranh minh họa bài hát, chép lời của bài hát vào bảng phụ, máy nghe, băng, đĩa nhạc, đệm đàn và hát chuẩn xác bài “Múa vui”. - Học sinh: Nhạc cụ gõ, thanh phách, song loan, tập bài hát lớp 2. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động của giáo viên 1. Hoạt động cơ bản: 1.a. Hoạt động cả lớp: - Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ bắt nhịp một bài hát khởi động. - Yêu cầu các nhóm đến góc học tập nhận đồ dùng cho nhóm. - Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu của tiết học. - Giáo viên yêu cầu học sinh cùng nhau ôn tập bài hát “Múa vui”: + Giáo viên yêu cầu học sinh hát kết hợp vỗ tay theo phách. + Giáo viên yêu cầu học sinh hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng. - Thể hiện sắc thái của bài hát “Múa vui”: + Giáo viên yêu cầu học sinh tập lấy hơi ở đầu và giữa các câu hát. + Giáo viên yêu cầu học sinh tập diễn tả sắc thái khi trình bày bài hát. 1.b. Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi: + Ai là tác giả của bài hát “Múa vui”? + Em hiểu biết gì về tác giả bài hát? - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động cơ bản. 2. Hoạt động thực hành: 2.a. Hoạt động theo nhóm: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát nối tiếp theo câu hát trong nhóm. - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát đối đáp giữa Hoạt động của học sinh - Cả lớp hát đầu tiết. - Đại diện các nhóm đến nhận đồ dùng học tập cho nhóm mình. - Học sinh nêu mục tiêu của tiết học. - Học sinh cùng thực hiện: + Học sinh hát kết hợp vỗ tay theo phách. + Học sinh hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng. - Học sinh tập thể hiện sắc thái của bài hát. - Học sinh cùng thực hiện. - Học sinh tập diễn tả sắc thái của bài hát. - Học sinh trả lời các câu hỏi của giáo viên. - Bạn nhận xét, bổ sung. - Học sinh lắng nghe. - Học sinh tập hát nối tiếp theo câu hát trong nhóm. - Học sinh tập hát đối đáp giữa các nhóm. - Khối 2 các nhóm. 2.b. Hoạt động cùng giáo viên: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo nhịp. - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát kết hợp múa hoặc vận động theo nhạc. 2.c. Hoạt động theo nhóm: - Giáo viên yêu cầu các nhóm tập biểu diễn bài hát theo nhóm. - Giáo viên giúp đỡ những nhóm có khó khăn trong học tập. - Giáo viên nhận xét. 2.c. Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi: + Cảm nhận của em về bài hát “Múa vui”? + Em tự đánh giá thế nào về việc học hát của mình trong tiết học này? 3. Hoạt động ứng dụng: - Về hát cho người thân nghe. - Dạy các em nhỏ hoặc bạn về bài hát đã học. - Cùng với sự giúp đỡ của gia đình để có động tác múa hoặc vận động minh họa hay cho bài hát. - Yêu cầu học sinh nhận xét, đánh giá kết quả học tập của bạn trong tổ. - Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá sự tiến bộ của học sinh. - Học sinh tập hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách cùng giáo viên. - Học sinh tập hát kết hợp múa hoặc vận động theo nhạc. - Học sinh tập biểu diễn trong nhóm. - Các nhóm biểu diễn trước lớp. - Học sinh nêu. - Học sinh tự đánh giá theo các mức độ: Tốt Khá - Trung bình - Yếu, kém. - Học sinh lắng nghe và thực hiện. - Học sinh nhận xét, đánh giá kết quả học tập của bạn trong tổ. - Học sinh lắng nghe.  Rút kinh nghiệm tiết dạy: ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Ngày dạy: thứ ………, ngày ……tháng……năm 201… Âm nhạc tuần 8 Ôn tập 3 bài hát Thật là hay - Xòe hoa - Múa vui - Khối 2 Phân biệt âm cao - thấp, dài - ngắn I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của 3 bài hát. Thuộc lời ca của 3 bài hát. - Kĩ năng: Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. Biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản theo bài hát. Tập biểu diễn bài hát. - Thái độ: Giúp học sinh yêu thích âm nhạc. (Giảm bớt hoạt động 3: Nghe nhạc theo Chương trình giảm tải) II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Giáo viên: Nhạc cụ thường dùng, tranh minh họa bài hát, chép lời của bài hát vào bảng phụ, máy nghe, băng, đĩa nhạc, đệm đàn và hát chuẩn xác 3 bài hát. - Học sinh: Nhạc cụ gõ, thanh phách, song loan, tập bài hát lớp 2. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động của giáo viên 1. Hoạt động cơ bản: 1.a. Hoạt động cả lớp: - Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ bắt nhịp một bài hát khởi động. - Yêu cầu các nhóm đến góc học tập nhận đồ dùng cho nhóm. - Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu của tiết học. - Giáo viên yêu cầu học sinh cùng nhau ôn tập 3 bài hát. + Giáo viên yêu cầu học sinh hát kết hợp vỗ tay theo phách. + Giáo viên yêu cầu học sinh hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng. - Thể hiện sắc thái của 3 bài hát. 1.b. Hoạt động cá nhân: - Giáo viên dùng đàn và thanh phách để thể hiện các âm thanh cao, thấp, dài, ngắn để cho học sinh tập phân biệt. - Cho học sinh tự trình bày các âm thanh cao, thấp, dài, ngắn. - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động cơ bản. 2. Hoạt động thực hành: 2.a. Hoạt động theo nhóm: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát nối tiếp theo câu hát trong nhóm của cả 3 bài hát. Hoạt động của học sinh - Cả lớp hát đầu tiết. - Đại diện các nhóm đến nhận đồ dùng học tập cho nhóm mình. - Học sinh nêu mục tiêu của tiết học. - Học sinh cùng thực hiện: + Học sinh hát kết hợp vỗ tay theo phách. + Học sinh hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng. - Học sinh tập thể hiện sắc thái của bài hát. - Học sinh cùng theo dõi. - Học sinh tự trình bày các âm thanh cao, thấp, dài, ngắn. - Học sinh lắng nghe. - Học sinh tập hát nối tiếp theo câu hát trong nhóm. - Khối 2 - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát đối đáp giữa các nhóm. 2.b. Hoạt động cùng giáo viên: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo nhịp. - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát kết hợp múa hoặc vận động theo nhạc. 2.c. Hoạt động theo nhóm: - Giáo viên yêu cầu các nhóm tập biểu diễn 3 bài hát theo nhóm. - Giáo viên giúp đỡ những nhóm có khó khăn trong học tập. - Giáo viên nhận xét. 2.c. Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi: + Cảm nhận của em về 3 bài hát? + Em tự đánh giá thế nào về việc học hát của mình trong tiết học này? 3. Hoạt động ứng dụng: - Về hát cho người thân nghe. - Dạy các em nhỏ hoặc bạn về bài hát đã học. - Cùng với sự giúp đỡ của gia đình để có động tác múa hoặc vận động minh họa hay cho 3 bài hát. - Yêu cầu học sinh nhận xét, đánh giá kết quả học tập của bạn trong tổ. - Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá sự tiến bộ của học sinh. - Học sinh tập hát đối đáp giữa các nhóm. - Học sinh tập hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách cùng giáo viên. - Học sinh tập hát kết hợp múa hoặc vận động theo nhạc. - Học sinh tập biểu diễn trong nhóm. - Các nhóm biểu diễn trước lớp. - Học sinh nêu. - Học sinh tự đánh giá theo các mức độ: Tốt Khá - Trung bình - Yếu, kém. - Học sinh lắng nghe và thực hiện. - Học sinh nhận xét, đánh giá kết quả học tập của bạn trong tổ. - Học sinh lắng nghe.  Rút kinh nghiệm tiết dạy: ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Ngày dạy: thứ ………, ngày ……tháng……năm 201… Âm nhạc tuần 9 Học hát Chúc mừng sinh nhật - Khối 2 Nhạc Anh I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: Biết hát theo giai điệu và lời ca. Biết đây là bài hát của nước Anh. - Kĩ năng: Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát (nhịp 3). Biết gõ đệm theo nhịp, phách. - Thái độ: Giúp học sinh biết ý nghĩa của ngày sinh nhật. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Giáo viên: Nhạc cụ thường dùng, tranh minh họa bài hát, chép lời của bài hát vào bảng phụ, máy nghe, băng, đĩa nhạc, đệm đàn và hát chuẩn xác bài “Chúc mừng sinh nhật”. - Học sinh: Nhạc cụ gõ, thanh phách, song loan, tập bài hát lớp 2. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động của giáo viên 1. Hoạt động cơ bản: Hoạt động của học sinh 1.a. Hoạt động cả lớp: - Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ bắt - Cả lớp hát đầu tiết. nhịp một bài hát khởi động. - Yêu cầu các nhóm đến góc học tập nhận đồ - Đại diện các nhóm đến nhận đồ dùng học tập dùng cho nhóm. cho nhóm mình. - Giáo viên giới thiệu bài hát mới. - Học sinh lắng nghe. - Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu của tiết học. - Học sinh nêu mục tiêu của tiết học. 1.b. Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc lời của bài hát. - Học sinh đọc lời của bài hát. 1.c. Hoạt động cùng giáo viên: - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc lời của bài hát - Học sinh đọc lời ca theo tiết tấu các câu hát. theo tiết tấu lời ca. - Giáo viên yêu cầu học sinh nhận xét về giai - Học sinh nhận xét về giai điệu, nội dung bài điệu, nội dung bài hát. hát. - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động cơ bản và - Học sinh lắng nghe và ghi nhớ. giáo dục học sinh biết ý nghĩa của ngày sinh nhật, biết chúc mừng bạn trong ngày sinh nhật. 2. Hoạt động thực hành: 2.a. Hoạt động cả lớp: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát từng câu. - Học sinh tập hát từng câu. - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát cả bài. - Cả lớp tập hát cả bài. - Giáo viên yêu cầu học sinh tập lấy hơi, thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát. - Khối 2 - Giáo viên chú ý giúp đỡ những em còn yếu, chưa hát chuẩn. 2.b. Hoạt động theo nhóm: - Tập hát và vỗ tay đệm theo phách, theo nhịp - Học sinh tập hát và vỗ tay đệm theo phách, trong nhóm. theo nhịp trong nhóm. - Tập hát và đệm theo tiết tấu lời ca trong nhóm. - Học sinh tập hát và đệm theo tiết tấu lời ca. - Tập đứng hát và chuyển động nhẹ nhàng trong - Học sinh tập đứng hát và chuyển động nhẹ nhóm. nhàng trong nhóm. - Học sinh trong nhóm nhận xét nhau. - Giáo viên nhận xét. - Đại diện nhóm biểu diễn trước lớp. 2.c. Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi: + Nêu xuất xứ của bài hát “Chúc mừng sinh - Học sinh nêu. nhật”? + Em tự đánh giá thế nào về việc học hát của - Học sinh tự đánh giá theo các mức độ: Tốt mình trong tiết học này? Khá - Trung bình - Yếu, kém. 3. Hoạt động ứng dụng: - Về hát cho người thân nghe. - Học sinh lắng nghe và thực hiện. - Dạy các em nhỏ hoặc bạn về bài hát đã học. - Cùng với sự giúp đỡ của gia đình để có động tác múa hoặc vận động minh họa hay cho bài hát. - Yêu cầu học sinh nhận xét, đánh giá kết quả - Học sinh nhận xét, đánh giá kết quả học tập học tập của bạn trong tổ. của bạn trong tổ. - Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh - Học sinh lắng nghe. giá sự tiến bộ của học sinh.  Rút kinh nghiệm tiết dạy: ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Ngày dạy: thứ ………, ngày ……tháng……năm 201… Âm nhạc tuần 10 Ôn tập bài hát Chúc mừng sinh nhật Nhạc Anh - Khối 2 I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. - Kĩ năng: Biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản theo bài hát. Tập biểu diễn. - Thái độ: Giúp học sinh biết chúc mừng bạn trong ngày sinh nhật. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Giáo viên: Nhạc cụ thường dùng, tranh minh họa bài hát, chép lời của bài hát vào bảng phụ, máy nghe, băng, đĩa nhạc, đệm đàn và hát chuẩn xác bài “Chúc mừng sinh nhật”. - Học sinh: Nhạc cụ gõ, thanh phách, song loan, tập bài hát lớp 2. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động của giáo viên 1. Hoạt động cơ bản: 1.a. Hoạt động cả lớp: - Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ bắt nhịp một bài hát khởi động. - Yêu cầu các nhóm đến góc học tập nhận đồ dùng cho nhóm. - Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu của tiết học. - Giáo viên yêu cầu học sinh cùng nhau ôn tập bài hát “Chúc mừng sinh nhật”: + Giáo viên yêu cầu học sinh hát kết hợp vỗ tay theo phách. + Giáo viên yêu cầu học sinh hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng. - Thể hiện sắc thái của bài hát “Chúc mừng sinh nhật”: + Giáo viên yêu cầu học sinh tập lấy hơi ở đầu và giữa các câu hát. + Giáo viên yêu cầu học sinh tập diễn tả sắc thái khi trình bày bài hát. 1.b. Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi: + Xuất xứ của bài hát “Chúc mừng sinh nhật”? + Em hiểu biết gì về nước Anh? - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động cơ bản. 2. Hoạt động thực hành: 2.a. Hoạt động theo nhóm: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát nối tiếp theo câu hát trong nhóm. - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát đối đáp giữa các nhóm. Hoạt động của học sinh - Cả lớp hát đầu tiết. - Đại diện các nhóm đến nhận đồ dùng học tập cho nhóm mình. - Học sinh nêu mục tiêu của tiết học. - Học sinh cùng thực hiện: + Học sinh hát kết hợp vỗ tay theo phách. + Học sinh hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng. - Học sinh tập thể hiện sắc thái của bài hát. - Học sinh cùng thực hiện. - Học sinh tập diễn tả sắc thái của bài hát. - Học sinh trả lời các câu hỏi của giáo viên. - Bạn nhận xét, bổ sung. - Học sinh lắng nghe. - Học sinh tập hát nối tiếp theo câu hát trong nhóm. - Học sinh tập hát đối đáp giữa các nhóm. - Khối 2 2.b. Hoạt động cùng giáo viên: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo nhịp. - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát kết hợp múa hoặc vận động theo nhạc. 2.c. Hoạt động theo nhóm: - Giáo viên yêu cầu các nhóm tập biểu diễn bài hát theo nhóm. - Giáo viên giúp đỡ những nhóm có khó khăn trong học tập. - Giáo viên nhận xét. 2.c. Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi: + Cảm nhận của em về bài hát “Chúc mừng sinh nhật”? + Em tự đánh giá thế nào về việc học hát của mình trong tiết học này? 3. Hoạt động ứng dụng: - Về hát cho người thân nghe. - Dạy các em nhỏ hoặc bạn về bài hát đã học. - Cùng với sự giúp đỡ của gia đình để có động tác múa hoặc vận động minh họa hay cho bài hát. - Yêu cầu học sinh nhận xét, đánh giá kết quả học tập của bạn trong tổ. - Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá sự tiến bộ của học sinh. - Học sinh tập hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách cùng giáo viên. - Học sinh tập hát kết hợp múa hoặc vận động theo nhạc. - Học sinh tập biểu diễn trong nhóm. - Các nhóm biểu diễn trước lớp. - Học sinh nêu. - Học sinh tự đánh giá theo các mức độ: Tốt Khá - Trung bình - Yếu, kém. - Học sinh lắng nghe và thực hiện. - Học sinh nhận xét, đánh giá kết quả học tập của bạn trong tổ. - Học sinh lắng nghe.  Rút kinh nghiệm tiết dạy: ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Ngày dạy: thứ ………, ngày ……tháng……năm 201… Âm nhạc tuần 11 Học hát Cộc cách tùng chen Nhạc và lời: Phan Trần Bảng I. MỤC TIÊU:
- Xem thêm -