Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 2 cả năm_cktkn_bộ 9

  • Số trang: 51 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 82 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n ¢m nh¹c – Líp 2 – N¨m häc 2011 - 2012 TUẦN 01 ÔN TẬP CÁC BÀI HÁT LỚP 1 NGHE QUỐC CA (Tiết PPCT: 1) I. MỤC TIÊU - Giúp HS nhớ lại các bài hát đã học ở lớp 1 - Hát đồng đều, rõ lời, hoà giọng; - Giáo dục thái độ nghiêm trang khi chào cờ, nghe Quốc ca. II. CHUẨN BỊ: - GV: Đàn điện tử. - HS : Nhạc cụ gõ. III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1. Ổn định tổ chức - GV kiêm tra sĩ số - Cho HS hát TT 1 bài 2. Kiểm tra bài cũ - Hướng chuyển động của âm thanh 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu bài học. - Ghi đầu bài lên bảng. b. Nội dung bài: * - Ôn tập các bài hát lớp 1 - GVnêu câu hỏi, : Em hãy kể tên các bài hát đã học ở lớp 1 ? ( Quê hương tươi đẹp, Mời bạn vui múa ca, Tìm bạn thân, Lí cây xanh, Đàn gà con, Bầu trời xanh, Tập tầm vông, Hoà bình cho bé, Đi tới trường) - GV dạo đàn, HS lần lượt hát lại từng bài, vừa hát vừagõ đệm nhạc cụ. - GV gọi HS lên trình bày bài hát trước lớp theo các hình thức đơn ca và tốp ca. (HS nhận xét, GV nhận xét từng tiết mục * - Nghe Quốc ca - GV giới thiệu bài Quốc caViệt Nam. - Bật catste cho Hs nghe(2 lần) - GV: Bài hát “Quốc ca Việt Nam” do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác còn có tên là “Tiến quân ca”. Khi chào cờ và hát bài hát này, HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - HS hát tập thể một bài hát. - Học sinh lên bảng trả lời. - Chú ý nghe. - HS nhắc lại tên các bài hát đã học. - Hát ôn bài hát. - Tập hát và vận động phụ hoạ. - Chú ý nghe. §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 1 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c – Líp 2 – N¨m häc 2011 - 2012 chúng ta phải có thái độ trang nghiêm…. Câu hỏi: + Quốc ca được hát khi nào? - Khi chào cờ Chú ý nghe. Phải có thái độ trang nghiêm HS chú ý nghe. + Khi chào cờ các em phải đứng thế nào? - GV bật catste cho HS nghe lại bài hát - GV cho HS tập đứng trang nghiêm nghe Quốc ca. - Nhắc HS về ôn tập các bài hát. 4. Củng cố - GV nhắc lại nội dung bài học. - HS chú ý nghe. - Dạo đàn, HS hát lại bài: Quê hương tươi đẹp. 5. Dặn dò - Nhắc HS về ôn tập các bài hát. - Học sinh ghi nhớ. TUẦN 02 HỌC HÁT: THẬT LÀ HAY (Tiết PPCT: 2) Nhạc và lời: Hoàng Lân I. MỤC TIÊU: - HS hát đúng lời ca, giai của bài hát: Thật là hay . - HS hát rõ lời, đồng đều hoà giọng, giọng nhẹ nhàng, êm ái. - HS biết bài hát do nhạc sỹ Hoàng Lân sáng tác. II. CHUẨN BỊ: - GV: Đàn điện tử. Bảng phụ chép bài hát. - HS : Nhạc cụ gõ. - Tranh vẽ những chú chim đậu trên cành. III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1. Ổn định tổ chức - GV hướng dẫn HS khởi động giọng. 2. Kiểm tra bài cũ - Quê hương tươi đẹp - Dạo đàn, HS hát lại bài.(2 lần) 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: - GV treo tranh và hướng dẫn HS xem tranh. HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - Hát tập thể một bài hát. - Học sinh lên bảng hát. §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 2 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c – Líp 2 – N¨m häc 2011 - 2012 - GV giới thiệu bài hát( SGV trang 13) - Sơ lược vài nét về tác giả Hoàng Lân - Ghi đầu bài lên bảng. b. Nội dung bài: * - Tập hát: Thất là hay - GV treo bảng phụ - Chỉ bảng, HS đọc lời ca (2 lần) - Dạo đàn, hát mẫu bầi hát ( lần) - GV đàn, hướng dẫn HS tập hát từng câu. C1: Nghe véo von…chim oanh C2: Hai chú chim…vang lừng C3: Vui rất vui…tới hót theo C4: Li lí li lí lì li. Thật là hay hay hay. Chú ý: GV nhắc nhở, hướng dẫn HS tư thế ngồi hát, không hát quá to, hát nhẹ nhàng hoà cùng cả lớp…. - Gọi từng nhóm hát, GV sửa lỗi. * - Tập hát, gõ đệm theo tiết tấu, theo phách bài hát. + Gõ đệm theo tiết tấu: - GV nêu y/c, HS gõ nhẩm theo tiết tấu - GV làm mẫu, hướng dẫn HS thực hiện. - Gọi từng nhóm hát, cả lớp gõ đệm. - Gọi 1nhóm hát,cả lớp gõ đệm ( GV nhận xét, đánh giá) “ Nghe veo von trong vòm cây….” x x x x x x + Gõ đệm theo phách - GV làm mẫu, hướng dẫn HS thực hiện. - GV đàn giai điệu, HS gõ đệm (2 lần). “ Nghe véo von trong vòm cây…” x x x x - Chú ý nghe. - Đọc lời ca cùng thầy. - Chú ý nghe. - Tập hát từng câu. - Học sinh thực hiện. - Tập hát kết hợp gõ đệm theo TT - Tập hátvà gõ đệm theo phách. - Học sinh thực hiện. 4. Củng cố - GV nêu y/c, HS nhắc lại tên tác giả sáng tác bài hát. - Nhắc lại tên bài hát. - Gọi 1 nhóm lên trình bày bài hát 5. Dặn dò: - Nhắc HS về ôn tập bài hát. - Học sinh ghi nhớ. TUẦN 03 §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 3 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c – Líp 2 – N¨m häc 2011 - 2012 ÔN TÂP BÀI HÁT: THẬT LÀ HAY (Tiết PPCT: 3) I. MỤC TIÊU - HS thuộc bài,thể hiện bài hát một cách diễn cảm, biết hát kết hợp phụ hoạ động tác theo nội dung lời ca. - HS biết hát kết hợp gõ đệm nhạc cụ. II. CHUẨN BỊ: - GV: Đàn điện tử. - HS : Nhạc cụ gõ III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1. Ổn định tổ chức - GV hướng dẫn HS khởi động giọng 2. Kiểm tra bài cũ - Bài : Thật là hay - Gọi 2 HS hát trước lớp ( GV nhận xét, đánh giá) 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu bài học - Ghi đầu bài lên bảng b. Nội dung bài: a) Ôn tập bài hát: Thật là hay - GV nêu y/c, HS nhắc lại tên bài, tên tác giả bài hát. - GV dạo đàn, HS hát (1 lần) - Sửa lỗi. - Dạo đàn, HS hát (1 lần) - GV nêu y/c, HS hát vận động theo nhịp của bài (2 lần). - Gọi HS hát cá nhân. HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - HS hát tập thể một bài hát. - Hai học sinh lên bảng hát. - Chú ý nghe. HS nhắc lại tên bài, tên tác giả bài hát. - Hát ôn bài hát. - Tập hát và vận động phụ hoạ. b) Tập đánh nhịp 2 4 - Học sinh thực hiện. - GV làm mẫu hướng dẫn HS thực hiện - Gọi 1 HS lên trước lớp, dạo đàn, thực hiện đánh nhịp (1 lần) c) Tập gõ dệm theo tiết tấu, theo phách của - Tập hát và gõ đệm theo phách bài. - GV nêu y/c, HS nhắc lại cách gõ tiết tấu §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 4 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c – Líp 2 – N¨m häc 2011 - 2012 - Bắt nhịp, HS hát, gõ đệm nhạc cụ - Chú ý nghe. - GV đàn giai điệu, HS gõ đệm. - HS nhắc lại cách gõ theo phách - Học sinh thực hiện. - GV nhắc lại, dạo đàn, HS hát, gõ đệm nhạc cụ (2 lần) - HS chú ý nghe. 4. Củng cố - HS nhắc lại tên bài hát, tên tác giả sáng tác. 5. Dặn dò. (2 phút) - Nhắc lại tên bài hát. - GV nhận xét giờ học - Nhắc HS về ôn bài - Học sinh ghi nhớ. I. MôC TI£u: TUẦN 04 häc h¸t bµi : xoÌ hoa (TiÕt PPCT:4) D©n ca Th¸i Lêi míi: Phan Duy - HS h¸t ®óng giai ®iÖu, lêi ca cña bµi h¸t: XoÌ hoa - HS biÕt bµi XoÌ hoa lµ bµi h¸t d©n ca Th¸i ë T©y B¾c, lêi míi cña Phan Duy. - BiÕt võa h¸t võa gâ ®Öm theo ph¸ch, theo nhÞp cña bµi. II. CHUẨN BỊ: - GV: §µn ®iÖn tö. B¶ng phô chÐp lêi bµi h¸t. - HS : Nh¹c cô gâ. III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 1. Ổn định tổ chức - Hát tập thể một bài hát. - GV hướng dẫn HS khởi động giọng 2. Kiểm tra bài cũ - Bài : Thật là hay - Học sinh lên bảng hát. - GV d¹o ®µn, HS h¸t l¹i bµi (1 lÇn). - Gäi 2 HS h¸t. - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: - GV giíi thiÖu bµi h¸t, s¬ lîc vµi nÐt vÒ ®ång - Chú ý nghe. bµo Th¸i ( T©y B¾c). - Ghi ®Çu bµi lªn b¶ng. b. Nội dung bài: *) TËp h¸t: XoÌ hoa - GV d¹o ®µn, h¸t mÉu bµi h¸t (2 lÇn) - GV treo b¶ng phô. - GVgi¶i nghÜa tõ “ XoÌ” ,nghÜa “ Móa” §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 5 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c – Líp 2 – N¨m häc 2011 - 2012 - ChØ b¶ng, HS ®äc lêi ca( 2 lÇn) - GV ®µn giai ®iÖu, b¾t nghÞp co HS tËp h¸t tõng c©u. C1: Bïng boong bÝnh boong ng©n nga tiÕng cång vang vang. C2: Nghe tiÕng chiªng reo vui rén rµng C3: Theo tiÕng khÌn tiÐng s¸o vang løng C4: Tay n¨m tay ta cïng XoÌ hoa. * - h¸t, kÕt hîp gâ ®Öm nh¹c cô. + Gâ ®Öm theo phách - GV lµm mÉu híng dÉn HS thùc hiÖn - Gäi 1 nhãm lªn h¸t tríc l¬p, c¶ líp gâ ®Öm “ Bïng boong bÝnh boong ng©n nga....” x x x x x + Gâ theo nhÞp: “ Bïng boong bÝnh boong ng©n nga....” x x x + gâ ®Öm theo tiÕt tÊu: “ Bïng boong bÝnh boong ng©n nga...” x x x x x x 4. Củng cố - GV ®µn giai ®iÖu, HS gâ ®Öm nh¹c cô. - HS nh¾c l¹i tªn bµi h¸t - GVnh¾c l¹i t/c cña bµi 5. DÆn dß: - Nh¾c HS vÒ häc bµi. - Đọc lời ca cùng thầy. - Tập hát từng câu. - Học sinh thực hiện. - Tập hát và gõ đệm theo phách. - Tập hát kết hợp gõ đệm theo nhÞp: - Tập hát và gõ đệm theoTT - Học sinh thực hiện. - Nhắc lại tên bài hát. - Học sinh ghi nhớ. Duyệt của BGH Ngày tháng năm 20….. Xác nhận của tổ CM Ngày tháng năm 20…. .................................................................................... ........................................................................................ .................................................................................... ........................................................................................ .................................................................................... ........................................................................................ ..................................................................................... ......................................................................................... ..................................................................................... ......................................................................................... I. MôC TI£u: TUẦN 05 «n tËp bµi h¸t : xoÌ hoa (TiÕt PPCT: 5) D©n ca Th¸i Lêi míi: Phan Duy - HS thuéc bµi, thÓ hiÖn bµi h¸t mét c¸ch sinh ®éng. - BiÕt võa h¸t võa thùc hiªn ®éng t¸c phô ho¹. II. CHUẨN BỊ: §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 6 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c – Líp 2 – N¨m häc 2011 - 2012 - GV: §µn ®iÖn tö. - HS : Nh¹c cô gâ. III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1. Ổn định tổ chức - GV hướng dẫn HS khởi động giọng 2. Kiểm tra bài cũ - Bài : Xoè hoa - GV d¹o ®µn, HS h¸t l¹i bµi (1 lÇn). - Gäi 2 HS h¸t. - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: - GV giíi thiÖu bµi häc. - Ghi ®Çu bµi lªn b¶ng. b. Nội dung bài: . a) ¤n tËp bµi h¸t: XoÌ hoa - GV d¹o ®µn, HS h¸t l¹i bµi ( 1 lÇn) - Söa lçi - D¹o ®µn, HS h¸t (2 lÇn) - GV cho HS ®øng dËy, híng dÉn ®éng t¸c phô ho¹. - D¹o ®µn, HS h¸t thùc hiÖn phô ho¹ - Gäi HS lªn tr×nhbµybµi tríc líp theo c¸c h×nh thøc ®¬n ca vµ tèp ca. ( HS , GV nhËn xÐt tõng tiÕt môc) * - h¸t, kÕt hîp gâ ®Öm tiÕt tÊu víi c¸c ©m tiÕt: O, A, U, I. - GV lµm mÉu, híng dÉn HS “ Bïng boong bÝnh boong ng©n nga...” ß o ã o o o “ Nghe tiÕng chiªng reo vui rén rµng” a ¸ a a a µ µ “ Theo tiÕng khÌn tiÕng s¸o vang lõng” u ó ï u ó u ï “ Tay n¾m tay ta cïng xoÌ hoa) i Ý i i × × i - B¾t nhÞp, HS h¸t, kÕt hîp gâ nh¹c cô - Gäi 1 nhãm h¸t, c¶ líp gâ ®Öm. 4. Cñng cè - HS nh¾c l¹i tªn bµi h¸t C©u hái : Em h·y cho biÕt bµi h¸t XoÌ hoa lµ bµi h¸t d©n ca cña d©n téc nµo, lµ t¸c gi¶ nµo ®· ®Æt lêi cho bµi h¸t nµy? - GVnh¾c l¹i tÝnh chÊt cña bµi 5. DÆn dß (2 phót) - Nh¾c HS vÒ häc bµi. HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - HS hát tập thể một bài hát. - Hai học sinh lên bảng hát. - Chú ý nghe. - Hát ôn bài hát. - Tập sửa sai theo hướng dẫn. - Tập hát và vận động phụ hoạ. - Học sinh thực hiện. - Tập hát và gõ đệm theo TT - Học sinh thực hiện. - HS nhắc lại tên bài, tên tác giả bài hát. §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 7 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c – Líp 2 – N¨m häc 2011 - 2012 - Học sinh ghi nhớ. TUẦN 06 HỌC HÁT BÀI : MÚA VUI (Tiết PPCT: 6) Nhạc và lời: Lưu Hưu Phước I. MỤC TIÊU - HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát: Múa vui. - HS biết bài do nhạc sỹ Lưu Hữu Phước sáng tác. - Biết vừa hát vừa gõ đệm theo phách của bài. II. CHUẨN BỊ: - GV: Đàn điện tử. Bảng phụ chép lời bài hát. - HS : Nhạc cụ gõ. III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1. Ổn định tổ chức - GV hướng dẫn HS khởi động giọng 2. Kiểm tra bài cũ - Bài : Xoè hoa - GV dạo đàn, HS hát lại bài (1 lần). - Gọi 2 HS hát. - GV nhận xét, đánh giá tiết mục. 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu bài hát, sơ lược vài nét tác giả sáng tác.( SGV trang 20) - Ghi đầu bài lên bảng. b. Nội dung bài: . *) Tập hát: Múa vui - GV dạo đàn, hát mẫu bài hát (2 lần) - GV treo bảng phụ. - Chỉ bảng, HS đọc lời ca( 2 lần) - GV đọc, vỗ taytheo tiết tấu, HS làm theo - GV đàn giai điệu, bắt nhịp cho HS tập hát từng câu. HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - Hát tập thể một bài hát. - Học sinh lên bảng hát. - Chú ý nghe. - Đọc lời ca cùng thầy. - Tập hát từng câu. §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 8 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c – Líp 2 – N¨m häc 2011 - 2012 C1: Cùng nhau múa.. .cùng vui C2: Cùng nhau múa... múa đều. C3: Nắm tay nhàu... múa ca C4: Năm tay nhau... múa đều. - Gọi từng nhóm hát, GV sửa lỗi. *) Tập hát, kết hợp gõ đệm theo phách của bài hát. “ Cùng nhau múa xung quanh vòng...” x x x x - GV làm mẫu, hướng dẫn HS - Bắt nhịp, HS hát, kết hợp gõ nhạc cụ - Gọi 1 nhóm hát, cả lớp gõ đệm. - GV đàn giai điệu, HS gõ đệm nhạc cụ. * Tập hát, vận động theo nhịp của bài. - GV làm mẫu hướng dẫn HS hát, vỗ tay, gõ theo nhịp (1ần) - GV y/c HS đứng dậy hát, vận động theo nhịp đàn (1 lần). - Bật đàn và hướng dẫn HS vận động theo nhịp của bài. - Dạo đàn, HS hát, vận động tại chỗ (2 lần) - Gọi từng nhóm lên hát trước lớp ( HS, GV nhận xét) “ Cùng nhau múa xung quanh vòng...” x x 4. Củng cố - HS nhắc lại tên bài hát, tên tác giả - GVnhắc lại tính chất của bài 5. Dặn dò - Nhắc HS về học bài. - Học sinh thực hiện. - Tập hát và gõ đệm theo phách. Tập hát kết hợp gõ đệm theo nhÞp: - Học sinh thực hiện. - Nhắc lại tên bài hát. - Học sinh ghi nhớ. TUẦN 07 ÔN TẬP BÀI HÁT : MÚA VUI (Tiết PPCT:7) I. MỤC TIÊU - HS thuộc bài, thể hiện đúng tính chất nhạc điệu của bài hát. - Biết vừa hát vừa gõ đệm theo phách,theo nhịp, theo tiết tấu lời ca. - HS mạnh dạn thực hiện bài trước lớp. II. CHUẨN BỊ: - GV: Đàn điện tử. - HS : Nhạc cụ gõ. III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC: §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 9 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c – Líp 2 – N¨m häc 2011 - 2012 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1. Ổn định tổ chức - GV hướng dẫn HS khởi động giọng 2. Kiểm tra bài cũ - Bài : Múa vui - GV dạo đàn, HS hát lại bài (1 lần). - Gọi 2 HS hát. - GV nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu bài học. - Ghi đầu bài lên bảng. b. Nội dung bài: . *) Ôn tập bài hát: Múa vui) - GV dạo đàn, HS hát lại bài ( 1 lần) - Sửa lỗi - Dạo đàn, HS hát (2 lần) + Tập hát, kết hợp gõ đệm theo phách: - GV nêu y/c, HS nhắc lại cách gõ theo phách - GV nhắc lại, Dạo đàn, HS hát gõ nhạc cụ (2 lần) “Cùng nhau múa xung quanh vòng...” x x x x + Tập hát, kết hợp gõ đệm theo nhịp: - HS nhác lại cách gõ theo nhịp - GV nhắc lại, dạo đàn, HS hát, gó theo nhịp (2 lần) “Cùng nhau múa xung quanh vòng...” x x + Tập hát, kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca: “Cùng nhau múa xung quanh vòng...” x x x x x x *) Tập vận động phụ hoạ bài hát - GV cho HS đứng dậy, hướng dẫn động tác phụ hoạ. - Dạo đàn,HS hát thực hiện tại chỗ(2 lần) - Gọi HS lên trình bày bài trước lớp theo hình thức tốp ca. 4. Củng cố - HS nhắc lại tính chất bài hát - GVnhắc lại, nhận xét giờ học. HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - HS hát tập thể một bài hát. - Hai học sinh lên bảng hát. - Chú ý nghe. - Hát ôn bài hát. Tập sửa sai theo hướng dẫn. Học sinh thực hiện. Tập hát và gõ đệm theo phách Học sinh thực hiện. - Tập hát và gõ đệm theo nhịp - Tập hát và gõ đệm theo TT - Tập hát và vận động phụ hoạ - Học sinh thực hiện. - HS nhắc lại tên bài hát. §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 10 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c – Líp 2 – N¨m häc 2011 - 2012 5. Dặn dò - Nhắc HS về học bài. - Học sinh ghi nhớ. TUẦN 08 ÔN TẬP 3 BÀI HÁT: THẬT LÀ HAY, XOÈ HOA, MÚA VUI PHÂN BIỆT ÂM THANH: CAO - THẤP; DÀI - NGẮN (Tiết PPCT: 8) I. MỤC TIÊU - Giúp HS hát đúng giai điệu, tính chất và nhớ tên tác giả của 3 bài hát: Thật là hay; Xoè hoa; Múa vui. - Biết hát kết hợp gõ đệm từng bài - HS nghe, phần biệt được âm thanh: Cao - thấp ; Dài - ngắn II. CHUẨN BỊ: - GV: Đàn điện tử. - HS : Nhạc cụ gõ. III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1. Ổn định tổ chức - GV đàn, HS khởi động giọng 2. Kiểm tra bài cũ - Bài : Múa vui ( GV kiểm tra trong giời học) 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu nội dung bài học. - Ghi đầu bài lên bảng. b. Nội dung bài: . * Ôn tập 3 bài: + Thật là hay. (Hoàng Lân) + Xoè hoa (Dân ca Thái; Lời Phan Duy) + Múa vui (Lưu Hữu Phước) - GV dạo đàn, HS hát lài từng bài ( GV sửa lỗi và cho HS hát gõ theo phách, theo nhịp theo tiết tấu từng bài) - GV gọi HS lên trình bày bài hát trước lớp theo các hình thức đơn ca và tốp ca. (HS nhận xét, GV nhận xét từng tiết mục) * Câu hỏi : Em hãy cho biết tên các tác giả sáng tác 3 bài hát vừa ôn tập ? HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - HS hát tập thể một bài hát. - Chú ý nghe. - Hát ôn bài hát. - Tập sửa sai theo hướng dẫn. - Hát và vận động phụ hoạ. - Học sinh trả lời §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 11 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c – Líp 2 – N¨m häc 2011 - 2012 *) Phân biết âm thanh: Cao - thấp; Dài - ngắn - GV đàn các chuỗi âm, HS nghe ,nêu nhận xét: + Âm thanh cao - Chú ý nghe và phân biệt + Âm thanh thấp + Âm thanh dài + Âm thanh ngắn + Âm thanh cao và dài + Âm thanh thấp và dài + Âm thanh cao và ngắn + Âm thanh thấp và ngắn (Với mỗi loại âm thanh trên, nếu HS chưa nhận xét đúng, GV đàn cho HS nghe lại để phân biệt rõ ràng) 4. Củng cố - GV nhắc lại nội dungbài học. - Dạo đàn, HS hát bài Múa vui - Học sinh thực hiện. 5. Dặn dò - Nhắc HS về ôn tập các bài hát. - Học sinh ghi nhớ. Duyệt của BGH Ngày tháng Xác nhận của tổ CM năm 20….. Ngày tháng năm 20…. .................................................................................... ........................................................................................ .................................................................................... ........................................................................................ .................................................................................... ........................................................................................ ..................................................................................... ......................................................................................... ..................................................................................... ......................................................................................... TUẦN 09 HỌC HÁT BÀI : CHÚC MỪNG SINH NHẬT (Tiết PPCT: 9) Nhạc Anh I. MỤC TIÊU - HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát và biết bài hát “Chúc mừng sinh nhật” là bài hát của nước Anh. - HS biết sinh nhật là ngày đầu tiên sinh ra của mỗi người. II. CHUẨN BỊ: - GV: Đàn điện tử. Bảng phụ chép lời bài hát. - HS : Nhạc cụ gõ. §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 12 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c – Líp 2 – N¨m häc 2011 - 2012 III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1. Ổn định tổ chức - GV đàn, HS khởi động giọng 2. Kiểm tra bài cũ - Bài : Xoè hoa - GV dạo đàn, HS hát lại bài (1 lần). - Gọi 2 HS hát. - GV nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu nội dung bài học. - Ghi đầu bài lên bảng. b. Nội dung bài: . *) Tập hát: Chúc mừng sinh nhật - GV treo bảng phụ. - Sơ lược vài nét về đất nước Anh - Chỉ bảng, HS đọc lời ca( 2 lần) - GV đọc, vỗ tay theo tiết tấu, HS làm theo. - GV đàn giai điệu, bắt nhịp cho HS tập hát từng câu. C1: Mừng ngày sinh một đoá hoa. Mừng ngày sinh một khúc ca. C2: Mừng ngày đã sinh cho cuộc đời. Một bông hoa xinh rực rỡ. C3: Cuộc đời em là đoá hoa. Cuộc đời em là khúc ca. C4: Cuộc đới sẽ thêm tươi đẹp vì những khúc ca và đoá hoa. - Bắt nhịp, HS hát lại bài (1 lần) - Dạo đàn, HS hát theo nhịp đàn (2 lần) - Gọi từng nhóm hát, GV sửa lỗi. *-Tập hát, kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca bài hát. - GV làm mẫu, hướng dẫn HS “Mừng ngày sinh một đoá hoa ...” x x x x x x - Bắt nhịp, HS hát, kết hợp gõ nhạc cụ cùng GV (1 lần) - GV đàn giai điệu, HS gõ đệm nhạc cụ theo tiết tấu (1 lần) - GV nêu y/c, một nửa lớp hát, nửa lớp gõ đệm. HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - Hát tập thể một bài hát. - Học sinh lên bảng hát. - Chú ý nghe. - Học sinh ghi bài vào vở - Đọc lời ca cùng thầy. - Tập hát từng câu. - Học sinh thực hiện. - Tập sửa sai theo hướng dẫn. - Tập hát và gõ đệm theo TT §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 13 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c – Líp 2 – N¨m häc 2011 - 2012 - GV hướng dẫn, HS gõ tiết tấu, nhẩm theo lời ca (1 lần) - Gọi 1 nhóm lên hát trước lơp, cả lớp gõ đệm 4.Củng cố - HS nhắc lại tên bài hát, tên tác giả - GVnhắc lại tính chất của bài. giảng thêm vài nét về ý nghĩa của ngày sinh nhật. 5. Dặn dò - Nhắc HS về học bài. - Học sinh thực hiện. - Nhắc lại tên bài hát. - Học sinh ghi nhớ. TUẦN 10 ÔN TẬP BÀI HÁT : CHÚC MỪNG SINH NHẬT (Tiết PPCT:10) I. MỤC TIÊU - HS thuộc bài, hát rõ lời, hoà giọng, thể hiện bài hát diễn cảm. - Biết vừa hát vừa gõ đệm, vận động theo nhịp của bài. II. CHUẨN BỊ: - GV: Đàn điện tử. - HS : Nhạc cụ gõ. III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1. Ổn định tổ chức - GV đàn, HS khởi động giọng 2. Kiểm tra bài cũ - Bài: Chúc mừng sinh nhật. - GV dạo đàn, HS hát lại bài (1 lần). - Gọi 2 HS hát. - GV nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu nội dung bài học. - Ghi đầu bài lên bảng. b. Nội dung bài: . *) Tập hát, gõ đệm theo nhịp của bài . - GV dạo đàn, HS hát lại bài (1 lần) HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - HS hát tập thể một bài hát. - Hai học sinh lên bảng hát. - Chú ý nghe. - Hát ôn bài hát. §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 14 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c – Líp 2 – N¨m häc 2011 - 2012 - Sửa lỗi - Dạo đàn, HS hát (1 lần) - GV làm mẫu, hướng dẫn HS gõ đệm theo nhịp 3 “ Mừng ngày sinh một đoá hoa...” x - x--Bắt nhịp, hát gõ cùng HS (1 lần) - Dạo đàn, HS hát gõ nhạc cụ. - chia lớp thành 2 nhóm, nhóm hát, nhóm kia gõ đệm, GV chỉ huy. *) Tập hát vận động phụ hoạ bài hát - GV cho HS đứng dậy, hướng dẫn HS vận động thoe nhịp 3 - Dạo đàn, HS vận động tại chỗ (1 lần) - GV gợi ý động tác phụ hoạ theo lời ca. - Dạo đàn, HS thực hiện (2 lần) - Gọi HS lên trình bày bài trước lớp. ( HS nhận xét, GV đánh giá từng tiết mục) *) Nhận biết tính chất của bài hát nhịp 2 với bài hát nhịp 3 - GV lần lượt đàn bài Múa vui và bài Chúc mừng sinh nhật cho HS nghe. - GV nêu câu hỏi, HS trả lời. + Câu hỏi: Em hãy nêu nhận xét của mình về tính chất giai điệu của bài hát nhịp 2 với bài hát nhịp 3? - Tập sửa sai theo hướng dẫn. - Học sinh thực hiện. - Tập hát và gõ đệm theo nhịp 4. Củng cố - HS nhắc lại tính chất bài hát - GVnhắc lại, nhận xét giờ học. - HS nhắc lại tên bài hát. 5. dặn dò - Học sinh ghi nhớ. - Nhắc HS về học bài. - Học sinh thực hiện. - Tập hát và vận động phụ hoạ T/c của bài hát nhịp 2 thường là mạnh mẽ, rộn ràng, vui tươi. Bài hát viết ở nhịp 3 thường là mềm mại, nhịp nhàng, uyển chuyển hơn... TUẦN 11 HỌC HÁT BÀI : CỘC CÁCH TÙNG CHENG (Tiết PPCT: 11) Nhạc và lời: Phan Trần Bảng I. MỤC TIÊU - HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát “Cộc cách tùng cheng” là bài hát của nước Anh. §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 15 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c – Líp 2 – N¨m häc 2011 - 2012 - Qua bài hát HS biết tên một số nhac cụ gõ dân tộc (Sênh, thanh la, mõ, trống). II. CHUẨN BỊ: - GV: Đàn điện tử. Bảng phụ chép lời bài hát. - HS : Nhạc cụ gõ. III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1. Ổn định tổ chức - GV đàn, HS khởi động giọng 2. Kiểm tra bài cũ - Bài: Chúc mừng sinh nhật. - GV dạo đàn, HS hát lại bài (1 lần). - Gọi 2 HS hát. - GV nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu bài hát, sơ lược vài nét về tác giả Phan Trần Bảng - Ghi đầu bài lên bảng, dạo đàn, hát mẫu bài hát b. Nội dung bài: . * - Tập hát: Cộc cách tùng cheng - GV treo bảng phụ. - Chỉ bảng, HS đọc lời ca( 2 lần) - GV đọc, vỗ tay theo tiết tấu, HS làm theo. - GV đàn giai điệu, bắt nhịp cho HS tập hát từng câu. C1:Sênh kêu nghe tiếng...cách cách cách C2: Thanh la kêu ...cheng cheng cheng C3: Mõ kêu nghe sao...cộc cộc cộc C4: Trống kêu rộn rã...tùng tùng tùng C5: Nghe sênh thanh la mõ trống ...vang vang. Cộc cách tùng cheng. - Bắt nhịp, HS hát lại bài (1 lần) - Dạo đàn, HS hát theo nhịp đàn(2 lần) - Gọi từng nhóm hát, GV sửa lỗi. - GV cho HS xem tranh và giới thiệu các nhạc cụ dân tộc. * Tập gõ đệm theo tiết tấu lời ca bài hát - GV làm mẫu, hướng dẫn HS “Sênh kêu nghe tiếng vui nhất ...” x x x x x x HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - Hát tập thể một bài hát. - Học sinh lên bảng hát. - Chú ý nghe. - Học sinh ghi bài vào vở - Đọc lời ca cùng thầy. - Tập hát từng câu. - Hát ghép bài hát. - Học sinh thực hiện. - Tập sửa sai theo hướng dẫn. - Tập hát và gõ đệm theo TT - Học sinh thực hiện. §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 16 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c – Líp 2 – N¨m häc 2011 - 2012 - Bắt nhịp, HS hát, kết hợp gõ nhạc cụ cùng GV (1 lần) - GV đàn giai điệu, HS gõ đệm nhạc cụ theo tiết tấu (1 lần) - GV hướng dẫn, HS gõ tiết tấu, nhẩm theo lời ca (1 lần) - Gọi 1 nhóm lên hát trước lơp, cả lớp gõ đệm * - Trò chơi: “ Cộc cách tùng cheng” - HS chơi trò chơi theo hướng - GV phổ biến luật chơi: Chia lớp 4 nhóm, đặt dẫn. tên cho các nhóm theo 4 loại nhạc cụ, mỗi nhóm hát 1 câu theo tên của mình,câu cuối cùng tất cả cùng nói cộc cách tùng cheng. 4. Củng cố - HS nhắc lại tên bài hát, tên tác giả - GV nhắc lại tính chất của bài. - Nhắc lại tên bài hát. - Học sinh ghi nhớ. 5. dặn dò - Nhắc HS về học bài. Ngµy gi¶ng: Thø ngµy th¸ng TUẦN 12 n¨m 2011 ÔN TẬP BÀI HÁT : CỘC CÁCH TÙNG CHENG GIỚI THIỆU MỘT SỐ NHẠC CỤ GÕ DÂN TỘC (Tiết PPCT: 12) I. MỤC TIÊU - HS thuộc bài, thể hiện đúng tính chất giai điệu của bài hát. - HS biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản. II. CHUẨN BỊ: - GV: Đàn điện tử. Tranh vẽ nhạc cụ gõ dân tộc. - HS : Nhạc cụ gõ. III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1. Ổn định tổ chức - GV đàn, HS khởi động giọng HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - HS hát tập thể một bài hát. §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 17 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c – Líp 2 – N¨m häc 2011 - 2012 2. Kiểm tra bài cũ - Bài: Cộc cách tùng cheng. - GV dạo đàn, HS hát lại bài (1 lần). - Gọi 2 HS hát. - GV nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu bài học. - Ghi đầu bài lên bảng. b. Nội dung bài: . * - Ôn tập bài hát: Cộc cách tùng cheng - GV dạo đàn, HS hát lại bài (1lần) - Sửa lỗi - Dạo đàn, HS hát (1 lần) - GV nêu y/c, HS nhắc lại cách gõ đệm theo tiết tấu lời ca - GV nhắc lại, bắt nhịp, HS hát gõ nhạc cụ - GV đàn giai điệu, HS đêm nhạc cụ (1 lần) - GV cho HS đứng dậy, dạo đàn, HS hát, vận động theo nhịp của bài (2 lần) - Gọi HS lên trình bày bài trước lớp (HS nhận xét, GV nhận xét, đánh giá từng tiết mục) * - Giới thiệu một số nhạc cụ gõ dân tộc. - GV treo tranh và lần lược giới thiệu các loại nhạc cụ gõ: Mõ, thanh la, song loan, trống cái, trống con, thanh phách sênh tiền. ( GV dùng tiếng đàn điện tử để mô tả tiếng các nhạc cụ gõ cho HS nghe) - GV chỉ tranh, HS nhắc lại tên từng loại nhạc cụ gõ - Hai học sinh lên bảng hát. - Chú ý nghe. - Hát ôn bài hát. - Tập sửa sai theo hướng dẫn. - Học sinh thực hiện. - Tập hát và gõ đệm theo tiết tấu lời ca - Học sinh thực hiện. - Tập hát và vận động phụ hoạ. - Chú ý nghe. - HS nhắc lại tên tên từng loại nhạc cụ gõ 4. Củng cố - GVnhắc lại, nhận xét giờ học. 5. dặn dò - Nhắc HS về học bài. Duyệt của BGH - Học sinh ghi nhớ Xác nhận của tổ CM §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 18 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c – Líp 2 – N¨m häc 2011 - 2012 Ngày tháng năm 20…. Ngày tháng năm 20…. .................................................................................... ........................................................................................ .................................................................................... ........................................................................................ .................................................................................... ........................................................................................ ..................................................................................... ......................................................................................... ..................................................................................... ......................................................................................... TUẦN 13 HỌC HÁT BÀI : CHIẾN SĨ TÍ HON (Tiết PPCT: 13) Nhạc: Đinh Nhu Lời mới: Việt Anh I. MỤC TIÊU - HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát: Chiến sĩ tí hon. - Hát đồng đều, rõ lời, hoà giọng và biết gõ đệm theo phách. II. CHUẨN BỊ: - GV: Đàn điện tử. Bảng phụ chép lời bài hát. - HS : Nhạc cụ gõ. III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1. Ổn định tổ chức - GV đàn, HS khởi động giọng 2. Kiểm tra bài cũ - Bài: Cộc cách tùng cheng. - GV dạo đàn, HS hát lại bài (1 lần). - Gọi 2 HS hát. - GV nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu bài hát ( Bài hát Chiến sĩ tí hon do tác giả Việt Anh đặt lời theo giai điệu bài hát Cùng nhau đi hồng binh của Đinh Nhu. Bài hát sáng tác trước Cách Mạng tháng 8/ 1945) - Ghi đầu bài lên bảng. b.Nội dung bài. a) Tập hát: Chiến sĩ tí hon HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - Hát tập thể một bài hát. - Học sinh thực hiện. - Chú ý nghe. - Học sinh ghi bài vào vở §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 19 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c – Líp 2 – N¨m häc 2011 - 2012 - GV dạo đàn, hát mẫu bài hát (2 lần) - GV treo bảng phụ. - Chỉ bảng, HS đọc lời ca (2 lần) - GV đọc, vỗ tay theo tiết tấu, HS làm theo. - GV đàn giai điệu, bắt nhịp cho HS tập hát từng câu. C1: Kèn vang ...ta cùng bước C2: Cờ sao đi đằng trước...theo sau. C3: Nao ta đi... theo nhịp trống C4: Các chiến sí tí hon hát vang lên nào. - Dạo đàn, HS hát theo đàn (2 lần) - Gọi từng nhóm hát GV sửa lỗi. - Gọi HS hát cá nhân * - Tập hát, kết hợp gõ đệm theo phách của bài hát. - GV làm mẫu, hướng dẫn HS “Kèn vang đây đoàn quân, đều chân ta x x x/ x x - Bắt nhịp, HS hát, kết hợp gõ nhạc cụ - Gọi 1 nhóm hát, cả lớp gõ đệm. - GV đàn giai điệu, HS gõ đệm nhạc cụ. - Đọc lời ca cùng thầy. - Tập hát từng câu. - Hát ghép bài hát. - Học sinh thực hiện. - Tập sửa sai theo hướng dẫn. - Tập hát và gõ đệm theo phach - Học sinh thực hiện. - GV chia 2 nửa lớp, một bên hát, bên kia gõ nhạc cụ. - Gọi từng nhóm hát cả lớp gõ đệm ( HS, GV nhận xét từng nhóm) 4. Củng cố - GV nêu câu hỏi, HS trả lời. - Nhắc lại t/c bài hát. * Câu hỏi: Em hãy nêu nhận xét của mình về giai điệu của bài hát Chiến sĩ tí hon? - GV nhắc lại tính chất của bài 5. dặn dò - Học sinh ghi nhớ. - Nhắc HS về học bài. TUẦN 14 ÔN TẬP BÀI HÁT : CHIẾN SĨ TÍ HON (Tiết PPCT:14) I. MỤC TIÊU - HS thuộc bài, thể hiện chuẩn xác giai điệu bài hát. - Biết vừa hát vừa vận động theo nhịp của bài. - Tập thể hiện bài hát trước lớp §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 20
- Xem thêm -