Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 2 cả năm_cktkn_bộ 7

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 91 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

GIAÙ O AÙ N AÂ M NHAÏ C Tieá t 11: Hoïc baøi haùt “ Coäc caùch tuøng cheng” Nhaïc vaø lôøi: Phan Traàn Baûng I/. MỤC TIÊU - Học sinh hát đúng giai điệu và thuộc lời ca. - Qua bài hát học sinh biết thêm một số nhạc cụ dân tộc như : Sênh, thanh la, mõ trống. II/. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên : - Hát chuẩn xác bài hát. - Tranh ảnh giới thiệu bài. - Nhạc cụ, máy nghe, băng đĩa. 2. Học sinh : - Sách giáo khoa Âm nhạc 2. - Nhạc cụ gõ: Thanh phách, song loan…. III/. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 1/. Ổn định tổ chức: Nhắc HS tư thế ngồi ngay ngắn. 2/. Kiểm tra bài cũ: - Tiết âm nhạc trước chúng ta học bài gì? Nhạc nước nào? - Gọi 01 học sinh lên hát - Nhận xét - Gọi 01 nhóm học sinh lên biểu diễn - Nhận xét 3/. Bài mới: a. Hoạt động 1: Học hát - Giới thiệu bài: Cho học sinh xem tranh từ đó giới thiệu bài hát “Cộc cách tùng cheng”, nhạc và lời Phan Trần Bảng. - Đọc lời ca. - Nghe hát mẫu. Sau khi nghe bài hát các em thấy giai điệu như thế nào? Nêu tên các nhạc cụ có trong bài? * GV giới thiệu: Bài hát được viết ở nhịp 2/4, giọng đô trưởng. Bài hát có giai điệu vui tươi, sôi nổi, khi hát hát nhanh. Bài hát chia thành 6 câu. - Khởi động giọng theo âm LA - Tập hát từng câu. Mỗi câu cho học sinh hát 2->3 lần để thuộc lời và giai điệu. Hát nối tiếp đến hết bài. HOẠT ĐỘNG CỦA HS Học sinh trả lời Học sinh thực hiện Ngồi ngay ngắn chú ý nghe Học sinh đọc HS nghe và trả lời HS chú ý nghe HS khởi động giọng HS tập hát từng câu theo hướng dẫn của GV. Chú ý hát rõ lời, tròn tiếng, thể hiện tính chất vui tươi. - Sau khi tập xong cho học sinh hát ôn bài nhiều lần để thuộc lời, hát đúng nhịp. b. Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm * Theo phách: Hát kết hợp vỗ tay. - Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện vỗ tay theo phách. - Gọi nhóm 02 thực hiện. * Theo tiết tấu: Hát kết hợp gõ đệm. - Cho 01 học sinh hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu. - Cả lớp thực hiện. - Nửa lớp hát, nửa lớp gõ và ngược lại. - 01 học sinh hát, 01 học sinh gõ. 4/. Củng cố: - Vừa rồi lớp chúng ta học bài gì? Nhạc và lời của ai? * Trò chơi : “Cộc cách tùng cheng”. + Thể lệ chơi: Chia lớp thanh 4 nhóm, mỗi nhóm tượng trưng cho một nhạc cụ gõ trong bài hát, đại diện nhóm trưởng sử dụng nhạc cụ. Các nhóm lần lượt hát từng câu theo tên nhạc cụ nhóm mình. Đến câu hát “ Nghe sênh thanh la mõ trống…” thì cả lớp cùng hát và nói “Cộc cách tùng cheng…”. 5/. Dặn dò: - Hát tốt bài hát. - Sưu tầm một số nhạc cụ dân tộc. - Nhận xét tiết học. Học sinh hát: + Đồng thanh + Dãy, nhóm + Cá nhân HS thực hiện theo hướng dẫn của GV. HS thực hiện: + Đồng thanh + Dãy, nhóm + Cá nhân HS trả lời HS nghe thể lệ và tham gia trò chơi
- Xem thêm -