Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 2 cả năm_cktkn_bộ 2

  • Số trang: 46 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 122 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giáo án Hát nhạc lớp 2 BÁO GIẢNG THÁNG 9 – 200 ( Từ Tuần 1 Tiết 1 2 3 2 3 / /200 đến / /200 ) Nội dung bài dạy - Ôn tập bài hát lớp 1 - Nghe Quốc Ca - Học hát bài “ Thật là hay “ - Ôn bài hát “ Thật là hay “ Thời gian dạy TIẾT 1 : - ÔN TẬP CÁC BÀI HÁT LỚP 1 NGHE QUỐC CA I/ Mục tiêu : - Gây không khí hào hứng học hát - Nhớ lại các bài hát đã học ở lớp 1 - Hát đúng, hát đều, hát hoà giọng. - Giáo dục thái độ nghiêm trang khi chào cờ, nghe quốc ca. II/ Giáo viên chuẩn bị : - Tập hát các bài lớp 1. - Đồ dùng dạy học : + Băng nhạc ( Bài hát lớp 1 + Quốc ca ) + Đàn và nhạc cụ gõ ( Phách, song loan ) III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động của Giáo viên 1/ Ổn định lớp : - Trò chơi 2/ Bài cũ : Đặt câu hỏi - Em nào nhắc lại tên các bài hát đã học ở lớp 1 - Tuyên dương những em nhắc được nhiều bài. - Giáo viên nhắc lại và cho HS hát một số bài. 3/ Dạy bài mới : + HĐ1 : Ôn tập các bài hát lớp 1 - Hát và gõ đệm theo phách, nhịp tiết tấu lời ca Quê hương tươi đẹp, bầu trời xanh, đàn gà con, hs. - Hát + vận động phụ hoạ - Hát đối đáp bài Quả + HĐ2 : Nghe Quốc Ca Hoạt động của học sinh - Lớp trưởng điều khiển cho cả lớp cùng chơi. - Học sinh trả lời. - Hát cả lớp, tốp ca, đơn ca, biễu diễn có phụ hoạ. - cả lớp, tốp ca, đơn ca. Học sinh tự chọn bài hát biễu diễn. - Tập tầm vông, 5 ngón tay ngoan, 1 em hát, cả lớp hát. Giáo án Hát nhạc lớp 2 - Giáo viên hát hay mở băng nhạc. - Đặt câu hỏi : Quốc Ca được hát khi nào ? Khi chào cờ các em phải đứng thế nào ? Tập cho học sinh chào cờ. Giáo viên hô : “ Nghiêm “ ! 4/ Dặn dò : - Sưu tầm tranh ảnh về các loại chim. - Hát thật hay các bài hát lớp 1. - Học sinh lắng nghe. - Quốc ca được hát lúc chào cờ. - Đứng nghiêm trang, không cười đùa, mắt nhìn lên quốc kỳ. - Học sinh đứng nghiêm trang và lắng nghe Quốc Ca. - Học sinh lắng nghe và ghi nhớ. Giáo án Hát nhạc lớp 2 TIẾT 2 : HỌC HÁT BÀI THẬT LÀ HAY Nhạc và lời : Hoàng Lân I/ Mục tiêu : - Hát đúng giai điệu và lời ca. - Hát đều, giọng êm ái, nhẹ nhàng. Biết bài hát “ Thật là hay “ là sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Lân. II/ Giáo viên chuẩn bị : - Hát thuộc, đúng nhạc, đúng lời bài hát. - Máy catset, băng, nhạc cụ, tranh vẽ những con chim đậu trên cành cây. III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động của Giáo viên 1/ Ổn định lớp : Kiểm tra sỉ số. Trò chơi - khởi động. 2/ Bài cũ : - Bài quốc ca được hát lúc nào. - Biễu diễn một bài hát : Tập tầm vông. 3/ Dạy bài mới : + HĐ1 : Dạy bài : Thật là hay - Giới thiệu bài : Nhiều loài chim có giọng hót rất hay. Chúng thường thi nhau hót líu lo, ríu rít nghe thật vui tai. Bài hát Thật là hay của nhạc sĩ Hoàng Lân nói về điều đó. - Giáo viên hát mẫu, mở băng mẫu. - Đọc lời ca cả bài - Từng câu. Hoạt động của học sinh - Lớp trưởng điều khiển - Lúc chào cờ. - Tốp ca. - Học sinh lắng nghe. - Học sinh nghe - Học sinh đọc từng câu theo trình tự. Đọc cả bài theo trình tự. - Dạy từng câu. - Học sinh đọc từng câu. - Trong khi dạy, giáo viên nhắc nhở học - HS ngồi đúng tư thế và thực hiện sinh ngồi ngay ngắn, phát âm rõ ràng, theo hướng dẫn của giáo viên. không ê a. Giọng hát êm nhẹ. - Ôn luyện bài hát - Cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân. + HĐ2 : - Hát kết hợp vỗ tay theo T2 lời ca. - HS hát và vỗ tay ( Cả lớp, nhóm ) - Hát kết hợp vỗ tay theo phách. Giáo - HS hát và vỗ tay theo phách. viên làm mẫu. 4/ Củng cố : - Bài hát “ Thật là hay “ do ai sáng tác. - Bài hát do nhạc sĩ Hoàng Lân s tác. - Ai xung phong hát + vỗ tay theo phách - Mỗi nhóm thực hiện một yêu cầu. và trình tự lời ca ( 2 nhóm ) - Giáo viên đánh đàn. - Học sinh hát lại bài hát một lần. Giáo án Hát nhạc lớp 2 5/ Dặn dò : - Hát thuộc bài hát và nhớ tên tác giả. - Đem theo trống con, mõ ( Nếu có ) - Học sinh ghi nhớ thực hiện lời dặn. Giáo án Hát nhạc lớp 2 TIẾT 3 : ÔN TẬP BÀI HÁT THẬT LÀ HAY I/ Mục tiêu : - Hát thuộc, diễn cảm và làm động tác phụ hoạ theo nội dung bài hát. - Trò chơi : Dùng nhạc đệm với một số nhạc cụ gõ. - Tập biễu diễn. II/ Giáo viên chuẩn bị : - Nhạc cụ gõ ( Song loan, trống, mõ, thanh phách ) Tập gõ đệm theo bài hát. - Đàn oóc - gan. III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động của Giáo viên 1/ Ổn định lớp : - Chơi trò chơi, khởi động giọng. 2/ Bài cũ : - Hát + vỗ tay theo phách T2 lời ca. 3/ Bài mới : + HĐ 1 : Ôn tập bài “ Thật là hay “ - Học sinh bắt giọng và đệm đàn. Lần đầu tốc độ vừa. Lần 2 nhanh hơn. + HĐ 2 : Hướng dẫn đánh nhịp 2/4 Giáo viên vẽ sơ đồ : 1 2 - Phách 1 đưa xuống Nhịp nhàng - Phách 2 đưa lên - Hát và đánh nhịp Hoạt động của học sinh - Lớp - Nhóm, cá nhân - Cả lớp hát, tổ hát. - Học sinh thực hành đánh nhịp và đếm 1/2 ; 1/2 ; 1/2 . . . - Cả lớp + cá nhân đánh nhịp, cả lớp hát. + HĐ 3 : Cho từng nhóm ( 3 em ) mỗi - HS nghe và gõ theo T2 em sử dụng một nhạc cụ gõ, tất cả gõ Từng HS thể hiện lại âm hình T2 theo âm hình T2 ♫ ♫ ♫♫ - Tập biễu diễn bài hát : - Từng nhóm biễu diễn 4 em gõ đệm ( Phách, nhịp ) 4/ Củng cố : Hát + gõ theo phách, nhịp. T2 lời ca Nhún chân theo nhịp. 5/ Dặn dò : - Tập biễu diễn thật hay bài hát. - Bài sau : Học hát “ Xoè hoa “ - Nhóm, cá nhân. - Học sinh ghi nhớ. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 10 Tuần Tiết Nội dung bài dạy Ngày dạy Giáo án Hát nhạc lớp 2 4 5 6 7 8 4 - Học hát : Xoè hoa 5 6 7 8 - Ôn tập bài hát : Xoè hoa - Học hát bài : Múa vui - Ôn tập bài múa vui - Ôn tập 3 bài hát : Thật là hay, Xoè hoa, múa vui. - Phân biệt âm thanh : Cao, thấp, dài, ngắn Giáo án Hát nhạc lớp 2 Tiãút 4 : Hoüc baìi haït : Xoeì hoa Dán ca Thaïi Låìi måïi : Phan Duy I/ Muûc tiãu : - Haït âuïng giai âiãûu, thuäüc låìi ca, nhåï xuáút xæï, taïc giaí. - Biãút kãút håüp væìa haït væìa goî ( Väù tay ) âãûm theo phaïch. II/ Giaïo viãn chuáøn bë : - Haït chuáøn xaïc baìi haït. - Nhaûc cuû, táûp âãûm theo baìi haït. - Mäüt säú nhaûc cuû goî, tranh aính minh hoaû. III/ Caïc hoaût âäüng daûy - hoüc : Hoaût âäüng cuía giaïo Hoaût âäüng cuía hoüc viãn sinh 1/ ÄØn âënh låïp : - Khåíi âäüng - Khåíi âäüng gioüng theo 2/ Kiãøm tra baìi cuî : âaìn. - Giaïo viãn cho caí låïp haït - 1 nhoïm biãøu diãùn træåïc - Caí låïp haït låïp. - 1 nhoïm biãøu diãùn. 3/ Daûy baìi måïi : + Hoaût âäüng 1 : Hoüc haït - Hs làõng nghe. - Giåïi thiãûu baìi. - Hs làõng nghe. - Gv cho hs nghe bàng máùu. - Hs âoüc låìi ca - Hæåïng dáùn hs âoüc låìi ca theo tiãút táúu baìi haït. - Hs thæûc hiãûn. - Gv daûy haït tæìng cáu theo läúi moïc xêch truyãön - Hs thæûc hiãûn. kháøu. - Gv âaìn giai âiãûu, haït - Hs thæûc hiãûn. máùu vaì bàõt nhëp cho hs haït. - Hs thæûc hiãûn. - Gv cho caí låïp luyãûn táûp baìi haït theo täø, nhoïm caï - Hs haït vaì goî âãûm nhán. - Caï nhán biãøu diãùn. + Hoaût âäüng 2 : Haït kãút håüp goî âãûm - Ghi nhåï thæûc hiãûn låìi - Hæåïng dáùn hs goî âãûm dàûn. theo phaïch. - Hs haït vaì goî âãûm theo phaïch. Giáo án Hát nhạc lớp 2 - Biãùu diãùn. 4/ Dàûn doì : - Haït thuäüc baìi haït kãút håüp caïc caïch goî âãûm âaî hoüc. - Chuáøn bë træåïc baìi måïi. Giáo án Hát nhạc lớp 2 Tiãút 5 : Än baìi haït : Xoeì hoa Dán ca Thaïi I/ Muûc tiãu : - Haït âuïng giai âiãûu, thuäüc låìi ca, nhåï xuáút xæï, taïc giaí. - Biãút kãút håüp væìa haït væìa goî ( Väù tay ) âãûm theo phaïch. - Táûp trçnh diãùn baìi haït kãút håüp váûn âäüng phuû hoaû. II/ Giaïo viãn chuáøn bë : - Nhaûc cuû, maïy nghe, bàng nhaûc. - Mäüt säú nhaûc cuû goî. - Mäüt vaìi âäüng taïc phuû hoaû âån giaín. III/ Caïc hoaût âäüng daûy - hoüc : Hoaût âäüng cuía giaïo Hoaût âäüng cuía hoüc viãn sinh 1/ ÄØn âënh låïp : - Khåíi âäüng - Khåíi âäüng gioüng theo 2/ Kiãøm tra baìi cuî : âaìn. - Giaïo viãn cho caí låïp haït - 1 nhoïm biãøu diãùn træåïc - Caí låïp haït låïp. - 1 nhoïm biãøu diãùn. 3/ Daûy baìi måïi : + Hoaût âäüng 1 : Än táûp - Gv âãûm âaìn. - Hs thæûc hiãûn : Caí låïp, - Biãøu diãùn. täø. - Hæåïng dáùn hs hoüc sinh váûn âäüng nhëp nhaìng - Hs thæûc hiãûn. theo nhaûc, gv laìm máùu hæåïng dáùn cuû thãø. + Hoaût âäüng 2 : Täø chæïc biãøu diãùn. - Hs thæûc hiãûn. - Væìa haït væìa väù tay theo tiãút táúu låìi ca. - Hs thæûc hiãûn. - Væìa haït væìa váûn âäüng phuû hoaû. - Ghi nhåï thæûc hiãûn låìi 4/ Dàûn doì : dàûn. - Haït thuäüc baìi haït kãút håüp caïc caïch goî âãûm âaî hoüc. - Chuáøn bë træåïc baìi måïi. Tiãút 6 : Giáo án Hát nhạc lớp 2 Hoüc baìi haït : Muïa vui Nhaûc vaì låìi : Læu Hæîu Phæåïc I/ Muûc tiãu : - Haït âuïng giai âiãûu, thuäüc låìi ca, nhåï xuáút xæï, taïc giaí. - Biãút kãút håüp væìa haït væìa goî ( Väù tay ) âãûm theo phaïch. II/ Giaïo viãn chuáøn bë : - Haït chuáøn xaïc baìi haït. - Nhaûc cuû, táûp âãûm theo baìi haït. - Mäüt säú nhaûc cuû goî, tranh aính minh hoaû. III/ Caïc hoaût âäüng daûy - hoüc : Hoaût âäüng cuía giaïo Hoaût âäüng cuía hoüc viãn sinh 1/ ÄØn âënh låïp : - Khåíi âäüng - Khåíi âäüng gioüng theo 2/ Kiãøm tra baìi cuî : âaìn. - Giaïo viãn cho caí låïp haït - 1 nhoïm biãøu diãùn træåïc - Caí låïp haït låïp. - 1 nhoïm biãøu diãùn. 3/ Daûy baìi måïi : + Hoaût âäüng 1 : Hoüc haït - Hs làõng nghe. - Giåïi thiãûu baìi. - Hs làõng nghe. - Gv cho hs nghe bàng máùu. - Hs âoüc låìi ca - Hæåïng dáùn hs âoüc låìi ca theo tiãút táúu baìi haït. - Hs thæûc hiãûn. - Gv daûy haït tæìng cáu theo läúi moïc xêch truyãön - Hs thæûc hiãûn. kháøu. - Gv âaìn giai âiãûu, haït - Hs thæûc hiãûn. máùu vaì bàõt nhëp cho hs haït. - Hs thæûc hiãûn. - Gv cho caí låïp luyãûn táûp baìi haït theo täø, nhoïm caï - Hs haït vaì goî âãûm nhán. - Caï nhán biãøu diãùn. + Hoaût âäüng 2 : Haït kãút håüp goî âãûm - Ghi nhåï thæûc hiãûn låìi - Hæåïng dáùn hs goî âãûm dàûn. theo phaïch. - Hs haït vaì goî âãûm theo phaïch. - Biãùu diãùn. Giáo án Hát nhạc lớp 2 4/ Dàûn doì : - Haït thuäüc baìi haït kãút håüp caïc caïch goî âãûm âaî hoüc. - Chuáøn bë træåïc baìi måïi. Giáo án Hát nhạc lớp 2 Tiãút 7 : Än baìi haït : Muïa vui Nhaûc vaì låìi : Læu Hæîu Phæåïc I/ Muûc tiãu : - Haït âuïng giai âiãûu, thuäüc låìi ca, nhåï xuáút xæï, taïc giaí. - Biãút kãút håüp væìa haït væìa goî ( Väù tay ) âãûm theo phaïch. - Táûp trçnh diãùn baìi haït kãút håüp váûn âäüng phuû hoaû. II/ Giaïo viãn chuáøn bë : - Nhaûc cuû, maïy nghe, bàng nhaûc. - Mäüt säú nhaûc cuû goî. - Mäüt vaìi âäüng taïc phuû hoaû âån giaín. III/ Caïc hoaût âäüng daûy - hoüc : Hoaût âäüng cuía giaïo Hoaût âäüng cuía hoüc viãn sinh 1/ ÄØn âënh låïp : - Khåíi âäüng - Khåíi âäüng gioüng theo 2/ Kiãøm tra baìi cuî : âaìn. - Giaïo viãn cho caí låïp haït - 1 nhoïm biãøu diãùn træåïc - Caí låïp haït låïp. - 1 nhoïm biãøu diãùn. 3/ Daûy baìi måïi : + Hoaût âäüng 1 : Än táûp - Gv âãûm âaìn. - Hs thæûc hiãûn : Caí låïp, - Biãøu diãùn. täø. - Hæåïng dáùn hs hoüc sinh váûn âäüng nhëp nhaìng - Hs thæûc hiãûn. theo nhaûc, gv laìm máùu hæåïng dáùn cuû thãø. + Hoaût âäüng 2 : Täø chæïc biãøu diãùn. - Hs thæûc hiãûn. - Væìa haït væìa väù tay theo tiãút táúu låìi ca. - Hs thæûc hiãûn. - Væìa haït væìa váûn âäüng phuû hoaû. - Ghi nhåï thæûc hiãûn låìi 4/ Dàûn doì : dàûn. - Haït thuäüc baìi haït kãút håüp caïc caïch goî âãûm âaî hoüc. - Chuáøn bë træåïc baìi måïi. Giáo án Hát nhạc lớp 2 Tiãút 8 : Än táûp 3 baìi haït : - Tháût laì hay - Xoeì hoa - Muïa vui I/ Muûc tiãu : - Haït âuïng giai âiãûu, thuäüc låìi ca, nhåï xuáút xæï, taïc giaí. - Biãút kãút håüp væìa haït væìa goî ( Väù tay ) âãûm theo phaïch. - Táûp trçnh diãùn baìi haït kãút håüp váûn âäüng phuû hoaû. II/ Giaïo viãn chuáøn bë : - Nhaûc cuû, maïy nghe, bàng nhaûc. - Mäüt säú nhaûc cuû goî. - Mäüt vaìi âäüng taïc phuû hoaû âån giaín. III/ Caïc hoaût âäüng daûy - hoüc : Hoaût âäüng cuía giaïo Hoaût âäüng cuía hoüc viãn sinh 1/ ÄØn âënh låïp : - Khåíi âäüng - Khåíi âäüng gioüng theo 2/ Kiãøm tra baìi cuî : âaìn. - Giaïo viãn cho caí låïp haït - 1 nhoïm biãøu diãùn træåïc - Caí låïp haït låïp. - 1 nhoïm biãøu diãùn. 3/ Daûy baìi måïi : + Hoaût âäüng 1 : Än táûp - Gv âãûm âaìn. - Hs thæûc hiãûn : Caí låïp, - Biãøu diãùn. täø. - Hæåïng dáùn hs hoüc sinh váûn âäüng nhëp nhaìng - Hs thæûc hiãûn. theo nhaûc, gv laìm máùu hæåïng dáùn cuû thãø. + Hoaût âäüng 2 : Täø chæïc biãøu diãùn. - Hs thæûc hiãûn. - Væìa haït væìa väù tay theo tiãút táúu låìi ca. - Hs thæûc hiãûn. - Væìa haït væìa váûn âäüng phuû hoaû. - Ghi nhåï thæûc hiãûn låìi 4/ Dàûn doì : dàûn. - Haït thuäüc baìi haït kãút håüp caïc caïch goî âãûm âaî hoüc. - Chuáøn bë træåïc baìi måïi. Giáo án Hát nhạc lớp 2 Tiãút 9 : Hoüc baìi haït : Chuïc mæìng sinh nháût Nhaûc Anh I/ Muûc tiãu : - Haït âuïng giai âiãûu, thuäüc låìi ca, nhåï xuáút xæï, taïc giaí. - Biãút kãút håüp væìa haït væìa goî ( Väù tay ) âãûm theo phaïch. II/ Giaïo viãn chuáøn bë : - Haït chuáøn xaïc baìi haït. - Nhaûc cuû, táûp âãûm theo baìi haït. - Mäüt säú nhaûc cuû goî, tranh aính minh hoaû. III/ Caïc hoaût âäüng daûy - hoüc : Hoaût âäüng cuía giaïo Hoaût âäüng cuía hoüc viãn sinh 1/ ÄØn âënh låïp : - Khåíi âäüng - Khåíi âäüng gioüng theo 2/ Kiãøm tra baìi cuî : âaìn. - Giaïo viãn cho caí låïp haït - 1 nhoïm biãøu diãùn træåïc - Caí låïp haït låïp. - 1 nhoïm biãøu diãùn. 3/ Daûy baìi måïi : + Hoaût âäüng 1 : Hoüc haït - Hs làõng nghe. - Giåïi thiãûu baìi. - Hs làõng nghe. - Gv cho hs nghe bàng máùu. - Hs âoüc låìi ca - Hæåïng dáùn hs âoüc låìi ca theo tiãút táúu baìi haït. - Hs thæûc hiãûn. - Gv daûy haït tæìng cáu theo läúi moïc xêch truyãön - Hs thæûc hiãûn. kháøu. - Gv âaìn giai âiãûu, haït - Hs thæûc hiãûn. máùu vaì bàõt nhëp cho hs haït. - Hs thæûc hiãûn. - Gv cho caí låïp luyãûn táûp baìi haït theo täø, nhoïm caï - Hs haït vaì goî âãûm nhán. - Caï nhán biãøu diãùn. + Hoaût âäüng 2 : Haït kãút håüp goî âãûm - Ghi nhåï thæûc hiãûn låìi - Hæåïng dáùn hs goî âãûm dàûn. theo phaïch. - Hs haït vaì goî âãûm theo phaïch. - Biãùu diãùn. Giáo án Hát nhạc lớp 2 4/ Dàûn doì : - Haït thuäüc baìi haït kãút håüp caïc caïch goî âãûm âaî hoüc. - Chuáøn bë træåïc baìi måïi. Giáo án Hát nhạc lớp 2 Tiãút 10 : Än baìi haït : Chuïc mæìng sinh nháût Nhaûc Anh I/ Muûc tiãu : - Haït âuïng giai âiãûu, thuäüc låìi ca, nhåï xuáút xæï, taïc giaí. - Biãút kãút håüp væìa haït væìa goî ( Väù tay ) âãûm theo phaïch. - Táûp trçnh diãùn baìi haït kãút håüp váûn âäüng phuû hoaû. II/ Giaïo viãn chuáøn bë : - Nhaûc cuû, maïy nghe, bàng nhaûc. - Mäüt säú nhaûc cuû goî. - Mäüt vaìi âäüng taïc phuû hoaû âån giaín. III/ Caïc hoaût âäüng daûy - hoüc : Hoaût âäüng cuía giaïo Hoaût âäüng cuía hoüc viãn sinh 1/ ÄØn âënh låïp : - Khåíi âäüng - Khåíi âäüng gioüng theo 2/ Kiãøm tra baìi cuî : âaìn. - Giaïo viãn cho caí låïp haït - 1 nhoïm biãøu diãùn træåïc - Caí låïp haït låïp. - 1 nhoïm biãøu diãùn. 3/ Daûy baìi måïi : + Hoaût âäüng 1 : Än táûp - Gv âãûm âaìn. - Hs thæûc hiãûn : Caí låïp, - Biãøu diãùn. täø. - Hæåïng dáùn hs hoüc sinh váûn âäüng nhëp nhaìng - Hs thæûc hiãûn. theo nhaûc, gv laìm máùu hæåïng dáùn cuû thãø. + Hoaût âäüng 2 : Täø chæïc biãøu diãùn. - Hs thæûc hiãûn. - Væìa haït væìa väù tay theo tiãút táúu låìi ca. - Hs thæûc hiãûn. - Væìa haït væìa váûn âäüng phuû hoaû. - Ghi nhåï thæûc hiãûn låìi 4/ Dàûn doì : dàûn. - Haït thuäüc baìi haït kãút håüp caïc caïch goî âãûm âaî hoüc. - Chuáøn bë træåïc baìi måïi. Giáo án Hát nhạc lớp 2 Tiãút 11 : Hoüc baìi haït : Cäüc caïch tuìng cheng Nhaûc vaì låìi : Phan Tráön Baíng I/ Muûc tiãu : - Haït âuïng giai âiãûu, thuäüc låìi ca, nhåï xuáút xæï, taïc giaí. - Biãút kãút håüp væìa haït væìa goî ( Väù tay ) âãûm theo phaïch. - Qua baìi haït caïc em biãút tãn mäüt säú nhaûc cuû goî dán täüc ( Sãnh, thanh la, moî, träúng ) II/ Giaïo viãn chuáøn bë : - Haït chuáøn xaïc baìi haït. - Nhaûc cuû, táûp âãûm theo baìi haït. - Mäüt säú nhaûc cuû goî, tranh aính minh hoaû. III/ Caïc hoaût âäüng daûy - hoüc : Hoaût âäüng cuía giaïo Hoaût âäüng cuía hoüc viãn sinh 1/ ÄØn âënh låïp : - Khåíi âäüng - Khåíi âäüng gioüng theo 2/ Kiãøm tra baìi cuî : âaìn. - Giaïo viãn cho caí låïp haït - 1 nhoïm biãøu diãùn træåïc - Caí låïp haït låïp. - 1 nhoïm biãøu diãùn. 3/ Daûy baìi måïi : + Hoaût âäüng 1 : Hoüc haït - Hs làõng nghe. - Giåïi thiãûu baìi. - Hs làõng nghe. - Gv cho hs nghe bàng máùu. - Hs âoüc låìi ca - Hæåïng dáùn hs âoüc låìi ca theo tiãút táúu baìi haït. - Hs thæûc hiãûn. - Gv daûy haït tæìng cáu theo läúi moïc xêch truyãön - Hs thæûc hiãûn. kháøu. - Gv âaìn giai âiãûu, haït - Hs thæûc hiãûn. máùu vaì bàõt nhëp cho hs haït. - Hs thæûc hiãûn. - Gv cho caí låïp luyãûn táûp baìi haït theo täø, nhoïm caï - Hs haït vaì goî âãûm nhán. - Caï nhán biãøu diãùn. + Hoaût âäüng 2 : Haït kãút håüp goî âãûm - Ghi nhåï thæûc hiãûn låìi - Hæåïng dáùn hs goî âãûm dàûn. theo phaïch. Giáo án Hát nhạc lớp 2 - Hs haït vaì goî âãûm theo phaïch. - Biãùu diãùn. 4/ Dàûn doì : - Haït thuäüc baìi haït kãút håüp caïc caïch goî âãûm âaî hoüc. - Chuáøn bë træåïc baìi måïi. Giáo án Hát nhạc lớp 2 Tiãút 12 : Än baìi haït : Cäüc caïch tuìng cheng Nhaûc vaì låìi : Phan Tráön Baíng I/ Muûc tiãu : - Haït âuïng giai âiãûu, thuäüc låìi ca, nhåï xuáút xæï, taïc giaí. - Biãút kãút håüp væìa haït væìa goî ( Väù tay ) âãûm theo phaïch. - Táûp trçnh diãùn baìi haït kãút håüp váûn âäüng phuû hoaû. II/ Giaïo viãn chuáøn bë : - Nhaûc cuû, maïy nghe, bàng nhaûc. - Mäüt säú nhaûc cuû goî. - Mäüt vaìi âäüng taïc phuû hoaû âån giaín. III/ Caïc hoaût âäüng daûy - hoüc : Hoaût âäüng cuía giaïo Hoaût âäüng cuía hoüc viãn sinh 1/ ÄØn âënh låïp : - Khåíi âäüng - Khåíi âäüng gioüng theo 2/ Kiãøm tra baìi cuî : âaìn. - Giaïo viãn cho caí låïp haït - 1 nhoïm biãøu diãùn træåïc - Caí låïp haït låïp. - 1 nhoïm biãøu diãùn. 3/ Daûy baìi måïi : + Hoaût âäüng 1 : Än táûp - Gv âãûm âaìn. - Hs thæûc hiãûn : Caí låïp, - Biãøu diãùn. täø. - Hæåïng dáùn hs hoüc sinh váûn âäüng nhëp nhaìng - Hs thæûc hiãûn. theo nhaûc, gv laìm máùu hæåïng dáùn cuû thãø. + Hoaût âäüng 2 : Täø chæïc biãøu diãùn. - Hs thæûc hiãûn. - Væìa haït væìa väù tay theo tiãút táúu låìi ca. - Hs thæûc hiãûn. - Væìa haït væìa váûn âäüng phuû hoaû. - Ghi nhåï thæûc hiãûn låìi 4/ Dàûn doì : dàûn. - Haït thuäüc baìi haït kãút håüp caïc caïch goî âãûm âaî hoüc. - Chuáøn bë træåïc baìi måïi. Giáo án Hát nhạc lớp 2 Tiãút 13 : Hoüc baìi haït : Chiãún sé tê hon Nhaûc : Âinh Nhu Låìi måïi : Viãût Anh. I/ Muûc tiãu : - Haït âuïng giai âiãûu, thuäüc låìi ca, nhåï xuáút xæï, taïc giaí. - Biãút kãút håüp væìa haït væìa goî ( Väù tay ) âãûm theo phaïch. II/ Giaïo viãn chuáøn bë : - Haït chuáøn xaïc baìi haït. - Nhaûc cuû, táûp âãûm theo baìi haït. - Mäüt säú nhaûc cuû goî, tranh aính minh hoaû. III/ Caïc hoaût âäüng daûy - hoüc : Hoaût âäüng cuía giaïo Hoaût âäüng cuía hoüc viãn sinh 1/ ÄØn âënh låïp : - Khåíi âäüng - Khåíi âäüng gioüng theo 2/ Kiãøm tra baìi cuî : âaìn. - Giaïo viãn cho caí låïp haït - 1 nhoïm biãøu diãùn træåïc - Caí låïp haït låïp. - 1 nhoïm biãøu diãùn. 3/ Daûy baìi måïi : + Hoaût âäüng 1 : Hoüc haït - Hs làõng nghe. - Giåïi thiãûu baìi. - Hs làõng nghe. - Gv cho hs nghe bàng máùu. - Hs âoüc låìi ca - Hæåïng dáùn hs âoüc låìi ca theo tiãút táúu baìi haït. - Hs thæûc hiãûn. - Gv daûy haït tæìng cáu theo läúi moïc xêch truyãön - Hs thæûc hiãûn. kháøu. - Gv âaìn giai âiãûu, haït - Hs thæûc hiãûn. máùu vaì bàõt nhëp cho hs haït. - Hs thæûc hiãûn. - Gv cho caí låïp luyãûn táûp baìi haït theo täø, nhoïm caï - Hs haït vaì goî âãûm nhán. - Caï nhán biãøu diãùn. + Hoaût âäüng 2 : Haït kãút håüp goî âãûm - Ghi nhåï thæûc hiãûn låìi - Hæåïng dáùn hs goî âãûm dàûn. theo phaïch.
- Xem thêm -