Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 2 cả năm_cktkn_bộ 15

  • Số trang: 62 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 67 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

1 TRƯỜNG TIỂU HỌC LA HÀ NGHĨA THƯƠNG LỚP 2 Thứ hai ngày 10 tháng 09 năm 2012  NGHE HÁT: BÀI Đi học về TUẦN 1/Tiết: 01 Nhạc và lời: Hoàng Lân – Hoàng Long I.Mục tiêu: 1.Kiến thức:-Nghe, cảm nhận đ\ược bài hát, biết được nội dung bài hát nói về niềm vui khi em đi học về 2. Kĩ năng: -Biết nghe và cảm nhận bài hát 3. Thái độ: -Tình cảm yêu mến cha mẹ và những người thân trong gia đình II.Chuẩn bị: 1.Giáo viên: - Máy nghe và băng đĩa nhạc - Một số câu hỏi gợi ý tìm hiểu bài hát. 2.Học sinh: -Sách giáo khoa Âm nhạc Lớp 2 -Bộ gõ III.Tiến trình dạy - học: 1.Hoạt động cơ bản a) Hoạt động cả lớp: - Cùng nhau hát bài Quê hương tươi đẹp đã học ở lớp 1 - Làm quen với bài hát + GV giới thiệu bài hát các em sẽ nghe trong tiết học hôm nay BÀI Đi học về Nhạc và lời: Hoàng Lân – Hoàng Long - Cả lớp cùng nghe bài hát Đi học về (Lần 1) b) Hoạt động cùng giáo viên: - Trả lời câu hỏi: + Giai điệu bài hát thế nào? (Vui, rộn ràng...) + Lời ca của bài hát ntn? (Tình cảm, tha thiết...) 2. Hoạt động thực hành: a) Hoạt động theo nhóm: - Nghe bài hát kết hợp gõ đệm theo nhịp Đi học về là đi học về x x x x Em vào nhà em chào cha mẹ..... x x x x .... b) Hoạt động cá nhân: - Nghe bài hát kết hợp gõ đệm theo phách Đi học về là đi học về x x xx x x x Em vào nhà em chào cha mẹ..... x x x x x x x.... c) Hoạt động cả lớp: -Nghe bài hát Đi học về (Lần 2) d) Hoạt động cùng giáo viên: - Trả lời câu hỏi: + Em có cảm nhận gì về bài hát? (Giai điệu rộn ràng, lời ca tình cảm, em rất thích bài hát này) GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 2 VNEN GV: Trần Phi Tùng 2 TRƯỜNG TIỂU HỌC LA HÀ NGHĨA THƯƠNG 3. Hoạt động ứng dụng: -Kể cho gia đình nghe về việc mình được nghe bài hát Đi học về - Thực hiện cùng với gia đình theo nội dung bài hát Đi học về GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 2 VNEN GV: Trần Phi Tùng 3 TRƯỜNG TIỂU HỌC LA HÀ NGHĨA THƯƠNG LỚP 2 Thứ hai ngày 17 tháng 09 năm 2012  ÔN TẬP BÀI HÁT Đi học về TUẦN 2/Tiết: 02 Nhạc và lời: Hoàng Lân – Hoàng Long I.Mục tiêu: 1.Kiến thức:-Nghe, cảm nhận đ\ược bài hát, biết được nội dung bài hát nói về niềm vui khi em đi học về 2. Kĩ năng: -Biết nghe và cảm nhận bài hát 3. Thái độ: -Tình cảm yêu mến cha mẹ và những người thân trong gia đình II.Chuẩn bị: 1.Giáo viên: - Máy nghe và băng đĩa nhạc - Một số động tác phụ họa cho bài hát. 2.Học sinh: -Sách giáo khoa Âm nhạc Lớp 2 -Bộ gõ III.Tiến trình dạy - học: 1.Hoạt động cơ bản a) Hoạt động cả lớp: - Cùng nhau hát bài Mời bạn vui múa ca đã học ở lớp 1 - Làm quen với bài hát + GV giới thiệu bài hát các em sẽ nghe trong tiết học hôm nay ÔN TẬP BÀI HÁT Đi học về Nhạc và lời: Hoàng Lân – Hoàng Long - Cả lớp cùng nghe bài hát Đi học về (Lần 1) b) Hoạt động cùng giáo viên: - Ôn trả lời câu hỏi: + Giai điệu bài hát thế nào? (Vui, rộn ràng...) + Lời ca của bài hát ntn? (Tình cảm, tha thiết...) 2. Hoạt động thực hành: a) Hoạt động theo nhóm: - Nghe bài hát kết hợp gõ đệm theo phách - Nghe bài hát kết hợp gõ đệm theo phách Đi học về là đi học về x x xx x x x Em vào nhà em chào cha mẹ..... x x x x x x x.... - Nghe bài hát kết hợp vận động theo nhạc b) Hoạt động cá nhân: - Nghe bài hát kết hợp vận động theo nhạc c) Hoạt động cả lớp: -Nghe bài hát Đi học về (Lần 2) d) Hoạt động cùng giáo viên: - Trả lời câu hỏi: + Em có cảm nhận gì về bài hát? (Giai điệu rộn ràng, lời ca tình cảm, em rất thích bài hát này) 3. Hoạt động ứng dụng: -Kể cho gia đình nghe về việc mình được nghe bài hát Đi học về GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 2 VNEN GV: Trần Phi Tùng 4 TRƯỜNG TIỂU HỌC LA HÀ NGHĨA THƯƠNG - Thực hiện cùng với gia đình theo nội dung bài hát Đi học về GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 2 VNEN GV: Trần Phi Tùng 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC LA HÀ NGHĨA THƯƠNG LỚP 2 Thứ hai ngày 24 tháng 09 năm 2012  NGHE HÁT: BÀI Múa vui TUẦN 3/Tiết: 03 Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước I.Mục tiêu: 1.Kiến thức:-Nghe, cảm nhận đ\ược bài hát, biết được nội dung bài hát nói về tình đoàn kết vui chơi cùng bạn bè 2. Kĩ năng: -Biết nghe và cảm nhận bài hát 3. Thái độ: - Tình đoàn kết thương yêu bạn bè II.Chuẩn bị: 1.Giáo viên: - Máy nghe và băng đĩa nhạc - Một số câu hỏi gợi ý tìm hiểu bài hát. 2.Học sinh: -Sách giáo khoa Âm nhạc Lớp 2 -Bộ gõ III.Tiến trình dạy - học: 1.Hoạt động cơ bản a) Hoạt động cả lớp: - Cùng nhau hát bài Tìm bạn thân đã học ở lớp 1 - Làm quen với bài hát + GV giới thiệu bài hát các em sẽ nghe trong tiết học hôm nay  BÀI Múa vui Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước - Cả lớp cùng nghe bài hát Múa vui (Lần 1) b) Hoạt động cùng giáo viên: - Trả lời câu hỏi: + Giai điệu bài hát thế nào? (Nhộn nhịp, rộn ràng...) + Lời ca của bài hát ntn? (Tình cảm, yêu mến...) 2. Hoạt động thực hành: a) Hoạt động theo nhóm: - Nghe bài hát kết hợp gõ đệm theo phách Cùng nhau múa xung quanh vòng x x x x Cùng nhau múa cùng vui..... x x x .... b) Hoạt động cá nhân: - Nghe bài hát kết hợp gõ đệm theo t/tấu lời ca Cùng nhau múa xung quanh vòng x x x x x x Cùng nhau múa cùng vui..... x x x x x .... c) Hoạt động cả lớp: -Nghe bài hát Múa vui (Lần 2) d) Hoạt động cùng giáo viên: - Trả lời câu hỏi: + Em có cảm nhận gì về bài hát? GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 2 VNEN GV: Trần Phi Tùng 6 TRƯỜNG TIỂU HỌC LA HÀ NGHĨA THƯƠNG (Giai điệu nhộn nhịp, rộn ràng, lời ca tình cảm, yêu mến em rất thích bài hát này) 3. Hoạt động ứng dụng: - Kể cho gia đình nghe về việc mình được nghe bài hát Múa vui - Thực hiện cùng với bạn bè theo nội dung bài hát Múa vui GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 2 VNEN GV: Trần Phi Tùng TRƯỜNG TIỂU HỌC LA HÀ NGHĨA THƯƠNG LỚP 2 TUẦN 4/Tiết: 04 7 Thứ hai ngày 01 tháng 10 năm 2012  ÔN TẬP BÀI HÁT: Múa vui Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước I.Mục tiêu: 1.Kiến thức:- Nghe, cảm nhận được bài hát, biết được nội dung bài hát nói về tình đoàn kết vui chơi cùng anh em, bạn bè 2. Kĩ năng: - Biết nghe và cảm nhận bài hát 3. Thái độ: - Tình đoàn kết thương yêu anh em, bạn bè II.Chuẩn bị: 1.Giáo viên: - Máy nghe và băng đĩa nhạc - Một số động tác phụ họa cho bài hát. 2.Học sinh: -Sách giáo khoa Âm nhạc Lớp 2 -Bộ gõ III.Tiến trình dạy - học: 1.Hoạt động cơ bản a) Hoạt động cả lớp: - Cùng nhau hát bài Tìm bạn thân đã học ở lớp 1 - Làm quen với bài hát + GV giới thiệu bài hát các em sẽ nghe trong tiết học hôm nay  ÔN TẬP BÀI HÁT: Múa vui Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước - Cả lớp cùng ôn nghe bài hát Múa vui (Lần 1) b) Hoạt động cùng giáo viên: - Ôn trả lời câu hỏi: + Giai điệu bài hát thế nào? (Nhộn nhịp, rộn ràng...) + Lời ca của bài hát ntn? (Tình cảm, yêu mến...) 2. Hoạt động thực hành: a) Hoạt động theo nhóm: - Nghe bài hát kết hợp gõ đệm theo phách Cùng nhau múa xung quanh vòng x x x x Cùng nhau múa cùng vui..... x x x .... - Nghe bài hát kết hợp vận động theo nhạc b) Hoạt động cá nhân: - Nghe bài hát kết hợp vận động theo nhạc (biểu diễn trước lớp) c) Hoạt động cả lớp: -Nghe bài hát Múa vui (Lần 2) d) Hoạt động cùng giáo viên: - Trả lời câu hỏi: + Em có cảm nhận gì về bài hát? (Giai điệu nhộn nhịp, rộn ràng, lời ca tình cảm, yêu mến em rất thích bài hát này) 3. Hoạt động ứng dụng: GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 2 VNEN GV: Trần Phi Tùng 8 TRƯỜNG TIỂU HỌC LA HÀ NGHĨA THƯƠNG - Kể cho gia đình nghe về việc mình được nghe bài hát Múa vui - Thực hiện cùng với bạn bè theo nội dung bài hát Múa vui GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 2 VNEN GV: Trần Phi Tùng TRƯỜNG TIỂU HỌC LA HÀ NGHĨA THƯƠNG 9 LỚP 2 Thứ hai ngày 08 tháng 10 năm 2012  NGHE HÁT: BÀI Trường em xinh làng em đẹp TUẦN 5/Tiết: 05 Nhạc và lời: Phan trần Bảng 1.Kiến thức:-Nghe, cảm nhận đ\ược bài hát, biết được nội dung bài hát ca ngợi cảnh đẹp của quê hương và mái trường 2. Kĩ năng: -Biết nghe và cảm nhận bài hát 3. Thái độ: - Yêu mến quê hương, và mái trường của em II.Chuẩn bị: 1.Giáo viên: - Máy nghe và băng đĩa nhạc - Một số câu hỏi gợi ý tìm hiểu bài hát. 2.Học sinh: -Sách giáo khoa Âm nhạc Lớp 2 -Bộ gõ III.Tiến trình dạy - học: 1.Hoạt động cơ bản a) Hoạt động cả lớp: - Cùng nhau hát bài Quê hương tươi đẹp đã học ở lớp 1 - Làm quen với bài hát + GV giới thiệu bài hát các em sẽ nghe trong tiết học hôm nay  BÀI Trường em xinh làng em đẹp Nhạc và lời: Phan trần Bảng - Cả lớp cùng nghe bài hát Trường em xinh làng em đẹp (Lần 1) b) Hoạt động cùng giáo viên: - Trả lời câu hỏi: + Giai điệu bài hát thế nào? (Vui tươi, rộn ràng...) + Lời ca của bài hát ntn? (Tình cảm, tha thiết...) 2. Hoạt động thực hành: a) Hoạt động theo nhóm: - Nghe bài hát kết hợp gõ đệm theo phách b) Hoạt động cá nhân: - Nghe bài hát kết hợp gõ đệm theo t/tấu lời ca c) Hoạt động cả lớp: -Nghe bài hát Trường em xinh làng em đẹp (Lần 2) d) Hoạt động cùng giáo viên: - Trả lời câu hỏi: + Em có cảm nhận gì về bài hát? (Giai điệu Vui tươi, rộn ràng, lời ca tình cảm, tha thiết em rất thích bài hát này) 3. Hoạt động ứng dụng: - Kể cho gia đình nghe về việc mình được nghe bài hát Trường em xinh làng em đẹp - Luôn yêu mến quê hương và mái trường của em GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 2 VNEN GV: Trần Phi Tùng 10 TRƯỜNG TIỂU HỌC LA HÀ NGHĨA THƯƠNG GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 2 VNEN GV: Trần Phi Tùng TRƯỜNG TIỂU HỌC LA HÀ NGHĨA THƯƠNG 11 LỚP 2 Thứ hai ngày 15 tháng 10 năm 2012  ÔN TẬP BÀI HÁT Trường em xinh làng em đẹp TUẦN 6/Tiết: 06 Nhạc và lời: Phan trần Bảng 1.Kiến thức:-Nghe, cảm nhận đ\ược bài hát, biết được nội dung bài hát ca ngợi cảnh đẹp của quê hương và mái trường 2. Kĩ năng: -Biết nghe và cảm nhận bài hát 3. Thái độ: - Yêu mến quê hương, và mái trường của em II.Chuẩn bị: 1.Giáo viên: - Máy nghe và băng đĩa nhạc - Một số động tác phụ họa cho bài hát. 2.Học sinh: -Sách giáo khoa Âm nhạc Lớp 2 -Bộ gõ III.Tiến trình dạy - học: 1.Hoạt động cơ bản a) Hoạt động cả lớp: - Cùng nhau hát bài Quê hương tươi đẹp đã học ở lớp 1 - Làm quen với bài hát + GV giới thiệu bài hát các em sẽ ôn trong tiết học hôm nay  ÔN TẬP BÀI HÁT Trường em xinh làng em đẹp Nhạc và lời: Phan trần Bảng - Cả lớp cùng ôn nghe bài hát Trường em xinh làng em đẹp (Lần 1) b) Hoạt động cùng giáo viên: - Ôn trả lời câu hỏi: + Giai điệu bài hát thế nào? (Vui tươi, rộn ràng...) + Lời ca của bài hát ntn? (Tình cảm, tha thiết...) 2. Hoạt động thực hành: a) Hoạt động theo nhóm: - Nghe bài hát kết hợp gõ đệm theo phách - Nghe bài hát kết hợp vận động theo nhạc b) Hoạt động cá nhân: - Nghe bài hát kết hợp gõ đệm theo t/tấu lời ca - Nghe bài hát kết hợp vận động theo nhạc c) Hoạt động cả lớp: -Nghe bài hát Trường em xinh làng em đẹp (Lần 2) d) Hoạt động cùng giáo viên: - Trả lời câu hỏi: + Em có cảm nhận gì về bài hát? (Giai điệu Vui tươi, rộn ràng, lời ca tình cảm, tha thiết em rất thích bài hát này) 3. Hoạt động ứng dụng: - Kể cho gia đình nghe về việc mình được nghe bài hát Trường em xinh làng em đẹp GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 2 VNEN GV: Trần Phi Tùng 12 TRƯỜNG TIỂU HỌC LA HÀ NGHĨA THƯƠNG - Luôn yêu mến quê hương và mái trường của em GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 2 VNEN GV: Trần Phi Tùng TRƯỜNG TIỂU HỌC LA HÀ NGHĨA THƯƠNG 13 LỚP 2 Thứ hai ngày 22 tháng 10 năm 2012 TUẦN 7/Tiết: 07  NGHE HÁT: BÀI Biết ơn thầy cô giáo Nhạc và lời: Hà Giang – Ngọc Hải I.Mục tiêu: 1.Kiến thức:-Nghe, cảm nhận đ\ược bài hát, biết được nội dung bài hát nói về công ơn của thầy cô giáo đã dạy dỗ chúng em nên người. 2. Kĩ năng: -Biết nghe và cảm nhận bài hát 3. Thái độ: -Kính trọng, biết ơn thầy cô giáo II.Chuẩn bị: 1.Giáo viên: - Máy nghe và băng đĩa nhạc - Một số câu hỏi gợi ý tìm hiểu bài hát. 2.Học sinh: -Sách giáo khoa Âm nhạc Lớp 2 -Bộ gõ III.Tiến trình dạy - học: 1.Hoạt động cơ bản a) Hoạt động cả lớp: - Cùng nhau hát bài Lý cây xanh đã học ở lớp 1 - Làm quen với bài hát + GV giới thiệu bài hát các em sẽ nghe trong tiết học hôm nay  BÀI Biết ơn thầy cô giáo Nhạc và lời: Hà Giang – Ngọc Hải - Cả lớp cùng nghe bài hát Biết ơn thầy cô giáo (Lần 1) b) Hoạt động cùng giáo viên: - Trả lời câu hỏi: + Giai điệu bài hát thế nào? (Vui nhộn, rộn ràng...) + Lời ca của bài hát ntn? (Tình cảm, tha thiết...) 2. Hoạt động thực hành: a) Hoạt động theo nhóm: - Nghe bài hát kết hợp gõ đệm theo phách Ai nâng cánh ước mơ cho em x x x x Là thầy cô không quản ngày đêm..... x x x x .... b) Hoạt động cá nhân: - Nghe bài hát kết hợp gõ đệm theo t/tấu lời ca Ai nâng cánh ước mơ cho em x x x x x x x Là thầy cô không quản ngày đêm..... x x x x x x x .... c) Hoạt động cả lớp: GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 2 VNEN GV: Trần Phi Tùng 14 TRƯỜNG TIỂU HỌC LA HÀ NGHĨA THƯƠNG -Nghe bài hát Biết ơn thầy cô giáo (Lần 2) d) Hoạt động cùng giáo viên: - Trả lời câu hỏi: + Em có cảm nhận gì về bài hát? (Giai điệu vui nhộn rộn ràng, lời ca tình cảm, em rất thích bài hát này) 3. Hoạt động ứng dụng: - Kể cho gia đình nghe về việc mình được nghe bài hát Biết ơn thầy cô giáo - Thực hiện cùng với gia đình theo nội dung bài hát Biết ơn thầy cô giáo GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 2 VNEN GV: Trần Phi Tùng TRƯỜNG TIỂU HỌC LA HÀ NGHĨA THƯƠNG LỚP 2 TUẦN 8/Tiết: 08 15 Thứ tư ngày 31 tháng 10 năm 2012  ÔN TẬP BÀI HÁT: Biết ơn thầy cô giáo Nhạc và lời: Hà Giang – Ngọc Hải I.Mục tiêu: 1.Kiến thức:-Nghe, cảm nhận đ\ược bài hát, biết được nội dung bài hát nói về công ơn của thầy cô giáo đã dạy dỗ chúng em nên người. 2. Kĩ năng: -Biết nghe và cảm nhận bài hát 3. Thái độ: -Kính trọng, biết ơn thầy cô giáo II.Chuẩn bị: 1.Giáo viên: - Máy nghe và băng đĩa nhạc - Một số động tác phụ họa cho bài hát. 2.Học sinh: -Sách giáo khoa Âm nhạc Lớp 2 -Bộ gõ III.Tiến trình dạy - học: 1.Hoạt động cơ bản a) Hoạt động cả lớp: - Cùng nhau hát bài Lý cây xanh đã học ở lớp 1 - Làm quen với bài hát + GV giới thiệu bài hát các em sẽ ôn trong tiết học hôm nay  ÔN TẬP BÀI HÁT: Biết ơn thầy cô giáo Nhạc và lời: Hà Giang – Ngọc Hải - Cả lớp cùng ôn nghe bài hát Biết ơn thầy cô giáo (Lần 1) b) Hoạt động cùng giáo viên: - Ôn trả lời câu hỏi: + Giai điệu bài hát thế nào? (Vui nhộn, rộn ràng...) + Lời ca của bài hát ntn? (Tình cảm, tha thiết...) 2. Hoạt động thực hành: a) Hoạt động theo nhóm: - Nghe bài hát kết hợp gõ đệm theo t/tấu lời ca Ai nâng cánh ước mơ cho em x x x x x x x Là thầy cô không quản ngày đêm..... x x x x x x x .... - Nghe bài hát kết hợp vận động theo nhạc b) Hoạt động cá nhân: - Nghe bài hát kết hợp vận động theo nhạc (Biểu diễn truốc lớp) c) Hoạt động cả lớp: -Nghe bài hát Biết ơn thầy cô giáo (Lần 2) d) Hoạt động cùng giáo viên: - Trả lời câu hỏi: GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 2 VNEN GV: Trần Phi Tùng 16 TRƯỜNG TIỂU HỌC LA HÀ NGHĨA THƯƠNG + Em có cảm nhận gì về bài hát? (Giai điệu vui nhộn rộn ràng, lời ca tình cảm, em rất thích bài hát này) 3. Hoạt động ứng dụng: - Kể cho gia đình nghe về việc mình được nghe bài hát Biết ơn thầy cô giáo - Thực hiện cùng với gia đình theo nội dung bài hát Biết ơn thầy cô giáo GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 2 VNEN GV: Trần Phi Tùng TRƯỜNG TIỂU HỌC LA HÀ NGHĨA THƯƠNG LỚP 2 TUẦN 9/Tiết: 09 17 Thứ tư ngày 07 tháng 11 năm 2012  ÔN TẬP 2 BÀI HÁT Múa vui Và Biết ơn thầy cô giáo I.Mục tiêu: 1.Kiến thức:-Nghe, cảm nhận đ\ược 2 bài hát, biết được nội dung của 2 bài (Xem tiết trước) 2. Kĩ năng: -Biết tnghe và cảm nhận 2 bài hát 3. Thái độ: -Tình cảm yêu thương anh em, bạn bè -Luôn kính trọng và biết ơn thầy cô giáo II.Chuẩn bị: 1.Giáo viên: - Máy nghe và băng đĩa nhạc - Một số động tác phụ họa theo bài hát. 2.Học sinh: -Sách giáo khoa Âm nhạc Lớp 2 -Bộ gõ III.Tiến trình dạy - học: 1.Hoạt động cơ bản + Hoạt động cả lớp: - Cùng nhau hát bài Tìm bạn thân đã học ở lớp 1 - Làm quen với 2 bài hát + GV giới thiệu bài hát các em sẽ nghe trong tiết học hôm nay  ÔN TẬP 2 BÀI HÁT Múa vui Và Biết ơn thầy cô giáo * Ôn tập bài hát Múa vui + Hoạt động cả lớp: - Cả lớp cùng nghe bài hát Múa vui + Hoạt động cùng giáo viên: - Trả lời câu hỏi: + Giai điệu bài hát thế nào? (Nhộn nhịp, rộn ràng...) + Lời ca của bài hát ntn? (Tình cảm, yêu mến...) + Em có cảm nhận gì về bài hát? (Giai điệu nhộn nhịp, rộn ràng, lời ca tình cảm, yêu mến em rất thích bài hát này) * Ôn tập bài hát Biết ơn thầy cô giáo - Cả lớp cùng ôn nghe bài hát Biết ơn thầy cô giáo + Hoạt động cùng giáo viên: - Ôn trả lời câu hỏi: + Giai điệu bài hát thế nào? (Vui nhộn, rộn ràng...) + Lời ca của bài hát ntn? (Tình cảm, tha thiết...) + Em có cảm nhận gì về bài hát? (Giai điệu vui nhộn rộn ràng, lời ca tình cảm, em rất thích bài hát này) GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 2 VNEN GV: Trần Phi Tùng 18 TRƯỜNG TIỂU HỌC LA HÀ NGHĨA THƯƠNG 2. Hoạt động thực hành: + Hoạt động cả lớp: - Nghe bài hát kết hợp gõ đệm theo phách 2 bài hát - Nghe bài hát kết hợp vận động theo nhạc 2 bài hát + Hoạt động theo nhóm: - Đại diện nhóm nghe bài hát kết hợp vận động theo nhạc (Chọn 1 trong 2 bài hát) + Hoạt động cá nhân: - Nghe bài hát kết hợp kết hợp vận động theo nhạc (Chọn 1 trong 2 bài hát) 3. Hoạt động ứng dụng: - Kể cho gia đình nghe về việc mình được nghe 2 bài hát - Bản thân cố gắng thực hiện theo nội dung 2 bài hát GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 2 VNEN GV: Trần Phi Tùng TRƯỜNG TIỂU HỌC LA HÀ NGHĨA THƯƠNG LỚP 2 TUẦN 10/Tiết: 10 19 Thứ tư ngày 14 tháng 11 năm 2012  NGHE HÁT: BÀI Cháu yêu bà Nhạc và lời: Xuân Giao I.Mục tiêu: 1.Kiến thức:-Nghe, cảm nhận đ\ược bài hát, biết được nội dung bài hát nói lên tình cảm của cháu đối với bà. (Cháu rất yêu thương bà và vâng lời bà) 2. Kĩ năng: -Biết nghe và cảm nhận bài hát 3. Thái độ: -Tình cảm yêu mến ông bà,cha mẹ II.Chuẩn bị: 1.Giáo viên: - Máy nghe và băng đĩa nhạc - Một số câu hỏi gợi ý tìm hiểu bài hát. 2.Học sinh: -Sách giáo khoa Âm nhạc Lớp 2 -Bộ gõ III.Tiến trình dạy - học: 1.Hoạt động cơ bản a) Hoạt động cả lớp: - Cùng nhau hát bài Tùm bạn thân đã học ở lớp 1 - Làm quen với bài hát + GV giới thiệu bài hát các em sẽ nghe trong tiết học hôm nay BÀI Cháu yêu bà Nhạc và lời: Xuân Giao - Cả lớp cùng nghe bài hát Cháu yêu bà (Lần 1) b) Hoạt động cùng giáo viên: - Trả lời câu hỏi: + Giai điệu bài hát thế nào? (Vui, rộn ràng...) + Lời ca của bài hát ntn? (Tình cảm, tha thiết...) 2. Hoạt động thực hành: a) Hoạt động theo nhóm: - Nghe bài hát kết hợp gõ đệm theo nhịp Bà ơi bà – Cháu yêu bà lắm x x x x Tóc bà trắng màu trắng như mây.... x x x x .... b) Hoạt động cá nhân: - Nghe bài hát kết hợp gõ đệm theo phách Bà ơi bà – Cháu yêu bà lắm x x xx x x x Tóc bà trắng màu trắng như mây.... x x xx x x x .... GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 2 VNEN GV: Trần Phi Tùng 20 TRƯỜNG TIỂU HỌC LA HÀ NGHĨA THƯƠNG c) Hoạt động cả lớp: -Nghe bài hát Cháu yêu bà (Lần 2) d) Hoạt động cùng giáo viên: - Trả lời câu hỏi: + Em có cảm nhận gì về bài hát? (Giai điệu rộn ràng, lời ca tình cảm, em rất thích bài hát này) 3. Hoạt động ứng dụng: - Kể cho gia đình nghe về việc mình được nghe bài hát Cháu yêu bà - Em hãy thể hiện tình cảm của mình như nội dung bài hát Cháu yêu bà GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 2 VNEN GV: Trần Phi Tùng
- Xem thêm -