Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 1 cả năm_cktkn_bộ 11

  • Số trang: 37 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 114 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tuần 1 : Tiết: 1 Ngày soạn: Ngày giảng: Học hát: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP (Dân Ca Nùng – Đặt Lời: Anh Hoàng) I. Yêu cầu - Biết hát theo giai điệu và lời ca. - Biết vỗ tay và gõ đệm theo bài hát. II. Chuẩn bị của giáo viên: - Hát chuẩn xác bài quê hương tươi đẹp. - Nhạc cụ đệm, gõ ( song loan, thanh phách), máy nghe, băng hát mẫu. - Tranh minh hoạ, ( Nếu có) về dân tộc ít người thuộc vùng núi phía Bắc. III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu. 1. ổn định tổ chức: Nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Không tiến hành vì là bài đầu tiên 3. Bài mới: Hoạt động của GV *Hoạt động 1: Dạy bài hát Quê hương tươi đẹp. - Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát. + Giới thiệu qua cho HS biết: - Cho HS nghe băng hát mẫu( GV vừa đệm đàn vừa hát). - Hướng dẫn HS tập đọc lời ca từng câu ngắn ( bài chia làm 5 câu). -Tập hát từng câu, mỗi câu cho HS hát 2 – 3 lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. - Chú ý những tiếng cuối cấu hát ứng với trường độ từng nốt để nhắc HS ngân đúng phách - Sau khi tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. - Sửa cho HS ( nếu các em hát chưa đúng yêu cầu), nhận xét. *Hoạt động 2: hát kết hợp với vận động phụ họa. - Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gỗ đệm theo phách. Quê hương em biết bao tươi đẹp… x x x x - GV hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo phách ( mỗi bên gõ 2 phách) * Hoạt động 3: Củng cố – dặn dò: - Cho HS ôn lại bài hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách 1 lần trước khi kết thúc tiết học. - Hỏi HS nhắc lại tên bài hát, dân ca của dân tộc nào? - Nhận xét chung ( khen thưởng các em thuộc lời, gõ phách và biết vận động phụ họa nhịp nhàng, đúng yêu cầu; nhắc nhở các em yêu cầu trung trong tiết học cần cố gắng hơn). Dặn HS về ôn bài hát vừa tập Hoạt động của HS -Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe Nghe băng mẫu ( hoặc nghe GV hát mẫu) - Tập đọc lời ca theo hướng dẫn của GV - Tập hát từng câu theo hướng dẫn của GV. Chú ý tư thế ngồi hát ngay ngắn. Hát ngân đúng phách theo hướng dẫn của GV. HS thực hiện hướng dẫn của GV + Hát đồng thanh. + Hát theo dãy, nhóm. + Hát cá nhân - Hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, sử dụng các nhạc cụ gõ: Song loan, thanh phách, trống nhỏ…. Theo hướng dẫn của GV - HS hát kết hợp gõ đệm theo phách - Ôn lại bài hát theo hướng dẫn của GV - Trả lời + Bài; Quê hương tươi đẹp. + Dân ca Nùng - Chú ý nghe GV nhận xét, dặn dò và ghi nhớ Tuần 2 : Tiết: 2 Ngày soạn: Ngày giảng: Ôn Tập Bài: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP I. Yêu cầu: Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. -Biết hát và vỗ tay đệm theo bài hát, đệm theo tiết tấu bài hát. II. Chuẩn bị của giáo viên: - Đàn, máy nghe và băng nhạc. - Nhạc cụ gõ ( Song loan, thanh phách) III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu. 1. ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát 3. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS * Hoạt động1 : Ôn bài hát quê hương tươi đẹp. - Cho HS nghe giai điệu bài hát Quê hương tươi đẹp. - Hỏi HS tên bài hát vừa được nghe giai điệu, đó là dân ca của dân tộc nào? - HD HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức: + Bắt giọng cho HS hát + Đệm đàn và bắt nhịp cho HS. + Cho HS hát và vỗ tay đệm theo phách - Hướng dẫn HS đứng hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng ( tiếng quê bước sang trái nhún chụm hai chân, tiếng bao bước sang phải) theo nhịp 2 - Mời HS lên biễu diễn trước lớp. - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe giai điệu bài hát. - Trả lời: + Tên bài hát: Quê hương tươi đẹp + Dân ca của dân tộc Nùng - Hát theo hướng dẫn của GV + Hát không có nhạc. + Hát theo nhạc đệm + Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách. - Hát kết hợp với vận động phụ họa theo hướng dẫn. - HS biễu diễn trước lớp:+ Từng nhóm + Cá nhân - Nhận xét: - Chú ý nghe và xem GV làm mẫu *Hoạt động2: hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu -HS thực hiện gõ đệm theo tiết tấu. lời ca. + Cả lớp. - GV hát và vỗ tay theo tiết tấu lời ca + Từng dãy, nhóm - Hướng dẫn HS hát và vỗ tay theo tiết tấu + Cá nhân - Nhận xét các bạn hát và vỗ tay theo tiết tấu lời - Nhận xét ( có thể mời HS nhận xét trước khi ca ( xem bạn nào, nhóm nào thực hiện đúng, hay GV nhận xét) nhất, nhóm nào chưa đều) * Hoạt động 3: Củng cố – Dặn dò -GV đệm đàn cùng hát lại với HS đã học. ( hoặc - HS thực hiện đúng hướng dẫn. mở băng mẫu để HS hát và vận động theo nhạc) - Nhận xét ( khen cá nhân và những nhóm biểu - HS lắng nghe diễn tốt, nhắc nhở những nhóm chưa đạt cần cốgắng hơn. - Dặn HS về ôn lại bài hát Quê hương tươi đẹp, Ghi nhớ tập võ tay đúng phách và đúng tiết tấu lời ca. Tuần 3 : Tiết: 3 Ngày soạn: Ngày giảng: Học Hát: MỜI BẠN VUI MÚA CA (Nhạc và lời: Phạm Tuyên) I. Yêu cầu: - Biết hát theo giai điệu và lời ca. - Biết hát kết hợp vỗ tay đệm theo bài hát - Biết gõ đệm theo phách của bài hát. II. Chuẩn bị của GV: - Hát chuẩn xác bài Mời bạn vui múa ca. - Nhạc cụ đệm, gõ ( song loan, thanh phách…), máy nghe, băng hát mẫu III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu. 1. Ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Hỏi HS nhắc lại tên bài hát đã học ở tiết trước, cho cả lớp hát lại. 3. Bài mới Hoạt động của GV Hoạt động của HS * Hoạt động 1:Dạy bài hát Mời bạn vui múa ca. - Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát. Bài hát này được trích từ nhạc cảnh Mèo đi câu cá của nhạc sĩ Phạm Tuyên. - Cho HS nghe băng hát mẫu - Hướng dẫn HS tập đọc lời ca từng câu ngắn - Đọc mẫu, có thể đọc theo tiết tấu lời ca đẻ khi ghép giai điệu vào HS dễ thuộc hơn. - Tập hát từng câu, mỗi câu cho HS hát hai, ba lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. - Chú ý những chổ lấy hơi ( sau nốt trắng) để hướng dẫn HS lấy hơi và ngân đúng phách. - Sau khi tập xong bài hát , cho HS hát lại nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát - Sửa cho HS ( nếu các em hát chưa đúng yêu cầu) * Hoạt động 2: Hát kết hợp với vận động phụ họa - Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách. Chim ca líu lo. Hoa như đón chào. x x xx x x xx - Hướng dẫn HS ôn hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu lời ca. Chim ca líu lo. Hoa như đón chào. x x xx x x xx * Hoạt động 3: Củng cố – dặn dò. - Cho HS ôn lại bài hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách một lần trước khi kết thúc tiết học. - Hỏi HS nhắc lại tên bài hát, tác giả bài hát. - Nhận xét chung ( khen những em hát thuộc lời, gõ phách và biết vận động phụ họa nhịp nhàng, đúng yêu cầu; nhắc nhỡ những em chưa tập trung trong tiết học cần cố gắng hơn ). Dặn HS về ôn lại bài hát vừa tập . - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe - Nghe băng mẫu - Tập đọc lời ca theo hướng dẫn của GV. - Tập hát từng câu theo hướng dẫn của GV. - Chú ý tư thê ngồi hát ngay ngắn. Hát ngân đúng phách theo hướng dãn của GV. - Hát lại nhiều lần theo hướng dẫn của GV, chú ý phát âm rõ lời, tròn tiếng + Hát đồng thanh. + Hát theo dãy, nhóm + Hát cá nhân . - Hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, sử dụng các nhạc cụ gõ: Song loan, thanh phách, trống nhỏ,… theo hướng dẫn của GV. - Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca ( dùng thanh phách ) -Ôn lại bài hát theo hướng dẫn của GV. - Trả lời: + Bài : mời bạn vui múa ca. + Tác giả Phạm Tuyên. - Chú ý nghe giáo viên nhận xét, dặn dò và nghi nhớ. Tuần 4 : Tiết: 4 Ngày soạn: Ngày giảng: Ôn Tập Bài Hát: MỜI BẠN VUI MÚA CA Trò Chơi: Theo Bài Đồng Dao Ngựa Ông Đã Về I.Yêu cầu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản -Tham gia tập biểu diễn bài hát. -Tham gia trò chơi II. Chuẩn bị của GV: - Đàn đệm, máy nghe và băng nhạc - Nhạc cụ gõ ( song loan, thanh phách…) - Nắm vững trò chơi, chuẩn bị một vài thanh tre hoặc que dài 0,5m giả làm roi ngựa. III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu. 1. Ổn định tổ chức: Nhắc nhở HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn tập 3. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS * Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Mời bạn vui múa ca. - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe giai điệu bài - Cho HS nghe giai điệu bài hát Mời bạn vui múa ca. hát. - Hỏi học sinh tên bài hát vừa được nghe giai điệu, - Đoán tên bài hát và tác giả sáng tác của nhạc sĩ nào. + Tên bài: Mời bạn vui múa ca. - Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức. + Tác giả: Phạm Tuyên + Bắt giọng cho HS hát ( GV giữ nhịp bằng tay) - Hát theo hướng dẫn của GV + Cho HS hát và vỗ tay đệm theo phách, theo tiết tấu + Hát không có nhạc lời ca. + Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo - Hướng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ họa (vỗ phách, tiết tấu lời ca. tay, chân nhún nhịp nhàng sang trái, sang phải theo - Hát kết hợp với vận dộng phụ họa theo nhịp bài ca). hướng dẫn. - Mời HS lên biểu diễn trước lớp. HS biễu diễn trước lớp. - Nhận xét + Từng nhóm * Hoạt động 2:Trò chơi theo đồng dao:Ngựa ông + Cá nhân. đã về. - Chú ý nghe GV đọc mẫu. - Hướng dẫn HS đọc câu đồng dao theo âm hình tiết - HS thực hiện đọc câu đồng dao và vỗ tay tấu. hoặc gõ đệm theo tiết tấu. Sử dụng thanh Nhong nhong nhong ngựa ông đã về phách để gõ đệm. Cắt cỏ Bồ Đề cho ngựa ông ăn + Cả lớp. - Sau khi đã đọc thuộc bài đồng dao đúng tiết tất, GV + Từng dãy. hướng dẫn HS trò chơi “ cưỡi ngựa” như sau: + Cá nhân - HS Nam: Miệng đọc câu đồng dao, hai chân kẹp que - HS nghe hướng dẫn giả làm ngựa vào đầu gối và nhảy theo phách, ai để rơi que là thua cuộc. + HS nữ: Một tay cầm roi ngựa, một tay giải như đang - HS tham gia trò chơi, mỗi đội chia thành nắm cương ngựa, chân nhảy theo phách, ai nhảy hai nhóm ( nam, nữ). Nhóm nam thi trước. không đúng là thua. Các bạn còn lại ở dưới lớp vừa đọc đồng * Hoạt động 3: Củng cố – Dặn dò. thanh bài đồng dao vừa vỗ tay theo phách. - Kết thúc tiết học, GV có thể đệm đàn cùng hát lại với HS bài hát Mời bạn cùng múa ca ( hoặc mở băng - HS ôn hát theo hướng dẫn mẫu để HS hát và vận động theo nhạc. - Nhận xét ( khen cá nhân và những nhóm biễu biễn chưa đạt cần cố gắng hơn). - HS lắng nghe và ghi nhớ Tuần 5 : Tiết: 5 Ngày soạn: Ngày giảng: Ôn tập hai bài hát: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP, MỜI BẠN VUI MÚA CA I. Yêu cầu: - Biết hát theo đúng lời ca 2 bài hát. Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản và tham gia biểu diễn bài hát. Tham gia trò chơi âm nhạc II. Chuẩn bị của GV: - Đàn, máy nghe, băng nhạc - Nhạc cụ gõ ( song loan, thanh phách…) - Một vài thanh tre hoặc que dài 0,5m giả làm roi ngựa III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu. 1. Ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát 3. Bài mới Hoạt động của GV Hoạt động của HS - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe giai điệu bài hát. + Quê hương tươi đẹp + Dân ca Nùng - Hát theo hướng dẫn của giáo viên + Hát không có nhạc + Hát theo nhạc đệm + Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca. - Hát kết hợp với vận động phụ hoạ theo hướng dẫn. - HS biểu diễn trước lớp + Từng nhóm. + Cá nhân - HS xem tranh, nghe giai điệu và trả lời: + Bài hát: Mời bạn vui múa ca. + Tác giả: Phạm Tuyên - HS ôn hát theo hướng dẫn. + Cả lớp hát. + Từng dãy, nhóm, cá nhân hát. - HS hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách và tiết tấu lời ca. - HS thực hiện đọc câu đồng dao và vỗ tay hoặc gõ đệm theo tiết tấu . Sử dụng thanh phách và tiết tấu lời ca. - HS tham gia trò chơi, những em ở tiết trước chưa tham gia nên tích cực hơn ở tiết này. - HS lắng nghe và ghi nhớ. *Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Quê hương tươi đẹp. - Cho HS nghe giai điệu bài hát Quê hương tươi đẹp - Hỏi HS tên bài hát vừa được nghe giai điệu, là dân ca của dân tộc nào? - Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức: + Bắt giọng cho HS hát ( GV giữ nhịp bằng tay) + Đệm đàn và bắt nhịp cho HS. + Cho HS hát và vỗ tay đệm theo phách, tiết tấu lời ca ( Hoặc gõ đệm) + Hướng dẫn HS hát kết hợp với vận động phụ hoạ. ( Nhún theo nhịp) - Mời HS lên biểu diễn trước lớp ( Hát kết hợp vận động phụ họa) - Nhận xét *Hoạt động 2: Ôn tập bài hát Mời bạn vui múa ca. - GV treo tranh minh hoạ kết hợp cho HS nghe giai điệu bài hát để HS đoán tên bài hát, tác giả sáng tác. - GV hướng dẫn HS ôn bài hát ( Cách thức như ở bài Quê hương tươi đẹp) - Nhận xét Hoạt động 3: Trò chơi theo bài đồng dao Ngựa ông đã về. - Hướng dẫn lại cách thức chơi, ôn đọc lại bài đồng dao Ngựa ông đã về. Sau đó GV chia lớp thành 2 hoặc 3 đội chơi, mỗi đội gồm 2 nhóm nam và nữ riêng, tiến hành trò chơi như ở tiết trước. * Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò. - Kết thúc tiết học, GV nhận xét ( khen cá nhân và những nhóm biểu diễn tốt, nhắc nhở những nhóm chưa đạt cần cố gắng hơn). Nhắc HS về ôn lại 2 bài hát đã học Tuần 6 : Tiết: 6 Ngày soạn: Ngày giảng: Học Hát Bài: TÌM BẠN THÂN (Nhạc và lời: Việt Anh) I. Yêu cầu: - Biết hát đúng giai điệu, kết hợp gõ đệm theo phách của bài hát. II. Chuẩn bị của GV: - Hát chuẩn xác bài Tìm bạn thân - Nhạc cụ đệm, gõ ( song loan, thanh phách…), máy nghe, băng hát mẫu III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu. 1. ổn định tổ chức, nhắc nhở HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Hỏi HS nhắc lại tên bài hát đã học ở tiết trước, cho cả lớp hát lại. GV đệm đàn và bắt giọng, gọi một vài em hát lại, GV nhận xét 3. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS *Hoạt động 1: Dạy bài hát Tìm bạn thân (lời 1) - Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe + Giới thiệu qua cho HS biết: Bài hát này có 2 lời ca, tiết tấu rộn ràng, giai điệu đẹp, nói về tình bạn thân ái của Tuổi nhi đồng thơ ngây. Bài hát được tác giả Việt Anh sáng tác vào khoảng năm 1960. Cho đến nay vẫn được các thế hệ trẻ em hát và ghi nhớ - Cho HS nghe băng hát mẫu hoặc GV vừa đệm đàn vừa hát. - Hướng dẫn HS tập đọc lời ca. Chia lời 1 thành 4 câu. + Đọc mẫu, có thể đọc theo tiết tấu lời ca để khi ghép giai điệu vào HS dễ thuộc hơn. - Tập hát từng câu, mỗi câu cho HS hát hai, ba lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. Chú ý những chổ lấy hơi ( sau mỗi câu hát) để hướng dẫn HS lấy hơi và ngân đúng phách. - Sau khi tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. - Sửa cho HS ( nếu các em hát chưa đúng yêu cầu), nhận xét. *Hoạt động 2: Hát kết hợp với gõ đệm theo phách. - Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách. GV làm mẫu: Nào ai ngoan ai xinh ai tươi. x x x * Hoạt động 3: Củng cố – Dặn dò. - Cho HS đứng lên ôn lại bài hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách một lần trước khi kết thúc tiết học Tuần 7 : Tiết: 7 - Nghe băng mẫu ( hoặc nghe GV hát mẫu) - Tập hát từng câu theo hướng dẫn của GV. Chú ý tư thế ngồi hát ngay ngắn. hát đúng giai điệu và tiết tấu theo hướng dẫn của GV. - Hát lại nhiều lần theo hướng dẫn của GV , chú ý phát âm rõ lời, tròn tiếng + Hát đồng thanh + hát theo dãy, nhóm + Hát cá nhân - HS xem GV hát và gõ đệm theo phách - Hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, sử dụng các nhạc cụ gõ: song loan, thanh phách, trống nhỏ…theo hướng dẫn của GV - HS thực hiện theo yêu cầu của GV. Ngày soạn: Học Hát Bài: TÌM BẠN THÂN (tiếp theo) I. Yêu cầu: Biết hát đúng 2 lời của bài hát. -Biết hát kết hợp một vài động tác phụ hoạ. II. Chuẩn bị của GV: - Hát chuẩn xác bài Tìm bạn thân - Nhạc cụ đệm, gõ ( song loan, thanh phách…), máy nghe, băng hát mẫu - Chuẩn bị vài động tác vận động phụ họa. III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu. 1. Ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Hỏi HS nhắc lại tên bài hát đã học ở tiết trước, cho cả lớp hát lại lời 1. GV đệm đàn và bắt giọng, gọi một vài em hát lại. GV nhận xét. 3. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS *Hoạt động 1: Dạy bài hát Tìm bạn thân (Lời 2). - Cho HS nghe băng hát mẫu hoặc GV vừa đệm đàn vừa - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe băng mẫu hát lời 2: - Tập đọc lời ca theo hướng dẫn của - Hướng dẫn HS tập đọc lời 2. Chia thành 4 câu như ở lời GV. 1- Dạy hát từng câu lời 2, mỗi câu cho HS hát hai, ba lần - Tập hát từng câu theo hướng dẫn của để thuộc lời và giai điệu bài hát. GV - Sau khi tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần để - Hát lại nhiều lần theo hướng dẫn của thuộc lời và giai điệu bài hát. GV - Sửa cho HS ( Nếu các em hát chưa đúng yêu cầu), nhận - HS xem GV hát và gõ đệm theo phách. xét + Hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo - Hướng dẫn HS hát lời 2 và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, sử dụng các nhạc cụ gõ: Song phách. GV làm mẫu. - GV nhận xét, sửa cho những em hát chưa đúng hoặc gõ đệm chưa đều. *Hoạt động 2: Hát kết hợp với vận động phụ họa. - Hướng dẫn HS vài động tác vận động phụ họa. + Nhún chân theo phách, nhún chân trái – phải ứng với mỗi phách, thực hiện động tác nhún chân nhịp nhàng suốt bài bát. + Câu 1, 2: Kết hợp với nhún chân, tay giơ lên như vẫy gọi bạn.( câu 1 tay trái, câu 2: tay phải) + câu 3: Giơ hai tay lên tạo thành vòng tròn trên cao, nghiêng mình sang trái, sáng phải theo chân nhún + Câu 4: Tay giữ nguyên ở tư thế 3, chân quay một vòng tại chổ. * Hoạt động 3: Củng cố – Dặn dò - Trước khi kết thúc tiết học, GV cho HS hát kết hợp vận động phụ họa cả bài hát, GV đệm đàn hoặc mở băng. - Nhận xét chung ( Khen những HS hát thuộc lời, đúng giai điệu, tiết tấu, biết hát kết hợp vận gõ đệm theo phách và vận động phụ họa). HS HS về ôn lại bài hát vừa tập. loan, thanh phách, trống nhỏ….theo hướng dẫn của GV HS xem GV thực hiện động tác mẫu. - HS thực hiện từng động tác theo hướng dẫn của GV. Chú ý thực hiện đúng động tác, đều, đẹp - Sau khi tập xong, HS hát kết hợp vận động phụ họa thật nhịp nhàng. - HS hát và vận động phụ họa theo nhạc - Chú ý nghe GV nhận xét, dặn dò và ghi nhớ Tuần 8 : Tiết: 8 Ngày soạn: Ngày giảng: Học Hát Bài: LÝ CÂY XANH (Dân Ca Nam Bộ) I. YÊU CẦU: - HS biết đây là bài hát dân ca Nam Bộ - Biết hát theo giai điệu và kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca. II. CHUẨN BỊ: - Hát chuẩn xác bài Lý cây xanh - Nhạc cụ đệm, gõ ( song loan, thanh phách…), máy nghe, băng hát mẫu III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1. Ổn định tổ chức: nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Hỏi HS nhắc lại tên các bài hát đã học, đệm đàn cho HS hát lại một trong các bài hát, vỗ tay đệm theo phách, nhịp hoặc tiết tấu lời ca. 3. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS *Hoạt động 1: Dạy bài hát: Lý cây bông Ngồi ngay ngắn, chú ý lắng nghe - Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát. - HS xem tranh + Cho HS biết: Bài hát hình thành từ câu thơ lục bát. - Nghe băng mẫu ( hoặc nghe GV + Bài Lý cây xanh là dân ca Nam Bộ, sau đó cho HS xem một hát mẫu) vài tranh ảnh phong cảnh Nam Bộ - Tập đọc lời ca theo hướng dẫn của - Cho HS nghe băng hát mẫu GV - Hướng dẫn HS tập đọc lời ca từng câu ngắn. Có thể đọc theo - Tập hát từng câu một theo hướng tiết tấu lời ca để ghi ghép giai điệu vào HS dễ thuộc hơn. dẫn của GV. - Tập hát từng câu, mỗi câu cho HS hát hai, ba lần để thuộc - Chú ý tư thế ngồi hát. Hát thể hiện lời và giai điệu bài hát. đúng những tiếng có luyến - Chú ý những tiếng có luyến như “ đậu “ trên” “ líu”. - Sau - Hát lại nhiều lần theo hướng dẫn khi tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần để thuộc lời và của GV, chú ý tư thế học hát. giai điệu bài hát. - Sửa cho HS ,nhận xét - Hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo *Hoạt động 2: Hát kết hợp với vận động phụ họa. phách, sử dụng các nhạc cụ gõ: theo - Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách. Cái hướng dẫn của GV. cây xanh xanh thì lá cũng xanh - HS hát và gõ đệm theo tiết tấu lời x x xx x x xx ca. Hát tiếng nào, gõ tiếng đó. - Hướng dẫn HS hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo tiết tấu - Hát kết hợp vận động phụ họa, lời ca. nhún chân nhịp nhàng theo hướng - Sau đó GV hướng dẫn HS hát kết hợp vận động ( Nhún chân dẫn của GV nhịp nhàng, phách mạnh nhún chân trái, hai tay chống hông). - Ôn lại bài hát theo hướng dẫn của * Hoạt động 3: Củng cố – Dặn dò GV. - Cho HS đứng lên ôn lại bài hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm - Trả lời: theo phách một lần trước khi kết thúc tiết học. + Bài: Lý cây xanh - Hỏi HS nhắc lại tên bài hát, dân ca của miền nào. + Dân ca Nam Bộ - Nhận xét:khen những em hát thuộc lời biết vận động phụ - Chú ý nghe GV nhận xét, dặn dò hoạ, đúng yêu cầu; nhắc nhở những em chưa tập trung, Dặn và ghi nhớ HS về ôn tập bài hát vừa tập Tuần 9 : Tiết: 9 Ngày soạn: Ngày giảng: Ôn tập bài hát: LÝ CÂY XANH TẬP NÓI THƠ THEO TIẾT TẤU I. YÊU CẦU: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca và biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản. - Tập nói thơ theo tiết tấu của bài hát “Lý cây xanh” II. CHUẨN BỊ: - Đàn, máy nghe và băng nhạc - Nhạc cụ gõ ( song loan, thanh phách…) - Sưu tầm một số bài thơ 4 chữ III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU 1. Ổn định tổ chức: Nnhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát 3. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS *Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Lí cây xanh. - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe giai điệu bài - Cho HS nghe giai điệu bài hát Lí cây xanh hát - Hỏi HS tên bài hát vừa được nghe giai điệu, đó là - Trả lời:+ Bài hát: Lí cây xanh dân ca miền nào. + Dân ca Nam Bộ - Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức - Hát theo hướng dẫn của GV + Bắt giọng cho HS hát ( GV giữ nhịp bằng tay) + Hát không có nhạc + Đệm đàn và bắt nhịp cho HS + Hát theo nhạc đệm + Cho HS hát và võ tay đệm theo phách, theo tiết tấu + Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo lời ca. phách, theo tiết tấu lời ca.( HS luyện tập theo - Hướng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ họa ( vỗ hình thức hát tập hể, nhóm, tổ…) tay hoặc gõ đệm theo nhịp, chân nhún nhịp nhàng - Hát kết hợp với vận động phụ họa theo - Mời HS lên biểu diễn trước lớp hướng dẫn - Nhận xét - HS biểu diễn trước lớp * Hoạt động 2: tập nói thơ theo tiết tấu + Từng nhóm - GV hướng dẫn HS tập vỗ tay hoặc gõ đệm theo âm + Cá nhân hình tiết tấu. - Chú ý nghe và xem GV làm mẫu. Miệng đọc: Ta ta ta ta , ta ta ta ta + HS đọc âm hình tiết tấu bằng âm tượng - Sau khi HS đọc và vỗ tay nhuần nhuyễn âm hình thanh : ta tiết tấu của bài Lí cây xanh, GV cho HS nói theo âm + HS đọc kết hợp vỗ, gõ theo âm hình tiết tấu hình tiết tấu bài Lí cây xanh ( nhiều lần để nhớ âm hình tiết tấu) - Từ cách nói theo âm hình tiết tấu trên, GV cho HS - HS đọc bài Lí cây xanh theo tiết tấu ( kết vận dụng vào các bài thơ 4 chữ để đọc theo âm hình hợp sử dụng nhạc cụ gõ, gõ theo tiết tấu) - GV cho HS biết: Bài thơ trên nói về các loài chim + Cả lớp như: Chim sáo, chim liếu tiếu, chim chìa vôi… + Từng dãy, nhóm * Hoạt động 3: Củng cố – Dặn dò + Cá nhân - Kết thúc tiết học, GV có thể đệm đàn cùng hát lại - HS tiếp tục đọc các câu thơ 4 chữ khác theo với HS bài hát Lí cây xanh ( hoặc mở băng mẫu để hương dẫn ( vừa đọc vừa gõ theo tiết tấu) HS hát và gõ đệm thật nhịp nhàng) - HS thực hiện theo hướng dẫn - Nhận xét ( khen cá nhân tốt, nhắc nhở … - HS thực hiện theo yêu cầu của GV - Dặn HS về ôn lại bài hát Lí cây xanh. Tập vỗ tay - HS lắng nghe đúng phách và đúng tiết tấu lời ca - Ghi nhớ Tuần 10 : Tiết: 10 Ngày soạn: Ngày giảng: Ôn Tập Hai Bài Hát: TÌM BẠN THÂN, LÝ CÂY XANH I. YÊU CẦU: - Thuộc lời ca của hai bài hát. Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca. Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản, biết đọc thơ 4 chữ theo tiết tấu bài hát Lí cây .. - Đối với HS TB, các em hát thuộc lời ca 2 bài hát và biết gõ đệm theo tiết tấu của bài hát. II. CHUẨN BỊ: - Đàn, máy nghe và băng nhạc. - Nhạc cụ gõ ( song loan, thanh phách…). III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU 1. Ổn định tổ chức: nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát. 3. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS *Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Tìm bạn thân - Cho HS nghe giai điệu bài hát Tìm bạn thân. - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe giai điệu bài hát - Đoán tên bài hát và tác giả - Hỏi HS tên bài hát vừa được nghe giai điệu, ai + Bài : Tìm bạn thân là tác giả sáng tác bài hát. + Tác: Việt Anh - Hát theo hướng dẫn của GV - Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình + Hát không có nhạc thức. + Hát theo nhạc đệm + Bắt giọng cho HS hát ( GV giữ nhịp bằng tay) + Hát kết hợp vỗ tay đệm + Đệm đàn và bắt nhịp cho HS - Hát kết hợp với vận động phụ họa + Cho HS hát và vỗ tay theo phách , theo tiết tấu - HS biểu diễn trước lớp lời ca + Từng nhóm - Hướng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ họa + Cá nhân - Mời HS lên biểu diễn trước lớp ( hát kết hợp - HS lắng nghe vận động phụ họa - Nhận xét - HS nghe giai điệu và tiết tấu lời ca, trả lời. *Hoạt động 2: Ôn tập bài hát lí cây xanh + Bài hát: lí cây xanh - GV cho HS nghe giai điệu bài hát kết hợp vỗ + Dân ca Nam Bộ tay theo tiết lời ca để HS đoán tên bài hát, dân ca - HS ôn hát theo hướng dẫn: miền nào. + cả lớp hát + Từng dãy, nhóm, cá nhân hát. - GV hướng dẫn HS ôn bài hát Lí cây xanh. - HS tập kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách và tiết tấu lời ca. - Hướng dẫn HS ôn nói thơ 4 chữ theo tiết tấu - HS tập biểu diễn kết hợp vận động phụ họa bài Lí cây xanh. - HS thực hiện đọc thơ và vỗ hoặc gõ đệm theo *Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò tiết tấu. Sử dụng thanh phách để gõ đệm - Kết thúc tiết học, GV nhận xét ( khen cá nhân và những nhóm biểu diễn tốt, nhắc nhở những - HS lắng nghe và ghi nhớ nhóm chưa đạt cần cố gắng hơn) . Nhắc HS về ôn lại 2 bài hát đã được học. Tuần 11 : Tiết: 11 Ngày soạn: Ngày giảng: Học Hát Bài: Đàn Gà Con (Nhạc: Phi - Líp - Pen - Cô; Lời: Việt Anh) I. YÊU CẦU: - Biết hát theo giai điệu với lời 1 của bài hát. -Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách của bài hát II. CHUẨN BỊ: - Hát chuẩn xác bài Đàn gà con - Nhạc cụ đệm, gõ ( song loan, thanh phách…), máy nghe, băng hát mẫu III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU: 1. Ổn định tổ chức: Nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: GV đàn giai điệu một trong hai bài hát vừa ôn ở tiết trước, hỏi HS nhắc lại tên bài hát, cho cả lớp hát lại. 3. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS *Hoạt động1: Dạy bài hát Đàn gà con -Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát. - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe - Cho HS nghe băng hát mẫu hoặc GV vừa đệm vừa - Nghe băng mẫu ( hoặc GV hát mẫu) hát. - Hướng dẫn HS tập đọc lời ca GV cho HS đọc thuộc - Tập đọc lời ca theo hướng dẫn của GV. từng lời theo tiết tấu). Mỗi lời ca có 4 câu. - Tập hát từng câu, mỗi câu cho HS hát hai, ba lần để - Tập hát từng câu theo hướng dẫn của GV, thuộc lời và giai điệu bài hát. Hát đúng giai điệu và tiết tấu theo hướng - Sau khi tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần dẫn của GV để thuộc lời và giai điệu bài hát. - Hát lại nhiều lần theo hướng dẫn của GV, - Sửa cho HS ( nếu các em hát chưa đúng yêu cầu), chú ý phát âm rõ lời, tròn tiếng. nhận xét. + Hát đồng thanh *Hoạt động 2: Hát kết hợp với gõ đệm theo phách. + Hát theo dãy, nhóm - Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo + Hát cá nhân phách, GV làm mẫu. - HS xem GV thực hiện mẫu Trông kia đàn gà con lông vàng - Hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, sử x x x x dụng các nhạc cụ gõ song loan, thanh Đi theo mẹ tìm ăn trong vườn phách, trống nhỏ. Theo hướng dẫn của GV. x x x x ( GV hướng dẫn cách sử dụng nhạc cụ gõ cho HS, gồm: thanh phách, song loan, trống nhỏ.) - HS thực hiện theo nhóm, dãy, cá nhân *Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò - Cho HS đứng lên ôn lại bài hát kết hợp vỗ tay hoặc - HS trả lời; gõ đệm theo phách một lần trước khi kết thúc tiết + Bài hát Đàn gà con học. + Tác giả nhạc Phi - lip - pen - cô - Hỏi HS nhắc lại tên bài hát, tác giả bài hát + Lời: Việt Anh Nhận xét chung ( khen những em hát thuộc lời, đúng - Chú ý nghe GV nhận xét, dặn dò và ghi giai điệu, tiết tấu, biết hát kết hợp gõ đệm theo phách nhớ đúng yêu cầu, nắhc nhở những em chưa tập trung trong tiết học cần cố gắng hơn) Dặn HS về ôn bài hát vừa tập. Tuần 12 : Tiết: 12 Ngày soạn: Ngày giảng: Ôn Tập Bài Hát: ĐÀN GÀ CON I. YÊU CẦU: - Biết hát đúng 2 lời của bài hát và biết hát kết hợp với vận động phụ hoạ đơn giải. II. CHUẨN BỊ: - Đàn đệm, máy nghe và băng nhạc - Chuẩn bị vài động tác vận động phụ họa để hướng dẫn HS III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU: 1. Ổn định tổ chức: nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát 3. Bài mới: Hoạt động của GV * Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Đàn gà con - Cho HS nghe giai điệu bài hát Đàn gà con - Hỏi HS tên bài hát vừa được nghe giai điệu, nhạc sĩ nào sáng tác. - Hướng dẫn HS ôn lại 2 lời bài hát để giúp HS hát thuộc lời ca và đúng giai điệu, bằng nhiều hình thức + Hát đồng thanh - Cho HS hát và vỗ tay đệm theo phách - Hướng dẫn HS hát và vỗ tay theo tiết tấu lời ca. Trông kia đàn gà con lông vàng x x x x x x x * Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ - Hướng dẫn HS vài động tác vận động phụ họa + Lời 1: Câu 1 và 2 một tay chống hông, tay kia đưa ngón trỏ chỉ bên trái – phải, câu 3 và 4 tay hơi co lên ngang hông, chân nhấp hơi nhanh như động tác chạy + Lời 2: Câu 1 diễn tả động tác vung thóc, câu 2 như đang uống nước, câu 3 và 4 động tác tay như lời 1, chân bước tại chỗ theo phách, ngực hơi ưỡn về phía trước như sau khi ăn no. - GV khuyến khích HS tự nghĩ ra những động tác khác để minh họa nhằm phát huy tính tích cực, khả năng tư duy sáng tạo của các em. * Hoạt động 3: Tổ chức cho HS biểu diễn trước lớp - Mời HS lên biểu diễn trước lớp - Nhận xét HS biểu diễn * Hoạt động 4: Củng cố – Dặn dò - Kết thúc tiết học, GV có thể đệm đàn cùng hát lại với HS bài hát đã học - Nhận xét( khen cá nhân và những nhóm biểu diễn tốt, nhắc nhở những nhóm chưa đạt cần cố gắng hơn) - Dặn HS về ôn lại bài hát đàn gà con . tiết tấu lời ca. Hoạt động của HS - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe giai điệu bài hát - Trả lời: + Bài: Đàn gà con+ Nhạc của Phi-líp-pencô, Lời Việt của Việt Anh - Hát theo hướng dẫn của giáo viên + Hát đồng thanh, dãy nhóm, cá nhân - Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách - Hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu lời ca - HS thực hiện từng động tác theo hướng dẫn của GV - Hát kết hợp với vận động phụ họa theo hướng dẫn HS có thể nghĩ ra các động tác khác để thể hiện cho các bạn cùng xem. - HS biểu diễn trước lớp. - Tự nhận xét các nhóm, cá nhân biểu diễn ( em thấy nhóm nào, bạn nào biểu diễn hay nhất) - HS thực hiện theo hướng dẫn - HS lắng nghe - Ghi nhớ Tuần 13 : Tiết: 13 Ngày soạn: Ngày giảng: Học Hát Bài: SẮP ĐẾN TẾT RỒI (Nhạc Và Lời: Hoàng Vân) I. YÊU CẦU: -Biết hát theo giai điệu và lời ca. Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách của bài hát. II. CHUẨN BỊ: - Hát chuẩn xác bài Sắp đến Tết rồi - Nhạc cụ đệm, gõ ( song loan, thanh phách…), máy nghe, băng hát mẫu III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU: 1. Ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: GV cho cả lớp hát lại bài hát Đàn gà con. GV bắt giọng hoặc đệm đàn 3. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS * Hoạt động 1: Dạy bài hát Sắp đến Tết rồi - Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe ( Nhạc sĩ Hoàng Vân là tác giả của nhiều ca khúc viết cho tuổi thơ như: Em yêu trường em, Con chim vành khuyên, Mùa hoa phượng nở… ông đã được nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học – Nghệ thuật) - Nghe băng mẫu hoặc nghe GV hát - Cho HS nghe băng hát mẫu mẫu - Hướng dẫn HS tập đọc lời ca theo tiết tấu bài hát ( Bài hát - Tập đọc lời ca theo hướng dẫn của chia làm 4 câu hát) GV. - Tập hát từng câu, mỗi câu cho HS hát hai, ba lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. Nhắc HS lấy hơi giữa mỗi câu hát - Tập đọc lời ca theo hướng dẫn của - Cuối bài hát, GV hướng dẫn HS vỗ tay theo tiết tấu đã GV.Hát đúng giai điệu và tiết tấu theo quy định ( xem SGK) hướng dẫn của GV. - Sau khi tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần để - Hát lại nhiều lần theo hướng dẫn của thuộc lời và giai điệu bài hát GV, chú ý phát âm rõ lời, tròn tiếng - Sửa cho HS + Hát đồng thanh. * Hoạt động 2: Hát kết hợp với gõ đệm theo theo phách + Hát theo dãy, nhóm và tiết tấu lời ca + Hát cá nhân - Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách. GV - HS xem GV thực hiện mẫu làm mẫu Sắp đến Tết rồi, đến trường rất vui - Hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo x x xx x x xx phách theo hướng dẫn của GV. Sắp đến Tết rồi, đến trường rất vui x x x x x x x x - Hướng dẫn HS hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng theo - HS thực hiện theo hướng dẫn nhịp * Hoạt động 3: Củng cố – Dặn dò - Cho HS đứng lên ôn lại bài hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ - HS thực hiện theo hướng dẫn đệm theo phách và tiết tấu lời ca trước khi kết thúc tiết học - HS trả lời - Hỏi HS nhắc lại tên bài hát, tác giả bài hát - Chú ý nghe GV nhận xét, dặn dò và - Nhận xét chung Dặn HS về ôn bài hát vừa tập ghi nhớ Tuần 14 : Tiết: 14 Ngày soạn: Ngày giảng: Ôn Tập Bài Hát: SẮP ĐẾN TẾT RỒI I. YÊU CẦU: -Biết hát theo giai điệu và lời ca. Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản. -Tập đọc lời ca theo tiết tấu. II. CHUẨN BỊ: - Đàn, máy nghe và băng nhạc - Nhạc cụ gõ ( thanh phách để gõ đệm theo tiết tấu lời ca) . III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU. 1. Ổn định tổ chức: nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát 3. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS * Ôn tập bài hát: Sắp đến Tết rồi - Ngồi ngay ngắn, xem tranh - Cho HS xem tranh minh hoạ ngày Tết. Hỏi HS bức Trả lời: tranh nói về bài hát nào đã học, tên tác giả sáng tác bài + Bài hát: Sắp đến Tết rồi. hát + Tác giả: Hoàng Vân - Cho HS nhận xét nội dung bức tranh - HS nhận xét nội dung tranh ( nói về ngày gì) - Hướng dẫn HS ôn lại bài hát để giúp HS hát thuộc lời - Hát theo hướng dẫn của GV ca và đúng giai điệu, bằng nhiều hình thức. + Hát đồng thanh, từng dãy, nhóm, cá nhân + Cho HS hát và vỗ tay đệm theo phách, theo tiết tấu lời - Hát đồng thanh dãy, nhóm, cá nhân ca ( sử dụng thêm nhạc cụ gõ) - Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo *Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ họa tiết tấu lời ca. - Hướng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ họa - Hát kết hợp vận động phụ hoạ - Tập vài động tác phụ họa. - Thực hiện theo hướng dẫn + Câu 1,2: Chân nhún theo nhịp, bước sang phải rồi sang - Luyện tập theo tổ, nhóm. trái, tay vỗ vào các tiếng: rồi, vui. + Câu 3: Đưa hai ngón trỏ lên ngang vai, chân nhún theo nhịp + Câu 4: Đưa 2 tay lên ôm chéo ngang ngực, bàn tay xoè ra, chân nhún. - HS trình bày trước lớp theo tổ. - HS trình bày trước lớp - HS nhận xét, GV nhận xét. - Nhận xét, lắng nghe GV nhận xét * Hoạt động 3: Tập đọc lời thơ theo tiết tấu. - HS tập đọc lời theo tiết tấu nhiều lần để - Hướng dẫn HS tập đọc lời thơ theo tiết tấu của bài hát thuộc lời. Sắp đến tết rồi: Em đi đến trường - Chia nhóm: Một nhóm đọc lời, các Vui bước trên đường nhóm còn lại sử dụng nhạc cụ gõ đệm Chim ca chào đón…. theo tiết tấu. * Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò: - Kết thúc tiết học, GV đệm đàn cùng hát lại với HS bài - HS thực hiện theo hướng dẫn hát đã học . - Nhận xét , khen cá nhân biểu diễn tốt, nhắc nhở những - HS lắng nghe nhóm chưa đạt cần cố gắng hơn. - Dặn HS về ôn lại bài hát Sắp đến tết rồi, tập vỗ tay - HS ghi nhớ đúng phách và tiết tấu lời ca. Tuần 15 : Tiết: 15 Ngày soạn: Ngày giảng: Ôn Tập 2 Bài Hát: ĐÀN GÀ CON, SẮP ĐẾN TẾT RỒI I. YÊU CẦU: II. CHUẨN BỊ. - Đàn, máy nghe và băng nhạc - Nhạc cụ gõ (song loan, thanh phách,...) - Tranh minh hoạ 2 bài hát (nếu có). III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU 1. Ổn định tổ chức: Nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát. 3. Bài mới: Hoạt động của GV *Hoạt động 1: Ôn tập bái hát Đàn gà con. - Cho HS xem tranh minh hoạ bài hát Đàn gà con kết hợp nghe giai điệu bài hát. - Hỏi học sinh tên bài hát vừa nghe giai điệu, ai tác giả sáng tác bài hát. - Hướng dẫn học sinh ôn lại bài hát với nhiều hình thức: + Bắt giọng cho học sinh hát ( Giáo viên giữ nhịp bằng tay). + Đệm đàn và bắt nhịp cho HS + Cho HS hát và vỗ tay đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca - Hướng dẫn HS ôn hát kết hợp vận động phụ hoạ - Mời HS lên biểu diễn trước lớp ( hát kết hợp vận động phụ hoạ. - Chia lớp thành 4 nhóm tập hát đối đáp từng câu ( mỗi nhóm hát mối câu theo thứ tự 1, 2, 3, 4 sau đó đến lờ 2 đổi ngược lại). - Hướng dẫn HS tập hát lĩnh xướng: Một em hát câu đầu, cả lớp 2 câu và vỗ tay theo tiết tấu lời ca. Một em hát câu 3, cả lớp hát câu 4. - Nhận xét. *Hoạt động 2: Ôn tập bài hát: Sắp đến Tết rồi. - GV cho HS nghe giai điệu bài hát, kết hợp vỗ tay theo tiết tấu lời ca để HS đoán tên bài hát, tác giả. - GV hướng dẫn HS ôn bái hát kết hợp vỗ tayhoặc đệm theo phách và tiết tấu lời ca. - Hướng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ hoạ * Hoạt động 3: Củng cố - dặn dò: - Kết thúc tiết học, GV nhận xét (khen cá nhân và những nhóm biểu diễn tốt, nhắc nhở những nhóm chưa đạt cần cố gắng hơn). Nhắc HS về ôn lại2 bài hát đã học Hoạt động của HS - Ngồi ngay ngắn, chú ý xem tranh và nghe giai điệu bài hát. - Đoán tên bài hát và tác giả. - Hát theo hướng dẫn của GV: + Hát không có nhạc. + Hát theo nhạc đệm. + Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca. - Hát kết hợp với vận động phụ hoạ theo hướng dẫn. - HS biểu diễn trước lớp. + Từng nhóm. + Cá nhân. - HS tập hát đối đáp theo hướng dẫn của GV. - Tập hát lĩnh xướng theo hướng dẫn - HS nghe giai điệu và tiết tấu lời ca, trả lời. - HS ôn hát theo hướng dẫn: + Cả lớp hát. + Từng dãy, nhóm, cá nhân hát. - HS biểu diễn kết hợp vận động phụ hoạ. - HS tập biểu diễn bài hát trước lớp ( từng nhóm, từng cá nhân). - HS lắng nghe và ghi chú. Tuần 16 : Tiết: 16 Ngày soạn: Ngày giảng: Nghe Hát Quốc Ca: KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC I. YÊU CẦU: -Làm quen với bài hát Quốc ca. Biết khi choà cờ, hát Quốc ca phải đứng nghiêm. -Biết nội dung câu chuyện Nai Ngọc và nhớ, nhắc lại một vài chi tiết ở nội dung câu chuyện II. CHUẨN BỊ: - Máy nghe, băng nhạc bài Quốc ca. - Nắm rõ nội dung câu chuyện Nai Ngọc. - Nắm nội dung trò chơi “Tên tôi, tên bạn.”. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU 1. Ổn định tổ chức: nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2. Kiểm tra bài cũ: HS nhắc lại tên các bài hát đã ôn ở tiết trước, hát và vỗ tay theo phách hoặc tiết tấu lời ca. GV nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới: Hoạt động của GV * Hoạt động 1: Nghe Quốc ca. - GV Giới thiệu đôi nét ngắn gọn về Quốc ca: Là bài hát chung của cả nước do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác. Trước đây có tên là bài Tiến quân ca. - Hỏi HS: + Quốc ca được hát khi nào? + Khi chào cờ và khi hát Quốc ca đứng như thế nào? - GV nhắn lại cho HS hiểu và nhớ: Quốc ca được hát khi chào cờ và hát Quốc ca phải đứn thẳng, nghiêm trang, mắt hướng về Quốc kì. - Cho HS nghe Quốc ca qua băng nhạc. Hoạt động của HS - Ngồi ngay ngắn nghe giới thiệu về Quốc ca. - HS trả lời (theo khả năng hiểu biết của các em). - Lắng nghe và ghi nhớ - HS nhắc lại - HS nghe Quốc ca, ngồi ngay ngắn. - HS tập đứng chào cờ và nghe Quốc ca nghiêm túc theo hướng dẫn - HS tập trung, chú ý lắng nghe. - Hướng dẫn HS đứng chào cờ, nghe - Nghe GV hỏi và trả lời: Quốc ca với thái độ trang nghiêm (Nếu + Vì mãi mê nghe tiếng hát tuyệt vời của HS thuộc bái hát có thể cho các em tập em bé. chào cờ và hát một lần). + Vì tiếng hát của Nai Ngọc hay quá. *Hoạt động 2: Kể chuyện Nai Ngọc - HS nghe và ghi nhớ - GV kể (hoặc đọc chạm, diễn cảm) “Câu chuyện Nai”. - GV nêu một vài câu hỏi sau khi kể cho - HS thực hiện nói tên theo hướng dẫn. HS để xem các em có nắm được nội dung câ chuyện không. Ví dụ: - HS luyên tập nhiều lần để thuộc câu nói + Tại sao các loại vật lại quên cả việc trước khi tham gia trò chơi. phá nương rẫy, mùa màng? + Tại sao đêm đã khuya mà dân làng không muốn về? - GV kết luận để HS ghi nhớ: Tiếng hát tuyệt vời của Nai Ngọc có sức mạnh giúp dân làng xua đuổi được muông thú phá hoại mùa màng, nương rẫy. Mọi người đều yêu quí Nai Ngọc và tiếng hát của em. *Hoạt động 3: Trò chơi “Tên tôi, tên bạn”. - Hướng dẫn HS tập nói tên theo tiết tấu của câu hát trong bài Sắp đến Tết rồi:Tên tôi là Nam Bạn tên là gì? - Hướng dẫn trò chơi: Em thứ nhất đứng lên tự giới thiệu Tên mình và hỏi tên bạn bên cạnh hoặch chỉ một bạn khác (nói theo tiết tấu ) - Em được chỉ định phải lập tức đứng lên trả lời và hỏi tiếp bạn khác tiết tấu và câu nói đã quy định. Bạn tiếp theo lại trả lời và tiếp tục hỏi,… Nếu em nào trả lời chậm hoặc nói không đúng tiết tấu đã quy định đều bị coi là phạm luật và không được tiếp tục chỉ định người khác. Trò chơi cứ thế tiếp tục. - Cùng cách nói theo tiết tấu trên, nhưng thay vì giới thiệu tên mình, HS có thể giới thiệu về “cây’’ hoặc “con vật’’. * Hoạt động 4: Củng cố – Dặn dò - HS tham gia trò chơi theo hướng dẫn. - Kết thúc tiết học, GV nhận xét (khen cá nhân, và những nhóm học tốt,tích cự tham gia trò chơi; nhắc nhở những cá nhân, những nhóm chưa đạt cần cố gắng - HS lắng nghe, thực hiện. hơn). - Dặn HS ghi nhớ tư thế và thái độ khi chào cờ, hát Quốc ca và thực hiện tốt - Ghi nhớ. trong các buổi chào cờ đầu tuần. Tuần 17 : Tiết: 17 Ngày soạn: Ngày giảng: Tập Bài Hát Tự Chọn: CÔ GIÁO Đỗ Mạnh Tường I. YÊU CẦU: - HS hát thuộc lời, đúng giai điệu bài hát tự chọn: - Trình bày bài hát theo nhóm kết hợp gõ đệm hoặc vận động theo nhạc. - Qua bài hát, giáo dục các em kính yêu thầy cô giáo. II. CHUẨN BỊ - Nhạc cụ quen dùng - Chọn hình thức trình bày của bài hát tự chọn: Gõ đệm theo phách, nhịp của bài hát. III. HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU 1. Ổn định tổ chức: Nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Không 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên * Hoạt động 1: Học hát: cô giáo Nhạc và lời: Đỗ Mạnh Thường - GV giới thiệu bài hát, tên tác giả. - Treo bài hát lên bảng - Đọc lời ca theo tiết tấu. - Hát mẫu - Đọc lời ca theo tiết tấu - GV dạy bài hát theo quy trình dạy hát thông thường, lưu ý thể hiện sắc thái, tình cảm của bài - GV cần gợi cho HS niềm vui, niềm tự hào khi học hát bài hát tự chọn. - GV hướng dẫn HS trình diễn bài hát theo tổ, nhóm, cá nhân. - Kiểm tra, đánh giá năng lực học tập của HS bằng việc kiểm tra hát kết hợp gõ đệm, biểu diễn. * Hoạt động 2: Củng cố: - Gọi một nhóm lên biểu diễn bài hát cô giáo - Nội dung bài hát nói lên điều gì? + Liên hệ: Qua bài hát giáo dục các em điều gì? Hoạt động của Học sinh HS chuẩn bị đồ dùng học tập - Lắng nghe - HS theo dõi - Đọc lời ca - Tập hát theo hướng dẫn - Trình bày theo tổ - HS trình bày - HS lắng nghe - Một nhóm lên biểu diễn - Yêu mến thầy cô giáo. - Dặn dò: Các em về nhà hát thuộc bài hát và tập biểu diễn bài hát. - Ghi nhớ Tuần 18 : Tiết: 18 Ngày soạn: Ngày giảng: Tập Biểu Diễn Các Bài Hát Đã Học I. YÊU CẦU: - HS tham gia biểu diễn một vài bài hỏt đã học. II. CHUẨN BỊ: - Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách). - Máy nghe, băng nhạc mẫu. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU: 1. Ổn định tổ chức: nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2. Kiểm tra bài cũ: HS ôn lại các bài hát đã học. Hướngdẫn HS hát và goc đệm theo một trong 3 cách: nhịp, phách, tiết tấu lời ca hoặc GV đệm đàn cho HS hát. Nhận xét. 3. Bài mới: Hoạt động của GV *Hoạt động 1: Tập biểu diễn các bài hát đã học. - GV chỉ định 3 - 5 em HS làm ban giám khảo (BGK). - Tổ chức lớp thanh từng nhóm (mỗi nhóm từ 5 7 HS) lên biểu diễn trước lớp lần lượt các bài hát. - GV động viên các lớp hát đúng, đều giọng, biểu diễn đẹp, đề nghị BGK cộng thêm điểm. Hoạt động của HS - Thực hiện theo hướng dẫn của GV. - Các nhóm lần lượt lên biểu diễn, các nhóm còn lại ngồi xem bạn biểu diễn, vỗ tay động viên. - Nhóm HS làm BGK công bố điểm,cả lớp vỗ tay. - HS lắng nghe. - GV đề nghị BGK công bố điểm của các nhóm. - HS ghi nhớ. * Hoạt động 2: Củng cố – Dặn dò - GV nhận xét, dặn dò (Thực hiện như các tiết trước). - Dặn HS về nhà ôn lại bài hát vừa học
- Xem thêm -