Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 1 cả năm_cktkn_bộ 1

  • Số trang: 52 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 103 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n ¢m nh¹c - Líp 1 - N¨m häc 2011 - 2012 TUẦN 01 HỌC HÁT BÀI: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP (Tiết PPCT: 1) Dân ca Nùng Đặt lời: Anh Hoàng I. MỤC TIÊU - HS hát đúng lời ca, giai của bài hát: Quê hương tươi đẹp và biết bài hát thuộc làn điệu dân ca Nùng. - HS hát rõ lời, đồng đều hoà giọng. - Qua bài hát giáo dục HS lòng yêu quê hương đất nước. II. CHUẨN BỊ - GV: Kèn Melodion. Bảng phụ chép bài hát. - HS : Nhạc cụ gõ. III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 1. Ổn định tổ chức - HS chú ý nghe. - GV giới thiệu, làm quen với HS. 2. Kiểm tra bài cũ 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu bài hát, sơ lược vài nét về dân tộc Nùng và tác giả sáng tác bài hát. b. Nội dung bài: - Ghi đầu bài, hát mẫu bài hát.(2 lần) - Chú ý theo dõi. * Tập hát: Quê hương tươi đẹp. - GV treo bảng phụ. - Chỉ bảng,đọc lời ca,HS đọc theo(3 lần) - GV hướng dẫn HS luyện thanh:O; A; I - Tập luyện thanh. - GV thổi giai điệu của bài HS nghe (1 lần) - GV hát mẫu, bắt nhịp hướng dẫn HS tập - Học hát từng câu. hát từng câu. C1: Quê hương em biết bao tươi đẹp C2: Đồng lúa xanh núi rừng ngàn cây C3: Khi mùa xuân thắm tươi, đang trở về C4: Ngàn lời ca vui mừng chào đón C5: Thiết tha tình quê hương. Chú ý: Cuối câu hát thứ 3, sau tiếng “ Về” ngân dài một phách rưỡi, cuối câu hát -Tập sửa sai theo hướng dẫn. §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 1 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c - Líp 1 - N¨m häc 2011 - 2012 5 ngân dài 2 phách GV hát mẫu nhiều lần trước khi cho HS hát. - Bắt nhịp, HS hát cung GV(2lần). - Gọi từng nhóm hát, GV sửa lỗi. *) Tập hát kết hợp gõ đệm,vận động phụ hoạ bài hát. * Gõ đệm theo phách: - GV nêu y/c, hướng dẫn HS gõ đệm nhạc cụ. - Bắt nhịp, hát vỗ tay cùng HS (2 lần) - Tập hát và gõ đệm theo phách. - HS vận động theo nhịp của bài - GV nêu y/c, hướng dẫn HS vận động theo nhịp của bài(1lần). - Bắt nhịp,hát vận động cùng HS (2 lần) “ Quê hương em biết bao tươi đẹp...” x x x x * Tập vận động theo nhịp của bài: “ quê hương em biết bao tươi đẹp...” x x x 4. Củng cố - GV nêu câu hỏi, HS nắc lại tên bài hát. 5. Dặn dò - Gv nhắc lại, nhận xét giờ học. - Nhắc HS về học bài. - HS chú ý nghe. - Học sinh ghi nhớ. TUẦN 02 ÔN TẬP BÀI HÁT: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP (Tiết PPCT: 2) I. MỤC TIÊU: - HS thuộc bài, thể hiện chuẩn xác giai điệu và lời ca của bài hát. - Thể hiện bài hát một cách sinh động trước lớp. II. CHUẨN BỊ: - GV: Đàn điện tử. - HS : Nhạc cụ gõ. III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 2 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c - Líp 1 - N¨m häc 2011 - 2012 1. Ổn định tổ chức - GVđàn, HS khởi động gịọng. 2. Kiểm tra bài cũ - Bài: Quê hương tươi đẹp - GV gọi 2 HS hát.(GV nhận xét, đánh giá) 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu bài học. - Ghi đầu bài lên bàng. b. Nội dung bài: *) Tập hát kết hợp vận động phụ hoạ bài hát. - GV dạo đàn, HS hát (1 lần). - GV sửa lỗi. - dạo đàn, HS hát lại bài. - GVnêu y/c, nhắc lại các động tác phụ hoạ bài hát. - GV bắt nhịp, hát thực hiện phụ hoạ cùng HS. - Dạo đàn, HS hát vận động tai chỗ(2 lần) - Gọi HS lên trình bày bài hát trước lớp theo các hình thức: Đơn ca, tốp ca. (HS nhận xét,GV nhận xét, đánh giá từng tiết mục). *) Tập hát, gõ đệm theo tiết tấu lời ca của bài - GV hướng dẫn HS gõ nhạc cụ - Bắt nhịp, hát vỗ tay cùng HS(1 lần) - Dạo đàn, HS gõ đệm nhạc cụ(2 lần) - GV đàn giai điệu, HS gõ đệm theo tiết tấu(1 lần). - GV nhận xét hoát động gõ đệm của HS. 4. Củng cố, - GV nêu y/c, HS nhắc lại tên bài hát. 5. Dặn dò: - GV nhắc lại, nhận xét giờ học. - Nhắc HS về ôn bài. - HS hát tập thể một bài hát. - Hai học sinh lên bảng hát. - Chú ý nghe. - Hát ôn bài hát. - Tập hát và vận động phụ hoạ. - Học sinh thực hiện. - Tập hát và gõ đệm theo tiết tấu lời ca. - Chú ý nghe. - HS chú ý nghe. - Học sinh ghi nhớ. TUẦN 03 §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 3 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c - Líp 1 - N¨m häc 2011 - 2012 HỌC HÁT BÀI: MỜI BẠN VUI MÚA CA (Tiết PPCT: 2) Nhạc và lời: Phạm Tuyên I. MỤC TIÊU: - HS hát đúng lời ca, giai của bài hát: Mời bạn vui múa ca và biết bài hát do nhạc sỹ Phạm Tuyên sáng tác. - Qua bài hát giáo dục lòng yêu mến bạn bè cho các em. II. CHUẨN BỊ: - GV: Kèn Melodion. Bảng phụ chép bài hát. - HS : Nhạc cụ gõ. III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1. Ổn định tổ chức - GV hướng dẫn HS khởi độnh giọng. 2.Kiểm tra bài cũ - Bài: Quê hương tươi đẹp - Gọi 2 HS há lại bài ( GV nhận xét, đánh giá) 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu bài hát, sơ lược về tác giả Phạm Tuyên. b. Nội dung bài: - Ghi đầu bài, hát mẫu bài hát (2 lần) *) Tập hát: Mời bạn vui múa ca. - GV treo bảng phụ. - Chỉ bảng,đọc lời ca, HS đọc theo(3 lần) - GV hướng dẫn HS luyện thanh: O; A; I - GVdạo đàn, hát mẫu cho HS nghe(1 lần) - GV hát mẫu, bắt nhịp hướng dẫn HS tập hát từng câu. Chim ca líu lo Hoa như đon chào Bầu trời xanh Nước long lanh La la lá la Là là la là Mời bạn cùng vui múa vui ca. - Bắt nhịp, HS hát lại bài cùng GV(1lần) - Dạo đàn, HS hát cùng đàn(2 lần) HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - Hát tập thể một bài hát. - Hai học sinh lên bảng hát. - Chú ý nghe. - Đọc lời ca cùng thầy. - Luyện thanh theo hướng dẫn. - Tập hát từng câu. - Học sinh thực hiện. §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 4 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c - Líp 1 - N¨m häc 2011 - 2012 - Gọi từng nhóm hát, GV sửa lỗi. *) Tập hát kết hợp gõ đệm,vận động phụ hoạ bài hát. - GVnêu làm mẫu hướng dẫn HS vận động theo nhịp của bài(1lần). - Dạo đàn,hát vận động cùng HS (2 lần) * Gõ đệm theo phách: “ Chim ca líu lo. x x xx Hoa như đón chào...” x x xx - GV nêu y/c, hướng dẫn HS gõ đệm nhạc cụ - Bắt nhịp, hát vỗ tay cùng HS (2 lần) - Dạo đàn, HS hát gõ nhạc cụ - Dạo đàn, HS hát, gõ đệm, nhún theo nhịp của bài. 4. Củng cố - GV nêu câu hỏi, HS nhắc lại tên bài hát. 5. dặn dò - GV nhắc lại, giáo dục lòng thân ái, yêu thương bạn bè cho HS. - Nhắc HS về học bài. - Tập hát kết hợp vận động phụ hoạ. - Tập hát và gõ đệm theo phách. - Học sinh thực hiện. - Nhắc lại tên bài hát. - Học sinh ghi nhớ. TUẦN 04 «n tËp bµi h¸t: mêi b¹n vui móa ca trß ch¬i: ngùa «ng ®· vÒ (TiÕt PPCT: 4) I. MôC TI£u - HS thuéc bµi, thÓ hiÖn ®óng tÝnh chÊt cña bµi h¸t: Mêi b¹n vui móa ca - HS ®äc bµi ®ång dao “ ngùa «ng ®· vÒ” ®óng theo ©m h×nh tiÕt tÊu. II. CHUẨN BỊ - GV: ®µn ®iÖn tö. - HS : Nh¹c cô gâ. III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1. Ổn định tổ chức - GV híng dÉn HS khëi ®éng giäng 2.Kiểm tra bài cũ - Bài: Mời bạn vui múa ca - Gäi 2 HS h¸t l¹i bµi ( GV nhËn xÐt) 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: - GV giíi thiÖu bµi häc. HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - Hát tập thể một bài hát. - Hai học sinh lên bảng hát. §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 5 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c - Líp 1 - N¨m häc 2011 - 2012 - Ghi ®Çu bµi lªn b¶ng. b. Nội dung bài: *) ¤n tËp bµi h¸t: Mêi b¹n vui móa ca. - GV d¹o ®µn, HS h¸t l¹i bµi(1 lÇn) - Söa lçi cho HS. - D¹o ®µn, HS h¸t( 2lÇn). - Gäi tõng nhãm h¸t, GV söa lçi. - Gäi Hs h¸t c¸ nh©n. *) TËp thÓ hiÖn bµi h¸t tríc líp. - GV nªu y/c, d¹o ®µn cho HS h¸t, vËn ®éng theo nhÞp vµ thùc hiÖn phô ho¹ bµi h¸t(1 lÇn). - Gäi HS lªn thùc hiÖn bµi trước líp theo c¸c h×nh thøc ®¬n ca vµ tèp ca. *) Trß ch¬i: “Ngùa «ng ®· vÒ” - GV híng dÉn HS tËp ®äc, gâ ®Öm theo tiÕt bµi ®ång dao. - Chia líp thµnh 2 nhãm, nhãm ®äc bµi nhãm gâ ®Öm theo tiÕt tÊu cña bµi. *TËp ®äc c©u ®ång dao theo tiÕt tÊu Nhong nhong nhong ngùa «ng ®a vÒ (SGV trang 15) 4. Cñng cè - GV nªu y/c, HS nh¾c l¹i tªn bµi h¸t. - GV nh¾c l¹i néi dung bµi häc, d¹o ®µn cho HS h¸t l¹i bµi h¸t.(1 lÇn) 5. dÆn dß - Nh¾c HS vÒ häc bµi. - Chú ý nghe. - Học sinh thực hiện. - Học sinh thực hiện. - Tập hát kết hợp vận động phụ hoạ. - Học sinh thực hiện. - Nhắc lại tên bài hát. - Học sinh ghi nhớ. Duyệt của BGH Ngày tháng Xác nhận của tổ CM năm 20…. Ngày tháng năm 20… .................................................................................... ........................................................................................ .................................................................................... ........................................................................................ .................................................................................... ........................................................................................ ..................................................................................... ......................................................................................... ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ TUẦN 05 «n tËp 2 bµi h¸t: quª h¬ng t¬i ®Ñp mêi b¹n vui móa ca (TiÕt PPCT: 5) I. MôC TI£u §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 6 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c - Líp 1 - N¨m häc 2011 - 2012 - HS nhí, thuéc, thÓ hiÖn ®óng tÝnh chÊt, giai ®iÖu cña 2 bµi h¸t: Quª h¬ng t¬i ®Ñp vµ Mêi b¹n vui móa ca. - HS n¾m ®¬c c¸ch gâ ®Öm theo ph¸ch hoÆc theo tiÕt tÊu lêi ca tõng bµi. - BiÕt võa h¸t võa vËn ®éng phô ho¹ vµ kÕt hîp trß ch¬i. Ii. CHUẨN BỊ - GV: ®µn ®iÖn tö. - HS : Nh¹c cô gâ. III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1. Ổn định tổ chức - GV híng dÉn HS khëi ®éng giäng. 2.Kiểm tra bài cũ - Bài: Mời bạn vui múa ca - Gäi 2 HS h¸t l¹i bµi ( GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸) 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: - GV giíi thiÖu bµi häc. - Ghi ®Çu bµi lªn b¶ng. b. Nội dung bài: *)¤n tËp bµi h¸t: Quª h¬ng t¬i ®Ñp - GV nªu y/c, HS nh¾c l¹i tªn t¸c gi¶ s¸ng t¸c bµi h¸t. - GV d¹o ®µn, HS h¸t l¹i bµi(1 lÇn) - Söa lçi cho HS. - D¹o ®µn, HS h¸t, gâ ®Öm theo ph¸ch cña bµi( 1lÇn). - GV ®µn, HS h¸t, gâ ®Öm tiÕt tÊu(1 lÇn) - GV nªu y/c, d¹o ®µn cho HS h¸t, vËn ®éng theo nhÞp (1 lÇn). - Gäi tõng nhãm h¸t h¸t tríc líp. - Gäi HS h¸t c¸ nh©n. *) ¤n tËp bµi h¸t: Mêi ban vui móa ca *) Trß ch¬i: “Ngùa «ng ®· vÒ” - GV nh¾c l¹i luËt ch¬i. - GV híng dÉn HS tËp ®äc,gâ ®Öm theo tiÕt bµi ®ång dao. - Chia líp thµnh 2 nhãm, nhãm ®äc bµi nhãm gâ ®Öm theo tiÕt tÊu cña bµi. ( Tæ chøc cho HS ch¬i nh ®a lµm ë tiÕt häc tríc). 4. Cñng cè - GV nh¾c l¹i néi dung bµi häc - GV d¹o ®µn cho HS h¸t l¹i bµi : Mêi b¹n vui móa ca(1 lÇn) 5. DÆn dß - Nh¾c HS vÒ häc bµi. HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - Hát tập thể một bài hát. - Hai học sinh lên bảng hát. - Chú ý nghe. - Học sinh thực hiện. - Tập hát và gõ đệm theo phách. - Học sinh thực hiện. - HS hát kết hợp vận động phụ hoạ. - Chú ý nghe. - Học sinh thực hiện. - Nhắc lại tên bài hát. - Học sinh ghi nhớ. §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 7 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c - Líp 1 - N¨m häc 2011 - 2012 TUẦN 06 HỌC HÁT BÀI: TÌM BẠN THÂN (Tiết PPCT: 6) Nhạc và lời: Việt Anh I. MỤC TIÊU - HS hát đúng lời ca, giai của lời 1 bài hát: Tìm bàn thân và biết bài hát do tác giả Việt anh sáng tác (Tên thật là Đặng Trí Dũng). - HS biết hát, gõ đệm theo phách của bài. - Qua bài hát giáo dục lòng yêu mến bạn bè cho các em. II. CHUẨN BỊ - GV: Đàn điện tử. Bảng phụ chép lời 1 bài hát. - HS : Nhạc cụ gõ. III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 1. Ổn định tổ chức - Hát tập thể một bài hát. - GV hướng dẫn HS khởi động giọng. 2.Kiểm tra bài cũ - Bài: Mời bạn vui múa ca - Gọi 2 HS hát lại bài - Hai học sinh lên bảng hát. ( GV nhận xét, đánh giá) 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu bài hát, sơ lược về tác giả Viết Anh. - Chú ý nghe. - Ghi đầu bài, hát mẫu bài hát.(2 lần) b. Nội dung bài: *) Tập hát: Tìm bạn thân - GV treo bảng phụ. - Đọc lời ca cùng thầy. - Chỉ bảng,đọc lời ca, HS đọc theo(3 lần) - GV hướng dẫn HS luyện thanh: O; A; I - Luyện thanh theo hướng dẫn. - GVdạo đàn, hát mẫu cho HS nghe(1 lần) - GV hát mẫu, bắt nhịp hướng dẫn HS tập - Tập hát từng câu. hát từng câu. * Lòi 1: Nào ai ngoan ai xinh ai tươi §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 8 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c - Líp 1 - N¨m häc 2011 - 2012 Nào ai yêu những ngưòi bạn thân Tìm đến đây, ta cầm tay Mùa vui nào. - Bắt nhịp, HS hát lại bài cùng GV(1lần) - Dạo đàn, HS hát cùng đàn(2 lần) - Gọi từng nhóm hát, GV sửa lỗi. - Luyện tập cá nhân. *) Tập hát kết hợp gõ đệm theo phách của bài. - GV nêu y/c, hướng dẫn HS gõ đệm nhạc cụ “ Nào ai ngoan ai xinh ai tươi..” x x x x - Bắt nhịp, hát vỗ tay cùng HS (2 lần) - Dạo đàn, HS hát gõ nhạc cụ. - Gọi 1 nhóm hát. cả lớp gõ đệm 4. Củng cố - GV nêu câu hỏi, HS nhắc lại tên bài hát. - GV nhắc lại, giáo dục lòng thân ái, yêu thương bạn bè cho HS. - Dạo đàn, HS hát lại bài. 5. Dặn dò - Nh¾c HS vÒ häc bµi. - Học sinh thực hiện. - Tập sửa sai theo hướng dẫn. - Tập hát và gõ đệm theo phách. - Học sinh thực hiện. - Nhắc lại tên bài hát. - Học sinh ghi nhớ. TUẦN 07 HỌC HÁT BÀI: TÌM BẠN THÂN (Tiết PPCT: 7) (Tiếp theo) I. MỤC TIÊU - HS hát đúng lời ca, giai điệu của lời 1, dựa vào giai điệu lời 1 hát được lời 2 của bài hát. - HS biết hát, kết hợp vận động phụ hoạ động tác nhịp nhàng. II. CHUẨN BỊ - GV: Đàn điện tử. Bảng phụ chép lời 2 bài hát. - HS : Nhạc cụ gõ. III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1. Ổn định tổ chức - GV bắt nhịp, HS hát lại bài(1 lần) 2.Kiểm tra bài cũ - Bài: Tìm bạn thân - Gọi 2 HS hát lại bài ( GV nhận xét, đánh giá) HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - Hát tập thể một bài hát. - Hai học sinh lên bảng hát. §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 9 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c - Líp 1 - N¨m häc 2011 - 2012 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu bài học. - Ghi đầu bài lên bảng. b. Nội dung bài: *- Ôn tập lời 1,tập hát lời 2 bài: Tìm bạn thân - GV bắt nhịp, HS hát lại lời 1. - Sửa lỗi cho HS. - Dạo đàn, HS hát, gõ đệm theo phách. - GV treo bảng phụ. - Chỉ bảng,đọc lời ca, HS đọc theo (3 lần) - GVdạo đàn, hát mẫu cho HS nghe(1 lần) * Lòi 2: - Dạo đàn, HS hát cùng đàn(2 lần) - Gọi từng nhóm hát, GV sửa lỗi. - Luyện tập từng nhóm. *- Tập hát kết hợp gõ đệm theo phách, vận động phụ hoạ bài hát. - GV hướng dẫn HS gõ đệm. “ Rồi tung tăng ta đi bên nhau...” x x x x - Bắt nhịp, hát, vỗ tay cùng HS(1 lần) - Dạo đàn, HS hát gõ nhạc cụ.(1 lần) - GV nêu y/c, hướng dẫn HS tập vận động phụ hoạ - Dạo đàn, Hs hát vận đông theo nhịp đàn - Gọi 1 nhóm lên trình bày bài trước lớp. 4. Củng cố - GV nêu câu hỏi, HS nhắc lại tên bài hát. - GV nhắc lại tính chất bài hát - Dạo đàn, HS hát lại bài. 5. Dặn dò - Nhắc HS về học bài. - Chú ý nghe. - Tập sửa sai theo hướng dẫn. - Tập hát và gõ đệm theo phách. - Đọc lời ca cùng thầy. - Tập hát từng câu. - Tập hát và gõ đệm theo phách. - Học sinh thực hiện. - HS hát kết hợp vận động phụ hoạ. Học sinh thực hiện. - Nhắc lại tên bài hát. - Học sinh ghi nhớ. TUẦN 08 HỌC HÁT BÀI: LÍ CÂY XANH (Tiết PPCT: 8) Dân ca Nam Bộ §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 10 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c - Líp 1 - N¨m häc 2011 - 2012 I. MỤC TIÊU - HS hát đúng lời ca, giai của lời 1 bài hát: Lí cây xanh. - Hát đồng đều, rõ lời. - Hs biết: Lí cây xanh là bài hát dân ca Nam Bộ. II. CHUẨN BỊ - GV: Đàn điện tử. Bản đồ hành chính Viết Nam. Bảng phụ chép lời bài hát. - HS : Nhạc cụ gõ. III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1. Ổn định tổ chức - GV hướng dẫn HS khởi động giọng. 2.Kiểm tra bài cũ - Bài: Tìm bạn thân - Gọi 2 HS hát lại bài ( GV nhận xét, đánh giá) 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: (2 phút) - GV giới thiệu bài hát. - Ghi đầu bài, hát mẫu bài hát.(2 lần) - GV treo bản đồ, giới thiệu vị trí khu vưc và cuộc sống sinh hoạt của người dân Nam Bộ. b. Nội dung bài: * - Tập hát: Lí cây xanh - GV treo bảng phụ. - Chỉ bảng,đọc lời ca, HS đọc theo (3 lần) - GV hướng dẫn HS luyện thanh: O; A; I - GVdạo đàn, hát mẫu cho HS nghe lại bài lần 2(1 lần) - GV hát mẫu, bắt nhịp hướng dẫn HS tập hát từng câu. - Bắt nhịp, HS hát lại bài cùng GV(1lần) - Dạo đàn, HS hát cùng đàn(2 lần) - Gọi từng nhóm hát, GV sửa lỗi. - Luyện tập cá nhân. *- Tập hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca, vận động theo nhịp của bài. + Gõ theo tiết tấu: - GV nêu y/c, hướng dẫn HS gõ đệm nhạc cụ - Bắt nhịp, hát vỗ tay cùng HS (1 lần) - GV đàn giai điệu, HS gõ tiết tấu.(1 lần) HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - Hát tập thể một bài hát. - Hai học sinh lên bảng hát. - Chú ý nghe. - Đọc lời ca cùng thầy. Luyện thanh theo hướng dẫn. - Tập hát từng câu. - Tập sửa sai theo hướng dẫn. - Tập hát và gõ đệm theo TT. - Học sinh thực hiện. §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 11 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c - Líp 1 - N¨m häc 2011 - 2012 - Gọi 1 nhóm hát. Cả lớp gõ đệm.(1 lần) “ Cái cây xanh xanh x x x x thì lá cũng xanh...” x x x x + Tập vận động theo nhịp: - GV hướng dẫn HS vận động theo nhịp của bài. - Dạo đàn, HS hát vận động tại chỗ(2 lần) 4. Củng cố - GV gọi HS nhắc lại tên bài hát. - Dạo đàn, HS hát lại bài. 5. Dặn dò - Nhắc HS về học bài. - HS hát kết hợp vận động phụ hoạ. - Học sinh thực hiện. - Nhắc lại tên bài hát. - Học sinh ghi nhớ. Duyệt của BGH Ngày tháng Xác nhận của tổ CM năm 20…. Ngày tháng năm 20… .................................................................................... ........................................................................................ .................................................................................... ........................................................................................ .................................................................................... ........................................................................................ ..................................................................................... ......................................................................................... ..................................................................................... ......................................................................................... ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ TUẦN 09 ÔN TẬP BÀI HÁT: LÍ CÂY XANH (Tiết PPCT: 9) Dân ca Nam Bộ I. MỤC TIÊU - HS hát đúng lời ca, giai điệu của bài hát: Lí cây xanh. - Tập trình diễn bài hát kết hợp vận động phụ hoạ sinh động. - HS đọc được bài thơ theo âm hình tiết tấu bài Lí cây xanh. II. CHUẨN BỊ - GV: Đàn điện tử. - HS : Nhạc cụ gõ. III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC: §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 12 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c - Líp 1 - N¨m häc 2011 - 2012 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 1. Ổn định tổ chức - GV dao đàn, HS hát lại bài(1 lần) 2.Kiểm tra bài cũ - Bài: Lí cây xanh - Gọi 2 HS hát (GV nhận xét, đánh giá) 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu bài học. - Ghi đầu bài lên bảng b. Nội dung bài: a) Ôn tập bài: Lí cây xanh - GV đàn, HS hát lại bài (1 lần) - Sửa lỗi cho HS. - Dạo đàn, HS hát. - GV nêu y/c, HS hát gõ đệm nhạc cụ theo nhịp 2 của bài (1lần). - Gọi HS thực hiện bài trước lớp theo các hình thức đơn ca, song ca và tam ca (HS nhận xét, GV nhận xét,đánh giá từng tiết mục) b) Tập đọc thơ theo tiết tấu của bài. +Bài 1: Cái cây xanh xanh Thì lá cũng xanh... + Bài 2: Vừa đi vừa nhảy Là anh sáo sậu.... (SGV trang 23, 24) - GV nêu y/c, Hướng dẫn HS thực hiện - GV đọc trước, HS đọc theo, vừa đọc vừa gõ nhạc cụ. 4. Củng cố - HS nhắc lại tên bài hát 5. Dặn dò - GV nhận xét giờ học - Nhắc Hs về ôn bài - Hát tập thể một bài hát. - Hai học sinh lên bảng hát. - Chú ý nghe. - Học sinh thực hiện. Tập hát và gõ đệm theo nhịp. - Học sinh thực hiện. - Tập đọc thơ theo tiết tấu của bài - Học sinh thực hiện. - Nhắc lại tên bài hát. - Học sinh ghi nhớ. TUẦN 10 §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 13 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c - Líp 1 - N¨m häc 2011 - 2012 ÔN TẬP 2 BÀI HÁT: TÌM BẠN THÂN, LÍ CÂY XANH (Tiết PPCT: 10) I. MỤC TIÊU - HS nhớ, thuộc lời ca, thể hiện đúng tính chất, giai điệu của 2 bài hát: Tìm bạn thân; Lí cây xanh. - HS biết hát kết hợp vỗ tay, gõ đệm theo phách hoặc theo tiết tấu lời ca từng bài - Biết vừa hát vừa vận động phụ hoạ các bài hát một cách nhe nhàng. - Đọc tốt bài thơ 4 chữ theo tiết tấu: Lí cây xanh. I. CHUẨN BỊ - GV: Đàn điện tử. - HS : Nhạc cụ gõ. III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 1. Ổn định tổ chức - Hát tập thể một bài hát. - GV hướng dẫn HS khởi động giọng. 2.Kiểm tra bài cũ - Bài: Lí cây xanh - Gọi 2 HS hát lại bài - Hai học sinh lên bảng hát. ( GV nhận xét, đánh giá) 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu bài học. - Ghi đầu bài lên bảng. - Chú ý nghe. b. Nội dung bài: * - Ôn tập bài hát: Tìm bạn thân. - GV nêu y/c, HS nhắc lại tên, tác giả sáng - Học sinh thực hiện. tác bài hát. - GV dạo đàn, HS hát lại bài(1 lần) - Sửa lỗi cho HS. - GV nêu y/c,dạo đàn, HS hát, gõ đệm theo - Tập hát và gõ đệm theo phách. phách của bài( 1lần). - GV đàn, HS hát, gõ đệm tiết tấu(1 lần) - GV nêu y/c, dạo đàn cho HS hát, vận động - Học sinh thực hiện. theo nhịp (1 lần). - Gọi từng nhóm hát trước lớp. - HS hát kết hợp vận động phụ hoạ. - Gọi HS hát cá nhân. - Học sinh thực hiện. ( HS nhận xét, GV nhận xét) * - Ôn tập bài hát: Lí cây xanh - Chú ý nghe. - (GV hướng dẫn HS ôn tập bài hát theo các bước trên) §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 14 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c - Líp 1 - N¨m häc 2011 - 2012 * Tập đọc thơ 4 chữ: - GV đọc thơ, HS đọc theo, vừa đọc vừa gõ tiết tấu. + Cái cây xanh xanh Thì lá cũng xanh..... + Vừa đi vừa nhảy Là anh Sáo xinh... + Chú bé loắt choắt Cái sắc xinh xinh... 4. Củng cố - GV nhắc lại nội dung bài học 5. Dặn dò - GV nhận xét giờ học, - Nhắc HS về học bài. - Học sinh thực hiện. - Chú ý nghe. - Học sinh ghi nhớ. TUẦN 11 HỌC HÁT BÀI : ĐÀN GÀ CON (Tiết PPCT: 11) Nhạc: Phi- líp- pen- cô Lời: Việt Anh I. MỤC TIÊU: - HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát: Đàn gà con. - Hát đồng đều, rõ lời. - HS nhớ tên bài, tên tác giả sáng tác, đặt lời bài hát. II. CHUẨN BỊ: - GV: Đàn điện tử. Tranh đàn gà con. Bảng phụ chép lời bài hát. - HS : Nhạc cụ gõ. III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - Hát tập thể một bài hát. - Hai học sinh lên bảng hát. §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 15 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c - Líp 1 - N¨m häc 2011 - 2012 - Chú ý nghe. - Đọc lời ca cùng thầy. - Tập hát từng câu. - Hát ghép cả bài. - Tập sửa sai theo hướng dẫn. - - Tập hát và gõ đệm theo phách của bài hát. - Học sinh thực hiện. - Học sinh thực hiện. - Nhắc lại tên bài hát. - - Học sinh ghi nhớ. 1. Ổn định tổ chức - GV hướng dẫn HS khởi động giọng. 2.Kiểm tra bài cũ §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 16 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c - Líp 1 - N¨m häc 2011 - 2012 - Bài: Lí cây xanh -Bài: Tìm bạn thân - Gọi 2 HS hát lại bài - Gọi 3 HS hát(Tốp ca) ( GV nhận xét, đánh giá các tiết mục) 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: - GV cho HS xem tranh và giới thiệu bài hát. - Ghi đầu bài, hát mẫu bài hát.(2 lần) b. Nội dung bài: * - Tập hát: Đàn gà con - GV treo bảng phụ. - Chỉ bảng,đọc lời ca, HS đọc theo(3 lần) - GVdạo đàn, hát mẫu cho HS nghe lại bài lần 2(1 lần) - GV hát mẫu, bắt nhịp hướng dẫn HS tập hát từng câu. + Lời 1: C1: Trông kia đàn gà con lông vàng C2: Đi theo mẹ tìm ăn trong vườn C3: Cùng tìm mồi ăn ngon ngon C4: Đàn gà con đi lon ton. + Lời 2: C1: Thóc vãi rồi nhặt ăn cho nhiều C2: Uống nước vào là no căng diều C3: Rồi cùng nhau ta đi chơi C4: Đàn gà con xinh kia ơi. - Bắt nhịp, HS hát lại bài cùng GV(1lần) - Dạo đàn, HS hát cùng đàn(2 lần) - Gọi từng nhóm hát, GV sửa lỗi. - Luyện tập cá nhân. * - Tập hát kết hợp gõ đệm theo phách của bài hát. - GV hướng dẫn HS gõ đệm nhạc cụ. “ Trông kia đàn gà con lông vàng... x x x x - Bắt nhịp, hát vỗ tay cùng HS (1 lần) - Dạo đàn, HS hát gõ nhạc cụ - Gọi từng nhóm hát.Cả lớp gõ đệm ( lần) 4. Củng cố - GV gọi HS nhắc lại tên bài hát. - GV nhắc lại nội dung bài học, giáo dục HS phải biết yêu quí, bảo vệ và chăm sóc các con vật nuôi trong nhà. - Dạo đàn, HS hát lại bài. 5. dặn dò - Nhắc HS về học bài. §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 17 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c - Líp 1 - N¨m häc 2011 - 2012 TUẦN 12 ÔN TẬP BÀI HÁT: ĐÀN GÀ CON (Tiết PPCT: 12) I. MỤC TIÊU - HS biết hát đúng giai điệu 2 lời của bài hát: Đàn gà con - Tập trình diễn tiết mục, thực hiện vận động phụ hoạ đơn giản khi hát. II. CHUẨN BỊ: - GV: Đàn điện tử. - HS : Nhạc cụ gõ. III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 1. Ổn định tổ chức - Hát tập thể một bài hát. - GV hướng dẫn HS khởi động giọng. 2.Kiểm tra bài cũ - Bài: Đàn gà con - Gọi 2 HS hát lại bài - Hai học sinh lên bảng hát. ( GV nhận xét, đánh giá) 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu bài học. - Chú ý nghe. - Ghi đầu bài lên bảng. b. Nội dung bài: * - Ôn tập bài hát: Đàn gà con - Học sinh thực hiện. - GV dạo đàn, HS hát lại bài(1 lần) - Tập sửa sai theo hướng dẫn. - Sửa lỗi cho HS. - GV nêu y/c,dạo đàn, HS hát, gõ đệm theo - Tập hát và gõ đệm theo phách. phách của bài( 1lần). - Học sinh thực hiện. - GV đàn, HS hát, gõ đệm tiết tấu(1 lần) - GV nêu y/c,HS gõ và nhẩm theo tiết tấu của bài(1 lần) * - Tập trình diễn tiết mục với bài hát - GV nêu y/c, dạo đàn cho HS hát, vận động - HS hát kết hợp vận động phụ hoạ. - Học sinh thực hiện. theo nhịp (1 lần). - GV gợi ý, hướng đẫn HS thực hiện động - Chú ý nghe. tác phụ hoạ. - Học sinh thực hiện. - Dạo đàn, HS hát phụ hoạ tại chỗ(2 lần) - Gọi từng nhóm hát trước lớp. §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 18 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c - Líp 1 - N¨m häc 2011 - 2012 - Gọi HS lên trình bầy bài trước lớp. ( HS nhận xét, GV nhận xét) 4. Củng cố - GV nhắc lại tên bài, tên tác giả sáng tác. - GV nhận xét giờ học, 5. Dặn dò - Nhắc HS về học bài. - - Học sinh ghi nhớ. Duyệt của BGH Ngày tháng Chú ý nghe. Xác nhận của tổ CM năm 20…. Ngày tháng năm 20… .................................................................................... ........................................................................................ .................................................................................... ........................................................................................ .................................................................................... ........................................................................................ ..................................................................................... ......................................................................................... ..................................................................................... ......................................................................................... TUẦN 13 HỌC HÁT BÀI : SẮP ĐẾN TẾT RỒI (Tiết PPCT: 13) Nhạcvà lời: Hoàng Vân I. MỤC TIÊU - HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát: Sắp đến tết rồi - HS biết vừa hát vừa gõ đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca. - HS biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản. II. CHUẨN BỊ: - GV: Đàn điện tử. Bảng phụ chép lời bài hát. - HS : Nhạc cụ gõ. III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 19 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c - Líp 1 - N¨m häc 2011 - 2012 1. Ổn định tổ chức - GV hướng dẫn HS khởi động giọng. 2.Kiểm tra bài cũ - Bài: Đàn gà con - Gọi 2 HS hát lại bài ( GV nhận xét, đánh giá tiết mục) 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu bài hát. - Ghi đầu bài, hát mẫu bài hát.(2 lần) b. Nội dung bài: * - Tập hát: Sắp đến tết rồi - GV treo bảng phụ. - Chỉ bảng,đọc lời ca, HS đọc theo(3 lần) - GVdạo đàn, hát mẫu cho HS nghe lại bài lần 2(1 lần) - GV hát mẫu, bắt nhịp hớng dẫn HS tập hát từng câu. C1:Sắp đến tết rồi, đến trường rất vui C2: Sắp đến tết rồi, về nhà rất vui C3: Mẹ mua cho áo mới nhé, ….. mừng ghê C4: Mùa xuân nay em đã lớn, ……. ông bà. - Bắt nhịp, HS hát lại bài cùng GV(1 lần) - Dạo đàn, HS hát cùng đàn (2 lần) - Gọi từng nhóm hát, GV sửa lỗi. - GV nêu y/c, hướng dẫn HS vỗ tay theo tiết tấu. - Bắt nhịp, vỗ tay cùng HS (1 lần) X X X (Vỗ tay..... XX X XXXX X -Hát tập thể một bài hát. -Hai học sinh lên bảng hát. -Chú ý nghe. -Đọc lời ca cùng thầy. -Tập hát từng câu. -Hát ghép cả bài. -Tập sửa sai theo hướng dẫn. - Tập hát và gõ đệm theo TT của bài hát. 7 ...) * - Tập hát gõ đệm theo phách, vận động -Học sinh thực hiện. theo nhịp của bài hát. + Gõ đêm theo phách: - Tập hát và gõ đệm theo phách của - GV làm mẫu, hướng dẫn HS bài hát. - Bắt nhịp, hát gõ cùng HS (1 lần) - GV đàn, HS hát, gõ nhạc cụ(1 lần) “ Sắp đến tết rồi, đến trường rất vui..) x x xx x x x + Gõ đệm theo tiết tấu lời ca: “ Sắp đến tết rồi, đến trường rất vui..” x x x x x x x x + Tập vân động theo nhịp: - Tập hát và gõ đệm theo TT của bài hát. §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 20
- Xem thêm -