Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 1

  • Số trang: 51 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 122 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trường TH Phường 2 Tuần 1 : Tiết: 1 Giáo án âm nhạc 1- Năm học 2011-2012 Ngày soạn: 20.8.2011 Ngày giảng: 23,25,26.8.201 1 Học hát: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP (Dân Ca Nùng – Đặt Lời: Anh Hoàng) I. Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và lời ca. - Biết vỗ tay và gõ đệm theo bài hát. - Biết gõ đệm theo tiết tấu bài bát( HS khá, giỏi). II. Chuẩn bị của giáo viên: - Hát chuẩn xác bài quê hương tươi đẹp. - Nhạc cụ đệm, gõ ( song loan, thanh phách), máy nghe, băng hát mẫu. III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu. 1. ổn định tổ chức: Nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Không tiến hành vì là bài đầu tiên 3. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS *Hoạt động 1: Dạy bài hát Quê hương tươi đẹp. - Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát. -Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe + Giới thiệu qua cho HS biết: - Cho HS nghe băng hát mẫu( GV vừa đệm đàn vừa Nghe băng mẫu ( hoặc nghe GV hát mẫu) hát). - Tập đọc lời ca theo hướng dẫn của GV - Hướng dẫn HS tập đọc lời ca từng câu ngắn ( bài chia làm 5 câu). - Tập hát từng câu theo hướng dẫn của -Tập hát từng câu, mỗi câu cho HS hát 2 – 3 lần để GV. thuộc lời và giai điệu bài hát. Chú ý tư thế ngồi hát ngay ngắn. Hát ngân - Chú ý những tiếng cuối cấu hát ứng với trường độ đúng phách theo hướng dẫn của GV. từng nốt để nhắc HS ngân đúng phách - Sau khi tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần để HS thực hiện hướng dẫn của GV thuộc lời và giai điệu bài hát. + Hát đồng thanh. - Sửa cho HS ( nếu các em hát chưa đúng yêu cầu), + Hát theo dãy, nhóm. nhận xét. + Hát cá nhân *Hoạt động 2: hát kết hợp vỗ tay theo bài hát. - Hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, - Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gỗ đệm theo phách. sử dụng các nhạc cụ gõ: Song loan, thanh Quê hương em biết bao tươi đẹp… phách, trống nhỏ…. Theo hướng dẫn của x x x x GV - GV hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo phách - HS hát kết hợp gõ đệm theo phách ( mỗi bên gõ 2 phách) 4. Củng cố: - Cho HS ôn lại bài hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách 1 lần trước khi kết thúc tiết học. - Hỏi HS nhắc lại tên bài hát, dân ca của dân tộc nào? - Nhận xét chung ( khen thưởng các em thuộc lời, gõ phách và biết vận động phụ họa nhịp nhàng, đúng yêu cầu; nhắc nhở các em yêu cầu trung trong tiết học cần cố gắng hơn). 5. Dặn dò: -Dặn HS vềề ôn bài hát vừa tập Trầần Tầấn Thiện 1 Trường TH Phường 2 Tuần 2 : Tiết: 2 Giáo án âm nhạc 1- Năm học 2011-2012 Ngày soạn: 28.08.2011 Ngày dạy: 30.08;01,02.09.2011 Ôn Tập Bài: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP I. Mục tiêu: -Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. -Biết hát và vỗ tay đệm theo bài hát. - Biết gõ đệm theo bài hát( HS khá, giỏi). II. Chuẩn bị của giáo viên: - Đàn, máy nghe và băng nhạc. - Nhạc cụ gõ ( Song loan, thanh phách) III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu. 1. ổn định tổ chức: nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát 3. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS * Hoạt động1 : Ôn bài hát quê hương tươi đẹp. - Cho HS nghe giai điệu bài hát Quê hương tươi đẹp. - Hỏi HS tên bài hát vừa được nghe giai điệu, đó là dân ca của dân tộc nào? - HD HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức: + Bắt giọng cho HS hát + Đệm đàn và bắt nhịp cho HS. + Cho HS hát và vỗ tay đệm theo phách - Hướng dẫn HS đứng hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng ( tiếng quê bước sang trái nhún chụm hai chân, tiếng bao bước sang phải) theo nhịp 2 - Mời HS lên biễu diễn trước lớp. - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe giai điệu bài hát. - Trả lời: + Tên bài hát: Quê hương tươi đẹp + Dân ca của dân tộc Nùng - Hát theo hướng dẫn của GV + Hát không có nhạc. + Hát theo nhạc đệm + Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách. - Hát kết hợp với vận động phụ họa theo hướng dẫn. - HS biễu diễn trước lớp:+ Từng nhóm + Cá nhân - Nhận xét: - Chú ý nghe và xem GV làm mẫu *Hoạt động2: hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu -HS thực hiện gõ đệm theo tiết tấu. lời ca kết hợp vận động. + Cả lớp. - GV hát và vỗ tay theo tiết tấu lời ca + Từng dãy, nhóm - Hướng dẫn HS hát và vỗ tay theo tiết tấu + Cá nhân - Nhận xét các bạn hát và vỗ tay theo tiết tấu - Nhận xét ( có thể mời HS nhận xét trước khi lời ca ( xem bạn nào, nhóm nào thực hiện đúng, GV nhận xét) hay nhất, nhóm nào chưa đều) 4. Củng cố: -GV đệm đàn cùng hát lại với HS đã học. ( hoặc mở băng mẫu để HS hát và vận động theo nhạc) Trầần Tầấn Thiện 2 Trường TH Phường 2 Giáo án âm nhạc 1- Năm học 2011-2012 - Nhận xét ( khen cá nhân và những nhóm biểu diễn tốt, nhắc nhở những nhóm chưa đạt cần cố gắng hơn. 5. Dặn dò: - Dặn HS về ôn lại bài hát Quê hương tươi đẹp, tập võ tay đúng phách và đúng tiết tấu lời ca. Tuần 3 : Tiết: 3 Ngày soạn: 05.09.2011 Ngày dạy:06,08,09.09.2011 Học Hát: MỜI BẠN VUI MÚA CA (Nhạc và lời: Phạm Tuyên) I. Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và lời ca. - Biết hát kết hợp vỗ tay đệm theo bài hát - Biết gõ đệm theo phách của bài hát.( HS khá, giỏi). II. Chuẩn bị của GV: - Hát chuẩn xác bài Mời bạn vui múa ca. - Nhạc cụ đệm, gõ ( song loan, thanh phách…) III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu. 1. Ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Hỏi HS nhắc lại tên bài hát đã học ở tiết trước, cho cả lớp hát lại. 3. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe - Nghe băng mẫu - Tập đọc lời ca theo hướng dẫn của GV. - Tập hát từng câu theo hướng dẫn của GV. - Chú ý tư thê ngồi hát ngay ngắn. Hát ngân đúng phách theo hướng dãn của GV. - Hát lại nhiều lần theo hướng dẫn của GV, chú ý phát âm rõ lời, tròn tiếng + Hát đồng thanh. + Hát theo dãy, nhóm + Hát cá nhân . - Hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, sử dụng các nhạc cụ gõ: Song loan, thanh phách, trống nhỏ,… theo hướng dẫn của GV. - Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca ( dùng thanh phách ) * Hoạt động 1:Dạy bài hát Mời bạn vui múa ca. - Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát. Bài hát này được trích từ nhạc cảnh Mèo đi câu cá của nhạc sĩ Phạm Tuyên. - Cho HS nghe băng hát mẫu - Hướng dẫn HS tập đọc lời ca từng câu ngắn - Đọc mẫu, có thể đọc theo tiết tấu lời ca đẻ khi ghép giai Trầần Tầấn Thiện 3 Trường TH Phường 2 Giáo án âm nhạc 1- Năm học 2011-2012 điệu vào HS dễ thuộc hơn. - Tập hát từng câu, mỗi câu cho HS hát hai, ba lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. - Chú ý những chổ lấy hơi ( sau nốt trắng) để hướng dẫn HS lấy hơi và ngân đúng phách. - Sau khi tập xong bài hát , cho HS hát lại nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát - Sửa cho HS ( nếu các em hát chưa đúng yêu cầu) * Hoạt động 2: Hát kết hợp, gõ đệm. - Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách. Chim ca líu lo. Hoa như đón chào. x x xx x x xx - Hướng dẫn HS ôn hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu lời ca. Chim ca líu lo. Hoa như đón chào. x x x x x x x x 4. Củng cố: - Cho HS ôn lại bài hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách một lần trước khi kết thúc tiết học. - Hỏi HS nhắc lại tên bài hát, tác giả bài hát. - Nhận xét chung ( khen những em hát thuộc lời, gõ phách và biết vận động phụ họa nhịp nhàng, đúng yêu cầu; nhắc nhỡ những em chưa tập trung trong tiết học cần cố gắng hơn ). 5. Dặn dò: - Dặn HS về ôn lại bài hát vừa tập . Trầần Tầấn Thiện 4 Trường TH Phường 2 Tuần 4 : Tiết: 4 Giáo án âm nhạc 1- Năm học 2011-2012 Ngày soạn:11.09.2011 Ngày dạy: 13,15,16.09.2011 Ôn Tập Bài Hát: MỜI BẠN VUI MÚA CA Trò Chơi: Theo Bài Đồng Dao Ngựa Ông Đã Về I.Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. - Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản -Tham gia trò chơi. -Tham gia tập biểu diễn bài hát.( HS khá, giỏi). II. Chuẩn bị của GV: - Đàn đệm, máy nghe và băng nhạc - Nhạc cụ gõ ( song loan, thanh phách…) - Nắm vững trò chơi, chuẩn bị một vài thanh tre hoặc que dài 0,5m giả làm roi ngựa. III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu. 1. Ổn định tổ chức: Nhắc nhở HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn tập 3. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS * Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Mời bạn vui múa ca. - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe giai điệu bài - Cho HS nghe giai điệu bài hát Mời bạn vui múa ca. hát. - Hỏi học sinh tên bài hát vừa được nghe giai điệu, - Đoán tên bài hát và tác giả sáng tác của nhạc sĩ nào. + Tên bài: Mời bạn vui múa ca. - Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức. + Tác giả: Phạm Tuyên + Bắt giọng cho HS hát ( GV giữ nhịp bằng tay) - Hát theo hướng dẫn của GV + Cho HS hát và vỗ tay đệm theo phách, theo tiết tấu + Hát không có nhạc lời ca. + Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo - Hướng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ họa (vỗ phách, tiết tấu lời ca. tay, chân nhún nhịp nhàng sang trái, sang phải theo - Hát kết hợp với vận dộng phụ họa theo nhịp bài ca). hướng dẫn. - Mời HS lên biểu diễn trước lớp. HS biễu diễn trước lớp. - Nhận xét + Từng nhóm * Hoạt động 2:Trò chơi theo đồng dao:Ngựa ông + Cá nhân. đã về. - Chú ý nghe GV đọc mẫu. - Hướng dẫn HS đọc câu đồng dao theo âm hình tiết - HS thực hiện đọc câu đồng dao và vỗ tay tấu. hoặc gõ đệm theo tiết tấu. Sử dụng thanh Nhong nhong nhong ngựa ông đã về phách để gõ đệm. Cắt cỏ Bồ Đề cho ngựa ông ăn + Cả lớp. - Sau khi đã đọc thuộc bài đồng dao đúng tiết tất, GV + Từng dãy. hướng dẫn HS trò chơi “ cưỡi ngựa” như sau: + Cá nhân - HS Nam: Miệng đọc câu đồng dao, hai chân kẹp que - HS nghe hướng dẫn giả làm ngựa vào đầu gối và nhảy theo phách, ai để rơi que là thua cuộc. + HS nữ: Một tay cầm roi ngựa, một tay giải như đang - HS tham gia trò chơi, mỗi đội chia thành nắm cương ngựa, chân nhảy theo phách, ai nhảy hai nhóm ( nam, nữ). Nhóm nam thi trước. không đúng là thua. Các bạn còn lại ở dưới lớp vừa đọc đồng thanh bài đồng dao vừa vỗ tay theo phách. Trầần Tầấn Thiện 5 Trường TH Phường 2 4. Củng cốấ: Giáo án âm nhạc 1- Năm học 2011-2012 - Kết thúc tiết học, GV có thể đệm đàn cùng hát lại với HS bài hát Mời bạn cùng múa ca ( hoặc mở băng mẫu để HS hát và vận động theo nhạc. - Nhận xét ( khen cá nhân và những nhóm biễu biễn chưa đạt cần cố gắng hơn). 5. Dặn dò: - Nhắắc nhở HS vềề nhà tềắp tục tập để hát được tôắt hơn. ............................................................................. Tuần 5 : Tiết: 5 Ngày soạn: 18.09.2011 Ngày dạy: 20,22,23.09.2011 Ôn tập hai bài hát: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP, MỜI BẠN VUI MÚA CA I. Mục tiêu: - Biết hát theo theo giai điệuvà đúng lời ca 2 bài hát. - Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản . - Thuộc lời ca của 2 bài hát, biết gõ đệm theo tiết tấu lời ca( HS khá, giỏi). II. Kỉ năng sống: - Biết vận dụng những điều đã học vào thực tế. III. Chuẩn bị của GV: - Đàn. - Nhạc cụ gõ ( song loan, thanh phách…) IV. Các hoạt động dạy – học chủ yếu. 1. Ổn định tổ chức: nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát 3. Bài mới Hoạt động của GV Hoạt động của HS *Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Quê hương tươi đẹp. - Cho HS nghe giai điệu bài hát Quê hương tươi đẹp - Hỏi HS tên bài hát vừa được nghe giai điệu, là dân ca của dân tộc nào? - Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức: + Bắt giọng cho HS hát ( GV giữ nhịp bằng tay) + Đệm đàn và bắt nhịp cho HS. + Cho HS hát và vỗ tay đệm theo phách, tiết tấu lời ca ( Hoặc gõ đệm) + Hướng dẫn HS hát kết hợp với vận động phụ hoạ. ( Nhún theo nhịp) - Mời HS lên biểu diễn trước lớp ( Hát kết hợp vận động phụ họa) - Nhận xét *Hoạt động 2: Ôn tập bài hát Mời bạn vui múa ca. - GV treo tranh minh hoạ kết hợp cho HS nghe giai điệu bài hát để HS đoán tên bài hát, tác giả sáng tác. - GV hướng dẫn HS ôn bài hát ( Cách thức như ở bài Quê hương tươi đẹp) - Nhận xét Trầần Tầấn Thiện 6 Trường TH Phường 2 Giáo án âm nhạc 1- Năm học 2011-2012 * Hoạt động 3: Giáo dục kỉ năng sống. - Giáo dục HS biết vận dụng những gì đã học vào cuộc sống thực tế. - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe giai điệu bài hát. + Quê hương tươi đẹp + Dân ca Nùng - Hát theo hướng dẫn của giáo viên + Hát không có nhạc + Hát theo nhạc đệm + Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca. - Hát kết hợp với vận động phụ hoạ theo hướng dẫn. - HS biểu diễn trước lớp + Từng nhóm. + Cá nhân - HS xem tranh, nghe giai điệu và trả lời: + Bài hát: Mời bạn vui múa ca. - HS ôn hát theo hướng dẫn. + Cả lớp hát. + Từng dãy, nhóm, cá nhân hát. - HS hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách và tiết tấu lời ca. - HS thực hiện đọc câu đồng dao và vỗ tay hoặc gõ đệm theo tiết tấu. 4. Củng cố: - Kết thúc tiết học, GV nhận xét ( khen cá nhân và những nhóm biểu diễn tốt, nhắc nhở những nhóm chưa đạt cần cố gắng hơn). 5. Dặn dò: - Nhắc HS về ôn lại 2 bài hát đã học .................................................................... Trầần Tầấn Thiện 7 Trường TH Phường 2 Tuần 6 : N g à y so ạ n: Giáo án âm nhạc 1- Năm học 2011-2012 25 .0 9. 20 11 N g à y d ạ y: 27 ,2 9, 30 .0 9. 20 11 Tiết: 6 Học Hát Bài: TÌM BẠN THÂN (Nhạc và lời: Việt Anh) I. Mục tiêu: - Biết hát đúng giai điệu với lời 1 của bài - Kết hợp vỗ tay theo lời của bài hát. - Biết gõ đệm theo phách( HS khá, giỏi). II. Kỉ năng sống: - Biết thương yêu và quí trọng tình bạn trong lớp cũng như ngoài lớp hoc. III. Chuẩn bị của GV: - Hát chuẩn xác bài Tìm bạn thân - Nhạc cụ đệm, gõ ( song loan, thanh phách…), máy nghe, băng hát mẫu IV. Các hoạt động dạy – học chủ yếu. 1. ổn định tổ chức: nhắc nhở HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Hỏi HS nhắc lại tên bài hát đã học ở tiết trước, cho cả lớp hát lại. 3. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS *Hoạt động 1: Dạy bài hát Tìm bạn thân (lời 1) Trầần Tầấn Thiện 8 Trường TH Phường 2 Giáo án âm nhạc 1- Năm học 2011-2012 - Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát + Giới thiệu qua cho HS biết: Bài hát này có 2 lời ca, tiết tấu rộn ràng, giai điệu đẹp, nói về tình bạn thân ái của Tuổi nhi đồng thơ ngây. Bài hát được tác giả Việt Anh sáng tác vào khoảng năm 1960. Cho đến nay vẫn được các thế hệ trẻ em hát và ghi nhớ - Cho HS nghe băng hát mẫu hoặc GV vừa đệm đàn vừa hát. - Hướng dẫn HS tập đọc lời ca. Chia lời 1 thành 4 câu. + Đọc mẫu, có thể đọc theo tiết tấu lời ca để khi ghép giai điệu vào HS dễ thuộc hơn. - Tập hát từng câu, mỗi câu cho HS hát hai, ba lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. Chú ý những chổ lấy hơi ( sau mỗi câu hát) để hướng dẫn HS lấy hơi và ngân đúng phách. - Sau khi tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. - Sửa cho HS(nếu các em hát chưa đúng), nhận xét. *Hoạt động 2: Hát kết hợp với gõ đệm theo phách. - Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách. Nào ai ngoan ai xinh ai tươi. x x x x - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe - Nghe băng mẫu ( hoặc nghe GV hát mẫu) - Tập hát từng câu theo hướng dẫn của GV. Chú ý tư thế ngồi hát ngay ngắn. hát đúng giai điệu và tiết tấu theo hướng dẫn của GV. - Hát lại nhiều lần theo hướng dẫn của GV , chú ý phát âm rõ lời, tròn tiếng + Hát đồng thanh + hát theo dãy, nhóm + Hát cá nhân - HS xem GV hát và gõ đệm theo phách - Hát và vỗ tay, gõ đệm theo phách 4. Củng cố: - Cho HS đứng lên ôn lại bài hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách một lần trước khi kết thúc tiết học. - Nhận xét tiết học. 5. Dặn dò: - Nhắc nhở HS về nhà ôn lại lời 1 và xem lời 2 củ bài hát. .......................................................... Trầần Tầấn Thiện 9 Trường TH Phường 2 Tuần 7 : N g à y so ạ n: Giáo án âm nhạc 1- Năm học 2011-2012 02 .1 0. 20 11 N g à y gi ả n g: 04 ,0 6, 07 .1 0. 20 11 Tiết: 7 Học Hát Bài: TÌM BẠN THÂN (tiếp theo) I. Mục tiêu: -Biết hát đúng 2 lời của bài hát. -Biết hát kết hợp một vài động tác phụ hoạ. - Biết hát đúng 2 lời của bài hát( HS khá, giỏi). II. Giáo duc kỉ năng sống: - GD hs tình thân bạn bè trong lớp. III. Chuẩn bị của : - Hát chuẩn xác bài Tìm bạn thân - Nhạc cụ đệm, gõ ( song loan, thanh phách…). Chuẩn bị vài động tác vận động phụ họa. IV. Các hoạt động dạy – học chủ yếu. 1. Ổn định tổ chức: nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Hỏi HS nhắc lại tên bài hát đã học ở tiết trước, cho cả lớp hát lại lời 1. GV đệm đàn và bắt giọng, gọi một vài em hát lại. GV nhận xét. 3. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Trầần Tầấn Thiện 10 Trường TH Phường 2 Giáo án âm nhạc 1- Năm học 2011-2012 *Hoạt động 1: Dạy bài hát Tìm bạn thân (Lời 2). - Cho HS nghe băng hát mẫu hoặc GV vừa đệm đàn vừa hát lời 2: - Hướng dẫn HS tập đọc lời 2. Chia thành 4 câu như ở lời 1- Dạy hát từng câu lời 2, mỗi câu cho HS hát hai, ba lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. - Sau khi tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. - Sửa cho HS(Nếu các em hát chưa đúng yêu cầu),N. xét - Hướng dẫn HS hát lời 2 và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách. GV làm mẫu. - GV nhận xét, sửa cho những em hát chưa đúng hoặc gõ đệm chưa đều. *Hoạt động 2: Hát kết hợp với vận động phụ họa. - Hướng dẫn HS vài động tác vận động phụ họa. + Nhún chân theo phách, nhún chân trái – phải ứng với mỗi phách, thực hiện động tác nhún chân nhịp nhàng suốt bài bát. + Câu 1, 2: Kết hợp với nhún chân, tay giơ lên như vẫy gọi bạn.( câu 1 tay trái, câu 2: tay phải) + câu 3: Giơ hai tay lên tạo thành vòng tròn trên cao, nghiêng mình sang trái, sáng phải theo chân nhún + Câu 4: Tay giữ nguyên ở tư thế 3, chân quay một vòng tại chổ. * Hoạt động 3: Giáo dục kỉ năng sống. - Giáo dục HS qua bài hát, biết yêu thương những người bạn trong trường, lớp. Biết quý trọng tình bạn. - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe băng mẫu - Tập đọc lời ca theo hướng dẫn của GV. - Tập hát từng câu theo hướng dẫn của GV - Hát lại nhiều lần theo hướng dẫn của GV - HS xem GV hát và gõ đệm theo phách. + Hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, sử dụng các nhạc cụ gõ: Song loan, thanh phách, trống nhỏ….theo hướng dẫn của GV HS xem GV thực hiện động tác mẫu. - HS thực hiện từng động tác theo hướng dẫn của GV. Chú ý thực hiện đúng động tác, đều, đẹp - Sau khi tập xong, HS hát kết hợp vận động phụ họa thật nhịp nhàng. - HS hát và vận động phụ họa theo nhạc - HS theo dõi ghi nhớ. 4. Củng cố: - Trước khi kết thúc tiết học, GV cho HS hát kết hợp vận động phụ họa cả bài hát, GV đệm đàn hoặc mở băng. - Nhận xét chung ( Khen những HS hát thuộc lời, đúng giai điệu, tiết tấu, biết hát kết hợp vận gõ đệm theo phách và vận động phụ họa). 5. Dặn dò: - HS về ôn lại bài hát vừa tập. Tuần 8 : Tiết: 8 ............................................................................... Ngày soạn: 09.10.2011 Ngày giảng: 11,13,14.10.2011 Học Hát Bài: LÝ CÂY XANH (Dân Ca Nam Bộ) I. Mục tiêu: - HS biết đây là bài hát dân ca Nam Bộ - Biết hát theo giai điệu và lời ca. - Biết đây là 1 bài dân ca Nam Bộ, biết gõ đệm theo tiết tấu lời ca( HS khá, giỏi). II. Giáo dục kỉ năng sống. - GD hs yêu thiên nhiên, quê hương đất nước, yêu quí các làn điệu dân ca của dân tộc. Trầần Tầấn Thiện 11 Trường TH Phường 2 Giáo án âm nhạc 1- Năm học 2011-2012 III. Chuẩn bị: - Nhạc cụ quen dùng, hát chuẩn xác bài Lý cây xanh - Nhạc cụ đệm, gõ , tranh ảnh phong cảnh Nam Bộ. IV. Các hoạt động dạy- học chủ yếu: 1. Ổn định tổ chức: nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Hỏi HS nhắc lại tên các bài hát đã học, đệm đàn cho HS hát lại một trong các bài hát, vỗ tay đệm theo phách, nhịp hoặc tiết tấu lời ca. 3. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS *Hoạt động 1: Dạy bài hát: Lý cây xanh Ngồi ngay ngắn, chú ý lắng nghe - Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát. - HS xem tranh + Cho HS biết: Bài hát hình thành từ câu thơ lục bát. - Nghe băng mẫu ( hoặc nghe GV + Bài Lý cây xanh là dân ca Nam Bộ, sau đó cho HS xem một hát mẫu) vài tranh ảnh phong cảnh Nam Bộ - Tập đọc lời ca theo hướng dẫn của - GV hát mẫu cho HS nghe. GV - Hướng dẫn HS tập đọc lời ca từng câu ngắn. Có thể đọc theo - Tập hát từng câu một theo hướng tiết tấu lời ca để ghi ghép giai điệu vào HS dễ thuộc hơn. dẫn của GV. - Tập hát từng câu, mỗi câu cho HS hát hai, ba lần để thuộc - Chú ý tư thế ngồi hát. Hát thể hiện lời và giai điệu bài hát. đúng những tiếng có luyến - Chú ý những tiếng có luyến như “ đậu “ trên” “ líu”. - Sau - Hát lại nhiều lần theo hướng dẫn khi tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần để thuộc lời và của GV, chú ý tư thế học hát. giai điệu bài hát. - Sửa cho HS ,nhận xét - Hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo *Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ tay theo bài hát. phách, sử dụng các nhạc cụ gõ: theo - Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách. hướng dẫn của GV. Cái cây xanh xanh thì lá cũng xanh - HS hát và gõ đệm theo tiết tấu lời x x x x ca. Hát tiếng nào, gõ tiếng đó. - Hướng dẫn HS hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo tiết tấu - Hát kết hợp vận động phụ họa, lời ca. nhún chân nhịp nhàng theo hướng - Sau đó GV hướng dẫn HS hát kết hợp vận động ( Nhún chân dẫn của GV nhịp nhàng, phách mạnh nhún chân trái, hai tay chống hông). * Hoạt động 3: Giáo dục kỉ năng sống. - Giáo dục HS biết yêu thiên nhiên, quê hương đất nước. - Biết yêu quí những làng điệu dân ca. 4. Củng cố: - Hỏi HS nhắc lại tên bài hát, dân ca của miền nào. - Cho HS đứng lên ôn lại bài hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách một lần trước khi kết thúc tiết học. - Nhận xét:khen những em hát thuộc lời, vỗ tay hoặc gõ đệm đúng yêu cầu; nhắc nhở những em chưa tập trung. 5. Dặn dò: - Dặn HS về ôn tập bài hát vừa tập. ............................................................. Trầần Tầấn Thiện 12 Trường TH Phường 2 Giáo án âm nhạc 1- Năm học 2011-2012 Tuần 9 : N g à y so ạ n: 16 .1 0. 20 11 N g à y d ạ y: 18 ,2 0, 21 .1 0. 20 11 Tiết: 9 Ôn tập bài hát: LÝ CÂY XANH TẬP NÓI THƠ THEO TIẾT TẤU I. Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca - Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản. - Tập nói thơ theo tiết tấu của bài hát “Lý cây xanh”( HS khá, giỏi). II. Kỉ năng sống: - GD hs yêu thiên nhiên, quê hương đất nước. III. Chuẩn bị: - Đàn, máy nghe. - Nhạc cụ gõ ( song loan, thanh phách…) - Sưu tầm một số bài thơ 4 chữ IV. Các hoạt động dạy- học chủ yếu: 1. Ổn định tổ chức: nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát 3. Bài mới: Trầần Tầấn Thiện 13 Trường TH Phường 2 Hoạt động của GV *Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Lí cây xanh. - Cho HS nghe giai điệu bài hát Lí cây xanh - Hỏi HS tên bài hát vừa được nghe giai điệu, đó là dân ca miền nào. - Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức + Bắt giọng cho HS hát ( GV giữ nhịp bằng tay) + Đệm đàn và bắt nhịp cho HS + Cho HS hát và võ tay đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca. - Hướng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ họa ( vỗ tay hoặc gõ đệm theo nhịp, chân nhún nhịp nhàng - Mời HS lên biểu diễn trước lớp - Nhận xét * Hoạt động 2: tập nói thơ theo tiết tấu - GV hướng dẫn HS tập vỗ tay hoặc gõ đệm theo âm hình tiết tấu. - Sau khi HS đọc và vỗ tay nhuần nhuyễn âm hình tiết tấu của bài Lí cây xanh, GV cho HS nói theo âm hình tiết tấu bài Lí cây xanh - Từ cách nói theo âm hình tiết tấu trên, GV cho HS vận dụng vào các bài thơ 4 chữ để đọc theo âm hình - GV cho HS biết: Bài thơ trên nói về các loài chim như: Chim sáo, chim liếu tiếu, chim chìa vôi… * Hoạt động 3: Giáo dục kỉ năng sống. - HS biết vận dụng những gi đã học Giáo án âm nhạc 1- Năm học 2011-2012 Hoạt động của HS - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe giai điệu bài hát - Trả lời:+ Bài hát: Lí cây xanh + Dân ca Nam Bộ - Hát theo hướng dẫn của GV + Hát không có nhạc + Hát theo nhạc đệm + Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca.( HS luyện tập theo hình thức hát tập hể, nhóm, tổ…) - Hát kết hợp với vận động phụ họa theo hướng dẫn - HS biểu diễn trước lớp - Chú ý nghe và xem GV làm mẫu. + HS đọc âm hình tiết tấu bằng âm tượng thanh : ta + HS đọc kết hợp vỗ, gõ theo âm hình tiết tấu ( nhiều lần để nhớ âm hình tiết tấu) - HS đọc bài Lí cây xanh theo tiết tấu ( kết hợp sử dụng nhạc cụ gõ, gõ theo tiết tấu) + Cả lớp + Từng dãy, nhóm + Cá nhân - HS tiếp tục đọc các câu thơ 4 chữ khác theo hương dẫn ( vừa đọc vừa gõ theo tiết tấu) 4. Củng cố: - Kết thúc tiết học, GV có thể đệm đàn cùng hát lại với HS bài hát Lí cây xanh ( hoặc mở băng mẫu để HS hát và gõ đệm thật nhịp nhàng) - Nhận xét ( khen cá nhân tốt, nhắc nhở . 5. Dặn dò: - Dặn HS về ôn lại bài hát Lí cây xanh. Tập vỗ tay đúng phách và đúng tiết tấu lời ca. Trầần Tầấn Thiện 14 Trường TH Phường 2 Tuần 10 : Tiết: 10 Giáo án âm nhạc 1- Năm học 2011-2012 Ngày soạn: 23.10.2011 Ngày giảng: 25,27,28.10.2011 Ôn Tập Hai Bài Hát: TÌM BẠN THÂN, LÝ CÂY XANH I. Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của 2 bài hát. - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. - Biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản. - Thuộc lời ca 2 bài hát, biết gõ đệm theo tiết tấu lời ca, biết đọc thơ 4 chữ theo tiết tấu của bài “ Lí cây xanh” ( HS khá, giỏi). II. Kỉ năng sống: - Vận dụng những kỉ năng đã học vào thực tế. III. Chuẩn bị: - Đàn, máy nghe và băng nhạc. - Nhạc cụ gõ ( song loan, thanh phách…). IV. Các hoạt động dạy- học chủ yếu: 1. Ổn định tổ chức: nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát. 3. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS *Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Tìm bạn thân - Cho HS nghe giai điệu bài hát Tìm bạn thân. - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe giai điệu bài hát - Đoán tên bài hát và tác giả - Hỏi HS tên bài hát vừa được nghe giai điệu, ai + Bài : Tìm bạn thân là tác giả sáng tác bài hát. + Tác: Việt Anh - Hát theo hướng dẫn của GV - Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình + Hát không có nhạc thức. + Hát theo nhạc đệm + Bắt giọng cho HS hát ( GV giữ nhịp bằng tay) + Hát kết hợp vỗ tay đệm + Đệm đàn và bắt nhịp cho HS - Hát kết hợp với vận động phụ họa + Cho HS hát và vỗ tay theo phách , theo tiết tấu - HS biểu diễn trước lớp lời ca + Từng nhóm - Hướng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ họa + Cá nhân - Mời HS lên biểu diễn trước lớp ( hát kết hợp - HS lắng nghe vận động phụ họa - Nhận xét - HS nghe giai điệu và tiết tấu lời ca, trả lời. *Hoạt động 2: Ôn tập bài hát lí cây xanh + Bài hát: lí cây xanh - GV cho HS nghe giai điệu bài hát kết hợp vỗ + Dân ca Nam Bộ tay theo tiết lời ca để HS đoán tên bài hát, dân ca - HS ôn hát theo hướng dẫn: miền nào. + cả lớp hát + Từng dãy, nhóm, cá nhân hát. - GV hướng dẫn HS ôn bài hát Lí cây xanh. - HS tập kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách và tiết tấu lời ca. - Hướng dẫn HS ôn nói thơ 4 chữ theo tiết tấu - HS tập biểu diễn kết hợp vận động phụ họa bài Lí cây xanh. - HS thực hiện đọc thơ và vỗ hoặc gõ đệm theo tiết tấu. Sử dụng thanh phách để gõ đệm Trầần Tầấn Thiện 15 Trường TH Phường 2 Giáo án âm nhạc 1- Năm học 2011-2012 *Hoạt động 3: Kỉ năng sống. - HS vận dụng đ những kỉ năng đã được học vào - HS lắng nghe và ghi nhớ đời sống hằng ngày. 4. Củng cố: - Kết thúc tiết học, GV nhận xét ( khen cá nhân và những nhóm biểu diễn tốt, nhắc nhở những nhóm chưa đạt cần cố gắng hơn) . 5. Dặn dò: - Nhắc HS về ôn lại 2 bài hát đã được học. ......................................................................... Tuần 11 : N gà y so ạ n: 31 .1 0. 20 11 Tiết: N gà y d ạy : 01 ,0 3, 04 .1 0. 20 11 11 Học hát bài: Đàn Gà Con (Nhạc: Phi - Líp - Pen - Cô; Lời: Việt Anh) I.Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu với lời 1 của bài hát. Trầần Tầấn Thiện 16 Trường TH Phường 2 Giáo án âm nhạc 1- Năm học 2011-2012 -Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. - Biết gõ đệm theo phách( HS khá, giỏi). II. Kỉ năng sống: - Giáo dục các em biết yêu mến các loài vật nuôi. III. Chuẩn bị: - Hát chuẩn xác bài Đàn gà con - Nhạc cụ đệm, gõ ( song loan, thanh phách…), IV. Các hoạt động dạy- học chủ yếu: 1. Ổn định tổ chức: Nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: GV đàn giai điệu một trong hai bài hát vừa ôn ở tiết trước, hỏi HS nhắc lại tên bài hát, cho cả lớp hát lại. 3. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS *Hoạt động1: Dạy bài hát Đàn gà con -Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát. - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe - Cho HS nghe băng hát mẫu hoặc GV vừa đệm vừa - Nghe băng mẫu ( hoặc GV hát mẫu) hát. - Hướng dẫn HS tập đọc lời ca GV cho HS đọc thuộc - Tập đọc lời ca theo hướng dẫn của GV. từng lời theo tiết tấu). Mỗi lời ca có 4 câu. - Tập hát từng câu, mỗi câu cho HS hát hai, ba lần để - Tập hát từng câu theo hướng dẫn của GV, thuộc lời và giai điệu bài hát. Hát đúng giai điệu và tiết tấu theo hướng - Sau khi tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần dẫn của GV để thuộc lời và giai điệu bài hát. - Hát lại nhiều lần theo hướng dẫn của GV, - Sửa cho HS ( nếu các em hát chưa đúng yêu cầu), chú ý phát âm rõ lời, tròn tiếng. nhận xét. + Hát đồng thanh *Hoạt động 2: Hát kết hợp với gõ đệm theo phách. + Hát theo dãy, nhóm - Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo + Hát cá nhân phách, GV làm mẫu. - HS xem GV thực hiện mẫu Trông kia đàn gà con lông vàng - Hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, sử x x x x dụng các nhạc cụ gõ song loan, thanh Đi theo mẹ tìm ăn trong vườn phách, trống nhỏ. Theo hướng dẫn của GV. x x x x ( GV hướng dẫn cách sử dụng nhạc cụ gõ cho HS, gồm: thanh phách, song loan, trống nhỏ.) - HS thực hiện theo nhóm, dãy, cá nhân. *Hoạt động 3: Kỉ năng sống: - Góp phần giáo dục HS biết yêu mến và chăm sóc các loài vật nuôi trong nhà cũng như các loài vật sống ngoài thiên nhiên. 4. Củng cố: - Hỏi HS nhắc lại tên bài hát, tác giả bài hát - Cho HS đứng lên ôn lại bài hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách một lần trước khi kết thúc tiết học. Nhận xét chung ( khen những em hát thuộc lời, đúng giai điệu, tiết tấu, biết hát kết hợp gõ đệm theo phách đúng yêu cầu, nhắc nhở những em chưa tập trung trong tiết học cần cố gắng hơn) 5. Dặn dò: - Dặn HS về ôn bài hát vừa tập. Trầần Tầấn Thiện 17 Trường TH Phường 2 Giáo án âm nhạc 1- Năm học 2011-2012 Tuần 12 : Tiết: 12 Ngày soạn: 31.10.2010 Ngày giảng: 02.11.2010 Ôn Tập Bài Hát: ĐÀN GÀ CON I. YÊU CẦU: - Biết hát đúng 2 lời của bài hát và biết hát kết hợp với vận động phụ hoạ đơn giải. II. CHUẨN BỊ: - Nhạc cụ quen dùng. - Chuẩn bị vài động tác vận động phụ họa để hướng dẫn HS III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU: 1. Ổn định tổ chức: nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát 3. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe giai điệu bài hát - Trả lời: + Bài: Đàn gà con+ Nhạc của Phi-líp-pen- cô, Lời Việt của Việt Anh - Hát theo hướng dẫn của giáo viên + Hát đồng thanh, dãy nhóm, cá nhân - Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách - Hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu lời ca - HS thực hiện từng động tác theo hướng dẫn của GV - Hát kết hợp với vận động phụ họa theo hướng dẫn HS có thể nghĩ ra các động tác khác để thể hiện cho các bạn cùng xem. - HS biểu diễn trước lớp. - Tự nhận xét các nhóm, cá nhân biểu diễn ( em thấy nhóm nào, bạn nào biểu diễn hay nhất) - HS thực hiện theo hướng dẫn - HS lắng nghe - Ghi nhớ * Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Đàn gà con - Cho HS nghe giai điệu bài hát Đàn gà con - Hỏi HS tên bài hát vừa được nghe giai điệu, nhạc sĩ nào sáng tác. - Hướng dẫn HS ôn lại 2 lời bài hát để giúp HS hát Trầần Tầấn Thiện 18 Trường TH Phường 2 Giáo án âm nhạc 1- Năm học 2011-2012 thuộc lời ca và đúng giai điệu, bằng nhiều hình thức + Hát đồng thanh - Cho HS hát và vỗ tay đệm theo phách - Hướng dẫn HS hát và vỗ tay theo tiết tấu lời ca. Trông kia đàn gà con lông vàng x x x x x x x * Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ - Hướng dẫn HS vài động tác vận động phụ họa + Lời 1: Câu 1 và 2 một tay chống hông, tay kia đưa ngón trỏ chỉ bên trái – phải, câu 3 và 4 tay hơi co lên ngang hông, chân nhấp hơi nhanh như động tác chạy + Lời 2: Câu 1 diễn tả động tác vung thóc, câu 2 như đang uống nước, câu 3 và 4 động tác tay như lời 1, chân bước tại chỗ theo phách, ngực hơi ưỡn về phía trước như sau khi ăn no. - GV khuyến khích HS tự nghĩ ra những động tác khác để minh họa nhằm phát huy tính tích cực, khả năng tư duy sáng tạo của các em. * Hoạt động 3: Tổ chức cho HS biểu diễn trước lớp - Mời HS lên biểu diễn trước lớp - Nhận xét HS biểu diễn * Hoạt động 4: Củng cố – Dặn dò - Kết thúc tiết học, GV có thể đệm đàn cùng hát lại với HS bài hát đã học - Nhận xét( khen cá nhân và những nhóm biểu diễn tốt, nhắc nhở những nhóm chưa đạt cần cố gắng hơn) - Dặn HS về ôn lại bài hát đàn gà con . tiết tấu lời ca. Trầần Tầấn Thiện 19 Trường TH Phường 2 Tuần 13 : Tiết: 13 Giáo án âm nhạc 1- Năm học 2011-2012 Ngày soạn: 07.11.2010 Ngày giảng: 09.11.2010 Học Hát Bài: SẮP ĐẾN TẾT RỒI (Nhạc Và Lời: Hoàng Vân) I. YÊU CẦU: -Biết hát theo giai điệu và lời ca. Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách của bài hát. II. CHUẨN BỊ: - Hát chuẩn xác bài Sắp đến Tết rồi - Nhạc cụ đệm, gõ ( song loan, thanh phách…), máy nghe, băng hát mẫu III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU: 1. Ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: GV cho cả lớp hát lại bài hát Đàn gà con. GV bắt giọng hoặc đệm đàn 3. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS * Hoạt động 1: Dạy bài hát Sắp đến Tết rồi - Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe ( Nhạc sĩ Hoàng Vân là tác giả của nhiều ca khúc viết cho tuổi thơ như: Em yêu trường em, Con chim vành khuyên, Mùa hoa phượng nở… ông đã được nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học – Nghệ thuật) - Nghe băng mẫu hoặc nghe GV hát - Cho HS nghe băng hát mẫu mẫu - Hướng dẫn HS tập đọc lời ca theo tiết tấu bài hát ( Bài hát - Tập đọc lời ca theo hướng dẫn của chia làm 4 câu hát) GV. - Tập hát từng câu, mỗi câu cho HS hát hai, ba lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. Nhắc HS lấy hơi giữa mỗi câu hát - Tập đọc lời ca theo hướng dẫn của - Cuối bài hát, GV hướng dẫn HS vỗ tay theo tiết tấu đã GV.Hát đúng giai điệu và tiết tấu theo quy định ( xem SGK) hướng dẫn của GV. - Sau khi tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần để - Hát lại nhiều lần theo hướng dẫn của thuộc lời và giai điệu bài hát GV, chú ý phát âm rõ lời, tròn tiếng - Sửa cho HS + Hát đồng thanh. * Hoạt động 2: Hát kết hợp với gõ đệm theo theo phách + Hát theo dãy, nhóm và tiết tấu lời ca + Hát cá nhân - Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách. GV - HS xem GV thực hiện mẫu làm mẫu Sắp đến Tết rồi, đến trường rất vui - Hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo x x xx x x xx phách theo hướng dẫn của GV. Sắp đến Tết rồi, đến trường rất vui x x x x x x x x - Hướng dẫn HS hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng theo - HS thực hiện theo hướng dẫn nhịp * Hoạt động 3: Củng cố – Dặn dò - Cho HS đứng lên ôn lại bài hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ - HS thực hiện theo hướng dẫn đệm theo phách và tiết tấu lời ca trước khi kết thúc tiết học - HS trả lời - Hỏi HS nhắc lại tên bài hát, tác giả bài hát - Chú ý nghe GV nhận xét, dặn dò và Trầần Tầấn Thiện 20
- Xem thêm -