Tài liệu Giáo án âm nhạc 1 cả năm theo chuẩn có khuông nhạc minh họa

  • Số trang: 32 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 121 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tuần : Tiết: 1 1 Học hát: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP (Dân Ca Nùng – Đặt Lời: Anh Hoàng) Ngày soạn: 15/08/2013 Ngày giảng: 19 - 22/08/2013 I. Yêu cầu - Biết một bài hát mới dành cho thiếu nhi. - Biết hát theo giai điệu, lời ca,vỗ tay và gõ đệm theo bài hát. - Giáo dục các em biết yêu nét văn hóa của dân tộc ta nhiều hơn. II. Chuẩn bị của giáo viên: - Hát chuẩn xác bài quê hương tươi đẹp. - Nhạc cụ đệm, gõ ( song loan, thanh phách), máy nghe, băng hát mẫu. - Tranh minh hoạ, ( Nếu có) về dân tộc ít người thuộc vùng núi phía Bắc. III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu. 1. Ổn định tổ chức: Nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Không tiến hành vì là bài đầu tiên 3. Bài mới: ======================================================================== Hoạt động của giáo viên  Hoạt động 1: Dạy bài hát Quê hương Hoạt động của học sinh tươi đẹp. - Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát. -Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe - Cho HS nghe băng hát mẫu( GV vừa đệm đàn - Nghe băng mẫu ( hoặc nghe GV vừa hát). hát mẫu) - GV đệm đàn cho HS luyện thanh. - Luyện thanh La la la la la la la la la la - Hướng dẫn HS tập đọc lời ca từng câu ngắn ( - Tập đọc lời ca theo hướng dẫn bài chia làm 5 câu). -Tập hát từng câu, mỗi câu cho HS hát 2 – 3 của GV. lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. - Tập hát từng câu theo hướng dẫn - Chú ý những tiếng cuối cấu hát ứng với của GV. trường độ từng nốt để nhắc HS ngân đúng - Chú ý tư thế ngồi hát ngay ngắn. Hát ngân đúng phách theo hướng phách - Sau khi tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều dẫn của GV. lần để thuộc lời và giai điệu bài hát theo nhiều - HS thực hiện hướng dẫn của GV + Hát đồng thanh. cách. + Hát theo dãy, nhóm. - Sửa cho HS ( nếu các em hát chưa đúng yêu + Hát cá nhân - HS sữa sai cầu), nhận xét.  Hoạt động 2: Hát kết hợp với vận động phụ họa. - Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gỗ đệm - HS hát kết hợp gõ đệm theo phách theo phách. Quê hương em biết bao tươi đẹp… x x x x ======================================================================== - GV hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo phách ( mỗi bên gõ 2 phách). - GV thuyết trình sơ qua về nét văn hóa của dân tộc Nùng. Giáo dục các em phải biết yêu - HS lắng nghe và ghi nhớ. quê hương đất nước và yêu nét văn hóa của dân tộc mình.  Hoạt động 3: Củng cố – dặn dò: - Hỏi HS nhắc lại tên bài hát, dân ca của dân - Trả lời tộc nào? - Nhận xét chung ( khen thưởng các em thuộc + Bài; Quê hương tươi đẹp. lời, gõ phách và biết vận động phụ họa nhịp + Dân ca Nùng nhàng, đúng yêu cầu; nhắc nhở các em yêu cầu - Chú ý nghe GV nhận xét, dặn dò trung trong tiết học cần cố gắng hơn). Dặn HS và ghi nhớ về ôn bài hát vừa tập Tuần : Tiết: 2 2 Ngày soạn: Ngày giảng: Ôn Tập Bài: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP 25/08/2013 26 - 29/08/2013 I. Yêu cầu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. - Biết hát và vỗ tay đệm theo bài hát, đệm theo tiết tấu bài hát. - Giáo dục cho các em hiểu rõ hơn về truyền thống dân tộc ta. II. Chuẩn bị của giáo viên: - Đàn, máy nghe và băng nhạc. - Nhạc cụ gõ ( Song loan, thanh phách) III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu. 1. Ổn định tổ chức: Nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát ======================================================================== 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên  Hoạt động 1 : Ôn bài hát quê hương Hoạt động của học sinh tươi đẹp. - Cho HS nghe giai điệu bài hát Quê hương - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe giai điệu bài hát. tươi đẹp. - Hỏi HS tên bài hát vừa được nghe giai điệu, - Trả lời: đó là dân ca của dân tộc nào? + Tên bài hát: Quê hương tươi đẹp + Dân ca của dân tộc Nùng - GV đệm đàn cho HS luyện thanh La la la la la - Luyện thanh la la la la la - Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình - Hát theo hướng dẫn của GV thức: + Hát không có nhạc. + Bắt giọng cho HS hát + Hát theo nhạc đệm + Đệm đàn và bắt nhịp cho HS. + Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm + Cho HS hát và vỗ tay đệm theo phách theo phách. - Hướng dẫn HS đứng hát kết hợp nhún chân - Hát kết hợp với vận động phụ họa nhịp nhàng ( tiếng quê bước sang trái nhún theo hướng dẫn. chụm hai chân, tiếng bao bước sang phải) theo nhịp 2 - Mời HS lên biễu diễn trước lớp. - HS biễu diễn trước lớp: + Từng nhóm + Cá nhân - Nhận xét: - HS lắng nghe  Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu lời ca. ======================================================================== - GV hát và vỗ tay theo tiết tấu lời ca - Chú ý nghe và xem GV làm mẫu - Hướng dẫn HS hát và vỗ tay theo tiết tấu -HS thực hiện gõ đệm theo tiết tấu. + Cả lớp. + Từng dãy, nhóm + Cá nhân - Nhận xét ( có thể mời HS nhận xét trước khi - Nhận xét các bạn hát và vỗ tay GV nhận xét) theo tiết tấu lời ca ( xem bạn nào, nhóm nào thực hiện đúng, hay nhất, nhóm nào chưa đều)  Hoạt động 3: Củng cố – Dặn dò -GV đệm đàn cùng hát lại với HS đã học. ( hoặc - HS thực hiện đúng hướng dẫn. mở băng mẫu để HS hát và vận động theo nhạc) - Nhận xét ( khen cá nhân và những nhóm biểu - HS lắng nghe diễn tốt, nhắc nhở những nhóm chưa đạt cần cốgắng hơn. - Dặn HS về ôn lại bài hát Quê hương tươi đẹp, Ghi nhớ tập võ tay đúng phách và đúng tiết tấu lời ca. Ngày 3 giảng: 03 06/09/ 2013T uần: Ngày soạn: 01/09/2013 ======================================================================== Học Hát: MỜI BẠN VUI MÚA CA3 (Nhạ c và lời: Phạ m Tuyê n) Tiết: I. Yêu cầu: - Biết hát theo giai điệu và lời ca. - Biết hát kết hợp vỗ tay đệm theo bài hát - Biết gõ đệm theo phách của bài hát. II. Chuẩn bị của GV: - Hát chuẩn xác bài Mời bạn vui múa ca. - Nhạc cụ đệm, gõ ( song loan, thanh phách…), máy nghe, băng hát mẫu III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu. 1. Ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Hỏi HS nhắc lại tên bài hát đã học ở tiết trước, cho cả lớp hát lại. 3. Bài mới: ======================================================================== Hoạt động của giiáo viên Hoạt động của học sinh  Hoạt động 1:Dạy bài hát Mời bạn vui múa ca. - Ngồi ngay ngắn, chú ý - Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát. Bài hát này được trích từ nhạc cảnh Mèo đi câu cá nghe của nhạc sĩ Phạm Tuyên. - Cho HS nghe băng hát mẫu - Nghe băng mẫu - Đánh đàn cho HS luyện giọng - HS luyện giọng - Hướng dẫn HS tập đọc lời ca từng câu ngắn - Tập đọc lời ca theo hướng dẫn của GV. - Đọc mẫu, có thể đọc theo tiết tấu lời ca đẻ khi ghép giai điệu vào HS dễ thuộc hơn. - Tập hát từng câu, mỗi câu cho HS hát hai, ba lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. - Chú ý những chổ lấy hơi ( sau nốt trắng) để hướng dẫn HS lấy hơi và ngân đúng phách. - Tập hát từng câu theo hướng dẫn của GV. - Chú ý tư thê ngồi hát ngay ngắn. Hát ngân đúng phách theo hướng dãn của GV. - Sau khi tập xong bài hát , cho HS hát lại nhiều lần để - Hát lại nhiều lần theo hướng dẫn của GV, chú ý thuộc lời và giai điệu bài hát phát âm rõ lời, tròn tiếng - Sửa cho HS ( nếu các em hát chưa đúng yêu cầu) + Hát đồng thanh. + Hát theo dãy, nhóm + Hát cá nhân .  Hoạt động 2: Hát kết hợp với vận động phụ họa - Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách. - Hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, sử dụng các nhạc Chim ca líu lo. Hoa như đón chào. cụ gõ: Song loan, thanh x x xx x x xx phách, trống nhỏ,… theo hướng dẫn của GV. - Hướng dẫn HS ôn hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu lời - Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca ( dùng thanh ca. ======================================================================== Chim ca líu lo. Hoa như đón chào. phách ) x x x x x x x x  Hoạt động 3: Củng cố – dặn dò. - Cho HS ôn lại bài hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm -Ôn lại bài hát theo hướng dẫn của GV. theo phách một lần trước khi kết thúc tiết học. - Trả lời: - Hỏi HS nhắc lại tên bài hát, tác giả bài hát. + Bài : mời bạn vui múa ca. + Tác giả Phạm Tuyên. - Nhận xét chung ( khen những em hát thuộc lời, gõ - Chú ý nghe giáo viên nhận phách và biết vận động phụ họa nhịp nhàng, đúng yêu xét. cầu; nhắc nhỡ những em chưa tập trung trong tiết học cần cố gắng hơn ). - HS ghi nhớ - Dặn HS về ôn lại bài hát vừa tập . Tuần : Tiết: 4 4 Ngày soạn: 07/09/2013 Ngày giảng: 09 – 12/09/2013 Ôn Tập Bài Hát: MỜI BẠN VUI MÚA CA Trò Chơi: Theo Bài Đồng Dao Ngựa Ông Đã Về I.Yêu cầu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản - Tham gia tập biểu diễn bài hát. - Tham gia trò chơi II. Chuẩn bị của giáo viên: - Đàn đệm, máy nghe và băng nhạc - Nhạc cụ gõ ( song loan, thanh phách…) ======================================================================== - Nắm vững trò chơi, chuẩn bị một vài thanh tre hoặc que dài 0,5m giả làm roi ngựa. III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu. 1. Ổn định tổ chức: Nhắc nhở HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn tập 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh  Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Mời bạn vui múa ca. - Cho HS nghe giai điệu bài hát Mời bạn vui - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe giai điệu bài hát. múa ca. - Hỏi học sinh tên bài hát vừa được nghe giai - Đoán tên bài hát và tác giả điệu, sáng tác của nhạc sĩ nào. + Tên bài: Mời bạn vui múa ca. + Tác giả: Phạm Tuyên - GV đánh đàn cho HS luyện thanh - HS luyện thanh - Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều - Hát theo hướng dẫn của GV hình thức. + Bắt nhịp cho HS hát (GV giữ nhịp bằng tay) + Hát không có nhạc + Cho HS hát và vỗ tay đệm theo phách, theo + Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca. tiết tấu lời ca. - Hướng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ - Hát kết hợp với vận dộng phụ họa họa (vỗ tay, chân nhún nhịp nhàng sang trái, theo hướng dẫn. sang phải theo nhịp bài ca). - Mời HS lên biểu diễn trước lớp. - HS biễu diễn trước lớp. - Nhận xét - HS lắng nghe và sữa sai  Hoạt động 2: Trò chơi theo đồng dao: Ngựa ông đã về. ======================================================================== - Hướng dẫn HS đọc câu đồng dao theo âm - Chú ý nghe GV đọc mẫu. hình tiết tấu. Nhong nhong nhong ngựa ông đã về Cắt cỏ Bồ Đề cho ngựa ông ăn - HS thực hiện đọc câu đồng dao và vỗ tay hoặc gõ đệm theo tiết tấu. Sử dụng thanh phách để gõ đệm. - Sau khi đã đọc thuộc bài đồng dao đúng tiết - HS nghe hướng dẫn và tham gia trò tất, GV hướng dẫn HS trò chơi “ cưỡi ngựa” chơi, mỗi đội chia thành hai nhóm như sau: ( nam, nữ). Nhóm nam thi trước. Các + HS Nam: Miệng đọc câu đồng dao, hai bạn còn lại ở dưới lớp vừa đọc đồng chân kẹp que giả làm ngựa vào đầu gối và thanh bài đồng dao vừa vỗ tay theo nhảy theo phách, ai để rơi que là thua cuộc. phách. + HS nữ: Một tay cầm roi ngựa, một tay giả như đang nắm cương ngựa, chân nhảy theo phách, ai nhảy không đúng là thua.  Hoạt động 3: Củng cố – Dặn dò. - Kết thúc tiết học, GV có thể đệm đàn cùng - HS ôn hát theo hướng dẫn hát lại với HS bài hát Mời bạn cùng múa ca ( hoặc mở băng mẫu để HS hát và vận động theo nhạc. - Nhận xét ( khen cá nhân và những nhóm - HS lắng nghe và ghi nhớ biễu biễn chưa đạt cần cố gắng hơn). Tuần 5 Ngày soạn: : Tiết: 5 Ngày giảng: Ôn tập hai bài hát: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP, MỜI BẠN VUI MÚA CA 14/09/2013 16 – 19/09/2013 I. Yêu cầu: - Biết hát theo đúng lời ca 2 bài hát. - Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản và tham gia biểu diễn bài hát. - Biết hát kết hợp vỗ tay theo bài hát. II. Chuẩn bị của giáo viên: ======================================================================== - Đàn, máy nghe, băng nhạc - Nhạc cụ gõ ( song loan, thanh phách…) - Một vài thanh tre hoặc que dài 0,5m giả làm roi ngựa III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 1. Ổn định tổ chức: Nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát 3. Bài mới: - GV cho HS nghe giai điệu hai bài hát rồi cho HS đoán tên từng bài hát. - Bắt nhịp cho HS hát kết hợp luyện giọng. Hoạt động của giáo viên  Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Quê hương Hoạt động của học sinh tươi đẹp. - Cho HS nghe lại giai điệu bài hát Quê hương - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe giai tươi đẹp điệu bài hát. - Hỏi HS tên bài hát vừa được nghe giai điệu, là + Quê hương tươi đẹp dân ca của dân tộc nào? + Dân ca Nùng - Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình - Hát theo hướng dẫn của giáo thức: viên + Bắt giọng cho HS hát ( GV giữ nhịp bằng tay) + Đệm đàn và bắt nhịp cho HS. + Hát không có nhạc + Cho HS hát và vỗ tay đệm theo phách, tiết tấu + Hát theo nhạc đệm lời ca ( Hoặc gõ đệm) + Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm + Hướng dẫn HS hát kết hợp với vận động phụ theo phách, tiết tấu lời ca. hoạ. (Nhún theo nhịp) + Hát kết hợp với vận động phụ - Mời HS lên biểu diễn trước lớp ( Hát kết hợp hoạ theo hướng dẫn. vận động phụ họa) - HS biểu diễn trước lớp + Từng nhóm. ======================================================================== - Nhận xét + Cá nhân  Hoạt động 2: Ôn tập bài hát Mời bạn vui múa ca. - GV treo tranh minh hoạ kết hợp cho HS nghe giai điệu bài hát để HS đoán tên bài hát, tác giả - HS xem tranh, nghe giai điệu và trả lời: sáng tác. + Bài hát: Mời bạn vui múa ca. - GV hướng dẫn HS ôn bài hát ( Cách thức như ở + Tác giả: Phạm Tuyên - HS ôn hát theo hướng dẫn. bài Quê hương tươi đẹp) + Cả lớp hát. - Cho HS hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo + Từng dãy, nhóm, cá nhân hát. phách và tiết tấu lời ca. - HS hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ - Nhận xét đệm theo phách và tiết tấu lời ca.  Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò. - HS lắng nghe và ghi nhớ. - Kết thúc tiết học, GV nhận xét ( khen cá nhân và những nhóm biểu diễn tốt, nhắc nhở những - HS lắng nghe và ghi nhớ. nhóm chưa đạt cần cố gắng hơn). Nhắc HS về ôn lại 2 bài hát đã học Tuần : Tiết: 6 Ngày soạn: 21/09/2013 6 Ngày giảng: 23– 26/09/2013 Học Hát Bài: TÌM BẠN THÂN (Nhạc và lời: Việt Anh) I.Yêu cầu: - Biết thêm một bài hát dành cho thiếu nhi. ======================================================================== - Biết hát theo giai điệu với lời 1 của bài hát. Biết hát kết hợp vỗ tay theo lời 1 của bài hát. - Giáo dục các em biết quý trọng tình bạn. II. Chuẩn bị của GV: - Hát chuẩn xác bài Tìm bạn thân - Nhạc cụ đệm, gõ ( song loan, thanh phách…), máy nghe, băng hát mẫu III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu. 1. Ổn định tổ chức: Nhắc nhở HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Hỏi HS nhắc lại tên bài hát đã ôn ở tiết trước, cho cả lớp hát lại. GV đệm đàn và bắt giọng, gọi một vài em hát lại, GV nhận xét 3. Bài mới Hoạt động của giáo viên  Hoạt động 1: Dạy bài hát Tìm bạn thân - Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát + Giới thiệu qua cho HS biết: Bài hát này có 2 lời ca, tiết tấu rộn ràng, giai điệu đẹp, nói về tình bạn thân ái của Tuổi nhi đồng thơ ngây. + Bài hát được tác giả Việt Anh sáng tác vào khoảng năm 1960. Cho đến nay vẫn được các thế hệ trẻ em hát và ghi nhớ - Cho HS nghe băng hát mẫu hoặc GV vừa đệm đàn vừa hát. - Hướng dẫn HS tập đọc lời ca. Chia lời 1 thành 4 câu. + Đọc mẫu, có thể đọc theo tiết tấu lời ca để khi ghép giai điệu vào HS dễ thuộc hơn. - GV dánh đàn cho HS luyện giọng Hoạt động của học sinh - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe - Nghe băng mẫu ( hoặc nghe GV hát mẫu) - HS tập đọc lời ca - HS luyện giọng - Tập hát từng câu theo hướng ======================================================================== - Tập hát từng câu, mỗi câu cho HS hát hai, ba lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. Chú ý những chổ lấy hơi ( sau mỗi câu hát) để hướng dẫn HS lấy hơi và ngân đúng phách. - Sau khi tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát theo nhiều hình thức. dẫn của GV. Chú ý tư thế ngồi hát ngay ngắn. hát đúng giai điệu và tiết tấu theo hướng dẫn của GV. - Hát lại nhiều lần theo hướng dẫn của GV , chú ý phát âm rõ lời, tròn tiếng + Hát đồng thanh + Hát theo dãy, nhóm + Hát cá nhân - HS xem GV hát và gõ đệm theo - Sửa cho HS ( nếu các em hát chưa đúng yêu phách cầu), nhận xét.  Hoạt động 2: Hát kết hợp với gõ đệm theo - Hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách. - Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, sử dụng các nhạc cụ gõ: song loan, thanh phách, trống phách. GV làm mẫu: nhỏ…theo hướng dẫn của GV Nào ai ngoan ai xinh ai tươi. - HS trình bày x x x x - GV cho HS vỗ tay nhiều lần dến khi nào thuần thục - HS lắng nghe. - GV chỉ định một số em lên trình bày trước lớp  Hoạt động 3: Củng cố – Dặn dò. - GV thuyết trình: Qua bài hát các em phải biết trân trọng tình bạn, tìm bạn tốt để chơi, phải biết giúp đỡ bạn bè và phải sống hòa đồng với mọi - HS thực hiện theo yêu cầu của GV. người. - GV khen thưởng những em có tinh thần học tập tốt, tuyên dương và khích lệ các em để các em cố găng học hơn. - Cho HS đứng lên ôn lại bài hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách một lần trước khi kết thúc bài học ======================================================================== Tuần : Tiết: 7 7 Ngày soạn: 28/09/2013 Ngày giảng: 30/09 – 03/10/2013 Học Hát Bài: TÌM BẠN THÂN (tiếp theo) I. Yêu cầu: - Biết hát đúng 2 lời của bài hát. - Biết hát kết hợp một vài động tác phụ hoạ. - Giáo dục các em biết quý trọng tình bạn. II. Chuẩn bị của giáo viên: - Hát chuẩn xác bài Tìm bạn thân - Nhạc cụ đệm, gõ ( song loan, thanh phách…), máy nghe, băng hát mẫu - Chuẩn bị vài động tác vận động phụ họa. III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu. 1. Ổn định tổ chức: Nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong khi học lời 2 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên  Hoạt động 1: Dạy bài hát Tìm bạn thân Hoạt động của học sinh - Cho HS nghe băng hát mẫu hoặc GV vừa đệm - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe đàn vừa hát lời 2: băng mẫu - GV đánh đàn cho HS luyện giọng - HS luyện giọng - Hướng dẫn HS tập đọc lời 2. Chia thành 4 câu - Tập đọc lời ca theo hướng dẫn như ở lời 1. của GV. - Dạy hát từng câu lời 2, mỗi câu cho HS hát hai, - Tập hát từng câu theo hướng ba lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. dẫn của GV - Sau khi tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều - Hát lại nhiều lần theo hướng lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. dẫn của GV ======================================================================== - Sửa cho HS ( Nếu các em hát chưa đúng yêu - HS sữa sai cầu), nhận xét - Hướng dẫn HS hát lời 2 và vỗ tay hoặc gõ đệm - HS xem GV hát và gõ đệm theo theo phách. GV làm mẫu. phách - GV nhận xét, sửa cho những em hát chưa đúng - HS lắng nghe và sữa sai hoặc gõ đệm chưa đều.  Hoạt động 2: Hát kết hợp với vận động phụ họa. - Hướng dẫn HS vài động tác vận động phụ họa. - HS xem GV thực hiện động tác + Nhún chân theo phách, nhún chân trái – phải mẫu và thực hiện từng động tác ứng với mỗi phách, thực hiện động tác nhún chân theo hướng dẫn của GV. Chú ý nhịp nhàng suốt bài bát. thực hiện đúng động tác, đều, + Câu 1, 2: Kết hợp với nhún chân, tay giơ lên đẹp. như vẫy gọi bạn.( câu 1 tay trái, câu 2: tay phải) + Câu 3: Giơ hai tay lên tạo thành vòng tròn trên cao, nghiêng mình sang trái, sáng phải theo chân nhún + Câu 4: Tay giữ nguyên ở tư thế 3, chân quay một vòng tại chổ. - Sau khi tập xong GV cho HS hát kết hợp vận - Sau khi tập xong, HS hát kết động phụ họa thật nhịp nhàng. hợp vận động phụ họa thật nhịp nhàng.  Hoạt động 3: Củng cố – Dặn dò - Trước khi kết thúc tiết học, GV cho HS hát kết - HS hát và vận động phụ họa hợp vận động phụ họa cả bài hát, GV đệm đàn theo nhạc hoặc mở băng. - Nhận xét chung ( Khen những HS hát thuộc lời, - Chú ý nghe GV nhận xét, dặn đúng giai điệu, tiết tấu, biết hát kết hợp vận gõ dò và ghi nhớ đệm theo phách và vận động phụ họa). ======================================================================== - Dặn HS về ôn lại bài hát vừa tập. Tuần : Tiết: 8 Ngày soạn: 05/10/2013 8 Ngày giảng: 07 - 10/10/2013 Học Hát Bài: LÝ CÂY XANH (Dân Ca Nam Bộ) I. YÊU CẦU: - HS biết đây là bài hát dân ca Nam Bộ - Biết hát theo giai điệu và kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca. - Giáo dục các em biết yêu quý và trân trọng bản sắc dân tộc II. CHUẨN BỊ: - Hát chuẩn xác bài Lý cây xanh - Nhạc cụ đệm, gõ ( song loan, thanh phách…), máy nghe, băng hát mẫu III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1. Ổn định tổ chức: Nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Hỏi HS nhắc lại tên các bài hát đã học, đệm đàn cho HS hát lại một trong các bài hát, vỗ tay đệm theo phách, nhịp hoặc tiết tấu lời ca. 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên  Hoạt động 1: Dạy bài hát: Lý cây bông - Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát. + Cho HS biết: Bài hát hình thành từ câu thơ lục bát. + Bài Lý cây xanh là dân ca Nam Bộ. Hoạt động của học sinh Ngồi ngay ngắn, chú ý lắng nghe ======================================================================== - GV cho HS xem một vài tranh ảnh phong cảnh - HS xem tranh Nam Bộ - Cho HS nghe băng hát mẫu. - Nghe băng mẫu ( hoặc nghe GV hát mẫu) - GV đánh đàn - HS luyện giọng - Hướng dẫn HS tập đọc lời ca từng câu ngắn. Có thể đọc theo tiết tấu lời ca để ghi ghép giai điệu vào HS dễ thuộc hơn. - Tập hát từng câu, mỗi câu cho HS hát hai, ba lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. - Chú ý những tiếng có luyến như “ đậu” “ trên” “ líu”. - Tập đọc lời ca theo hướng dẫn của GV - Tập hát từng câu một theo hướng dẫn của GV. - Chú ý tư thế ngồi hát. Hát thể hiện đúng những tiếng có luyến - Sau khi tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần - Hát lại nhiều lần theo để thuộc lời và giai điệu bài hát. hướng dẫn của GV, chú ý tư thế học hát. - Sửa cho HS ,nhận xét - HS sữa sai  Hoạt động 2: Hát kết hợp với vận động phụ họa. - Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo - Hát và vỗ tay hoặc gõ đệm phách. theo phách, sử dụng các nhạc Cái cây xanh xanh thì lá cũng xanh cụ gõ: theo hướng dẫn của x x xx x x xx GV. - Hướng dẫn HS hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo - HS hát và gõ đệm theo tiết tiết tấu lời ca. tấu lời ca. Hát tiếng nào, gõ Cái cây xanh xanh thì lá cũng xanh tiếng đó. x x x x x x x x - Sau đó GV hướng dẫn HS hát kết hợp vận động - Hát kết hợp vận động phụ (Nhún chân nhịp nhàng, phách mạnh nhún chân trái, họa, nhún chân nhịp nhàng hai tay chống hông). theo hướng dẫn của GV  Hoạt động 3: Củng cố – Dặn dò - Cho HS đứng lên ôn lại bài hát kết hợp vỗ tay hoặc - Ôn lại bài hát theo hướng gõ đệm theo phách một lần trước khi kết thúc tiết dẫn của GV. học. - Hỏi HS nhắc lại tên bài hát, dân ca của miền nào. - Trả lời + Bài: Lí cây xanh + Dân ca Nam Bộ - GV giáo dục cho HS biết trân trọng, yêu quý bản - Chú ý lắng nghe GV nhận sắc dân tộc, biết giữ gìn và bảo vệ bản sắc dân tộc. xét, dặn dò và ghi nhớ. - Nhận xét: Khen những em hát thuộc lời biết vận động phụ hoạ, đúng yêu cầu; nhắc nhở những em chưa tập trung. ======================================================================== - Dặn HS về ôn tập bài hát vừa tập Tuần : Tiết: - HS ghi nhớ 9 Ngày soạn: 14/10/2012 9 Ngày giảng: 16 - 19/10/2012 Ôn tập bài hát: LÝ CÂY XANH TẬP NÓI THƠ THEO TIẾT TẤU I. YÊU CẦU: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca và biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản. - Tập nói thơ theo tiết tấu của bài hát “Lý cây xanh” - Giúp các em phát âm tiếng Việt rõ hơn. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Đàn, máy nghe và băng nhạc - Nhạc cụ gõ ( song loan, thanh phách…) - Sưu tầm một số bài thơ 4 chữ III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU 1. Ổn định tổ chức: Nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát 3. Bài mới: Bắt cho HS hát một bài kết hợp khởi động giọng Hoạt động của giáo viên  Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Lí cây Hoạt động của học sinh xanh. - Cho HS nghe giai điệu bài hát Lí cây xanh - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe giai điệu bài hát - Hỏi HS tên bài hát vừa được nghe giai - HS trả lời điệu, đó là dân ca miền nào. ======================================================================== - Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều - Hát theo hướng dẫn của GV hình thức: Hát không nhạc, có nhạc, vỗ tay theo phách, theo tiết tấu. - Hướng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ - Hát kết hợp với vận động phụ họa họa ( vỗ tay hoặc gõ đệm theo nhịp, chân theo hướng dẫn nhún nhịp nhàng - Mời HS lên biểu diễn trước lớp - HS biểu diễn trước lớp + Từng nhóm + Cá nhân - Nhận xét - HS lắng nghe  Hoạt động 2: Tập nói thơ theo tiết tấu - GV hướng dẫn HS tập vỗ tay hoặc gõ đệm - Chú ý nghe và xem GV làm mẫu. theo âm hình tiết tấu. Miệng đọc: Ta ta ta ta , ta ta ta ta + HS đọc âm hình tiết tấu bằng âm tượng thanh : ta và kết hợp vỗ, gõ theo âm hình tiết tấu ( nhiều lần để nhớ âm - Sau khi HS đọc và vỗ tay nhuần nhuyễn âm hình tiết tấu) hình tiết tấu của bài Lí cây xanh, GV cho HS - HS đọc bài Lí cây xanh theo tiết tấu ( nói theo âm hình tiết tấu bài Lí cây xanh kết hợp sử dụng nhạc cụ gõ, gõ theo tiết tấu) + Cả lớp + Từng dãy, nhóm - Từ cách nói theo âm hình tiết tấu trên, GV + Cá nhân cho HS vận dụng vào các bài thơ 4 chữ để - HS tiếp tục đọc các câu thơ 4 chữ đọc theo âm hình khác theo hương dẫn ( vừa đọc vừa gõ - GV cho HS biết: Bài thơ trên nói về các theo tiết tấu) loài chim như: Chim sáo, chim liếu tiếu, - HS thực hiện theo hướng dẫn chim chìa vôi… - HS thực hiện theo yêu cầu của GV ========================================================================
- Xem thêm -