Tài liệu Giang hồ thập ác - cổ long

  • Số trang: 2150 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 331 |
  • Lượt tải: 2
vnthuquan

Tham gia: 16/03/2015

Mô tả:

Giang hồ thập ác - Cổ Long
Giang hồ thập ác Cổ Long Cổ Long Giang hồ thập ác Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động Nguồn: http://vnthuquan.net/ Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ. MỤC LỤC Hồi 1 Hồi 2(a) Hồi 2(b) Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Giang hồ thập ác Cổ Long Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Giang hồ thập ác Cổ Long Hồi 43 Hồi 44 Hồi 45 Hồi 46 Hồi 47 Hồi 48 Hồi 49 Hồi 50 Hồi 51 Hồi 52 Hồi 53 Hồi 54 Hồi 55 Hồi 56 Hồi 57 Hồi 58 Hồi 59 Hồi 60 Hồi 61 Hồi 62 Hồi 63 Hồi 64 Hồi 65 Hồi 66 Hồi 67 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Giang hồ thập ác Cổ Long Hồi 68 Hồi 69 Hồi 70 Hồi 71 Hồi 72 Hồi 73 Hồi 74 Hồi 75(a) Hồi 75(b) Hồi 76 Hồi 77 Hồi 78 Hồi 79 Hồi 80 Hồi 81 Hồi 82 Hồi 83 Hồi 84 Hồi 85 Hồi 86 Hồi 87 Hồi 88 Hồi 89 Hồi 90 Hồi 91 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Giang hồ thập ác Cổ Long Hồi 92 Hồi 93 Hồi 94 Hồi 95 Hồi 96 Hồi 97 Hồi 98 Hồi 99 Hồi 100 Hồi 101 Hồi 102 Hồi 103 Hồi 104 Hồi 105 Hồi 106 Hồi 107 Hồi 108 Hồi 109 Hồi 110 Hồi 111 Hồi 112 Hồi 113 Hồi 114 Hồi 115 Hồi 116 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Giang hồ thập ác Cổ Long Hồi 117 Hồi 118 Hồi 119 Hồi 120 Hồi 121 Hồi 122 Hồi 123 Hồi 124 Hồi 125 Hồi 126 Hồi 127 Hồi 128 Cổ Long Giang hồ thập ác Đánh máy: Cao thủ của Nhạn môn quan Hồi 1 Ánh kiếm hƣơng hoa Đã là ngƣời của giới võ lâm, tất phải nghe đến uy danh lừng lẫy của tay kiếm vô địch thiên hạ: Yến Nam Thiên! Và đã là ngƣời của chốn giang hồ, thứ nhất là những thiếu nữ đang độ mơn mỡn đào tơ, tất không sao khỏi mơ ƣớc một dịp nào đƣợc nhìn thấy vẻ hào hoa tuấn tú tuyệt phàm của chàng kiếm sĩ đẹp trai nhất Giang Phong, cũng nhƣ tài múa kiếm vô song của vị kiếm thủ Yến Nam Thiên. Họ là đôi bạn chí thân, gần nhƣ không rời nhau nửa bƣớc, họ đã dám ném từng thỏi vàng xuống đáy nƣớc làm trò chơi, đã từng phung phí hàng loạt chuỗi hạt minh châu chỉ để mua lấy ánh mắt nụ cƣời của các giai nhân lầu xanh trong một đêm ngắn ngủi. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Giang hồ thập ác Cổ Long Thế nhƣng giờ đây một trong hai chàng kiếm sĩ hào hoa ấy đang mặc một chiếc áo vải cục mịch, điều động một cỗ xe không kém phần cũ kỹ tồi tàn, chuyển hành trên một nẻo đƣờng cực kỳ hoang vắng. Nếu hiện tại có ai trông thấy Giang Phong với sắc phục ấy, trong lớp hành trang ấy, sẽ không làm sao tin đƣợc rằng: gã chính là chàng kiếm sĩ phong lƣu đã một thời vắng bóng với mỹ hiệu Ngọc Lang! Thời tiết tháng bảy thật nóng vô cùng, dù hoàng hôn đã buông trùm trên vạn vật, nhƣng hơi nóng gay gắt của ban trƣa vẫn vƣơng vãi trên màu cát vàng tít tắp, trên đầu cây tơi tả lá vàng. Ngƣời cũng nhƣ ngựa đều bải hoải dƣới cái nóng thừa của ngày tàn. Tuy thế, Giang Phong vẫn không ngừng tay roi cứ chốc chốc vụt lên tron trót, thúc giục con ngựa đã mệt nhoài vì đƣờng xa vì nắng cháy, phải luôn luôn cất vó nuốt nhanh đoạn đƣờng dài. Cỗ xe lƣớt đi nhƣ bay, vƣợt qua vùng hoang dã, chừng nhƣ gấp đến một điểm nào trƣớc khi màn đêm buông xuống. Đột nhiên Giang Phong nghe đâu đấy có tiếng gà gáy lên lanh lảnh. Tiếng gà gáy lên giữa buổi chiều tà vắng lặng của miền hoang dã nghe thật não nuột làm sao! Giang Phong cau mày lẩm bẩm : - Lạ nhỉ! Nơi đây không thôn xóm, không dân cƣ, tại sao lại có tiếng gà gáy, mà gáy một cách nghịch thƣờng nhƣ thế? Nhƣ chợt nhớ ra một điều gì, Giang Phong sắc mặt vùng biến đổi. Ánh mắt nhƣ dao của chàng xuyên qua vành nón thủng chiếu ra tận xa xa. Dƣới cội liễu già, chàng trông thấy một con gà trống to lớn dị thƣờng đang vƣơn cổ gáy lên, nhƣng lạ một điều là thân hình bất động y nhƣ đôi chân bị chôn chặt dƣới đất. Dƣới ánh chiều yếu ớt, màu lông của con vật ngời lên chơm chớp nhƣ đập thẳng vào mắt Giang Phong, thứ nhất là đôi mắt của con gà trống lấp lánh một thứ ánh sáng ngụy dị cực cùng. Đã biến sắc vì tiếng gà gáy, Giang Phong lại càng biến sắc hơn khi trông thấy ánh mắt của nó, lập tức chàng siết mạnh cƣơng cho cỗ xe đỗ lại bên vệ đƣờng. Từ bên trong xe, một giọng nói cực kỳ êm dịu vọng ra : - Có việc gì thế chàng? Giang Phong ngần ngừ một lúc và cố nhếch nụ cƣời : - À, không có việc gì, hình nhƣ lộn đƣờng nên dừng lại để nhận định phƣơng hƣớng. Vừa đáp Giang Phong vừa siết cƣơng ngựa để trở đầu xe lại. Nhƣng ngay lúc đó, tiếng gà lại vụt gáy lên, tiếng gáy lanh lảnh y nhƣ một giọng cƣời ngạo mạn. Giang Phong càng gấp rút quất roi túi bụi lên mình ngựa, con thú bị đau lồng lên sải nhƣ bay, lôi cỗ xe thoăn thoắt trên con đƣờng xuyên hoang dã. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Giang hồ thập ác Cổ Long Chẳng ngờ chạy quá bốn mƣơi trƣợng trƣớc mắt xa xa hình nhƣ có vật gì nằm lù lù chắn lối. Tia mắt ngời lên dƣới đôi mắt xếch đến tận thái dƣơng, Giang Phong nhận ra đó là một con lợn thật lớn nằm khoanh giữa lộ. Sắc mặt của Giang Phong càng biến đổi dị thƣờng. Nơi đây, một địa phƣơng hoang vắng, trên con đƣờng bỏ phế không dấu chân ngƣời, cỏ mọc gần lấp lối, tại sao lại có lợn nuôi xuất hiện giữa đƣờng? Vừa rồi là một con gà sống, bây giờ lại là một con heo thịt, Giang Phong cắn chặt vành môi, sắc mặt đang tái biến bỗng trở nên kiên quyết lạ thƣờng. Lần này chàng cho xe đỗ hẳn lại, nhất định không tiến tới mà cũng chẳng quay lui. Xa xa, con lợn nằm chắn lối xe đang lăn lộn trở mình, Giang Phong nhìn kỹ, thấy con heo đƣợc tắm rửa rất kỹ. Màu lông đen ngời của nó quện với màu cát, biến thành một màu vàng mông mốc kỳ lạ. Bên trong xe, giọng nói êm dịu khi nãy lại vọng ra : - Phu quân lại lầm đƣờng nữa rồi à? Giang Phong vầng trán đã ƣớt đẫm mồ hôi : - À... à... tôi... tôi... Nhƣng ngƣời ngồi trong xe đã chận lời chàng : - Chàng lại dối em nữa phải không? Em đã biết hết từ khi nãy rồi! Giang Phong chết lặng ấp úng : - Em xem đã hiểu cả? Ngƣời trong xe đáp : - Làm sao em lại chẳng nghe tiếng gà gáy khác lạ đó chứ? Nghe tiếng gà, em đã biết ngay là bọn ngƣời của Thập Nhị Quái theo dõi chúng ta, vì sợ em lo ngại nên chàng cố giấu em phải chăng? Giang Phong nhếch gƣợng nụ cƣời : - Kỳ thật! Chuyến đi này ta giữ gìn hết sức bí mật, thế tại làm sao chúng lại biết đƣợc? Nhƣng dù thế nào, anh tự tin là mình cũng thừa sức để đối phó, em đừng lo lắng gì cả. Tiếng ngƣời con gái trong xe có vẻ không vừa ý : - Sao anh lại nói thế? Từ ngày ấy, em đã nhất quyết theo anh, sống cùng sống, chết cùng chết. Dù gặp phải cảnh hiểm nguy nào, chúng ta vẫn nhất quyết mãi bên nhau chẳng rời, không một trở lực nào chia rẻ chúng ta đƣợc. Anh đã hiểu rõ lòng em, sao lại còn nói lên những lời phủ nhận tình yêu chung thủy của em nhƣ thế? Giang Phong cố nén tiếng thở dài : - Nhƣng hiện giờ em... Một chuỗi cƣời êm nhƣ ngọc khua từ bên trong xe vọng ra, tiếng cƣời hình nhƣ cố gắng nhƣng không kém phần cƣơng nghị : Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Giang hồ thập ác Cổ Long - Anh yên lòng, chẳng có gì đáng lo lắm đâu, em đã bảo là em khỏe nhiều rồi! Giang Phong cắn nhẹ lấy vành môi : - Vậy càng hay! Em có thể xuống đi bộ đƣợc chứ? Con đƣờng nay đã bị chận cả hai đầu, bây giờ mình chỉ còn cách bỏ xe, băng qua đồng... Ngƣời trong xe đáp : - Tại sao lại phải xuống bộ bỏ xe? Chúng đã quyết theo dõi, thì mình có thoát đi bằng ngõ nào cũng vị tất thoát khỏi! Chi bằng mình cứ dừng xe ở đây chờ. Thập Nhị Quái cho dù hung tàn bực nào, mình chắc gì đã sợ chúng? Giang Phong lo ngại : - Nhƣng em... Ngƣời trong xe lại cƣời lên thành tiếng, ngắt lời chàng : - Anh yên lòng, chẳng có gì quan hệ cả, em đã bảo là em khỏe hơn nhiều rồi kia mà? Nét lo lắng trên khuôn mặt từ từ tản lần, Giang Phong nở nụ cƣời cực kỳ trìu mến : - Gặp đƣợc em thật là hạnh phúc lớn lao cho một đời anh! Ngƣời trong xe cƣời đáp lại : - Ngƣời có hạnh phúc giữa chúng ta chính là em mới phải. Anh nghĩ trên giang hồ có bao nhiêu thiếu nữ đang và sẽ đố kỵ em muôn đời không, chỉ vì... chỉ vì... Ngƣời trong xe thốt đến đó đột nhiên nín lặng. Gió hoàng hôn phất nhẹ mang cái mát dịu xóa tan phần nào oi bức chiều tà. Nhƣng trong cái mát dịu của gió ấy, hình nhƣ phảng phất một cái gì khác lạ khiến con ngựa đang gằm đầu tìm gặm cỏ non phải giật mình, cho đến ngƣời bên ngoài xe lẫn ngƣời trong xe cũng giật mình bỏ lững câu nói. Con heo nằm giữa lộ chợt trở mình kêu lên eng éc. Và xa xa ngoài bốn mƣơi trƣợng, tiếng gà gáy vọng lại văng vẳng. Nắng chiều đã tắt hẳn, màn đêm đang bắt đầu ngự trị không gian, cảnh vật càng nhƣ thê lƣơng báo điềm một cái gì bất trắc xảy đến... Giang Phong biến sắc kêu lên : - Hình nhƣ chúng đã đến! Ngƣời trong xe chƣa kịp đáp, tiếng cƣời vụt vang lên phía sau xe ngựa lẫn trong tiếng nói oang oang nhƣ chuông bể : - Phải, chúng ta đã đến! Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Giang hồ thập ác Cổ Long Tiếng cƣời phát lên nhƣ tiếng gà gáy, lanh lảnh, nhỏ vút vọng dài... Bình sanh, Giang Phong chƣa từng nghe giọng cƣời nào quái dị dƣờng ấy. Chàng quay nhanh ngƣời hƣớng về phía cỗ xe quát : - Ai? Giữa tiếng cƣời nhƣ gà gáy vang lên lanh lảnh nhƣ bất tận, từ phía sau cỗ xe bảy tám ngƣời lố nhố xuất hiện. Họ lừ đừ tiến lên vòng thẳng ra phía trƣớc đầu xe. Ngƣời đi đầu cao lêu nghêu, ốm nhƣ ngọn sào tre, vận bộ quần áo màu đỏ. Dù trong cảnh tối nhá nhem, lớp y phục của hắn cũng vẫn ngời lên đỏ rực. Ngƣời thứ hai lại cao gấp đôi ngƣời thứ nhất, vóc dáng hùng vĩ khác thƣờng, áo vàng mão cũng màu vàng, da mặt lạnh băng nhƣ màu thép. Bốn ngƣời đi sau vận y phụ nham nhở đủ màu, lối ăn mặc lố lăng không xứng với dáng ngƣời, trông chúng nhƣ những tên hành khất lem luốt vừa đƣợc phú ông bao cho chiếc áo sặc sở mặc vào mình. Bốn ngƣời cao thấp béo ốm bất đồng, tên nào cũng lộ vẻ hung hăng ra mặt, tuy lốt ngƣời có vẻ cục mịch vũ phu, nhƣng bƣớc đi thật chững chạc tỏ ra là ngƣời có một trình độ võ công tƣơng xứng. Đi phía sau cùng tận mút xa là một tên béo núc ních nhƣ heo, béo đến độ không còn lớp y phục nào mặc cho vừa với thân hình của hắn. Hắn vừa đi vừa không ngớt càu nhàu : - Nóng nóng quá, nóng chảy mỡ đi đƣợc. Mồ hôi từ trên đầu và trán hắn từng hạt từng hạt to lăn dài xuống đôi má phục phịch y nhƣ hai sang thịt buông thõng. Giang Phong nhảy xuống khỏi xe, mƣợn cái nhảy đó để trấn định tinh thần, chàng hỏi : - Hai vị có phải là Tƣ Thần Khách và Hắc Diệu Tinh trong Thập Nhị Quái Kiệt đấy chăng? Ngƣời áo đỏ bật cƣời lanh lảnh : - Giang công tử quả có đôi mắt tinh đời, nhƣng chúng tôi bất quá chỉ là một gà một heo mà thôi, làm gì mà có đƣợc cái mỹ danh Tƣ Thần Khách và Hắc Diệu Tinh nhƣ công tử tặng cho. Có lẽ giang hồ định mƣợn cái mỹ danh đó để mà mỉa mai cái đám ăn cƣớp Thập Nhị Quái chúng tôi thì có. Giang Phong hƣớng mắt sang ngƣời đối thoại : - Các hạ có lẽ là... Ngƣời áo đỏ nhếch môi cƣời lạnh : - Đỏ là đầu gà, vàng là ức gà, bông lốm đốm sặc sở là đuôi gà, sáu chúng tôi hợp lại thành nguyên bộ gà. Còn cái vị mập ú đi sau cùng công tử thấy đó chứ? Công tử nhìn xem y giống vật gì? Có đúng là heo không? Heo nọc hạng nhất đấy! Giang Phong đi ngay vào câu chuyện : Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Giang hồ thập ác Cổ Long - Các vị có điều chi dạy bảo? Hồng Y Kê Quan, ngƣời tự xƣng là đầu gà đáp : - Nghe đồn công tử vừa gặp đƣợc giai nhân, anh em chúng tôi lập tức đi tìm công tử để đƣợc chiêm ngƣỡng trang giai nhân tuyệt thế đó đẹp đến bực nào mà có thể làm xiêu lòng cả vị kiếm khách Ngọc Lang. Và sau cùng... anh em chúng tôi định yêu cầu công tử cho mƣợn tạm một vật. Giang Phong không đáp đoạn đầu mà chỉ đề cập đến đoạn sau : - Chƣ vị muốn mƣợn vật gì? Hồng Y Kê Quan cƣời to : - Tất nhiên vật đó cũng phải vô cùng giá trị, bằng chẳng vậy dễ gì Hắc nhân huynh chúng tôi lại chịu khó bôn ba dƣới cái nóng thiêu ngƣời? Hắc Diệu Quân đang đứng thở dốc vụt bƣớc tới cƣời lên khình khịch y nhƣ heo ục : - Nếu không phải là vật vô giá thì Hắc tôi đâu khi nào chịu bôn ba dƣới cái nóng nhƣ đổ lửa thế này? Giang Phong mặt liền biến sắc : - Rất tiếc vì rời nhà hấp tấp, nên tại hạ không hề mang vật gì quý giá theo ngƣời. Hiện thời trong cỗ xe này tuyệt không có món gì xứng đáng cho các vị phải lƣu ý cả. Hồng Y Kê Quan nhƣớng mắt cƣời lanh lảnh : - Đột nhiên Giang công tử đem gia tài sản nghiệp bán đi, làm chúng tôi hết sức suy nghĩ chẳng biết công tử muốn gì. Nhƣng gia tài sự sản đó, công tử đem đánh đổi một hạt minh châu. Ha ha... Giang công tử cũng hẳn thừa hiểu trong đám anh em chúng tôi từ lâu, không bao giờ xuất hành chịu về tay không, vậy công tử nên trao viên minh châu đó cho chúng tôi! Giang Phong nhếch mép cƣời gằn : - Hay lắm, thì ra các vị đã dọ biết đƣợc cái tin nhƣ thế nên theo dõi chúng tôi. Tất nhiên tại hạ phải biết rằng Thập Nhị Quái Kiệt chƣ vị từ lâu chẳng hề khinh xuất ra tay. Và nếu đã ra tay thì chẳng bao giờ tay không trở về, nhƣng... Hồng Y Kê Quan trầm giọng : - Nhƣng làm sao? Giang Phong nghiêm sắc mặt : - Nếu muốn cho tại hạ... Hồng Y Kê Quan hừ một tiếng, chận liền : - Nghĩa là công tử đặt điều kiện? Nghĩa là công tử muốn tạo một khó khăn để có lý do từ khƣớc? Giang Phong lạnh lùng : - Chẳng có khó khăn, chẳng có điều kiện gì cả, thiết tƣởng các vị cũng hiểu rõ cái ý tứ của tại hạ rồi. Bởi các vị chỉ đƣợc mãn nguyện là khi nào... Câu nói của Giang Phong chƣa dứt, một đƣờng sáng trắng lao vút đến, chiếu thẳng vào ngực chàng. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Giang hồ thập ác Cổ Long Thủ pháp của Hồng Y Kê Quan nhanh không tƣởng nổi. Giang Phong vừa thốt mấy tiếng đầu, là y rút vũ khí cầm tay sẵn sàng. Đến lúc chàng thốt đƣợc nửa câu, vũ khí đó chớp lên, y vung tay gần nhƣ đồng thời với Giang Phong mở miệng. Vũ khí của y có hình dáng cực kỳ cổ quái, mƣờng tƣợng lƣỡi cày, mà cũng giống chiếc mỏ sắc, song chẳng phải lƣỡi cày, chẳng phải mỏ sắt. Một vũ khí không có tên trong các loại vũ khí khách giang hồ thƣờng sử dụng, nhìn thoáng qua cũng thừa hiểu là một loại vũ khí sắc bén phi thƣờng. Thân pháp hòa theo thủ pháp, chiêu thức phát ra, thân pháp chuyển động, biến cái tƣ thế của Hồng Y Kê Quan thành hình thức một con gà cất cao chiếc cổ dài, vƣơn mình nhóng tới, từ trên mổ xuống, vũ khí chiếu vào ngực Giang Phong nhƣ mỏ gà nhắm mổ thóc. Nói là chiếu vào ngực Giang Phong, song chẳng phải bất cứ nơi nào trên phần ngực cũng bị mổ. Sự thực thì Hồng Y Kê Quan chú trọng đến các yếu huyệt mà lao vũ khí vào, nhƣ những huyệt Trung Cực, Thần Tạng, Linh Hƣ... Nếu chỉ có thế thôi, thì thủ pháp của Hồng Y Kê Quan cũng chẳng có gì linh nghiệm cho lắm. Cái hay của y, là ở chỗ một chiêu thức từ lúc phát ra đến khi gần chạm trúng đích, đã biến đúng bảy lƣợt. Thành ra, chỉ một cái vung tay, y phát xuất đúng bảy chiêu trong thời gian ngắn hơn một thoáng mắt. Vũ khí thoạt đầu mở rộng một vòng tròn, vòng tròn đó từ từ khép lại. Thoạt đầu còn bao bọc toàn thân Giang Phong, cuối cùng thì gom nhỏ lại và chiếu thẳng vào ngực chàng. Vòng tròn thu hẹp, vừa đủ trùm phần ngực của Giang Phong, mũi vũ khí bắt đầu xoáy, càng phút càng nhanh nhƣ để chọn một địa điểm mà lao vào, nhƣng kỳ thực thì Hồng Y Kê Quan cố ý gây hoang mang cho đối tƣợng. Trƣớc một thế công cực kỳ ảo diệu của đối phƣơng, Giang Phong chẳng dám khinh thƣờng, xuất thủ hóa giải lập tức. Chàng khẽ nhún chân, lấy đà tung bổng thân hình lên không. Vũ khí hình mỏ gà của Hồng Y Kê Quan mất cái đích, mổ luôn bảy lƣợt vào khoảng không. Vọt lên cao, tránh thế công của địch, tránh đƣợc rồi là phải đáp xuống, nhƣng Giang Phong chƣa đáp xuống, chỉ nhìn thôi, vừa nhìn, bất giác chành kinh hãi, mồ hôi lạnh toát ra ƣớt đầu, ƣớt mặt. Bên dƣới, có bốn chiếc câu liêm hình móng gà đang chờ đón chàng. Một con gà di động, hẳn đuôi, mồng, cánh, chân phải di động theo. Bốn câu liêm đó, do bốn gã đại hán cầm tay, bọn đại hán mặc y phục sặc sỡ, trông nhƣ lông gà, họ tƣợng trƣng cái đuôi gà. Đầu gà, nhít động, là đuôi cũng nhít động. Thân pháp của Hồng Y Kê Quan, đƣợc gọi là Kê pháp. Bọn đại hán sử dụng câu liêm đang thi triển Vỹ pháp, bởi chúng tƣợng trƣng phần đuôi, cũng nhƣ các đại hán tƣợng trƣng bộ cánh nếu di động sẽ thi triển Dực pháp. Bọn nào tƣợng trƣng cho móng thì sử dụng Trảo pháp. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Giang hồ thập ác Cổ Long Trong nhiều năm qua, trên giang hồ, có biết bao nhiêu ngƣời táng mạng dƣới Kê Vỹ Liêm Đao của chúng... Mỏ gà mổ tới, đuôi vẫy theo liền, móng chực vồ, cánh chực đập. Một Hồng Y Kê Quan và các đại hán tùy thuộc tạo thành một chiến pháp vô cùng liền lạc, tuần tự mà diễn tiến. Một chiến pháp gần nhƣ liên thủ, song không diễn tiến đồng thời, liên thủ là để áp đảo tinh thần địch chứ thực ra thì phải theo thứ tự mà diễn tiến, tỏ rõ sự lợi hại của mỗi bộ môn mỏ, đuôi, chân, cánh. Tuy nhiên, nếu cần, bộ môn nào cũng có thể hỗ trợ bộ môn kia và thời thƣờng thì Hồng Y Kê Quan không cho toàn diện chiến pháp phát động cùng một lƣợt. Nhƣng, đã biết Hồng Y Kê Quan là một nhân vật trong số mƣời hai Quái Kiệt, biết nhƣ vậy, thay vì đánh xe đi luôn Giang Phong lại dừng bên đƣờng chờ, thì hiển nhiên chàng không ngán chúng cho lắm. Chúng hùng hổ thị oai, chàng khi nào chịu kém. Vận chân khí, chuẩn bị xong rồi, chàng lộn ngƣời một vòng, thuận thế, buông mình đáp xuống. Đáp xuống, tức nhiên phải nhanh, càng nhanh càng tốt. Để tăng phần nhanh, chàng dùng pháp Thiên Cân Trụy, cho thân hình nặng hơn. Chàng vừa đáp xuống, mỏ gà và đuôi gà cùng bao vây chàng vào giữa. Chàng vung tay, tung chân, chống tả, công hữu, thoạt vọt tới trƣớc, thoạt lùi về sau, chàng xoay mình vòng vòng. Bọn Hồng Y Kê Quan vẫn chƣa làm gì đƣợc chàng dù chúng đông ngƣời lại luôn luôn giữ áp lực mạnh. Nếu chỉ có bọn Hồng Y Kê Quan thôi, thì cũng chẳng đáng cho Giang Phong lo ngại cho lắm, dù sao thì cũng thừa sức duy trì một lúc lâu. Chàng không cần thủ thắng, chỉ cầm chân đƣợc bọn này, giữ cái thế quân bình thôi qua một thời gian ngắn. Nếu sự ức đoán của chàng không sai thì nguy sẽ chuyển thành an, họa sẽ chuyển thành phúc. Song, nào phải chỉ có mỗi một Hồng Y Kê Quan? Bên ngoài, còn có Hắc Diệu Quân đứng nhìn cuộc chiến, chực chờ một sơ hở của chàng mà xuất thủ tiếp trợ đồng bọn ngay. Hắc Diệu Quân bật cƣời hăng hắc, gọi các huynh đệ đang giao đấu bên trong, mà cũng để trêu tức Giang Phong : - Các huynh đệ đừng học theo thói nhi nữ yếu long mà tha chết cho hắn đấy nhé! Nụ cƣời của hắn chỉ để dùng lung lạc thiếu nữ chứ không phải đƣa duyên với anh em đâu mà nhẹ dạ với hắn! Cố mà hạ cho kỳ đƣợc hắn đấy. Ta còn phải bận đến cỗ xe, xem thử giai nhân có vẻ đẹp nhƣ thế nào mà rung chuyển đƣợc tâm tình của Ngọc Lang đây! Ha ha! Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Giang hồ thập ác Cổ Long Giang Phong sôi giận, quát : - Ngƣơi không đƣợc bƣớc tới một bƣớc! Nếu di động thì chỉ có chết với ta! Nhƣng, vũ khí của bọn Kê Quan và Kê Vỹ nhƣ tƣờng đồng vách sắt, xoắn tít quanh ngƣời chàng, đã mấy lƣợt chàng xung phá vòng vây mà không tài nào thoát khỏi. Trong khi đó, Hắc Diệu Quân đã cất từng bƣớc chân nặng chịch đi về phía cỗ xe. Hắn đã đến nơi rồi. Hắn đang vƣơn tay vén rèm che cửa xe. Vừa lúc đó, cánh cửa cỗ xe mở hé. Bên trong, một bàn tay nhỏ, trong trắng mịn màng, không một vệt, một điểm nhỏ nào trên bàn tay làm mất cái thần sắc tƣơi nhuận của nó, bàn tay đó từ từ ló ra, năm ngón tay cầm một đóa hoa mai, màu đen. Tiết đầu thu vào tháng bảy, mà có hoa mai, là một sự lạ. Hơn nữa, hoa mai lại màu đen, một loài hoa hi hữu, lại là một sự lạ khác. Bàn tay trắng, đóa hoa màu đen, hai màu sắc tƣơng phản đó làm cho nổi bật nhau, đen càng đen hơn, trắng càng trắng hơn, vẻ đẹp của bàn tay và của hoa càng thần bí ảo diệu hơn. Song, nếu một nữ nhân có ngần ấy vẻ, cũng chƣa đủ xứng với cái danh mỹ nhân. Giọng hỏi từ trong cỗ xe vọng ra ngoài, nghe ấm dịu làm sao! Vừa ấm dịu, vừa trong, vừa nhẹ, nghe nhƣ ru, nghe giọng nói đó, ngƣời ta sẽ quên ngay những nét ngƣời mà chỉ nhớ giọng ngƣời, nhớ để mà ngây ngất đê mê, nhớ để phiêu phƣởng thần hồn trong huyền ảo. Ngƣời chƣa xuất hiện, chỉ có một bàn tay xuất hiện, chỉ có một âm thinh ấm dịu vang lên, cũng đủ làm con ngƣời nghe đê mê ngây ngất. Nếu ngƣời xuất hiện thì liệu những kẻ có mặt còn giữ vững tâm thần chăng? Ngƣời trong xe từ từ hỏi : - Các vị muốn xem vật chi? Hắc Diệu Quân đột nhiên nghe đôi chân nặng, không làm sao nhấc lên nổi. Rồi thì mỏ gà, đuôi gà, móng gà, cánh gà đang chuyển động vù vù, bỗng dừng lại, nhƣ nhiều bộ phận một cơ quan đình chỉ khi nào cái nút điều động đƣợc khóa chặt. Cái nút điều động đó, là bàn tay trắng với đóa hoa mai đen. Bàn tay trắng và đóa hoa đen xuất hiện, toàn bộ cơ quan dừng. Bàn tay đó, có ma lực huyền dịu phi thƣờng, vừa xuất hiện là nắm chắc những linh hồn bọn hiện Diệu, và tất cả cầm nhƣ những công cụ vô tri vô giác, tùy tiện bàn tay phát lạc. Chúng dừng tay, dừng chân, thân hình dừng mà chừng nhƣ máu trong ngƣời chúng cũng ngừng chạy, ánh mắt chúng cũng ngƣng đọng, không chớp, lại mất thần. Hắc Diệu Quân xám mặt mãi một lâu mới kêu lên đƣợc mấy tiếng : - Tú Ngọc cốc! Di Hoa cung!... Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Giang hồ thập ác Cổ Long Ngƣời trong xe trầm ấm thốt : - Khá đấy! Thì ra các vị cũng có kiến thức đấy! Đang là hung thần, Hắc Diệu Quân trở thành tội quỷ, phàm có tội thì còn chi oai khí của một ngƣời? Đang ở trên cao, Hắc Diệu Quân tụt nhanh xuống thấp, lời nói của y cũng nhỏ nhoi đáng thƣơng vô cùng : - Ta... tại hạ... tiểu nhân... Y thay đổi luôn ba tiếng xƣng hô. Giả nhƣ dƣới hai tiếng tiểu nhân còn có tiếng nào thấp kém, hèn mọn, y đã dùng rồi. Mà dù có, trong cơn sợ hãi tột độ, y cũng chẳng tìm ra kịp thành thử y phải dung tạm hai tiếng tiểu nhân, vậy mà y còn cho rằng hai tiếng đó chƣa tỏ niềm tôn kính của y. Y sợ rõ rệt thốt đƣợc mấy tiếng đó rồi, không còn nói tiếp đƣợc nữa, bởi hàm răng dƣới rung mạnh, chạm cạch cạch vào hàm răng trên, niềm sợ hãi làm lạnh ngƣời, lƣỡi y lạnh líu luôn. Ngƣời trong xe thản nhiên hỏi tiếp : - Ta chờ nghe các vị cho biết muốn gì, các vị cứ làm thinh mãi, thế là các vị không muốn gì. Phàm con ngƣời không muốn gì nữa, tất nhiên chỉ còn chờ chết. Thế là các vị muốn chết, có đúng vậy không? Hắc Diệu Quân rung lên : - Tiểu nhân... tiểu nhân không... Ngƣời trong xe nghiêm giọng hơn : - Nếu không muốn chết thì chạy nhanh đi. Tiếng thốt từ trong xe vọng ra vừa buông dứt, đầu tiên là hồng, rồi đến vàng, rồi đến hoa màu sặc sở, toàn bộ không hẹn nhau mà cùng cất chân, cùng chạy nhƣ dẫm trên lửa. Hắc Diệu Quân không dám chậm chân, đến hơi thở y cũng không dám phào ra dù tấm thân mập mạp nhƣ thế, trong lúc đó cũng phải thi đua với đàn em út, nếu y có đôi cánh chắc y cũng bay nhanh, mặc cho những kẻ nào xấu số chậm chân rơi lại sau. Nhƣng, đừng tƣởng y mập mạp nhƣ thế mà chậm nhƣ rùa đâu. Chính y chạy sau mà trong thoáng chốc lại dẫn đầu, đủ biết thân pháp của y nhanh chóng thế nào. Khi bọn gà đã đi hết rồi, Giang Phong bƣớc đến bên song cửa xe, cất tiếng hỏi : - Em... có làm sao không? Ngƣời trong xe cƣời nhẹ, đáp vọng ra : - Có gì đâu? Chẳng qua vừa rồi em bắt buộc phải vẫy tay một tí thôi... Giang Phong thở phào, đoạn buông ra từng tiếng thở dài : - Không ngờ khi em rời cung lại mang theo một đóa hoa bằng ngọc màu đen của các nàng ấy, không ngờ bọn Thập Nhị Tinh Tƣợng hung hãn vậy mà trong thấy đóa hoa mai lại kinh sợ hãi hùng nhƣ Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Giang hồ thập ác Cổ Long vậy. Đóa hoa mai ngọc màu đen tƣợng trƣng cho những ai? Tại sao Giang Phong lại gọi là bọn các nàng ấy qua một đóa mai hoa? Chỉ nghe ngƣời trong xe đáp : - Đó đó, anh thấy các nàng ấy đáng sợ nhƣ thế nào. Nhƣng thôi bỏ chuyện đó qua một bên đi, giờ mình lo chạy đi, chạy càng xa càng hay. Dù cho ai đuổi theo chúng ta, cũng chẳng đáng lo ngại gì, chỉ có... Đột nhiên, lúc đó, ba tiếng vút! vút! vút! vang lên, rồi có tiếng áo phất trong không gian nghe rèn rẹt. Giang Phong vừa kịp nhìn ra, thấy bọn gà đã chạy đi, giờ lại toàn bộ trở lại. Chúng chạy đi nhanh một, chúng trở lại nhanh hai. Còn từ xa, Hắc Diệu Quân đã bật cƣời hăng hắc : - Bọn ta không chạy đƣợc rồi, nên bắt buộc phải trở lại. Giang Phong quắc mắt : - Trở lại thì chỉ chết? Hắc Diệu Quân cƣời lớn : - Trong xe kia, nếu đúng là ngƣời trong Di Hoa cung, thì bọn chúng ta làm gì lại đƣợc tha mạng sống? Hừ! Ngƣơi có nghe nói thủ hạ của Di Hoa cung có bao giờ tha cho kẽ nào sống sót không chứ? Ngƣời trong xe vọng ra : - Ta tha chết cho các ngƣơi, các ngƣơi lại... Hắc Diệu Quân hét chận ngay tiếng nói của ngƣời trong xe : - Im ngay! Đừng mạo nhận! Hãy ra đây đối diện với ta! Y thốt xong, vung tay đánh một chƣởng. Cánh cửa sổ cỗ xe bị chƣởng kình đó đánh bể ra từng mảnh. Cánh cửa xe mở rộng để lộ ngƣời ngồi trong xe là một nữ nhân, đầu bù tóc rối, sắc diện nhƣ có bệnh chƣa lành. Dù trong trạng thái bệnh hoạn, phạc phờ, nữ nhân vẫn có vẻ đẹp hấp dẫn mê hồn. Không phải nàng hoàn toàn đẹp đúng theo cái nghĩa đẹp tuyệt vời của những ngƣời đƣợc tặng cho là một mỹ nhân. Đôi mắt không xanh biếc lắm, chiếc mũi không chỉnh và thon nhỏ lắm, đôi môi không mộng đỏ vì máu đã mất nhiều. Nhìn từng vẻ, từng bộ phận, thì con ngƣời đó không hoàn toàn là một mỹ nhân, song có một cái gì huyền bí, kếp hợp với những điểm bất đồng đó tạo thành một sức hấp dẫn mãnh liệt. Đặc điểm của sức hấp dẫn đó là vừa nhìn qua, không ai có thể quên đƣợc, và càng nhớ đến lại càng Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Giang hồ thập ác Cổ Long thấy sức hút mạnh hơn, cho nên hình ảnh đó phải khắc ghi đậm trong tâm tƣ ngƣời nhìn, dù qua bao nhiêu thời gian, cũng chẳng phai mờ. Bụng của thiếu nữ von lên, chứng tỏ nàng đang mang thai. Hắc Diệu Quân trố mắt nhìn nữ nhân một lúc, bỗng bật cƣời sằng sặc, thốt : - Thì ra, ngƣơi là một lão bà to bụng! Đoạn y quắc mắt, cao giọng tiếp luôn : - Ngƣơi là ai? Lá gan ngƣơi bao lớn, dám mạo nhận là ngƣời trong Di Hoa cung? Di Hoa cung chủ hay đƣợc, liệu ngƣơi còn sống sót nổi hay chăng? Ngƣơi vô lễ với bọn ta, liệu ngƣơi có tránh khỏi tội chăng? Câu nói của Hắc Diệu Quân vừa buông dứt, nữ nhân nhƣ một cái máy bật nơi chỗ ngồi, bắn vọt ra ngoài. Hắc Diệu Quân hoảng hồn, chƣa hiểu nữ nhân sẽ làm gì, thì nữ nhân vung hai bàn tay đẹp, tát mạnh vào hai bên má y. Bốn tiếng chát vang lên, chứng tỏ nữ nhân tát đủ bốn tát. Đoạn, nàng bay mình trở vào trong xe, rồi cƣời nhẹ, hỏi : - Một lão bà to bụng là kẻ vô dụng à? Bây giờ, ngƣơi đã thấy lão bà to bụng lợi hại nhƣ thế nào chƣa? Thẹn quá, hóa tức, tức là không còn đắn đo lợi hại nữa, Hắc Diệu Quân hét lên nhƣ sấm : - Hèn! Đánh trong lúc ta không đề phòng là hèn! Đã có hành động hèn hạ, ngƣơi còn cao hãnh lớn tiếng đƣợc à? Sở trƣờng của y là quyền pháp, bàn tay y nắm lại, đánh ra có cái khí thế ngang với một quả chùy to, rít gió bật thành tiếng vù, vút vào cỗ xe. Thân hình của y vừa lùn, vừa béo, mƣờng tƣợng một quả cân, nhìn y ai cũng nghĩ là y cử động phải chậm chạp lắm. Song, bộ pháp của y nhanh không tƣởng nổi, quyền vút ra, nhanh là cái chắc, lại còn mãnh liệt phi thƣờng. Một hòn núi trúng phải một chiêu của y, ít nhất cũng phải vỡ một góc. Song, thiếu phụ trong xe điểm nhẹ một nụ cƣời khinh miệt, khẽ nhấc bàn tay lên. Một bàn tay đẹp dĩ nhiên phải nhỏ, trắng mịn, mềm mại, dùng bàn tay đó chọi lại với chiêu quyền của Hắc Diệu Quân, có khác nào đem quả trứng xem tảng đá cứng rắn nhƣ thế nào. Bàn tay đẹp vừa nhấc lên, khoanh một vòng tròn, đi thêm nửa vòng rồi từ bên trên, chặt xuống. Bàn tay chặt xuống rõ ràng, đáng lý nếu chạm tay của Hắc Diệu Quân, thì tay của y phải trầm xuống, nhƣng lạ lung thay, nàng chặt xuống mà tay của Hắc Diệu Quân lại bị hất tung lên, vừa bật lên lại vừa bị bắn dội ngƣợc trở về. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Giang hồ thập ác Cổ Long Một bàn tay nhỏ ngăn chận chiêu quyền của con ngƣời có xác thân nhƣ hòn non bộ, kể ra đã là một sự phi thƣờng rồi, chiêu thức của nàng cũng ngụy dị vô cùng, nàng đánh xuống mà tay địch lại bị hất tung lên, chính điều đó mới nói lên chỗ tuyệt diệu trong thủ pháp của nàng. Bàn tay của Hắc Diệu Quân bị bật dội trở lại không tạt ra ngoài, trái lại nhƣ có một áp lực vô hình, bẽ co quắp cánh tay y, điều động cho nắm tay đập vào vai y, kêu một tiếng bịch to lớn. Thành ra, Hắc Diệu Quân xuất thủ để tự đánh lấy mình. Bất giác, y kinh sợ đến xám mặt. Một quyền đó, nếu chạm trúng cỗ xe, thì cả ngƣời lẫn xe phải nát nhƣ cám, thế mà thiếu phụ chỉ khoát nhẹ tay một vòng, nhƣ đƣa tay chụp một đƣờng tơ nhện phiêu phiêu trƣớc mặt, một cử động nhẹ nhàng, nhƣ làm dáng cho vẻ ngƣời đƣợc tự nhiên với cái đẹp, cử động đó lại có công hiệu hóa giải một chiêu thôi sơn của y, quả thật bình sanh y không hề tƣởng có một sự kiện nhƣ thế, chứ đừng nói là có thấy qua một lần. Dĩ nhiên, y phải đau, bởi công lực vận dụng bao nhiêu đều trả lại trọn vẹn cho chính mình, thay vì giáng xuống đối tƣợng. Chịu đau không nổi, y loạng choạng ngƣời, lùi lại mấy bƣớc, lùi mà chân vẫn không đứng vững đƣợc, lại ngã ngồi xuống đất. Đầu gà, đuôi gà vừa sợ vừa tức, toan lƣớt tới cùng một lƣợt, song cái ý thì thừa mà lực thì thiếu, thành ra chân dợm lên, chung quy không nhấc nổi. Chúng ngây ngƣời, đƣa ánh mắt từ Hắc Diệu Quân sang thiếu phụ, rồi từ thiếu phụ trở lại Hắc Diệu Quân. Một ngồi dƣới đất, bao nhiêu đứng sững tại chỗ, đứng cũng nhƣ ngồi, bất động. Thiếu phụ nhìn quanh bọn chúng một lƣợt, lạnh lùng hỏi : - Các ngƣơi có biết ta vừa sử dụng thủ pháp gì đó chăng? Hắc Diệu Quân chƣa hết xanh mặt, rung rung giọng đáp : - Di Hoa Tiếp Ngọc! Một thủ pháp vô song! Đến quỷ thần cũng không hóa giải nổi, trên thế gian này, làm gì có kẻ không ngã gục trƣớc thủ pháp đó? Thiếu phụ hừ một tiếng : - Đã biết cái tên của thủ pháp, tất các ngƣơi cũng biết xuất xứ nó luôn. Bây giờ các ngƣơi còn cho rằng ta mạo nhận nữa chăng? Các ngƣơi định ở đây luôn, quyết ngăn chận ta, hay lặng lẽ cúi đầu cút đi nơi khác? Nói cho ta biết đi! - Đi! Đi ngay!... Tiểu nhân đáng chết!... Xin... Nhƣng, y đƣa tay tự tát vào mặt, tát liên hồi, tát độ mƣơi lƣợt, mới dừng. Mặt y đỏ lên. Y tự tát thật sự, bàn tay chạm vào má, kêu chát chát có thể bảo là mạnh hơn một ngƣời nào khác Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Giang hồ thập ác Cổ Long hành tội y. Thiếu phụ buông tiếng thở dài : - Muộn rồi! Ngƣơi có tát đến vỡ mặt, cũng chẳng làm sao chuộc lại cái tội vô lễ với ta! Tuy nhiên, ta không trách các ngƣơi, cứ đứng lên và dẫn nhau rời khỏi nơi này, nhƣờng lối cho xe ta chuyển bánh! Nàng tự thốt âm thinh nghe nhỏ hơn một chút : - Giết ngƣời làm gì? Máu có đổ vẫn không giúp ích gì cho mình! Mình nên lƣu lại cho đứa bé trong bụng đây một chút phƣớc về sau... Không phải giục đến hai lần, nàng vừa cho phép chúng bỏ đi, tên nào đứng, phóng chân chạy trƣớc, tên nào ngồi, cũng vội đứng lên, chạy theo. Chúng chạy chết! Chúng sợ, nếu trì hoãn đứng lại đó, nàng thay đổi chủ ý, thì oan mạng cho chúng quá chừng! Trong bóng mờ mờ lúc giao liên ngày tận đêm đến, có một bóng ngƣời, chạy theo chúng... Giang Phong đứng lặng ngƣời, nhìn theo lƣng bọn Hồng Y Kê Quan và Hắc Diệu Quân, thở phào mấy lƣợt. Rồi, nhớ lại thực cảnh, chàng thở dài, thốt : - Cũng may! Em am tƣờng thủ pháp tuyệt diệu đó, chứ nếu không thì... dù chúng ta có mọp mình, cầu khẩn, vị chúng chịu bỏ đi! Đột nhiên, chàng xanh mặt. Thiếu phụ thay đổi thần sắc đáng sợ. Nàng rung rẫy, toàn thân mồ hôi đổ ra ƣớt cả đầu, mặt. Mồ hôi đẫm ƣớt cả y phục nàng. Rồi nàng nhăn mặt, uốn mình, ôm bụng oằn oại. Tƣởng chừng nàng không đủ sức chịu đựng nổi cơn đau! Giang Phong hấp tấp hỏi : - Em... Em làm sao thế? Thiếu phụ phều phào : - Em... chiêu thức vừa rồi... làm động thai, chắc là... Nàng vặn mình, cắn môi đến rớm máu, mồ hôi đổ ra từng hạt lớn. Giang Phong chợt hiểu. Nhƣng hiểu mà làm gì giúp đƣợc nàng? Chàng lúng túng bối rối, dậm chân liền liền : - Làm sao? Làm sao hở em? Anh phải giúp em nhƣ thế nào? - Đem... cỗ xe... sát lề đƣờng... đi anh!... Nhanh lên! Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Giang hồ thập ác Cổ Long Giang Phong không chậm trễ, cố đẩy cỗ xe vào lề. Chàng lại cố gắng đẩy luôn nó xuống đám cỏ gần đó, cho có một địa điểm êm ái một chút. Con ngựa cũng ác thật. Trong lúc chủ nhân bối rối nhƣ vậy, thay vì im lặng, nó cứ hí lên vang lồng lộng. Nó làm cho Giang Phong đã quýnh, càng quýnh hơn. Trên đời này, thử hỏi một ngƣời chƣa từng chứng kiến cảnh sanh sản gặp trƣờng hợp nhƣ chàng, làm sao khỏi quýnh bấn lên? Huống chi ở tại nhà, vợ sanh là một sự thƣờng, không có mụ, thì còn có thân thích, có láng giềng, ngƣời kinh nghiệm chỉ điểm cho kẻ chƣa quen... Bây giờ, đúng là trong cảnh tứ cố vô thân, đúng là một cảnh bị bỏ rơi, gia dĩ chàng chƣa thạo việc, bảo sao chàng đừng khổ sở? Bên ngoài, Giang Phong cứ chạy quấn quanh, chẳng biết làm gì giúp ích cho thiếu phụ, bên trong nàng cứ rên đau thoạt nhỏ, thoạt lớn, có lúc nàng im bặt tiếng rên, tƣởng chừng đã lịm đi rồi. Lâu lâu, nàng buông một câu : - Chết!... Ngọc Lang ơi!... Em chết mất!... Đau quá đi thôi!... Chàng lí nhí mấy tiếng, cố trấn an nàng : - Ráng chứ, em ơi... cố nhịn đau... Xong rồi là hết đau ngay! Từ xƣa đến nay, nếu gặp trƣờng hợp này mà nữ nhân nào cũng phải chết cả, thì còn ai dám... Chợt, chàng nhận ra mình hơi lố, vội tiếp : - Không có gì đáng ngại đâu em! Em không chết đâu! Hãy gƣợng đau một chút nữa, rồi mọi việc sẽ qua! Trấn an bằng miệng, can thiệp bằng miệng, trong khi ngƣời ta đau không tƣởng nổi, nghĩ cũng khôi hài thật, song ái tình có cái nhiệm mầu của nó, nó lên tiếng là nguồn an ủi vô biên xuất hiện liền. Thiếu phụ nín lặng một lúc lâu. Thời khắc chầm chậm trôi qua... Giang Phong gần nhƣ nín thở. Bỗng, có tiếng oe oe vang lên trong xe. Giang Phong bất giác thở phì, tiếng thở của chàng to quá nhƣ ngọn gió mạnh quét qua. Tiếng thở mang theo tất cả lo lắng dồn ứ, cùng một lúc thoát ra ngoài, vang thành một âm thinh khá lớn. Con! Chàng có một đứa con! Một tiếng “con” rất gọn, hàm súc bao nhiêu ý nhị của một ngƣời? Con, là tƣợng trƣng tƣơng lai, sự nghiệp của chàng! Ngoài ra và ý nghĩa hơn nữa, cái tiếng “con” là chất keo sơn gắn chặt hai tâm tình. Con là lá bùa bảo vệ hạnh phúc lứa đôi! Ngƣời ta có thể chán yêu nhau, nhƣng đứa con sẽ xoa dịu mọi xô xát giữa nhau, đứa con sẽ đem đôi tâm hồn nhít lại gần nhau, để hàn gắn nếu có rạn nứt, để chắp vá nếu có đổ vỡ! Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
- Xem thêm -