Tài liệu Giải pháp thị trường nhằm phát triển thương mại sản phẩm thực phẩm hun khói của công ty cổ phần ông già ika trên thị trường hà nội

  • Số trang: 53 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

LỜI CẢM ƠN Trước tiên, em xin cảm ơn tất cả các thầy cô giáo trong trường Đại học Thương Mại đã tạo điều kiện cho em được học tập và đã tận tình giảng dạy cho em những kiến thức bổ ích. Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới PGS.TS HÀ VĂN SỰ – giáo viên hướng dẫn đã nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành khóa luận này. Đồng thời em xin cảm ơn các cô chú, anh chị trong Công ty cổ phần Ông già IKA, đặc biệt là Chị Hà- trưởng phòng Marketing đã hướng dẫn, chỉ bảo nhiệt tình và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình tham gia thực tập tại công ty. Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè đã động viên khích lệ và giúp đỡ em hoàn thành khóa luận này. Do thời gian cũng như khả năng bản thân còn hạn chế nên khóa luận tốt nghiệp này còn nhiều thiếu sót. Vì vậy em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, phê bình của độc giả. Em xin chân thành cảm ơn. Hà nội, ngày…. tháng ….năm 2014 Sinh viên Trịnh Thị Thanh TÓM LƯỢC Thu nhập và đời sống của người dân Việt Nam ngày càng tăng lên. Chính vì vậy nhu cầu của người dân về ẩm thực tăng lên, hơn nữa các sản phẩm thực phẩm chế biến sẵn như thực phẩm hun khói là một mặt hàng rất tiện ích và cần thiết trong cuộc sống bận rộn như ngày nay. Vì thế, nhu cầu sử dụng các sản phẩm thực phẩm chế biến ngày càng tăng. Hiện nay, phát triển thương mại các sản phẩm thực phẩm hun khói cũng có rất nhiều vấn đề cần được quan tâm và giải quyết. Qua quá trình thực tập tại Công ty cổ phần Ông già IKA em có cơ hội được tìm hiểu về thực trạng phát triển thương mại sản phẩm của công ty. Chính vì thế em lựa chọn đề tài :” giải pháp thị trường nhằm phát triển thương mại sản phẩm của công ty cổ phần Ông già IKA trên thị trường Hà Nội” làm đề tài khóa luận của mình. Đầu tiên luận văn nêu tổng quan về các vấn đề nghiên cứu như: Tính cấp thiết của đề tài, xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu và kết cấu của khóa luận. Sau đó hệ thống lại các lý thuyết liên quan đến phát triển thương mại,mặt hàng thực phẩm hun khói, hệ thống các chỉ tiêu đánh giá phát triển thương mại sản phẩm thực phẩm hun khói, những nhân tố thuộc thị trường tác động đến phát triển thương mại sản phẩm thực phẩm hun khói. Luận văn cũng chỉ ra các phương pháp thu thập, xử lý dữ liệu, kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp, phân tích các nhân tố thuộc thị trường tác động đến phát triển thương mại sản phẩm thực phẩm hun khói. Cuối cùng là khảo sát và đánh giá thực trạng phát triển thương mại sản phẩm thực phẩm hun khói của công ty cổ phần Ông già IKA, chỉ ra những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân những vấn đề còn tồn tại. Từ đó đưa ra dự báo và các giải pháp thị trường nhằm phát triển thương mại sản phẩm thực phẩm hun khói IKA tới năm 2015 và những năm tiếp theo. MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN.................................................................................................................1 TÓM LƯỢC................................................................................................................. 2 MỤC LỤC.....................................................................................................................3 DANH MỤC BẢNG BIỂU...........................................................................................6 DANH MỤC SƠ ĐỒ.....................................................................................................7 LỜI MỞ ĐẦU...............................................................................................................1 1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu.........................................................................1 2.Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan.................................................2 3.Xác lập và tuyên bố vấn đề nghiên cứu.....................................................................3 4. Đối tượng, mục tiêu và phạm vi nghiên cứu..........................................................3 5. Phương pháp nghiên cứu.........................................................................................4 6 .Kết cấu khóa luận tốt nghiệp..................................................................................7 Chương 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG NHẰM PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP...............................................8 1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN LIÊN QUAN VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP ....................................................................................................................................... 8 1.1.1 Khái niệm về phát triển thị trường...................................................................8 1.1.2 Khái niệm về phát triển thương mại sản phẩm của doanh nghiệp..................8 1.1.3 Mối quan hệ giữa phát triển thị trường và phát triển thương mại sản phẩm của doanh nghiệp.........................................................................................................9 1.2NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ SỞ CỦA PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NHẲM PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP.....................10 1.2.1 Những chỉ tiêu biểu hiện sự phát triển thương mại sản phẩm của doanh nghiệp .........................................................................................................................10 1.2.2 Những cơ sở phát triển thị trường nhằm phát triển thương mại sản phẩm của doanh nghiệp........................................................................................................14 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NHẰM PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP.....................15 1.3.1 Nhân tố vĩ mô..................................................................................................15 1.3.2 Nhân tố nội tại của doanh nghiệp..................................................................16 Chương 2 .THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ÔNG GIÀ IKA TRÊN THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI....................18 2.1. NHỮNG KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ÔNG GIÀ IKA VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TRÊN THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI.......................................................18 2.1.1 Những khái quát chung về Công ty cổ phần Ông già IKA...............................18 2.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển thị trường để phát triển thương mại sản phẩm của Công ty cổ phần Ông già IKA trên thị trường Hà Nội.............................21 2.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NHẰM PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ÔNG GIÀ IKA TRÊN THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI..................................................................................26 2.2.1. Thực trạng phát triển thương mại sản phẩm của Công ty cổ phần Ông già IKA trên thị trường Hà Nội.......................................................................................26 2.2.2. Các chính sách phát triển thương mại sản phẩm của Công ty cổ phần Ông già IKA trên thị trường Hà Nội..................................................................................30 2.3. CÁC KẾT LUẬN VÀ PHÁT HIỆN QUA NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ÔNG GIÀ IKA TRÊN THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI..........................................................................33 2.3.1 Những thành tựu đạt được..................................................................................33 2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân....................................................................33 2.3.3 Những phát hiện trong việc phát triển thương mại sản phẩm thực phẩm hun khói...................................................................................................................... 34 Chương 3 : CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM CÔNG TY CỔ PHẦN ÔNG GIÀ IKA TRÊN THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI.............................................................................................................................. 36 3.1 NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ÔNG GIÀ IKA TRÊN THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2015 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO.......................................................................36 3.1.1 Những dự báo về phát triển thị trường sản phẩm thực phẩm hun khói của công ty cổ phần Ông già IKA.....................................................................................36 3.1.2 Mục tiêu và phương hướng phát triển thương mại của doanh nghiệp...........37 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỊ TRƯỜNG NHẰM PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ÔNG GIÀ IKA TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI ..................................................................................................................................... 37 3.2.1 .Đẩy mạnh công tác dự báo nghiên cứu thị trường..........................................37 3.2.2 Mở rộng phát triển mạng lưới phân phối..........................................................38 3.2.3 .Đẩy mạnh công tác quảng bá ,quảng cáo , xúc tiến sản phẩm.......................38 3.2.4. Đa dạng hóa sản phẩm:...................................................................................38 3.2.5 Đảo bảo nguồn lực cho hoạt động phát triển thị trường..................................39 3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ÔNG GIÀ IKA...............................................................39 3.3.1. Kiến nghị đến Bộ Thông tin và truyền thông...................................................39 Tổ chức thông tin........................................................................................................39 3.3.2. Kiến nghị đến hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật....................................40 3.4. MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA CẦN NGHIÊN CỨU............................................41 KẾT LUẬN................................................................................................................42 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Bảng biểu 1 Bảng 2.1 Tên bảng biểu Kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần Ông già IKA từ năm 2011 đến năm 2013 2 Bảng 2.2 Doanh thu của Công ty cổ phần Ông già IKA từ năm 2011 đến năm 2013 tại thị trường Hà Nội 3 Bảng 2.3 Cơ cấu doanh thu theo sản phẩm của công ty cổ phần Ông già IKA năm 2013 tại thị trường Hà Nội 4 Bảng 2.4 Cơ cấu doanh thu theo nhóm khách hàng của công ty cổ phần Ông già IKA năm 2013 tại thị trường Hà Nội 5 Bảng 2.5 6 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của công ty cổ phần Ông già IKA trên thị trường Hà Nội giai đoạn 2011-2013 Biểu đồ 2.1 Cơ cấu doanh thu theo đối tượng khách hàng của công ty cổ phần Ông già IKA trên thị trường Hà Nội DANH MỤC SƠ ĐỒ STT 1 Sơ đồ Sơ đồ 1 Tên sơ đồ Cơ cấu tổ chức của công ty Cổ Phần Ông Già IKA LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu. Thế giới vẫn đang từng ngày vận động và phát triển không ngừng, đi cùng với đó là chất lượng cuộc sống cũng được cải thiện và nâng cao. Ngày nay, cuộc sống hiện đại ngày càng đáp ứng tốt hơn những nhu cầu của con người bên cạnh nhu cầu được ăn mặc đẹp, được sống cuộc sống thoải mái, tiện nghithìcon người còn có nhu cầu được ăn ngon, ăn đầy đủ chất dinh dưỡng để có sứckhỏe tốt. Từ đó, con người có thể làm vi ệc tốt hơn, hiệu quả hơn. Vì lí do đó mà ngành công nghiệp chế biến thực phẩm ngày càng phát triển mạnh mẽ, góp phầnđáp ứng nhu cầu về ăn uống cho mọi người. Thực phẩm hun khói ngày nay đã trở thành những món ăn quen thuộc trong các gia đình có cuộc sống hiện đại khi thời gian được xem như vàng,mọi gia đình tìm đến với thực phẩm chế biến sẵn như thực phẩm hun khói với mong muốn thưởng thức những sản phẩm vừa ngon, vừa tiết kiệm thời gian. Đây là cơ hội cho ngành công nghiệp chế biến thực phẩm nói chung, cũng như lĩnh vực chế biến thực phẩm hun khói nói riêng có cơ hội tăng trưởng nhanh. Và là nguyên nhân khiến mức độ cạnh tranh trong lĩnh vực chế biến thực phẩm sẽ ngày càng mạnh mẽ, gay gắt hơn. Công ty cổ phần Ông Già IKA với bí quyết truyền thống hun khói lâu đời của dòng họ IKA đến từ cộng hòa tiệp khắc cũ với mong muốn mang đến cho người tiêu dùng tại Việt Nam những món ăn ngon, mới lạ, bổ dưỡng đã cung cấp ra thị trường những sản phẩm mang thương hiệu Ông già IKA với chất lượng cao như xúc xích Klobasa, Gà ta hun khói, Chân giò hun khói…đây đều là những sản phẩm đã được nhiều người tiêu dùng biết đến, tin yêu. Tuy nhiên là một doanh nghiệp ra đời sau các thương hiệu chế biến đồ hun khói được nhiều người tin dùng như thực phẩm Đức Việt, Vissan, Hiến Thành nên doanh nghiệp đã gặp phải những khó khăn ban đầu khi đưa sản phẩm mới của mình đến được tay người tiêu dùng. Bên cạnh đó công ty gặp khó khăn trong vấn đề tài chính cũng như nhiều hạn chế trong quá trình nghiên cứu thị trường, khách hàng ,hệ thống kênh phân phối còn yếu, chiến lược Marketing chưa mang lại hiệu quả như mong muốn nên số lượng người tiêu dùng biết đến, thường xuyên sử dụng sản phẩm còn khá hạn chế. Thực tế qua điều tra sơ bộ cũng cho thấy số lượng sản phẩm của công ty xuất hiện cũng rất hạn chế trên thị trường đặc biệt sản phẩm chỉ có ở các hệ thống siêu thị lớn như Metro, Big C, Coop- Mart, Hapro, và một số hệ thống Minimart. Đây chính là khó khăn lớn mà doanh nghiệp gặp phải khi thực sự muốn phát triển thương mại sản phẩm của mình, đặc biệt trên thị trường chính như thị trường Hà Nội. Vấn đề đặt ra là giữ vững thị trường, cũng như thâm nhập sâu vào thị trương Hà Nội đang là một trong những ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp. Từ những thực tiễn khó khăn mà doanh nghiệp vẫn còn gặp phải trong quá trình phát triển 1 Em xin mạnh dạn đề xuất đề tài “ Giải pháp thị trường nhằm phát triền thương mại sản phẩm của công ty Ông Già IKA trên thị trường Hà Nội” với mong muốn tìm thêm những giải pháp thị trường những hướng đi mới giúp công ty phát triển tốt hơn. 2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan Một số công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài “Giải pháp thị trường nhằm phát triển thương mại sản phẩm của công ty cổ phần Ông Già IKA trên thị trường Hà Nội” như sau: Tác giả Nguyễn Hải Hường, Khoa Kinh tế (2011), ‘Giải pháp thị trường nhằm phát triển thương mại sản phẩm ô tô trên địa bàn Hà Nội (Lấy công tyTNHH Thiên Ngọc An làm đơnvị nghiên cứu)’, Luận văn tốt nghiệp, Đại học Thương mại. Đề tài tiếp cận nghiên cứu giải pháp thị trường nhằm mục đích phát triển thương mại sản phẩm ô tô trên địa bàn Hà Nội trong hoàn cảnh hội nhập kinh tế hiện nay. Trên cơ sở điều tra, phân tích, đề tài đã nêu lên được thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển thương mại sản phẩm ô tô giai đoạn 2006 – 2011, từ đó đi sâu vào nghiên cứu giải pháp thị trường nhằm phát triển thương mại trong giai đoạn 2011 – 2015. Tác giả Hoàng Thị Minh, Khoa Kinh tế (2011), ‘Giải pháp thị trường nhằm phát triển thương mại mặt hàng điện tử - điện lạnh trên thị trường Hà Nội’, Luận văn tốt nghiệp, Đại học Thương mại. Đề tài đã đánh giá về những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của việc phát triển thương mại và từ đó đưa ra một số giải pháp thị trường nhằm phát triển thương mại các mặt hàng kinh doanh của doanh nghiệp nghiên cứu.Đồng thời, đề tài cũng đi sâu nghiên cứu lý thuyết liên quan tới các thị trường của doanh nghiệp và phát triển thương mại của doanh nghiệp Nhà nước.Từ đó đưa ra được các kết luận về giải pháp thị trường nhằm phát triển thương mại các mặt hàng kinh doanh của doanh nghiệp trong giai đoạn 2011 – 2015. Tác giả Trần Văn Thuật, Khoa Quản trị doanh nghiệp (2009), ‘Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm máy phát điện tại thị trường Hà Nội của công ty cổ phần đầu tư và thương mại T & G’, Luận văn tốt nghiệp, Đại học Thương mại. Tác giả nghiên cứu về khái niệm, đặc điểm, vai trò của đẩy mạnh tiêu thụ.Thông qua nghiên cứu về thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty, tác giả đưa ra giải pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm máy phát điện cho công ty trên thị trường Hà Nội. Tác giả Trần Thị Hương Trà, Khoa kinh tế. Đề tài: : “Giải pháp thị trường nhằm phát triển thương mại sản phẩm chăm sóc tóc eBonny” , Luận văn tốt nghiệp. Đại học Thương Mại 2 Qua quá trình nghiên cứu tìm hiểu về các đề tài trên em đã đúc kết, kế thừa được các lý thuyết về thương mại, phát triển thương mại, một số giải pháp thị trường nhằm phát triển thương mại các mặt hàng khác nhau. Tuy nhiên chưa có đề tài nào nghiên cứu sâu, riêng cho mặt hàng thực phẩm hun khói nói chung cũng như sản phẩm của Công ty cổ phần Ông già IKA nói riêng. Do vậy, em xin lựa chọn nghiên cứu đề tài “Giải pháp thị trường nhằm phát triển thương mại sản phẩm thực phẩm hun khói của công ty cổ phần Ông Già IKA trên thị trường Hà Nội”. 3.Xác lập và tuyên bố vấn đề nghiên cứu Để phát triển thương mại mặt hàng thực phẩm hun khói của công ty cổ phần Ông Già IKA trên thị trường Hà Nội, khóa luận sẽ khảo sát thực trạng phát triển của lĩnh vực chế biến sản phẩm hun khói nói chung cũng như thực trạng phát triển thương mại thực phẩm hun khói nói riêng của công ty trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thông qua các điều tra sơ bộ, khảo sát thực tế nhằm đưa ra những nhận định, giải pháp hướng đi đúng cho doanh nghiệp trong quá trình phát triển thị trường nhằm phát triển thương mại. Khóa luận sẽ tập trung đưa ra các giải phát phát triển thương mại của công ty thông qua việc trả lời các câu hỏi: Đặc điểm của các sản phẩm thực phẩm hun khói là gì? Sự phát triển của mặt hàng này phụ thuộc vào những nhân tố nào và những chỉ tiêu nào đánh giá sự phát triển thương mại sản phẩm thực phẩm hun khói? Thực trạng phát triển thương mại mặt hàng thực phẩm hun khói của công ty trên địa bàn Hà Nội như thế nào? Doanh nghiệp cần phải làm gì để có thể phát triển thương mại thực phẩm hun khói của mình thông qua các giải pháp thị trường? Đối tượng, mục tiêu và phạm vi nghiên cứu a)Đối tượng nghiên cứu: Là những lý luận và thực tiễn về phát triển thương mại của công ty cổ phần Ông Già IKA trên địa bàn hà nội. b)Mục tiêu nghiên cứu -Mục tiêu chung : Tìm kiếm các giải pháp thị trường nhằm phát triển thương mại sản phẩm của công ty cổ phần Ông già IKA trên thị trường Hà Nội. -Mục tiêu cụ thể: -Mục tiêu lý luận: Làm rõ một số khái niệm cơ bản về thương mại, phát triển thương mại và lý thuyết khác liên quan đến phát triển thương mại sản phẩm thực phẩm hun khói. 3 -Mục tiêu thực tiễn: Dựa trên những lý luận đã nêu cùng với quá trình thực tập, khảo sát và nắm được tình hình, thực trạng phát triển thương mại sản phẩm thực phẩm hun khói của công ty cổ phần Ông Già IKA trên địa bàn Hà Nội. Qua đó thấy được những thành công và những mặt hạn chế còn tồn tại cũng như tìm ra nguyên nhân trong quá trình phát triển thương mại sản phẩm của công ty. Trên cơ sở lý luận và thực tế nghiên cứu đề xuất một số giải pháp thị trường nhằm phát triển thương mại sản phẩm thực phẩm hun khói của công ty Ông Già IKA trên địa bàn Hà Nội trong thời gian tới c)Phạm vi nghiên cứu Về nội dung nghiên cứu: Phát triển thương mại sản phẩm thực phẩm hun khói của công ty cổ phần Ông Già IKA Về phạm vi không gian: Do hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tập trung chủ yếu ở địa bàn Hà Nội. Chính vì vậy em giới hạn đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động thương mại của công ty trên địa bàn Hà Nội. Về phạm vi thời gian: Đề tài khảo sát, nghiên cứu thực trạng phát triển của thương mại sản phẩm thực phẩm hun khói của công ty trên thị trường Hà Nội trong 3 năm gần đây 2011-2013. Qua đó đưa ra các giải pháp về thị trường nhằm phát triển sản phẩm thực phẩm hun khói của công ty tới năm 2015 và những năm tiếp theo.. 5. Phương pháp nghiên cứu  Phương pháp luận -Phương pháp duy vật biện chứng: Là phương pháp nghiên cứu các chỉ tiêu phản ánh phát triển thương mại sản phẩm thực phẩm hun khói và thực trạng phát triển thương mại trong mối quan hệ biện chứng với các nhân tố kinh tế, chính trị, luật pháp trong nước và quốc tế. -Phương pháp duy vật lịch sử: Phương pháp duy vật lịch sử, nghiên cứu phát triển thương mại sản phẩm thực phẩm hun khói trong nền kinh tế thị trường hiện nay, phát triển thương mại cũng phải tuân theo các quy luật kinh tế hiện tại. Ngoài ra phải phân tích đánh giá phát triển thương mại phù hợp với điều kiện lịch sử, gắn với tình hình kinh tế xã hội của đất nước, với đặc điểm của môi trường kinh doanh mỗi thời kỳ. Các phương pháp cụ thể: -Phương pháp tổng quan tài liệu: Trong bước này, tác giả có thể phải đọc lại những tài liệu đã đọc hoặc đọc thêm những tài liệu liên quan để có thêm thông tin hoặc làm rõ thêm thông tin quan trọng. Viết tổng quan tài liệu không phải là công việc chỉ làm một lần hay chỉ là một quá trình đơn tuyến, mà được lặp đi lặp lại nhiều lần, với nhiều mức độ và mục đích khác nhau.Khi mới bắt đầugiúp lựa chọn đề tài, đánh giá phạm vi các nguồn tài nguyên hỗ 4 trợ, đặt vấn đề nghiên cứu.Khi đang nghiên cứugiúp củng cố các luận cứ, luận chứng, bổ sung các đánh giá phê bình khoa học. Khi kết thúc nghiên cứu giúp tạo hình mẫu, tiêu chuẩn để soạn thảo và trình bày kết quả nghiên cứu. (http://www.tnmc.edu.vn/webdhyd/index.php? language=vi&nv=news&op=Phuong-phap-nghien-cuu-khoa-hoc-113/PHUONGPHAP-VIET-TONG-QUAN-TAI-LIEU-VA-TIM-KIEM-TAI-LIEU-THAM-KHAO138) -Phương pháp thu thập dữ liệu Thu thập dữ liệu là một giai đoạn có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với các quá trình nghiên cứu và các hiện tượng kinh tế xã hội. Phương pháp thu thập dữ liệu là những con đường, cách thức để chủ thể nghiên cứu có thể tìm hiểu, nắm bắt và sở hữu được thông tin, dữ liệu nhằm phục vụ cho công việc nghiên cứu của bản thân. Có hai phương pháp thu thập dữ liệu được sử dụng là phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp và phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp là phương pháp thu thập lần đầu các dữ liệu, thu thập trực tiếp từ các đơn vị tổng thể nghiên cứu thông qua các cuộc điều tra thống kế. Còn phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp là phương pháp thu thập những số liệu đã qua xử lý, được tổng hợp vào sổ sách, được lưu trữ lại của đối tượng nghiên cứu. Nhưng do việc thu thập dữ liệu thường tốn nhiều thời gian, công sức và chi phí nên các chủ thể nghiên cứu nên chọn cho mình các phương pháp nghiên cứu để thích hợp với hiện tượng, làm cơ sở để lập kế hoạch thu thập dữ liệu một cách khoa học, nhằm để đạt được hiệu quả cao nhất của giai đoạn quan trọng này. Trong phạm vi khóa luận của em, do có sự giới hạn về thời gian cũng như điều kiện thu thập dữ liệu, đề tài sẽ chỉ chủ yếu sử dụng phương pháp thu thập dữ liệu qua các nguồn thứ cấp, thu thập thông tin gián tiếp thông qua các tài liệu, sổ sách, báo chí, internet… cùng các số liệu báo cáo của công ty, chủ yếu là các số liệu kế toán liên quan tới tình hình kinh doanh các loại hàng hóa của công ty, các báo cáo kinh doanh, khối lượng hàng hóa được sản xuất ra từ năm 2011 tới năm 2013. Qua đó tổng hợp thông tin về doanh thu, doanh số tiêu thụ của sản phẩm thực phẩm hun khói trong những năm gần đây. Phương pháp này được sử dụng chủ yếu phục vụ cho nội dung chương 2 và chương 3 của đề tài khóa luận. -Phương pháp phân tích dữ liệu Phương pháp thống kê Phương pháp thống kê là một phương pháp bao gồm 4 bước cơ bản là nghiên cứu dữ liệu và thiết kế các nghiên cứu định lượng, tóm tắt thông tin, đưa ra các kết 5 luận dựa trên các số liệu và cuối cùng là ước lượng kết quả hiện tại hoặc dự báo tương lai. Thông qua nguồn dữ liệu thứ cấp thu thập được như doanh thu, doanh số tiêu thụ, báo cáo kết quả kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, các khách hàng thân thiết của công ty, giá cả, lợi nhuận và số lượng sản phẩm hun khói được tiêu thụ qua các năm cũng như cơ cấu doanh thu sản phẩm theo khu vực đia lý... Em đã tiến hành thống kê các số liệu thu thập được theo từng chỉ tiêu trên qua các năm từ 2011 – 2013 để phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài. Phương pháp so sánh Phương pháp so sánh là phương pháp xem xét các chỉ tiêu phân tích bằng cách dựa trên việc so sánh dữ liệu với một chỉ tiêu cơ sở. Các chỉ tiêu so sánh phải phù hợp về yếu tố không gian, thời gian với cùng nội dung kinh tế, đơn vị đo lường và phương pháp tính toán. Có hai hình thức là so sánh tuyệt đối và so sánh tương đối. Với các dữ liệu thu thập được như doanh thu, lợi nhuận, sản lượng bán ra, cơ cấu sản phẩm, giá cả một số mặt hàng chủ yếu của công ty, em đã vận dụng phương pháp so sánh để đối chiếu giữa các năm với nhau. Kết quả so sánh sẽ cho biết được mức tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận của công ty qua các năm nghiên cứu, sự thay đổi giá cả và cơ cấu mặt hàng tiêu thụ, tốc độ và tỷ suất lợi nhuận cũng như hiệu quả sử dụng các nguồn lực để từ đó giúp doanh nghiệp có phương hướng điều chỉnh hoạt động sản xuất, xúc tiến thương mại và dịch vụ một cách hợp lý. Phương pháp đồ thị Phương pháp đồ thị là phương pháp mà người nghiên cứu tiến hành vẽ các đường biểu diễn nhằm mô tả xu hướng phát triển của một sự vật, hiện tượng nào đó thông qua những số liệu thu thập được về cùng một loại chỉ tiêu của sự vật, hiện tượng đó. Phương pháp đồ thị rất hữu ích trong việc phân tích, nhận định, đánh giá sự phát triển của các hiện tượng rồi từ đó rút ra dự đoán xu hướng phát triển của hiện tượng đó trong tương lại.Sử dụng phương pháp đồ thị mang lại cái nhìn trực quan nhất, hiển thị rõ nhất sự khác nhau giữa các số liệu bằng các biểu đồ, đồ thị toán học. Trong khóa luận này, phương pháp đồ thị được sử dụng để vẽ sự tăng trưởng của doanh thu qua các năm từ 2011 -2013 để từ đó nhận thấy xu hướng tăng trưởng doanh thu của công ty, vẽ đồ thị thể hiện sự thay đổi của cơ cấu khách hàng...Việc vẽ các đồ thị này giúp em dễ dàng rất nhiều trong việc phân tích số liệu. -Phương pháp khác Ngoài các phương pháp đã nêu trên, khóa luận còn sử dụng một số phương pháp khác như phương pháp chỉ số, diễn giải, sử dụng phần mềm trong việc vẽ các biểu đồ phục vụ cho việc phân tích các dữ liệu. 6 6 .Kết cấu khóa luận tốt nghiệp Ngoài các phần tóm lược, lời cảm ơn, mục lục, danh mục bảng biểu, danh mục từ viết tắt, lời mở đầu, tài liệu tham khảo và phụ lục; luận văn có kết cấu gồm 3 chương như sau: Chương 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG NHẰM PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NHẰM PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ÔNG GIÀ IKA TRÊN THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI Chương 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NHẰM PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM CÔNG TY CỔ PHẦN ÔNG GIÀ IKA TRÊN THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2015 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO 7 Chương 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG NHẰM PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP 1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN LIÊN QUAN VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.1Khái niệm về phát triển thị trường a) Khái niệm thị trường Theo bài giảng bộ môn kinh tế thương mại Việt Nam nói rõ “Thị trường là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi mua bán hàng hóa, dịch vụ, là tổng hợp các quan hệ hàng-tiền, tập hợp những người bán và người mua và các điều kiện ( kinh tế, kỹ thuật,...) để thị trường vận hành thông suốt. Theo Phillip Kotler thì “ Thị trường là tập hợp những người mua hàng hiện tại và tương lai”. Quan điểm này coi khách hàng là thị trường của nhà kinh doanh. Với quan điểm đó đã mở ra khả năng khai thác thị trường rộng lớn cho các doanh nghiệp. Thị trường luôn ở trạng thái vận động và phát triển. Khả năng phát triển khách hàng sẽ quyết định sự phát triển thị trường của các nhà kinh doanh. Theo quan điểm của marketing khái niệm thị trường được xét trên hai góc độ: -Xét ở góc độ vĩ mô: Thị trường được hiểu là một tâp phức hợp và liên tục của các nhân tố môi trường kinh doanh, các quan hệ trao đổi hàng hóa được hấp dẫn, được thực hiện trong một không gian mở, hữu hạn các chủ thể cung cầu và phương thức tương tác giữa chúng nhằm tạo điều kiện tồn tại và phát triển cho sản xuất và kinh doanh -Xét ở góc độ vi mô: Thị trường được hiểu là một tập khách hàng là người cung ứng hiện thực và tiềm năng cùng có nhu cầu về những mặt hàng mà công ty có dự án kinh doanh và tập người bán- đối thủ cạnh tranh của nó. b) Khái niệm phát triển thị trường Phát triển thị trường có thể được hiểu là việc làm gia tăng khách hàng của công ty trên thị trường, gia tăng khối lượng tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ, tăng thị phần của công ty về sản phẩm hàng hóa trên thị trường mà công ty kinh doanh. Vì vậy phát triển thị trường của công ty chính là việc mở rộng bán hàng trên thị trường mục tiêu. Sản phẩm bán có thể là sản phẩm hiện tại hoặc sản phẩm mới. Thị trường mục tiêu có thể là thị trường mới, các phân đoạn mới của thị trường hiện tại, hay các nhóm khách hàng tiềm năng trên các đoạn thị trường hiện tại. 1.1.2 Khái niệm về phát triển thương mại sản phẩm của doanh nghiệp a) Khái niệm thương mại Theo Bộ môn kinh tế Thương mại trường Đại hoc kinh tế Thương mại (2006,tr.7) nêu rõ:“Nghiên cứu Thương mại dưới các góc độ cơ bản: Hoạt động kinh tế, một khâu của quá trình tái sản xuất xã hội, cũng như góc độ ngành kinh tế của nền kinh tế quốc dân, 8 chúng ta đều nhận thấy đặc trưng chung nhất của Thương mại là buôn bán, trao đổi hàng hóa và cung ứng dịch vụ gắn với tiền tệ và nhằm mục đích lợi nhuận. Theo luật thương mại của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: “Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi bao gồm: mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động sinh lời khác”. Từ đó có thể rút ra khái niệm chung của Thương mại là: Thương mại là tổng hợp các hiện tượng, các hoạt động và các quan hệ kinh tế gắn và phát sinh cùng với trao đổi hàng hóa và cung ứng dịch vụ nhằm mục đích lợi nhuận. Thương mại, tiếng Anh là “Commerce” , ngoài ra còn có thuật ngữ khác là Trade, tiếng Pháp “Commerce”, tiếng Latinh “Commercium”, ... về cơ bản các từ này đều được hiểu là buôn bán hàng hóa với mục đích sinh lợi. • Khái niệm thương mại hàng hóa Theo Bộ môn kinh tế Thương mại trường Đại hoc kinh tế Thương mại (2006,tr.7) nêu rõ:“Thương mại hàng hoá là một bộ phận của thương mại nói chung, ra đời từ rất lâu trong lịch sử. Thương mại hàng hoá là lĩnh vực trao đổi hàng hoá hữu hình, bao gồm tổng thể các hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động hỗ trợ các chủ thể kinh tế nhằm thúc đẩy quá trình trao đổi đó diễn ra theo mục tiêu đã xác định.” b) Khái niệm phát triển thương mại sản phẩm -Phát triển thương mại là tất cả các hoạt động của con người tác động theo hướng tích cực đến lĩnh vực thương mại (mua bán sản phẩm, dịch vụ và các hoạt động hỗ trợ thúc đẩy quá trình mua bán sản phẩm dịch vụ) làm cho lĩnh vực này ngày càng mở rộng về quy mô, tăng lên về chất lượng, nâng cao hiệu quả tiến tới phát triển bền vững. -Phát triển thương mại sản phẩm: Là sự nỗ lực, cải thiện về quy mô, chất lượng, cơ cấu hàng hóa - dịch vụ các hoạt động thương mại trên thị trường nhằm tối đa hóa tiêu thụ và hiệu quả của các hoạt động thương mại cũng như tối đa hóa lợi ích mà khách hàng mong đợi trên thị trường mục tiêu. 1.1.3 Mối quan hệ giữa phát triển thị trường và phát triển thương mại sản phẩm của doanh nghiệp Phát triển thị trường và phát triển thương mại có mối quan hệ mật thiết, ràng buộc lẫn nhau.Cả phát triển thị trường và phát triển thương mại đều có mục đích cuối cùng là mang lại lợi ích đáng kể cho doanh nghiệp. Đặc biệt phát triển thị trường có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình phát triển thương mại. Nó tác động tới phát triển thương mại cả lượng và chất. -Phát triển thị trường làm mở rộng quy mô thương mại. Quy mô thương mại được mở rộng tương ứng với thị trường được mở rộng có thể về phạm vi địa lý, cũng 9 có thể về đối tượng khách hàng mới qua đó làm gia tăng sản lượng bán ra và quá trình chuyển dịch cơ cấu sản phẩm phù hợp hơn. -Phát triển thị trường góp phần nâng cao chất lượng thương mại.Trong quá trình thu thập, tìm kiếm xử lý thông tin của thị trường nhằm phát triển thị trường, doanh nghiệp sẽ có những quyết định hợp lý trong quá trình chuyển dịch cơ cấu thương mại sản phẩm nhằm giữ vững, phát triển thị trường trước những nhu cầu thay đổi cũng như sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường. Chính quá trình chuyển dịch cơ cấu thương mại sản phẩm hợp lý góp phần nâng cao chất lượng thương mại của doanh nghiệp nói riêng và của cả ngành hàng nói chung. -Phát triển thị trường làm gia tăng hiệu quả thương mại. Mục tiêu của phát triển thị trường là phải mang lại một hiệu quả thương mại nhất định nào đó. Chính hiệu quả thương mại sẽ cho biết thực trạng phát triển thị trường của doanh nghiệp một cách chính xác nhất. Nếu doanh nghiệp có được một chiến lược phát triển thị trường phù hợp và đúng đắn thì đồng thời hiệu quả thương mại cao. -Phát triển thị trường kéo theo phát triển thương mại bền vững. Mở rộng thị trường về mặt địa lý, đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh là những yếu tố cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả thương mại. Nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp nói chung và của mỗi sản phẩm nói riêng sẽ đảm bảo thương mại phát triển hiệu quả. Nhưng tính bền vững còn phù thuộc vào thị trường của doanh nghiệp có phải là thị trường tiềm năng, ổn định về cung cầu, giá cả hay không. Do vậy phát triển thị trường ảnh hưởng đến cả chiều rộng và chiều sâu của phát triển thương mại. 1.2 NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ SỞ CỦA PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NHẲM PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP 1.2.1 Những chỉ tiêu biểu hiện sự phát triển thương mại sản phẩm của doanh nghiệp Từ nội hàm phát triển thương mại ta đưa ra 4 tiêu chí đánh giá sự phát triển thương mại là: phát triển thương mại về quy mô, phát triển thương mại về chất lượng, hiệu quả thương mại, tính bền vững của phát triển thương mại. Dựa trên 4 tiêu chí này, ta có thể đưa ra hệ thống chỉ tiêu đánh giá như sau: a)Chỉ tiêu về quy mô thương mại Trên phương diện doanh nghiệp, các chỉ tiêu về quy mô được thể hiện qua: -Doanh thu tiêu thụ: “Doanh thu là thu nhập mà doanh nghiệp nhận được từ việc bán hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp kinh doanh trên thị trường”. + Nếu gọi Q là tổng khối lượng sản phẩm của công ty được tiêu thụ trên thị trường. + P là giá bán trung bình cho một đơn vị sản phẩm được bán ra trên thị trường thì doanh thu tiêu thụ trung bình về sản phẩm trên các thị trường là: 10 DT = P×Q (đơn vị tiền tệ) + Nếu gọi QA là khối lượng sản phẩm tiêu thụ trên thị trường A + PA là giá bán cho một đơn vị sản phẩm trên thị trường A + Thì doanh thu tiêu thụ cho thị trường A là: DTA = PA×QA (đơn vị tiền tệ) + Đây là chỉ tiêu tương đối dễ tính nhưng lại không đánh giá được đúng thực chất của hiệu quả do việc phát triển thương mại sản phẩm mang lại cho doanh nghiệp. Vì thế để đánh giá chính xác hiệu quả việc phát triển thương mại sản phẩm thì cần phải đánh giá và nhận xét qua các chỉ tiêu khác. -Chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng về doanh thu tiêu thụ mặt hàng + Tốc độ tăng trưởng thể hiện sự gia tăng về doanh thu của doanh nghiệp qua các năm. Nếu gọi DTA là doanh thu về sản phẩm chăm sóc tóc eBonny trên thị trường Hà Nội năm 2008. DTA’ là doanh thu về sản phẩm chăm sóc tóc eBonny trên thị trường Hà Nội vào năm 2009 thì tốc độ tăng trưởng (a) của doanh nghiệp của năm 2009 là: a = DTA ⁄ DTA’×100% Các chỉ tiêu mức độ tăng trưởng của lượng sản phẩm và doanh thu giữa hai thời kì nghiên cứu. Các chỉ tiêu này càng cao thì càng chứng tỏ sự gia tăng về quy mô của doanh nghiệp càng lớn và ngược lại. Qua đây chúng ta có thể tính tốc độ tăng trưởng bình quân qua các năm để thấy được sự tăng trưởng đó có ổn định, liên tục không. Đồng thời cũng thấy được sự dịch chuyển cơ cấu sản phẩm, cơ cấu thị trường tiêu thụ sản phẩm đối với doanh nghiệp. b) Chỉ tiêu về chất lượng thương mại Chỉ tiêu chất lượng được thể hiện ở các yếu tố: -Tốc độ tăng trưởng sản phẩm + Cơ cấu tiêu thụ phản ánh chất lượng tiêu thụ, thông qua cơ cấu tiêu thụ có thể nhìn thấy mặt hàng kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp, vì thế để đưa ra một cơ cấu tiêu thụ hợp lý thì doanh nghiệp phải tính toán kỹ lưỡng, dựa vào các nguồn lực cũng như năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình Nếu gọi DTA là doanh thu của doanh nghiệp X về sản phẩm A trên địa bàn Hà Nội (hoặc trong toàn ngành kinh doanh về sản phẩm A). Gọi DT là doanh thu về sản phẩm A trên địa bàn Hà Nội (hoặc trong toàn ngành kinh doanh về sản phẩm A) Thì suy ra tỷ trọng doanh thu về sản phẩm A của công ty X trên địa bàn Hà Nội (hoặc trong toàn ngành kinh doanh về sản phẩm A) là: 11 Tỷ trọng doanh thu về sản phẩm A của doanh nghiệp X = DTA/DT×100% + Tốc độ tăng trưởng thể hiện sự gia tăng về doanh thu của doanh nghiệp qua các năm. Nếu gọi DTA là doanh thu về sản phẩm trên thị trường Hà Nội năm X DTA’ là doanh thu về sản phẩm trên thị trường Hà Nội vào năm X +1 thì tốc độ tăng trưởng (a) của doanh nghiệp của năm X+1 là: a = DTA ⁄ DTA’×100% -Chuyển dịch cơ cấu mặt hàng Thông qua cơ cấu mặt hàng sản phẩm tiêu thụ ta có thể thấy được những sản phẩm kinh doanh chủ lực của doanh nghiệp. Cơ cấu tiêu thụ của từng mặt hàng trong tổng các mặt hàng kinh doanh được tính theo sản lượng tiêu thụ hoặc theo daonh thu tiêu thụ. Gọi QA là sản lượng tiêu thụ của mặt hàng A Q là tổng sản lượng tiêu thụ của doanh nghiệp. DTA là doanh thu tiêu thụ sản phẩm A DT là tổng doanh thu tiêu thụ của doanh nghiệp Ta có tỷ trọng về sản lượng và doanh thu tiêu thụ của mặt hàng A so với tổng sản lượng tiêu thụ của doanh nghiệp sẽ là : Tỷ trọng về sản lượng tiêu thụ (A) = QA 100 Q Tỷ trọng về doanh thu tiêu thụ (A) = DT A 100 DT c) Tính hiệu quả của phát triển thương mại sản phẩm Hiệu quả thương mại: là chỉ tiêu phản ánh quan hệ so sánh giữa kết quả thu được và những chi phí bỏ ra của quá trình trao đổi hàng hóa, dịch vụ trên thị trường. Thực chất, đó là trình độ sử dụng nguồn lực được hiểu là các phương tiện, còn kết quả chính là các mục tiêu, cái đích cần đạt tới của hoạt động thương mại. Do vậy, theo nghĩa rộng, hiệu quả thương mại được thể hiện ở mối quan hệ giữa mục tiêu và phương tiện tổ chức quá trình trao đổi hàng hóa, dịch vụ. Hiệu quả thương mại không chỉ đơn thuần là hiệu quả kinh tế, nó còn được nghiên cứu là một phạm trù kinh tế - xã hội tổng hợp trên cả tầm vĩ mô và phạm vi doanh nghiệp. Trên bình diện vĩ mô, hiệu quả thương mại phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực phục vụ cho hoạt động trao đổi, mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ nói chung của cả nền kinh tế. Tác động về kinh tế, về xã hội và môi trường của thương mại được phản ánh qua các chỉ tiêu hiệu quả theo cách tiếp cận này. 12 Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả thường dùng là lợi nhuận. Đây là chỉ tiêu phản ánh rõ nét nhất mức độ hiệu quả của việc phát triển thương mại. Dựa vào chỉ tiêu này doanh nghiệp có thể so sánh và đánh giá kết quả kinh doanh đạt được trên thực tế có sát với kế hoạch và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp hay không từ đó doanh nghiệp có thể biết được các sai lệch trong thực tế và có kế hoạch điều chỉnh trong tương lai phù hợp với mục tiêu mà doanh nghiệp mong muốn đạt được. Công thức hiệu quả thương mại: HQ = DT – CF Hoặc : HQ = KQ/CF Trong đó: KQ: là kết quả, có thể được tính bằng doanh thu hoặc lợi nhuận DT: là doanh thu tiêu thụ của doanh nghiệp CF: chi phí sử dụng nguồn lực của doanh nghiệp Đây là các chỉ tiêu tương đối phức tạp, khó tính chính xác vì các hoạt động thương mại của doanh nghiệp không chỉ mang lại cho doanh nghiệp các lợi ích trước mắt là lợi nhuận mà còn mang lại nhiều lợi ích vô hình khác cho doanh nghiệp như: nâng cao uy tín cho thương hiệu, nâng cao khả năng cạnh tranh d) Tính bền vững của phát triển thương mại sản phẩm Là sự kết hợp giữa mục tiêu kinh tế, xã hội, môi trường. Sự phát triển thương mại sản phẩm không làm ảnh hưởng tới quá trình phát triển trong tương lai. - Về bản chất thì phát triển bền vững phải đáp ứng được: + Đảm bảo hài hoà mối quan hệ lợi ích trong phát triển giữa hiện tại và tương lai về tất cả các khía cạnh: kinh tế, văn hoá, xã hội và môi trường. + Lồng ghép một cách hài hoà các khía cạnh tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. - Vậy để đáp ứng cho việc phát triển thương mại một cách bền vững thì cần có sự đảm bảo về: + Sự phát triển bền vững về kinh tế: có tăng trưởng GDP và GDP bình quân đầu người cao và ổn định, trong điều kiện hiện nay các quốc gia phải có thu nhập GDP tăng với tỷ lệ cao vào khoảng 5% mới có thể xem là bền vững. Cơ cấu GDP theo hướng tỷ lệ đóng góp của công nghiệp và dịch vụ trong GDP phải cao hơn nông nghiệp nhằm đảm bảo cho tăng trưởng GDP ổn định và lâu dài. GDP và GDP bình quân đầu người bằng hoặc cao hơn mức trung bình hiện nay của các nước đang phát triển. + Sự phát triển bền vững về xã hội: phải đáp ứng được yêu cầu duy trì và phát huy tính đa dạng về bản sắc dân tộc, giảm đói nghèo. Giảm khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng trong xã hội. 13
- Xem thêm -