Tài liệu Giải pháp tạo việc làm cho các hộ bị thu hồi đất tại các cụm công nghiệp huyện nho quan, tỉnh ninh bình

  • Số trang: 130 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Tham gia: 31/07/2015

Mô tả:

Giải pháp tạo việc làm cho các hộ bị thu hồi đất tại các cụm công nghiệp huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình Mục nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết quả chính và kết luận Giải pháp tạo việc làm cho các hộ bị thu hồi đất tại các cụm công nghiệp huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình” 3.1. Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu 5.1. Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học 5.2. Ý nghĩa thực tiễn Cơ sở lý luận về việc làm cho hộ bị thu hồi đất nông nghiệp Lao động là điều kiện cơ bản đầu tiên của toàn bộ đời sống loài người, và như thế đến một mức mà trên một ý nghĩa nào đó, chúng ta phải nói: lao động đã sáng tạo ra bản thân con người
- Xem thêm -