Tài liệu Giải pháp phát triển thị trường cho sản phẩm của công ty trách nhiệm hữa hạn thương mại 19-6

  • Số trang: 47 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

TÓM LƯỢC Thị trường luôn có vị trí vô cùng quan trọng trong mọi chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, nó có sức ảnh hưởng mạnh đến mọi hoạt động sản xuất và kinh doanh. Nước ta đang hướng tới nền kinh tế thị trường theo xu hướng tự do hóa thương mại, tự do lựa chọn ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh. Vì vậy, để tìm được chỗ đứng và khẳng định vị trí của mình trên thị trường là điều không dễ dàng. Xuất phát từ thực tế hoạt động kinh doanh và để thực hiện mục tiêu chiến lược nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, đẩy mạnh tiêu thụ, tăng doanh thu cho doanh nghiệp,...công ty 19-6 cần có những biện pháp đổi mới, cải thiện hoạt động kinh doanh của mình, đặc biệt là hoạt động phát triển thị trường. Nhận thấy sự cần thiết này, em đã chọn đề tài: “Giải pháp phát triển thị trường cho sản phẩm của công ty trách nhiệm hữa hạn thương mại 19-6”. Thông qua phương pháp thu thập, phân tích dữ liệu thứ cấp từ các nguồn như Quyết định 09/2012; Báo cáo tài chính năm 2010, 2011, 2012,... do các phòng ban của Công ty TNHH TM 19-6 cung cấp, khóa luận đã tập trung phân tích thực trạng phát triển thị trường của công ty 19-6 thông qua một số chỉ tiêu như doanh thu, chi phí, thị phần,... Qua đó, em đã phát hiện ra một số hạn chế của công ty trong công tác phát triển thị trường như hạn chế về số lượng và chất lượng nhân lực, thiếu thốn về cơ sở vật chất,... Vì vậy, trong khóa luận đã đề cập một số giải pháp về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường hệ thống cơ sở vật chất,... để công tác phát triển thị trường của công ty được tốt hơn. Bên cạnh đó, em cũng đưa ra một số kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Bắc Ninh nhằm tạo mọi điều kiện tốt nhất cho công ty 19-6 nói riêng và các công ty kinh doanh thiết bị văn phòng nói chung có thể nâng cao công tác phát triển thị trường của mình. LỜI CẢM ƠN Để có thể hoàn thành khóa luận này, em xin cảm ơn toàn thể thầy, cô trong khoa Kinh tế, trường Đại học Thương Mại đã tận tình truyền đạt kiến thức trong 4 năm học tập. Với vốn kiến thức được tiếp thu trong quá trình học không chỉ là nền tảng cho quá trình nghiên cứu khóa luận mà còn là hành trang quý báu để em bước vào đời một cách vững chắc và tự tin. Em cũng xin tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến cô giáo – Thạc sỹ Vũ Thị Hồng Phượng, đã tận tình hướng dẫn em trong suốt quá trình viết khóa luận tốt nghiệp. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại 19-6 đã cho phép và tạo điều kiện thuận lợi để em thực tập tại công ty. Em xin cảm ơn chân thành đến toàn bộ anh chị trong công ty đã giúp đỡ em trong quá trình thu thập số liệu. Cuối cùng em xin cảm ơn bạn bè và những người thân đã khích lệ và ủng hộ em trong suốt quá trình học tập và làm khóa luận. Em xin chân thành ảm ơn! MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài.......................................................................................... 2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan............................................... 3. Xác lập và tuyên bố vấn đề cần nghiên cứu........................................................... 4. Đối tượng, mục tiêu và phạm vi nghiên cứu.......................................................... 5. Phương pháp nghiên cứu........................................................................................ 6. Kết cấu khóa luận.................................................................................................... Chương 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM THIẾT BỊ VĂN PHÒNG 7 1.1. Một số khái niệm cơ bản...................................................................................... 1.1.1. Khái niệm thiết bị văn phòng.............................................................................. 1.1.2. Khái niệm thị trường và phát triển thị trường................................................... 1.1.2.1. Thị trường......................................................................................................... 1.1.2.2. Phát triển thị trường.......................................................................................... 1.2. Một số lý thuyết về phát triển thị trường sản phẩm thiết bị văn phòng........... 1.2.1. Khái quát về sản phẩm thiết bị văn phòng......................................................... 1.2.1.1. Đặc điểm thiết bị văn phòng............................................................................. 1.2.1.2. Phân loại thiết bị văn phòng.............................................................................. 1.2.1.3. Vai trò thiết bị văn phòng................................................................................. 1.2.2. Một số lý thuyết liên quan đến phát triển thị trường.......................................10 1.2.2.1. Nội dung phát triển thị trường......................................................................... 1.2.2.2. Hình thức phát triển thị trường........................................................................ 1.2.2.3. Vai trò của phát triển thị trường...................................................................... 1.3. Nguyên tắc, chính sách và chỉ tiêu phản ánh phát triển thị trường................14 1.3.1. Nguyên tắc phát triển thị trường......................................................................14 1.3.1.1. Đảm bảo phù hợp định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước................................................................................................................. 1.3.1.2. Cần dựa trên nhu cầu và khả năng thanh toán của khách hàng....................... 1.3.1.3. Phát triển thị trường cần dựa vào việc huy động tối đa nguồn lực trong doanh nghiệp................................................................................................................ 1.3.1.4. Phát triển thị trường cần phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp.................. 1.3.2. Chính sách phát triển thị trường......................................................................15 1.3.2.1. Chính sách đa dạng hóa sản phẩm.................................................................. 1.3.2.2. Chính sách tối thiểu hóa chi phí để hạ giá thành sản phẩm............................. 1.3.2.3. Chính sách đầu tư mạng lưới phân phối.......................................................... 1.3.3. Một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả phát triển thị trường................................16 1.3.3.1. Thị phần......................................................................................................... 1.3.3.2. Doanh thu và lợi nhuận................................................................................... 1.3.3.3. Sự hài lòng của khách hàng............................................................................ Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM THIẾT BỊ VĂN PHÒNG CỦA CÔNG TY TNHH TM 19-6 20 2.1. Tổng quan tình hình và các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động phát triển thị trường sản phẩm thiết bị văn phòng của công ty TNHH TM 19-6........................20 2.1.1. Quá trình thành lập, nhiệm vụ, ngành nghề và kết quả kinh doanh của công ty giai đoạn 2010-2012................................................................................................20 2.1.1.1. Quá trình thành lập công ty TNHH TM 19-6.................................................. 2.1.1.2. Nhiệm vụ của công ty TNHH TM 19-6.......................................................... 2.1.1.3. Ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH TM 19-6.................................... 2.1.1.4. Kết quả kinh doanh của công ty giai đoạn 2010-2012.................................... 2.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động phát triển thị trường sản phẩm thiết bị văn phòng của công ty TNHH TM 19-6.................................................................23 2.1.2.1. Nhóm nhân tố khách quan............................................................................... 2.1.2.2. Nhóm nhân tố chủ quan.................................................................................. 2.2. Thực trạng phát triển thị trường của doanh nghiệp........................................27 2.2.1. Doanh thu.........................................................................................................27 2.2.2. Khách hàng và thị phần....................................................................................30 2.2.3. Sự hài lòng của khách hàng về doanh nghiệp.................................................32 2.3. Một số kết luận và phát hiện qua nghiên cứu...................................................32 2.3.1. Thành công trong công tác phát triển thị trường và nguyên nhân.................32 2.3.2. Tồn tại trong công tác phát triển thị trường và nguyên nhân.........................33 Chương 3: CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG CHO CÔNG TY TNHH TM 19-6 34 3.1. Quan điểm, định hướng phát triển thị trường thiết bị văn phòng..................34 3.3.1. Quan điểm, định hướng của ngành.................................................................34 3.3.2. Định hướng, mục tiêu phát triển thị trường sản phẩm của công ty................34 3.2. Các giải pháp cho vấn đề phát triển thị trường cho sản phẩm của công ty TNHH TM 19-6..........................................................................................................35 3.2.1. Phát triển hệ thống kênh phân phối.................................................................35 3.2.2. Đa dạng sản phẩm kinh doanh và phương thức bán hàng.............................35 3.2.3. Đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ và nhân viên..................................................................................................................... 36 3.2.4. Đẩy mạnh hoạt động quảng cáo.......................................................................36 3.3. Các kiến nghị cho vấn đề phát triển thị trường................................................37 3.3.1. Kiến nghị Nhà nước..........................................................................................37 3.3.2. Kiến nghị với hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Bắc Ninh............................37 3.4. Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu...................................................38 3.4.1. Về phạm vi lãnh thổ..........................................................................................38 3.4.2. Về thời gian nghiên cứu...................................................................................38 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Kết quả kinh doanh của công ty 19-6 từ năm 2010 đến năm 2012.............. Bảng 2.2:Cơ cấu thị trường tiêu thụ theo doanh thu của công ty 19-6 từ năm 2010 đến năm 2012........................................................................................................................ Bảng 2.3: Doanh thu của công ty trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh........................................ Bảng 2.4: Doanh thu theo nhóm khách hàng từ năm 2010 đến năm 2012................... Bảng 2.5: Thị phần của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ năm 2010 đến năm 2012............................................................................................................................... DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Biểu đồ 2.1: Biểu đồ tương quan tổng DT và LN sau thuế của doanh nghiệp từ năm 2010 đến năm 2012............................................................................................................22 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu thị trường theo doanh thu trong năm 2011 và 2012...................28 Biểu đồ 2.3: Thị phần của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ năm 2010 đến năm 2012.....................................................................................................................31 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DT LN TNDN TNHH TM TP : Doanh thu : Lợi nhuận : Thu nhập doanh nghiệp : Trách nhiệm hữu hạn thương mại : Thành phố PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Từ khi Nhà nước chuyển đổi nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường, tạo điều kiện tốt nhất cho mọi thành phần có thể tham gia hoạt động kinh tế, thì số lượng doanh nghiệp tăng đáng kể. Tính đến thời điểm đầu năm 2012 thì cả nước có trên 540 nghìn doanh nghiệp. Dù là doanh nghiệp sản xuất hay doanh nghiệp kinh doanh cũng đều cần sử dụng đến các loại thiết bị văn phòng như máy vi tính, máy in, máy fax, máy scan,... Bên cạnh đó, cùng với sự thay đổi và phát triển của nền kinh tế, rất nhiều cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội,... đã và đang thay đổi, xây dựng và tổ chức văn phòng của cơ quan theo hình mẫu một văn phòng hiện đại. Các văn phòng này được tổ chức theo hướng tinh giảm nhân lực, tiết kiệm tối đa diện tích làm việc, ứng dụng các thành tựu của nền khoa học kỹ thuật vào tổ chức và các nghiệp vụ hành chính văn phòng. Có thể thấy ngày nay các văn phòng đang chạy đua trong việc mua sắm nhiều thiết bị văn phòng hiện đại như: máy vi tính (để bàn, xách tay), máy photocopy, máy điện thoại (cố định, di động, video), máy fax, máy ghi âm,.. Các thiết bị văn phòng nói trên ngày càng không thể thiếu trong các căn phòng hiện đại; chúng giúp quá trình làm việc của các nhân viên văn phòng được thuận tiện, nhanh gọn và chính xác hơn, nâng cao năng suất lao động của con người. Do đó, các thiết bị văn phòng ngày càng được trang bị nhiều hơn trong các tổ chức, cơ quan và doanh nghiệp. Như một quy luật tất yếu, có cầu ắt có cung, nhiều doanh nghiệp chuyên kinh doanh thiết bị văn phòng đã ra đời. Sức ép canh tranh giữa các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này ngày càng gay gắt, đặc biệt với các doanh nghiệp mới gia nhập thị trường sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Mặt khác, từ khủng hoảng kinh tế thế giới, nền kinh tế nước ta cũng bị ảnh hưởng, mọi doanh nghiệp đều gặp khó khăn, và nhiều doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả dẫn đến phá sản, tính riêng năm 2012 có hơn 50 nghìn doanh nghiệp tuyên bố phá sản, việc này ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn khách hàng chính của doanh nghiệp. Để có thể tiếp tục duy trì và phát triển, mỗi doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng thiết bị văn phòng cần xây dựng cho mình một chiến lược kinh doanh sao cho có hiệu quả, nâng cao chất lượng dịch vụ và đặc biệt cần tìm kiếm, mở rộng thị trường và tập khách hàng. Thị trường là yếu tố quyết định sự sống còn đối với hoạt động sản xuất và kinh doanh của mọi doanh nghiệp, nó chi phối mọi khâu của quá trình kinh doanh sản phẩm. Thị trường mà doanh nghiệp chinh phục được càng lớn thì khả năng thu hút khách hàng càng mạnh và sản phẩm cũng được tiêu thụ nhiều hơn, điều này làm cho 1 lợi nhuận của doanh nghiệp gia tăng nhanh hơn. Do đó, hoạt động phát triển thị trường đối với bất kỳ doanh nghiệp nào cũng rất quan trọng. 19-6 là một doanh nghiệp thành lập từ năm 2009, chuyên kinh doanh sản phẩm thiết bị văn phòng và một số sản phẩm phụ trợ khác. Mặc dù thành lập trong thời điểm nền kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng doanh nghiệp đã có được một số thành công nhất định, sản phẩm của doanh nghiệp đã được khách hàng chấp nhận, dịch vụ kèm theo cũng được đánh giá tốt. Tuy nhiên, bên cạnh một số thành công đạt được, công ty còn tồn tại một số hạn chế chung như số lượng sản phẩm bán ra không đều, thị trường còn bó hẹp và tập khách hàng ít và dần bão hòa. Do đó, để doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, nâng cao doanh thu và lợi nhuận, việc nghiên cứu những giải pháp nhằm mở rộng thị trường là vô cùng cấp thiết, cần thực hiện ngay. 2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan Trong quá trình hoàn thành đề tài, tác giả đã tham khảo một số công trình nghiên cứu liên quan đến công tác phát triển thị trường thiết bị văn phòng, trong đó có một số công trình như: - Luận văn tốt nghiệp với đề tài “Thị trường và giải pháp mở rộng thị trường máy tính xách tay của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Thiên Ân” của sinh viên Nguyễn Thị Lan Anh, khoa Kinh tế, Đại học Thương Mại. Trong đề tài này, tác giả đã hệ thống các lý thuyết liên quan đến thị trường, trong đó chủ yếu là phát triển thị trường. Kết hợp phân tích số liệu thu thập được từ công ty Thiên Ân và việc điều tra phỏng vấn tại địa bàn Thanh Trì-Hà Nội, tác giả đã nêu lên thực trạng mở rộng thị trường máy tính xách tay của công ty Thiên Ân trong năm 2009, 2010 và 2011 trên địa bàn Hà Nội. Qua đó, tác giả đã phát hiện ra một số hạn chế của công ty như hạn chế trong việc huy động vốn, đầu tư mạng lưới phân phối,...Tác giả đã đề xuất một số giải pháp cho công ty trong năm 2012 để có thể mở rộng thị trường cho mình. - Luận văn tốt nghiệp với đề tài “Giải pháp thị trường nhằm phát triển thương mại mặt hàng điện tử điện lạnh trên thị trường Hà Nội” của sinh viên Hoàng Thị Minh, khoa Kinh tế, Đại học Thương Mại. Đề tài đề cập đến hệ thống lý luận liên quan đến phát triển thương mại, thực trạng phát triển thương mại mặt hàng điện tử điện lạnh, cụ thể là ti vi trên địa bàn Hà Nội. Đề tài sử dụng phương pháp phân tích dữ liệu thứ cấp từ các phòng ban công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu công ty An Phát cung cấp kết hợp với phương pháp điều tra phỏng vấn tại An Phát, sinh viên Hoàng Thị Minh đã đưa ra một số thành công, hạn chế và nguyên nhân trong phát triển thương mại sản phẩm điện tử điện lạnh. Cuối cùng, tác giả luận văn có đưa ra 2 một số giải pháp thị trường để phát triển thương mại mặt hàng này trong giai đoạn 2008-2010 - Luận văn tốt nghiệp với đề tài “Giải pháp phát triển thị trường với phát triển kinh doanh dịch vụ viễn thông của công ty điện lực Quảng Ninh” của sinh viên Trần Thanh Nhung, khoa Kinh tế, Đại học Thương Mại. Luận văn đã hệ thống hóa một số lý thuyết về phát triển thị trường và dịch vụ viễn thông, thực trạng phát triển thị trường kinh doanh dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh dựa vào các tiêu chí về tình hình thị trường về số thuê bao, lưu lượng sử dụng. Sử dụng phương pháp phân tichs dữ liệu thứ cấp đề tài đã tìm hiểu về tình hình nghiên cứu thị trường của công ty điện lực Quảng Ninh trong thời gian từ 2005 đến 2007, đây là khoảng thời gian mà thị trường viễn thông nước ta bắt đầu có những bứt phá, có nhiều cơ hội hấp dẫn cho các doanh nghiệp kinh doanh viễn thông. Thông qua nhiều sự phân tích và đánh giá tình hình, đề tài đã đưa ra một số giải pháp về nhân lực, chính sách phân phối và hỗ trợ bán nhằm phát triển thị trường cho kinh doanh sản phẩm này. - Luận văn tốt nghiệp với đề tài “Giải pháp thị trường nhằm phát triển thương mại mặt hàng nội thất, lấy công ty cổ phần đầu tư và thương mại Tân Phong làm đơn vị nghiên cứu” của sinh viên Phan Thị Hương, khoa Kinh tế, Đại học Thương Mại. Thông qua việc phân tích dữ liệu thứ cấp và sơ cấp từ điều tra phỏng vấn tại công ty Tân Phong, đề tài tập trung vào làm rõ lý thuyết về phát triển thương mại, thực trạng phát triển thương mại đồ nội thất tại công ty Tân Phong trên địa bàn Hà Nội, đưa ra thành công, hạn chế, nguyên nhân trong phát triển thương mại mặt hàng này của công ty. Đề tài đưa ra giải pháp thị trường cho công ty trong giai đoạn 2010-2012. - Luận văn tốt nghiệp với đề tài “Giải pháp marketing phát triển thị trường sản phẩm máy tính để bàn tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ tin học TNC” của sinh viên Lê Thị Vân Anh, khoa Kinh doanh Thương mại, Đại học Thương Mại. Luận văn đề cập đến hệ thống lý thuyết về marketing và phát triển thị trường trên quan điểm của marketing; thực trạng hoạt động marketing nhằm phát triển thị trường cho sản phẩm máy tính để bàn của công ty TNC; những thành công, hạn chế và nguyên nhân trong hoạt động marketing phát triển thị trường; từ đó tác giả đề xuất các giải pháp cho hoạt động marketing nhằm phát triển thị trường cho công ty TNC trong năm 2010. Thông qua 5 đề tài trên, em có tiếp thu và chọn lọc để hệ thống hóa lại một số lý thuyết liên quan đến phát triển thiết bị văn phòng, tuy nhiên đề tài này không có sự sao chép của các đề tài trước. Đề tài nghiên cứu các chính sách phát triển thị trường trên góc độ kinh tế, khác với quan điểm của marketing. Đồng thời, các đề tài trên nghiên cứu và đề xuất giải pháp trong giai đoạn nền kinh tế trước và trong tình trạng 3 khủng hoảng, lạm phát khá cao, có năm lên tới hai con số. Đề tài này nghiên cứu hoạt động phát triển thị trường của công ty 19-6 khi nền kinh tế đã sắp đi qua khủng hoảng và đưa ra hướng giải pháp mang tính mới trong giai đoạn từ 2013-2015. Vì vậy có thể khẳng định đề tài này có nhiều tính mới. 3. Xác lập và tuyên bố vấn đề cần nghiên cứu Là một công ty chuyên kinh doanh các mặt hàng thiết bị văn phòng và một số mặt hàng phụ trợ khác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và một số tỉnh lân cận, công ty TNHH TM 19-6 cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ tác động bởi các yếu tố của thị trường. Công ty thành lập trong thời điểm nền kinh tế còn gặp khá nhiều khó khăn, lạm phát, lãi suất ngân hàng cao,...nhiều doanh nghiệp phá sản hay kinh doanh cầm chừng, việc tìm kiếm thị trường cho sản phẩm lại càng khó khăn, và công ty TNHH TM 19-6 cũng là một trong số đó. Trong thời gian thực tập tại công ty, em nhận thấy mặt hàng thiết bị văn phòng là sản phẩm chủ lực của công ty, tuy nhiên hoạt động nghiên cứu, phát triển thị trường của công ty còn hạn chế, khiến hoạt động tiêu thụ còn gặp một số khó khăn. Điều này khiến tốc độ tăng trưởng của nhóm mặt hàng này chưa ổn định; cơ cấu sản phẩm còn thiếu đa dạng, tập trung chủ yếu vào thiết bị máy tính để bàn, máy fax, máy in; hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực chưa cao và đặc biệt thị trường của công ty còn nhỏ hẹp, chủ yếu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh,... Vì vậy, em quyết định lựa chon đề tài “Giải pháp phát triển thị trường cho sản phẩm của công ty trách nhiệm hữa hạn thương mại 19-6” làm khóa luận tốt nghiệp. Qua đề tài, mọi người sẽ hiểu rõ hơn công tác phát triển thị trường gồm những gì? Thực trạng phát triển thị trường và hoạt động phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH TM 19-6 trong giai đoạn 2010-2012 ra sao? Trong giai đoạn này, công ty đã có những thành công, hạn chế gì trong công tác phát triển thị trường và đâu là nguyên nhân của những hạn chế đó? Mục tiêu, định hướng phát triển thị trường sản phẩm của công ty trong những năm tới như thế nào? Và đâu là những giải pháp nhằm thực hiện được mục tiêu đã đề ra? 4. Đối tượng, mục tiêu và phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu: Đề tài khóa luận có đối tượng nghiên cứu là thị trường và hoạt động phát triển thị trường sản phẩm thiết bị văn phòng của công ty TNHH TM 19-6. * Mục tiêu nghiên cứu: Nhận thức rõ tầm quan trọng và tính cấp thiết của công tác nghiên cứu và phát triển thị trường, kết hợp tình hình kinh doanh thực tế của công ty, đề tài có một số mục tiêu như sau: 4 Về mặt lý luận: hệ thống hóa những vấn đề lý luận có liên quan đến thị trường và công tác phát triển thị trường: Khái niệm thị trường, phát triển thị trường; thiết bị văn phòng, nội dung, hình thức, vai trò, nguyên tắc phát triển thị trường, và đặc biệt quan trọng nhất là các chỉ tiêu đánh giá công tác phát triển thị trường của một doanh nghiệp thương mại. Đó sẽ là cơ sở lý luận để tìm hiểu thực trạng phát triển thị trường của công ty TNHH TM 19-6 Về mặt thực tiễn: đề tài khảo sát và đánh giá được về cơ bản thực trạng kinh doanh và phát triển thị trường sản phẩm thiết bị văn phòng của công ty TNHH TM 19-6; chỉ rõ các nhân tố ảnh hưởng đến nghiên cứu, phát triển thị trường sản phẩm của công ty; chỉ ra được những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, vấn đề trọng tâm cần giải quyết trong công tác nghiên cứu, phát triển thị trường của công ty 19-6. Từ đó, đề tài cần đưa ra được một số giải pháp nhằm phát triển thị trường với công ty và kiến nghị công ty thực hiện giải pháp đã đề xuất. * Phạm vi nghiên cứu: Phát triển thị trường sản phẩm thiết bị điện tử văn phòng là một vấn đề bao hàm rất nhiều nội dung. Tuy nhiên, do điều kiện về thời gian, kinh phí và năng lực của bản thân nên việc nghiên cứu đề tài này tác giả xin được giới hạn lại phạm vi nghiên cứu như sau: - Thời gian: đề tài tìm hiểu thực trạng phát triển thị trường sản phẩm thiết bị văn phòng của công ty TNHH TM 19-6 trong khoảng thời gian từ 2010 đến 2012. Đồng thời đề tài cũng đề xuất các giải pháp phát triển thị trường cho công ty trong giai đoạn 2013-2015. - Không gian: khóa luận tập trung nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, một số bảng biểu có số liệu của một số tỉnh lân cận như Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương,... - Nội dung: với đề tài “Giải pháp phát triển thị trườngcho sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại 19-6”, khóa luận dựa vào một số chỉ tiêu như khách hàng và thị phần; doanh thu và lợi nhuận; sự hài lòng của khách hàng để tập trung nghiên cứu và làm rõ thực trạng và giải pháp phát triển thị trường sản phẩm thiết bị văn phòng của công ty TNHH TM 19-6. 5. Phương pháp nghiên cứu Do hạn chế về thời gian và kinh phí nên đề tài tập trung nghiên cứu dữ liệu thứ cấp, thông qua Báo cáo tài chính các năm 2010, 2011, 2012 được cung cấp từ các phòng ban của công ty TNHH TM 19-6, Quyết định 09/2012 về chiến lược kinh doanh của công ty giai đoạn 2013-2015,... Ngoài ra, đề tài còn khai thác thông tin qua một số trang web trên internet như Vneconomy.vn, Tcptkt.ueh.edu.vn,...sách báo 5 như Báo Bắc Ninh và một số luận văn, giáo trình, bài giảng kinh tế của trường Đại học Thương Mại. Một số phương pháp được sử dụng trong quá trình nghiên cứu như thống kê, so sánh đối chiếu, tư duy logic: Phương pháp thống kê: để việc nghiên cứu và theo dõi được dễ dàng, tác giả đã xử lý và thống kê các số liệu thứ cấp thu thập được dưới dạng bảng biểu. Trong quá trình thống kê, tác giả đã chú trọng việc chọn lọc nguồn tin cho chính xác để số liệu thống kê có sai sót là ít nhất. Phương pháp so sánh đối chiếu: sau khi đã thống kê số liệu theo dạng bảng và sắp xếp phù hợp thì tác giả tiến hành so sánh, đối chiếu số liệu doanh thu sản phẩm thiết bị văn phòng của công ty TNHH TM 19-6 qua các năm để làm nổi bật tốc độ tăng doanh thu, sự biến đổi của chi phí, lợi nhuận và sự phát triển thị phần của công ty qua các năm, để từ đó nhận định rõ hơn xu thế phát triển của thị trường và đưa ra phương hướng phát triển thị trường cho các năm tiếp theo. Phương pháp tư duy logic: Trên cơ sở hệ thống lý thuyết đã đề cập ở chương 1, đề tài bám sát các chỉ tiêu phản ánh phát triển thị trường để đánh giá thực trạng phát triển thị trường sản phẩm thiết bị văn phòng; phân tích các nhân tố ảnh hưởng để từ đó đưa ra giải pháp phát triển thị trường sản phẩm thiết bị văn phòng của công ty TNHH TM 19-6 cho phù hợp. Bên cạnh đó, đề tài kết hợp sử dụng phương pháp mô hình hóa bằng đồ thị để dễ quan sát, so sánh doanh thu giữa các thị trường của công ty với nhau, thị phần của công ty với các đối thủ các trên thị trường, sự biến đổi doanh thu, chi phí, lợi nhuận qua các năm của công ty. 6. Kết cấu khóa luận Ngoài một số mục như tóm lược, lời cảm ơn, phần mở đầu,... thì khóa luận có kết cấu gồm 3 chương, đó là: Chương 1: Một số lý luận cơ bản về vấn đề phát triển thị trường sản phẩm thiết bị văn phòng Chương 2: Thực trạng công tác phát triển thị trường sản phẩm thiết bị văn phòng của công ty TNHH TM 19-6 Chương 3: Các đề xuất và kiến nghị nhằm phát triển thị trường thiết bị văn phòng cho công ty TNHH TM 19-6 6 Chương 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM THIẾT BỊ VĂN PHÒNG 1.1. Một số khái niệm cơ bản 1.1.1. Khái niệm thiết bị văn phòng Thiết bị văn phòng cơ bản được hiểu là thiết bị điện tử có chứa linh kiện bán dẫn và các mạch điện tử được thiết kế nhằm hỗ trợ cho các nghiệp vụ văn phòng như tìm kiếm, tạo lập, truyền và lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu,... 1.1.2. Khái niệm thị trường và phát triển thị trường 1.1.2.1. Thị trường Có khá nhiều quan niệm về thị trường. Theo C.Mác, khái niệm thị trường luôn gắn liền với nền sản xuất hàng hóa, vì trong nền sản xuất đó sản phẩm làm ra để trao đổi chứ không phải chỉ phục vụ cho nhu cầu cá nhân. Theo quan niệm cổ điển, thị trường là nơi diễn ra các quan hệ trao đổi mua bán hàng hóa. Theo nghĩa này, thị trường được thu hẹp ở nghĩa tương tự cái “chợ”, gắn liền với không gian, thời gian, địa điểm cụ thể. Sự phát triển của lực lượng sản xuất khiến cho quá trình lưu thông hàng hóa trở nên phức tạp, với nhiều hình thức phong phú đa dạng mà khái niêm thị trường cổ điển không thể bao quát hết. Quan niệm hiện đại cho rằng, thị trường là quá trình mà nười mua, người bán tác động qua lại lẫn nhau để xác định giá cả và lượng hàng hóa mua bán. Như vậy, thị trường là tổng thể các quan hệ về lưu thông hàng hóa, lưu thông tiền tệ, các giao dịch mua bán và các dịch vụ. Trong các tác phẩm về Marketing của mình, Philip Kotler quan niệm “thị trường bao gồm tất cả những khách hàng tiềm ẩn cùng có một nhu cầu hay mong muốn cụ thể, sẵn sàng và có khả năng tham gia trao đổi để thỏa mãn nhu cầu hay mong muốn đó. Ở đây, Philip Kotler phân chia người bán thành ngành sản xuất còn người mua thì hợp thành thị trường. Hội quản trị khoa học Hoa Kỳ định nghĩa: “thị trường là tổng hợp các lực lượng và các điều kiện, trong đó người mua và người bán thực hiện các quyết định chuyển hàng hóa và dịch vụ từ người bán sang người mua”. Dù theo quan niệm nào thì thị trường cũng bao gồm các yếu tố, cung, cầu và giá cả. tổng hợp các nhu cầu của khách hàng tạo nên cầu về hàng hóa, dịch vụ; tổng hợp các nguồn cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng trên thị trường tạo nên yếu tố cung. Sự tương tác giữa cung và cầu, giữa người mua và người bán hình thành nên giá cả thị trường. Giá cả thị trường là một đại lượng biến động do sự tương tác của cung và cầu trên thị trường của một loại hàng hóa, ở địa điểm và thời gian cụ thể. 1.1.2.2. Phát triển thị trường 7 Mỗi doanh nghiệp đều nắm trong tay một thị trường riêng của mình được gọi là thị phần. Để tồn tại và phát triển, doanh nghiệp phải giữ vững được thị phần đã có của mình, đồng thời phải không ngừng mở rộng, gia tăng thị phần. Hoạt động giữ vững và gia tăng thị phần được hiểu là phát triển thị trường. Nói cách khác, phát triển thị trường là hoạt động nhằm thu hút số lượng khách hàng mới ở thị trường mới, thu hút khách hàng của đối thủ cạnh tranh, tìm mọi cách để thuyết phục những người chưa từng tiêu dùng sản phẩm của doanh nghiệp chuyển sang tiêu dùng, biến những khách hàng không thường xuyên thành thường xuyên, khách hàng mua ít sẽ mua với số lượng nhiều hơn, thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng hiện tại đối với sản phẩm hiện tại trên thị trường hiện tại. Đơn giản và dễ hiểu, chúng ta có thể hiểu phát triển thị trường là tổng hợp các cách thức biện pháp của doanh nghiệp nhằm đưa khối lượng sản phẩm kinh doanh đạt mức tối đa, mở rộng quy mô kinh doanh, tăng thêm lợi nhuận và nâng cao uy tín của doanh nghiệp trên thị trường. 1.2. Một số lý thuyết về phát triển thị trường sản phẩm thiết bị văn phòng 1.2.1. Khái quát về sản phẩm thiết bị văn phòng 1.2.1.1. Đặc điểm thiết bị văn phòng - Thiết bị văn phòng là sản phẩm của nền khoa học – kỹ thuật hiện đại, sản phẩm mang hàm lượng chất xám và hàm lượng công nghệ cao. Trong thời gian gần đây, thiết bị văn phòng là mặt hàng rất phát triển ở Việt Nam. Nó trở thành một phần không thể thiếu của một bộ phận người dân và các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp,... - Thiết bị văn phòng là sản phẩm có giá trị tương đối cao, kinh doanh mặt hàng này có khả năng thu lợi nhuận lớn. Do đó đòi hỏi các doanh nghiệp kinh doanh phải có nguồn vốn lớn và có khả năng huy động cũng như sử dụng vốn một cách có hiệu quả. - Do công nghệ kỹ thuật ngày càng phát triển cao nên mặt hàng này thương xuyên được cải tiến về mặt chất lượng và mẫu mã để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. - Thiết bị văn phòng là sản phẩm công nghệ cao, khi mua khách hàng khó biết được chất lượng thực sự của sản phẩm nên các doanh nghiệp kinh doanh đều có công tác tư vấn cho khách hàng. Ngoài ra khách hàng còn được bảo hành, bảo trì sản phẩm trong khoảng thời gian nhất định; tùy thuộc từng mặt hàng và giá trị của mỗi sản phẩm mà thời gian bảo hành là khác nhau. Điều đó tạo cho khách hàng cảm giác an tâm khi mua hàng. 8 - Nhiều thiết bị văn phòng chủ yếu mang chức năng lưu trữ, truyền đạt thông tin, trong đó có những thông tin chỉ lưu hành nội bộ, do đó có những thiết kế kỹ thuật riêng nhằm đảm bảo tính an toàn và bảo mật thông tin. 1.2.1.2. Phân loại thiết bị văn phòng * Thiết bị truyền thông: - Máy điện thoại (ấn phím, không dây, ghi âm, ghi hình,...): là phương tiện truyền thông tin bằng lời nói, thông qua máy điện thoại con người có thể đàm thoại, trao đổi trực tiếp với nhau. - Máy fax: là thiết bị gửi bản sao của một tài liệu bằng một hệ thống điện tử, sử dụng các đường dây điện thoại làm đường dẫn; là phương tiện truyền và nhận thông tin bằng văn bản tốc độ nhanh. - Máy vi tính: là thiết bị cho phép xử lý thông tin một cách tự động theo những chương trình đã được lập sẵn từ trước. * Thiết bị sao chụp – in ấn – hủy tài liệu: - Máy in: là thiết bị đầu ra cần thiết dùng để in các loại văn bản, tài liệu được soạn thảo, cài đặt từ máy vi tính. - Máy scan: là một loại thiết bị “chụp” lại hình ảnh của hình chụp, các loại hình ảnh in, giấy tờ, tranh.... và mã hóa thành một file ânh để đưa vào máy tính để lưu trữ, gửi đi nơi khác dễ dàng, dùng các phần mềm khác để chỉnh sửa cho đẹp hơn. - Máy photocopy: là loại máy sao chụp tài liệu, dùng để nhân bản các loại văn bản, tài liệu, có thể phóng to, thu nhỏ với nhiều kích thước. Đây là loại máy có tốc độ sao chụp nhanh nhất, tiết kiệm được nhiều thời gian, nhân lực, chi phí trong việc nhân bản các loại giấy tờ văn phòng. - Máy hủy tài liệu: là thiết bị được thiết kế để ngay lập tức phá hủy các tài liệu bằng cách cắt dải nhỏ, cắt vụn; một số thiết kế hủy mạnh mẽ còn có thể sử dụng để phá hủy các đĩa CD, thẻ tín dụng và thậm chí cả các kẹp kim loại hoặc ghim bấm. Ngoài ra, còn một số loại thiết bị văn phòng như: thiết bị cân thư điện tử, thiết bị đóng dấu ngày giờ, thiết bị dập ghim, thiết bị hội nghị,... 1.2.1.3. Vai trò thiết bị văn phòng Thiết bị văn phòng đóng một vai trò quan trọng trong viêc nâng cao hiệu quả hoạt động văn phòng và đây cũng chính là thành phần “cách mạng” nhất. Chúng ngày càng được cải tiến mẫu mà và chất lượng cho phù hợp với từng loại công việc, vận dụng phù hợp với từng người, làm cho hiệu suất của nhân viên văn phòng nói chung được nâng cao. Các thiết bị văn phòng có vai trò quan trọng, hỗ trợ đắc lực con người trong công việc văn phòng. Nhân viên văn phòng thông qua các nghiệp vụ hành chính văn phòng đã sử dụng thiết bị văn phòng để: xử lý và cung cấp thông tin 9 nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhằm nâng cao năng suất; công việc được cải thiện về chất và chất lượng sẽ được chuẩn hóa; cung cấp nhiều thông tin hơn cho lãnh đạo. Đồng thời, thiết bị văn phòng góp phần làm giảm chi phí về nhân lực và những chi phí khác kèm theo. Chẳng hạn, người thư ký văn phòng có thể sử dụng máy vi tính để đánh chữ nhẹ nhàng hơn, chính xác hơn, trình bày đẹp hơn, khi kết nối với máy in có thể in ra từ một đến hàng ngàn bản. Máy vi tính có thể lưu giữ lại được văn bản để khi cần có thể truy xuất nhanh chóng và sử dụng lại. Khi máy tính được kết nối mạng, nó trở thành công cụ để tổ chức hợp tác lao động một cách khoa học các quá trình thu thập, lưu trữ, trao đổi và xử lý thông tin: đảm bảo kế thừa thành quả lao động qua khứ và lao động tập thể nhờ việc tổ chức tài nguyên thông tin chung trên mạng; đảm bảo tiết kiệm thời gian, giấy tờ nhờ việc truyền đạt, trao đổi, phối hợp xử lý thông tin trong thời gian thực hiện trên mạng và mạng máy tính có khả năng đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác phục vụ cho lãnh đạo và quản lý. Nhiều thiết bị văn phòng khác cũng có vai trò vô cũng quan trọng, không thể thiếu trong một văn phòng hiện đại. Ví dụ như máy fax được bố trí ở văn phòng sẽ giúp cho việc chuyển thông tin được nhanh chóng, giảm thiểu tối đa cho việc đi lại cũng như chi phí cho việc chuyển giao văn bản, đồng thời giúp cho việc giải quyết công việc được thuận lợi và đạt hiệu quả cao. Trong thời đại thông tin bùng nổ như hiện nay thì điện thoại là loại thiết bị không thể thiếu trong các văn phòng. Bởi vì, điện thoại là phương tiện văn phòng nhận, truyền đạt đi những thông tin về quản lý, liên hệ với các cơ quan cấp trên, cấp dưới hoặc ngang cấp. Đồng thời, điện thoại cũng giúp văn phòng quản lý, điều hành thuận lợi, nhanh chóng, giảm bớt thời gian cũng như nhân lực cho văn phòng tránh những lãng phí động tác không cần thiết như đi lại gây mệt mỏi cho nhân viên, làm giảm năng suất lao động. 1.2.2. Một số lý thuyết liên quan đến phát triển thị trường 1.2.2.1. Nội dung phát triển thị trường * Phát triển sản phẩm Phát triển sản phẩm là đưa thêm ngày càng nhiều dạng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu, thị hiếu muôn màu muôn vẻ của thị trường, đặc biệt là sản phẩm mới, chất lượng cao. Đó chính là phương thức kinh doanh có hiệu quả và cũng là thương thức thõa mãn nhu cầu của người tiêu dùng. Sản phẩm của doanh nghiệp được hiểu là một hệ thống nhất các yếu tố có liên hệ chặt chẽ với nhau nhằm thỏa mãn đồng bộ các nhu cầu của khách hàng bao gồm sản phẩm vật chất (hiện vật), bao bì, nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ, cách thức bán hàng... Sản phẩm mà người tiêu dùng nhận được bao gồm hàng hóa cứng (hàng hóa 10 hiện vật) và hàng hóa mềm (dịch vụ). Quan điểm này cho thấy chỉ cần thay đổi một trong những yếu tố trên như thêm công năng mới hoặc bao bì mới, dịch vụ mới,... thì sản phẩm sẽ là mới trong mắt người tiêu dùng. Có thể phát triển sản phẩm theo hai hướng sau: + Phát triển sản phẩm mới hoàn toàn: phát triển sản phẩm mới hoàn toàn theo công năng và giá trị sử dụng. Đối với doanh nghiệp thương mại, các sản phẩm này có nguồn gốc từ nhà sản xuất, vì vậy khi đưa sản phẩm mới này vào thị trường cần tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn kỹ để đưa ra thị trường. + Cải tiến, hoàn thiện sản phẩm, thay thế sản phẩm hiện có. Bao gồm: thay đổi tính năng sản phẩm đảm bảo sử dụng thuận tiện hơn; tìm ra giá trị sử dụng mới của sản phẩm để tăng thêm khách hàng sử dụng; đổi mới và hoàn thiện dịch vụ liên quan đến sản phẩm như phương thức bán hàng, thanh toán, bảo hành, vận chuyển và sửa chữa,...nhằm thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Đây là hướng quan trọng để tạo sự khác biệt so với sản phẩm cùng loại trên thị trường. * Phát triển thị trường về khách hàng Theo quan điểm kinh doanh hiện đại, phát triển thị trường về khách hàng là nhằm vào nhu cầu của khách hàng để tìm ra cánh thức thỏa mãn nhu cầu cho khách hàng. Thị trường của doanh nghiệp thường là tập hợp các khách hàng rất đa dạng, khác nhau về lứa tuổi, giới tính, thu nhập, sở thích tiêu dùng,...mỗi nhóm có đặc trưng riêng, phản ánh quá trình mua sắm khác nhau của họ. Cần phát triển khách hàng cả về số lượng và chất lượng. Thứ nhất: phát triển về mặt số lượng khách hàng, doanh nghiệp phải chú trọng hoạt động marketing nhằm tìm ra những phân khúc thị trường mới. Thứ hai: phát triển khách hàng về chất lượng, thông qua tăng sức mua sản phẩm của khách hàng bằng việc tăng tần suất mua hàng và khối lượng sản phẩm mỗi lần mua. Chú ý tăng cường khách hàng mua với khối lượng lớn, ổn định và những khách hàng có quan hệ truyền thống với doanh nghiệp * Phát triển thị trường về phạm vi địa lý (địa bàn kinh doanh) Nhu cầu thị trường đối với một sản phẩm là tổng khối lượng sẽ mua, được mua bởi một nhóm khách hàng đã xác định, trong một thời điểm và một môi trường xác định. Như vậy, phát triển thị trường của doanh nghiệp không chỉ là phát triển về sản phẩm, về khách hàng mà cả về mặt không gian (địa lý). Phát triển thị trường về mặt không gian là mở rộng và phát triển thị trường theo lãnh thổ bằng các biện pháp khác nhau. Mở rộng mạng lưới bán hàng của doanh nghiệp: mạng lưới bán hàng là hệ thống các đại lý, cửa hàng, quầy hàng, điểm bán,...của doanh nghiệp được bố trí và 11 sắp xếp với nhau trong hệ thống nhằm tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp một cách nhanh nhất. cần phát triển mạng lưới bán hàng cả chiều rộng và chiều sâu (nâng cao chất lượng phục vụ). Việc phân bổ mạng lưới cần tính đến hiệu quả chung của cả hệ thống tức là đảm bảo nâng cao năng lực tiêu thụ của từng điểm cũng như của cả hệ thống, tránh tự loại trừ hoặc tiêu diệt nhau, đảm bảo sự vận động hợp lý của sản phẩm, giảm chi phí và rút ngắn thời gian bán hàng. Tại đầu mối giao thông, nơi tập trung dân cư có thể thành lập trung tâm giao dịch hay cửa hàng giới thiệu sản phẩm hoặc chi nhánh của doanh nghiệp nhằm phát triển thị trường. Phát triển thị trường về không gian còn được thực hiện thông qua lựa chọn các kênh phân phối thích hợp. Tùy vào mục tiêu chiến lược bán hàng, các doanh nghiệp có thể quan hệ với người bán lẻ, người bán buôn và cả người trung gian đẻ mở rộng phạm vi bán hàng. 1.2.2.2. Hình thức phát triển thị trường * Phát triển thị trường theo chiều rộng. Để gia tăng lợi nhuận, mọi doanh nghiệp đều có mong muốn chung là đưa các sản phẩm của mình ra thị trường và làm sao khiến khách hàng tiêu dùng chúng càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, với thị trường hiện có của doanh nghiệp thì cho dù doanh nghiệp cố gắng sử dụng các biện pháp kích cầu thì doanh thu cũng chỉ tăng lên mức độ nào đó bởi vì sức mua của các khách hàng hiện tại là có hạn. Rõ ràng nếu chỉ duy trì việc kinh doanh ở thị trường hiện tại, đặc biệt là khi thị trường đó đang có xu hướng bão hòa thì doanh nghiệp không thể đạt được mục tiêu tăng quy mô kinh doanh như ý muốn của họ. Điều này đặt ra cho doanh nghiệp vấn đề phải mở rộng ra các thị trường mới. Phát triển theo chiều rộng được hiểu là mở rộng quy mô thị trường. Ở đây ta có thể mở rộng theo vùng địa lý hoặc mở rộng đối tượng tiêu dùng. - Mở rộng thị trường theo vùng địa lý: Phát triển thị trường theo chiều rộng tức là mở rộng ranh giới thị trường theo khu vực địa lý hành chính. Đối với các doanh nghiệp nhỏ, việc phát triển theo vùng địa lý có thể là đưa sản phẩm của mình sang tiêu thụ ở các vùng khác. Việc mở rộng theo vùng địa lý làm cho số lượng người tiêu thụ tăng lên và dẫn tới doanh số bán cũng tăng theo. Tuỳ theo khả năng mở rộng tới các vùng lân cận hoặc xa hơn nữa là vượt khỏi biên giới quốc gia mà khối lượng hàng hoá tiêu thụ sẽ tăng lên theo. Tuy nhiên để có thể mở rộng thị trường theo vùng địa lý thì sản phẩm của doanh nghiệp kinh doanh phải phù hợp và có một khả năng tiêu chuẩn nhất định đối với những khu vực thị trường mới. Có như vậy mới có khả năng sản phẩm được chấp 12
- Xem thêm -