Tài liệu Giải pháp phát triển loại hình du lịch mice tại công ty du lịch focus travel

  • Số trang: 91 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 1
nhattuvisu

Đã đăng 27127 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Trƣờng ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc --------***-------- --------***------- KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH – NGÀNH QUẢN TRỊ DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ LỮ HÀNH LỜI CAM ĐOAN Tên sinh viên thực hiện: Nguyễn Quỳnh Linh Đa Lớp: 08DQLH MSSV: Ngành: Quản trị Du lịch và Dịch vụ Lữ hành Khoa: Quản trị Kinh doanh 0854050041 Giải pháp phát triển loại hình du lịch MICE tại Công ty Du lịch Focus Travel. TE Tên đề tài: C Hệ đào tạo: Đại học Chính quy H Khóa: 2008-2012 Tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp này do tôi tự nghiên cứu dƣới sự U hƣớng dẫn của Th.S Nguyễn Hoàng Long, cùng với sự giúp đỡ của Ban lãnh H đạo, các Anh Chị nhân viên của Phòng điều hành, Phòng kế toán tại Công ty Focus Travel. Trong quá trình hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp này, tôi đã tham khảo thêm một số sách báo, tài liệu và luận văn tốt nghiệp có liên quan nhƣng không sao chép từ bất cứ luận văn nào. Các số liệu và thông tin đƣa ra trong khóa luận tốt nghiệp là có nguồn gốc rõ ràng và trung thực. Sinh viên Nguyễn Quỳnh Linh Đa 1 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy hƣớng dẫn Th.S Nguyễn Hoàng Long, đã tận tình hƣớng dẫn trong suốt quá trình viết khóa luận. Tôi xin chân thành cảm ơn đến Quý Thầy, Cô tại khoa Quản trị kinh doanh, Trƣờng đại học Kỹ thuật Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh đã tận tình truyền đạt kiến thức trong 4 năm học tập. Với vốn kiến thức đƣợc tiếp thu trong quá trình học không chỉ là nền tảng cho quá trình nghiên cứu khóa luận H mà còn là hành trang quý báu cho công việc của tôi sau này một cách vững C chắc. TE Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban giám đốc Công ty du lịch Focus Travel Sài Gòn đã cho phép và tạo điều kiện thuận lợi để tôi thực tập tại Công ty. U Tôi cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình- là nơi động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện về vật chất và tinh thần trong quá trình học tập và trong suốt quá H trình nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp. Cuối cùng tôi kính chúc Quý Thầy Cô sức khỏe và thành công trong sự nghiệp cao quý. Đồng kính chúc Quý Anh/ Chị trong Công ty Focus Travel Sài Gòn luôn dồi dào sức khỏe và đạt đƣợc nhiều thành công. Trân trọng kính chào! 2 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN Tên đề tài: “Giải pháp phát triển loại hình du lịch MICE tại Công ty Du lịch Focus Travel. ”  Sinh viên thực hiện: Nguyễn Quỳnh Linh Đa  Nhận xét của giáo viên hƣớng dẫn: ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ H ................................................................................................................................ C ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ TE ................................................................................................................................ ....................................................................................................................... U ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... H Điểm đánh giá: * Bằng số: …... * Bằng chữ: …… Tp. HCM, ngày … tháng … năm 2012 Giáo viên hƣớng dẫn 3 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Tên đề tài: “Giải pháp phát triển loại hình du lịch MICE tại Công ty Du lịch Focus Travel. ”  Sinh viên thực hiện: Nguyễn Quỳnh Linh Đa  Nhận xét của giáo viên phản biện: ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ H ................................................................................................................................ C ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ TE ................................................................................................................................ ....................................................................................................................... U ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... H Điểm đánh giá: * Bằng số: …... * Bằng chữ: …… Tp. HCM, ngày … tháng … năm 2012 Giáo viên phản biện 4 LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Du lịch là ngành kinh tế mang lại nguồn lợi lớn cho mỗi quốc gia, là ngành kinh tế mũi nhọn kéo theo sự phát triển của các ngành kinh tế khác. Đối với Việt Nam, du lịch cũng đang góp sức vào sự phát triển của ngành kinh tế nƣớc nhà, những tiềm năng du lịch đã và đang dần đƣợc đánh thức để đƣa vào khai thác và phát triển để phục vụ hoạt động du lịch. Bên cạnh việc phát triển theo chiều sâu những loại hình đã đƣợc khai thác từ lâu còn phát triển thêm H những loại hình du lịch mới. C Làm thế nào để thu hút khách du lịch đến Việt Nam luôn là vấn đề trăn trở của các nhà quản lý du lịch. Phát triển du lịch văn hóa, khám phá hay du TE lịch sinh thái kết hợp bảo vệ môi trƣờng, du lịch MICE …là những giải pháp đang đƣợc các nhà quản lý quan tâm. Đa dạng hóa loại hình kinh doanh du lịch đƣợc cân nhắc là giải pháp nhằm mục đích khai thác tối đa tiềm năng và U những thế mạnh hiện có. H Trong những năm trở lại đây, loại hình du lịch MICE đƣợc hầu hết các quốc gia chọn là phƣơng pháp phát triển lâu dài và bền vững. Theo thống kê từ Tổ chức du lịch thế giới, thị trƣờng du lịch MICE toàn cầu chiếm khoảng 300 tỷ USD một năm. Chính vì lợi nhuận và lợi ích xã hội mà loại hình này mang lại mà Việt Nam cũng đang dần trở thành điểm sáng trong khu vực về địa điểm tổ chức MICE do hàng loạt các sự kiện mang tầm quốc tế đƣợc tổ chức thành công trong những năm vừa qua nhƣ SeaGame 22, Asem 5, Hội nghị APEC 2006, Hoa Hậu Hoàn Vũ 2008, Hội chợ Du lịch Quốc tế (ITE HCMC 2011)…. 5 Với điều kiện là quốc gia nằm trong khu vực Đông Nam Á, nơi có vị trí thuận lợi cả về đƣờng thủy, đƣờng bộ và đƣờng hàng không và đƣợc đánh giá là điểm đến an toàn và thân thiện cho du khách quốc tế. Hiện nay, khi du lịch MICE phát triển tại các nƣớc trong khu vực nhƣ Singapore, Kualalampua(Malaysia), Bangkok(Thái Lan), Jakarta(Indonesia) thì thành phố Hồ Chí Minh(Việt Nam) đang dần bắt đầu khai thác, xây dựng và phát triển loại hình du lịch mới này. Tại thành phố Hồ Chí Minh, du lịch MICE đang đƣợc các cấp, các ngành quan tâm, đầu tƣ, phát triển và có khả năng trở thành sản phẩm du lịch H chủ đạo của thành phố trong những năm tới. Một doanh nghiệp du lịch có thể có đầy đủ các điều kiện để có thể tổ chức các yếu tố trong MICE (Meeting, C Incentive, Convention hay Conference, Exhibition) nhƣng cũng có khi họ chỉ thực hiện một vài yếu tố hoặc thực hiện theo nhu cầu từ phía khách hàng. Hoạt TE động tổ chức kinh doanh sự kiện đang dần trở thành tiêu điểm của mọi ngƣời. Hoạt động này có ảnh hƣởng rất lớn đến ngành du lịch. Tại nơi tổ chức sự kiện, nó thu hút rất nhiều du khách đến và đây chính là dịp thích hợp để quảng U bá hình ảnh của Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Các doanh nghiệp cũng nên coi tổ chức sự kiện chính là một trong những chiến lƣợc quan trọng góp phần tạo H dựng hình ảnh của doanh nghiệp tổ chức, đơn vị và nơi tổ chức, đồng thời tác động ít nhiều đến du lịch tại địa phƣơng tổ chức. Đây chính là những lợi ích thiết thực mà loại hình du lịch MICE mang lại. Xuất phát từ thực tiễn trên cùng với mong muốn đề xuất những định hƣớng nhằm xây dựng và phát triển một loại hình kinh doanh mới- du lịch MICE cho Công ty Du lịch Focus Travel. Cùng với mục đích hoàn thiện và mở rộng các giải pháp nâng cao hoạt động kinh doanh và thu hút khách quốc tế đến với Công ty, đề tài mà tôi nghiên cứu mang tên: “ Giải pháp phát triển loại hình du lịch MICE tại Công ty Du lịch Focus Travel” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp với mong ƣớc kết quả nghiên cứu này sẽ góp một phần nhỏ 6 đóng góp vào chiến lƣợc phát triển sản phẩm du lịch mới tại Focus Travel và đƣa Focus Travel trở thành một thƣơng hiệu mới trong lĩnh vực MICE. 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài  Đề tài hƣớng vào việc phân tích các tiềm năng của thành phố Hồ Chí Minh và điểm mạnh của Công ty Focus Travel trong việc khai thác loại hình du lịch MICE để qua đó đƣa ra cơ sở để định hƣớng phát triển loại hình du lịch này tại Focus Travel.  Đề xuất những giải pháp nhằm tận dụng tiềm năng và thế mạnh của thành phố Hồ Chí Minh trong việc khai thác thị trƣờng khách MICE tại Focus 3. Đối tƣợng nghiên cứu đề tài C H Travel. TE Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những thị trƣờng đƣợc đánh giá là có thế mạnh và có nhiều tiềm năng phát triển. Tuy nhiên trong thực tế đây là loại hình còn rất mới mẻ vì chỉ có vài doanh nghiệp lữ hành quốc tế lớn, có U đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp quan tâm khai thác loại hình này. Hiện nay, tài liệu và số liệu cho đề tài này còn hạn chế và chƣa có những số liệu thống H kê chính xác nên đề tài này không đi sâu vào phân tích số lƣợng khách MICE mà chỉ dựa vào những tiềm năng và thế mạnh hiện có tại thành phố Hồ Chí Minh để từ đó có thể đƣa ra những định hƣớng, mục tiêu và xây dựng các giải pháp đối với loại hình du lịch MICE tại Công ty Focus Travel. Do đó, đối tƣợng nghiên cứu của đề tài là tiềm năng và thực trạng cung cấp dịch vụ du lịch MICE tại thành phố Hồ Chí Minh, thế mạnh của Focus Travel đối với việc phát triển loại hình kinh doanh mới. 7 4. Phạm vi nghiên cứu và giới hạn phạm vi nghiên cứu Đề tài giới hạn trong phạm vi nghiên cứu hoạt động du lịch MICE tại thành phố Hồ Chí Minh và tại Focus Travel. Với lƣợng kiến thức và tài liệu còn hạn chế cũng nhƣ thời lƣợng nghiên cứu đề tài có giới hạn nên việc đƣa ra các định hƣớng, xây dựng mục tiêu và biện pháp phát triển loại hình du lịch MICE còn mang tính chủ quan. Hơn nữa, đây là loại hình mới bắt đầu khai thác và chƣa thực sự phát triển mạnh tại Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Do đó, việc đƣa ra các định hƣớng và biện pháp tập trung vào các nhà cung cấp là chủ yếu. Vì vậy, đề tài luận văn còn tồn tại những hạn chế và thiếu sót. Rất mong nhận đƣợc sự H đóng góp và thông cảm từ phía các Anh/ Chị tại Focus Travel và Quý Thầy, phố Hồ Chí Minh. TE 5. Phƣơng pháp nghiên cứu C Cô tại khoa Quản trị kinh doanh- Trƣờng Đại học Kỹ thuật Công nghệ Thành Để hoàn thành đề tài này tôi sử dụng phƣơng pháp thu thập thông tin U thứ cấp, xử lý số liệu thống kê, phƣơng pháp so sánh, phân tích và đánh giá. H 6. Bố cục đề tài Bố cục của đề tài gồm 4 chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận của loại hình du lịch MICE Chƣơng 2: Tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch MICE tại thành phố Hồ Chí Minh Chƣơng 3: Điều kiện của Focus Travel cho việc phát triển sản phẩm du lịch MICE Chƣơng 4: Giải pháp nhằm phát triển du lịch MICE tại Focus Travel Sài Gòn 8 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ............................................................................................................ 1 LỜI CẢM ƠN .................................................................................................................. 2 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN ........................................................... 3 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN .............................................................. 3 LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................................. 5 1. Lý do chọn đề tài ...................................................................................................... 5 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài ................................................................................ 7 3. Đối tƣợng nghiên cứu đề tài ..................................................................................... 7 H 4. Phạm vi nghiên cứu và giới hạn phạm vi nghiên cứu .............................................. 8 5. Phƣơng pháp nghiên cứu .......................................................................................... 8 C 6. Bố cục đề tài ............................................................................................................. 8 MỤC LỤC ........................................................................................................................ 9 TE DANH SÁCH BẢNG .................................................................................................... 13 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN CỦA LOẠI HÌNH DU LỊCH MICE .......................... 14 KHÁI NIỆM VỀ MICE..................................................................................... 14 1.1.1. 1.1.2. Incentive ( Khen thƣởng) ............................................................................ 15 Covention/Conference/Congress (Hội nghị, hội thảo) ............................... 15 H 1.1.3. Meeting (Hội họp) ...................................................................................... 14 U 1.1. 1.1.4. Event/Exibition (Triển lãm, hội chợ) .......................................................... 16 1.2. ĐẶC ĐIỂM CỦA LOẠI HÌNH MICE ................................................................. 17 1.2.1. Đặc điểm về đối tƣợng khách ......................................................................... 17 1.2.2. Đặc điểm về thời vụ du lịch MICE ................................................................ 17 1.2.3. Đặc điểm về địa điểm tổ chức và đội ngũ nhân viên ..................................... 18 1.3. TÁC ĐỘNG VÀ VAI TRÒ CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN DU LỊCH MIC ............ 18 1.3.1. Tác động của việc phát triển du lịch MICE ................................................... 18 1.3.1.1. Về mặt văn hóa xã hội ............................................................................. 18 1.3.1.2. Về kinh tế- chính trị ................................................................................. 20 1.3.1.3. Về kinh doanh du lịch .............................................................................. 21 1.3.2. Vai trò của việc phát triển du lịch MICE ....................................................... 22 9 1.4. ĐẶC TRƢNG VÀ CƠ CẤU CỦA DU LỊCH ..................................................... 22 1.4.1. Đặc trƣng của du lịch MICE .......................................................................... 22 1.4.2. Cơ cấu của du lịch MICE ............................................................................... 23 1.4.2.1. Khách hàng .............................................................................................. 24 1.4.2.2. Nhà cung cấp............................................................................................ 26 1.4.2.3. Các tổ chức trung gian ............................................................................. 27 1.5. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC PHÁT TRIỂN DU LỊCH MICE ..... 29 1.5.1. Môi trƣờng nƣớc ngoài ................................................................................... 30 1.5.2. Môi trƣờng trong nƣớc ................................................................................... 30 1.5.2.1. Môi trƣờng an ninh- chính trị .................................................................. 30 1.5.2.2. Môi trƣờng kinh tế ................................................................................... 30 H 1.5.2.3. Môi trƣờng xã hội .................................................................................... 30 1.5.2.4. Môi trƣờng công nghệ.............................................................................. 30 C KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 .............................................................................................. 31 TE CHƢƠNG 2: TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH .................................................................................... 33 2.1. TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH MICE TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ........................................................................................................................... 33 U 2.1.1. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên du lịch để phát triển du lịch MICE ........... 33 2.1.2. Tài nguyên nhân văn ...................................................................................... 35 H 2.1.2.1. Di tích văn hóa – kiến trúc ....................................................................... 35 2.1.2.2. Di tích lịch sử ........................................................................................... 36 2.1.2.3. Nhà bảo tàng – lƣu niệm .......................................................................... 36 2.1.2.4. Những loại hình nghệ thuật...................................................................... 36 2.1.2.5. Ẩm thực – mua sắm – vui chơi giải trí .................................................... 37 2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH MICE TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY ...................................................................................................... 38 2.2.1. Khách du lịch MICE....................................................................................... 38 2.2.1.1. Tình hình khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh ...................................................................................................................... 38 2.2.1.2. Khách du lịch MICE ................................................................................ 41 2.2.2. Các nhà cung cấp dịch vụ MICE .................................................................... 42 10 2.2.2.1. Hệ thống cơ sở lƣu trú ............................................................................. 42 2.2.2.2. Trung tâm hội nghị, hội thảo.................................................................... 43 2.2.2.3. Nhà tổ chức hội nghị, hội thảo ................................................................. 44 2.2.2.4. Hãng vận chuyển...................................................................................... 44 2.2.2.5. Nhà cung cấp dịch vụ phụ trợ .................................................................. 45 2.2.3. Cơ sở hạ tầng .................................................................................................. 45 2.2.4. Nguồn nhân lực phục vụ khách MICE ........................................................... 46 2.2.5. Đầu tƣ vào du lịch MICE ............................................................................... 47 2.2.5.1. Hoạt động quảng bá, xúc tiến .................................................................. 47 2.2.5.2. Trung tâm hội nghị, hội thảo.................................................................... 48 2.2.5.3. Nguồn nhân lực ........................................................................................ 48 H 2.2.6. Các yếu tố khác .............................................................................................. 49 2.2.6.1. Môi trƣờng quốc tế .................................................................................. 49 C 2.2.6.2. Môi trƣờng an ninh chính trị .................................................................... 49 TE 2.2.6.3. Môi trƣờng kinh tế ................................................................................... 50 2.2.6.4. Môi trƣờng xã hội- công nghệ ................................................................. 50 KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 .............................................................................................. 51 U CHƢƠNG 3: ĐIỀU KIỆN CỦA FOCUS TRAVEL CHO VIỆC PHÁT TRIỂN DU LỊCH MICE ............................................................................................................ 53 3.1. GIỚI THIỆU SƠ LƢỢC VỀ CÔNG TY FOCUS TRAVEL ............................... 53 H 3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty ............................................. 53 3.1.2. Lĩnh vực kinh doanh....................................................................................... 55 3.1.3. Cơ cấu kinh doanh và thị trƣờng mục tiêu ..................................................... 56 3.1.3.1. Cơ cấu kinh doanh ................................................................................... 56 3.1.3.2. Thị trƣờng mục tiêu ................................................................................. 58 3.1.4. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban tại Focus Travel 58 3.1.4.1. Cơ cấu tổ chức ......................................................................................... 58 3.1.4.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban tại Công ty............................... 59 3.2. ĐIỀU KIỆN CỦA FOCUS TRAVEL CHO VIỆC PHÁT TRIỂN DU LỊCH MICE ........................................................................................................................... 65 3.2.1. Thực trạng chính sách sản phẩm của Công ty ................................................ 65 3.2.2. Đặc điểm khách hàng mục tiêu của Công ty .................................................. 66 11 3.2.2.1. Các yếu tố ảnh hƣởng đến hành vi mua của khách hàng ......................... 67 3.2.2.2. Đặc điểm tiêu dùng của khách hàng mục tiêu ......................................... 68 3.2.2.3. Thách thức gặp phải trong việc khai thác và tổ chức thực hiện trên đoạn thị trƣờng mục tiêu ................................................................................................ 69 3.2.3. Các yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh khai thác khách MICE của Công ty 70 3.2.3.1. Các yếu tố thuộc môi trƣờng bên ngoài ................................................... 70 3.2.3.2. Các yếu tố thuộc môi trƣờng nội bộ doanh nghiệp .................................. 73 3.2.4. Lợi thế và khó khăn của Công ty trong việc khai thác khách MICE ............. 76 3.2.4.1. Điểm mạnh và điểm yếu .......................................................................... 76 3.2.4.2. Cơ hội và thách thức ................................................................................ 76 H KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 .............................................................................................. 79 C CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCH MICE TẠI FOCUS TRAVEL ........................................................................................................................ 80 TE 4.1. MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH MICE CỦA CÔNG TY ................................................................................................................................ 80 4.1.1. Mục tiêu của công ty ...................................................................................... 80 4.1.2. Định hƣớng của công ty ................................................................................. 80 U 4.2. NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẮM PHÁT TRIỂN LOẠI HÌNH DU LỊCH MICE TẠI FOCUS TRAVEL ..................................................................................... 81 4.2.1. Giải pháp phát triển thị trƣờng ....................................................................... 81 H 4.2.2. Giải pháp phát triển sản phẩm ........................................................................ 83 4.2.3. Giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ............................................. 84 4.2.4. Giải pháp về quảng bá .................................................................................... 86 KẾT LUẬN CHƢƠNG 4 .............................................................................................. 88 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...................................................................................... 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................ 91 12 DANH SÁCH BẢNG Bảng 1.1 : Cơ cấu ngành du lịch MICE ........................................................................ 24 Bảng 2.1: Số lƣợt khách quốc tế đến Việt Nam. ........................................................... 38 Bảng 2.2: Số lƣợt khách quốc tế đến thành phố Hồ Chí Minh trong 3 năm từ 2010 đến 6 tháng đầu năm 2012 ................................................................................................... 39 Bảng 2.3: Số lƣợt khách đến Việt Nam theo phƣơng tiện vận chuyển ......................... 42 Bảng 3.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Focus Travel ........................................................ 59 Bảng 3.2: Bảng cân đối tài sản của Công ty (Nguồn: Phòng Kế toán) ......................... 64 Bảng 3.3: Các chỉ số tài chính ....................................................................................... 74 H U TE C H Bảng 4.1: Sơ đồ phòng du lịch hội nghị và sự kiện dự kiến ......................................... 81 13 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN CỦA LOẠI HÌNH DU LỊCH MICE 1.1. KHÁI NIỆM VỀ MICE Du lịch hiện nay không chỉ để đáp ứng nhu cầu tham quan, khám phá, nghỉ dƣỡng mà còn để tìm kiếm đối tác, phát triển thị trƣờng. Xuất phát từ nhu cầu du lịch ngày càng phong phú và đa dạng, loại hình du lịch MICE- viết tắt của bốn từ tiếng Anh: Meeting, Incentive, Convention/ Conference và Event/ Exibition đƣợc hình thành. Đây là sản phẩm tổng hợp của nhiều loại dịch vụ gồm vận chuyển, lƣu trú, tổ chức hội nghị hội thảo, chƣơng trình tham quan. H 1.1.1. Meeting (Hội họp) Theo Davision (Business travel and Tourism) thì hội họp là những sự C kiện mà các thành viên tham dự cùng thảo luận một vấn đề quan tâm cần đƣợc TE chia sẻ, có thể là lĩnh vực thƣơng mại hoặc phi thƣơng mại. Hội họp là thuật ngữ chung đƣợc sử dụng để chỉ cho bất kỳ các cuộc U họp nào. Là loại hình du lịch kết hợp với việc gặp gỡ giữa các cá nhân hoặc tổ chức nhằm trao đổi, thảo luận về những vấn đề hoặc chủ đề riêng biệt nhƣ H thông tin mới về một loại sản phẩm hoặc việc tìm ra giải pháp cho một vấn đề đang tồn tại. Trong Meeting có 2 loại: - Association Meeting: Đây là hoạt động gặp gỡ, trao đổi thông tin giữa các nhóm ngƣời có cùng quan tâm hoặc cùng nghề nghiệp. Nguồn khách của Association Meeting thƣờng là thành viên của các tổ chức quốc tế, các nhà cung ứng, các nhà thiết kế sản phẩm….Quy mô của loại này thƣờng nhỏ (khoảng 50 ngƣời đến 200 ngƣời), đƣợc tổ chức thƣờng xuyên, trung bình mất từ 4-5 ngày, thời gian chuẩn bị đòi hỏi phải mất ít nhất 1 năm và đƣợc tổ chức luân phiên ít nhất là 3 nƣớc khác nhau. - Corporation Meeting: chia làm 2 loại 14  Internal Meeting: là hoạt động hội thảo của những ngƣời trong cùng tổ chức hay cùng một nhóm của công ty nhằm trao đổi thông tin hoặc khen thƣởng trong nội bộ công ty.  External Meeting: là hoạt động hội thảo giữa công ty này với công ty khác nhằm trao đổi với nhau về việc hợp tác, đầu tƣ trong kinh doanh và những phát minh sáng kiến mới. Thời gian chuẩn bị cũng nhƣ quy mô cho Corporation Meeting thƣờng nhỏ hơn loại hình Association Meeting. 1.1.2. Incentive ( Khen thƣởng) Có tính chất nhƣ hội họp nhƣng cuộc họp này thƣờng do một công ty, H tổ chức kinh doanh tổ chức để khen thƣởng cho nhân viên vừa hội họp, vừa vui chơi làm phát sinh nhu cầu tham quan du lịch và thƣởng ngoạn. Theo C SITE ( Business travel and Tourism) thì du lịch khuyến thƣởng là loại hình kết hợp mang tính kinh doanh và thƣ giãn, đƣợc sử dụng nhƣ là một phần thƣởng TE cho những cá nhân xuất sắc tại nơi làm việc. U Về bản chất Incentive đƣợc xem nhƣ những cuộc họp nhƣng mục đích của nó thì khác so với Meeting. Incentive thƣờng do một công ty hay một tập H thể nào đó tổ chức nhằm mục đích tuyên dƣơng những nhân viên xuất sắc, khen thƣởng các đại lý bán hàng vƣợt chi tiêu hoặc tập hợp những lực lƣợng bán hàng mạnh nhất để thảo luận những chiến lƣợc trong tƣơng lai. 1.1.3. Covention/Conference/Congress (Hội nghị, hội thảo) Cả 3 thuật ngữ trên đều có tính chất nhƣ nhau, nhƣng về tên gọi thì có sự khác nhau giữa các quốc gia. Ở Anh thì ngƣời ta dùng Conference, Mỹ gọi là Convention và từ Congress dùng cho các quốc gia Châu Âu. Thƣờng đƣợc tổ chức bởi những tổ chức quốc tế với quy mô lớn hơn so với Meeting và Incentive, quy tụ nhiều thành viên tham dự. Nó đƣợc tổ chức 15 cho rất nhiều ngƣời đến từ các vùng lãnh thổ hoặc các quốc gia trên thế giới đến để gặp gỡ, thảo luận về các vấn đề cùng quan tâm. - Conference: Ở Anh thì Conference là cuộc họp thƣờng đƣợc tổ chức ở nơi đƣợc thuê, thời gian họp kéo dài tối thiểu 4 tiếng đồng hồ, số ngƣời dự hội họp ít nhất là 8 ngƣời, phải có chƣơng trình đƣợc bố trí trƣớc. - Convention: Ở Mỹ, Úc và các quốc gia Châu Á, Convention là một nhóm ngƣời vì một mục tiêu chung là trao đổi những quan điểm, ý kiến và thông tin cần đƣợc chia sẻ đối với nhóm. Để chuẩn bị cho cuộc họp này thì phải mất tối thiểu 2 năm vì quy mô lớn và thƣờng đƣợc tổ chức bởi những tổ chức quốc tế. Congress: Thuật ngữ này đƣợc dùng ở Pháp. Những sự kiện hàng năm H - đƣợc họp với số đại biểu tham dự từ vài trăm đến vài ngàn ngƣời. Những cuộc C họp này có xu hƣớng đƣợc tổ chức bởi những tổ chức, liên đoàn mà các đại biểu tham dự cùng thảo luận về một đề tài đặc biệt. Một cuộc hội thảo, thƣờng TE kéo dài khoảng vài ngày, có các phiên họp xảy ra đồng thời. 1.1.4. Event/Exibition (Triển lãm, hội chợ) U Là hội chợ hay triển lãm quốc tế mà thành phần là những nhóm doanh nghiệp hoặc từng doanh nghiệp riêng lẻ. - H Bao gồm 2 loại sau: Coporate event/ exibition: hình thức hội họp nhằm mục đích công nhận, tuyên dƣơng thành tích của công nhân viên hay trình bày sản phẩm. - Special event/ exibition: hình thức khá đặc biệt vì loại triển lãm hay sự kiện này thu hút sự quan tâm của công chúng, báo đài và các phƣơng tiện truyền thông khác. Mục đích của hội chợ, triển lãm này là quảng bá, quảng cáo, giới thiệu những ƣu thế nổi bật về năng lực của sản phẩm, dịch vụ của các hãng sản xuất kinh doanh, duy trì hoặc thiết lập các mối quan hệ trong kinh doanh. 16 Ngoài ra MICE cũng đƣợc xem là loại hình du lịch công vụ của các doanh nghiệp, các công ty, tổ chức cá nhân trong và ngoài nƣớc nhằm mục đích tìm hiểu thị trƣờng, nghiên cứu dự án, ký kết hợp đồng kinh doanh, tìm kiếm đối tác hoặc khách hàng hay tham dự các cuộc hội nghị, hội thảo, triển lãm hàng hóa. 1.2. ĐẶC ĐIỂM CỦA LOẠI HÌNH MICE 1.2.1. Đặc điểm về đối tƣợng khách Đối tƣợng chính của khách MICE thƣờng là các tập đoàn, các công ty trong và ngoài nƣớc, những nhà tổ chức chuyên nghiệp, hiệp hội trong nƣớc và quốc tế. Cụ thể hơn họ là những khách hàng thuộc tầng lớp thƣợng lƣu, H doanh nhân, những ngƣời chiếm giữ vị trí quan trọng hoặc có địa vị trong xã hội. Do đó họ thƣờng đƣợc đài thọ kinh phí cho các chuyến đi nên khả năng C chi tiêu rất cao để thƣởng thức những dịch vụ cao, tiện ích tốt và sản phẩm đắt tiền khác. Họ thƣờng yêu cầu khách sạn 4-5 sao, khu nghỉ dƣỡng cao cấp, địa TE điểm tổ chức tiện nghi và đơn vị vận chuyển, nhân viên có kỹ năng chuyên nghiệp. Giá cả đối với họ không đƣợc đề cao bằng chất lƣợng dịch vụ. Chính U điều này đã thể hiện đẳng cấp của họ- ngƣời tiêu dùng. H Bên cạnh điều này, số lƣợng khách MICE rất đông từ vài trăm đến vài nghìn khách. Lƣợng khách MICE trong thời gian gần đây chiếm từ 60-70% tổng số lƣợng khách tham gia du lịch. Con số ấn tƣợng này có đƣợc bởi hầu hết các công ty không chỉ đơn thuần muốn đƣa nhân viên đi du lịch mà còn muốn kết hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, xây dựng đội ngũ phát triển ý tƣởng sáng tạo theo nhóm (team building), đồng thời mong muốn mở ra cơ hội tìm kiếm đối tác, phát triển thị trƣờng. (Nguồn: http://www.vietnamnet.com) 1.2.2. Đặc điểm về thời vụ du lịch MICE Du lịch MICE không mang tính thời vụ là điều hấp dẫn của loại hình này, hay nói cách khác nó không mang tính mùa vụ rõ rệt so với các loại hình du lịch thông thƣờng. MICE có thể diễn ra vào nhiều khoảng thời gian trong 17 năm ở mỗi vùng, mỗi địa phƣơng, quốc gia. Hoạt động này đƣợc diễn ra khi các nhà tổ chức đã lên kế hoạch và sắp xếp trong một thời gian dài và điều kiện tổ chức đã đƣợc đảm bảo đầy đủ. Do đó có thể cho rằng kinh doanh du lịch MICE là yếu tố để làm giảm tính mùa vụ trong du lịch. 1.2.3. Đặc điểm về địa điểm tổ chức và đội ngũ nhân viên Các loại hình MICE thƣờng diễn ra ở các thành phố lớn, trung tâm công nghiệp, các vùng kinh tế trọng điểm của quốc gia có thị trƣờng tiềm năng cao cho các hoạt động kinh tế chính trị. Và những nơi này phải có đƣợc sự ổn định về văn hóa, chính trị. H MICE thƣờng đƣợc tổ chức tại khách sạn 4-5 sao, hệ thống cơ sở vật chất và dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế, trang thiết bị hiện đại nhƣ phòng hội C nghị, số chỗ ngồi, hệ thống âm thanh ánh sáng. Đặc biệt các khách sạn có TE không gian đẹp, gần các trung tâm mua sắm, các khu du lịch, thuận tiện trong việc di chuyển đến bến tàu, sân bay thì càng có nhiều ƣu thế cho loại hình này. U Đội ngũ nhân viên phục vụ MICE đòi hỏi có trình độ chuyên nghiệp cao, sáng tạo, có khả năng giao tiếp tốt, khả năng ngoại ngữ tốt,…nhằm đáp H ứng yêu cầu của khách MICE. 1.3. TÁC ĐỘNG VÀ VAI TRÒ CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN DU LỊCH MIC 1.3.1. Tác động của việc phát triển du lịch MICE 1.3.1.1. Về mặt văn hóa xã hội Bất kể sự phát triển của loại hình du lịch nào cũng mang lại những mặt tiêu cực và tích cực. Tác động rõ rệt nhất của việc phát triển du lịch MICE đó chính là đem lại việc làm cho ngƣời lao động. Khi các hoạt động MICE phát triển thì nó dẫn đến số lƣợng khách tăng lên đáng kể, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ cũng gia tăng. Chính vì vậy số lƣợng công việc tăng lên, nên các đơn vị tổ chức có nhu cầu tuyển nhân viên ngắn hạn làm việc trong lĩnh vực này với mức thu nhập khá cao. Nhƣng cũng vì điều này mà làm cho đội 18 ngũ nhân viên phục vụ MICE không đƣợc đào tạo chuyên nghiệp, kiến thức không đủ đáp ứng nhu cầu của khách vì họ chỉ đƣợc tuyển dụng để làm việc trong một thời gian ngắn. Hiện nay ngành du lịch MICE có khoảng 200.000 cán bộ nhân viên làm việc trong lĩnh vực du lịch nhƣng chỉ có 1/3 trong số này đƣợc đào tạo nghiệp vụ du lịch dẫn đến thiếu nhân viên chuyên nghiệp phục vụ khách. Điều này cũng góp phần làm cho hoạt động du lịch MICE chƣa thật sự phát triển ở Việt Nam. Ngoài ra dù khách có tham gia du lịch MICE hay bất cứ một loại hình du lịch thuần túy nào đi chăng nữa thì yếu tố không thể thiếu trong hành trình H đó là sự góp mặt của hệ thống cơ sở lƣu trú. Các cơ sở lƣu trú ngoài nhiệm vụ cung cấp cho khách dịch vụ lƣu trú theo yêu cầu còn phải có khả năng đáp ứng C các nhu cầu khác liên quan đến mục đích chính của chuyến đi là hoạt động nghề nghiệp nhƣ phòng hội nghị, hội thảo đƣợc trang bị đầy đủ các hệ thống TE âm thanh ánh sáng, máy chiếu, màn hình, hoặc nhiều hơn đó là dịch vụ phiên dịch, thƣ ký,…Thêm vào đó, bộ phận ăn uống của khách sạn cũng đóng góp phần không nhỏ làm nên thành công của chƣơng trình, họ trực tiếp phục vụ U các buổi chiêu đãi, buổi ăn của khách, làm cho khách cảm thấy thoải mái sau giờ làm việc, mở rộng và duy trì các mối quan hệ, tạo không khí thân mật H trong các buổi họp. Thông qua các hoạt động của MICE đặc biệt là các sự kiện, hội chợ triển lãm, các lễ hội cộng đồng….đƣợc tổ chức tại các địa phƣơng, đã góp phần tạo nên danh tiếng và quảng bá hình ảnh của địa phƣơng tới du khách. Không những thế, phát triển MICE đồng nghĩa với việc phát huy và giữ vững bản sắc văn hóa và phong tục truyền thống, tạo nên sự gắn kết giữa các dân tộc, các quốc gia. Vì đối tƣợng khách MICE đến từ nhiều vùng đất, quốc gia và các nền văn hóa khác nhau nên tổ chức MICE sẽ giúp cho địa phƣơng tổ chức có dịp giao lƣu và học hỏi văn hóa của các nơi khác. 19 Nhƣng bên cạnh những mặt tích cực hấp dẫn của loại hình du lịch này mang lại thì nó vẫn tồn tại những mặt tiêu cực. Các du khách đến từ nhiều vùng văn hóa khác nhau cũng đem đến những lối sống, hành vi xấu, làm ảnh hƣởng đến truyền thống văn hóa cộng đồng, ảnh hƣởng đến hình ảnh của địa phƣơng, mất đi hình ảnh đẹp vốn có. Ngoài ra, vì lƣợng khách MICE đến thƣờng rất đông dẫn đến tình trạng leo thang bất thƣờng của giá cả, kéo đến tình trạng lạm phát. Lƣợng khách đến quá đông cũng làm ảnh hƣởng tiêu cực đến môi trƣờng. Số lƣợng rác thải tăng lên đáng kể dẫn đến việc xử lý không kịp thời, H gây ô nhiễm môi trƣờng. Dù thế nào đi chăng nữa thì những tiêu cực của loại hình này đem lại là không thể phủ nhận, các nhà chức năng phối hợp với các C nhà tổ chức để có biện pháp làm giảm thiểu các tiêu cực, phát huy mặt tích TE cực. 1.3.1.2. Về kinh tế- chính trị Các hội nghị, hội thảo muốn thu hút đƣợc nhiều sự quan tâm từ công chúng, đối tác và các nhà truyền thông thì phải có quy mô lớn. Muốn có đƣợc U điều này thì chính quyền phải có các khoản chi dùng, các nhà tài trợ cho các H hoạt động này với mục đích nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, giao thông…Nhờ vào điều này mà góp phần hiện đại hóa cơ sở hạ tầng tại địa phƣơng tổ chức. Sự quy mô của các hội nghị, hội thảo không chỉ dừng lại ở việc cải thiện tình trạng cơ sở hạ tầng mà còn góp phần thu hút vốn đầu tƣ nƣớc ngoài. Hệ quả là thúc đẩy kinh tế phát triển, đẩy mạnh xuất khẩu, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực. Ngoài ra MICE giúp các quốc gia hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới. Là loại hình du lịch mới nhƣng nhiều quốc gia đã mong muốn phát triển du lịch MICE thành ngành kinh tế mũi nhọn. Bởi đối tƣợng khách MICE đến từ nhiều quốc gia khác nhau, khi du lịch đến nƣớc nào sẽ mang theo nguồn ngoại tệ dồi dào giúp cải thiện cán cân thanh toán của nƣớc đó. 20
- Xem thêm -