Tài liệu Giải pháp phát triển dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân của ngân hàng bidv chi nhánh cầu giấy

  • Số trang: 67 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 114 |
  • Lượt tải: 6
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA THƯƠNG MẠI VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ BỘ MÔN KINH TẾ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI ........................ CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP Tên đề tài: Giải pháp phát triển dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân của Ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy Giảng viên hướng dẫn : Th.S Đinh Lê Hải Hà Họ và tên sinh viên : Nguyễn Đình Nhẫn Mã sinh viên : CQ 501949 Chuyên ngành : QTKD Thương mại Lớp : QTKD Thương mại 50A Khóa : 50 Hệ Thời gian thực tập: : : Chính quy 06/02/2012 – 21/05/2012 Hà Nội, tháng 05/2012 CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP GVHS TH.S ĐINH LÊ HẢI HÀ LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập và tích lũy kiến thức ở chuyên ngành Quản trị kinh doanh Thương Mại, Khoa Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, tôi đã được học và tiếp thu nhiều kiến thức đại cương cũng như chuyên ngành rất bổ ích và cần thiết cho sự nghiệp của mình sau này. Dựa trên nền tảng kiến thức này và qua quá trình tìm hiểu ở đơn vị thực tập, tôi đã lựa chọn đề tài” Giải pháp phát triển dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân của Ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy”. Tôi xin gửi lời biết ơn chân thành nhất tới các Thầy Cô trong khoa đã giảng dạy và truyền đạt kiến thức cho tôi trong suốt 4 năm học đã qua, đặc biệt là Cô giáo,Thạc sỹ Đinh Lê Hải Hà người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong quá trình tìm hiểu, lựa chọn đề tài, nghiên cứu vấn đề và hoàn thành chuyên đề thực tập này. Cũng qua đây tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam(BIDV) chi nhánh Cầu Giấy, các cô, chú, anh, chị hiện đang công tác tại chi nhánh đã tạo điều kiện cho tôi thực tập, tiếp cận các công việc thực tế, cũng như cung cấp các thông tin quan trọng về tình hình hoạt động của chi nhánh để tôi có thể hoàn thành chuyên đề thực tập của mình. Sinh viên Nguyễn Đình Nhẫn Sinh viên Nguyễn Đình Nhẫn CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP GVHS TH.S ĐINH LÊ HẢI HÀ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan chuyên đề thực tập” Giải pháp phát triển dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân của Ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy” là công trình nghiên cứu của tôi và đề tài này chưa từng được công bố trước đó. Đề tài này được phát triển dựa trên ý tưởng của tôi, dưới sự hướng dẫn của Thạc sỹ Đinh Lê Hải Hà, giảng viên Khoa Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Trường đại học Kinh Tế Quốc Dân. Hà nội, ngày 21 tháng 5 năm 2012 Sinh viên Nguyễn Đình Nhẫn Sinh viên Nguyễn Đình Nhẫn CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP GVHS TH.S ĐINH LÊ HẢI HÀ MỤC LỤC CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦẦU 3 CHƯƠNG 2:GIỚI THIỆU VỀẦ NGẦN HÀNG BIDV CHI NHÁNH CẦẦU GIẦẤY 3 2.2.CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NGÂN HÀNG BIDV CHI NHÁNH CẦU GIẤY.....3 2.2.1. Sơ đồ tổ chức của BIDV Cầu Giấy............................................................3 2.2.2. Chức năng các phòng ban..........................................................................3 2.3.ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH..................................................3 2.3.1. Lĩnh vực hoạt động....................................................................................3 2.3.2. Thị trường..................................................................................................3 2.3.3. Nguồn lực..................................................................................................3 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH VỤ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHẦN CỦA NGẦN HÀNG BIDV CHI NHÁNH CẦẦU GIẦẤY 3 3.1. KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY.......................................................................................................3 3.1.1.Công tác huy động vốn:.................................................................................3 3.1.2. Hoạt động sử dụng vốn..............................................................................3 3.1.3. Kết quả kinh doanh....................................................................................3 3.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH VỤ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN.....................................................................................................3 3.2.1. Dịch vụ tiền gửi - tiết kiệm........................................................................3 3.2.2. Dịch vụ tín dụng tiêu dùng.........................................................................3 3.2.3. Dịch vụ ngân hàng điện tử.........................................................................3 3.3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ NHỮNG MẶT HẠN CHẾ............3 3.3.1. Kết quả đạt được........................................................................................3 3.3.2. Hạn chế và nguyên nhân...............................................................................3 CHƯƠNG 4: MỘT SỐẤ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH VỤ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHẦN CỦA NGẦN HÀNG BIDV CHI NHÁNH CẦẦU GIẦẤY Sinh viên Nguyễn Đình Nhẫn 3 CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP GVHS TH.S ĐINH LÊ HẢI HÀ 4.1. CÁC YỂU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH VỤ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA CHI NHÁNH TRONG THỜI GIAN TỚI. 3 4.1.1. Nhóm yếu tố khách quan...............................................................................3 4.1.2. Nhóm yếu tố chủ quan..................................................................................3 4.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH VỤ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA CHI NHÁNH.....................................................................3 4.2.1.Phát huy hiệu quả của hoạt động Marketing...................................................3 4.2.2. Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng................................................................3 4.2.3. Hoàn thiện các dịch vụ hiện có và phát triển thêm các dịch vụ mới..............3 4.2.4. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên............................................3 4.2.5. Nâng cao năng lực tài chính, tăng năng lực cạnh tranh.................................3 4.2.6. Thực hiện chính sách lãi suất và phí dịch vụ cạnh tranh...............................3 KỀẤT LUẬN 3 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 3 Sinh viên Nguyễn Đình Nhẫn CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP GVHS TH.S ĐINH LÊ HẢI HÀ DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1. Tình hình huy động huy động vốốn của BIDV Cầầu Giầốy 3 Bảng 3.2. Hoạt động tn dụng 3 Bảng 3.3. Lợi nhuận hạch toán 3 Bảng 3.4. Biểu lãi suầốt huy động 3 Bảng 3.5. Cơ cầốu tềần gửi cá nhần theo kỳ hạn của ngần hàng BIDV chi nhánh Cầầu Giầốy 3 Bảng 3.6. Cơ cầốu tềần gửi của cá nhần theo loại tềần của ngần hàng BIDV 3 chi nhánh Cầầu Giầốy 3 Bảng 3.7. Doanh sốố cho vay tều dùng tại BIDV chi nhánh Cầầu Giầốy 3 Bảng 3.8. Dư nợ cho vay tều dùng tại BIDV chi nhánh Cầầu Giầốy 3 Bảng 3.9. Tình hình dư nợ tều dùng có tài sản đảm bảo tại BIDV Cầầu Giầốy 3 Bảng 3.10. Sốố lượng khách hàng Sinh viên Nguyễn Đình Nhẫn 3 CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP GVHS TH.S ĐINH LÊ HẢI HÀ DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đốầ 3.1.Lợi Nhuận Hạch toán 3 Biểu đốầ 3.2. Cơ cầốu tềần gửi cá nhần theo kỳ hạn của ngần hàng BIDV chi nhánh Cầầu Giầốy 3 3 Biểu đốầ 3.3. Cơ cầốu tềần gửi cá nhần phần loại theo loại tềần của Ngần hàng BIDV chi nhánh Cầầu Giầốy 3 Biểu đốồ 3.4. Sốố lượng khách hàng Sinh viên Nguyễn Đình Nhẫn 3 CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP GVHS TH.S ĐINH LÊ HẢI HÀ DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đốầ 2.1: Sơ đốầ tổ chức của BIDV chi nhánh Cầầu Giầốy 3 Sơ đốồ 3.1. Sơ đốồ tếốp nhận vốốn vay và quá trình đánh giá và thẩm định TDTD tại chi nhánh BIDV Cầồu Giầốy 3 Sinh viên Nguyễn Đình Nhẫn CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP GVHS TH.S ĐINH LÊ HẢI HÀ DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT 1 Các từ được viết tắt -BIDV chi nhánh Cầu Giấy -NHĐT&PT chi nhánh Cầu Giấy Viết tắt Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Cầu Giấy 2 TSĐB 3 TG Tiền gửi 4 TK Tiết kiệm 5 CVTD Cho vay tiêu dùng 6 TDTD Tín dụng tiêu dùng 7 CBCNV Sinh viên Nguyễn Đình Nhẫn Tài sản đảm bảo Cán bộ công nhân viên CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP GVHS TH.S ĐINH LÊ HẢI HÀ CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Trong công cuộc đổi mới hiện nay, ngành Ngân hàng ngày càng tỏ rõ vị trí quan trọng hàng đầu của mình đối với sự phát triển của đất nước. Thực tế cho thấy, trong những năm qua, cùng với sự thay đổi bộ mặt của đất nước, hoạt động của hệ thống Ngân hàng nói chung và Ngân hàng thương mại nói riêng được coi không chỉ là điều kiện mà còn là động lực đảm bảo thắng lợi cho công cuộc đổi mới. Tuy nhiên, ngành ngân hàng nước ta còn gặp phải một số vấn đề cần khắc phục trong những năm tới như: vốn đầu tư ít, trang thiết bị nghèo nàn, công nghệ lạc hậu, trình độ của cán bộ công nhân chưa cao… Trong khi đó, xu thế hội nhập và toàn cầu hóa làm cho các doanh nghiệp nước ngoài đã, đang và sẽ đầu tư vào Việt Nam làm cho việc cạnh tranh trong ngành ngày càng trở nên khốc liệt. Vì vậy, các ngân hàng thương mại ở nước ta đang ra sức cơ cấu lại hoạt động và phát triển các sản phẩm dịch vụ của mình,bởi họ nhận thấy rằng việc phát triển các sản phẩm dịch vụ là cách tốt nhất để cạnh tranh, là con đường ngắn nhất đưa họ tới cầu nối hội nhập. Qua thời gian thực tập tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Cầu Giấy là một chi nhánh của ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, tôi nhận thấy trong thời gian qua chi nhánh đã đạt được một số kết quả nhất định về cung cấp và phát triển các dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân. Vì vậy tôi quyết định chọn đề tài ” Giải pháp phát triển dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân của ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy” để đi sâu phân tích. 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Đề tài đi sâu vào nghiên cứu, phân tích thực trạng và đánh giá hoạt động dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân tại ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy. Qua đó đưa ra những giải pháp góp phần phát triển các dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân tại chi nhánh. 1.3. ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI - Đối tượng nghiên cứu: Nam(BIDV) chi nhánh Cầu Giấy. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt - Phạm vi nghiên cứu: Các dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Cầu Giấy trong giai đoạn 2009-2011. Sinh viên Nguyễn Đình Nhẫn CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP GVHS TH.S ĐINH LÊ HẢI HÀ 1.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Sử dụng phương pháp thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp để đánh giá, tính toán và từ đó phân tích các chỉ tiêu có liên quan đến thực trạng dịch vụ khách hàng cá nhân tại chi nhánh. 1.5. TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN - Đề tài ” Nâng cao sự hài lòng của khách hàng tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam-chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh”, của Thạc sỹ Hoàng Xuân Bích Loan, Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Đề tài tập trung nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với các sản phẩm dịch vụ mà Ngân hàng cung ứng cho khách hàng, tập trung xem xét các định hướng, chiến lược phát triển của Ngân hàng, để từ đó đưa ra giải pháp,kiến nghị nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng. - Đề tài “ Giải pháp phát triển và dịch vụ tài chính ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam”, của tác giả Tiến sĩ Hoàng Xuân Quế, trưởng Khoa Ngân hàng Tài chính- Trường Đại Học KTQD. - Đề tài ” Hoàn thiện chiến lược Marketing tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam” của tác giả Lê thanh tâm, giảng viên khoa Ngân hàng – Tài chính, Đại học KTQD. 1.6. BỐ CỤC ĐỀ TÀI Ngoài phần kết luận, danh mục bảng biểu, danh mục từ viết tắt, tài liêu tham khảo, đề tài được chia thành 4 chương: CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG BIDV CHI NHÁNH CẦU GIẤY CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH VỤ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG BIDV CHI NHÁNH CẦU GIẤY CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH VỤ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG BIDV CHI NHÁNH CẦU GIẤY Sinh viên Nguyễn Đình Nhẫn CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP GVHS TH.S ĐINH LÊ HẢI HÀ Sinh viên Nguyễn Đình Nhẫn CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP GVHS TH.S ĐINH LÊ HẢI HÀ CHƯƠNG 2:GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG BIDV CHI NHÁNH CẦU GIẤY 2.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG BIDV CHI NHÁNH CÂẦU GIÂẤY Là 1 chi nhánh của ngân hàng BIDV vì vậy lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng BIDV. Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam có tiền thân là ngân hàng kiến thiết Việt Nam. Ngày 26/04/1957, thủ tướng chính phủ đã ký nghị định 177-TTG thành lập ngân hàng kiến thiết Việt Nam trực thuộc bộ tài chính. Ngân hàng thực hiện chức năng thay thế cho vụ cấp phát vốn kiến thiết cơ bản, với nhiệm vụ chủ yếu là thanh toán và quản lý vốn do nhà nước cấp cho kiến thiết cơ bản, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế và phục vụ cho công cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược.Từ năm 1957-1981, ngân hàng là 1 cơ quan của bộ tài chính, hoạt động của ngân hàng nặng về kiểm soát, đánh giá và quản lý về vốn, thanh toán các công trình xây dựng cơ bản hơn là cho vay. Ngân hàng không mang bản chất của 1 ngân hàng thực sự. Đến ngày 24/06/1981, Hội đồng chính phủ ra quyết định số 259/CP về việc chuyển ngân hàng kiến thiết Việt Nam trực thuộc bộ tài chính thành Ngân hàng Đầu tư & Xây dựng Việt Nam trực thuộc Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Ngân hàng vẫn chưa thực hiện nhiệm vụ kinh doanh,mà nhiệm vụ chính của ngân hàng là thu hút và quản lý các nguồn vốn xây dựng cơ bản, tài trợ cho các công trình không đủ vốn tự có hoặc không nằm trong danh sách do ngân sách cấp, là đại lý thanh toán các công trình thuộc diện ngân sách đầu tư. Ngày 14/01/1990,Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ra quyết định số 401/CT thành lập ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam, thay thế cho ngân hàng đầu tư và kiến thiết cũ. Ngân hàng đã bắt đầu thực hiện chức năng kinh doanh và ngày càng khẳng định vị thế của mình trong nền kinh tế, là 1 trong 5 ngân hàng Quốc doanh có vai trò đi đầu trong lĩnh vực đầu tư và phát triển của nước ta. Ngày 31/10/1963 Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Cầu Giấy được thành lập và là một trong các Chi nhánh của Ngân hàng Kiến thiết Hà Nội. Đến năm 1982, Ngân hàng Kiến thiết Việt nam đổi tên thành Ngân hàng Đầu tư Sinh viên Nguyễn Đình Nhẫn CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP GVHS TH.S ĐINH LÊ HẢI HÀ và Xây dựng sau được đổi tên thành Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Từ Liêm trực thuộc Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Hà Nội trong hệ thống Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam. Đến ngày 14/11/1990 Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam được đổi tên thành Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, theo đó Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Từ Liêm. Đến ngày 16/09/2004. Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Cầu Giấy được thành lập theo Quyết định số 252/QĐ – HĐQT của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, trên cơ sở nâng cấp Chi nhánh Từ Liêm là chi nhánh cấp II trực thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội. Tên giao dịch của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Cầu Giấy (gọi tắt là NHĐT&PT Cầu Giấy). Chi nhánh NHĐT&PT Cầu Giấy có trụ sở chính tại 263 Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. NHĐT&PT Cầu Giấy là chi nhánh cấp I hoạch toán độc lập, tự chịu trách nhiệm trong kinh doanh và chịu sự quản lý trực tiếp của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Chi nhánh có chức năng, nhiệm vụ thực hiện hoạt động ngân hàng và các hoạt động khác của BIDV Việt Nam theo luật các tổ chức tín dụng, theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam theo quy chế hoạt động của chính Chi nhánh. Hiện nay trụ sở chính của chi nhánh được đặt tại tòa tháp B, tháp Hòa Bình, số 106 đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. 2.2.CƠ CÂẤU TỔ CHỨC CỦA NGÂN HÀNG BIDV CHI NHÁNH CÂẦU GIÂẤY 2.2.1. Sơ đồ tổ chức của BIDV Cầu Giấy Sinh viên Nguyễn Đình Nhẫn CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP GVHS TH.S ĐINH LÊ HẢI HÀ Sơ đốầ 2.1: Sơ đốầ tổ chức của BIDV chi nhánh Cầầu Giầốy Giám đốc Phó giám đốc Phó giám đốc Phó giám đốc Phòng tín dụng Phòng giao Dịch 1,2 6 Quỹ Tiết Kiệm Phòng thẩm định QLTD Phòng kiểm tra nội bộ Phòng Tổ chức hành chính Phòng DV Khách hàng CN Phòng DV Khách hàng DN Phòng tiền tệ kho quỹ Phòng thanh toán quốc tế Phòng kế toán và điện toán Phòng kế hoạch nguồn vốn Nguồn: Phòng tổ chức – Hành chính ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy Sinh viên Nguyễn Đình Nhẫn CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP GVHS TH.S ĐINH LÊ HẢI HÀ 2.2.2. Chức năng các phòng ban - Phòng tín dụng: Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ tín dụng theo phạm vi được phân công theo đúng quy trình tín dụng (tiếp thị, tìm kiếm khách hàng,dự án, giới thiệu sản phẩm, phân tích thông tin, nhận hồ sơ, xem xét quyết định cho vay, bảo lãnh, quản lý giải ngân, quản lý, kiểm tra sử dụng các khoản vay, theo dõi thu đủ nợ, đủ lãi) đối với mỗi khách hàng. Thực hiện các biện pháp phát triển tín dụng, đảm bảo an toàn, hiệu quả, bảo đảm quyền lợi của ngân hàng trong hoạt động tín dụng của phòng, góp phần phát triển bền vững, an toàn hiệu quả tín dụng của chi nhánh. - Phòng thẩm định và quản lý tín dụng: Trực tiếp thực hiện công tác thẩm định, tái thẩm định theo quy định của Nhà nước và các quy trình nghiệp vụ liên quan (quy trình thẩm định,cho vay và quản lý tín dụng,bảo lãnh…) đối với các dự án, khoản vay, bảo lãnh; đánh giá tài sản đảm bảo nợ (tính pháp lý, giá trị, tính khả mại); có ý kiến độc lập về quyết định cấp tín dụng, phê duyệt khoản vay, bảo lãnh cho khách hàng. - Phòng dịch vụ khách hàng doanh nghiệp: Đề xuất kế hoạch, chính sách: Xây dựng và tham mưu cho Giám đốc chi nhánh triển khai các kế hoạch ngân sách, các chỉ tiêu tài chính và thương mại, cân đối lãi lỗ trong quan hệ với các khách hàng. Thiết lập, duy trì phát triển mối quan hệ với khách hàng. Duy trì, phục vụ đối với khách hàng hiện tại đồng thời thiết lập mối liên hệ với các khách hàng tiềm năng trong thị trường mục tiêu để mở rộng khách hàng. Tiếp thị, bán các sản phẩm cho khách hàng: Trực tiếp thực hiện việc tiếp thị, quản lý, chăm sóc, duy trì và phát triển quan hệ của Chi nhánh với các khách hàng. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban giám đốc. - Phòng dịch vụ khách hàng cá nhân: Đề xuất kế hoạch chính sách: Xây dựng và tham mưu cho Giám đốc chi nhánh triển khai các kế hoạch ngân sách, các chỉ tiêu tài chính và thương mại trong quan hệ với các khách hàng. Thiết lập, duy trì phát triển mối quan hệ với khách hàng. Duy trì, phục vụ đối với khách hàng hiện tại đồng thời thiết lập mối liên hệ với các khách hàng tiềm năng trong thị trường mục tiêu để mở rộng khách hàng. Theo dõi, quản lý việc sử dụng hạn mức của khách hàng. Sinh viên Nguyễn Đình Nhẫn CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP GVHS TH.S ĐINH LÊ HẢI HÀ Tiếp thị, bán các sản phẩm cho khách hàng: Trực tiếp thực hiện việc tiếp thị, tiếp nhận, hướng dẫn khách hàng, duy trì và phát triển quan hệ của Chi nhánh với các khách hàng. - Phòng tiền tệ kho quỹ Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ về quản lý kho tiền và quỹ nghiệp vụ (tiền mặt, hồ sơ tài sản thế chấp, cầm cố chứng từ có giá trị, vàng, bạc, đá quý, các tài sản do khách hàng gửi giữ hộ…) - Phòng kế hoạch nguồn vốn Trực tiếp quản lý cân đối nguồn vốn đảm bảo các cơ cấu lớn (kỳ hạn, loại tiền tệ, loại tiền gửi…)và quản lý các hệ số an toàn theo quy định; tham mưu, giúp việc cho Giám đốc chi nhánh điều hành nguồn vốn; đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu suất sử dụng nguồn vốn theo chủ trương và chính sách của Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam. - Phòng tài chính kế toán Tổ chức kiểm tra công tác hạch toán kế toán chi tiết, kế toán tổng hợp và các chế độ báo cáo kế toán, theo dõi quản lý tài sản, vốn,quỹ của chi nhánh theo đúng quy định của Nhà nước và ngân hàng. Thực hiện công tác hậu kiểm, kiểm soát, lưu trữ, bảo quản mật các loại chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định của Nhà nước. - Phòng tổ chức hành chính Trực tiếp thực hiện chế độ tiền lương, chế độ bảo hiểm, quản lý lao động; theo dõi thực hiện nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể; theo dõi tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo và kế hoạch phát triển nguồn lực đảm bảo nhu cầu phát triển của Chi nhánh theo quy định. Đầu mối đề xuất, tham mưu với Giám đốc chi nhánh về xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển nguồn nhân lực phù hợp với hoạt động và điều kiện cụ thể của chi nhánh (tuyển dụng bố trí sắp xếp, quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm….) và các văn bản hướng dẫn quy trình về tổ chức, cán bộ, chính sách đối với người lao động theo Nội quy lao động, Thoả ước lao động tập thể, Công tác thi đua khen thưởng. Tham gia ý kiến về kế hoạch phát triển mạng lưới, chuẩn bị nhân sự cho mở rộng mạng lưới, phát triển các kênh phân phối sản phẩm và trực tiếp hoàn tất thủ tục mở Qũy tiết kiệm/Điểm giao dịch/Phòng giao dịch/Chi nhánh mới. Sinh viên Nguyễn Đình Nhẫn CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP GVHS TH.S ĐINH LÊ HẢI HÀ Quản lý (sắp xếp, lưu trữ, bảo mật) hồ sơ cán bộ; quản lý thông tin (lưu trữ, bảo mật, cung cấp...) và lập báo cáo liên quan đến nhiệm vụ của Phòng theo quy định - Phòng kiểm tra nội bộ Xây dựng trình giám đốc chi nhánh duyệt chương trình, kế hoạch, giải pháp kiểm tra nội bộ phù hợp với chương trình kế hoạch chung của hệ thống kiểm tra nội bộ của Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam. - Phòng thanh toán quốc tế Thực hiện các giao dịch với khách hàng đúng quy trình tài trợ thương mại và hạch toán kế toán những nghiệp vụ liên quan mà phòng thực hiện trên cơ sở hạn mức khoản vay, bảo lãnh đã được phê duyệt.Thực hiện nghiệp vụ phát hành bảo lãnh đối ứng theo đề nghị của Ngân hàng nước ngoài. Thực hiện nghiệp vụ chuyển tiền quốc tế. - Phòng điện toán Trực tiếp quản lý mạng, quản trị hệ thống phân quyền truy cập, kiểm soát tại chi nhánh, tổ chức vận hành hệ thống thiết bị tin học và các chương trình phần mềm được áp dụng ở chi nhánh theo đúng quy định quy trình của Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam. 2.3. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH 2.3.1. Lĩnh vực hoạt động Là chi nhánh cấp 1 của Ngân hàng BIDV,ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy hoạt động như 1 ngân hàng thương mại độc lập.Với tư cách hoạt động như 1 Ngân hàng thương mại, hiện nay Ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy thực hiện kinh doanh ở rất nhiều lĩnh vực, bao gồm: - Huy động vốn bằng đồng Việt nam và ngoại tệ từ dân cư và các tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế dưới nhiều hình thức. - Cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn bằng đồng Việt nam và ngoại tệ. - Đại lý uỷ thác cấp vốn, cho vay từ nguồn hỗ trợ phát triển chính thức của chính phủ, các nước và các tổ chức tài chính tín dụng nước ngoài đối với các DN hoạt động tại Việt nam. - Đầu tư dưới hình thức liên doanh liên kết với các tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng trong và ngoài nước. Sinh viên Nguyễn Đình Nhẫn CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP GVHS TH.S ĐINH LÊ HẢI HÀ - Thực hiện các dịch vụ chuyển tiền nhanh, thanh toán trong nước qua mạng vi tính và thanh toán quốc tế qua mạng thanh toán toàn cầu SWIFT. - Thực hiện thanh toán giữa Việt nam với Lào. - Đại lý thanh toán các loại thẻ tín dụng quốc tế: Visa, Mastercard, JCB card, cung cấp séc du lịch, ATM. - Thực hiện các dịch vụ ngân quỹ: Thu đổi ngoại tệ, thu đổi ngân phiếu thanh toán, chi trả kiều hối, cung ứng tiền mặt đến tận nhà. - Kinh doanh ngoại tệ. - Thực hiện các nghiệp vụ bảo lãnh. - Thực hiện các dịch vụ về tư vấn đầu tư. 2.3.2.Thị trường 2.3.2.1. Địa bàn hoạt động: Nằm ở quận Cầu Giấy, cửa ngõ phía tây của thủ đô, trong khu kinh tế trọng điểm với sự phát triển cơ sở hạ tầng, các trường Đại học, các khu công nghiệp và các cụm dân cư nên chi nhánh có nhiều điều kiện mở rộng các hoạt động kinh doanh, dịch vụ Ngân hàng. 2.3.2.2. Khách hàng: Là chi nhánh cấp 1 nên Ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy hoạt động như một ngân hàng thương mại độc lập, đối tượng khách hàng mà chi nhánh hướng tới là tất cả các khách hàng trên địa bàn quận Cầu Giấy và các quận, huyện lân cận. Với mục tiêu đảm bảo cung cấp dịch vụ chất lượng đến từng khách hàng, Ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy chia đối tượng khách hàng của mình ra từng nhóm riêng rẽ để có chính sách quan hệ khách hàng cho phù hợp với đặc điểm của từng nhóm. Hiện nay, tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy, khách hàng được chia thành 4 nhóm: khách hàng doanh nghiệp, khách hàng cá nhân, khách hàng tổ chức tín dụng và kinh doanh tiền tệ. Với mỗi nhóm khách hàng, Ngân hàng có qui định cụ thể về các lĩnh lực hoạt động, cụ thể như sau: - Khách hàng doanh nghiệp: Dịch vụ tài khoản; Trả lương tự động, hoa hồng đại lý, chi hộ khác; Thu tiền đại lý; Dịch vụ quản lý vốn; Chuyển tiền trong nước; Thanh toán xuất nhập khẩu; Tín dụng doanh nghiệp; Bảo lãnh. - Khách hàng cá nhân: Tiền gửi tiết kiệm; Tín dụng tiêu dùng; Ngân hàng điện tử. Sinh viên Nguyễn Đình Nhẫn CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP GVHS TH.S ĐINH LÊ HẢI HÀ - Khách hàng tổ chức tín dụng: Dự án tài chính nông thôn I, Dự án tài chính nông thôn II - Kinh doanh tiền tệ: Mua bán ngoại tệ, Quản lý tài sản và phát sinh tài chính;Giao dịch hàng hóa tương lai; Kinh doanh trái phiếu;Bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp. 2.3.2.3. Đối thủ cạnh tranh: Cùng với sự mở rộng và phát triển kinh tế của Quận Cầu Giấy, các Ngân hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực mở thêm chi nhánh tại quận Cầu Giấy. Sự tăng lên về số lượng các chi nhánh ngân hàng ở địa bàn vừa tạo ra khó khăn thách thức vừa là động lực thúc đẩy cho sự phát triển của Ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy. Trong năm 2011 vừa qua, số lượng chi nhánh của các Ngân hàng trên địa bàn quận đã tăng lên:14 chi nhánh (trong đó có 5 chi nhánh của các NHTM quốc doanh và 9 chi nhánh của các NHTM cổ phần) và hơn 10 phòng giao dịch trực thuộc các chi nhánh trên. Chỉ tính riêng trên trục đường chính Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Xuân Thủy, số lượng chi nhánh ngân hàng và phòng giao dịch đã lên tới con số 21 chi nhánh. Với con số chi nhánh lớn và nằm cạnh nhau như vậy có thể thấy sự cạnh tranh giữa các ngân hàng trên địa bàn là rất gay gắt,thị trường hoạt động ngân hàng bị chia sẻ nhiều hơn.Các chi nhánh mới mở,nhất là chi nhánh của các ngân hàng thương mại cổ phần với chính sách lãi suất và sản phẩm hấp dẫn đã thu hút được một lượng lớn người dân gửi tiền, giành mất một phần không nhỏ khách hàng truyển thống của những ngân hàng hoạt động lâu năm trên địa bàn. 2.3.3. Nguồn lực Cuối năm 2009, Ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy có 87 Cán bộ nhân viên. Cuối năm 2010, số lượng cán bộ nhân viên đã tăng lên là 93 người. Đến cuối năm 2011, số lượng cán bộ nhân viên là 102 người. Đội ngũ nhân viên trẻ năng động nhiệt tình độ tuổi bình quân là 33 tuổi.Đa số nhân viên có trình độ đại học (chiếm 80,39%), và thành thạo tiếng anh (Cử nhân anh văn chiếm 2,94 %, Bằng C chiếm 9,8 %, Bằng B chiếm 48,03%, Bằng A chiếm 39,23%).Trình độ tin học cán bộ có trình độ tiếp nhận và sử dụng các chương trình ứng dụng từ chứng chỉ B tin học trở lên. Chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng cao, Cán bộ nhân viên có trình độ cao đẳng, đại học chiếm trên 83%, Đảng viên chiếm 30%/ tổng số Cán bộ nhân viên. Ngân hàng thường xuyên đào tạo, đào tạo lại, chăm lo đời sống vật chất và giáo dục tư tưởng đối với đội ngũ cán bộ. Mối quan hệ của các phòng ban cũng như mối quan hệ giữa các nhân viên trong ngân hàng khá tốt đẹp do Công Sinh viên Nguyễn Đình Nhẫn
- Xem thêm -