Tài liệu Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công tytnhh hồng hữu

  • Số trang: 63 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
loveydove

Đã đăng 4206 tài liệu

Mô tả:

Đề Tài: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH Hồng Hữu LỜI MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Khi nói đến kinh doanh cho dù là kinh doanh bất kỳ lĩnh vực nào thì vấn đề được nêu ra trước tiên là hiệu quả sau khi kinh doanh mặt hàng đó, sự xem xét và đánh giá tỉ mỹ về tất cả mọi mặt, để từ đó đưa ra các giải pháp tốt nhất nhằm đem lại lợi nhuận là mục tiêu lớn của đa số các doanh nghiệp. Hiện nay, tại Việt Nam thị trường kinh doanh luôn là cơ hội để các doanh nghiệp đầu tư và phát triển đồng thời cũng chứa đựng nhiều mối đe doạ cho doanh nghiệp. Để có thể đứng vững trước quy luật cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trường, đòi hỏi doanh nghiệp luôn phải vận động, tìm tòi một hướng đi sao cho phù hợp. Hiệu quả kinh doanh là một phạm trù kinh tế, là chỉ tiêu chất lượng tổng hợp. Đánh giá hiệu quả kinh doanh chính là quá trình so sánh giữa chi phí bỏ ra và kết quả doanh thu đầu vào với mục đích đã được đặt ra ngay từ khi thành lập doanh nghiệp. Lợi nhuận kinh doanh từ các doanh nghiệp không những mang lại doanh thu cho các doanh nghiệp đó mà còn góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước. Sự cạnh tranh khốc liệt về từng mặt hàng, sản phẩm đòi hỏi ở doanh nghiệp phải có nhiều kỹ năng trong kinh doanh, đồng thời việc nâng cao hiệu quả luôn là bài toán khó đòi hỏi mỗi doanh nghiệp cần quan tâm đến. Việc kiểm tra đánh giá thường xuyên kết quả hoạt động kinh doanh sẽ giúp cho doanh nghiệp hiểu rõ hơn về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, từ đó đưa ra hướng phát triển đúng đắn nhất, đem lại hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp. Cty TNHH HỒNG HỮU là hình thức tổng thể của một doanh nghiệp đang có nhu cầu phát triển hiện nay, tôi chọn đề tài giải pháp kinh doanh cho Cty TNHH HỒNG HỮU để làm đề tài nghiên cứu của mình. 2. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI: GVHD: Ths. PHAN THỊ MỸ HẠNH 1 SVTH: NGÔ HOÀI XUÂN Đề Tài: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH Hồng Hữu Song song với việc kinh doanh trong nền kinh tế thị trường hiện nay, việc cạnh tranh thị trường là một quá trình nan giải, do đó các doanh nghiệp phải từng bước tìm ra cho mình một hướng đi mới. Hiệu quả kinh doanh là một phạm trù có ý nghĩa rất quan trọng trong kinh tế, việc đánh giá kết quả kinh doanh là việc xém xét số vốn bỏ ra và thu lợi nhuận về với mục đích đã được đề sẵn, xem xét những điểm mạnh yếu của doanh nghiệp từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phát triển nguồn vốn cho công ty. 3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Với số liệu kinh tế của các năm và sự phân tích tổng thể doanh nghiệp kết quả hoạt động kinh doanh, từ đó đưa ra hướng đi mới cho doanh nghiệp vào các năm tiếp theo. Đồng thời dưới sự tác động của nền kinh tế đất nước, các doanh nghiệp từ đó dựa vào những ưu điểm làm đòn bẩy kinh tế đưa nền kinh tế doanh nghiệp phát triển theo một đường lối đúng đắng, từ đó trong bài có vận dụng một số phương pháp kinh tế sau: * Phương pháp so sánh: So sánh trong phân tích là đối chiếu các chỉ tiêu, hiện tượng kinh tế đã được lượng hoá có cùng một nội dung, một tính chất tương tự để xác định xu hướng mức độ biến động của các chỉ tiêu. Thông qua việc so sánh các chỉ số của năm này với năm khác. Từ đó, nhận thấy được xu hướng biến động về tình hình kinh doanh cũng như tình hình tài chính của công ty là tốt hay xấu qua các năm, nhằm đề ra những giải pháp thích hợp trong kỳ kinh doanh tiếp theo. * Phương pháp liên hoàn: Một chỉ tiêu kinh tế chịu sự tác động của nhiều nhân tố. Ví dụ: Chỉ tiêu doanh số bán hàng của một công ty ít nhất chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi 2 nhân tố: Số lượng bán hàng và giá bán hàng hoá. Cho nên thông qua phương pháp có thể nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố lên chỉ tiêu cần phân tích. * Phương pháp nghiên cứu Marketing: GVHD: Ths. PHAN THỊ MỸ HẠNH 2 SVTH: NGÔ HOÀI XUÂN Đề Tài: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH Hồng Hữu Nắm bắt được cơ hội thị trường, nghiên cứu và lựa chọn thị trường mục tiêu, ngoài ra cần phải hoạch định chương trình và thiết kế chiến lược để nhìn thấy vấn đề rõ nét hơn, làm nổi bật lên chiến lược tổ chức, thực hiện phát triển kinh doanh của công ty. Và một số liên quan khác, như tài chính, tình hình doanh nghiệp. 4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU: Trong quá trình làm việc tại Công ty TNHH HỒNG HỮU với những kinh nghiệm thực tiễn chính vì vậy đề tài: “ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH HỒNG HỮU ” nhằm phản ánh tổng thể tình hình hoạt động của Cty TNHH HỒNG HỮU, xem xét kết quả kinh doanh từ đó đưa ra một số chiến lượt phát triển kinh doanh trong thời gian tới. 5 KẾT CẤU KHÓA LUẬN: Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIẢI PHÁP NHẲM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA MỘT DOANH NGHIỆP. Chƣơng 2: THỰC TRẠNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH HỒNG HỮU. Chƣơng 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH HỒNG HỮU. GVHD: Ths. PHAN THỊ MỸ HẠNH 3 SVTH: NGÔ HOÀI XUÂN Đề Tài: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH Hồng Hữu Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIẢI PHÁP NHẲM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA MỘT DOANH NGHIỆP. 1.1. Khái niệm và các nhân tố ảnh hƣởng tới hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 1.1.1. Khái niệm Đối với tất cả các doanh nghiệp trên nền kinh tế thị trường hiện nay, đều có một cơ chế quản lý khác nhau, chính vì vậy trong mỗi giai đoạn phát triển của doanh nghiệp cũng có những mục tiêu khác nhau. Nhưng xu hướng chung của doanh nghiệp là tối đa hoá lợi nhuận, để đạt mục tiêu này, các doanh nghiệp phải đề ra mục tiêu cho bản thân, bằng cách xây dựng một chiến lược kinh doanh, để kịp thích ứng với biến động của thị trường. Trong quá trình tổ chức xây dựng, các doanh nghiệp phải luôn kiểm tra đánh giá tính hiệu quả của chúng, vậy hiệu quả trong kinh doanh là gì? nó như thế nào?... có nhiều khái niệm khác nhau về vấn đề này, chẳng hạn như: Hiệu quả kinh doanh là một khái niệm phạm trù kinh tế mà mọi người quan tâm tới, hiệu quả kinh doanh là các chỉ tiêu được xác định bằng tỉ lệ so sánh giữa kết quả và chi phí [1]. Hiệu quả kinh doanh là mức độ hữu ích của sản phẩm so với giá trị sử dụng của nó, hay còn gọi là lợi nhuận thu được sau kinh doanh. [2] Ngoài ra nó còn có các khái niệm khác nữa, nhưng có thể khái quát một cách cụ thể như sau: “Hiệu quả kinh doanh là một khái niệm phạm trù kinh tế, biểu hiện tập trung của sự phát triển kinh tế theo chiều sâu, phản ánh trình độ khai thác nguồn lực và chi phí trong quá trình sản xuất kinh doanh, là một yếu tố quan trọng để đánh giá sự tăng trưởng và thực hiện mục tiêu kinh tế trong một thời điểm nhất định. Nhằm đạt được mục tiêu mà doanh nghiệp đề ra”. 1.1.2. Những quan điểm cơ bản về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 1.1.2.1. Quan điểm về kết quả và hiệu quả. Kết quả kinh doanh: Là số tiền mà doanh nghiệp thu được sau một quá trình kinh doanh, nó được tính theo công thức: GVHD: Ths. PHAN THỊ MỸ HẠNH 4 SVTH: NGÔ HOÀI XUÂN Đề Tài: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH Hồng Hữu Kết quả KD = tổng DT- tổng chi phí Hiệu quả kinh tế bao gồm hiệu quả kinh doanh và hiệu quả xã hội - Hiệu quả kinh doanh là sự so sánh giữa kết quả kinh doanh đạt được với toàn bộ chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để hoàn thành mục tiêu đó. - Hiệu quả xã hội là phản ánh kết quả mà doanh nghiệp đạt được về mặt xã hội: mức độ đóng thuế của doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước, việc cải thiện môi trường, tạo công ăn việc làm cho người lao động. - Hiệu quả kinh doanh không chỉ là sự so sánh giữa chi phí cho đầu vào và kết quả nhận được ở đầu ra; hiệu quả kinh doanh được hiểu trước tiên là việc hoàn thành mục tiêu, nếu không đạt được mục tiêu thì không thể có hiệu quả và để hoàn thành mục tiêu ta cần phải sử dụng nguồn lực như thế nào? Điều này thể hiện một quan điểm mới là không phải lúc nào để đạt hiệu quả cũng là giảm chi phí mà là sử dụng những chi phí như thế nào, có những chi phí không cần thiết ta phải giảm đi, nhưng lại có những chi phí ta cần phải tăng lên vì chính việc tăng chi phí này sẽ giúp cho DN hoàn thành mục tiêu tốt hơn, giúp cho DN ngày càng giữ được vị trí trên thương trường. 1.1.2.2. Sự kết hợp giữa hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội. Hiệu quả kinh doanh và hiệu quả xã hội có tác động qua lại lẫn nhau, góp phần làm tăng hiệu quả kinh tế. Vì khi hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp càng cao thì đem lại phúc lợi cho xã hội càng nhiều. Tuy nhiên, trên thực tế các công ty vẫn chú trọng về phần hiệu quả kinh doanh hơn là hiệu quả xã hội, đó là doanh thu và lợi nhuận.. mà không chú trọng đến hiệu quả xã hội như: không đảm bảo cuộc sống cho người lao động, không hoàn thành nghĩa vụ đối với nhà nước, công việc kinh doanh ảnh hưởng đến đời sống môi trường. Những quan điểm đó là hết sức sai lầm, vì khi chỉ có nâng cao hiệu quả kinh doanh đi đôi với hiệu quả xã hội thì doanh nghiệp mới bền vững lâu dài được, do đó sự kết hợp giữa hiệu quả kinh doanh và hiệu quả xã hội luôn luôn là vấn đề cần thiết trong việc đánh giá hiệu quả kinh doanh của một doanh nghiệp. 1.1.3. Phân loại hiệu quả kinh doanh. 1.1.3.1. Hiệu quả kinh tế. GVHD: Ths. PHAN THỊ MỸ HẠNH 5 SVTH: NGÔ HOÀI XUÂN Đề Tài: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH Hồng Hữu Hiệu quả kinh tế được xem là hiệu quả tài chính thu được từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mà trong đó đơn vị được tính bằng tiền tệ. Hiệu quả kinh doanh mang tính trực tiếp nên có thể định hướng được dễ dàng. Hiệu quả kinh tế là thước đo tổng hợp, phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp, vì vậy mà hiệu quả kinh doanh phải được xét một cách toàn diện cả về định tính và định lượng - Về định tính: Hiệu quả kinh doanh được phản ánh nhờ trình độ năng lực và quản lý của doanh nghiệp, được thể hiện qua sự đóng góp của doanh nghiệp qua các hoạt động xã hội. - Về định lượng: Hiệu quả kinh doanh của một doanh nghiệp được đo bằng hiệu số giữa kết quả thu được và chi phí bỏ ra, sự chênh lệch giữa doanh thu và chi phí càng lớn thì hiệu quả kinh doanh càng cao, và ngược lại. Khi tiến hành bất cứ một hoạt động kinh doanh nào các doanh nghiệp đều phải huy động, sử dụng nguồn lực để có thể tạo ra kết quả phù hợp tương ứng, chính vì vậy để tối đa hoá lợi nhuận cũng như các mục tiêu khác, các doanh nghiệp phải dùng nhiều phương pháp, nhiều công cụ khác nhau. Hiệu quả kinh doanh là một trong những công cụ hữu hiệu nhất, để các nhà quản trị thực hiện các chức năng của mình. Thông qua việc tính toán hiệu quả các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mà cho phép các nhà quản trị tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh, từ đó đưa ra các biện pháp điều chỉnh thích hợp trên hai phương diện được cho là quan trọng nhất trong hoạt động kinh doanh là: giảm chi phí, tăng lợi nhuận để nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Với tư cách là một công cụ quản trị thì hiệu quả kinh doanh không chỉ sử dụng để kiểm tra đánh giá, phân tích tình hình của toàn doanh nghiệp mà còn sử dụng để kiểm tra đánh giá từng bộ phận cấu thành của doanh nghiệp. Do vậy hiệu quả kinh doanh đóng một vai trò rất quan trọng trong việc đánh giá và phân tích nhằm đưa ra các giải pháp tối ưu nhất để thực hiện mục tiêu doanh nghiệp đề ra. Với các nhà quản trị thì hiệu quả kinh doanh được họ xem là mục tiêu và nhiệm vụ, vì khi nói đến kinh doanh thì phải xem tính hiệu quả của nó, do vậy hiệu quả kinh doanh được coi là công cụ để thực hiện công việc kinh doanh đồng thời là mục tiêu để quản trị kinh doanh. 1.1.3.2. Hiệu quả kinh tế xã hội. GVHD: Ths. PHAN THỊ MỸ HẠNH 6 SVTH: NGÔ HOÀI XUÂN Đề Tài: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH Hồng Hữu Hiệu quả kinh tế xã hội là lợi ích của kinh tế mang lại lợi nhuận cho nền kinh tế quốc dân và cho đời sống xã hội, được thể hiện qua sự đóng góp vào việc kinh tế xã hội như: Phát triển sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao ngân sách nhà nước, ổn định cuộc sống của người lao động, như chúng ta đã biết thì kinh tế đi đôi với xã hội, vì thế mà nó luôn gắng bó mật thiết với nhau. Trong nhiều trường hợp hiệu quả kinh doanh và hiệu quả xã hội lại mâu thuẫn với nhau. Có những kinh doanh không mang lại lợi ích lợi nhuận, nhưng doanh nghiệp vẫn sử dụng kinh doanh với mục đích chung của xã hội, điều đó thường hay xảy ra với các doanh nghiệp công ích. 1.1.3.3. Hiệu quả tổng hợp. Chi phí bỏ ra là yếu tố cần thiết để đánh giá mực hiệu quả của kinh tế. Xét về gốc độ tính toán thì có: Mọi chi phí bỏ ra để thực hiện cho một kế hoạch kinh doanh và chi phí cần thiết để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đó Hiệu quả tổng hợp được xem là kết quả thu được từ tổng chi phí và lợi nhuận thu vào để thực hiện một nhiệm vụ kinh doanh sản xuất. Việc tính toán hiệu quả chi phí tổng hợp sẽ cho thấy hiệu quả chung của doanh nghiệp. Còn việc tính toán và phân tích hiệu quả sẽ cho thấy sự tác động của yếu tố nội bộ đến việc sản xuất kinh doanh, trên nguyên tắc hiệu quả chi phí tổng hợp phụ thuộc vào hiệu quả chi phí thành phần.Ttrong thực tế thì không phải chi phí thành phần nào cũng sử dụng một cách có hiệu quả, nghĩa là sử dụng cho yếu tố này nhưng lại lãng phí yếu tố khác nói chung muốn đạt được kết quả kinh doanh, thì việc sử dụng yếu tố thành phần nhất thiết phải lớn hơn do yếu tố lãng phí gây ra. 1.1.3.4. Hiệu quả của sử dụng vốn Được thể hiện qua hiệu suất sử dụng vốn, thể hiện qua việc sử dụng vốn lưu động và vốn cố định của doanh nghiệp. - Hiệu quả sử dụng vốn lưu động: Cần có những biện pháp tích cực hơn để đẩy mạnh vốn lưu động, rút ngắn thời gian thu hồi vốn góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. - Hiệu quả sử dụng vốn cố định: Được thể hiện qua mức sản xuất và mức sinh lời của tài sản cố định, hai chỉ tiêu này càng cao thì hiệu quả sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp càng cao. GVHD: Ths. PHAN THỊ MỸ HẠNH 7 SVTH: NGÔ HOÀI XUÂN Đề Tài: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH Hồng Hữu - Hiệu quả sử dụng nguồn lao động: Đánh giá ở mức sinh lời của lao động hàng năm, năng xuất lao động bình quân đầu người của doanh nghiệp, doanh nghiệp nên chú trọng đến việc sử dụng lao động biểu hiện qua số lao động giảm, năng xuất tăng dẫn đến chi phí thấp về tiền lương. 1.2. Nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. 1.2.1. Nhân tố chủ quan. - Nhân tố con người: Con người được xem là nhân tố quyết định trong hoạt động của doanh nghiệp, trong thời đại hiện nay, trình độ và kinh nghiệm của một người lao động ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh doanh của một doanh nghiệp, nhất là các cán bộ quản lý, họ chính là những nhân tố gián tiếp tạo ra sản phẩm kinh doanh, nhưng lại chính là những người hoạch định ra những hướng đi cho doanh nghiệp, quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có một bộ máy quản lý khác nhau, chính vì thế mà trình độ chuyên môn của họ cũng không giống nhau, các nhân viên cũng không ngoại lệ, các nhân viên có trình độ, tay nghề cao kinh nghiệm nhiều sẽ đạt chất lượng cao, tiết kiệm thời gian , nguyên vật liệu sản xuất kinh doanh,làm tăng hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.Vì vậy nhân tố con người có ảnh hưởng trực tiếp đến việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, muốn đạt được điều này các doanh nghiệp phải tỉ mỷ từ khâu tuyển dụng tới việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động, nhất là đội ngũ nhân viên quản lý. - Nhân tố vốn: Không có một doanh nghiệp nào mà có thể hoạt động sản xuất kinh doanh mà không cần tới vốn. Vốn có ý nghĩa rất quan trọng, ảnh hưởng đến hiệu xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vốn trong doanh nghiệp được hình thành từ ba nguồn chính: vốn tự có, vốn vay, và vốn nhà nước cấp. Tuỳ theo vào loại hình doanh nghiệp mà sử dụng nguồn vốn khác nhau, trong đó các doanh nghiệp nhà nước thường thì là do ngân sách nhà nước cấp, cón các doanh nghiệp tư nhân thì thường sử dụng vốn sẵn có hay vốn vay là chủ yếu. - Nhân tố kỹ thuật: Ngày nay kỹ thuật được đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh đa phần là chủ yếu, có thể coi doanh nghiệp nào đưa kỹ thuật tiên tiến vào trong việc kinh doanh sản xuất thì doanh nghiệp đó có lợi thế cạnh tranh. Để nâng cao GVHD: Ths. PHAN THỊ MỸ HẠNH 8 SVTH: NGÔ HOÀI XUÂN Đề Tài: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH Hồng Hữu hiệu quả kinh doanh các doanh nghiệp nên chú trọng vào vấn đề này,nhất là trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển. 1.2.2. Nhân tố khách quan. Bao gồm hai yếu tố: - Môi trường vi mô: Bao gồm các yếu tố gắn liền với doanh nghiệp, như thị trường đầu vào và yếu tố đầu ra - Môi trường vĩ mô: Là những yếu tố về điều kiện tự nhiên, về dân số và lao động, xu hướng phát triển kinh tế, tiến bộ khoa học kỹ thuật, các chính sách của nhà nước với doanh nghiệp và những yếu tố có liên quan khác… Đối với nhân tố này không một doanh nghiệp nào có thể bỏ qua được, nhưng các doanh nghiệp có thể vận dụng các nhân tố có ảnh hưởng tích cực hay không hạn chế đến các nhân tố ảnh hưởng tiêu cực đến việc hoạt động kinh doanh, vấn đề này phụ thuộc vào khả năng quản lý của từng doanh nghiệp. 1.3. Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và chỉ tiêu đánh giá. 1.3.1. Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong kinh doanh. Hiệu quả kinh doanh được xác định bằng công thức: Hiệu quả SXKD = kết quả đầu ra Chi phí đầu vào Công thức này thể hiện hiệu quả của việc bỏ ra một số vốn để thu được kết quả cao hơn, tức là đã có một sự xuất hiện của giá trị gia tăng với điều kiện hiệu quả SXKD phải lớn hơn 1, hiệu quả sản xuất kinh doanh càng lớn càng chứng tỏ hiệu quả KD càng cao. Để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, DN có thể sử dụng những biện pháp như: giảm đầu vào, đầu ra không đổi; hoặc giữ đầu vào không đổi, tăng đầu ra; hoặc giảm đầu vào, tăng đầu ra,.. DN có thể cải tiến quản lý điều hành nhằm sử dụng hợp lý hơn các nguồn lực, giảm tổn thất, để tăng cường giá trị đầu ra. Nhưng nếu quá trình sản xuất, kinh doanh đã hợp lý thì việc áp dụng các biện pháp trên sẽ bất hợp lý. Bởi DN không thể giảm đầu vào mà không làm giảm giá trị đầu ra và ngược lại. Thậm chí trong thực tế, ngay cả khi quá trình kinh doanh của DN là còn bất hợp lý nhưng khi DN áp dụng những biện pháp trên có thể làm cho hiệu quả giảm xuống. Chính vì vậy, GVHD: Ths. PHAN THỊ MỸ HẠNH 9 SVTH: NGÔ HOÀI XUÂN Đề Tài: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH Hồng Hữu để có được một hiệu quả không ngừng tăng lên đòi hỏi DN chẳng những không giảm mà còn phải tăng chất lượng đầu vào lên. Với nguyên vật liệu tốt hơn, lao động có tay nghề cao hơn, máy móc công nghệ hiện đại hơn, DN sẽ giảm đi lượng hao phí nguyên vật liệu, hao phí lao động, hao phí năng lượng, thiết bị trên từng đơn vị sản phẩm, phế phẩm giảm đó là điều kiện để có những sản phẩm với số lượng, chất lượng cao, giá thành hạ. Như vậy để tăng hiệu quả kinh doanh chỉ có con đường duy nhất là không ngừng đầu tư vào công nghệ, nguồn nhân lực, quản lý,... Qua đó giá trị đầu ra ngày càng tăng, đồng thời càng nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, của DN trên thương trường. Trong đó có các yếu tố tác động đến chi phí , kết quả đầu vào như: + Nguyên vật liệu + Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, + Chi phí vốn, khấu hao tài sản cố định + Tiền lương cho nhân viên và các yêu tố khác Các yếu tố tác động đến đầu ra: + Sản phẩm + Hệ thống kênh tiêu thụ + Quảng bá, xúc tiến bán hàng Để nâng cao hiệu quả kinh doanh, doanh nghiệp cần thực hiện tốt các công việc sau: 1.3.1.1. Chuẩn bị tốt các điều kiện yếu tố cần thiết cho quá trình kinh doanh. Việc chuẩn bị tốt các điều kiện yếu tố cần thiết cho quá trình kinh doanh có ý nghĩa rất quan trọng, nó là yếu tố hàng đầu cho việc phát triển kinh doanh, góp phần tăng khả năng vượt mức trong kế hoạch kinh doanh cả về chất lượng lẫn số lượng, việc chuẩn bị cho quá trình kinh doanh bao gồm: + Sản phẩm, nguyên vật liệu: Đây là một trong những vấn đề không thể thiếu trong việc kinh doanh sản xuất, nó là nguyên liệu trực tiếp cấu thành nên sản phẩm hoàn hảo, do đó trong quá trình kinh doanh, doanh nghiệp được tiến triển một cách liên tục mà không bị gián đoạn. Chất lượng của sản phẩm, nguyên vật liệu đi kèm phải được đảm bảo từ đó kéo theo hiệu quả của việc sử dụng vốn. Chi phí cho một giá thành sản phẩm chiếm GVHD: Ths. PHAN THỊ MỸ HẠNH 10 SVTH: NGÔ HOÀI XUÂN Đề Tài: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH Hồng Hữu tỷ lệ cao trong việc sử dụng vốn kinh doanh, do đó lựa chọn, một sản phẩm tốt, hợp lý, với giá thành rẻ thì đồng nghĩa với việc bán sản phẩm giá thấp, mức cạnh tranh cao và nâng cao hiệu quả kinh doanh. + Thiết bị máy móc phục vụ cho kinh doanh: Trong sự cạnh tranh gay gắt, đòi hỏi phải nhanh nhẹn, có tính quyết định trong việc mua bán sản phẩm thì việc đầu tư máy móc là vấn để không thể thiếu ở từng doanh nghiệp. Máy móc thiết bị tiên tiến giúp cho quá trình lao động được tăng, góp phần ảnh hưởng không nhỏ đến giá thành của sản phẩm, từ đó tăng hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, nhân tố này cũng ảnh hưởng đến nhà cung cấp, đến khách hàng. Công nghệ thông tin nhanh giúp cho doanh nghiệp xử lý thông tin kịp thời phục vụ cho việc kinh doanh, lưu trữ thông tin từ đó tạo điều kiện phát triển cho doanh nghiệp. + Người lao động: Trong kinh doanh, dù là kỹ thuật tiên tiến tới đâu thì người lao động vẫn nắm phần quan trọng hơn cả, việc phân bổ người lao động đúng nơi, đúng việc cũng là điều kiện để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tạo ra sự đồng bộ ăn khớp trong công việc, tiến hành công việc một cách xuông xẻ sẽ làm tránh đi sự lãng phí về thời gian, vật chất, chính những điều đó làm góp phần tăng năng xuất cho hiệu quả kinh doanh mà công ty đang đặt ra. 1.3.1.2. Nghiên cứu, khảo sát thị trƣờng. Thị trường là nơi diễn ra các hoạt động mua bán thương mại, là nơi trao đổi giữa người bán và người mua, việc trao đổi mua bán hàng hoá đến một mức nào đó thì nó sẽ trở thành cơ chế thị trường. Đây là một mô hình kinh tế lấy giá trị, giá cả và lợi nhuận làm nền tảng cho việc ứng xử, giữa tổ chức và cá nhân, giữa con người với con người, hoạt động mua bán dựa trên sự cạnh tranh theo pháp luật, dưới sự quản lý của nhà nước và các đòn bẩy kinh tế. Thị trường là nơi vốn có của hàng hoá, được thể hiện qua hai nhân tố: + Nhu cầu hàng hoá và dịch vụ + Khả năng cung cấp hàng hoá và dịch vụ đó Từ thị trường mà ta xác định được mối tương quan giữa cung và cầu. Thị trường cũng là nơi kiểm nghiệm giá trị hàng hoá, cho ta biết được hàng hoá dịch vụ đó có đáp ứng được với nhu cầu khách hàng hay không? GVHD: Ths. PHAN THỊ MỸ HẠNH 11 SVTH: NGÔ HOÀI XUÂN Đề Tài: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH Hồng Hữu Nhu cầu của thị trường ngày một nâng cao, đòi hỏi các doanh nghiệp phải đưa ra những sản phẩm đạt về chất lượng, mẫu mã, giá cả.. Chỉ trên phương hướng nắm bắt nhu cầu thị trường nhanh chóng kịp thời thì các doanh nghiệp mới lựa chọn phương án kinh doanh hiệu quả nhất với chi phí đưa ra thấp nhất. Để nắm bắt được thông tin thị trường các doanh nghiệp cần phải: + Tổ chức hợp lý từ việc thu thập thông tin từ bên ngoài thị trường + Phân tích và xử lý chính xác nhanh chóng thông tin đã thu nhập được Từ hai bước trên, doanh nghiệp xác định nhu cầu của thị trường, để có khả năng thích ứng nhưng phải xác định kỹ: + Loại thị trường nào có khả năng thích ứng với hàng hoá mà doanh nghiệp đang kinh doanh + Giá cả chi phí và khả năng thích ứng của doanh nghiệp với nhu cầu về hàng hoá- dịch vụ của loại thị trường đó. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp sẽ chỉ rõ ra cho mình một chiến lượt phát triển thị trường tối ưu, xây dựng phương án kinh doanh giúp cho doanh nghiệp chủ động hơn trong kinh doanh, xử lý kịp thời những tình huống xảy ra trong kinh doanh, giúp doanh nghiệp hạn chế mức tối đa những rủi ro trong kinh doanh. 1.3.1.3. Tổ chức tốt quá trình tiêu thụ hàng hoá và sản phẩm. Để tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh thì các doanh nghiệp ngoài việc tăng sản lượng hàng hoá còn phải tăng sản lượng tiêu thụ từ đó kéo theo tăng lợi nhuận. Sản lượng mua vào phải phù hợp nhu cầu bán ra, tăng được sản lượng tiêu thụ là đồng thời doanh nghiệp sử dụng hiệu quả nguồn lao động, thiết bị khoa học kỹ thuật và thời gian một cách hợp lý. Trong nền kinh tế có sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế và hoạt hộng theo sự quản lý của nhà nước, các doanh nghiệp luôn phải đối mặt với sự cạnh tranh, muốn cạnh trạnh thì giảm một đồng chi phí là tăng thêm vài đồng lợi nhuận. Việc tổ chức quá trình tiêu thụ hàng hoá và dịch vụ làm cho hàng hoá của doanh nghiệp được lưu thông, không bị ứ đọng, vốn lưu động tăng nhanh, tức là giảm đi chi phí, muốn vậy doanh nghiệp phải đề ra kế hoạch một cách cụ thể. - Tổ chức kênh tiêu thụ: GVHD: Ths. PHAN THỊ MỸ HẠNH 12 SVTH: NGÔ HOÀI XUÂN Đề Tài: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH Hồng Hữu + Kênh trực tiếp: Hàng hoá mà doanh nghiệp kinh doanh được đưa thẳng trực tiếp đến người tiêu dùng, điều này đảm bảo mối quan hệ mật thiết giữa người bán và người mua, giúp doanh nghiệp có thể nắm bắt được thông tin trực tiếp từ khách hàng, để kịp thời đáp ứng từ những nhu cầu trực tiếp đó. + Kênh gián tiếp: Qua việc bán hàng bằng trung gian sẽ giúp doanh nghiệp mở rộng được thị trường tiêu thụ sản phẩm. - Tổ chức mạng lưới phân phối khuyến khích đại lý: Để thực hiện tốt việc mở rộng thị trường, doanh nghiệp nên mở rộng thêm mạng lưới tiêu thụ sản phẩm, với mạng lưới tiêu thụ sản phẩm rộng sẽ giúp cho hàng hoá đến tay người tiêu dùng một cách nhanh nhất. Mặt khác, các doanh nghiệp cần phải khuyến khích các đại lý mở rộng khách hàng cho mình bằng cách trích phần trăm bán hàng cho mỗi sản phẩm bán ra, điều này góp phần khuyến khích cho họ tìm kiếm khách hàng mới và thị trường mới cho doanh nghiệp. - Hỗ trợ tiêu thụ: Hoạt động quảng cáo là hoạt động phổ biến nhất trong giới kinh doanh hiện nay, hoạt động này với mục đích tuyên truyền giới thiệu cho mọi người về sản phẩm mà công ty cung ứng đồng thời nâng cao uy tín của công ty, từ đó kích thích mua hàng của khách hàng. Đưa sản phẩm của doanh nghiệp tới các nơi triển lãm, bằng cách này người tiêu dùng có thể trực tiếp tìm hiểu được mặt hàng mà công ty bán ra, thông qua đó doanh nghiệp có thể tìm kiếm được những khách hàng tiềm năng. Việc bán hàng kèm theo dịch vụ, hiện nay được áp dụng rộng rãi ở các doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể thực hiện ở mức: Giao hàng miễn phí cho khách hàng ở xa, những người mua hàng với số lượng lớn, các dịch vụ sau bán hàng như bảo hành sửa chửa miễn phí trong thời gian sản phẩm còn bảo hành. Giúp khách hàng tìm đến doanh nghiệp với tâm trạng yên tâm khi sử dụng sản phẩm. - Nâng cao chất lượng sản phẩm và hạ giá thành sản phẩm Doanh nghiệp không ngừng đổi mới các mẫu mã sản phẩm, bằng cách tìm ra nhiều mẫu mã mới phù hợp với xu thế thị trường. Ngoài ra, việc hạ giá thành sản phẩm, giúp cho doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh với thị trường bên ngoài, do giá thành thấp hơn nhưng chất lượng sản phẩm lại như nhau, điều này đóng vai trò quyết định tới người mua hàng, điều đó làm ảnh hưởng tới quá trình tiêu thụ sản phẩm. GVHD: Ths. PHAN THỊ MỸ HẠNH 13 SVTH: NGÔ HOÀI XUÂN Đề Tài: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH Hồng Hữu Tuỳ theo từng khu vực, từng vùng địa lý, mà có những giá cả khác nhau sao cho phù hợp với khả năng của người tiêu dùng, doanh nghiệp khi muốn xâm nhập vào thị trường mới hay cạnh trạnh với đối thủ, thì giá cạnh tranh sẽ giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận với doanh nghiệp. 1.3.1.4. Đa dạng hoá sản phẩm. Trong quá trình kinh doanh để đạt được mục tiêu xã hội, mỗi doanh nghiệp phải xác dịnh được cơ cấu của sản phẩm mà mình kinh doanh, trong đó xác định được đâu là sản phẩm chính của doanh nghiệp. Trong cơ chế thị trường thường xuyên biến động hiện nay, thì việc đa dạng hoá sản phẩm, liên tục đổi mới mẫu mã sản phẩm, thêm doanh nghiệp kịp thời thích ứng với môi trường kinh doanh, chính vì vậy mà sản phẩm được thực hiện theo một cơ chế sau: + Thu hẹp danh mục sản phẩm bằng cách loại bỏ những sản phẩm lỗi thời, hạn chế những sản phẩm có sức cạnh tranh kém, những sản phẩm không mang lại lợi nhuận. + Giữ nguyên các sản phẩm đang kinh doanh có lãi, phù hợp với nhu cầu thị trường, đồng thời tìm thêm sản phẩm với quy cách, kích cỡ khác nhau, nhằm đa dạng hoá sản phẩm bán ra của doanh nghiệp. Bổ sung những mặt hàng mới, phù hợp với nhu cầu thị trường, sản phẩm tương xứng với mặt hàng mà doanh nghiệp đang kinh doanh. 1.3.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh. 1.3.2.1. Chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh tổng hợp. Dựa vào kết quả đầu vào và đầu ra trong hoạt động kinh doanh, theo quy luật , cứ một đồng chi phí đầu ra, thì tạo bao nhiêu đồng cho doanh thu, chính vì vậy mà kết quả kinh dooanh tổng hợp được dựa theo các chỉ tiêu: + Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận theo doanh thu: Cứ một đồng lợi nhuận thuần thì tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận ròng. Tỷ suất lợi nhuận theo DT= LN sau thuế / tổng doanh thu trong kỳ*100 + Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng lao động: Cứ một lao động thì tạo ra bao nhiêu đồng lợi thuần, cứ một đồng lợi nhuận thuần thì doanh nghiệp phải trả bao nhiêu đồng tiền lương cho người lao động và cứ một lao động thì làm ra bao nhiêu đồng lợi nhuận? GVHD: Ths. PHAN THỊ MỸ HẠNH 14 SVTH: NGÔ HOÀI XUÂN Đề Tài: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH Hồng Hữu Năng suất LĐ bình quân = Lợi nhuận / tổng số lao động bình quân trong kỳ + Chỉ tiêu sử sụng vốn: Cứ một đồng tiền vốn sẽ tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận, bình quân vốn lưu động quay được bao nhiêu vòng. Vốn KD = Lợi nhuận / tổng số vốn KD trong kỳ*100 + Chỉ tiêu sử dụng hiệu quả chi phí:Cứ một đồng chi phí, thì tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận. Hiệu quả chi phí = Lợi nhuận / Tổng chi phí trong kỳ*100 Trong đó: lợi nhuận thuần là chỉ tiêu lãi sau khi đã trừ đi thuế lợi tức hay thuế thu nhập doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước,lợi nhuận ròng là phần còn lại sau khi lấy tổng doanh thu bán hàng (dịch vụ) trừ đi tất cả các khoản chi phí và thuế TNDN [3]. 1.3.2.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Dựa vào mức đóng góp của doanh nghiệp: + Nộp vào ngân sách nhà nước là bao nhiêu? + Số lao động được giải quyết việc làm + Đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng + Cải thiện môi trường xung quanh  Chính những điều này đã góp phần vào việc đánh giá hiệu quả kinh doanh của một doanh nghiệp vì nếu hiệu quả kinh doanh của doanh ngiệp là cao, thì điều này sẽ góp phần vào nâng cao hiệu quả kinh tế, tạo uy tín cho doanh nghiệp, làm cho doanh nghiệp ngày càng phát triển và bền vững. GVHD: Ths. PHAN THỊ MỸ HẠNH 15 SVTH: NGÔ HOÀI XUÂN Đề Tài: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH Hồng Hữu Chƣơng 2: THỰC TRẠNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH HỒNG HỮU. 2.1. Giới thiệu khái quát về công ty TNHH HỒNG HỮU. 2.1.1. Thông tin tổng quan về công ty . Cty TNHH HỒNG HỮU là công ty chuyên cung cấp về các mặt hàng sản phẩm bên ngành tiểu công nghiệp, là nhà phân phối sản phẩm cho các mặt hàng của Đài Loan và Nhật Bản dựa trên cơ sở mua đi bán lại nhằm thu lợi nhuận. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh thương mại. CTY TNHH HỒNG HỮU với chất lượng sản phẩm với phương châm dịch vụ hàng đầu “ HÀI LÒNG KHÁCH ĐẾN VỪA LÒNG KHÁCH ĐI” việc mua bán và đi kèm dịch vụ với giá cả cạnh tranh sẽ mang lại uy tín cho cả công ty lẫn khách hàng. 2.1.2. Lịch sử hình thành . Năm 2007, trước đó với quy mô là cửa hàng bán lẻ, chuyên cung cấp về các mặt hàng súng phun sơn, bơm sơn và các phụ kiện cho ngành sơn, với một quy mô nhỏ công ty ban đầu khởi nghiệp chỉ 2-3 nhân viên, do nhu cầu kinh tế mở rộng, các ngành tiểu thủ công nghiệp, ngành công nghiệp nhẹ phát triển ngày một tăng cao, với doanh số thu về 1 tháng gần 1 tỷ đồng, đứng trước tình hình mở rộng thị trường và nhu cầu thị yếu của khách hàng, công ty từ cửa hàng mang tên Hồng Hữu, tháng 05 năm 2007 chính thức được thành lập thành Cty TNHH Hồng Hữu. 2.1.3. Chức năng và nhiệm vụ. Ở Cty TNHH HỒNG HỮU các bộ phận của công ty có nhiệm vụ hỗ trợ lẫn nhau nhằm thúc đẩy bán hàng tạo ra lợi nhuận nhanh chóng cho công ty nhằm đẩy mạnh lưu thông hàng hoá cũng như tiền tề, được lưu thông hoá một cách dễ dàng. Ngoài ra các sản phẩm hàng hoá như nhau, mặt hàng lưu chuyển đến và đi theo quy trình nhất định, lợi nhuận có được dựa trên sản phẩm bán ra nhưng dựa trên chất lượng dịch vụ có thể phần nào ngăn chặn đối thủ cạnh tranh bằng hình thức phục vụ một cách tận tình đến khách hàng nhất, năm 2008 số lượng nhân viên được tăng lên các phòng ban được phân bổ nhiệm vụ rõ ràng, mỗi bộ phận nắm giữ một chức năng và nhiệm vụ khác nhau, với phương châm tạo ra lợi nhuận, đem lại hiệu GVHD: Ths. PHAN THỊ MỸ HẠNH 16 SVTH: NGÔ HOÀI XUÂN Đề Tài: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH Hồng Hữu quả kinh tế cho công ty và từng cá nhân của công ty, góp phần không nhỏ trong công cuộc xây dựng đất nước. Với các mặt hàng chủ yếu là cung cấp cho ngành tiểu công nghiệp như: ngành mây tre, gốm sứ… đến các ngành công nghiệp nhẹ liên quan đến sơn như ngành gỗ, nhựa… Cho đến nay uy tín của công ty gần như được nhiều doanh nghiệp biết đến. 2.1.4. Tổ chức bộ máy quản lý . 2.1.4.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. Cơ cấu của công ty TNHH Hồng Hữu được mô phỏng theo mô hình ( Sơ đồ:2.1) Bộ máy công ty liên kết chặt chẽ với nhau, từ quản lý đến nhân viên, từ khâu giá thành gốc của sản phẩm đến việc giao tận tay cho khách hàng để có sản phẩm cũng như dịch vụ tốt nhất, từ đó đem lại sự uy tín cho công ty mà đứng đầu là Giám Đốc điều hành. Các phòng ban được phân bổ từ đó tạo ra chức năng và quyền hành khác nhau, đứng đầu là Giám đốc – trưởng bộ phận Hành chánh, Kế toán, Kinh doanh, các nhân viên hỗ trợ các chức năng, cơ cấu của công ty dược phát thảo theo sơ đồ như sau: GIÁM ĐỐC TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÁNH NV hành chánh I+II NV kế hoạc h TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH KẾ TOÁN TRƯỞNG NV kế toán I NV kế toán II NV kho NV khu vực II NV khu vực I NV khu vực III NV khu vực IV Sơ đồ 2.1: Sơ đồ bộ máy công ty 2.1.4.2. Chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận . GVHD: Ths. PHAN THỊ MỸ HẠNH 17 SVTH: NGÔ HOÀI XUÂN Đề Tài: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH Hồng Hữu Dựa trên sơ đồ chức năng, từ đó các bộ phận có các chức năng khác nhau, nhưng trên tổng thể đều kết hợp chặt chẽ với nhau, để tạo nên một bộ máy thống nhất cụ thể như sau: a. Giám Đốc: Đứng đầu là ông Huỳnh Tấn Tài là người có uy tín đứng đầu của bộ máy công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tình hình hoạt động của công ty. Là người đưa ra các chiến lược, điều khiển giám sát công việc của các phòng ban, từ đó đưa ra các nguyên tắc tổ chức để dành được các mục tiêu đã đề ra. b. Trưởng phòng hành chánh: Chịu trách nhiệm báo cáo trực tiếp công việc với Giám Đốc, giữ vai trò hỗ trợ công việc, chuẩn bị báo cáo tổng thể tình hình của phòng ban do mình trực tiếp quản lý. Ngoài ra sắp xếp các cuộc họp, các chuyến công tác xa cho lãnh đạo, lập và lưu dữ liệu trong và ngoài cơ quan, tập hợp bản báo cáo thu chi trong công tác hành chánh, là người trực tiếp tuyển dụng nhân viên cho công ty, có nhiệm vụ hướng dẫn nhân viên cấp dưới làm theo chỉ thị để đạt mục tiêu của tổ chức đề ra nhằm đem lại hiệu quả cao nhất.  Nhân viên hành chánh I+II: Chịu sự quản lý trực tiếp của trưởng phòng, là người chấm công, phát lương cho nhân viên, là người xử lý các văn thư đến và đi, đánh máy sao in các tài liệu giấy tờ, lập hồ sơ dữ liệu trong cơ quan, lưu giữ văn thư, giao dịch ngân hàng bảo hiểm xã hội, các khoản thu tài chính, hỗ trợ cấp trên quản lý điều hành.  Nhân viên kế hoạch: Là người có nhiệm vụ nghiên cứu thị trường, nắm vững nhu cầu thiết yếu của khách hàng, từ đó đưa ra những ý kiến khách quan nhất nhằm nâng cao hiệu quả cho sản phẩm, là người tiềm hiểu giá cả thị trường, các nhà cung ứng so sánh xem giá cả nào hợp lý nhất, từ đó báo cáo lên cấp trên để đưa ra quyết định lựa chọn nhà phân phối có giá cả hợp lý nhất. c. Trưởng phòng kế toán: Đây là bộ phận quản lý toàn bộ tài sản của công ty, tổ chức vốn và nguồn vốn cho công ty, chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp của Giám Đốc có nhiệm vụ báo cáo tài chính với Giám Đốc, cơ quan thuế về tình hình GVHD: Ths. PHAN THỊ MỸ HẠNH 18 SVTH: NGÔ HOÀI XUÂN Đề Tài: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH Hồng Hữu tài chính của công ty theo từng tháng, từng quý và từng năm, có trách nhiệm về việc báo cáo hiệu quả kinh doanh.  Nhân viên kế toán I+II: Chịu sự quản lý trực tiếp của kế toán trưởng, kế toán I và II có nhiệm vụ hỗ trợ cho nhau về công tác kế toán, thu thập các chứng từ có liên quan bằng cách ghi lại các chứng từ một cách cụ thể, ghi hoá đơn bán ra, hỗ trợ kinh doanh trong công tác báo giá sản phẩm cho đối tác, quản lý thu hồi công nợ, làm giấy thu chi đưa lên cho cấp trên trực tiếp quản lý.  Nhân viên kho: Chịu sự quản lý của kế toán trưởng có nhiệm vụ báo cáo xuất nhập tồn kho hàng tuần hàng tháng của công ty để đảm bảo số lượng chính xác. Nhân viên kho chịu trách nhiệm trong việc quản lý số lượng của kho ghi lại chính xác xuất nhập bằng thẻ kho, bố trí xắp xếp hàng hoá, kiểm kê hàng hoá định kỳ, lập các bảng báo cáo về tình hình thu mua khi hàng hết, có kế hoạch bảo quản hàng hoá sao cho hợp lý, ngoài ra hỗ trợ kinh doanh về việc cung cấp thông tin số lượng hàng tồn để có hiệu quả làm việc nhanh chóng. - Tổ chức công tác kế toán – tài chính Bộ phận kế toán là bộ phận phản ảnh tình hình hoạt động của công ty. + Hình thức tổ chức bộ máy kế toán hoạt động của công ty Bộ máy kế toán của công ty đứng đầu là kế toán trưởng tiếp sau là kế toán viên, được hỗ trợ với nhau, bằng cách ghi chép lại tất cả các chứng từ, các nhân viên kế toán tập hợp lại các chứng từ, cung cấp thông tin về tình hình công nợ của công ty ghi vào sổ lưu giữ, các sổ kế toán, định khoản các tài khoản của kế toán để xử lý thông tin và lưu giữ hồ sơ. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán hoạt động của công ty GVHD: Ths. PHAN THỊ MỸ HẠNH 19 SVTH: NGÔ HOÀI XUÂN Đề Tài: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH Hồng Hữu KẾ TOÁN TRƯỞNG KẾ TOÁN I KẾ TOÁN II NHÂN VIÊN KHO Sơ đồ 2.2: Sơ đồ bộ máy kế toán d. Trưởng phòng kinh doanh: Là người chịu sự quản lý của Giám Đốc có nhiệm vụ ngoại giao với khách hàng, đôn đốc, kiểm tra đôn đốc doanh số của từng khu vực. Đây là bộ phận quan trọng nhất của công ty vì nó mang lại lợi nhuận, bộ mặt dịch vụ công ty. Trưởng bộ phận kinh doanh có nhiệm vụ hỗ trợ kinh doanh trong việc xử lý mặt hàng ra, giúp kế toán thu hồi công nợ.  Nhân viên kinh doanh khu vực I: Bao gồm 3 nhân viên chịu sự quản lý của trưởng phòng kinh doanh, nắm giữ thị trường tại TP.HCM và các tỉnh miền tây.  Nhân viên kinh doanh khu vực II: Gồm 2 nhân viên chịu sự quản lý của trưởng phòng kinh doanh, nắm giữ thị trường tại Vũng Tàu và Đồng Nai  Nhân viên kinh doanh khu vực III: Gồm 2 nhân viên chịu sự quản lý của trưởng phòng kinh doanh, nắm giữ thị trường tại Bình Dương, Bình Phước .  Nhân viên kinh doanh khu vực IV: Nắm giữ thị trường tại các tỉnh phía Bắc, miền Trung, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên. * Các bộ phận hỗ trợ và phát triển Ngoài bộ phận kế toán các bộ phận khác cũng có những nét tương hỗ giống nhau, tuy là khác nhau về mặt quản lý cũng như tính chất công việc, nhưng đều hỗ trợ cho nhau để bộ máy công ty được điều hành mỗi ngày một cách xuông xẻ, bộ phận hành chánh sẽ hỗ trợ cho kế toán về các chứng từ liên quan đến công ty, hỗ trợ về phần nhân lực cho bộ phận kinh doanh khi có nhu cầu, hỗ trợ về việc cung giá sản phẩm tốt nhất từ các nhà cung cấp giá sỉ, các chứng từ mua vào… GVHD: Ths. PHAN THỊ MỸ HẠNH 20 SVTH: NGÔ HOÀI XUÂN
- Xem thêm -