Tài liệu Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho dịch vụ quảng cáo trực tuyến admicro của công ty cổ phần truyền thông việt nam

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 62 |
  • Lượt tải: 1
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG --------------------------------------- NGUYỄN THỊ THÙY TRANG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO DỊCH VỤ QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN ADMICRO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI - 2013 Luận văn được hoàn thành tại: HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS VŨ TRỌNG TÍCH Phản biện 1: …………………………………………………………………………… Phản biện 2: ………………………………………………………………………….. Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Vào lúc: ....... giờ ....... ngày ....... tháng ....... .. năm ............... Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Ảnh hưởng tích cực từ hoạt động quảng cáo thực sự đóng góp lớn vào sự phát triển của doanh nghiệp. Nó thực sự đã trở thành nhu cầu tất yếu, là cầu nối sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp đến được với khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Bên cạnh những hình thức quảng cáo truyền thống thì sự bùng nổ của Internet cũng đã mở ra một thị trường mới – Thị trường quảng cáo trực tuyến. Trong thời kỳ “hoàng kim” của Internet, mọi thói quen tiêu dùng đều có xu hướng “online hóa” khi mà việc tìm kiếm thông tin sản phẩm, dịch vụ, vui chơi, giải trí... đều thông qua các kênh quảng cáo trực tuyến. Và đây cũng chính là điều kiện thuận lợi để thị trường quảng cáo trực tuyến Việt Nam lên ngôi. Tuy nhiên, thị trường quảng cáo trực tuyến ở Việt Nam hiện nay ngoài sự tham gia của các doanh nghiệp trong nước, còn có sự tham gia của các doanh nghiệp nước ngoài như Google, Facebook, vì vậy khả năng nuốt chửng các doanh nghiệp Việt trên thị trường quảng cáo trực tuyến đã và đang được đặt ra. Bên cạnh đó, vì chịu ảnh hưởng chung của cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính toàn cầu, nên các doanh nghiệp không mạnh tay chi cho hoạt động quảng cáo, làm cho cuộc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp kinh doanh quảng cáo nói chung và quảng cáo trực tuyến nói riêng ở Việt Nam ngày càng gay gắt. Điều đó bắt buộc các doanh nghiệp kinh doanh quảng cáo trực tuyến phải định hướng rõ ràng chiến lược kinh doanh và khẳng định vị thế của mình trên thị trường. Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam (Vccorp) có ưu thế lớn với kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và thông tin ở những năm đầu của lĩnh vực này, và dịch vụ quảng cáo trực tuyến Admicro cũng ra đời dựa trên nền tảng vững chắc đó. Tuy nhiên, đứng trước những cơ hội và thách thức do thị trường mang lại, công ty cần phải nâng cao khả năng cạnh tranh của dịch vụ quảng cáo trực tuyến Admicro để nâng cao vị thế và đem lại thành công cho Công ty. Với lý do đó, học viên chọn đề tài “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho dịch vụ 2 quảng cáo trực tuyến Admicro của Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam” để thực hiện luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh của mình, mặt khác với hy vọng giúp Công ty khẳng định vị thế và sự thành công trong thị trường quảng cáo trực tuyến ở hiện tại và trong thời gian tới. 2. Mục đích nghiên cứu 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Luận văn sẽ nghiên cứu năng lực cạnh tranh của dịch vụ quảng cáo trực tuyến Admicro của Vccorp. Phạm vi nghiên cứu: - Phạm vi: Nghiên cứu các gói quảng cáo của Admicro. - Thời gian nghiên cứu: Luận văn giới hạn phân tích các số liệu được tổng hợp trong giai đoạn 2010 đến 2013. 4. Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng tổng thể các phương pháp nghiên cứu thích hợp để tiếp cận lý thuyết và thực tiễn: - Phương pháp duy vật biện chứng - Phương pháp tổng hợp, thống kê - Phương pháp phân tích, so sánh, đánh giá… 5. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Lý luận về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ. Chương 2: Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của dịch vụ Admicro. Chương 3: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho dịch vụ quảng cáo trực tuyến Admicro của Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam. 3 CHƯƠNG 1 – LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH, NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA SẢN PHẨM, DỊCH VỤ 1.1. Lý luận về cạnh tranh 1.1.1. Khái niệm về cạnh tranh 1.1.2. Phân loại cạnh tranh 1.1.2.1. Căn cứ vào phạm vi hoạt động ngành kinh tế 1.1.2.2. Căn cứ vào mức độ, tính chất của cạnh tranh trên thị trường 1.1.2.3. Căn cứ vào các chủ thể kinh tế tham gia vào thị trường 1.1.3. Vai trò của cạnh tranh 1.1.3.1. Vai trò của cạnh tranh với nền kinh tế 1.1.3.2. Vai trò của cạnh tranh với người tiêu dùng 1.1.3.3. Vai trò của cạnh tranh với quan hệ đối ngoại 1.1.4. Công cụ cạnh tranh 1.1.4.1. Cạnh tranh thông qua giá cả 1.1.4.2. Cạnh tranh thông qua sản phẩm 1.1.4.3. Cạnh tranh thông qua mạng lưới kênh phân phối 1.1.4.4. Cạnh tranh thông qua hoạt động xúc tiến quảng cáo 1.1.4.5. Cạnh tranh thông qua dịch vụ bán hàng 1.2. Lý luận về năng lực cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ 1.2.1. Khái niệm năng lực cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ Năng lực cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ được hiểu là tất cả các đặc điểm, yếu tố, tiềm năng mà sản phẩm, dịch vụ đó có để duy trì và phát triển vị trí của mình trên thương trường một cách lâu dài và có ý nghĩa. Về mặt định lượng năng lực cạnh tranh của một sản phẩm, dịch vụ biểu hiện ở thị phần của sản phẩm, dịch vụ đó trên thị trường. Khi đem so sánh với đối thủ, chúng thể hiện một cách trực giác sức mạnh tổng thể và vị thế hiện tại của sản phẩm, dịch vụ có khả năng cạnh tranh cao hơn. 4 1.2.2. Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ 1.2.2.1. Chất lượng Chất lượng sản phẩm là hệ thống đặc điểm nội tại của sản phẩm được xác định bằng các thông số kỹ thuật có thể được đo lường hoặc so sánh được nhằm thoả mãn yêu cầu của người tiêu dùng. 1.2.2.2. Giá Giá của một sản phẩm dịch vụ trên thị trường được hình thành thông qua quan hệ cung cầu. Cùng một loại sản phẩm dịch vụ với công dụng, chất lượng tương tự nhau và không có gì khác biệt thì chắc chắn họ sẽ lựa chọn sản phẩm có giá bán thấp hơn. Vì vậy giá cả là công cụ cạnh tranh hữu hiệu trên thị trường. 1.2.2.3. Thị phần Đây là chỉ tiêu hay được sử dụng để đánh giá sức cạnh tranh của doanh nghiệp và sản phẩm dịch vụ trên thị trường. Thị phần cho ta biết khả năng chấp nhận của thị trường đối với mặt hàng đang được sản xuất kinh doanh như thế nào? Trên thị trường, thị phần lớn chứng tỏ sản phẩm dịch vụ đó có sức cạnh tranh lớn, có khả năng đánh bại đối thủ cạnh tranh và phục vụ tốt các nhu cầu của khách hàng. 1.2.2.4. Uy tín, thương hiệu Uy tín của doanh nghiệp được hình thành dựa trên chất lượng, giá trị sử dụng của sản phẩm và dịch vụ sau bán hàng, thời gian giao hàng, quy mô của doanh nghiệp... Một doanh nghiệp có uy tín với khách hàng thì đồng nghĩa với việc có được lợi thế trong cạnh tranh. 1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ 1.2.3.1. a. Các yếu tố bên ngoài Môi trường vĩ mô Các nhân tố về chính trị-pháp luật Các yếu tố về kinh tế Yếu tố văn hóa xã hội 5 Yếu tố khoa học công nghệ b. Môi trường vi mô - Các đối thủ cạnh tranh hiện tại: - Các sản phẩm, dịch vụ thay thế: - Nhà cung cấp: - Khách hàng: - Các đối thủ cạnh tranh tiềm tàng 1.2.3.2. Các yếu tố bên trong a. Yếu tố tài chính b. Yếu tố con người c. Yếu tố công nghệ d. Chiến lược kinh doanh: 1.2.4. Đánh giá xếp hạng năng lực cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ Bước 1: Lập danh mục các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của sản phẩm dịch vụ Bước 2: Xác định tầm quan trọng của từng tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh, trên cơ sở đó ấn định điểm trọng số cho từng tiêu chí. Bước 3: Xác định mức điểm để đánh giá các tiêu chí. Bước 4: Xác định thang điểm xếp hạng Bước 5: Xác định mức điểm xếp hạng năng lực cạnh tranh của sản phẩm dịch vụ. 6 CHƯƠNG 2 – ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DỊCH VỤ ADMICRO 2.1. Tổng quan về Vccorp 2.1.1. Lịch sử hình thành của Vccorp 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Vccorp BAN GIÁM ĐỐC Ban Trợ lý Các Khối/Bộ phận kinh doanh Khối Thương mại Điện tử Khối Quảng cáo Admicro Dự án VC Mobile Dự án SohaGame Khối Nội dung Khối Công nghệ Nội dung Các Phòng Ban Dự án Kênh 14 Dự án Social Platform P. Hành chính – Nhân sự Dự án CafeF Dự án Soha Cloud P. Kế Toán Dự án A-Family … Dự án Sàn nhạc … Dự án SohaPhim … Hình 2. 1 Cơ cấu tổ chức của Vccorp 2.1.3. Cơ cấu sản phẩm dịch vụ của Vccorp P. Công nghệ Hệ thống P. Đối ngoại P. Pháp chế 7 Hình 2. 2 Các sản phẩm dịch vụ của Vccorp 2.2. Tổng quan về dịch vụ Admicro 2.2.1. Khái quát về quảng cáo trực tuyến Quảng cáo trực tuyến là một hình thức quảng cáo sử dụng Internet để truyền các thông điệp tiếp thị để thu hút khách hàng. QCTT có những ưu điểm vượt trội sau: - Khả năng nhắm chọn. - Khả năng theo dõi. - Tính linh hoạt và khả năng phân phối. - Tính tương tác. - Chi phí hợp lý. Internet ngày càng phát triển đã làm thay đổi thói quen tìm kiếm thông tin của người Việt, chính điều này đã khiến thị phần quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam phát triển với tốc độ khá nhanh và trở thành một xu hướng mới mà không người làm Marketing nào có thể bỏ qua. Với tiềm năng lớn như vậy, nên thị trường quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh, tuy nhiên thị phần lớn vẫn về 8 tay của những doanh nghiệp truyền thông lớn như: Google Ad Network của Google Inc., VietAd.vn của Moore Corp, Vatgia Ad của VatGia JSC, TrueClick của VinaGame, CleverAds, CreatMark, Ad360, Admicro của VC Corp, Ambient của Ecom JSC và mới nhất là eClick của FPT Online. 2.2.2. Danh mục sản phẩm dịch vụ của Admicro Admicro được thành lập vào ngày 1/4/2008 với 10 thành viên, là đơn vị kinh doanh trực thuộc Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam. Nắm giữ hơn 1/3 thị trường quảng cáo trực tuyến Việt Nam, các sản phẩm của Admicro đang dẫn đầu thị trường trong các lĩnh vực chuyên ngành với các nhóm sản phẩm như sau: a. CPD (cost-per-durations – tính tiền theo thời gian hiển thị) b. CMP (cost-per-millions impressions) c. CPC d. CPA e. Google Ads f. Mobile Ads g. PR h. Sponsored Post 2.2.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Admicro Với tốc độ phát triển 200%/ năm, hiện tại Admicro làm việc với hàng trăm khách hàng lớn như: Mobiphone, Vinaphone, Techcombank, Samsung, VIB, TOYOTA, CoCa-CoLa…và hàng chục Agency nổi tiếng trong cả nước. 2.3. Thực trạng năng lực cạnh tranh của dịch vụ Admicro 2.3.1. Đánh giá năng lực cạnh tranh của Admicro thông qua các tiêu chí cụ thể 2.3.1.1. Giá bán Mức giá của Admicro có biên độ dao động nhiều hơn so với các đối thủ cạnh tranh, nghĩa là có sự phân loại cao hơn tùy vào mục đích quảng cáo của khách hàng. Chẳng hạn như đối với CPC thì Admicro có 2 gói sản phẩm: CPC Plus có giá 4.000 9 VND/Click và gói CPC Admarket có mức giá dao động từ 1.100 VND – 2.000 VND/Click tùy vào từng website, và từng chuyên mục. Lý giải về điều này là do Admicro nắm giữ một lượng lớn các website uy tín trên thị trường Việt Nam như Dân trí, Thời báo kinh tế, Diễn đàn doanh nghiệp… cho đến các trang chuyên về sức khỏe, gia đình… Tóm lại, Admicro theo đuổi chính sách phân biệt giá, vì vậy mà giá của các sản phẩm đều có biên độ dao động cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Do đó, quảng cáo của Admicro vừa phù hợp với các công ty doanh nghiệp lớn tầm cỡ quốc tế, vừa phù hợp với những doanh nghiệp nhỏ hoặc cá nhân kinh doanh. 2.3.1.2. Chất lượng Chất lượng của một sản phẩm QCTT được xác định dựa trên các tiêu chí sau: Bảng 2. 2 So sánh chất lượng của Admicro với một số đối thủ cạnh tranh Tiêu chí Vietad CreatMark Eclick Hơn 180 Hơn 1000 75 Hơn 1500 Hơn 160 website website website website website Re-targeting Có Có Có Có Có Không Frequency Có Chưa Chưa Chưa Chưa Chưa Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Chưa tốt Chưa tốt Chưa tốt Tốt Chưa tốt Tốt Khá Khá Độ phủ Hệ thống báo cáo Chống click gian lận Chăm sóc khách hàng Tổng thể Trung Bình (Adlite) Tốt Ad360 Clever Admicro Trung bình Ads (*) Khá (*) CleverAds mạnh về Google Ads và chỉ khai thác mảng quảng cáo hiển thị của Google, chưa có thống kê về số lượng website trong hệ thống mà Clever ads được quyền kinh doanh. (Nguồn: Tổng hợp từ Internet – do các đơn vị tự công bố) 10 Dựa vào bảng 2.2 ta thấy Admicro hiện đang có lợi thế về công nghệ nhưng lại yếu thế hơn về độ phủ các website và công tác chăm sóc khách hàng. 2.3.1.3. Thị phần Admicro nắm giữ một hệ thống website tương đối lớn với nhiều website uy tín ở nhiều lĩnh vực ngành nghề. Hiện tại, thị trường quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam có rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh, tuy nhiên chưa có thống kê chính thức về thị phần thực tế của các mạng quảng cáo này. Tuy nhiên, một số công ty nghiên cứu đã thống kê doanh thu theo một số mảng quảng cáo nhất định. Như mảng quảng cáo Banner trên các website được thống kê như hình 2.14 và 2.15 Hình 2. 14 Báo cáo của Kantar Media về doanh thu quảng cáo banner của 10 website hàng đầu Việt Nam (Nguồn: http://thankiu.com) Khác, 20% Vnexpress, 30% vietnamnet, 10% Dantri, 16% Vnexpress 24h 24h, 24% Dantri vietnamnet Khác Hình 2. 15 Thị phần quảng cáo trực tuyến của các website tại Việt Nam năm 2012 (Nguồn: Báo cáo của Kantar Media) 11 Đối với mảng CPC và CPM, hiện tại thị phần chủ yếu thuộc về các adnetwork lớn. Tuy nhiên, vì nắm trong tay số lượng lớn các website uy tín, có lượng độc giả cao, nên thị phần mảng CPC, CPM của Admicro đã vượt hẳn Vietad, chiếm thị phần cao nhất. Eclick, 13% Khác, 7% Admicro, 55% Vietad, 25% Admicro Vietad Eclick Khác Hình 2.16 Thị phần mảng CPC và CPM năm 2012 (Nguồn: tổng hợp từ báo cáo của Admicro) Với một hệ thống mạng lưới hơn 180 website đa dạng và uy tín, và tư cách là nhà độc quyền kinh doanh quảng cáo trên 29 website thuộc rất nhiều lĩnh vực, phủ rộng đến hơn 90% người dùng Internet Việt Nam, đồng thời tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến, Admicro hiện đang dẫn đầu thị trường quảng cáo trực tuyến với 40% thị phần ước tính (nguồn: admicro). 2.3.1.4. Uy tín, thương hiệu 2.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Admicro - Nhà cung cấp - Thói quen tiêu dùng của người tiêu dùng - Đối thủ cạnh tranh - Yếu tố công nghệ - Yếu tố con người 2.4. Xếp hạng năng lực cạnh tranh của Admicro 12 Bảng 2. 3 Bảng đánh giá năng lực cạnh tranh của Admicro, Ad360, VietAd, Eclik, CleverAds, CreatMark. STT Chỉ tiêu 1 Giá bán 2 3 Chất lượng Thị phần Trọng Clever Admicro Ad360 VietAd Eclick 3 3 5 3 4 4 4 3 4 3 5 3 4 4 1 5 2 4 5 2 3 2 4 3 4 4 4 2 34 32 36 34 34 31 số Ads CreatMark Uy tín, 4 thương hiệu Tổng điểm Bảng 2. 4 Xếp hạng năng lực cạnh tranh của các mạng quảng cáo trực tuyến Vị thứ Mạng quảng cáo Tổng điểm Xếp hạng 1 Vietad 36 Khá 2 Admicro 34 Khá 2 Eclick 34 Khá 2 Clever Ads 34 Khá 5 Ad360 32 Khá 6 CreatMark 31 Khá Qua biểu đánh giá trên ta có thể thấy VietAd có năng lực cạnh tranh cao nhất, sau đó là Admicro cùng Eclick, CleverAds với số điểm bằng nhau. Tuy nhiên, năng lực cạnh tranh của Admicro và các mạng quảng cáo khác vẫn chưa đạt đến mức “Mạnh”, đồng thời cũng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng cao trên thị trường CNTT và Truyền thông cả về thị phần và sự phát triển đa dạng của các sản phẩm và dịch vụ. Biểu đánh giá cũng cho thấy hạn chế chính là: giá bán và chất lượng dịch vụ (độ phủ, chăm sóc khách hàng). Đây chính là những tồn tại làm suy giảm năng lực cạnh tranh dịch vụ mà Admicro cần nhanh chóng khắc phục. 2.5. Đánh giá năng lực cạnh tranh của dịch vụ Admicro 13 2.5.1. Thành tựu Sau hơn 5 năm hoạt động, Admicro đã vươn lên trở thành một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ QCTT lớn nhất Việt Nam, với những thành tựu sau: - Admicro đã triển khai thành công chuỗi liên kết quảng cáo trực tuyến - website TMĐT - thanh toán trực tuyến mang lại hiệu quả nhanh chóng tức thì tiện lợi. - Admicro luôn luôn nỗ lực cải tiến công nghệ để có thể cung cấp được những sản phẩm mới nhất, hiệu quả nhất đến với khách hàng. - Hiện Vccorp là đối tác chiến lược được lựa chọn đầu tư bởi Quỹ đầu tư mạo hiểm - tập đoàn IDG Ventures Việt Nam và Quỹ đầu tư Intel Capital. - Tháng 7/2012, Google đã công nhận Admicro là một trong 3 đối tác cao cấp chính thức tại Việt Nam (cùng với CleverAds và Novaads), đạt chứng nhận Google Premier SME Partner. - Hiện nay, Admicro đang là đối tác quan trọng trong lĩnh vực online marketing của nhiều công ty quảng cáo lớn như Mindshare, Innity, Pixel Media, Golden Digital, Admax, Ty Plus, Smart Media, Saatchi & Saatchi, Dentsu, Đất Việt VAC… hay các khách hàng trực tiếp như Mobifone, Vinaphone, Viettel, Kimberly Clark, Honda, Sam sung, Sacombank, HSBC… 2.5.2. Hạn chế và nguyên nhân 2.5.2.1. Hạn chế a. Giá b. Tính minh bạch trong báo cáo c. Hệ thống website d. Quản lý e. Công tác chăm sóc khách hàng 2.5.2.2. Nguyên nhân - Nguyên nhân khách quan  Về môi trường công nghệ  Về chính sách pháp luật của nhà nước 14 - Nguyên nhân chủ quan  Về sự phân công giữa các bộ phận  Về sự phối hợp giữa các bộ phận  Về sự thay đổi qui mô 15 CHƯƠNG 3 – GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO DỊCH VỤ QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN ADMICRO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM 3.1. Định hướng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của Vccorp nói chung và dịch vụ Admicro nói riêng 3.1.1 Định hướng phát triển của Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam 3.1.2 Dự báo xu hướng phát triển quảng cáo trực tuyến ở Việt Nam - Quảng cáo tự đăng với mô hình Adnetwork - SEO và Google Adwords - Quảng cáo qua di động - TVC Online 3.1.3 Định hướng của Admicro trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh - Chú trọng cải tiến công nghệ và phát triển sản phẩm nhằm mang đến một hệ thống quảng cáo với các giải pháp tối ưu, đáp được nhu cầu của các doanh nghiệp lẫn cá nhân có nhu cầu quảng cáo. - Xây dựng các giải pháp phù hợp, giúp khách hàng đạt được những mục tiêu về thúc đẩy doanh số với chi phí tối ưu. - Duy trì vị thế dẫn đầu về mảng CPC và CPM trên thị trường quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam. - Tiếp tục nâng cao mạng lưới quảng cáo để tăng độ phủ. - Đi đầu trong việc sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong quảng cáo trực tuyến. - Trở thành đơn vị quảng cáo trực tuyến lớn nhất tại Việt Nam. 3.2. Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho dịch vụ Admicro 3.2.1. Các giải pháp về sản phẩm 3.2.1.1. Đầu tư nâng cấp công nghệ a. Căn cứ của giải pháp 16 b. Giải pháp cụ thể - Luôn cập nhật những công nghệ mới trên thế giới hệ thống nhằm tối ưu hóa chi phí và hiệu quả quảng cáo cho khách hàng. - Ứng dụng công nghệ hiện đại song vẫn đảm bảo tính thuần Việt của quảng cáo. - Tiếp thu có chọn lọc những thành tựu của QCTT ở nước ngoài để cải tiến và phát triển những sản phẩm mới ứng dụng tại Việt Nam. - Nâng cấp hệ thống website. - Tiếp tục kết hợp giữa mảng TMĐT của Vccorp và Admicro. - Liên tục đổi mới và cải tiến công nghệ đếm và chống Click gian lận. - Chú trọng phát triển các công nghệ phục vụ cho các quảng cáo được xem là xu hướng Marketing Online trong tương lai như TVC Online, Mobile Ads…. 3.2.1.2. Duy trì và cải tiến chất lượng các website thuộc sở hữu Vccorp - Quan tâm đến chất lượng nội dung tin bài, tăng số lượng bài viết của các phóng viên thay vì đi sưu tập từ các nguồn khác. - Nâng cấp và mở rộng các chuyên mục được nhiều người quan tâm như: tài chính, chứng khóan. 3.2.1.3. Đẩy mạnh hợp tác kinh doanh với các nhà cung cấp (Publisher) - Tiêu chí đối với các Publisher muốn gia nhập hệ thống của Admicro. Đề xuất Admicro cho đăng công khai các tiêu chí cần có để có thể gia nhập vào hệ thống Admicro đối với các publisher, tạo điều kiện cho các Publisher tiếp cận thông tin chính xác và chủ động đề nghị hợp tác. - Chú trọng thu hút các Publisher ở mảng tin tức tổng hợp có lượt view tốt, uy tín như báo điện tử tuổi trẻ, báo điện tử thanh niên, baomoi.com, ... - Thu hút các publisher có cùng phân khúc khách hàng với các mảng chủ đạo của admicro, như trang dành cho giới trẻ (http://www.yeah1.com/; http://tiin.vn/) trang dành cho phụ nữ, gia đình (http://eva.vn/; http://phunuonline.com.vn) - Bên cạnh các chính sách thu hút Publisher uy tín, thì Admicro cần cập nhật các công nghệ tính click chuẩn nhằm minh bạch trong báo cáo và thanh toán với các Publisher. 17 3.2.2. Các giải pháp về Marketing 3.2.2.1. Kiểm soát thị phần dịch vụ 3.2.2.2. Xây dựng chiến lược giá phù hợp với thị trường - Vẫn duy trì chính sách giá phân biệt - Luôn theo dõi và đánh giá đúng chiến lược giá của các đối thủ cạnh tranh làm cơ sở để xây dựng chiến lược giá. - Nghiên cứu nhu cầu của thị trường, xu hướng phát triển của dịch vụ từ đó kết hợp với cơ sở dữ liệu về đối thủ cạnh tranh, đưa ra chiến lược giá phù hợp với từng giai đoạn. - Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên. - Thường xuyên có những chính sách giảm giá đặc biệt dành cho những dịp đặc biệt để khuyến khích nhiều đối tượng khách hàng tham gia. - Xây dựng chính sách chia sẻ phù hợp với các Publisher để thu hút các Publisher tham gia nhằm gia tăng độ phủ của Admicro trên thị trường. 3.2.2.3. Hoàn thiện kênh phân phối - Cải tiến kênh phân phối đại lý hiện tại - Xây dựng chính sách giá cụ thể dành riêng cho nhóm khách hàng trực tiếp và đại lý và thực hiện các chính sách chiết khấu phù hợp đối với các đại lý nhằm tránh mâu thuẫn giữa đại lý với công ty. - Thay đổi quy định thanh toán trước đối với các đại lý. - Điều chỉnh lại số lượng và chất lượng cộng tác viên - Nâng cao chất lượng nhân viên kinh doanh 3.2.2.4. Nâng cao công tác chăm sóc khách hàng 3.2.2.5. Nâng cao giá trị thương hiệu, hình ảnh và uy tín của Admicro - Đề ra chiến lược tạo dựng và quản trị thương hiệu của Admicro/Vccorp trên cơ sở phân tích các đặc tính, giá trị thương hiệu, tâm lý khách hàng và các hướng dẫn về xác lập quyền bảo hộ sở hữu công nghiệp của nước ta. - Thiết kế các thương hiệu con của từng sản phẩm rõ ràng và nhất quán với 18 thương hiệu của Admicro và các thông điệp nhằm vào các thị trường mục tiêu đã được xác định rõ ràng. Việc thiết kế thương hiệu cần đảm bảo các tiêu chí dễ nhớ, có ý nghĩa, dễ chuyển đổi, dễ thích nghi, dễ bảo hộ. - Kiên nhẫn tạo dựng và quản lý giá trị thương hiệu trên cơ sở tầm nhìn dài hạn. - Tận dụng hệ thống website tin tức có uy tín trong tay, cùng với đội ngũ biên tập viên giỏi để xúc tiến truyền thông cho các sản phẩm của Admicro trên Internet. - Tích cực tham gia các hoạt động bảo trợ thông tin cho các chương trình xã hội của ngành và rộng hơn là của quốc gia. 3.2.3. Các giải pháp về quản lý 3.2.3.1. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức - Tinh giảm lại còn 3 khối kinh doanh.  Admarket - khối kinh doanh này sẽ chuyên về các sản phẩm mạng quảng cáo hiển thị và tự đăng như CPC, CPM Amarket, Google Ads.  Adbooking – khối kinh doanh này sẽ chuyên về các sản phẩm CPD, PR, Adpage  Adnetwork – khối kinh doanh này sẽ chuyên về các sản phẩm mới CPM như box-app, TVC Online, Sponsored Post, Mobile Ads. - Khối Adtech sẽ bao gồm đội ngũ kĩ thuật viên chuyên nghiên cứu và phát triển công nghệ, ứng dụng các công nghệ này vào việc cải tiến và phát triển sản phẩm. - Tách đội thiết kế trong đội Media thành một khối Design - Duy trì 2 giám đốc khối Admicro, một người sẽ chịu trách nhiệm về kinh doanh (quản lý nhân viên kinh doanh và chăm sóc khách hàng), một người sẽ chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật (bao gồm đội ngũ kĩ thuật và thiết kế). 3.2.3.2. Hoàn thiện chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận 3.2.3.3. Tăng cường sự phối hợp thông tin giữa các bộ phận 3.2.4. Các giải pháp về con người 3.2.4.1. Hoàn thiện công tác tuyển chọn nhân sự
- Xem thêm -