Tài liệu Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng tmcp kiên long chi nhánh kiên giang

  • Số trang: 99 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING VĂN TẤN PHONG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG CHI NHÁNH KIÊN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH - NĂM 2015 BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING VĂN TẤN PHONG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG CHI NHÁNH KIÊN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. TRẦM THỊ XUÂN HƯƠNG TP.HỒ CHÍ MINH - NĂM 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ với đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kiên Long – Chi nhánh Kiên Giang” là kết quả của quá trình học tập và nghiên cứu khoa học nghiêm túc của riêng tôi. Các số liệu trong luận văn được thu thập thực tế có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy, trung thực và khách quan. Học viên thực hiện Văn Tấn Phong i LỜI CẢM ƠN Lời cảm ơn! Hoàn thành được luận văn thạc sĩ này, ngoài sự cố gắng nỗ lực của bản thân trong quá trình học tập và nghiên cứu. Tôi xin chân thành cảm ơn và bày tỏ lòng tri ân đến sự giảng dạy nhiệt tình và hướng dẫn chu đáo đầy trách nhiệm của quý thầy cô. Chân thành cảm ơn các thầy, cô đang công tác tại Trường Đại học Tài chính – Marketing đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành tốt khóa học. Đặc biệt rất chân thành cảm ơn cô Trầm Thị Xuân Hương, người hướng dẫn khoa học của luận văn đã giúp tôi hoàn thành tốt luận văn này. Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn đến những người bạn, những khách hàng, những người đồng nghiệp và những người thân đã tận tình hỗ trợ, hợp tác, góp ý, giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu. Xin chân thành cảm ơn! Học viên thực hiện Văn Tấn Phong ii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Tp. HCM, ngày…....tháng….... năm 2015 Giáo viên hướng dẫn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ............................................................................................................ i T 4 3 T 4 3 LỜI CẢM ƠN ................................................................................................................. ii T 4 3 T 4 3 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ...........................................................iii T 4 3 T 4 3 MỤC LỤC ..................................................................................................................... iv T 4 3 T 4 3 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ..................................................................................... ix T 4 3 T 4 3 DANH MỤC BẢNG ...................................................................................................... x T 4 3 T 4 3 DANH MỤC HÌNH – SƠ ĐỒ....................................................................................... xi T 4 3 T 4 3 PHẦN MỞ ĐẦU: .......................................................................................................... 1 T 4 3 T 4 3 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. ............................................................................................. 1 T 4 3 T 4 3 T 4 3 T 4 3 2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài. ........................................................................................ 2 T 4 3 T 4 3 2.1. Mục tiêu chung. .............................................................................................. 2 T 4 3 2.2. Mục tiêu cụ thể. .............................................................................................. 2 T 4 3 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. ............................................................................. 2 T 4 3 T 4 3 4. Phương pháp nghiên cứu. ........................................................................................... 2 T 4 3 T 4 3 T 4 3 T 4 3 4.1. Phương pháp thu thập thông tin dữ liệu.......................................................... 2 T 4 3 4.2. Phương pháp xử lý số liệu. ............................................................................. 2 T 4 3 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. ................................................................... 3 T 4 3 T 4 3 T 4 3 T 4 3 6. Bố cục của nghiên cứu................................................................................................ 3 T 4 3 T 4 3 T 4 3 T 4 3 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG T 4 3 TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. .......................................................................... 4 T 4 3 1.1. Chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại. ........................................................... 4 T 4 3 T 4 3 T 4 3 T 4 3 1.1. Khái niệm chất lượng tín dụng. ...................................................................... 4 1.2. Mối quan hệ giữa tăng trưởng tín dụng và chất lượng tín dụng. .................... 5 1.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng của Ngân hàng Thương mại. ................ 6 T 4 3 T 4 3 T 4 3 T 4 3 T 4 3 T 4 3 T 4 3 1.2.1. Chỉ tiêu định tính. ........................................................................................ 6 1.2.1.1. Uy tín ngân hàng. ...................................................................................... 6 1.2.1.2. Quy trình cho vay. ..................................................................................... 6 1.2.1.3. Sản phẩm dịch vụ...................................................................................... 7 1.2.1.4. Cơ sở vật chất, công nghệ hiện đại. .......................................................... 7 iv T 4 3 T 4 3 T 4 3 T 4 3 T 4 3 T 4 3 T 4 3 1.2.2. Chỉ tiêu định lượng. ..................................................................................... 8 1.2.2.1. Chỉ tiêu tổng dư nợ. .................................................................................. 8 1.2.2.2. Tỷ lệ nợ quá hạn. ...................................................................................... 8 1.2.2.3. Chỉ tiêu nợ xấu. ......................................................................................... 9 1.2.2.4. Vòng quay vốn tín dụng............................................................................ 9 1.2.2.5. Chỉ tiêu tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng ................................................... 10 1.2.2.6. Hiệu suất sử dụng vốn. ........................................................................... 10 1.3. Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng tín dụng. ................................................... 11 T 4 3 T 4 3 T 4 3 T 4 3 T 4 3 1.3.1. Đối với ngân hàng...................................................................................... 11 1.3.2. Đối với khách hàng. ................................................................................... 11 1.3.3. Đối với nền kinh tế. ................................................................................... 12 1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của Ngân hàng thương mại. ....... 12 T 4 3 T 4 3 T 4 3 T 4 3 T 4 3 T 4 3 T 4 3 T 4 3 T 4 3 T 4 3 T 4 3 T 4 3 T 4 3 1.4.1. Yếu tố bên ngoài. ....................................................................................... 12 1.4.1.1. Môi trường kinh tế. ................................................................................. 12 1.4.1.2. Môi trường pháp lý. ................................................................................ 13 1.4.1.3. Tình hình sử dụng vốn vay của khách hàng. .......................................... 13 1.4.2. Yếu tố bên trong......................................................................................... 14 1.4.2.1. Chính sách tín dụng. ............................................................................... 14 1.4.2.2. Quy trình tín dụng. .................................................................................. 14 1.4.2.3. Kiểm soát nội bộ. .................................................................................... 14 1.4.2.4. Công tác tổ chức của Ngân hàng. ........................................................... 15 1.4.2.5. Nhân tố con người. ................................................................................. 15 1.4.2.6. Công nghệ. .............................................................................................. 15 1.5. Kinh nghiệm nâng cao chất lượng tín dụng của các NHTM trên thế giới và bài học T 4 3 cho Kienlongbank Chi nhánh Kiên Giang.................................................................... 16 T 4 3 T 4 3 T 4 3 T 4 3 T 4 3 T 4 3 T 4 3 1.5.1. Kinh nghiệm tại Nhật Bản ......................................................................... 16 1.5.2. Kinh nghiệm tại Thái Lan .......................................................................... 16 1.5.3. Kinh nghiệm tại Pháp ................................................................................ 16 1.5.4. Nâng cao chất lượng tín dụng đối với khách hàng tại Việt Nam. .............. 18 1.5.5. Bài học kinh nghiệm về nâng cao chất lượng tín dụng. ............................ 19 1.5.6. Kinh nghiệm Ngân hàng Ngoại thương An Giang. ................................... 19 v KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 ............................................................................................. 20 T 4 3 T 4 3 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG T 4 3 TMCP KIÊN LONG - CHI NHÁNH KIÊN GIANG .............................................. 21 2.1. Giới thiệu sơ lược về KLB CN Kiên Giang. ....................................................... 211 T 4 3 T 4 3 T 4 3 2.1.1. Lịch sử phát triển của KLB CN Kiên Giang. .......................................... 211 2.2. Tình hình hoạt động tín dụng tại tỉnh Kiên Giang................................................. 22 2.1.1. Tình hình huy động vốn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. ............................. 22 2.1.2. Tình hình dư nợ cho vay và tốc độ tăng trưởng tín dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. ................................................................................................................... 24 2.3. Tình hình hoạt động kinh doanh tại KLB CN Kiên Giang. .................................. 27 2.3.1. Tình hình phát triển hệ thống Chi nhánh và Phòng giao dịch. .................. 27 2.3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh tại KLB CN Kiên Giang. .......................... 28 2.3.3. Công tác huy động vốn. ............................................................................. 30 2.4. Thực trạng chất lượng tín dụng tại KLB CN Kiên Giang. .................................... 34 2.4.1. Hoạt động tín dụng. ................................................................................... 34 2.4.2. Thời gian giải quyết hồ sơ tín dụng tại KLB CN Kiên Giang. .................. 37 2.4.3. Tỷ lệ từ chối cho vay. ................................................................................. 37 2.4.4. Tình hình tín dụng cho vay theo thời hạn. ................................................. 37 2.4.5. Tình hình tín dụng cho vay theo mục đích. ............................................... 39 2.5. Đánh giá chất lượng tín dụng tại KLB CN Kiên Giang. ....................................... 41 2.5.1. Tình hình nợ quá hạn. ................................................................................ 41 2.5.2. Tình hình nợ xấu. ....................................................................................... 42 2.5.3. Trích lập dự phòng. .................................................................................... 43 2.5.4. Hiệu suất sử dụng vốn. .............................................................................. 44 2.5.5. Đánh giá vòng quay vốn tín dụng. ............................................................. 46 2.5.6. Về nguồn nhân lực của KLB CN Kiên Giang. .......................................... 46 2.5.7. Về công tác tổ chức hoạt động tại KLB CN Kiên Giang. ......................... 46 2.6. Những kết quả đạt được và hạn chế trong hoạt động nâng cao chất lượng tín dụng tại KLB CN Kiên Giang. .............................................................................................. 47 2.6.1. Những kết quả đạt được. ............................................................................ 47 2.6.1.1. Từ hoạt động tín dụng. ............................................................................ 47 vi 2.6.1.2. Các sản phẩm dịch vụ. ............................................................................ 47 2.6.1.3. Đội ngũ nhân viên. .................................................................................. 47 2.6.2. Những hạn chế tồn tại trong chất lượng tín dụng tại KLB Kiên Giang ... .49 2.6.2.1. Tăng trưởng, hoạt động tín dụng ........................................................... .49 2.6.2.2. Công tác quản lý rủi ro tín dụng ............................................................ .49 2.7. Nguyên nhân dẫn đến những tồn tại trong nâng cao chất lượng tín dụng tại KLB CN Kiên Giang. ............................................................................................................ 51 2.7.1. Nguyên nhân khách quan........................................................................... 51 2.7.1.1. Môi trường kinh tế, xã hội chậm được cải thiện..................................... 51 2.7.1.2. Môi trường cạnh tranh gay gắt. .............................................................. 52 2.7.1.3. Môi trường pháp lý chưa thật thuận lợi. ................................................. 52 2.7.2. Nguyên nhân chủ quan. ............................................................................. 51 2.7.2.1. Về phía ngân hàng thương mại. .............................................................. 52 2.7.2.2. Về phía khách hàng................................................................................. 52 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 ............................................................................................. 54 CHƯƠNG 3 CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG – CHI NHÁNH KIÊN GIANG ............................................................................................................. 54 3.1. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng tại KLB CN Kiên Giang trong thời gian 2015 – 2020. ................................................................................................................. 55 3.1.1. Mục tiêu tổng quát trong hoạt động tín dụng. ........................................... 55 3.1.2. Phát triển kinh doanh ................................................................................. 55 3.1.3. Đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ. ........................................................... 55 3.1.4. Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực .................................... 55 3.2. Các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại KLB CN Kiên Giang trong thời gian tới. ......................................................................................................................... 57 3.2.1. Giải pháp nâng cao chất lượng các hoạt động tín dụng. ............................ 57 3.2.1.1. Ngăn chặn sự gia tăng của nợ quá hạn. .................................................. 57 3.2.1.2. Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên. ................................ 57 3.2.1.3. Giải pháp về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát khách hàng. ............................................................................................................................. 59 vii 3.2.1.4. Giải pháp về tăng cường năng lực quản lý rủi ro. .................................. 59 3.2.1.5. Hoàn thiện quy trình, chính sách tín dụng. ............................................. 59 3.2.1.6. Cần có sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng trong việc xử lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ vay......................................................................................................... 60 3.2.1.7. Nâng cao chất lượng công nghệ, cơ sở vật chất của ngân hàng. ............ 61 3.2.1.8. Chú trọng công tác chấm điểm khách hàng. ........................................... 61 3.2.3. Các giải pháp hỗ trợ khác. ......................................................................... 63 3.2.3.1. NHNN giữ vai trò định hướng phát triển cho NHTMCP Kiên Long. .... 63 3.2.3.2. Thúc đẩy các tổ chức đánh giá, xếp loại khách hàng và cung cấp các thông tin tài chính hình thành và phát triển. ................................................................. 63 3.2.3.3. Nâng cao vai trò của các Hiệp hội ngành nghề và tăng cường mối quan hệ giữa Hiệp hội với các thành viên. ............................................................................ 64 3.3. Một số kiến nghị trong việc hỗ trợ nâng cao chất lượng tín dụng tại KLB CN Kiên Giang. ........................................................................................................................... 64 3.3.1. Đối với KLB CN Kiên Giang. ................................................................... 64 3.3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước. ................................................................... 64 3.3.3. Đối với các cấp chính quyền địa phương Kiên Giang. .............................. 67 3.3.4. Kiến nghị đối với các Bộ Ngành ............................................................... 67 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 ............................................................................................. 69 KẾT LUẬN .................................................................................................................. 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ATM CBTD CN CIC CTCG DNNN ĐBSCL GDP HĐTD KIENLONGBANK KLB NH NHNN NHTM NHTMCP NHTMCPQD NHTW PGD QĐ QTD SXKD TCTK TCTD TGTK TP.HCM TSĐB TT USD VCSH VND WTO : Máy rút tiền tự động : Cán bộ tín dụng : Chi nhánh : Trung tâm thông tin tín dụng : Chứng từ có giá : Doanh nghiệp Nhà nước : Đồng bằng sông cửu long : Tốc độ tăng trưởng : Hoạt động tín dụng : Ngân hàng TMCP Kiên Long : Ngân hàng Kiên Long : Ngân hàng : Ngân hàng Nhà nước : Ngân hàng thương mại : Ngân hàng thương mại cổ phần : Ngân hàng thương mại cổ phần quốc dân : Ngân hàng Trung Ương : Phòng giao dịch : Quyết định : Quỹ tín dụng : Sản xuất kinh doanh : Tổ chức kinh tế : Tổ chức tín dụng : Tiền gửi tiết kiệm : Thành phố Hồ Chí Minh : Tài sản đảm bảo : Thông tư : Đô La Mỹ : Vốn chủ sở hữu : Việt Nam đồng : Tổ chức thương mại thế giới ix DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn theo loại hình TCTD qua các năm 2012 - 2014 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.......................................................................................................23 Bảng 2.2: Tình hình dư nợ cho vay và tốc độ tăng trưởng tín dụng qua các năm 2012 2014 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ................................................................................25 Bảng 2.3: Tổng hợp kết quả kinh doanh của KLB CN Kiên Giang ...................................28 Bảng 2.4: Thị phần nguồn vốn huy động tại Kiên Giang ..............................................30 Bảng 2.5: Kết quả huy động vốn của KLB CN Kiên Giang ........................................ 33 Bảng 2.6: Tổng hợp tình hình tín dụng tại KLB CN Kiên Giang ................................35 Bảng 2.7: Dư nợ cho vay thời gian vay vốn KLB CN Kiên Giang...............................37 Bảng 2.8: Tổng hợp theo mục đích sử dụng vốn của KLB CN Kiên Giang ....................39 Bảng 2.9: Tỷ lệ nợ quá hạn của KLB CN Kiên Giang ..................................................40 Bảng 2.10: Tỷ lệ nợ xấu của KLB CN Kiên Giang .......................................................42 Bảng 2.11: Trích lập dự phòng tại KLB CN Kiên Giang ..............................................43 Bảng 2.12: Hiệu suất sử dụng vốn của KLB CN Kiên Giang .......................................44 Bảng 2.13: Đánh giá vòng quay vốn tín dụng KLB CN Kiên Giang ............................45 x DANH MỤC HÌNH – SƠ ĐỒ Hình 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh tại KLB CN Kiên Giang ..............................29 Hình 2.2: Thị phần nguồn vốn huy động tại Kiên Giang ..............................................31 Hình 2.3: Nguồn vốn huy động tại KLB CN Kiên Giang .............................................34 Hình 2.4: Hoạt động tín dụng tại KLB CN Kiên Giang ................................................36 Hình 2.5: Phân loại dư nợ cho vay theo thời gian vay vốn ...........................................38 Hình 2.6: Phân loại dư nợ cho vay theo mục đích ........................................................40 Hình 2.7: Nợ xấu tại KLB CN Kiên Giang ...................................................................42 xi PHẦN MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang gặp nhiều khó khăn do sự khủng hoảng và suy thoái kinh tế, nền kinh tế nước ta cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và yêu cầu trước mắt là phải thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế. Do đó, hoạt động của ngân hàng thương mại trong nước cũng đã và đang chịu nhiều ảnh hưởng với nhiều yếu tố không thuận lợi tác động trực tiếp đến kết quả kinh doanh. Bên cạnh đó, hệ thống ngân hàng thương mại trong nước còn phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, đặc biệt là các ngân hàng nước ngoài có nhiều tiềm lực lẫn kinh nghiệm đang xâm nhập vào thị trường tài chính Việt Nam. Hiện nay, kinh tế cá nhân, hộ gia đình chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong nhiều lĩnh vực. Để mở rộng quy mô, đổi mới và đầu tư trang thiết bị phục vụ sản xuất cũng như tham gia vào các quan hệ kinh tế khác đòi hỏi các cá nhân, hộ gia đình phải có tiềm lực về vốn. Theo đó, tín dụng ngân hàng chính là nguồn cung cấp vốn chủ yếu cho nhu cầu vốn của họ. Ngân hàng TMCP Kiên Long là một trong những Ngân hàng mà điểm xuất phát từ Ngân hàng Nông thôn, Ngân hàng Kiên Long cũng đã góp một phần quan trọng trong phát triển kinh tế nói chung và phát triển nông nghiệp, nông thôn nói riêng. Ngân hàng đã mở ra nhiều mối quan hệ tín dụng trực tiếp với cá nhân, hộ gia đình trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của họ, giúp họ không ngừng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần. Đánh giá và nâng cao chất lượng tín dụng là hoạt động tất yếu, khách quan và nằm trong sự phát triển chung của Kienlongbank nói chung và KLB CN Kiên Giang nói riêng. Là một chi nhánh thuộc hệ thống Kienlongbank, KLB CN Kiên Giang đang từng bước nâng cao chất lượng tín dụng để tồn tại và phát triển bền vững. Cho nên tôi chọn đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kiên Long – Chi nhánh Kiên Giang” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ. nghiên cứu này có thể giúp chúng ta thấy được thực trạng hoạt động tín dụng tại Chi nhánh Kiên Giang, từ đó đưa ra các giải pháp góp phần phát triển hoạt động tín dụng đáp ứng nhu cầu vốn tại địa phương. 1 2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài. 2.1. Mục tiêu chung. Nghiên cứu chất lượng tín dụng thông qua phân tích các chỉ tiêu tại Ngân hàng TMCP Kiên Long – Chi nhánh Kiên Giang. 2.2. Mục tiêu cụ thể. Nghiên cứu lý luận chất lượng tín dụng, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động tín dụng, ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng tín dụng. Phân tích thực trạng chất lượng tín dụng của KLB CN Kiên Giang, thành quả đạt được và những tồn tại cần khắc phục thông qua các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng. Trên cơ sở những tồn tại và định hướng phát triển trong tương lai. Đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng của Ngân hàng TMCP Kiên Long – Chi nhánh Kiên Giang. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu của đề tài là chất lượng tín dụng và nâng cao chất lượng hoạt động này tại KLB CN Kiên Giang. Phạm vi nghiên cứu của đề tài là chất lượng tín dụng xét trên khía cạnh NHTM qua các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng tại KLB CN Kiên Giang từ năm 2012 – 2014. Riêng về đánh giá chất lượng tín dụng từ phía khách hàng đề tài không thực hiện. 4. Phương pháp nghiên cứu. 4.1. Phương pháp thu thập thông tin dữ liệu. Dữ liệu sử dụng cho nghiên cứu của đề tài là các thông tin, số liệu thứ cấp từ các báo cáo, bản tin tạp chí của Ngân hàng Kiên Long, các quy chế, quy trình, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh qua từng năm. Từ đó dùng phương pháp so sánh để đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại KLB CN Kiên Giang. 4.2. Phương pháp xử lý số liệu. Để đạt được mục đích nghiên cứu, luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu - Sau khi thu thập thông tin, dữ liệu thì chọn lọc thu thập các yếu tố chính. Thống kê, mô tả các dữ liệu thứ cấp về hoạt động tín dụng của KLB CN Kiên Giang giai đoạn 2012 – 2014. Qua đó tính toán về nhóm chỉ tiêu đánh giá về chất lượng tín dụng và trình bày các vấn đề nghiên cứu phục vụ cho đề tài. 2 - Căn cứ vào các số liệu thực tế tổng hợp được, tác giả sử dụng phương pháp thống kê, so sánh, phân tích số liệu để xác định tình hình chất lượng tín dụng tại KLB – Chi nhánh Kiên Giang. Tiếp cận hoạt động của Ngân hàng TMCP Kiên Long và Chi nhánh Kiên Giang, qua đó đánh giá tình hình hoạt động chung, thực trạng và định hướng phát triển chung của Ngân hàng. Đề ra giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại KLB CN Kiên Giang. 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. Đề tài góp phần bổ sung, hoàn thiện các vấn đề lý luận về chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại. Nghiên cứu có hệ thống những bài học kinh nghiệm từ các ngân hàng thương mại trong và ngoài nước về nâng cao chất lượng tín dụng, qua đó rút ra một số bài học cho các NHTM Việt Nam nói chung cũng như Ngân hàng Kiên Long Chi nhánh Kiên Giang nói riêng. Phân tích thực trạng chất lượng tín dụng tại KLB CN Kiên Giang qua những năm gần đây, đánh giá toàn diện về các kết quả đạt được, những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại. Đề xuất hệ thống các giải pháp và kiến nghị góp phần nâng cao chất lượng tín dụng tại KLB CN Kiên Giang. Đề tài nêu những hạn chế, kém an toàn và chưa hiệu quả của công tác tín dụng hiện nay tại KLB CN Kiên Giang, qua đó cần khắc phục và nâng cao chất lượng của công tác tín dụng đảm bảo an toàn hiệu quả giúp KLB CN Kiên Giang hoạt động an toàn và hiệu quả hơn. Với những nội dung nghiên cứu, đề tài cho KLB có thêm một tài liệu tham khảo trong việc xây dựng chiến lược để chất lượng ngày càng được nâng cao hơn. Bên cạnh đó, với những kiến nghị của đề tài, tôi cũng rất mong NHNN và các cơ quan quản lý chỉ đạo, can thiệp cần thiết giúp cho hoạt động của ngành ngân hàng Việt Nam được lành mạnh, hiệu quả và an toàn hơn. 6. Bố cục của nghiên cứu. Luận văn này được bố cục làm 3 chương như sau: Chương 1: Lý luận chung về nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Thương mại. Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kiên Long – Chi nhánh Kiên Giang. Chương 3: Các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại KLB CN Kiên Giang. 3 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. Chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại. 1.1.1. Khái niệm chất lượng tín dụng. Chất lượng tín dụng được hiểu là sự đáp ứng các yêu cầu hợp lý của khách hàng có lựa chọn, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội và đảm bảo sự tồn tại và phát triển của ngân hàng. Chất lượng tín dụng là một chỉ tiêu tổng hợp phản ánh mức độ thích nghi của ngân hàng đối với sự phát triển của môi trường bên ngoài, thể hiện sức mạnh cạnh tranh của ngân hàng trong quá trình cạnh tranh để tồn tại. Chất lượng tín dụng là một phạm trù rộng lớn. Để có được chất lượng tín dụng thì hoạt động tín dụng phải có hiệu quả và quan hệ tín dụng phải được thiết lập trên cơ sở tin cậy và uy tín trong hoạt động. Để phản ánh về chất lượng tín dụng có rất nhiều chỉ tiêu nhưng nói chung người ta thường quan tâm đến: tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ, tỷ lệ và cơ cấu tài sản đảm bào. (Nguyễn Đăng Dờn, 2008) Chất lượng tín dụng là một khái niệm vừa cụ thể, thể hiện qua các chỉ tiêu có thể tính toán được kết quả kinh doanh, nợ quá hạn..., vừa trừu tượng, thể hiện qua khả năng thu hút khách hàng, tác động đến nền kinh tế.... Chất lượng tín dụng vừa chịu ảnh hưởng của các nhân tố khách quan, khả năng quản lý, trình độ, đạo đức của cán bộ ngân hàng và khách hàng... và khách quan, sự thay đổi của môi trường kinh tế xã hội như khuynh hướng phát triển kinh tế, môi trường pháp lý... Chất lượng tín dụng là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh mức độ thích nghi của NHTM với sự thay đổi của môi trường bên ngoài, nó thể hiện sức mạnh của một ngân hàng trong quá trình cạnh tranh để tồn tại. Chất lượng tín dụng được thể hiện dưới nhiều khía cạnh:  Đối với ngân hàng: Chất lượng tín dụng là khoản tín dụng được đảm bảo an toàn, sự dụng đúng mục đích, phù hợp với chính sách tín dụng, khoản vay được hoàn trả gốc và lãi đúng thời hạn, hạn chế mức thấp nhất rủi ro trong hoạt động, tăng khả năng cạnh tranh của ngân hàng trên thị trường.  Đối với sự phát triển kinh tế xã hội: chất lượng tín dụng phục vụ sản xuất và 4 lưu thông hàng hóa, góp phần giải quyết việc làm, thúc đẩy sản xuất, giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng kinh tế. 1.1.2. Mối quan hệ giữa tăng trưởng tín dụng và chất lượng tín dụng. Trong thời gian qua, lĩnh vực tín dụng của các NHTM đã tăng trưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự tăng trưởng nhanh chóng này đã đạt đến mức độ quá nóng nên tiềm ẩn nhiều rủi ro, thậm chí có thể gây nên sụp đổ cả một ngân hàng nếu không có sự kìm hãm đúng lúc. Như vậy, điều cốt lõi của quá trình phát triển trong lĩnh vực ngân hàng, đặc biệt là lĩnh vực tín dụng không chỉ là tăng trưởng tín dụng, mà chất lượng tín dụng mới là vấn đề có ý nghĩa quyết định. Tăng trưởng tín dụng có chất lượng là đặc trưng biểu hiện thành phát triển bền vững ngành ngân hàng. Từ ngữ bền vững ở đây không phải là duy trì tốc độ tăng trưởng cao và lâu dài về thời gian, mà sự phát triển bền vững ngành ngân hàng phải bảo toàn và phát triển ba nguồn lực: vốn, nhân lực và công nghệ, trong đó nhân lực và công nghệ đặc biệt được quan tâm, quyết định đến sự tồn tại và phát triển của một ngân hàng. (Nguyễn Minh Kiều, 2009) Tăng trưởng tín dụng có chất lượng cao sẽ dẫn tới hiệu quả hoạt động tín dụng cao, điều đó cho thấy tăng trưởng tín dụng có chất lượng và hiệu quả hoạt động tín dụng có mối quan hệ chặt chẽ và tác động qua lại với nhau và tuân thủ theo quy luật. Nói một cách khác, tốc độ tăng trưởng tín dụng của một ngân hàng phải đạt đến một giới hạn dựa theo yếu tố nguồn lực và điều kiện kinh tế cụ thể của ngân hàng đó. Nếu tăng trưởng tín dụng vượt quá tầm kiểm soát của ngân hàng sẽ dẫn đến tình trạng ngân hàng có thể mất khả năng thanh toán, chất lượng tín dụng giảm sút, từ đó dẫn đến hiệu quả hoạt động tín dụng kém, thậm chí thua lỗ. Để đảm bảo tăng trưởng có chất lượng thì các nhà quản trị ngân hàng phải có biện pháp quản trị rủi ro phù hợp trên cơ sở nhận định và lượng hóa những loại rủi ro có thể gặp trong hoạt động tín dụng của mình. Ngoài ra, nguồn vốn dùng để cho vay chủ yếu là nguồn vốn huy động từ các thành phần kinh tế, do đó việc cấp tín dụng phải đảm bảo an toàn thu hồi được cả vốn lẫn lãi đúng thời hạn, muốn vậy việc sử dụng vốn phải đảm bảo đúng mục đích và đúng quy định về cấp tín dụng của NHNN thì nguồn vốn cho vay mới đảm bảo an toàn. Nghĩa là, việc tăng trưởng tín dụng, phải hiệu quả và an toàn mới đảm bảo là tín dụng có chất lượng. 5 Như vậy, mối quan hệ giữa tăng trưởng tín dụng với chất lượng tín dụng và hiệu quả tín dụng (lợi nhuận mang lại từ tín dụng) và an toàn trong hoạt động tín dụng. Các ngân hàng luôn đặt cho mình một mục tiêu phải tăng trưởng tín dụng, đồng thời phải luôn đảm bảo chất lượng tín dụng để có hiệu quả cao, mà muốn có hiệu quả thì tín dụng phải đảm bảo an toàn vốn cho vay. Để thực hiện mục tiêu trên thì các nhà quản trị ngân hàng cần phải có những biện pháp quản trị rủi ro hiệu quả, có như vậy thì tăng trưởng tín dụng mới hiệu quả và bền vững. 1.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng của Ngân hàng Thương mại. 1.2.1. Chỉ tiêu định tính. 1.2.1.1. Uy tín ngân hàng. Uy tín của ngân hàng cũng góp phần làm nên chất lượng tín dụng của ngân hàng. Các ngân hàng nước ngoài, ngân hàng cổ phần trong nước có cung cách làm việc, thái độ phục vụ khách hàng của họ là tương đối tốt. Cảm giác an tâm của khách hàng khi đến giao dịch với ngân hàng nếu ngân hàng có bảo vệ, có bãi gửi xe, có nhân viên trông xe không thu lệ phí thì ngân hàng sẽ tạo được một ấn tượng đầu tiên rất tốt đẹp trong lòng khách hàng. Nếu ngân hàng có sơ đồ làm việc của các phòng ban sẽ giúp khách hàng không bị bỡ ngỡ và đỡ tốn thời gian. Từ đó khách hàng sẽ có ấn tượng tốt về ngân hàng. 1.2.1.2. Quy trình cho vay.  Thủ tục cho vay Đây là khâu tiếp xúc đầu tiên của khách hàng với ngân hàng. Thủ tục làm việc, tinh thần thái độ phục vụ khách hàng của cán bộ tín dụng sẽ gây ấn tượng mạnh cho khách hàng. Yêu cầu về các thủ tục giấy tờ thời gian làm việc đơn giản, không gây phiền hà kết hợp tinh thần thái độ phục vụ chu đáo nhiệt tình của cán bộ tín dụng sẽ tạo cho khách hàng một tâm lý thoải mái, tạo niềm tin và hình ảnh tốt trong mỗi khách hàng. Phục vụ tốt nhất cho khách hàng nhưng phải đảm bảo đúng quy chế cho vay vốn tín dụng. Thực hiện tuần tự, chuẩn xác trong công tác thẩm định về dự án, khả năng tài chính, năng lực pháp lý của khách hàng, về tài sản bảo đảm... nhằm đưa ra được quyết định hợp lý nhất vừa phục vụ tốt khách hàng vừa phòng ngừa rủi ro.  Xét duyệt cho vay. Khách hàng đến với ngân hàng mong muốn được vay vốn phù hợp với thời gian nhanh nhất và chi phí thấp nhất. Nâng cao chất lượng tín dụng trên cơ sở phục vụ 6 khách hàng tốt nhất nhưng cũng phải đảm bảo an toàn tín dụng. (Nguyễn Văn Dờn, 2008.) Thông thường, trường hợp cho vay trung dài hạn trong hạn mức phán quyết của Chi nhánh thì thời gian tối đa để hoàn thành hồ sơ vay vốn kể từ ngày nhận đủ hồ sơ vay vốn của khách hàng là 10 ngày và 7 ngày đối với cho vay ngắn hạn. Trong khoảng thời gian này ngân hàng phải làm rất nhiều công việc trong công tác thẩm định. Với một khách hàng lâu năm và truyền thống thì công tác thẩm định tốn ít thời gian và chi phí hơn nữa các thông tin có độ chính xác và tin cậy cao, thời gian xét duyệt ngắn hơn. Với một khách hàng mới thì công tác thẩm định vất vả hơn, việc thu thập thông tin có nhiều hạn chế nên chi phí và thời gian cho thẩm định là cao hơn. Việc tiếp xúc giữa khách hàng và ngân hàng có nhiều thủ tục phiền phức hơn. (Phụ lục 5) Giai đoạn này yêu cầu phải có những nhân viên tín dụng giỏi và có khả năng chuyên môn tốt nhằm đưa ra những quyết định chính xác trong khoảng thời gian nhanh nhất đồng thời đảm bảo an toàn và hiệu quả trong những khoản vay đó thì mới đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng tín dụng của ngân hàng. 1.2.1.3. Sản phẩm dịch vụ. Nhằm giúp Khách hàng hoạt động hiệu quả trong suốt chu kỳ kinh doanh, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vốn một cách kịp thời, phù hợp với dòng tiền trong kinh doanh của khách hàng. Khách hàng dễ dàng tiếp cận các phương thức cho vay vốn truyền thống cũng như các sản phẩm đặc thù phù hợp với từng loại hình kinh doanh như: Cho vay từng lần, cho vay theo hạn mức tín dụng, cho vay theo hạn mức thấu chi, cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng…. Và các sản phẩm đặc thù theo hoạt động kinh doanh của khách hàng. Có thể vay bằng nhiều loại tiền khác nhau với lãi suất cho vay hấp dẫn, có đủ kỳ hạn từ 1 đến 12 tháng, lãi suất cố định trong thời hạn vay, đảm bảo chi phí vay vốn hợp lý, cạnh tranh, thủ tục nhanh chóng, thuận tiện… 1.2.1.4. Cơ sở vật chất, công nghệ hiện đại. Một cơ sở tốt có ảnh hưởng tốt tới tâm lý khách hàng, phục vụ cho các hoạt động nghiệp vụ của ngân hàng một cách chính xác và nhanh nhất, cơ sở vật chất tốt sẽ tạo hứng khởi cho chính nhân viên tín dụng thực hiện tốt công việc của mình. Việc ứng dụng các công nghệ hiên đại giúp cho ngân hàng có thể tiếp cận được những thông tin phục vụ cho công tác thẩm định tốt nhất trên các mặt: thông tin về khách hàng, thông tin về dự án (tính hiệu quả của dự án, xu hướng phát triển đối với 7
- Xem thêm -