Tài liệu Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần bắc áfb

  • Số trang: 56 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU.......................................................................................... 1 Chương 1: Những vấn đề lý luận về dịch vụ quảng cáo trong kinh doanh lữ hành......................................................................................... 3 1.1. Giới thiệu chung về Du lịch và kinh doanh du lịch:..........................3 1.1.1. Khái niệm về du lịch:......................................................................3 1.1.2. Khái niệm về kinh doanh Du lịch:..................................................4 1.1.3. Đặc điểm của kinh doanh du lịch:...................................................4 1.2. Dịch vụ quảng cáo trong kinh doanh du lịch:...................................5 1.2.1. Những khái niệm cơ bản:................................................................5 1.2.2.Vai trò và chức năng của quảng cáo:...............................................7 1.2.2.1. Chức năng của quảng cáo:....................................................7 1.2.2.2. Vai trò của quảng cáo:...........................................................8 1.3. Nội dung Quảng Cáo trong kinh doanh lữ hành.............................10 1.3.1. Quảng cáo Tour:............................................................................10 1.3.2. Quảng cáo về hệ thống cơ sở lưu trú.............................................12 1.3.3. Quảng cáo về phương tiện vận chuyển.........................................13 1.3.4. Quảng cáo về đội ngũ hướng dẫn viên của công ty......................14 1.4. Các hình thức và phương tiện Quảng cáo........................................15 1.4.1. Các hình thức Quảng cáo:.............................................................15 1.4.2. Các phương tiện Quảng cáo..........................................................16 1.4.2.1. Quảng cáo trên Truyền hình................................................17 1.4.2.2. Quảng cáo trên Báo - tạp chí- Ấn phẩm du lich.................17 1.4.2.3. Quảng cáo trên nternet.......................................................17 1.4.2.4. Quảng cáo thông qua đối thoại trực tiếp.............................18 1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến quảng cáo............................................18 1.5.1. Các nhân tố vĩ mô:........................................................................18 1.5.1.1. Yếu tố văn hóa – xã hội:.......................................................18 1.5.1.2. Yếu tố Chính trị - pháp luật..................................................19 SV: Lê Thị Hà Lớp: QT11_K50 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 1.5.1.3 Yếu tố kinh tế.........................................................................19 1.5.1.4. Yếu tố khoa học kỹ thuật......................................................20 1.5.1.5 Yếu tố cạnh tranh..................................................................20 1.5.2. Các nhân tố vi mô.........................................................................21 Chương 2: Thực Trạng Quảng Cáo Tại Công Ty Du Lịch Quốc Tế T&C...................................................................................................... 24 2.1. Chức năng và nhiệm vụ của công ty T&C.......................................24 2.1.1. Giới thiệu chung về công ty..........................................................24 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty T&C:...................................24 2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty:..........................................................25 2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty T&C............................28 2.2.1. Cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty T&C.....................................28 2.2.2. Cơ cấu, trình độ nhân sự của công ty............................................28 2.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh lữ hành của công ty......................29 2.2.3.1. Thị trường hoạt động của công ty:.......................................29 2.2.3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh.............................................30 2.3. Thực trạng Quảng cáo tại công ty T&C..........................................32 2.3.1. Ngân sách dành cho Quảng cáo của công ty.................................32 2.3.2. Nhân lực dành cho Quảng cáo của công ty:..................................33 2.3.3. Các hình thức và phương tiện Quảng cáo của công ty..................33 2.3.4. Nội dung các thông điệp quảng cáo..............................................35 2.4. Đánh giá thực trạng quảng cáo của công ty T&C...........................36 2.4.1. Những ưu điểm trong hoạt động Quảng cáo của công ty T&C:...36 2.4.2. Những tồn tại trong hoạt động quảng cáo của công ty T&C :......37 2.4.2.1. Công tác tổ chức quản lý trong hoạt động quảng cáo của công ty còn nhiều bất cập:................................................................37 2.4.2.2. Ngân sách dành cho quảng cáo là rất thấp:........................38 2.4.2.3. Áp dụng quá ít các phương tiện, kênh quảng cáo hiện đại.. 38 2.4.2.4. Các thông điệp quảng cáo còn kém chất lượng...................39 SV: Lê Thị Hà Lớp: QT11_K50 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 2.4.3. Những nguyên nhân.....................................................................40 2.4.3.1. Nguyên nhân chủ quan:......................................................40 2.4.3.2. Nguyên nhân khách quan:...................................................40 Chương 3. Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ Quảng Cáo trong kinh doanh lữ hành của công ty T&C......................................42 3.1. Kế hoạch và phương hướng kinh doanh của công ty T&C............42 3.1.1. Kế hoạch phát triển thị trường:.....................................................42 3.1.2. Chính sách cạnh tranh của công ty T&C......................................43 3.1.3. Phương hướng kinh doanh của công ty.........................................44 3.2. Những đề xuất nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ Quảng cáo tại công ty Du lịch quốc tế T&C....................................................................45 3.2.1. Nâng cao nhận thức về Quảng cáo trong công ty.........................45 3.2.2. Nâng cao chất lượng tổ chức quản lý trong hoạt động Quảng cáo. .................................................................................................................46 3.2.3. Tăng cường nhân lực cho các hoạt động Quảng cáo....................47 3.2.4. Tăng cường ngân sách công ty cho các hoạt động Quảng cáo......47 3.2.5. Đa dạng hoá các hình thức và phương tiện quảng cáo..................48 3.2.5.1. Hình thức Quảng cáo...........................................................48 3.2.5.2. Phương thức Quảng cáo......................................................48 3.2.6. Nâng cao chất lượng các thông điệp Quảng cáo...........................49 3.3. Những kiến nghị với Nhà nước.........................................................50 3.4. Những kiến nghị với Tổng cục Du lịch.............................................50 KẾT LUẬN........................................................................................... 52 TÀI LIỆU THÁM KHẢO...................................................................... 53 SV: Lê Thị Hà Lớp: QT11_K50 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu: Kể từ khi thực hiện công cuộc đổi mới, chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đến nay. Nền kinh tế Việt Nam đã có nhiều khởi sắc, các hoạt động kinh doanh diễn ra ngày một sôi động hơn, năng lực trình độ kinh doanh của các chủ thể tham gia trong nền kinh tế ngày càng tăng lên. Trước ngưỡng của hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là từ khi gia nhập WTO, ngành Du lịch Việt Nam đang đứng trước những cơ hội và thách thức rất lớn để trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn theo mục tiêu đề ra của Đảng và Nhà nước. Hội nhập kinh tế đồng nghĩa với việc gia tăng cạnh tranh cho các ngành, nghề, lĩnh vực kinh tế. Ngành Du lịch cũng không ngoại trừ. Trong kinh doanh Du lịch, để xâm nhập vào thị trương, thu hút khách du lịch một cách hiệu quả nhất thì việc quảng cáo, giới thiệu về các dịch vụ lữ hành của công ty là không thể thiếu được. Tính cạnh tranh càng cao thì đòi hỏi chất lượng của Quảng cáo càng phải hoàn thiện hơn. Trong những năm gần đây với sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện thông tin đại chúng cũng như trình độ khoa học kỹ thuật, càng tạo điều kiện cho dịch vụ Quảng cáo nói chung và dịch vụ Quảng cáo trong kinh doanh lữ hành nói riêng nhiều thuận lợi phát triển. Tuy nhiên, không phải tất cả các doanh nghiệp đều có cái nhìn, nhận thức đúng về vai trò cuả Quảng cáo trong kinh doanh lữ hành. Do vậy, việc có những chương trình quảng cáo có chất lượng chưa cao vẫn còn phổ biến. Xuất phát từ những lý do trên và từ thực trạng quảng cáo tại công ty Du lịch quốc tế T&C, với sự giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn và các anh chị trong công ty em đã lựa chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ Quảng cáo trong kinh doanh lữ hành của công ty Du lịch quốc tế T&C ” cho bài chuyên đề tốt nghiệp của mình. SV: Lê Thị Hà 1 Lớp: QT11_K50 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 2. Mục đích nghiên cứu đề tài: hệ thông hoá các cơ sở lý luận về quảng cáo nói chung và quảng cáo trong kinh doanh lữ hành riêng, đồng thời đánh giá thực trạng hoạt động quảng cáo tại công ty Du lịch quốc tế T&C và đưa ra giải pháp nhằm phát triển dịch vụ quảng cáo trong kinh doanh lữ hành của công ty. 3. Giới hạn nghiên cứu: do thời gian và tầm hiểu biết còn hạn chế nên chuyên đề chỉ đề cập những vấn đề cơ bản của quảng cáo ở góc độ môn học. 4. Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp tổng hợp - Phương pháp logic - Phương pháp thống kê - Phương pháp kinh tế - Phương pháp so sánh 5. Bố cục của chuyên đề: chuyên đề gồm 3 chương: Chương 1: Những lý luận cơ bản về dịch vụ Quảng cáo trong kinh doanh lữ hành. Chương 2: Thực trạng dịch vụ Quảng cáo tại công ty Du lịch quốc tế T&C. Chương 3: Những giải pháp nhằmn nâng cao chất lượng dịch vụ Quảng cáo tại công ty Du lịch quốc tế T&C. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song với kiến thức cũng như kinh nghiệm của một sinh viên, chuyên đề không thể tránh được những thiếu sót, mong thầy cô, quý công ty và bạn bè góp ý để chuyên đề hoàn thiện hơn. SV: Lê Thị Hà 2 Lớp: QT11_K50 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Chương 1: Những vấn đề lý luận về dịch vụ quảng cáo trong kinh doanh lữ hành 1.1. Giới thiệu chung về Du lịch và kinh doanh du lịch: 1.1.1. Khái niệm về du lịch: Ngày nay có nhiều quan niệm khác nhau về du lịch. Tùy theo góc độ, phương diện tiếp cận, mục đích nghiên cứu khác nhau mà chúng ta có những khái niệm về Du lịch khác nhau. Dưới góc độ tiếp cận nhu cầu của con người: Theo Mili và Morrison Du lịch là hoạt động của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên của mình nhằm thoả mãn nhu cầu tham quan, giải trí, nghỉ dưỡng trong một thời gian nhất định. Cũng dưới góc độ này nhưng hai giáo sư Thuỵ Sỹ là Hunziker và Krcepf lại cho rằng: “ Du lịch là tổng hợp các hiện tượng và các mối quan hệ nảy sinh từ việc đi lại và lưu trú của những người ngoài địa phương, những người không có mục địch định cư và không liên quan đế bất cứ hoạt động kiếm tiền nào”. Quan niệm này được Hiệp hội quốc tế và các chuyên gia khoa học về Du lịch thừa nhận. Dưới góc độ là một ngành kinh tế: theo các học giả Mỹ Melntosh và Goeldner, Du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp của các lĩnh vực lữ hành, khách sạn, vận chuyển và tất cả các yếu tố cấu thành khác kể cả xúc tiến quảng cáo nhằm phục vụ các nhu cầu và mong muốn đặc biệt của khách du lịch. Tiếp cận Du lịch một cách tổng hợp: Du lịch được hiểu là tổng hợp các hiện tượng và các mối quan hệ nảy sinh từ sự tác động qua lại giữa khách du lịch, các nhà kinh doanh, chính quyền và cộng đồng dân cư địa phương trong quá trình thu hút và tiếp đón khách du lịch. SV: Lê Thị Hà 3 Lớp: QT11_K50 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 1.1.2. Khái niệm về kinh doanh Du lịch: Theo pháp lệnh Việt Nam 1999, kinh doanh du lịch là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của một chuyến đi du lịch nhằm mục đích sinh lợi. Kinh doanh du lịch là quá trình tổ chức sản xuất, lưu thông, mua bán các dịch vụ, hàng hoá du lịch trên thị trường nhằm đảm bảo hiệu quả về mặt kinh tế và xã hội. Kinh doanh du lịch cũng như mọi loại hình kinh doanh khác diễn ra theo một chu trình chặt chẽ gồm các nghiệp vụ kinh doanh trong các doanh nghiệp. - Kinh doanh khách sạn du lịch: là việc kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu ăn, ngủ, nghỉ ngơi và các hoạt động giải trí khác. - Kinh doanh vận chuyển du lịch: giúp đỡ sự đi lại của khách du lịch từ nơi ở thường xuyên của họ đến điạ điểm du lịch và các vận chuyển khác tại điểm du lịch. - Kinh doanh thông tin du lịch: cung cấp các dịch vụ tư vấn và các thông tin cho khách du lịch. - Kinh doanh lữ hành: là việc kinh doanh các chương trình du lịch, thực hiện các dịch vụ cho chương trình du lịch. 1.1.3. Đặc điểm của kinh doanh du lịch: - Kinh doanh du lịch là một loại hình kinh doanh dịch vụ: nó khác với các ngành kinh doanh khác ở tính chất riêng biệt của sản phẩm du lịch. Sản phẩm du lịch là sự kết hợp giữa các dịch vụ: vận chuyển, lưu trú, ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí, dịch vụ trung gian và dịch vụ bổ sung. - Kinh doanh du lịch mang tính thời vụ rõ rệt. Tính thời vụ của kinh doanh du lịch hiện nay đã được khắc phục nhiều do cả yếu tố khách quan và chủ quan: + Yếu tố khách quan là số người đi du lịch công vụ tăng, thời gian không hạn chế, đặc biệt là đối với khách nước ngoài. SV: Lê Thị Hà 4 Lớp: QT11_K50 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp + Yếu tố chủ quan là do các doanh nghiệp kinh doanh du lịch đã tìm mọi cách đa dạng hoá sản phẩm du lịch như kết hợp du lịch sinh thái với việc tham quan các khu nhân tạo…điều này đã thu hút một lượng khách đáng kể. - Kinh doanh du lịch phụ thuộc nhiều vào yếu tố tự nhiên, trình độ dân trí, quỹ thời gian rảnh rỗi cũng như thu nhập của người dân. Điều kiện tự nhiên thuận lợi sẽ làm cơ hội đi du lịch của khách tăng và đương nhiên các doanh nghiệp kinh doanh du lịch cũng có cơ hội đáp ứng nhu cầu của khách, nâng cao hiệu quả kinh doanh của mình. Trình độ dân trí và thu nhập của người dân ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp. Trình độ dân trí cao, thu nhập cao sẽ thúc đẩy nhu cầu đi du lịch của khách. Đối với khách du lịch nội địa họ đi du lịch với mong muốn tìm hiểu cái mới, để nghỉ dưỡng và đặc biệt là thay đổi môi trường sinh thái của những người dân đô thị. Họ luôn phải sống trong một môi trường ồn ào, náo nhiệt, bị ô nhiễm. Do vậy, họ đi du lịch để hưởng không khí trong lành. Đối với khách quốc tế, ngoài mục đích thăm quan, họ còn có mục đích tìm hiểu cơ hội đầu tư kinh doanh buôn bán… - Yếu tố con người quyết định đến hoạt động kinh doanh: việc sản xuất ra sản phẩm và tiêu thụ sản phẩm du lịch diễn ra đồng thời. Khách hàng là yếu tố quan trọng tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất tiêu thụ sản phẩm, là yếu tố quan trọng cấu thành nên sản phẩm, do tính vô hình của sản phẩm du lịch mà mỗi khách hàng có một cảm nhận về chất lượng khác nhau. - Khác với các ngành sản xuất khác, sản phẩm du lịch không thể dự trữ, lưu kho, bảo quản được và giá cả của các sản phẩm du lịch có tính linh động cao. 1.2. Dịch vụ quảng cáo trong kinh doanh du lịch: 1.2.1. Những khái niệm cơ bản: Quảng cáo là một trong những công cụ chủ yếu mà các công ty sử dụng để hướng thông tin vào người mua và công chúng mục tiêu. Ta có thể SV: Lê Thị Hà 5 Lớp: QT11_K50 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp thấy rằng quảng cáo là mọi hình thức trình bày gián tiếp và khuyếch trương ý tưởng về hàng hoá dịch vụ được người bảo trợ nhất định trả tiền. Hiện nay có khoảng 80 khái niệm khác nhau về quảng cáo, dưới đây là những khái niệm được thừa nhận rộng rãi nhất. Theo P.Kotler thì quảng cáo bao gồm mọi hình thức giới thiệu một cách gián tiếp và đề cao những ý tưởng, sản phẩm và dịch vụ được thực hiện theo yêu cầu của chủ thể quảng cáo và chủ thể quảng cáo phải chịu mọi chi phí. Trong “Marketing – lý luận và nghệ thuật ứng xử”, quảng cáo được coi là việc sử dụng các phương tiện thông tin về các sản phẩm đến các phần tử trung gian hay khách hàng cuối cùng trong khoảng không gian và thời gian nhất định. Trong “Nghệ thuật quảng cáo” thì quảng cáo là một phương tiện truyền tin từ người thuê quảng cáo qua một phương tiện thông tin đại chúng đến người nhận. Từ quảng cáo nguyên văn gốc tiếng Anh là “Advertisment” có nguồn gốc Latinh là “Advertere” có nghĩa là “hướng về ý nghĩ”. Còn trong cuốn “ Marketing tìm hiểu nghệ thuật kinh doanh”: Quảng cáo được định nghĩa là việc sử dụng phương tiện trung gian để truyền tin định trước về sản phẩm hay thị trường cho người bán lể hay người tiêu thụ. Theo định nghĩa của hiệp hội quảng cáo Mỹ AAA: Quảng cáo là hình thức dịch vụ kinh doanh thông tin mang tính phi cá nhân về sản phẩm hay ý tưởng do một bên thuê mua thông qua các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thuyết phục và ảnh hưởng tới hành vi của đối tượng nào đó. Nghị định quảng cáo 194/CP đã định nghĩa quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam: Hoạt động quảng cáo bao gồm việc giới thiệu và thông báo rộng rãi về doanh nghiệp, hàng hoá - dịch vụ, nhãn hiệu, tên gọi, biểu tượng theo nhu cầu hoạt động của các cơ sở kinh doanh. Dịch vụ quảng cáo: là việc sử dụng các kỹ thuật yểm trợ bán hàng nhằm mục đích làm cho cung và cầu về một loại sản phẩm nào đó gặp nhau. Quảng cáo sẽ làm cho việc bán hàng dễ dàng hơn, quyết định các kênh phân SV: Lê Thị Hà 6 Lớp: QT11_K50 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp phối hợp lý hơn và giúp cho doanh nghiệp tránh được rủi ro trong kinh doanh, tăng thế lực trên thị trường. Nội dung của chiến lược quảng cáo bao gồm hai vấn đề: - Xác định nội dung của quảng cáo: là xác định đối tượng, nội dung, loại hình, phương tiện và ngân sách dành cho quảng cáo. Mục tiêu của chiến lược quảng cáo là đẩy mạnh bán hàng thông qua thói quen cho khách mua hàng của doanh nghiệp, kích thích và lôi kéo đối tượng khách hàng còn thờ ơ với sản phẩm của doanh nghiệp, tạo sức mua ban đầu. - Nội dung thứ hai của quảng cáo là nhằm giải đáp các câu hỏi: đối tượng của doanh nghiệp là ai, nội dung chủ yếu là gì, chọn loại hình phương tiện và tiến hành quảng cáo vào lúc nào, chi phí bao nhiêu. 1.2.2.Vai trò và chức năng của quảng cáo: 1.2.2.1. Chức năng của quảng cáo: - Làm phát sinh nhu cầu ban đầu: Nó rất quan trọng cho những sản phẩm mới được tung ra thị trường lần đầu hoặc những sản phẩm đang trong giai đoạn mở rộng sang thị trường mới. Quảng cáo cần làm cho người tiêu dùng ở thị trường thấy được những đặc tính công dụng của sản phẩm. Khêu gợi lên những nhu cầu mong muốn được sử dụng, sở hữu sản phẩm của khách hàng - Phát triển nhu cầu ban đầu thành nhu cầu thứ yếu: Quảng cáo cần làm sao đẩy nhu cầu theo hướng đi lên do tạo ra sức tiêu dùng ngày một tăng. Từ việc gợi lên những nhu cầu ban đầu cho khách hàng đến sau khi khách hàng dùng thử. Quảng cáo cần làm cho khách hàng nhận thấy đó là nhu cầu cần thiết thứ yếu của mình và tiêu dùng thường xuyên hơn - Gĩư lòng tin của khách hàng: Khi khách hàng đã chấp nhận sản phẩm, quảng cáo phải làm thế nào để giữ được lòng tin của khách hàng vào sản phẩm. Phải thể hiện được sản phẩm luôn có sự cải tiến đề đáp ứng như cầu ngày càng cao của khách hàng. Cần giữ lòng tin với khách hàng để tránh sự tụt giảm về nhu cầu tiêu dùng sản SV: Lê Thị Hà 7 Lớp: QT11_K50 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp phẩm, khách hàng đi tìm hoặc để tạo nhu cầu khác. Có được lòng tin đã khó nhưng giữ được lòng tin đó còn khó hơn nhiều lần. - Khuếch trương thương hiệu: Quảng cáo phải thể hiện được những ưu việt vượt trội của sản phẩm, của doanh nghiệp với các đối thủ khác. Ví dụ như cùng một sản phẩm nhưng có thể doanh nghiệp có giá rẻ hơn hoặc chất lượng tốt hơn. Quảng cáo phải làm tăng uy tín thương hiệu cho doanh nghiệp. Khi đó doanh nghiệp sẽ có lợi thế trong cạnh tranh hơn, khả năng mở rộng thị trường lớn hơn. 1.2.2.2. Vai trò của quảng cáo: Có hai cách cơ bản để đạt được khách hàng tiềm năng trong kinh doanh du lịch đó là bán hàng trực tiếp và quảng cáo. Trong khi bán hàng trực tiếp là xương sống của ngành kinh doanh khách sạng du lịch thì ta cũng phải thừa nhận tầm quan trọng của quảng cáo như là một phần bổ sung cho những nỗ lực kinh doanh. Quảng cáo có thể giúp ta nhận thức được đặc tính sản phẩm trước khi ta thực hiện việc mua bán nó. Những đặc tính quảng cáo có thể tạo ra một hình ảnh rõ ràng về khách sạn, nhà hàng, một địa điểm du lịch hay một tour tuyến trong tâm trí khách hàng tiềm năng và nó có thể lôi cuốn sự quan tâm của khách hàng đối với dịch vụ đó cũng như những xúc tiến thương mại. - Vai trò của quảng cáo đối với doanh nghiệp: Với nền kinh tế kinh tế thị trường, để có thể đứng vững được đòi hỏi doanh nghiệp phải cạnh tranh được với các đối thủ khác. Tính cạnh tranh của doanh nghiệp thể hiện ở sự ưu việt trong sản phẩm, đặc tính sản phẩm, nội lực của doanh nghiệp. Mà một trong những cách giúp doanh nghiệp thể hiện điều này rõ nhất, hiệu quả nhất là quảng cáo. Quảng cáo giúp danh tiếng của công ty được nhiều người biết đến hơn, quảng cáo khách hang tự tìm đến với doanh nghiệp, giúp khách hang thấy được sự ưu việt hơn của doanh nghiệp so với các doanh nghiệp khác. Nếu không có quảng cáo thì khách hang sẽ không biết công ty kinh doanh cái gì, có gì đáp ứng nhu cầu của mình không. SV: Lê Thị Hà 8 Lớp: QT11_K50 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nói chung quảng cáo giúp ích rất nhiều cho doanh nghiệp như: tăng doanh số bán hang, dễ ràng tiếp cận thị trường mới thị trường tiềm năng. Hơn nữa nó còn giúpdn tạo dựng hình ảnh, nâng cao giá trị thương hiệu của doanh nghiệp , giúp doanh nghiệp có thể phát triển bền vững lâu dài. - Vai trò của quảng cáo đối với người tiêu dùng: Người tiêu dung khi đã có nhu cầu họ sẽ tim kiếm sản phẩm, nhà cung ứng sản phẩm đó tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ một cách tối ưu nhất. Chính vì thế họ tìm hiểu mọi thông tin liên quan đến sản phẩm và doanh nghiệp. Một trong những kênh thông tin hiệu quả nhất là quảng cáo, Nhờ quảng cáo họ biết được đặc tính của sản phẩm, gía cả sản phẩm, hướng dẫn sử dụng, thông tin về nhà cung cấp. Sau khi có quảng cáo họ thấy rằng cần lựa chọn lại nhà cung ứng. Không chỉ có vậy quảng cáo còn làm phát sinh những nhu cầu mới trong khách hàng. Có thể trước đó khách hàng chưa có nhu cầu về sản phẩm nhưng sau khi tiếp xúc với chương trình quảng cáo đã làm phát sinh nhu cầu, họ cảm thấy cần có sản phẩm. - Vai trò của quảng cáo đối với sản phẩm Một sản phẩm khi mới được tung ra thị trường nếu không có quảng cáo thì thật khó để khách hàng biết về nó, về tính năng, cách sử dụng, hiểu quả sự vượt trội của nó so với các sản phẩm khác. Khi mới đựơc tung ra thị trường, sản phẩm sẽ rất lạ so với khách hàng, do vậy cần có thời gian để khách hàng làm quen với sản phẩm nêu quảng cáo tốt sẽ rút ngắn khoảng thời gian này do đó rút ngắn chu kì sống sản phẩm, tránh được ứ đọng tồn kho, giúp quay vòng vốn nhanh hiệu quả kinh doanh tăng. - Vai trò quảng cáo đối với nền kinh tế: + Quảng cáo giúp rút ngắn khoảng cách giữa cung cầu trong nền kinh tế, xúc tiến việc kí kết thoả thuận giữa bên mua và bên bán. Rút ngắn thời gian thoả thuận giữa các bên. Do đó quảng cáo giúp nền kinh tế phát triển nhanh hơn, đạt hiệu quả hơn. SV: Lê Thị Hà 9 Lớp: QT11_K50 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp + Cùng với sự phát triển kinh tê, ngày nay quảng cáo đang trở thành một lĩnh vực kinh doanh khá hiệu quả và thu hút được nhiều nhà kinh doanh, góp phần tạo công ăn việc làm. + Quảng cáo không chỉ giúp doanh nghiệp không chỉ bán được sản phẩm mà điều quan trọng hơn là nó tác động vào việc thay đổi cơ cấu, tập quán tiêu dùng, tiếp cận phù hợp với sự thay đổi của khoa học kỹ thuật, từ đó góp phần nâng cao trình độ của nền kinh tế. 1.3. Nội dung Quảng Cáo trong kinh doanh lữ hành. 1.3.1. Quảng cáo Tour: Trong kinh doanh lữ hành, quảng cáo Tuor là quan trọng nhất. Khi quảng cáo về Tuor cần thể hiện cho khách hàng thấy được tất cả các yếu tố sau: - Quảng cáo Lịch trình Tuor: Lịch trình Tour là rất quang trọng, lịch trình bao gồm danh sách các điểm đến và thời gian đến, đi ở mỗi điểm. Phải thông báo cho khách hàng biết tổng thời gian của chuyến đi. Tuor qua những điểm nào, bắt đầu đi từ đâu và kết thúc ở đâu Tuor kéo dài mấy ngày mấy đêm, khi nào bắt đầu đi, khi nào về. Nó là cơ sở để du khách lựa chọn đi tour này hay tour khác, tour nào có những điểm họ ưa thích hơn. Và cũng là cơ sở để du khách tính toán thời gian lên kế họch, cân đối thời gian cho mình. Họ sẽ phải đối chiếu với lịch công tác, làm việc của mình xem có phù hợp hay không, nó sẽ tạo cho du khách một sự chủ động về thời gian. - Quảng cáo điểm đến: Một Tuor Du lịch không bao giờ chỉ qua, đến một điểm. Mà là một chuỗi các điểm. Khi tiến hành quảng cáo cáo phải thể hiện co khách hàng thấy được đặc điểm, sự khác biệt của điểm đến này so với các điểm khác. Làm thế nào để sau khi quảng cáo, khách hàng có một cảm nhận tích cực về điểm đó, xuất hiện một mong muốn nhu cầu đến đó để tận hưởng. - Quảng cáo về giá của Tuor: SV: Lê Thị Hà 10 Lớp: QT11_K50 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Mặc dù du khách đi Du lịch là để thoải mãi thư giãn về tinh thần là chủ yếu, song họ vẫn luôn cân nhắc đến chi phí bỏ ra để có được nó. Mọi người vẫn có sự so sánh chi phí cho Tour này hay Tour kia, lựa chọn doanh nghiệp nào cung cấp. Do vậy mức giá đưa ra cần dựa trên sự nghiên cưú kỹ lưỡng sao cho vưa đảm bảo lơị nhuận nhưng vẫn đảm bảo được tính cạnh tranh. Một Tuor Du lịch thường có nhiều mức giá khác nhau tuỳ từng đối tượng khác nhau. Bao gồm: + Giá cho tập thể: là giá dành cho những nhóm du khách đi từ 5 du khách trở lên. Nếu đủ số lượng hoặc có yêu cầu sẽ đáp ứng đi riêng xe + Giá cho cá nhân.( cá nhân sẽ được ghép với nhau một cách hợp lý nhất theo từng Tuor ). + Giá trọn gói: là mức giá tổng hợp cho cả chuyến đi của du khách. Với cách tính cước như thế này du khách chỉ phải trả chi phí một lần duy nhất cho cả Tour Du lịch. Du khách sẽ được cung cấp đầy đủ những dịch vụ như đã thoả thuận. + giá đơn lẻ từng dịch vụ: vơi cách tính này du khách sẽ phải trả phí nhiều lần hơn, mỗi khi sử dụng một dịch vụ sẽ phải trả một lần. Ví dụ như: đi xe phả trả tiền vé. Vé thắng cảnh, tiền phòng khách sạn, tiền ăn …Thông thường thì mức giá cho tập thể sẽ được khuyến mại rẻ hơn so với mức giá cho từ cá nhân.mức giá trọn gói cũng thấp hơn mức giá đơn lẻ. Điều này xuất phát từ mục đích du khách đi Du lịch đông hơn và sử dụng nhiều dịch vụ hơn. Quảng cáo Tuor là rất quan trọng, do vậy nó đòi hỏi một số yêu cầu sau: - Khi làm Quảng cáo Tour yêu cầu phải đề cao tính trung thực để tránh sự hụt hẫng trong lòng du khách ảnh hưởng đến chất lượng của Tour Du lịch. Chỉ quảng cáo đúng những điểm Tour đi qua. Đúng lịch trình: khi đi qua điểm nào khi về qua những đâu phải đúng không được bỏ điểm. - Đặc biệt khi quảng cáo về đặc điểm của điểm đến phải đúng sự thật. ở đấy có những gì phải quảng cáo đúng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến SV: Lê Thị Hà 11 Lớp: QT11_K50 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp việc lựa chọn Tour Du lịch của du khách mà còn ảnh hưởng đến chất lượng của cả Tour Du lịch. Vì khi quảng cáo nhiều, hấp dẫn mà hiện thực không được như vậy, thậm chí còn trái ngược lại những gì quảng cáo. Điều này sẽ làm cho du khách cảm thấy rất ức chế, bức xúc. Do vậy không có cảm giác thoải mãi vui vẻ như mong muốn được, điều này đồng nghĩa với sự thất bại của Tour Du lịch . - Mức giá niêm yết trong quảng cáo là không đổi hoặc nếu có thay đổi phải thông báo trước cho du khách chậm nhất là trước khi du khách ki hợp đồng. Chúng ta không thể vì muốn thu hút du khách nhiều mà hạ thấp mức giá trong quảng cáo để đánh lừa du khách. Để rồi sau đó lại tìm cách tăng giá lên thật cao ép buộc du khách. - Khi thực hiện phải thực hiện đúng giá, không được tùy tiện tìm lý do ép khách hàng nâng mức giá lên cao hơn. 1.3.2. Quảng cáo về hệ thống cơ sở lưu trú Hệ thống cơ sở lưu trú bao gồm tất cả những gì liên quan đến các hoạt động ăn, ngủ, nghỉ phục vụ du khách của doanh nghiệp. - Giới thiệu về hệ thống khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ mà doanh nghiệp có hoặc có liên doanh hợp tác cùng. Phải thể hiện được vị trí của các cơ sở so với điểm Du lịch, ở gần hay xa, không gian ở đó thế nào. Số lượng các phòng nghỉ, tiện nghi gồm những gì( có máy lạnh điều hoà không, ti vi…). Cấp bậc sao của cơ sở lưu trú đã được chứng nhận chất lượng. Phòng gọn gàng sạch sẽ, ấm áp vào mùa đông thoáng mát vào mùa hè. Đồ đạc trong phòng được trang trí bày đặt một cách khoa học - Giới thiệu về thực đơn mà các cơ sở lưu trú có thể cung cấp: + Những cơ sở gần biển thực đơn sáng trưa chiều tối có những gì. + Những cơ sở vùng cao, đồng bằng thực đơn là gì… SV: Lê Thị Hà 12 Lớp: QT11_K50 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Những món ăn do ai chế biến(đầu bếp Việt nam hay nước ngoài), chất lượng có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hay không, có đảm bảo về nhu cầu dinh dưỡng không… - Giới thiệu về những hoạt động vui chơi hỗ trợ xung quanh các cơ sở lưu trú: bể bơi, sân tennis… Khi quảng cáo cần giới thiệu đúng về những gì có và không có đôí với cơ sở lưu trú: + Số lượng phòng phải đủ cho du khách + Đồ ăn thưc uống đầy đủ như đã quảng cáo + Tiện nghi trong phòng phải đầy đủ 1.3.3. Quảng cáo về phương tiện vận chuyển - Phương tiện vận chuyển trong Du lịch là những phương tiện giao thông được dùng để đưa đón khách đi đến các điểm Du lịch. Có thể phân loại phương tiện theo các loại hình như: vẩn tải đường thuỷ (tàu thuỷ, canô…), vận tải đường hàng không( máy bay ) và vận tải đường bộ(ôtô, tàu hỏa…).Một Tour có thể dùng một loại hoặc nhiều loại phương tiện vận chuyển. Có thể chỉ dùng ôtô, tàu, ca nô hoặc kết hợp sử dụng đồng thời cả máy bay, ôtô, tàu thuỷ… - Cần thể hiện cho du khách thấy được rằng công ty sẵn sàng đáp ứng tất cả những yêu cầu sở thích của du khách về phương tiện vận chuyển, thông qua việc giới thiệu về cơ cấu, chủng loại, các tiện nghi trên các phương tiện, chất lượng các phương tiện. Ví dụ như đi máy bay thì có những tuyến đi đâu, có những loại vé nào, chất lượng phục vụ ra sao. Ôtô có những loại xe gì, xe bao nhiêu chỗ, có tivi máy lạnh điều hòa không, xe mới hay cũ có bảo đảm an toàn không. - Yêu cầu: + chỉ quảng cáo những loại phương tiện mà công ty có thể đáp ứng, nói rõ phương tiện nào công ty có phương tiện nào đi thuê SV: Lê Thị Hà 13 Lớp: QT11_K50 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp + Xe phải đúng chủng loại đã quảng cáo trong danh mục. Ôtô loại gì, xe phải đủ số lượng ghế, chở đúng số lượng cho phép, còn thời gian lưu thông, có giấy chứng nhận Đăng kiểm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Máy bay đúng hãng, đúng loại vé( vé lằm hay ngồi, cứng hay mền)… Những điêù này là rất quan trọng vì nó liên quan đến sự an toàn của du khách trong suốt chuyến đi. + Quảng cáo cáo sử dụng những loại phương tiện gì phải thực hiện đúng như vậy. Không được quảng cáo dùng máy bay laị dùng ôtô… 1.3.4. Quảng cáo về đội ngũ hướng dẫn viên của công ty Giới thiệu đầy đủ chi tiết về đội ngũ lái xe và hướng dẫn viên du lịch. Vừa tạo độ tin cậy cho du khách vừa đáp ứng nhu cầu lựa chọn lái xe và hướng dẫn viên phục vụ của du khách. + Đội ngũ lái xe: cần giới thiệu tên, tuổi, kinh nghiệm, bằng lái xe. Điều này rất cần thiết vì khi du khách lên xe thì độ an toàn, tính mạng của họ được trao cả vào tay của tài xế. Họ sẽ tin tưởng hơn nếu lái xe có kinh nghiệm, tình trạng sức khoẻ tốt + Hướng dẫn viên là người tiếp xúc trực tiếp với du khách, là người trực tiếp cung cấp cho du khách những thông tin về điểm du lịch,là người hướng dẫn và quản lý và chiụ trách nhiệm về các hoạt động của du khách trong suốt cuộc hành trình. Họ thường rất được du khách tin tưởng và nghe theo. Do vậy cần có những yêu cầu đặc biệt hơn so với các nhân viên khác. Họ phải là người có bằng cấp được đào tạo về chuyên môn, am tường các thông tin về các điểm đến. Có khả năng trả lơì, lý giải được những thắc mắc của du khách về điểm đến. Những thông tin họ đưa ra phải có độ chính xác. Họ phải là người có vốn sống, hiểu biết rộng không chỉ về một lĩnh vực mà phải là tổng hợp các lĩnh vực. Có văn phong giao tiếp rõ ràng lịch sự ân cần với khách hàng. Quảng cáo về đội ngũ nhân lực là rất quan trọng vì nó sẽ tác động đến những đánh giá nhìn nhận của du khách đối với doanh nghiệp và sẽ quyết SV: Lê Thị Hà 14 Lớp: QT11_K50 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp định lựa chọn doanh nghiệp làm nhà cung cấp hay không. Do vậy khi quảng cáo cần thể hiện được cho khách hàng thấy doanh nghiệp có đội ngũ lãnh đạo tài năng có trình độ chuyên môn nghiệp vụ,có một đội ngũ nhân viên tận tuy đầy nhiệt huyết luôn hết lòng vì du khách. Toàn doanh nghiệp luôn thống nhất phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Phải tạo cho du khách một lòng tin. Khi đến với doanh nghiệp, họ sẽ được phục vụ tốt nhất sẽ có một chuyến đi an toàn nhất, vui vẻ nhất. Chính vì nó rất quan trọng nên đòi hỏi tính trung thực rất cao. Ví dụ như: nhân viên trình độ trung cấp laị quảng cáo đại học, chưa có kinh nghiệm lại quảng cáo rất giàu kinh nghiệm dẫn đến khi du khách hỏi không trả lời được hoặc trả lời không chính xác… 1.4. Các hình thức và phương tiện Quảng cáo 1.4.1. Các hình thức Quảng cáo: Cùng với sự phát triển và xu hướng chuyên môn hóa của nền kinh tế và của toàn xã hôị, trong lĩnh vực Quảng cáo cũng không có ngoại lệ. Trước sức ép của cạnh tranh và hiệu quả của quảng cáo, một doanh nghiệp thật khó lòng vừa tự mình làm quảng cáo và vừa tổ chức kinh doanh. Do đó trong xã hội đã có một bộ phận doanh nghiệp tách ra chuyên làm quảng cáo thuê cho các doanh nghiệp khác. Họ giúp các doanh nghiệp khác làm nhiệm vụ thiết kế xây dựng một chương trình quảng cáo hoàn chỉnh và nhận thù lao. Tùy từng điều kiện nhân sự, tài chính, chủ trương mục đích của doanh nghiệp mà họ lựa chọn hình thức làm quảng cáo phù hợp nhất, hoặc tự làm Quảng cáo hoặc thuê làm Quảng cáo. Trên thực tế không có loại hình nào thích hớp cho tất cả các doanh nghiệp cả. Vì hình thức nào cũng có ưu nhược điểm riêng. - Tự làm quảng cáo có nghiã là doanh nghiệp tự tìm hiểu nghiên cưú và tự thiết kế lấy một chương trình quảng cáo cho riêng mình. Hình thức này có những ưu nhược điểm sau đây: SV: Lê Thị Hà 15 Lớp: QT11_K50 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp + Ưu điểm: tiết kiệm chi phí thuê. Do tự làm nên sẽ nắm bắt rõ thực trạng của doanh nghiệp, hiểu được mình cần quảng cáo cái gì hàng đầu, đâu là thế mạnh của mình. Từ đó có thể xây dựng một chương trình quảng cáo hiệu quả nhất. ` + Nhược điểm: Thiết kế một chương trình Quảng cáo là rất phức tạp, nó đòi hỏi nhiều kĩ năng nghiệp vụ chuyên môn, nên trong doanh nghiệp không có những nhân viên được đào tạo chuyên sâu về quảng cáo sẽ rất khó có thể tạo ra một chương trình Quảng cáo hiệu quả được thậm chí còn làm ảnh hưởng xấu đến doanh nghiệp. - Thuê làm Quảng cáo là hình thức doanh nghiệp không tự mình làm mà thuê một doanh nghiệp khác chuyên môn về thiết kế xây dựng Quảng cáo làm thuê và trả họ thù lao. Hình thức này có ưu nhược điểm sau: + Ưu điểm: khi chúng ta tổ chức thuê chúng ta sẽ không phải bỏ công sức ra nghiên cưú, tìm hiểu, thiết kế một chương trình quảng cáo. Mặt khác khi chúng ta tổ chức thuê, do doanh nghiệp được thuê có nhiều kinh nghiệm, kĩ năng chuyên môn chuyên sâu hơn nên chúng ta có thể có một chương trình quảng cáo hiệu quả. + Nhược điểm: khi đi thuê chúng ta sẽ phaỉ mất một khoản phí thuê không nhỏ và gặp phải vấn để: nếu cung cấp nhiều thông tin cho doanh nghiệp làm quảng cáo thì sẽ có nguy cơ lộ bí quyết kinh doanh. Còn nếu không cung cấp thông tin cho họ thi rất khó có một chương trình hiệu quả. Trong thực tế chúng ta thấy rằng: thông thường các doanh nghiệp có quy mô lớn rất coi trọng đến hiệu quả của Quảng cáo. Chính vì thế họ sẵn sàng đầu tư cho Quảng cáo. Bằng cách thành lập các phòng chức năng chuyên môn về Quảng cáo. Họ làm thế vừa tập trung được những người có chuyên môn làm quảng cáo vừa hiểu rõ về doanh nghiệp, vừa yên tâm không sợ lộ bí quyết kinh doanh của doanh nghiệp. Trái lại các doanh nghiệp nhỏ thường chọn giải pháp thuê làm quảng cáo vì họ không đủ nguồn lực để duy trì một phòng chuyên môn về Quảng cáo, thứ nữa là vì nguy cơ mất bí quyết kinh doanh cuả họ là rất nhỏ. SV: Lê Thị Hà 16 Lớp: QT11_K50 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 1.4.2. Các phương tiện Quảng cáo Phương tiện quảng cáo là công cụ mà doanh nghiệp lựa chọn để truyền tải thông tin đến các đối tượng công chúng. Việc lựa chọn các phương tiện quảng cáo, thiết kế quảng cáo cần phải được thực hiện một cách nhất quán, chuyên nghiệp trên cơ sở khảo sát nhu cầu du khách, một chiến lược và một chương trình quảng cáo cụ thể và khả thi. Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và kinh tế dân trí xã hội, hiện nay có rất nhiều phương tiện quảng cáo hiệu quả.mỗi phương tiện quảng cáo đêù có những thế mạnh riêng của chúng. Để có được một chương trình Quảng cáo thành công chúng ta cần phải biết kết hợp các phương tiện ấy với nhau. Dưới đây xin liệt kê những phương tiện quảng cáo được cho là hiệu quả nhất hiện nay trong kinh doanh lữ hành. 1.4.2.1. Quảng cáo trên Truyền hình Xu thế hiện nay các công ty lớn rất quan tâm đâù tư cho quảng cáo qua truyền hình, họ dựng các video clip nói về các chuyến đi có thể là của gia đình, một nhóm bạn …Và nó sẽ kích thích ngươì xem bắt trước học theo Thế mạnh của nó là: gây được sự chu ý cao, bắt mắt, hấp dẫn, làm cho mọi ngươì lôi cuốn. Nó có thể kết hợp nghe, nhìn, từ ngữ, hành động, mà đặc biệt là quảng cáo được hình ảnh điạ điểm hấp dẫn. Thich hợp cho mọ đối tượng khách hàng. 1.4.2.2. Quảng cáo trên Báo - tạp chí- Ấn phẩm du lich Xu thế hiện nay các doanh nghiệp có quy mô lớn có danh tiếng trên thị trường Du lịch thường trú trọng vào việc phát hành các ấn phẩm, tạp chí Du lịch riêng của mình. Vì như thế họ sẽ có đủ điều kiện Quảng cáo về doanh nghiệp minh một cách tốt nhất. Trên đó họ tự giới thiệu về mình một cách chi tiết nhất, nói về các Tuor thế mạnh của mình, nói về các dịch vụ mà họ cung cấp tốt nhất… SV: Lê Thị Hà 17 Lớp: QT11_K50
- Xem thêm -