Tài liệu Giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu rau quả của công ty cổ phần xuất nhập khẩu rau quả i

  • Số trang: 91 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài Sản xuất rau quả đóng vai trò quan trọng trong nền nông nghiệp của nhiều quốc gia trên .Theo tổ chức Nông lương quốc tế diện tích trông cây ăn quả của thế giới hiện là 12 triệu ha với sản lượng là 400 đến 420 triệu tấn, bình quân đầu người là 85-90 kg/năm. Rau quả chiếm vị trí quan trọng trong thương mại hàng nông sản thế giới vớigiá trị trao đổi toàn cầu đạt 26,9 tỷ USD và cũng là ngành thu hút ngoại tệ lớn của nước đang phát triển. Việt Nam là nước khí hậu nhiệt đới gió mùa, thuận lợi cho sự phát triển phong phú đa dạng của nhiều loại thực vật, đặc biệt là những loại rau quả nhiệt đới. Ngay từ xưa ông cha ta đã khai thác thế mạnh này và sử dụng như là một nguồn thực phẩm và là những vị thuốc hữu dụng để chữa trị các chứng bệnh, nhiều loại còn trở thành những đặc sản độc đáo của đất Việt. Sau 30 năm đổi mới đất nước ta đã đạt được những thành công đáng kể, từ một nước phải nhập khẩu lớn lương thực triền miên giờ đây nhiều loại nông sản của ta có vị thế nhất định trên thế giới, đứng thứ 2 xuất khẩu gạo sau Thái Lan..Từ khi Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ VIII, hướng dẫn thực hiện đa dạng hóa cây trồng hướng xuất khẩu, ngành rau quả của Việt Nam đã có những bước phát triển và thích ứng kịp trước những biến động đột ngột của thị trường trong và ngoài nước. Tận dụng thế mạnh này cùng với thuận lợi khả năng đa dạng hóa sản phẩm, nguồn lao động dồi dào rau quả Việt Nam cũng vươn tới hơn 50 quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên vẫn phải phụ thuộc vào một số thị trường xuất khẩu chính, vì vậy khi xuất khẩu sang thị trường này thường gặp rất nhiều khó khăn, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam giảm mạnh. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi Việt Nam chính thích trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới (WTO) sự cạnh tranh trên trường quốc tế ngày càng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 quyết, việc xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu để nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm xuất khẩu ngày càng trở nên quan trọng hơn cả. Để có thể tồn tại và phát triển bất kỳ một doanh nghiệp kinh doanh quốc tế nào cũng đều phải có những biện pháp nhằm duy trì và phát triển thị trường xuất khẩu của mình đó là điều tất yếu của kinh doanh hiện đại song để có được chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của mình doanh nghiệp cần phải dựa vào tiềm lực của bản thân xua hướng vẫn động của xã hội mà đưa ra những biện pháp hữu hiệu nhất nhằm phát triển thị trường xuất khẩu. Đây chính là vấn đề mà công ty cổ phần xuất nhập khẩu rau quả I dành nhiều thời gian quan tâm nhất trong chiến lược phát triển của mình nhằm tìm ra thị trường mới xâm nhập, củng cố và duy trì thị trường truyền thống. Xuất phát từ thực tế này em đã chọn đề tài “ Giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu rau quả của công ty cổ phần xuất nhập khẩu rau quả I” cho chuyên đề cuối khóa của mình. 2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở hệ thống hóa lý luận về xuất khẩu và mở rộng thị trường xuất khẩu rau quả phân tích, đánh giá thị trường hoạt động xuất khẩu đặc biệt là biện pháp mở rộng thị trường mà công ty đã thực hiện, những kết quả đạt được, những vấn đề tồn tại, nguyên nhân, đề xuất biện pháp, kiến nghị để đẩy mạnh mở rộng thị trường xuất khẩu trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu : Hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu của công ty cổ phần xuất khẩu rau quả I - Phạm vi nghiên cứu : Các hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu rau quả của công ty từ năm 2007 đến 2009 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4. Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp duy vật biện chứng và lịch sử : Vận dụng các học thuyết của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử để xem xét, nghiên cứu, phân tích các vấn đề lien quan tới mở rộng thị trường xuất khẩu rau quả và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam - Phương pháp thống kê, phân tích, so sánh: Tổng hợp hệ thống số liệu điều tra theo từng giai đoạn để phân tích so sánh từ đó đưa ra những đánh giá cụ thể. - Phương pháp dự báo: Xem xét khả năng cạnh tranh, xu hướng tiêu dung của các loại rau quả, tình hình xuất khẩu 5. Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, đề tài của em được kết cấu thành ba chương như sau: Chương 1: Tổng quan về công ty cổ phần xuất nhập khẩu rau quả I và một số yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu của công ty Chương 2: Thực trạng hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu rau quả của công ty cổ phần XNK rau quả I Chương 3: Giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu rau quả của công ty cổ phần XNK rau quả I Với thời gian nghiên cứu thực tế còn ít, tài liệu tổng kết chưa đầy đủ, kinh nghiệm làm việc và sự hiểu biết của bản thân chưa nhiều, bài viết này không tránh khỏi những thiếu sót. Em mong rằng sẽ nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô cũng như toàn thể bạn bè để bài viết của em được hoàn thiện hơn. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK RAU QUẢ I VÀ NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG THỊ TRƢỜNG XK CỦA CÔNG TY 1.1.Tổng quan về Công ty cổ phần XNK rau quả I 1.1.1.Quá trình phát triển của công ty cổ phần XNK rau quả I Một số thông tin cơ bản về công ty: Tên công ty( hiện nay) : Công ty cổ phần xuất nhập khẩu rau quả I Tên giao dịch điện tín : VEGETEXCO No.I Tên tiếng Anh : Vegetable and fruit export-import joint stock company no.I Địa chỉ : 389 Trương Định, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà nội Điện thoại : (84 4) 3.662441/3.6622248/ (04) 36622200 Fax : (84 4) 3.6621398 Email : vgc@vegetexco.com.vn Vegetexco.1@hn.vnn.vn Website : http://www.vgcgroup.com.vn. Vốn điều lệ : 24.500.000.000 đ Mệnh giá 1 cổ phần : 10.000 đồng. Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông. Tổng số cổ phần : 2.450.000.000đ Tài khoản VND : 001.1.00.001.3340 Tài khoản USD : 001.1.37.0076885 Mã số thuế : 01.0011.3920 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trước đây, công ty là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty rau quả Việt nam, được chính thức thành lập vào ngày 12/06/1985 theo quyết định số 49/CNTP-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm (cũ) nay trực thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn với tên là Công ty xuất khẩu rau quả I. Công ty chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/1986. Căn cứ vào Luật doanh nghiệp Việt Nam thì Công ty xuất khẩu rau quả I là một đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có tài khoản tiền tệ Việt Nam, ngoại tệ tại Ngân hàng Ngoại Thương Trung Ương và có con dấu riêng để giao dịch theo chế độ Nhà nước quy định. Ngày 31/05/1988, theo quyết định 262-NN-TCCB-QĐ của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Công ty cùng với công ty giao nhận hàng hải, nhà máy lạnh hữu nghị Việt Xô- Hải Phòng và đội xe vận chuyển của công ty đã sát nhập thành Công ty Xuất nhập khẩu rau quả. Đến ngày 12/07/1997, với quyết định số 3223/NN-TCCB/QĐ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc tổ chức sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà Nước với Công ty Thực phẩm xuất khẩu Hà Nội và Công ty xuất khẩu rau quả I, Công ty đã tiến hành sát nhập với nhà máy đồ hộp xuất khẩu Hà Nội. Theo tiến trình cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước, ngày 01/01/2005 Công ty xuất khẩu rau quả I đã chuyển đổi thành Công ty cổ phần xuất khẩu rau quả I với tên giao dịch là VEGETEXCO I HANOI.Công ty là một tổ chức kinh doanh chuyên ngành công nghiệp xuất nhập khẩu rau quả và nghiên cuuws khoa học kĩ thuật. Bước vào hoạt động từ những năm đất nước khó khăn với cơ sở vật chất nghèo nàn, lạc hậu, số vốn còn khiêm tốn khoảng 47,190 triệu đồng, nhưng do sự chuyển đổi của nền kinh tế cùng với sự cố gắng phấn đấu của Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 toàn thể cán bộ, công nhân viên chức trong công ty mà hiện nay công ty không ngừng lớn mạnh, phát triển, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường, và đã có quan hệ làm ăn với tổ chức kinh tế của hơn 20 quốc gia Trong giai đoạn này nền kinh tế của thế giới có nhiều biến động nhất là khu vực Đông Nam Á và Việt Nam cũng không tránh khỏi tầm ảnh hưởng này. Tuy có khó khăn như trên nhưng những năm qua công ty vẫn tiếp tục hoạt động, phát triển không ngừng để ngày một đáp ứng tốt hơn những yêu cầu của thị trường trong nước cũng như thị trường nước ngoài đối với sản phẩm rau quả chế biến đóng hộp. Một trong những mục tiêu chính mà công ty trong những năm gần đây là nâng cao uy tín về chất lượng sản phẩm và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được người tiêu dung rất quan tâm. Để có được mục tiêu này, thời gian qua công ty không ngừng đổi mới dây chuyền và trang thiêt bị sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động, đáp ứng đòi hỏi khắt khe về chất lượng của khách hàng. Bên cạnh đó, công ty có đội nguc cán bộ kỹ thuật lành nghề, ham học hỏi, luôn tạo ra được sản phẩm mới cho khách hàng. Người tiêu dùng hoàn toàn có thể yên tâm với sản phẩm của công ty bởi công ty áp dụng những quy trình sản xuất không sử dụng các chất phụ gia và chất bảo quản, mỗi sản phẩm khi ra đời đều được đăng ký chất lượng với Sở y tế Hà Nội Với những nỗ lực của toàn thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, trong những năm 2004-2005, công ty đã được nhận BVQI cấp chứng chỉ Hệ thống quản lí chất lượng ISO 9001: 2000 và chứng chỉ Hệ thống kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm HACCP. 1.1.2.Chức năng nhiệm vụ của công ty 1.1.2.1 Chức năng Công ty là một doanh nghiệp có đầy đủ tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, hoạt động kinh doanh quốc tế, xuất nhập khẩu các mặt hàng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 rau quả, gia vị…Một mặt, xuất phát từ thực tế đòi hỏi của thị trường nội địa, thông qua những chính sách của Nhà Nước, công ty đã rất quan tâm tới nhu cầu của người tiêu dùng trong nước. Ngày nay, công ty không chỉ kinh doanh xuất nhập khẩu đơn thuần mà còn có những hoạt động kinh doanh vận tải, cung ứng vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến các mặt hàng nông sản xuất khẩu, tìm kiếm nguồn hàng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Quản lý giám sát hoạt động kinh doanh của các đơn vị trực thuộc ( Nhà máy đông lạnh Hữu nghị Việt Xô- Hải Phòng, công ty giao nhận Hải phòng….) đồng thời nghiên cứu thị trường để đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm của mình cũng như các đơn vị thành viên ,hay các sản phẩm có lợi thế của Việt Nam. 1.1.2.2. Nhiệm vụ Những nhiệm vụ cơ bản của công ty là :  Nghiên cứu, tìm kiếm, điều tra thị trường trong và ngoài nước để lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh XNK hàng năm nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường  Có trách nhiệm không ngừng nâng cao vốn, hoạt động sản xuát kinh doanh của mình  Phải thực hiện đúng pháp lệnh kế toán thống kê  Tuân theo các chế độ chính sách quản lý kinh tế tài chính xuất nhập khẩu và giao dịch đối ngoại  Thực hiện các nghĩa vụ với chính sách của Đảng và Nhà nước  Thực hiện kinh doanh XNK các mặt hàng trong danh mục hàng hóa được phép của Nhà nước  Làm tốt công tác bảo hộ an toàn lao động, bảo vệ môi trường sinh thái, tài sản xã hội chủ nghĩa đi đôi với bảo vệ công tác an ninh quốc phòng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.1.3.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý chức năng nhiệm vụ của phòng ban 1.1.3.1 Cơ cấu tổ chức Công ty trực thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn nhưng hoạt động XNK lại do Bộ Công thương quản lý.Và để tiện trong quá trình điều hành quản lý, công ty đã thiết lập mô hình quản lý theo kiểu trực tuyến.Tức là mỗi phòng ban với các chức năng hoạt động riêng biệt dưới sự chỉ đạo của ban giám đốc.Mỗi phòng có một trưởng phòng và trợ lý giúp việc. Thông qua cơ chế này mà giúp cho các bộ phận có mối quan hệ chặt chẽ, thông tin được truyền từ giám đốc tới các phòng ban nhanh chóng và ngược lại. Tuy nhiên, trong mô hình này có một điểm ưu việt khác đó là : mặc dù, các phòng ban phối hợp nhịp nhàng để hoàn thành mục tiêu chung của công ty đề ra, nhưng nếu một phòng ban nào đó hoạt động không tốt thì cũng không ảnh hưởng nhiều tới hoạt động của các phòng ban khác. Hơn nữa, trong quá trình vận hành có thể giúp cho ban giám đốc dễ dàng nhận ra và khắc phục những sai sót kịp thời Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.1.3.2 Chức năng , nhiệm vụ của các phòng ban Hội đồng quản trị Phòng kiểm soát Giám đốc Phó giám đốc 1 Phân xưởng gia công Phân xưởng sơ chế nông phẩm Phó giám đốc 2 Phân xưởng đóng hộp Phòng kế hoạch thị trường Phòng kinh doanh số 1 Phòng kinh doanh Phòng kinh doanh số 2 Phòng tài chính Phòng kinh doanh số 3 Phòng kế toán Phòng kinh doanh số 4 Nguồn: Phòng kế hoạch thị trường công ty cổ phần XNK rau quả I Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 A. Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị gồm có 5 thành viên, căn cứ vào số cổ phần mà các cổ đông nắm giữ, thực hiện chức năng quản lý, giám sát mọi hoạt động của Công ty, chịu trách nhiệm về sự phát triển của công ty cụ thể như: - Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty, Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; - Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác - Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của công ty - Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 Điều 91 của Luật này; - Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của Luật này hoặc Điều lệ công ty - Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty, trừ hợp đồng và giao dịch quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 120 của Luật này; - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định mức lương và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo uỷ quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó; - Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Hiện nay người giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Văn Ánh với nhiệm vụ là : - Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị - Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình,nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp, triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị - Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị; - Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị; B. Ban kiểm soát Có nhiệm vụ giúp các cổ đông kiểm soát hoạt động quản trị và quản lý điều hành công ty C. Bộ máy điều hành Gồm có: - Giám đốc - Hai phó giám đốc - Khối văn phòng của công ty C.1 Giám đốc Là người nắm quyền lãnh đạo công ty, chỉ đạo tình hình sản xuất kinh doanh và các vấn đề hành chính có liên quan tới hoạt động nhân sự, phương tiện, tài sản và điều hành các hoạt động của công ty… Mặt khác, giám đốc là người đại diện pháp nhân,chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc điều hành hoạt động quản lý, là người đại diện cao nhất cho quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, công nhân viên trong tổng công ty, quyền quyết định và tuyển dụng lao động, xử lý luật sa thải lao động trong công ty khi vi phạm kỷ luật. Ở công ty, Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm luôn chức Giám đốc C.2. Phó giám đốc: Là người giúp Giám đốc điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của công ty và chịu trách nhiệm trước Giám dốc và pháp luật về nhiệm vụ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 được phân công thực hiện. Mô hình trên ta có thể nhận thấy, công ty gồm 2 phó giám đốc, mỗi người đảm nhận về các lĩnh vực riêng: - Phó giám đốc 1 : Trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất của công ty, quản lý các phân xưởng sản xuất để tạo ra các sản phẩm và báo cáo tình hình kết quả sản xuất cho giám đốc - Phó giám đốc 2 : Điều hành hoạt động của các phòng ban, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng bộ phận để phân bố nguồn hàng tiêu thụ, kiểm tra và báo cáo kêt quả hoạt động với giám đốc và Hội đồng quản trị của công ty. C.3. Phòng kế hoạch thị trƣờng Đây là phòng ban chiếm vị quan trọng có ảnh hướng trực tiếp tới tất cả hoạt động của công ty.Phòng có nhiệm vụ chuyên tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị và ban giám đốc trong các lĩnh vực Định hướng chiến lược kinh tế, quy hoạch phát triển kinh tế của - Tổng công ty, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn và ngăn hạn - Tham mưu về công tác đầu tư của Tổng công ty (đầu tư ngăn hạn, đầu tư chiều sâu bằng các nguồn tín dụng, vốn tự có) để nâng cao năng lực sản xuất, tiết kiệm và hiệu quả trong đầu tư và kinh doanh, - Tổ chức thực hiện công tác thống kê, phân tích và tổng hợp tình hình hoạt động kinh tế trong Tổng công ty, Nghiên cứu thị trường và dự đoán về tình hình biến động của thị trường. Tham mưu, định hướng chiến lược tiêu thị sản phẩm C.4. Các phòng kinh doanh: Gồm 4 phòng đều có chức năng chung là hoạt đông kinh doanh theo khi vuejc của mình + Phòng kinh doanh số 1 : Trách nhiệm nghiên cứu thị trường, tìm kiếm bạn hàng và thực hiện hoạt động xuất khẩu ở khi vực Châu Á Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Phòng kinh doanh số 2 : Trách nhiệm nghiên cứu thị trường, tìm kiếm bạn hàng và thực hiện hoạt động xuất khẩu ở khi vực Đông Âu + Phòng kinh doanh số 3 : Trách nhiệm nghiên cứu thị trường, tìm kiếm bạn hàng và thực hiện hoạt động xuất khẩu ở khi vực Châu Âu, và một số nước khác + Phòng kinh doanh số 4 : Có trách nhiệm nghiên cứu thị trường và tìm kiếm nhà nhập khẩu, tiến hành ký kết các hợp đồng nhập khẩu và nhập khẩu ủy thác…phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước C.5. Các phân xƣởng sản xuất Nhiệm vụ sản xuất, gia công các sản phẩm bao bì, chế biến nông sản và đóng đồ hộp phục vụ cho tiêu dùng trong nước đặc biệt là xuất khẩu.Mỗi phân xưởng đứng đầu là các quản đóc chịu trách nhiệm và báo cáo trực tiếp với Phó giám đốc 1 về tình hình hoạt động sản xuất của mình C.6. Các phòng ban khác Phòng hành chính, phòng kế toán.. có nghĩa vụ hoạt động góp phần vào việc thực hiện mục tiêu chung mà ban giám đốc đã đề ra - Phòng kế toán: Chức năng tham mưu, cung cấp kịp thời chính xác tình hình về tình hình sản xuất giúp cho ban lãnh đạo của công ty trong lĩnh vực quản lý tại chính - kế toán, đánh giá sử dụng tài sản, tiền vốn theo quy chế quản lý tài chính của Nhà nước đưa ra quyết định đúng và thích hợp nhất. - Phòng tổ chức hành chính: Bao gồm nhiều bộ phận tổng hợp như: hành chính, tổ chức, bảo vệ,… có nhiệm vụ tổ chức con dấu của công ty, quản lý toàn bộ hồ sơ nhân sự, bố trí sắp xếp tuyển chọn công nhân viên, tham mưu cho lãnh đạo về công tác quản lý đào tạo cán bộ, xem xét khen thưởng, kỷ luật với các cá nhân tập thể trong công ty. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 D. Các chi nhánh, đơn vị trực thuộc Hiện nay, công ty trụ sở chính ở 389 Trương Định- Hà Nội, có 4 đơn vị thành viên số 1, Bến Bính Hải Phòng, và xã Tam Phiên, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Nhìn chung, các đơn vị này có nhiệm vụ là cung cấp vận chuyển, bảo quản hàng hóa xuất nhập khẩu, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt nhất là trong việc xuất khẩu. Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại và dịch vụ Tân Mai. Giám đốc : Ông Nguyễn Hữu Cường Địa chỉ : 389 Trương Định, Hà nội Điện thoại : (04) 3 6621405; 3 6622446 Fax : (04) 3 6621456 Emai : tam389@hn.vnn.vn - Lĩnh vực sản xuất chủ yếu là : các sản phẩm rau quả chế biến đóng hộp : dưa chuột bao tử dầm dấm đóng lọ, cà chua dầm dấm đóng lọ, ngô ngọt đóng hộp, đậu hạt đóng hộp, vải hộp nước đường, nám mỡ đóng hộp... - Ngoài ra còn kinh doanh các dịch vụ : cho thuê bến bãi, văn phòng, nhà xưởng, kho tàng. Công ty TNHH bao bì và xuất nhập khẩu Giám đốc : Ông Nguyễn Mạnh Hùng Địa chỉ : 389 Trương Định, Hà nội Điện thoại : (04) 3 6621216 Fax : (04) 3 6622536 Email : packaging@vnn.vn Nhiệm vụ chính là: - Chuyên thiết kế, tạo mẫu và in nhãn mác theo yêu cầu của khách hàng trên bề mặt sắt lá tráng thiếc. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Cắt, cuốn, lốc, hàn thân hộp trên máy cao tần và sản xuất các loại hộp bằng sắt lá tráng thiếc như hộp chè, hộp đựng bánh kẹo, hộp sơn đủ các kích thước theo yêu cầu của khách hàng. Công ty Cổ phần Việt Xô Giám đốc : Ông Lê Đình Thám Địa chỉ : Số 1 Bến Bính, TP Hải phòng Điện thoại : (031) 3 842448 Fax : (031) 3 842246 - Lĩnh vực hoạt động sản xuất chủ yếu là : các sản phẩm rau quả chế biến đóng hộp : dưa chuột bao tử dầm dấm đóng lọ, đậu hạt đóng hộp, vải hộp nước đường, agar-agar... - Kinh doanh dịch vụ: cho thuê bến bãi, văn phòng, nhà xưởng, kho tàng. Nhà máy sản xuất rau quả Tam Dƣơng Giám đốc : Ông Hoàng Văn Tuệ Địa chỉ : Xã Duy Phiên, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc Điện thoại : (0211) 3 833412 Fax : (0211) 3 833306 - Lĩnh vực hoạt động sản xuất chủ yếu: các sản phẩm rau quả chế biến đóng hộp :dưa chuột bao tử dầm dấm đóng lọ, cà chua dầm dấm đóng lọ, dứa đóng hộp, vải hộp nước đường. . và cho thuê bến bãi, văn phòng, nhà xưởng, kho tàng. 1.1.4. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty Là công ty hạch toán độc lập nên công ty luôn quan tâm tới quy trình hoạt động của công ty : Từ khâu nhập nguyên liệu, thu gom, bảo quản, chế biến hàng xuất khẩu cho đến việc tìm kiếm thị trường và ký kết hợp đồng XNK hàng hóa. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của công ty là: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Xuất khẩu trực tiếp: + Các loại rau quả tươi: Cam, chuối, dưa hấu, nhãn, vải… + Các loại rau tươi: Bắp cải, súp lơ, dưa chuột, cà rốt… + Các loại quả khô đã qua chế biến: Long nhãn, hạt sen… + Gia vị: ớt, tỏi, nghệ, cà fe… + Sản phẩm đóng hộp: dứa, dưa chuột bao tử,, - Nhập khẩu trực tiếp các loại rau hoa quả, giống rau hoa quả, để tạo ra giống mới có chất lượng tốt phù hợp với điều kiện khí hậu của Việt Nam, nhập các máy móc, vật tư, dây chuyền sản xuất, thiết bị phương tiện vận tải, nhằm cải tiến việc sản xuất nhà máy, nhập các đồ tiêu dùng đắt tiền như ô tô, tủ lạnh, điều hóa,,, đã được nhà nước cấp giấy phép nhập khẩu… 1.1.5. .Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 1.1.5.1 Tình hình tài chính Bảng 1: Các chỉ tiêu tài chính của công ty năm 2007-2009 (Đơn vị : tỷ USD) So sánh 2008/2007 Chỉ tiêu 2007 2008 2009 Tổng doanh thu 127,706 110,447 Tổng chi phí 121,012 Lợi nhuận trước thuế 6,049 2009/2008 Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ 91,419 -16,614 -13,08 -19,028 -17,23 104,346 84,871 -16,666 -13,77 -19,475 -18,66 6,512 6,548 0,052 0,86% 0,047 0.72 Nguồn: Công ty Cổ phần XNK rau quả I Trong những năm gần đây, hoạt động kinh doanh của công ty đã có dấu hiệu tăng trưởng. Tuy nhiên do ảnh hưởng của nhiều yếu tố chủ quan và khách quan đã tác động không nhỏ tới kết quả hoạt động của công ty.Qua số liệu ở Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bảng trên ta nhận một điều rằng, kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần XNK rau quả I từ năm 2007 tới năm 2009 có xu hướng giảm. - Về tổng doanh thu, năm 2008 so với năm 2007 giảm 16,614 tỷ đồng tương đương với giảm 13,08%, Năm 2009 giảm 19,028 tỷ đồng, chỉ bằng 82,77% so với năm 2009. Sở dĩ có sự giảm sút này là vì: - Giá cả các mặt hàng nông sản và rau quả trong nước thường xuyên biến động theo chiều hướng ngày một tăng, bên cạnh đó là giá các nguyên nhiên vật liệu thiết yếu phục vụ cho sản xuất tăng quá mạnh đặc biệt là giá xăng dầu tăng lên quá cao dẫn tới giá cước vận chuyển trong và ngoài nước đều tăng cao đến chóng mặt làm cho sức cạnh tranh của hàng xuất khẩu nói chung và rau quả chế biến nói riêng gặp rất nhiều khó khăn. - Khủng hoảng tài chính diễn ra ở nhiều nước trên thế giới dẫn đến khủng hoảng kinh tế ở nhiều nước và có khả năng lan rộng toàn cầu làm cho sức mua giảm, giá cả các mặt hàng xuất khẩu không tăng tương xứng với sức tăng của các loại nguyên liệu đầu vào, kim ngạch xuất khẩu những tháng cuối năm giảm sút đáng kể - Mặc dù, tổng doanh thu có chiều hướng giảm, và công ty có những biện pháp cắt giảm chi phí sản xuất nên lợi nhuận sau thuế từ năm 2007 đến 2009 tăng đều đặn ( năm 2007: 6,049 tỷ USD, năm 2009: 6,548 tỷ USD) 1.1.5.2 Kim ngạch xuất nhập khẩu Bảng 2:Kim ngạch xuất nhập khẩu của công ty năm 2006-2009 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Giá trị (nghìnUSD ) Tỷ trọng (%) Giá trị (nghìn USD Tỷ trọng(%) Tổng kim ngạch XNK 6.311 100 5.633 100 4.525 100 Kim ngạch NK 369 5.85 631 11.2 562 12.42 Kim ngạch XK 5.942 94.15 5.001 88.8 3.963 87.58 Chỉ tiêu Giá trị Tỷ trọng (nghìn USD (%) Nguồn : Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần XNK rau quả I Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Biểu đồ 1: Cơ cấu KNXNK của công ty năm 2007-2009 Tỷ trọng(%) 100 50 94.15 88.8 87.58 0 5.85 2007 11.2 2008 12.42 2009 Kim ngạch NK Kim ngach XK Năm Theo báo cáo hàng năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của công ty trong 3 năm từ năm 2007 đến 2009 có chiều hướng giảm đi, giá trị xuất khẩu thường gấp cao hơn giá trị nhập khẩu khoảng 8 lần, tuy nhiên thì tình hình xuất siêu này đã giảm đi qua các năm. Cụ thể, năm 2007 kim ngạch xuất khẩu chiếm 94,15% trong tỷ trọng kim ngạch xuất nhập khẩu,đến năm 2008 là 88.8%, và 87.58% trong năm 2009. Để giải thích cho sự thăng trầm về tình hình xuất nhập khẩu của công ty trong những năm qua, chúng ta có thể tìm hiểu chi tiết về hoạt động kinh doanh xuất khẩu của công ty trong từng giai đoạn: - Giai đoạn 2007- 2008: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu có sự giảm sút nhanh chóng từ 6.311 nghìn USD năm 2007 giảm đi 678 nghìn USD, còn lại 5.633 nghìn USD năm 2008 tương ứng với tốc độ giảm là 10.74%.Kim ngạch xuất khẩu giảm từ 941 nghìn USD, nhưng kim ngạch nhập khẩu lại tăng lên 262 nghìn USD.Có rất nhiều nguyên nhân giải thích cho sự thay đổi trong kim ngach XNK như: + Sức cạnh tranh của mặt hàng rau quả của Việt Nam nói chung và của cong ty nói riêng còn yếu, gặp nhiều khó khăn + Dù giá xăng dầu có tăng nhưng giá bán của mặt hàng rau quả trên thị trường thế giới không tăng tương xứng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Khủng hoảng tài chính toàn cầu diễn ra ảnh hưởng xấu tới tình hình kinh tế của các nước,hoạt động xuất nhập khẩu nói chung và rau quả nói riêng có chiều hướng ngừng lại,hay giảm sút đáng kể - Giai đoạn 2008 - 2009 : Do hậu quả của khủng hoảng tài chính thế giới kéo dài, đồng tiền mất giá trầm trọng, sức mua của người tiêu dùng giảm nhiều dẫn đến hoạt động kinh tế của các nước, các công ty xuất nhập khẩu có phần trì hoãn so với trước.Tổng kim ngạch XNK của công ty tiếp tục giảm từ 5633 nghìn USD năm 2008 xuống còn 4525 nghìn USD năm 2009, đã giảm 1.108 nghìn USD. 1.2 Một số yếu tố ảnh hƣởng tới hoạt động mở rộng thị trƣờng xuất khẩu rau quả của công ty. 1.2.1.Yếu tố chủ quan 1.2.1.1 Nguồn nhân lực của công ty - Nguồn nhân lực Hiện tại công ty có trên 600 cán bộ công nhân viên trong đó 45% cán bộ có trình độ đại học, đội ngũ này có hiểu biết, đào tạo bài bản qua trường lớp, được chọn lựa kỹ lưỡng , đảm bảo sản xuất hàng nông sản, có kiến thức về thị trường, kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu, năng động, đáp ứng được yêu cầu mở rộng thị trường xuất khẩu của công ty, đưa hoạt động sản xuất của công ty ngày càng đi lên, đem lại hiệu quả khá cao. Công ty chủ trương tăng số lao động trực tiếp theo nhu cầu của sản xuất kinh doanh và điều chỉnh lực lượng gians tiếp cho phù hợp với cơ cấu tổ chức của công ty theo hướng bộ máy gon nhẹ, hiệu quả. Từ đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty sẽ được tiến hành tốt hơn, trong đó có hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu. - Nguồn lực tài chính Trong thời gian hoạt động vừa qua, với sự lãnh đạo tài tình của ban giám đốc cùng với cố gắng của toàn bộ công nhân viên, đặc biệt kể từ khi Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 công ty được cổ phần hóa thành công năm 2005, nguồn lực tài chính của công ty ngày càng lớn mạnh. Tính đến thời điểm hiện tại, vốn điều lệ của công ty đã vào khoảng 90 tỷ đồng và có thể cao hơn nữa trong thời gian sắp tới. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi để phát triển hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu, Vì khi tiềm lực tài chính có mạnh thì mới có thể mua sắm được những thiết bị kỹ thuật công nghệ hiện đại¸tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, tăng sức mạnh bên trong lien doanh liên kết..tăng khả năng cạnh tranh, chiếm lĩnh được thị phần ngày càng lớn. - Cơ sở vật chất kĩ thuật Đặc thù sản phẩm của công ty là rau quả, mang tính mùa vụ cao, nên việc thu hoạch và sau thu hoạch được quan tâm hàng đầu. Do đó công ty đã áp dụng khoa học kỹ thuật, các trang thiết bị hiện đại như là hệ thống làm lạnh, máy sấy khô thùng lạnh vận chuyên đến dây chuyền đóng hộp, hệ thống kho bảo quản chuyên dụng và đồng bộ, cơ sở vật chất được cải thiện theo chiều hướng ngày càng tăng, nâng cao năng suất lao động, đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đi lên và để phục vụ cho việc thực hiên mục tiêu mở rộng thị trường xuất khẩu của mình. 1.2.1.2. Khả năng cạnh tranh của công ty được thể hiện thông qua: Các yếu tố thuộc về sản phẩm: giá cả, mẫu mã, chất lượng sản phẩm - Chất lượng sản phẩm: là các thuộc tính có giá trị của sản phẩm mà nhờ đó sản phẩm của công ty được ưa thích, đắt giá và ngược lại. Chất lượng là một trong những vấn đề cốt lõi để xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường thế giới, đồng thời nó cũng là khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng của doanh nghiệp - Nhãn hiệu sản phẩm: nó chính là tín hiệu để phân biệt sản phẩm của doanh nghiệp với các sản phẩm cùng loại hay sản phẩm thay thế của các đối thủ cạnh tranh. Nó được dùng để nâng cao uy tín và quảng cáo cho sản phẩm của doanh nghiệp. Cùng với chất lượng sản phẩm nó cũng góp phần xây dựng nên thương hiệu của doanh nghiệp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
- Xem thêm -