Tài liệu Giải pháp marketing phát triển thị trường sản phẩm tinh dầu thơm của công ty tnhh winmark việt nam trên thị trường hà nội

  • Số trang: 80 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 170 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Khoa Marketing Thương mại Khóa luận tốt nghiệp TÓM LƢỢC Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường hiện nay, các doanh nghiệp trong nước có nhiều cơ hội hơn trong việc mở rộng thị trường, thu hút vốn đầu tư… Bên cạnh đó họ cũng vấp phải sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước khi Chính Phủ thực hiện các chính sách giảm rào cản thuế quan và mở cửa thị trường cho các doanh nghiệp ngoại. Chính vì thế muốn đứng vững trên thị trường và bảo vệ thị phần đã có, mỗi doanh nghiệp cần thực hiện những biện pháp nhằm phát triển thị trường đối với từng dòng sản phẩm của mình để phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng và giữ vững thị phần. Trong suốt hơn 6 năm xây dựng và phát triển công ty TNHH Winmark Việt Nam đã từng bước thích nghi và nắm bắt thực trạng kinh doanh trong nền kinh tế thị trường từ đó đưa ra những quyết sách hợp lý cho hoạt động phát triển thị trường trong dài hạn của công ty. Thị trường mục tiêu của công ty là thành phố Hà Nội, tuy vậy công ty vẫn chưa thể tận dụng hết tiềm năng của thị trường. Bên cạnh đó các hoạt động marketing của công ty chưa được chú trọng và đầu tư đúng mức nên hiệu quả đạt được là chưa cao. Các đối thủ cạnh tranh xuất hiện ngày càng nhiều cũng gây ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Đứng trước thực tế ấy công ty cần phải đưa ra các giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường cho các sản phẩm của mình trong đó có sản phẩm tinh dầu thơm. Để tìm hiểu kỹ hơn về chiến lược quan trọng này, em đã nghiên cứu và thực hiện đề tài: “Giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường sản phẩm tinh dầu thơm của công ty TNHH Winmark Việt Nam trên thị trường Hà Nội”. GVHD: TS. Cao Tuấn Khanh SVTH: Trần Văn Đại Khoa Marketing Thương mại Khóa luận tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN Được sự phân công của Khoa marketing thương mại Trường Đại học Thương Mại và sự đồng ý của Thầy giáo hướng dẫn TS. Cao Tuấn Khanh tôi đã thực hiện đề tài “Giải pháp marketing phát triển thị trƣờng sản phẩm tinh dầu thơm của công ty TNHH Winmark Việt Nam trên thị trƣờng Hà Nội”. Để hoàn thành khóa luận này tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo đã tận tình hướng dẫn, giảng dạy trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và rèn luyện tại trường Đại học Thương Mại. Xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Thương Mại cùng các thầy cô trong khoa Marketing Thương Mại đã tạo điều kiện để tôi học tập và hoành thành tốt khóa học của mình. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS. Cao Tuấn Khanh đã tận tình, chu đáo dành nhiều thời gian và tâm huyết hướng dẫn tôi hoàn thành khóa luận tốt nghiệp. Đồng thời tôi cũng xin cám ơn các anh chị và ban lãnh đạo công ty TNHH Winmark Việt Nam đã tạo điều kiện cho tôi trong quá trình thực tập tại công ty. Mặc dù đã có nhiều cố gắng để hoàn thiện đề tài một cách hoàn chỉnh nhất song do buổi đầu mới làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, tiếp cận với thực tế kinh doanh cũng như hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm nên không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định mà bản thân chưa thấy được. Tôi rất mong nhận được những góp ý quý báu của thầy cô giáo và các bạn để khóa luận hoàn chỉnh hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2014 Sinh Viên TRẦN VĂN ĐẠI GVHD: TS. Cao Tuấn Khanh SVTH: Trần Văn Đại Khoa Marketing Thương mại Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC TÓM LƢỢC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CHƢƠNG I: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG SẢN PHẨM TINH DẦU THƠM CỦA CÔNG TY TNHH WINMARK VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƢỜNG HÀ NỘI .......................... 1 1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài ........................................................................ 1 1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài ............................................................ 2 1.3 Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu của những công trình năm trƣớc ............................................................................................................................... 2 1.4 Các mục tiêu nghiên cứu .................................................................................... 3 1.5 Phạm vi nghiên cứu............................................................................................. 4 1.6 Phƣơng pháp nghiên cứu ................................................................................... 4 1.6.1 Phương pháp luận .............................................................................................. 4 1.6.2 Phương pháp cụ thể ........................................................................................... 4 1.6.2.1 Phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu thứ cấp .......................................... 4 1.6.2.2 Phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu sơ cấp ............................................ 5 1.7 Kết cấu khóa luận tốt nghiệp ............................................................................. 6 CHƢƠNG II: TÓM LƢỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG CỦA CÔNG TY KINH DOANH .............................................................................................................. 7 2.1 2.1.1 Một số khái niệm cơ bản về thị trƣờng và phát triển thị trƣờng ................... 7 Khái niệm và cấu trúc marketing-mix ............................................................... 7 2.1.1.1 Khái niệm marketing-mix.................................................................................. 7 2.1.1.2 Cấu trúc marketing-mix ..................................................................................... 7 2.1.2 Khái niệm và cấu trúc thị trường ....................................................................... 8 GVHD: TS. Cao Tuấn Khanh SVTH: Trần Văn Đại Khóa luận tốt nghiệp Khoa Marketing Thương mại 2.1.2.1 Khái niệm thị trường ......................................................................................... 8 2.1.2.2 Cấu trúc thị trường............................................................................................. 9 2.1.3 Khái niệm và vai trò phát triển thị trường của công ty kinh doanh................... 9 2.1.3.1 Khái niệm phát triển thị trường ......................................................................... 9 2.1.3.2 Vai trò của phát triển thị trường của công ty kinh doanh ................................ 10 2.2 Một số lý thuyết về phát triển thị trƣờng ....................................................... 10 2.2.1 Lý thuyết phát triển thị trường theo chiều rộng và chiều sâu .......................... 10 2.2.2 Lý thuyết phát triển thị trường theo mô hình Ansoff ...................................... 11 2.3 Phân định nội dung cơ bản về giải pháp marketing nhằm phát triển thị trƣờng sản phẩm của công ty .................................................................................... 13 2.3.1 Nhận diện thị trường hiện tại của công ty ....................................................... 13 2.3.2 Xác lập mục tiêu và hướng phát triển thị trường của công ty ......................... 13 2.3.2.1 Xác lập mục tiêu .............................................................................................. 13 2.3.2.2 Hướng phát triển thị trường ............................................................................. 14 2.3.3 Xác lập giải pháp marketing- mix nhằm phát triển thị trường của công ty..... 14 2.3.3.1 Giải pháp về sản phẩm..................................................................................... 14 2.3.3.2 Giải pháp về giá ............................................................................................... 15 2.3.3.3 Giải pháp về phân phối .................................................................................... 17 2.3.3.4 Giải pháp về xúc tiến ....................................................................................... 18 CHƢƠNG III: PHÂN TÍCH CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG SẢN PHẨM TINH DẦU THƠM CỦA CÔNG TY TNHH WINMARK VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƢỜNG HÀ NỘI ................................................................................. 20 3.1 3.1.1 Đánh giá tổng quan tình hình của công ty TNHH Winmark Việt Nam ...... 20 Giới thiệu khái quát về công ty TNHH Winmark Việt Nam .......................... 20 3.1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển công ty ......................................................... 20 3.1.1.2 Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh và sản phẩm chính của công ty ................. 21 3.1.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự của công ty .............................................. 22 3.1.2 Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh của công ty TNHH Winmark Việt Nam ....................................................................................................................... 23 GVHD: TS. Cao Tuấn Khanh SVTH: Trần Văn Đại Khóa luận tốt nghiệp 3.2 Khoa Marketing Thương mại Các nhân tố ảnh hƣởng đến giải pháp marketing nhằm phát triển thị trƣờng sản phẩm tinh dầu thơm của công ty TNHH Winmark Việt Nam trên thị trƣờng Hà Nội .............................................................................................................. 24 3.2.1 Môi trường bên ngoài ...................................................................................... 24 3.2.1.1 Môi trường vĩ mô ............................................................................................. 24 3.2.1.1.1 Kinh tế dân cư .............................................................................................. 24 3.2.1.1.2 Chính trị pháp luật ........................................................................................ 25 3.2.1.1.3 Văn hóa-xã hội ............................................................................................. 25 3.2.1.1.4 Tự nhiên-công nghệ ..................................................................................... 25 3.2.1.2 Môi trường ngành ............................................................................................ 25 3.2.1.2.1 Đối thủ cạnh tranh ........................................................................................ 25 3.2.1.2.2 Nhà cung ứng ............................................................................................... 26 3.2.2 Môi trường bên trong....................................................................................... 27 3.2.2.1 Cơ sở vật chất kỹ thuật công nghệ................................................................... 27 3.2.2.2 Nguồn lực tài chính ......................................................................................... 27 3.2.2.3 Nguồn nhân lực ............................................................................................... 27 3.3 Kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp và sơ cấp về giải pháp marketing nhằm phát triển thị trƣờng sản phẩm tinh dầu thơm của công ty TNHH Winmark Việt Nam trên thị trƣờng Hà Nội ....................................................................................... 27 3.3.1 Thực trạng về thị trường tiêu thụ sản phẩm tinh dầu thơm của công ty TNHH Winmark Việt Nam ....................................................................................................... 27 3.3.2 Thực trạng xác lập mục tiêu và hướng phát triển thị trường của công ty ....... 29 3.3.3 Thực trạng các giải pháp marketing phát triển thị trường sản phẩm tinh dầu thơm của công ty TNHH Winmark Việt Nam trên thị trường Hà Nội ......................... 31 3.3.3.1 Thực trạng về sản phẩm................................................................................... 31 3.3.3.2 Thực trạng về giá ............................................................................................. 33 3.3.3.3 Thực trạng về phân phối .................................................................................. 35 3.3.3.4 Thực trạng về xúc tiến thương mại.................................................................. 37 CHƢƠNG IV: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG SẢN PHẨM TINH DẦU THƠM CỦA CÔNG TY TNHH WINMARK VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƢỜNG HÀ NỘI ..... 39 GVHD: TS. Cao Tuấn Khanh SVTH: Trần Văn Đại Khóa luận tốt nghiệp 4.1 Khoa Marketing Thương mại Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu ..................................................... 39 4.1.1 Thành công đã đạt được .................................................................................. 39 4.1.2 Hạn chế còn tồn tại .......................................................................................... 39 4.1.3 Nguyên nhân hạn chế ...................................................................................... 41 4.1.3.1 Nguyên nhân khách quan ................................................................................ 41 4.1.3.2 Nguyên nhân chủ quan .................................................................................... 41 4.2 Dự báo triển vọng và quan điểm thực hiện giải pháp marketing nhằm phát triển thị trƣờng sản phẩm tinh dầu thơm của công ty TNHH Winmark Việt Nam trên thị trƣờng Hà Nội ................................................................................................ 42 4.2.1 Dự báo triển vọng môi trường và thị trường tinh dầu thơm ............................ 42 4.2.2 Quan điểm đề xuất giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường sản phẩm tinh dầu của công ty TNHH Winmark Việt Nam trên thị trường Hà Nội .................... 43 4.3 Các đề xuất và kiến nghị với giải pháp marketing nhằm phát triển thị trƣờng sản phẩm tinh dầu thơm của công ty TNHH Winmark Việt Nam trên thị trƣờng Hà Nội .............................................................................................................. 44 4.3.1 Đề xuất về hoạt động nghiên cứu thị trường và nhu cầu khách hàng ............. 44 4.3.2 Đề xuất các giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường sản phẩm tinh dầu thơm của công ty TNHH Winmark Việt Nam .............................................................. 46 4.3.2.1 Đề xuất giải marketing nhằm phát triển thị trường thích ứng với mục đích sử dụng chăm sóc không gian, tạo mùi hương .................................................................. 46 4.3.2.2 Đề xuất giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường thích ứng với mục đích sử dụng khử mùi thức ăn, đồ uống… .................................................................... 49 4.3.2.3 Đề xuất giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường thích ứng với mục đích sử dụng khử mùi phòng vệ sinh ............................................................................ 50 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC GVHD: TS. Cao Tuấn Khanh SVTH: Trần Văn Đại Khoa Marketing Thương mại Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Trang Tên bảng Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Winmark Việt Nam Tỷ trọng và số lượng khách hàng theo lĩnh vực kinh doanh năm 2013 Doanh thu sản phẩm tinh dầu các quận Từ Liêm, Long Biên, Hà Đông Doanh thu sản phẩm tinh dầu và tỷ trọng doanh thu sản phẩm tinh dầu giai đoạn 2011-2013 23 28 29 30 Doanh thu theo sản phẩm và tỷ trọng doanh thu theo sản Bảng 3.6 phẩm của công ty TNHH Winmark Việt Nam giai đoạn 2011- 31 2013 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Bảng 3.11 Bảng 3.12 Bảng 4.1 Danh mục sản phẩm tinh dầu thơm của công ty TNHH Winmark Việt Nam Khung giá sản phẩm tinh dầu thơm của công ty TNHH Winmark Việt Nam Doanh thu theo khu vực địa lý qua các năm từ 2011-2013 Bảng ngân sách công cụ xúc tiến của công ty TNHH Winmar Việt Nam Bảng phân đoạn thị trường theo mục đích sử dụng và theo lĩnh vực kinh doanh GVHD: TS. Cao Tuấn Khanh 32 34 36 37 45 SVTH: Trần Văn Đại Khoa Marketing Thương mại Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Trang Tên sơ đồ, hình vẽ STT Hình 2.1 Mô hình marketing-mix 8 Hình 2.2 Mô hình Ansoff 11 Hình 2.3 Mô hình kênh phân phối dành cho hàng tiêu dùng 17 Hình 3.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty 22 Hình 3.9 Sơ đồ kênh phân phối của công ty TNHH Winmark Việt Nam 35 Hình 3.10 Sơ đồ cơ cấu tổ chức lực lượng bán của công ty TNHH Winmark Việt nam 35 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ đầy đủ Từ viết tắt 1 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 2 TS Tiến sĩ 3 SV Sinh viên 4 GVHD Giảng viên hướng dẫn 5 VN Việt Nam GVHD: TS. Cao Tuấn Khanh SVTH: Trần Văn Đại Khoa Marketing Thương mại Khóa luận tốt nghiệp CHƢƠNG I: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG SẢN PHẨM TINH DẦU THƠM CỦA CÔNG TY TNHH WINMARK VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƢỜNG HÀ NỘI 1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường các hoạt động sản xuất kinh doanh luôn diễn ra với sự cạnh tranh gay gắt. Đặc biệt là khi Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới- WTO cùng với đó là sự xuất hiện của các công ty có vốn đầu tư nước ngoài càng làm cho cạnh tranh giữa các công ty trở nên khốc liệt hơn. Các công ty muốn tốn tại và phát triển bện cạnh việc duy trì bảo vệ thị trường hiện có còn phải không ngừng nỗ lực để phát triển thị trường cho các sản phẩm của mình. Chỉ có như vậy công ty mới có thể gia tăng doanh số bán, lợi nhuận cũng như gia tăng uy tín và vị thế của công ty trên thị trường. Ngành hóa mỹ phẩm cũng không thoát khỏi vòng xoay cạnh trạnh đó. Theo các chuyện gia kinh tế thị trường hóa mỹ phẩm VN hiện đang được đánh giá có rất nhiều tiềm năng, nhu cầu lớn với doanh thu ước tính bình quân giai đoạn 2009 - 2013 là gần 130 - 150 triệu USD/năm, tốc độ doanh số bán ra tăng bình quân hơn 30%. Theo đó, VN có khá nhiều ưu thế để phát triển ngành này. Tuy có tiềm năng và ưu thế phát triển rất lớn xong tính tới thời điểm tháng 12/2013 tới hơn 90% thị phần ngành hóa mỹ phẩm đều nằm trong tay các thương hiệu nước ngoài như Unilever hay P&G ... Theo Hội Hóa mỹ phẩm TPHCM, cả nước hiện có khoảng 430 công ty, cơ sở đang hoạt động trong ngành hóa mỹ phẩm. Nhưng trên thị trường, các thương hiệu của VN tính được chưa đầy ngón tay như Thorakao, Lana, Mỹ Hảo, Lan Hảo, Đông Á… Có thể thấy rằng sức ép cạnh trạnh lên các công ty hóa mỹ phẩm trong nước là vô cùng lớn. Ra đời từ ngày 03/10/2007, trong hơn 6 năm tồn tại và phát triển Winmark đã từng bước mở rộng quy mô hoạt động nâng cao doanh thu và lợi nhuận. Với quy mô không lơn công ty hiện chỉ tập trung vào thị trường Hà Nội. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng không ngừng nghiên cứu tìm tòi và cho ra đời các dòng sản phẩm với chất lượng tốt phù hợp với nhu cầu của tập khách hàng mục tiêu như nước rửa chén: Rell, nước thơm lau sàn Rell, nước tẩy toilet Rell, nước rửa tay Rell … Ra đời vào năm 2011 sản phẩm tinh dầu thơm là sản phẩm hoàn toàn mới mẻ đối với công ty nhưng lại rất phù hợp với nhu cầu sẵn có của khách hàng nên có tiềm năng rất lớn. Mặc dù vậy công ty lại chưa có sự chú trọng và đầu tư đúng mức cho các GVHD: TS. Cao Tuấn Khanh 1 SVTH: Trần Văn Đại Khoa Marketing Thương mại Khóa luận tốt nghiệp hoạt động marketing nhằm phát triển thị trường cho sản phẩm này nên thị trường của nó còn rất nhỏ chưa tương xứng với tiềm năng của nó. Với sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành hóa mỹ phẩm như đã đề cập ở trên, cùng với đó là tầm quan trọng của việc phát triển thị trường có thể thấy được tính cấp thiết của việc nghiên cứu các “giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường sản phẩm tinh dầu thơm của công ty TNHH Winmark Việt Nam trên thị trường Hà Nội” 1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài Trong khóa luận này em sẽ tiên hành nghiên cứu đề tài: “Giải pháp marketing nhằm phát triển thị trƣờng sản phẩm tinh dầu thơm của công ty TNHH Winmark Việt Nam trên thị trƣờng Hà Nội”. Trong đó các vấn đề chính cần giải quyết bao gồm: - Khách hàng mục tiêu của công ty TNHH Winmark Việt Nam là những đối tượng nào? - Thực trạng các giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường sản phẩm tinh dầu thơm của công ty là như thế nào? - Những thành công và hạn chế còn tồn tại của công ty trong việc phát triển thị trường sản phẩm tinh dầu thơm là gì? - Đề xuất các giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường sản phẩm tinh dầu thơm của công ty thị trường Hà Nội? 1.3 Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu của những công trình năm trƣớc Trong quá trình tìm hiểu em nhận thấy rằng đã có rất nhiều những lý luận về phát triển thị trường nói chung cũng như phát triển thị trường cho sản phẩm, công ty hay lĩnh vực nói riêng trong các sách giáo trình, sách tham khảo hay luận văn chuyên đề tốt nghiệp. Đề tài “Giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường” cũng được sinh viên đại học Thương Mại nghiên cứu khá nhiều trong những năm gần đây cụ thể là các đề tài sau: “Giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường sản phẩm ván sàn nhựa của công ty CP đầu tư xây dựng quốc tế Á Đông trên địa bàn Hà Nội” của tác giả Nguyễn Thị Giang viết năm 2013 “Giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường bao bì carton của công ty cổ phần in và bao bì Goldsun trên địa bàn Miền Bắc” của tác giả Trịnh Thị Vân viết năm 2012 GVHD: TS. Cao Tuấn Khanh 2 SVTH: Trần Văn Đại Khoa Marketing Thương mại Khóa luận tốt nghiệp “Giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường sản phẩm may mặc của công ty cổ phần nhuộm Hà Nội trên địa bàn Hà Nội” của tác giả Nguyễn Thị Kim Thu viết năm 2011 “Giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường sản phẩm cho công ty cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà” của tác giả Lê Thị Phương Thảo viết năm 2010 Có thể thấy rằng nhiều luận văn chuyên đề tốt nghiệp đã hướng tới nghiên cứu phát triển thị trường cho các công ty sản xuất kinh doanh hàng hóa như công ty cổ phần nhuộm Hà Nội, công ty cổ phần in và bao bì Goldsun ... Cũng có những luận văn nghiên cứu phát triển thị trường cho cả một công ty hay chỉ cho một dòng sản phẩm. Trong số các đ chuyên đề viết tại công ty TNHH Winmark Việt Nam cũng có các đề tài nghiên cứu về marketing như phát triển hoạt động xúc tiến thương mại hay giải pháp marketing nhằm nâng cao sức cạnh tranh. Đề tài về phát triển thị trường thị trường cũng được đề cập tới trong luận văn “Giải pháp marketing phát triển thị trường sản phẩm chất tẩy rửa của công ty TNHH Winmark Việt Nam trên địa bàn Miền Bắc” tuy nhiên đề tài này lại chỉ đề cập tới giải pháp marketing cho cả một dòng sản phẩm và tại thị trường miền Bắc. Các công trình trên đã có cách tiếp cận khác nhau và áp dụng cho loại hình công ty, sản phẩm đặc thù khác nhau hay các thị trường khác nhau. Tuy nhiên đối với mỗi công ty, loại hình kinh doanh, quy mô công ty, cơ cấu tổ chức quản lý khác nhau, đặc biệt là đặc thù sản phẩm kinh doanh, thị trường là khác nhau, do đó không thể áp dụng giải pháp của công ty này vào công ty khác, giải pháp cho sản phầm này vào sản phẩm khác. Như vậy đề tài nghiên cứu phát triển thị trường cho một sản phẩm cụ thể như sản phẩm tinh dầu thơm của công ty TNHH Winmark Việt Nam là chưa có. Do đó quan điểm tiếp cận và phương pháp nghiên cứu trong khóa luận của em là hoàn toàn độc lập và không có sự trùng lặp với các đề tài khác. 1.4 Các mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường sản phẩm tinh dầu thơm của công ty TNHH Winmark Việt Nam trên thị trường Hà Nội. Mục tiêu cụ thể:  Hệ thống hóa các cơ sở lý luận về thị trường và phát triển thị trường sản phẩm của công ty kinh doanh. GVHD: TS. Cao Tuấn Khanh 3 SVTH: Trần Văn Đại Khoa Marketing Thương mại Khóa luận tốt nghiệp  Phân tích các dữ liệu sơ cấp và thứ cấp và chỉ ra thực trạng thị trường các hoạt động marketing nhằm phát triển thị trường sản phẩm tinh dầu thơm của công ty TNHH Winmark Việt Nam trên thị trường Hà Nội.  Đề xuất giải pháp marketing phù hợp nhằm phát triển thị trường sản phẩm tinh dầu thơm của công ty TNHH Winmark Việt Nam trên thị trường Hà Nội trong thời gian tới. 1.5 Phạm vi nghiên cứu Về mặt không gian địa lý: Đề tài giới hạn nghiên cứu hoạt động của công ty TNHH Winmark Việt Nam tại thị trường Hà Nội bao gồm 12 quận và một số huyện như quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Long Biên, Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm … Về mặt thời gian: với đề tài trên khóa luận tiến hành nghiên cứu tình hình thực hiện và hoạt động của công ty và sử dụng các dữ liệu trong 3 năm 2011, 2012, 2013. Các đề xuất kiến nghị và giải pháp đưa ra sẽ được áp dụng trong vong 3 năm từ năm 2014 đến năm 2017 Tập khách hàng: đề tài tập trung nghiên cứu các khách hàng tổ chức hay cụ thể hơn nữa là các quán ăn, nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn, quán bar-café, karaoke … và các cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí khác trên địa bàn 12 quận của thành phố Hà nội. 1.6 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.6.1 Phƣơng pháp luận Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử: Phương pháp biện chứng duy vật là phương pháp cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin được sử dụng đối với nhiều môn khoa học. Trong kinh tế chính trị, phương pháp này đòi hỏi: khi xem xét các hiện tượng và quá trình kinh tế phải đặt trong mối liên hệ tác động qua lại lẫn nhau, thường xuyên vận động, phát triển không ngừng, chứ không phải là bất biến. 1.6.2 Phƣơng pháp cụ thể 1.6.2.1 Phƣơng pháp thu thập và phân tích dữ liệu thứ cấp Phƣơng pháp thu thập dữ liệu thứ cấp: Các thông tin dữ liệu thứ cấp của công ty sẽ được thu thập từ hai nguồn là:  Nguồn nội bộ: Bao gồm lịch sử hình thành, các lĩnh vực ngành nghề kinh doanh, danh mục sản phẩm, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, bảng GVHD: TS. Cao Tuấn Khanh 4 SVTH: Trần Văn Đại Khoa Marketing Thương mại Khóa luận tốt nghiệp cân đối kế toán, doanh số theo từng mặt hàng, các báo cáo về hoạt động marketing và kết quả những cuộc nghiên cứu thị trường đã thực hiện… sẽ được thu thập từ phòng tài chính kế toán, phòng kinh doanh và phòng marketing … của công ty.  Nguồn bên ngoài: các tài liệu liên quan tới đề tài nghiên cứu các dữ liệu về môi trường bên ngoài, về đối thủ cạnh tranh… sẽ được thu thập từ các sách giáo trình, các tài liệu nghiên cứu về marketing, các công trình nghiên cứu trước đó, các website, và số liệu từ Tổng cục thống kê … Phƣơng pháp phân tích dữ liệu thứ cấp:  Phương pháp phân tích tổng hợp: Từ các dữ liệu thứ cấp thu thập được ta tiến hành tổng hợp và phân tích qua đó thu được cái nhìn tổng thể về thực trạng giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường cho sản phẩm tinh dầu thơm của công ty TNHH Winmark Việt Nam. Từ việc phân tích các dữ liệu ta sẽ nhận thấy những vấn đề còn tồn đọng trong việc phát triển thị trường sản phẩm tinh dầu thơm của công ty TNHH Winmark Việt nam  Phương pháp phân tích so sánh: Sử dụng kết quả điều tra dữ liệu và thứ cấp tiến hành so sánh các thông số của công ty giữa các năm với nhau từ năm 2011 đến năm 2013. Từ đó nêu và phân tích những thành công và hạn chế trong hoạt động marketing nhằm phát triển thị trường của công ty qua từng năm cũng như chỉ ra được nguyên nhân của những thành công và hạn chế đó. 1.6.2.2 Phƣơng pháp thu thập và phân tích dữ liệu sơ cấp Phƣơng pháp thu thập dữ liệu sơ cấp: Việc thu thập các dữ liệu sơ cấp sẽ được thu thập bằng cách điều tra các khách hàng của công ty trên địa bàn Hà Nội cụ thể như sau: Mẫu điều tra: khách hàng của công ty trên địa bàn Hà Nội (Thu thập 50 phiếu điều tra) Phương pháp điều tra: phỏng vấn cá nhân trực tiếp, phỏng vấn qua điện thoại Công cụ điều tra: Bảng câu hỏi. Kết quả điều tra: Số phiếu phát ra: 50. Số phiếu thu về: 50. Số phiếu hợp lê: 50. Số phiếu không hợp lệ: 0. GVHD: TS. Cao Tuấn Khanh 5 SVTH: Trần Văn Đại Khoa Marketing Thương mại Khóa luận tốt nghiệp Phƣơng pháp phân tích dữ liệu sơ cấp: Phương pháp thống kê: phương pháp sử dụng các kết quả từ phiếu điều tra, phòng vấn ghi chép quan sát được. Phương pháp thông kê cho biết chính xác tỷ lệ phần trăm các ý kiến được hỏi, thứ tự mức độ quan trọng của các vấn đề nghiên cứu. Phương pháp phân tích tổng hợp: Từ các dữ liệu sơ cấp thu thập được ta tiến hành tổng hợp và phân tích qua đó thu được cái nhìn tổng thể về thực trạng thị trường sản phẩm tinh dầu thơm của công ty TNHH Winmark Việt Nam. 1.7 Kết cấu khóa luận tốt nghiệp Luận văn tốt nghiệp bao gồm 4 chương: Chương 1: Tổng quan nghiên cứu giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường sản phẩm tinh dầu thơm của công ty TNHH Winmark Việt Nam trên thị trường Hà Nội Chương 2: Tóm lược một số vấn đề lý luận cơ bản về giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường Chương 3: Phân tích các kết quả nghiên cứu về thực trạng giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường sản phẩm tinh dầu thơm của công ty TNHH Winmark Việt Nam trên thị trường Hà Nội Chương 4: Các kết luận và đề xuất giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường sản phẩm tinh dầu thơm của công ty TNHH Winmark Việt Nam trên thị trường Hà Nội GVHD: TS. Cao Tuấn Khanh 6 SVTH: Trần Văn Đại Khoa Marketing Thương mại Khóa luận tốt nghiệp CHƢƠNG II: TÓM LƢỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG CỦA CÔNG TY KINH DOANH 2.1 Một số khái niệm cơ bản về thị trƣờng và phát triển thị trƣờng 2.1.1 Khái niệm và cấu trúc marketing-mix 2.1.1.1 Khái niệm marketing-mix Marketing mix hay marketing hỗn hợp là 1 khái niệm rất thông dụng trong kinh doanh, marketing- mix là tập hợp các công cụ tiếp thị được công ty sử dụng để đạt được trọng tâm tiếp thị trong thị trường mục tiêu. Thuật ngữ lần lần đầu tiên được sử dụng bởi Neil Borden - chủ tịch của hiệp hội Marketing Hoa Kỳ vào năm 1953. Theo Philip Kotler: “marketing-mix là tập hợp những yếu tố biến động kiểm soát được của marketing mà công ty sử dụng để cố gắng gây được phản ứng mong muốn từ phía thị trường mục tiêu” - Marketing căn bản – Philip Kotler – NXB Lao Động – 2006 2.1.1.2 Cấu trúc marketing-mix Cấu trúc marketing-mix đối với sản phẩm hữu hình bao gồm 4P lần lượt là: Product (sản phẩm), Price (giá cả), Place (phân phối), Promotion (xúc tiến thương mại). Sản phẩm (Product): Sản phẩm là mọi thứ có thể chào bán trên thị trường để chú ý, mua, sử dụng hay tiêu dùng, có thể thỏa mãn được một mong muốn hay nhu cầu. Theo quan điểm của marketing thì sản phẩm bao gồm 3 cấp độ là sản phẩm cốt lõi, sản phẩm hiện hữu, và sản phẩm gia tăng. Giá (Price): Giá bán là biến số duy nhất của marketing-mix đem lại doanh thu cho công ty. Các quyết định về giá luôn gắn liền với kết quả tài chính của công ty. Theo quan điểm của marketing thì giá được coi là dẫn xuất tương hỗ khi cung gặp cầu và được thực hiện, là giá trị tiền tệ của sản phẩm phát sinh trong các tương tác thị trường giữa người bán và người mua. Phân phối (place): Phân phối sản phẩm là một trong 4 yếu tố của marketingmix. Phân phối là một tiến trình mà cung cấp sản phẩm, dịch vụ đến tay người tiêu dùng hoặc người sử dụng cuối cùng thông qua các phối thức phân phối trung gian. Trong marketing-mix phân phối là các quyết định đưa hàng hóa vào kênh phân phối với một hệ thống tổ chức, công nghệ điều hòa, cân đối thực hiện hàng hóa để tiếp cận GVHD: TS. Cao Tuấn Khanh 7 SVTH: Trần Văn Đại Khoa Marketing Thương mại Khóa luận tốt nghiệp và khai thác hợp lý nhất nhu cầu của thị trường, để đưa hàng hòa từ sản xuất đến khách hàng cuối cùng nhanh nhất và nhằm đạt lợi nhuận tối đa. Xúc tiến thương mại (Promotion): là một lĩnh vực hoạt động marketing đặc biệt và có chủ đích được định hướng vào việc chào hàng, chiêu khách và xác lập một mối quan hệ thuận lợi nhất giữa công ty và bạn hàng của nó với tập khách hàng tiềm năng trọng điểm nhằm triển khai các chính sách thuộc chương trình marketing-mix đã lựa chọn của công ty. Xúc tiến thương mại sử dụng 5 công cụ đó là: quảng cáo, quan hệ công chúng, marketing trực tiếp và bán hàng cá nhân. Sản phẩm (Product) - Giá cả (Price) Chất lượng Hình dáng Đặc điểm Bao bì … - Các mức giá Giảm giá Chiết khấu Thanh toán … Marketing Mix Phân phối (Place) Xúc tiến (Promotion) - - Loại kênh Trung gian Vận chuyển Dự trự … Thị trường mục tiêu Quảng cáo Khuyến mãi Marketing trực tiếp Bán hàng cá nhân … Hình 2.1: Mô hình marketing-mix 2.1.2 Khái niệm và cấu trúc thị trƣờng 2.1.2.1 Khái niệm thị trƣờng Thuật ngữ thị trường, trải qua thời gian đã có rất nhiều nghĩa: Theo các nhà kinh tế học cổ điển thì thị trường là một địa điểm cụ thể, ở đó người mua và kẻ bán gặp nhau để trao đổi hàng hóa hay dịch vụ. Những đô thị thời trung cổ có những khu chợ cho người này bán hàng và người kia mua hàng. Ngày nay, cùng với sự phát triển của sản xuất các mối quan hệ trao đổi hàng hóa giữa người mua và người bán ngày càng trở nên phức tạp hơn về cả mặt không GVHD: TS. Cao Tuấn Khanh 8 SVTH: Trần Văn Đại Khoa Marketing Thương mại Khóa luận tốt nghiệp gian, thời gian và diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, sự trao đổi có thể diễn ra ở mọi thành phố, mọi thời giạn địa điểm chỉ riêng ở các chợ. Theo quan điểm kinh tế học, thị trường bao hàm mọi người mua và người bán, quá trình tác động qua lại của họ với nhau để xác định giá cả và số lượng các hàng hóa hay dịch vụ. Tuy nhiên tất cả các quan điểm trên đều chỉ dừng lại ở việc mô tả thị trường dưới góc nhìn của các nhà phân tích kinh tế. Dưới cái nhìn của công ty và xét từ góc độ của người làm marketing Philip Kotler đã đưa ra khái niệm về thị trường như sau : “thị trường có thể được hiểu là tất cả các khách hàng tiềm ẩn với nhu cầu và mong muốn cụ thể, sẵn sàng và có khả năng tham gia trao đổi để thỏa mãn nhu cầu hay mong muốn đó”. (Quản trị marketing – Philip Kotler – NXB Thống Kê – 2006). Với khái niệm thị trường của Philip Kotler công ty có thể biết được cụ thể và chính xác được đối tượng cần tác động qua đó có được các công cụ điều khiển kinh doanh có hiệu quả 2.1.2.2 Cấu trúc thị trƣờng Đối với một công ty thì cấu trúc thị trường của nó bao gồm có: Cầu thị trường, cung thị trường và giá trị trường. Trong đó: Cầu thị trường: là tổng lượng sản phẩm mà một nhóm khách hàng nhất định sẽ mua tại một địa bàn nhất định, trong một khoảng thời gian nhất định với một môi trường marketing và một chương trình marketing nhất định. Cung thị trường: là tổng lượng hàng hóa dịch vụ có ở thị trường hoặc có khả năng thực tế cung cấp cho thị trường, là số hàng hóa, dịch vụ mà người bán muốn bán và sẵn sàng bán ở những mức giá khác nhau vào những thời điểm nhất định . Quy mô của cung thị trường phụ thuộc nhiều yếu tố như số lượng, chất lượng các yếu tố sản xuất, trình độ sản xuất, chi phí sản xuất … Giá thị trường: Giá thị trường là giá cả do luật cung cầu của thị trường ấn định. Khi cầu vượt quá cung cung ít thì giá cao, ngược lại khi cung vượt quá cầu cầu ít thì giá thấp. Giá cả sản xuất là giá gốc của nhà sản xuất chưa đưa ra thị trường tiêu thụ . 2.1.3 Khái niệm và vai trò phát triển thị trƣờng của công ty kinh doanh 2.1.3.1 Khái niệm phát triển thị trƣờng Phát triển thị trường là một cách thức hay biện pháp nhằm đưa tối đa khối lượng sản phẩm của công ty vào thị trường, tăng doanh số bán và thị phần bằng cách kích thích tăng khối lượng tiêu thụ sản phẩm trên thị trường hiện tại, bán sản phẩm hiện tại ở thị trường mới hoặc nghiên cứu phát triển sản phẩm mới. GVHD: TS. Cao Tuấn Khanh 9 SVTH: Trần Văn Đại Khoa Marketing Thương mại Khóa luận tốt nghiệp Như vậy phát triển thị trường của công ty chính là việc mở rộng bán hàng trên thị trường mục tiêu. Sản phẩm bán có thể là sản phẩm hiện có của công ty cũng có thể là sản phẩm mới. Thị trường mục tiêu của công ty có thể là thị trường mới hoặc các phân đoạn mới của thị trường hiện tại hay các nhóm khách hàng tiềm năng trên các đoạn thị trườn hiện tại. Theo các lý luận phân tích về thị trường thì thị trường mới có thể là mới về mặt địa lý, mới về mặt nhân khẩu học, hoặc mở rộng phạm vi sử dụng bằng cách phổ biển công dụng mới của sản phẩm để đáp ứng những nhu cầu mới nảy sinh của người tiêu dùng. 2.1.3.2 Vai trò của phát triển thị trƣờng của công ty kinh doanh Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay bên cạnh việc duy trì thị trường hiện có công ty cũng cần phải dành sự quan tâm cho việc mở rộng và phát triển thị trường để đảm bảo sự phát triển bền vững cho công ty. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng phát triển thị trường đóng vai trò vô cùng quan trọng với công ty. Thứ nhất phát triển thị trường là yếu tố sống còn là điều kiện tồn tại và phát triển đối với công ty. Phát triển thị trường giúp cho công ty khai thác triệt để mọi tiềm năng của thị trường. Điều đó có nghĩa là thời gian lưu thông của hàng hóa được rút ngắn, qua đó đẩy nhanh chu kỳ tái sản xuất mở rộng, tăng số vòng quay của vốn, tăng lợi nhuận, tăng tốc độ khấu hao máy móc thiết bị cũng như giảm hao mòn vô hình. Thứ hai phát triển thị trường cũng giúp cho công ty phát triển ổn định, tăng thị phần và không ngừng nâng cao vị thể của công ty trên thị trường. Thực hiện tốt công tác duy trì và mở rộng thị trường giúp công ty đầu tư nhiều hơn vào hiện đại hóa sản xuất, tăng sản lượng, chất lượng sản phẩm và ngày càng tạo được uy tín đối với khách hàng. Thị phần càng lớn cũng chứng tỏ sức cạnh trạnh của công ty càng cao tạo điều kiện thuận thợi cho công ty khi tiến vào những thị trường mới. Cuối cùng phát triển thị trường tạo cơ hội cho công ty gia tăng lợi nhuận, nâng cao tăng hiệu quả kinh doanh và phát triển một cách bền vững. 2.2 Một số lý thuyết về phát triển thị trƣờng 2.2.1 Lý thuyết phát triển thị trƣờng theo chiều rộng và chiều sâu Phát triển thị trƣờng theo chiều rộng Phát triển thị trường theo chiều rộng là việc công ty cố gắng mở rộng phạm vi thị trường của mình, thu hút và tạo ra các khách hàng mới. Mở rộng thị trường theo chiều rộng sử dụng 3 tiêu thức đó là: theo địa lý, theo sản phẩm và theo khách hàng. GVHD: TS. Cao Tuấn Khanh 10 SVTH: Trần Văn Đại Khoa Marketing Thương mại Khóa luận tốt nghiệp Theo tiêu thức địa lý: có nghĩa là công ty sẽ mang sản phẩm hiện tại của mình các địa bàn mới, nhằm tiếp cận nhiều khách hàng hơn qua đó mở rộng địa bàn kinh doanh và thị trường cho công ty. Theo tiêu thức khách hàng: có nghĩa là công ty khuyến khích kích thích các nhóm khách hàng mới sử dụng sản phẩm của công ty. Có thể trước đây sản phẩm của công ty chỉ nhằm vào một số đối tượng nhất định trên thị trường thì nay đã thu hút thêm nhiều đối tượng khác nữa. Điều này cũng làm tăng doanh số bán và dẫn tới tăng lợi nhuận. Theo tiêu thức sản phẩm: có nghĩa là công ty nghiên cứu và sản xuất ra các sản phẩm mới có tính năng, bao bì hay nhãn hiệu phù hợp hơn với người tiêu dùng làm cho họ mong muốn tiếp tục sử dụng sản phẩm. Phát triển thị trƣờng theo chiều sâu Phát triển thị trường theo chiều sâu có nghĩa là công ty cố gắng gia tăng số lượng và giá trị sản phẩm bán ra trên thị trường hiện tại. Phát triển thị trường theo chiều sâu được phân theo 3 tiêu thức sau: Tiêu thức địa lý: Mở rộng thị trường theo chiều sâu thì phạm vi thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty là không đổi. Hay nói cách khác Công ty sẽ cố gắng tiêu thụ sản phẩm trên thị trường hiện tại. Tiêu thức khách hàng: Đối tượng của hoạt động phát triển thị trường theo chiều sâu bao gồm các khách hàng hiện tại, khách hàng của đối thủ cạnh tranh và những người chưa sử dụng sản phẩm. Trước hết công ty phải giữ được những khách hàng đang sử dụng sản phẩm của mình. Bên cạnh đó là lôi kéo khách hàng của đối thủ và gợi mở nhu cầu cho khách hàng chưa sử dụng sản phẩm. Theo tiêu thức sản phẩm: có nghĩa là công ty cố gắng tối đa hóa số lượng bán ra của một sản phẩm nào nhất định nào đó của mình cho khách hàng của mình. 2.2.2 Lý thuyết phát triển thị trƣờng theo mô hình Ansoff Sản phẩm Sản phẩm hiện tại Sản phẩm mới Thị trường hiện tại Thâm nhập thị trường Phát triển sản phẩm Thị trường mới Phát triển thị trường Đa dạng hóa Thị trƣờng Hình 2.2: mô hình Ansoff GVHD: TS. Cao Tuấn Khanh 11 SVTH: Trần Văn Đại Khoa Marketing Thương mại Khóa luận tốt nghiệp Thâm nhập thị trƣờng Để thâm nhập thị trường, công ty sẽ tiến hành bán sản phẩm đang có vào thị trường hiện hữu, một cách sâu hơn. Đây là cách hiệu quả nhất để công ty thâm nhập vào thị trường tiềm năng, mở rộng khách hàng cho mình. Công ty có thể mở thêm nhiều cửa hàng, đại lý cho sản phẩm của mình, với quy mô sâu rộng hơn. Chiến lược này chủ yếu sử dụng các công cụ như tăng nỗ lực quảng cáo, phân phối hoặc hạ giá Phát triển thị trƣờng Khi công ty đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường hiện hữu, tốc độ tăng trưởng ổn định, đến lúc này họ sẽ cố gắng để phát triển thị trường Để có thể đạt được mục tiêu này, công ty sẽ tiến hành lấy sản phẩm đang có thâm nhập vào thị trường mới nhằm khai phá thêm thị trường, mở rộng sản xuất, lôi kéo khách hàng. Ngoài việc mở rộng thêm cửa hàng, công ty cần xác định đối tượng khách hàng phù hợp cho mình, triển khai các chương trình quảng cáo phù hợp và hiệu quả … Phát triển sản phẩm Với các công ty có tiềm năng, khai thác được nhu cầu của thị trường hiện hữu, họ sẽ tiến hành đầu tư vào phát triển sản phẩm, nhằm khai thác nhu cầu của khách hàng hiện tại. Điều này không chỉ giúp công ty mở rộng thị trường hiện tại mà còn nâng cao vị thế của mình trong tâm thức tiêu dùng của khách hàng, đáp ứng tối đa nhu cầu của người tiêu dùng, lấy lợi thế đi đầu. Đa dạng hóa Với đa dạng hóa sản phẩm, công ty sẽ lựa chọn cách phát triển sản phẩm mới để thâm nhập vào thị trường mới. Có 3 kiểu đa dạng hóa mà công ty có thể sử dụng đó là: đa dạng hóa theo chiều dọc, chiều ngang và đồng tâm. Sau khi xem xét hai quan điểm phát triển thị trường chúng ta có thể nhận thấy rằng chúng có nhiều điểm giống nhau và khác nhau. Tuy nhiên mô hình phát triển thị trường của Ansoff có phần cụ thể và chi tiết hơn khi dựa trên hai biến số sản phẩm và thị trường hiện tại rồi từ đó mới đưa ra các chiến lược cụ thể. Do đó đối với đề tài nghiên cứu của mình em xin lựa chọn quan điểm phát triển thị trường theo mô hình Ansoff làm cơ sở lý thuyết để tiến hành nghiên cứu. GVHD: TS. Cao Tuấn Khanh 12 SVTH: Trần Văn Đại
- Xem thêm -