Tài liệu Giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường cho sản phẩm gạch trang trí của công ty tnhh gạch cổ bát tràng trên khu vực hà nội

  • Số trang: 59 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 67 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Marketing CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG GẠCH TRANG TRÍ CỦA CÔNG TY TNHH GẠCH CỔ BÁT TRÀNG TRÊN KHU VỰC HÀ NỘI. 1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài. Trong nền kinh tế hiện đại, marketing đã trở thành một công cụ không thể thiếu được của mỗi doanh nghiệp. Marketing đụng chạm đến lợi ích của chúng ta hàng ngày, hàng giờ. Marketing quyết định và điều phối các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với thị trường. Nó đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp định hướng theo hướng phát triển của thị trường, biết lấy nhu cầu ước muốn của khách hàng làm chỗ dựa vững chắc nhất cho mọi hoạt động kinh doanh. Kinh tế càng phát triển thì sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp càng trở nên gay gắt và quyết liệt hơn. Các doanh nghiệp luôn phải hoạt động trong môi trường biến động với những cơ hội và tiềm năng phát triển đưa doanh nghiệp đi lên và bên cạnh đó cũng không kém những khó khăn thách thức rủi ro có thể dẫn đến nguy cơ thất bại, phá sản. Vì thế để có thể giữ vững và nâng cao vị thế của mình trên thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải có các giải pháp marketing phù hợp để tiếp cận thị trường một cách chủ động, phù hợp để làm chủ được thị trường của mình và chiếm lĩnh được thị trường. Công ty TNHH Gạch cổ Bát Tràng là một doanh nghiệp hoạt động khá lâu năm, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực gạch trang trí. Tuy nhiên, cũng như các doanh nghiệp hiện nay đang tồn tại trên thị trường thì công ty cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn về thị trường đang bị thu hẹp dần do sự gia tăng các đối thủ cạnh tranh trong và ngoài nước. Câu hỏi đặt ra là làm sao để công ty vừa giữ được thị trường hiện tại mà vừa phát triển được các thị trường mới. Trong quá trình thực tập tổng hợp tại công ty TNHH Gạch cổ Bát Tràng, em đã tìm hiểu, nghiên cứu và lấy ý kiến của các nhà lãnh đạo công ty TNHH Gạch cổ Bát Tràng về các vấn đề về kinh doanh sản phẩm gạch trang trí của công ty, các ý kiến đều cho rằng công ty còn gặp phải một số vấn đề trong kinh doanh: thị trường hiện tại của công ty còn quá hạn hẹp, việc phát triển thị trường là cần thiết đối với công ty. Mặt khác công ty chưa thực sự quan tâm đến các giải pháp marketing và các giải pháp marketing công ty đưa ra chưa mang lại hiệu quả cho việc phát triển thị trường của SV: Nguyễn Thị Ngân-K44C1 1 GVHD: ThS Nguyễn Thế Ninh Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Marketing công ty, công việc nghiên cứu lựa chọn thị trường còn yếu bỏ lỡ nhiều khúc thị trường tiềm năng cũng như cơ hội kinh doanh của công ty, giải pháp xúc tiến thương mại còn kém, các công cụ xúc tiến của công ty sử dụng không linh hoạt, ít mang lại hiệu quả cho việc phát triển thị trường của công ty, ngân sách cho hoạt động marketing còn ít… Vì vậy, có thể nói vấn đề làm thế nào để các giải pháp marketing của công ty đạt hiệu quả cao là một câu hỏi lớn đặt ra cho công ty. Vấn đề mà công ty đang gặp phải phù hợp với chuyên ngành và những kiến thức mà em đang theo học, vì vậy em quyết định lựa chọn đề tài: “Giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường cho sản phẩm gạch trang trí của công ty TNHH Gạch cổ Bát Tràng trên khu vực Hà Nội” để nghiên cứu, tìm tòi góp phần giải quyết khó khăn cho công ty.Và đây cũng là cơ hội để em đi sâu hơn về lĩnh vực marketing nhằm phục vụ tốt hơn cho thực tế sau này. 1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài. Xuất phát từ tính cấp thiết của đề tài, trong bài khóa luận em sẽ tập trung giải quyết các vấn đề sau: - Phân tích khu vực thị trường gạch trang trí của công ty TNHH Gạch cổ Bát Tràng. - Phân tích tập khách hàng mục tiêu đối với sản phẩm gạch trang trí của công ty - Phân tích sự thích ứng và hiệu quả của hoạt động marketing trong việc phát triển thị trường. - Đề xuất các giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường gạch trang trí cho công ty. 1.3. Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu của những công trình năm trƣớc: Trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu của mình, em đã có sự tham khảo, nghiên cứu một số đề tài từ những năm trước như: Luận văn 1: “Giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường cho sản phẩm gạch xây dựng của công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng Thanh Nhàn trên thị trường Bắc Ninh” – Nguyễn Thị Trang – 2010 SV: Nguyễn Thị Ngân-K44C1 2 GVHD: ThS Nguyễn Thế Ninh Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Marketing Luận văn 2: “Giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường cho sản phẩm bình minh window của công ty Cổ phần An Đạt trên thị trường Hà Nội” – Hoàng Thúy Nga – 2009 Luận văn 3: “Giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường của công ty xi măng Sông Cầu trên địa bàn miền Bắc” – Phan Thị Liên – 2010 Ngoài ra còn rất nhiều luận văn, chuyên đề khác có liên quan, mỗi đề tài đều có một cách tiếp cận và giải quyết vấn đề khác nhau. Mỗi đề tài đều chỉ ra được mặt mạnh, mặt yếu trong các giải pháp marketing phát triển thị trường của công ty và từ đó xây dựng biện pháp, đề xuất các ý kiến của bản thân để các giải pháp marketing phát triển thị trường mang lại hiệu quả cho công ty. Song có một hạn chế mà các đề tài vẫn mắc phải đó là mọi vấn đề đưa ra trong đề tài vẫn còn chung chung, chưa bám sát thực trạng của công ty từ đó đưa ra các biện pháp giải quyết vẫn mang đậm tính lý thuyết, không thực tế và khó có thể thực hiện được. Bên cạnh đó, các luận văn nghiên cứu về giải pháp marketing phát triển thị trường chưa có luận văn nào nghiên cứu về giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường gạch trang trí cho công ty TNHH Gạch cổ Bát Tràng. Đây cũng chính là vấn đề mà công ty TNHH Gạch cổ Bát Tràng quan tâm và mong muốn thực hiện cho nên em quyết định nghiên cứu đề tài. 1.4 Các mục tiêu nghiên cứu. Mục tiêu chung: Khi thực hiện đề tài khóa luận này mục tiêu chung mà em hướng tới đó chính là đưa ra các giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường gạch trang trí của công ty TNHH Gạch cổ Bát Tràng, góp phần hoàn thành kế hoạch kinh doanh của công ty đã đề ra trong thời gian tới. Mục tiêu cụ thể: Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về phát triển thị trường của công ty kinh doanh. Nghiên cứu thực trạng giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường gạch trang trí của công ty TNHH Gạch cổ Bát Tràng trên khu vực Hà Nội. Từ đó đưa ra những thành công, hạn chế của giải pháp marketing phát triển thị trường gạch trang trí của công ty TNHH Gạch cổ Bát Tràng trên khu vực Hà Nội. SV: Nguyễn Thị Ngân-K44C1 3 GVHD: ThS Nguyễn Thế Ninh Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Marketing Đưa ra một số giải pháp marketing phát triển thị trường gạch trang trí của công ty TNHH Gạch cổ Bát Tràng trên khu vực Hà Nội. 1.5 Phạm vi nghiên cứu. Với thời gian thực tập có hạn, cũng như kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế nên mọi vấn đề của đề tài em chỉ nghiên cứu dưới góc độ tiếp cận của môn Marketing căn bản, Marketing thương mại và Quản trị marketing và xoay quanh việc phân tích, giải quyết vấn đề liên quan đến giải pháp marketing nhằm phát trển thị trường gạch trang trí của công ty. Cụ thể phạm vi nghiên cứu gồm: Phạm vi nội dung: Giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường gạch trang trí của công ty TNHH Gạch cổ Bát Tràng trên khu vực Hà Nội. Phạm vi sản phẩm: Gạch trang trí. Phạm vi khách hàng: Tập khách hàng là cá nhân. Phạm vi không gian: Nghiên cứu trên khu vực Hà Nội. Phạm vi thời gian: Nghiên cứu dữ liệu của công ty qua các năm 2009, 2010, 2011. Và những kiến nghị áp dụng trong thời gian 2012 – 2015. 1.6 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.6.1 Phương pháp luận Các phương pháp hệ thống logic, lịch sử, duy vật biện chứng: thực tiễn hóa vấn đề lý luận, tư duy kinh tế - hiệu quả tối đa. Dựa theo đó, rút ra các vấn đề liên quan đến giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường cho một sản phẩm cụ thể của công ty kinh doanh để vận dụng vào bài khóa luận. 1.6.2 Phương pháp cụ thể 1.6.2.1 Phương pháp thu thập dữ liệu Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp. - Thông tin cần tìm kiếm : Những thông tin cần tìm kiếm liên quan đến đề tài là các thông tin về thực trạng giải pháp marketing phát triển thị trường mới của doanh nghiệp đặc biệt là giải pháp marketing-mix phát triển thị trường và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. - Nguồn tìm kiếm thông tin: +Bên trong công ty: Các thông tin trên website của công ty : để lấy các thông tin khái quát về doanh nghiệp, tin tức về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Từ SV: Nguyễn Thị Ngân-K44C1 4 GVHD: ThS Nguyễn Thế Ninh Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Marketing phòng kinh doanh: Các tài liệu về khách hàng, về doanh số bán hàng... Từ phòng kế toán : Tài liệu về bảng kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2009 - 2011. + Bên ngoài công ty: Các tạp chí kinh tế trên internet, các thông tin trên báo kinh tế Việt Nam. Các trang web như: Marketingchienluoc.com, google.com, nghiencuumarketing.com, doanhnhan360.com … Các lí luận về marketing trong các giáo trình : Quản trị Marketing, Philip Kotler, nhà xuất bản lao động xã hội, 2008. Marketing căn bản, Philip Kotler, Nhà xuất bản Thống Kê, 1996… Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp - Theo kiến thức đã học trong học phần nghiên cứu marketing thì sẽ có 5 phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp, với điều kiện thực tế và khách quan trong thời gian thực hiện đề tài nghiên cứu này em đã thu thập dữ liệu sơ cấp phương pháp: khảo sát bằng bảng câu hỏi với khách hàng và phỏng vấn chuyên sâu (ở đây em thực hiện phỏng vấn các chuyên gia) với các cấp quản lý của công ty. - Mục tiêu của cuộc nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường gạch trang trí của công ty TNHH Gạch cổ Bát Tràng trên khu vực Hà Nội. - Phương pháp tiến hành thu thập: là phương pháp điều tra qua bảng câu hỏi và phỏng vấn các chuyên gia. - Đối tượng điều tra: khách hàng cá nhân của công ty - Số lượng điều tra, phỏng vấn: 30 khách hàng và 4 chuyên viên của công ty. Phỏng vấn trong khoảng thời gian từ ngày 11/04/2011 đến ngày 15/04/2011 - Các đối tượng được chọn mẫu là các khách hàng có nhu cầu mua và sử dụng gạch. 1.6.2.2 Phương pháp phân tích dữ liệu. - Với câu hỏi phỏng vấn khách hàng thu thập được sẽ được xử lý bằng phần mềm spss theo tỷ lệ phần trăm và bảng biểu. - Với các câu hỏi phỏng vấn chuyên gia sẽ được xử lý theo phương pháp thống kê: Sau khi thu thập dữ liệu của công ty, em tiến hành thống kê các dữ liệu. - Phương pháp so sánh: Qua các dữ liệu thu thập được từ công ty về kế hoạch bán hàng và kết quả bán hàng đã được thực hiện, em đã tiến hành so sánh kết quả bán hàng SV: Nguyễn Thị Ngân-K44C1 5 GVHD: ThS Nguyễn Thế Ninh Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Marketing qua các năm. Trên cơ sở so sánh các dữ liệu đó em có thể biết được hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty có được thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra không. So sánh kết quả bán hàng thu được với kế hoạch đã đề ra phản ánh phần nào hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty. 1.7 Kết cấu khóa luận tốt nghiệp: Thông qua nội dung và phạm vi nghiên cứu của đề tài, kết cấu khóa luận gồm 4 chương: Chương 1: Tổng quan nghiên cứu giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường gạch trang trí của công ty TNHH Gạch cổ Bát Tràng trên khu vực Hà Nội Chương 2: Tóm lược một số vấn đề lý luận cơ bản về phát triển thị trường của công ty kinh doanh Chương 3: Phân tích các kết quả nghiên cứu về thực trạng giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường gạch trang trí của công ty TNHH Gạch cổ Bát Tràng Chương 4: Các kết luận và đề xuất với Giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường gạch trang trí của công ty TNHH Gạch cổ Bát Tràng trên khu vực Hà Nội. SV: Nguyễn Thị Ngân-K44C1 6 GVHD: ThS Nguyễn Thế Ninh Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Marketing CHƢƠNG 2: TÓM LƢỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG CỦA CÔNG TY KINH DOANH 2.1 Một số khái niệm cơ bản 2.1.1 Khái niệm thị trường Thị trường được hiểu một cách đơn giản là bao gồm các yếu tố cung, cầu và giá cả, những lịch sử và phát triển của nền sản xuất hàng hóa. Tùy thuộc vào mỗi góc độ tiếp cận và phương pháp thể hiện mà tồn tại nhiều định nghĩa khác nhau về thị trường: Theo quan niệm truyền thống góc độ vĩ mô: Thị trường bao gồm toàn bộ các hoạt động trao đổi hàng hóa được diễn ra trong sự thống nhất hữu cơ với các mối quan hệ do chúng phát sinh và gắn liền với một khoảng không gian nhất định. Theo quan điểm kinh tế học phương tây: Thị trường được hiểu là những nhóm người mua và người bán thực hiện những giao dịch có liên quan tới bất kỳ thứ gì có giá trị. Theo quan điểm marketing: Thị trường được hiểu là tập hợp những người mua hàng hiện tại và tiềm năng có cùng nhu cầu và mong muốn cụ thể, sẵn sàng và có khả năng đem ra trao đổi để thỏa mãn nhu cầu và mong muốn đó. 2.1.2 Khái niệm phát triển thị trường và vai trò của phát triển thị trường với hoạt động kinh doanh Khái niệm phát triển thị trường: Phát triển thị trường là hoạt động tìm kiếm những phân đoạn thị trường mới(địa lý, tập khách hàng), phát triển các chương trình marketing và đưa ra các cách thức, biện pháp nhằm đưa sản phẩm của doanh nghiệp tới thị trường đó. Vai trò của phát triển thị trường với hoạt động kinh doanh Phát triển thị trường giúp doanh nghiệp gia tăng được quy mô sản xuất kinh doanh của mình. Phát triển thị trường là điều kiện để doanh nghiệp nâng cao khối lượng sản phẩm tiêu thụ, nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh. SV: Nguyễn Thị Ngân-K44C1 7 GVHD: ThS Nguyễn Thế Ninh Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Marketing Phát triển thị trường có thể khai thác tối đa năng lực thị trường tiềm ẩn của doanh nghiệp, thúc đẩy quá trình gia tăng thị phần, nhằm mục đích cuối cùng là đem lại lợi nhuận lớn hơn cho doanh nghiệp. 2.1.3 Khái niệm marketing-mix Marketing-mix là tập hợp các phương tiện (công cụ) marketing có thể kiểm soát được mà doanh nghiệp phối hợp sử dụng để tạo lên sự đáp ứng cần thiết trong thị trường mục tiêu nhằm đạt được mục tiêu marketing của mình. (theo sách Quản trị Marketing – NXB Giáo Dục năm 2007) Có nhiều công cụ khác nhau được sử dụng trong marketing-mix nhưng theo E. Jerome McCarthy có 4 yếu tố cơ bản gọi là 4p: sản phẩm (product), giá cả (price), phân phối (place), và xúc tiến (promotion). Các doanh nghiệp thực hiện marketing-mix bằng cách phối hợp 4 yếu tố chủ yếu đó để tác động làm thay đổi sức cầu thị trường về sản phẩm của mình theo hướng có lợi cho kinh doanh. 2.2 Một số lý thuyết về giải pháp marketing phát triển thị trƣờng của công ty kinh doanh 2.2.1 Lý thuyết phát triển thị trường của Ansoff Bảng 2.1: Ma trận Ansoff Thị trường Thị trường mới Thị trường hiện tại Đa dạng hóa Phát triển sản phẩm Sản phẩm Sản phẩm mới Sản phẩm hiện tại Phát triển thị trường Thâm nhập thị trường Nguồn: Sách Quản trị marketing Dựa vào cặp sản phẩm và thị trường của doanh nghiệp, Ansoff xác định 4 khả năng doanh nghiệp có thể xem xét để xác định mục tiêu thị trường công ty hướng tới là thâm nhập thị trường, mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm và đa dạng hóa. Phát triển thị trường mới là trường hợp đa dạng hóa và mở rộng thị trường. Thâm nhập thị trường : Mục tiêu của doanh nghiệp là tăng doanh số của sản phẩm hiện có trên thị trường hiện có bằng cách thu hút thêm khách hàng của đối thủ cạnh tranh nhờ vào các biện pháp giảm giá, tăng thêm ngân sách quảng cáo và cải tiến nội dung khuyến mãi… trong khi vẫn không mất đi khách hàng đang có. SV: Nguyễn Thị Ngân-K44C1 8 GVHD: ThS Nguyễn Thế Ninh Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Marketing Phát triển thị trường: - Là hình thức triển khai sản phẩm hiện có của doanh nghiệp sang những phân đoạn thị trường mới, với mong muốn gia tăng được khối lượng bán nhờ vào việc khuyến mãi những khách hàng mới. - Trường hợp áp dụng : + Doanh nghiệp có sẵn kênh phân phối mới tin cậy, chất lượng và chi phí hợp lý. + Doanh nghiệp đạt được thành công trên thị trường hiện có. + Các thị trường chưa khai thác hết hoặc chưa bão hòa + Khi doanh nghiệp có đủ nguồn lực quản lý. Phát triển sản phẩm: Là cách thức doanh nghiệp tạo ra sản phẩm mới hoặc cải tiến sản phẩm để thay thế sản phẩm hiện hành sau đó đưa vào tiêu thụ ở các thị trường hiện tại nhằm tăng thêm sức mua và tăng lượng tiêu thụ. Đa dạng hóa: Là cách thức để doanh nghiệp mở rộng hoặc phát triển hoạt động kinh doanh trên cơ sở đưa ra các sản phẩm mới bán trong các thị trường mới, kể cả hoạt động trong lĩnh vực không truyền thống. 2.2.2 Lý thuyết phát triển thị trường của công ty theo chiều rộng và chiều sâu của Philip Kotler Phát triển thị trường theo chiều rộng Phát triển thị trường theo chiều rộng có nghĩa là công ty cố gắng mở rộng thị trường tăng thị phần bằng khách hàng mới. Phát triển thị trường theo chiều rộng có thể hiểu theo 3 cách: Theo tiêu thức địa lý: quy mô của thị trường của công ty được mở rộng. Theo tiêu thức sản phẩm: Doanh nghiệp thường đưa ra sản phẩm mới có tính năng phù hợp với khách hàng ở thị trường mới, thỏa mãn được tốt nhất nhu cầu của họ. Các công ty khi mở rộng thị trường thường áp dụng giải pháp đa dạng hóa sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng Theo tiêu thức khách hàng: công ty kích thích, khuyến khích các nhóm khách hàng mới tiêu thụ sản phẩm của mình, đó có thể là khách hàng của đối thủ cạnh tranh, có thể là khách hàng tiềm năng của công ty SV: Nguyễn Thị Ngân-K44C1 9 GVHD: ThS Nguyễn Thế Ninh Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Marketing Phát triển thị trường theo chiều sâu Phát triển thị trường theo chiều sâu là công ty cố gắng tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm của công ty trên thị trường hiện tại. Phát triển thị trường theo chiều sâu được hiểu theo ba cách: Theo tiêu thức địa lý: Công ty cố gắng bán thêm sản phẩm dịch vụ vào thị trường hiện tại bằng việc sử dụng hữu hiệu các công cụ marketing chiêu dụ khách hàng, đánh bật đối thủ cạnh tranh và có thể tiến đến độc chiếm thị trường Theo tiêu thức khách hàng: Là việc công ty nỗ lực bán thêm sản phẩm của mình vào nhóm khách hàng của công ty, biến nhóm khách hàng đó trở thành khách hàng thường xuyên và trung thành của mình Theo tiêu thức sản phẩm: Công ty khi phát triển thị trường theo chiều sâu thường cải tiến mẫu mã sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm hoặc đa dạng hóa sản phẩm hoặc tăng cường dịch vụ kèm theo. 2.3 Phân định nội dung giải pháp marketing nhằm phát triển thị trƣờng của công ty kinh doanh 2.3.1 Xác định hướng phát triển thị trường Công ty thực hiện đưa sản phẩm hiện tại của mình khai thác trên thị trường mới. Có thể phát triển thị trường về mặt địa lý, tìm kiếm tập khách hàng mới, đưa ra những ứng dụng mới cho sản phẩm: Phát triển thị trường theo tiêu thức địa lý: Công ty phát triển thị trường cho sản phẩm sang thị trường mới: công ty nên lựa chọn đoạn thị trường có tiềm năng phát triển, cố gắng tìm kiếm khe hở thị trường để phát triển thị trường vào đó. Phát triển thị trường theo tiêu thức khách hàng: Công ty phải xác định những khách hàng mục tiêu của mình, thực hiện duy trì lượng khách hàng cũ và tìm kiếm, khai thác tập khách hàng mới giúp cho doanh nghiệp tiêu thụ được khối lượng hàng hóa là cao nhất và tạo được nhiều khách hàng trung thành. Tìm kiếm ứng dụng mới cho sản phẩm: Công ty có thể tăng cường tính thích dụng cho sản phẩm (dễ sử dụng, dễ bảo quản…), nâng cao thông số (độ bền, độ an toàn, khả năng chống nước, mốc, ẩm, khả năng cách điện, cách nhiệt…). 2.3.2 Nghiên cứu lựa chọn thị trường mục tiêu SV: Nguyễn Thị Ngân-K44C1 10 GVHD: ThS Nguyễn Thế Ninh Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Marketing Nghiên cứu thị trường mục tiêu Xu hướng toàn cầu hóa tạo ra sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường thế giới. Bởi vậy, hiểu rõ về thị trường, khách hàng tiềm năng sẽ giúp doanh nghiệp tìm được giải pháp thích hợp để phát triển thị trường một cách thành công. Có hai phương pháp nghiên cứu thị trường là: nghiên cứu khái quát thị trường và nghiên cứu chi tiết thị trường. * Nghiên cứu khái quát thị trường: Nhằm mục tiêu nhân biết và đánh giá khái quát khả năng xâm nhập và tiềm năng của thị trường để định hướng quyết định lựa chọn thị trường tiềm năng và chiến lược kinh doanh của công ty. Nội dung nghiên cứu này bao gồm: Nghiên cứu các nhân tố môi trường để phân tích được những ràng buộc ngoài tầm kiểm soát của công ty, cũng như những thời cơ có thể phát sinh hoặc có thể nắm bắt hoặc xúc tiến chúng. Thu thập thông tin khái quát về quy mô thị trường chủ yếu qua các tài liệu thống kê về tiêu thụ và bán hàng giữa các không gian thị trường. Nghiên cứu tổng quan kết cấu địa lý, mặt hàng, phân bổ dân cư và sức mua, vị trí và sức hút, cơ cấu thị phần người bán hiện hữu của thị trường tổng thể. Nghiên cứu động thái và xu thế vận động của thị trường ngành, nhóm hàng, lĩnh vực kinh doanh (tăng trưởng, bão hòa, đình trệ hay suy thoái,…) Từ những kết quả phân tích các nội dung trên, công ty có cái nhìn tổng quan về định hướng cho cặp sản phẩm – thị trường triển vọng nhất, đánh giá tiềm năng thị trường tổng thể, đo lường thị phần khả hữu và tập khách hàng của công ty. * Nghiên cứu chi tiết thị trường: Nội dung chủ yếu của nghiên cứu chi tiết thị trường là nghiên cứu về nhu cầu, thái độ, thói quen, sở thích của tập khách hàng tiềm năng gồm: Xác định các thông số khái quát và phân loại kết cấu khách hàng tiềm năng theo các chỉ tiêu kinh tế và xã hội học (giới tính, tuổi, nghề nghiệp, tầng lớp xã hội…) Nghiên cứu các tập tính hiện thực của tập khách hàng, nghĩa là nắm được tập tính hoạt động, thói quen của tập khách hàng trong đời sống hiện thực để trả lời các câu hỏi xác định thị trường của một công ty SV: Nguyễn Thị Ngân-K44C1 11 GVHD: ThS Nguyễn Thế Ninh Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Marketing Nghiên cứu tập tính tinh thần của tập khách hàng tiềm năng (động cơ mua sắm, hành vi ứng xử, sự thỏa mãn nhu cầu về sản phẩm…) Nghiên cứu tâm lý tập khách hàng theo các dấu hiệu phân loại và các đặc trưng tính cách làm cơ sở cho công ty xác lập ứng xử có biến hóa nhằm nâng cao hiệu lực tiếp thị bán hàng. Lựa chọn thị trường mục tiêu Thị trường mục tiêu là thị trường bao gồm các khách hàng có cùng nhu cầu, mong muốn mà doanh nghiệp có thể đáp ứng và có lợi thế hơn so với đối thủ cạnh tranh. Lựa chọn thị trường mục tiêu là việc quan trọng trong chiến lược phát triển của công ty. Để lựa chọn thị trường mục tiêu, doanh nghiệp cần đánh giá quy mô của từng phân đoạn cũng như đặc tính phù hợp của từng phân đoạn thị trường với khả năng marketing của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể lựa chọn tham gia vào một hay nhiều phân đoạn thị trường nhất định nào đó. Thông thường các doanh nghiệp thâm nhập vào một thị trường mới bằng cách phục vụ một phân đoạn duy nhất và nếu việc làm này cho thấy thành công thì họ sẽ thâm nhập vào các phân đoạn thị trường khác. Sự thâm nhập nối tiếp vào các phân đoạn thị trường không mang tính chất ngẫu nhiên mà phải thực hiện theo một kế hoạch chủ động được hoạch định từ trước. Việc lựa chọn một thị trường để thâm nhập trước hết phải đảm bảo tính hấp dẫn về quy mô, cơ cấu phù hợp với khả năng marketing của doanh nghiệp. Một số căn cứ lựa chọn thị trường mục tiêu: Quy mô và sức tăng trưởng của phân đoạn thị trường: Doanh nghiệp đánh giá quy mô và sức tăng trưởng của phân đoạn thị trường để thu thập và phân tích chỉ tiêu, doanh số bán và sự thay đổi , mức lãi suất và tỷ lệ thay đổi mức lãi suất, các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu… Thông thường doanh nghiệp lớn hướng tới đoạn thị trường có quy mô lớn, bỏ qua các đoạn thị trường nhỏ. Doanh nghiệp nhỏ bước đầu tiếp cận đoạn thị trường nhỏ, còn bỏ ngỏ và không đòi hỏi quá nhiều tài lực. Sức hấp dẫn về cấu trúc của phân đoạn thị trường: Sự gia nhập, rút lui của đối thủ cạnh tranh, sự đe dọa của các sản phẩm thay thế, sự đe dọa từ phía người mua, sự đe dọa từ phía nhà cung ứng. SV: Nguyễn Thị Ngân-K44C1 12 GVHD: ThS Nguyễn Thế Ninh Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Marketing Mục tiêu và nguồn lực của doanh nghiệp: Mục tiêu và nguồn lực của doanh nghiệp có phù hợp với đoạn thị trường mục tiêu không? Được đánh giá dựa trên hai khía cạnh: Phương diện tài chính, quản lý nhân lực, công nghệ… Khả năng triển khai các nỗ lực marketing nổi trội hơn các đối thủ cạnh tranh 2.3.3 Giải pháp marketing-mix nhằm phát triển thị trường 2.3.2.1 Giải pháp về sản phẩm Sản phẩm là tất cả những yếu tố có thể thỏa mãn nhu cầu hay ước muốn của khách hàng, cống hiến những lợi ích cho họ và có khả năng đưa ra chào bán trên thị trường với mục đích thu hút sự chú ý mua sắm, sử dụng hay tiêu dùng. Nâng cao chất lượng sản phẩm Chất lượng sản phẩm không ngừng được nâng cao để có thể đáp ứng, thỏa mãn được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Bên cạnh đó, sản phẩm của doanh nghiệp mới có thể cạnh tranh với sản phẩm của đối thủ trên thị trường. Tuy nhiên chất lượng luôn đi đôi với giá cả. Vì vậy doanh nghiệp cần phải có biện pháp hiệu quả để vừa có thể nâng cao được chất lượng lại đưa ra mức giá cạnh tranh, như vậy mới được thị trường chấp nhận Đa dạng hóa cơ cấu chủng loại sản phẩm: Có thể thực hiện theo 2 hướng: Phát triển đa dạng mặt hàng kinh doanh trên cơ sở một sản phẩm chủ lực. Thực chất là việc kinh doanh các mặt hàng khác nhau hoàn toàn về giá trị sử dụng nhưng có một sản phẩm được ưu tiên phát triển mạnh hơn Phát triển đa dạng hóa các chủng loại sản phẩm dựa trên cơ sở sản phẩm xương sống. Thực chất là việc cải tiến, thay đổi mẫu mã một sản phẩm gốc, nhằm khai thác ở các loại thị trường khác nhau 2.3.2.2 Giải pháp về giá Giá kinh doanh là một dẫn xuất lợi ích tương hỗ khi cầu gặp cung trên thị trường và được thực hiện, là giá trị tiền tệ của sản phẩm phát sinh trong sự tương tác trên thị trường giữa người bán với người mua. Các phương pháp định giá: SV: Nguyễn Thị Ngân-K44C1 13 GVHD: ThS Nguyễn Thế Ninh Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Marketing Định giá dựa trên chi phí: Dựa trên cơ sở chi phí để định hướng mức giá bán, theo phương pháp này thì các doanh nghiệp sẽ có một quyết định giá tốt vì chi phí là một đại lượng kiểm soát được. Định giá dựa trên cơ sở cạnh tranh: Giá được xác định tùy theo tình thế cạnh tranh trên thị trường để đạt được doanh thu mục tiêu. Giá thay đổi khi doanh nghiệp xem xét giá trị thương hiệu của doanh nghiệp mình cao hay thấp so với giá trị thương hiệu cạnh tranh. Định giá dựa trên cơ sở khách hàng: Căn cứ vào sự định vị của khách hàng với doanh nghiệp. Khi phát triển thị trường công ty cần định giá thấp hơn hoặc ngang bằng với giá của đối thủ cạnh tranh. Điều chỉnh giá: Các công ty không chỉ xây dựng một giá duy nhất mà phải xây dựng một cơ cấu giá phản ánh được về nhu cầu và chi phí địa lý, khối lượng đạt hàng và những yếu tố khác: Công ty có thể áp dụng giá bán cho từng khu vực địa lý là khác nhau, công ty có thể chiết giá cho khách hàng mua số lượng hàng lớn, chiết khấu thương mại, chiết giá khuyến khích thanh toán bằng tiền mặt và thanh toán nhanh… Khi xem xét việc thay đổi giá, công ty cần thận trọng xem xét những phản ứng của khách hàng và đối thủ cạnh tranh. 2.3.2.3 Giải pháp về phân phối Kênh phân phối là sự kết hợp hữu cơ giữa sản xuất với người trung gian để tổ chức vận động hàng hóa hợp lý nhất nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu của người tiêu dùng cuối cùng. Doanh nghiệp có thể lựa chọn kênh phân phối trực tiếp hoặc gián tiếp tùy thuộc vào quy mô thị trường và nguồn lực của doanh nghiệp. Để phát triển thị trường công ty có thể: Phát triển kênh phân phối theo chiều ngang: Mở thêm các địa điểm bán mới trên khu vực thị trường hiện tại và thị trường mục tiêu để tạo ra sức bán lớn cũng như sự thuận tiện cho khách hàng. Phát triển kênh phân phối theo chiều dọc: Sử dụng kênh phân phối mới Các loại kênh phân phối chủ yếu: SV: Nguyễn Thị Ngân-K44C1 14 GVHD: ThS Nguyễn Thế Ninh Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Marketing Biểu hình 2.1: Các loại kênh phân phối Kênh phân phối trực tiếp: Công ty Người tiêu dùng cuối cùng Kênh phân phối gián tiếp: Công ty Người tiêu dùng cuối cùng Trung gian phân phối 2.3.2.4 Giải pháp về xúc tiến Xúc tiến thương mại là một lĩnh vực hoạt động marketing đặc biệt và có chủ đích được định hướng vào việc chào hàng, chiêu khách và xác lập một quan hệ thuận lợi giữa công ty và bạn hàng của nó với tập khách hàng tiềm năng trọng điểm nhằm phối thuộc, triển khai năng động chiến lược và chương trình marketing-mix đã lựa chọn của công ty. Một số công cụ của xúc tiến thương mại: quảng cáo, marketing trực tiếp, bán hàng cá nhân, khuyến mãi và quan hệ công chúng: - Quảng cáo: + Quảng cáo là những hình thức truyền thông không trực tiếp, được thực hiện thông qua các phương tiện truyền tin phải trả tiền và các chủ thể quảng cáo phải chịu chi phí + Những quyết định cơ bản trong quyết định quảng cáo: xác định mục mục tiêu quảng cáo, xác định ngân sách quảng cáo, quyết định nội dung truyền đạt, quyết định phương tiện quảng cáo và đánh giá chương trình quảng cáo. + Công cụ: báo chí, đài radio, tivi, internet, áp phích, catalog… - Xúc tiến bán: + Xúc tiến bán là nhóm công cụ truyền thông sử dụng hỗn hợp các công cụ cổ động kích thích khách hàng nhằm tăng nhanh nhu cầu về nhu cầu sản phẩm tại chỗ tức thì. SV: Nguyễn Thị Ngân-K44C1 15 GVHD: ThS Nguyễn Thế Ninh Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Marketing + Các phương tiện xúc tiến bán: hàng mẫu, phiếu thưởng, quà tặng, hàng miễn phí, hội nghị khách hàng, hội chợ… + Để có một chương trình phù hợp công ty cần quyết định các vấn đề sau: cường độ kích thích, đối tượng tham gia, phương tiện phổ biến tài liệu, thời gian kéo dài của chương trình, ngân xúc tiến. - Quan hệ công chúng: + Quan hệ công chúng là các hoạt động truyền thống gián tiếp của doanh nghiệp nhằm gây thiện cảm của công chúng với doanh nghiệp và sản phẩm hiện có. + Công cụ: Ấn phẩm, sự kiện, tin tức, hoạt động công ích, tư liệu viết… + Quan hệ công chúng giúp cho công ty xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với công chúng, ảnh hưởng tích cực tới thái độ của nhóm công chúng khách nhau tới công ty. - Bán hàng cá nhân + Bán hàng cá nhân là hoạt động giao tiếp cá nhân để truyền tải các thông tin về sản phẩm dịch vụ đến khách hàng và thuyết phục khách hàng mua hàng. + Tầm quan trọng của bán hàng cá nhân phụ thuộc vào bản chất sản phẩm, nhu cầu của người tiêu dùng và giai đoạn trong quá trình mua. Tham gia vào hoạt động này có rất nhiều người trong doanh nghiệp vì vậy lực lượng nà cần phải tổ chức một cách hợp lý và khoa học. - Marketing trực tiếp + Marketing trực tiếp cố gắng kết hợp cả ba yếu tố quảng cáo, xúc tiến bán và bán hàng cá nhân để có thể thực hiện bán hàng trực tiếp không thông qua trung gian + Công cụ: marketing bằng catalog, marketing bằng thư trực tiếp, marketing qua điện thoại hoặc truyền hình + Marketing trực tiếp cho phép chọn lọc khách hàng triển vọng kỹ lưỡng, xác định được thời gian tiếp cận khách hàng chính xác hơn, giữ được bí mật cho hoạt động marketing trước các đối thủ cạnh tranh. SV: Nguyễn Thị Ngân-K44C1 16 GVHD: ThS Nguyễn Thế Ninh Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Marketing CHƢƠNG 3: PHÂN TÍCH CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG SẢN PHẨM GẠCH TRANG TRÍ CỦA CÔNG TY TNHH GẠCH CỔ BÁT TRÀNG TRÊN KHU VỰC HÀ NỘI. 3.1 Đánh giá tổng quan tình hình kinh doanh của công ty 3.1.1 Quá trình hình thành, phát triển và lĩnh vực kinh doanh của công ty 3.1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty Tên công ty: Công ty TNHH Gạch cổ Bát Tràng Địa chỉ : 45, Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại : 0437164969 Di động : 0916082546 Website : gachcobattrang.com Ngƣời liên hệ : Phạm Thanh Hải Giám đốc : Nguyễn Thu Thuỷ Ngày thành lập : 09-2002 Loại hình : Sản xuất Nghành nghề : Gạch, gạch ngói, gạch ốp lát, gạch trang trí - sản xuất & bán buôn, máy móc đặc chế, máy móc. Công ty TNHH Gạch cổ Bát Tràng tiền thân là Tổ Hợp Tác sứ điện Bát Tràng thành lập năm 1986. Năm 2002 để hội nhập vào nền kinh tế ngày càng phát triển mạnh ban lãnh đạo Tổ Hợp Tác đã quyết định chuyển mô hình từ Tổ Hợp Tác thành công ty TNHH 2 thành viên theo giấy đăng ký kinh doanh số 010200634 do sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/2/2002, sửa đổi lần 1 ngày 15/3/2007 Được rèn luyện đi lên từ những kinh nghiệm tích luỹ hơn 500 năm của làng nghề Bát Tràng. Công ty TNHH Gạch cổ Bát Tràng đã kế thừa, phát triển và đưa vào từng sản phẩm tinh hoa của dân tộc từ bàn tay tài hoa của những nghệ nhân Bát Tràng. Với sự kết hợp tài tình giữa phong cách cổ được kết tinh từ hàng trăm năm nay với phong cách hiện đại từ phương Tây, công ty chúng tôi tự hào là đơn vị đi đầu sản xuất sản phẩm trang trí nội - ngoại thất chất liệu gốm cao cấp. Sản phẩm của Gạch cổ Bát Tràng mang phong cách đơn giản - mộc mạc - chất liệu tự nhiên - không sử dụng hoá chất thân thiện với môi trường - mát vào mùa hè, ấm vào mùa đông - không rêu mốc - bền SV: Nguyễn Thị Ngân-K44C1 17 GVHD: ThS Nguyễn Thế Ninh Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Marketing mãi với thời gian. Được sự ủng hộ của đông đảo khách hàng gần xa, Gạch cổ Bát Tràng đang ngày càng lớn mạnh, hiện công ty đã mở rộng mạng lưới sản xuất kinh doanh khắp cả nước cũng như tiếp tục mở rộng lĩnh vực kinh doanh Bất động sản, Khách sạn cao cấp... 3.1.1.2 Lĩnh vực kinh doanh của công ty: - Chế tạo máy và khuôn mẫu các loại bằng công nghệ hiện đại phục vụ cho sản xuất gạch ngói - Sản xuất các loại bột samốt, gạch chịu lửa phục vụ cho các công trình lò Tuynel - Phục chế các loại gạch ngói cổ đời Lý, Trần, Lê, Bát Tràng; - Sản xuất các loại gạch xây dựng không trát, gạch trang trí theo tiêu chuẩn Châu Âu và theo yêu cầu của khách hàng - Căn hộ cao cấp cho người nước ngoài thuê. 3.1.2 Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của công ty - Công ty TNHH Gạch cổ Bát Tràng là một đơn vị kinh tế độc lập có đủ tư cách pháp nhân. Công ty đã thành lập cơ cấu quản lý theo kiểu tham mưu trực tuyến. Theo cơ cấu này giám đốc quyết định mọi công việc và toàn quyền quyết định trong phạm vi của mình. Giám đốc ra lệnh trực tiếp cho các phòng, ban để ra quyết định và phân xưởng sản xuất. Người lãnh đạo các phòng ban không ra lệnh trực tiếp cho người thừa hành ở các phân xưởng.(Bảng 3.1) - Bộ phận thị trường làm nhiệm vụ marketing cho công ty, thay mặt giám đốc ký kết hợp đồng mua bán, tìm hiểu thị trường, tìm hiểu về giá cả,tình hình hoạt động kinh doanh của đối thủ cạnh tranh,lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm, kế hoạch về giá cả, phân phối, xúc tiến thương mại cho công ty... - Nhân sự của bộ phận thị trường gồm có 6 người: + Trưởng bộ phận thị trường đã tốt nghiệp đại học Kinh Tế Quốc Dân ngành quản trị kinh doanh, đã làm việc tại công ty 7 năm là người quản lý bộ phận, đưa ra các chiến lược phát triển cho công ty, thay mặt giám đốc ký một số hợp đồng mua bán cho công ty. + 5 người còn lại là nhân viên trong phòng, có 2 người tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, 1 người tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị doanh nghiệp, 2 người tốt nghiệp cao đẳng ngành quản trị kinh doanh. Các nhân viên này chịu trách SV: Nguyễn Thị Ngân-K44C1 18 GVHD: ThS Nguyễn Thế Ninh Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Marketing nhiệm nghiên cứu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm các khách hàng mới, thiết lập các chiến lược marketing đưa lên cho trưởng bộ phận. Biểu hình 3.1 : Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty Giám đốc Phó Giám đốc Bộ phận thị trường Bộ phận tài chính kế toán Phòng hành chính nội vụ Phòng kỹ thuật Phòng kinh tế tài chính PX tạo hình gạch PX tạo hình ngói PX nung đốt Bộ phận quản trị đời sống Bộ phận tổ chức hành chính (Nguồn: bộ phận tổ chức công ty TNHH Gạch cổ Bát Tràng) 3.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây (2009-2011) Nhìn vào bảng một số kết quả đạt được của công ty dưới đây (bảng 3.2) có thể thấy trong hoàn cảnh khó khăn của nền kinh tế cùng với sự biến động của thị trường trong nước vì vậy mà việc sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn tuy nhiên với sự nỗ lực của toàn công ty TNHH Gạch cổ Bát Tràng nên nhìn chung công ty đạt được mức lợi nhuận tương đối ổn định trong thời gian qua. - Năm 2010 so với 2009 doanh thu tăng 6,608 (tỷ đồng) tương ứng với 7,88%. Năm 2011 so với 2010 doanh thu tăng 4,578 (tỷ đồng) tương ứng với 5,06%. - Năm 2010 so với 2009 chi phí tăng 5,281 (tỷ đồng) tương ứng với 6,88 %. Năm 2011 so với năm 2010 chi phí tăng 2,663 (tỷ đồng) tương ứng với 3,25 %. SV: Nguyễn Thị Ngân-K44C1 19 GVHD: ThS Nguyễn Thế Ninh Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Marketing - Năm 2010 so với 2009 lợi nhuận sau thuế tăng 1 lượng là 1,309 (tỷ đồng) tương ứng với 23,25 %. Năm 2011-2010 lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng 1,851 (tỷ đồng) tương ứng với 26,67 %. Qua phân tích trên ta thấy công ty đã giảm bớt được chi phí, đó là do công ty đã biết tận dụng tối đa các nguồn lực của mình. Bảng 3.1: Một số kết quả đạt được của công ty TNHH Gạch cổ Bát Tràng 3 năm qua Đơn vị: tỷ đồng So sánh Chỉ tiêu/năm 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 Số tiền % Số tiền % Doanh thu 83,89 90,498 95,076 6,608 7,88 4,578 5.06 Chi phí 76,717 81,998 84,661 5,281 6,88 2,663 3,25 LNT 7,173 8,5 10,415 1,327 18,5 1,915 22,53 Nộp NSNN 1,543 1,561 1,625 0,018 1,17 0,064 4,1 LNST 5,63 6,939 8,79 1,309 23,25 1,851 26,67 (Nguồn: bộ phận tài chính - kế toán của công ty TNHH Gạch cổ Bát Tràng) 3.2 Phân tích sự ảnh hƣởng nhân tố môi trƣờng đến phát triển thị trƣờng gạch trang trí của công ty TNHH Gạch cổ Bát Tràng trên khu vực Hà Nội 3.2.1 Môi trường vĩ mô 3.2.1.1 Môi trường kinh tế - dân cư - Môi trường kinh tế: + Cơ hội: Với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam hiện nay nhu cầu của con người không dừng lại ở ăn no, mặc ấm nữa mà nhu cầu của họ là ăn ngon mặc đẹp và họ đầu tư rất nhiều tiền vào việc xây dựng trang trí nhà cửa đây là điều kiện thuận lợi cho đầu ra sản phẩm của công ty, tạo điều kiện thuận lợi để công ty phát triển thị trường trên khu vực Hà Nội. + Thách thức: thách thức đặt ra với công ty là càng ngày càng có nhiều đối thủ cạnh tranh xuất hiện từ khi Việt Nam gia nhập WTO, mặt khác tình hình kinh tế Việt Nam hiện nay đang lạm phát làm ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động kinh doanh của công ty, lạm phát làm đồng tiền mất giá trị người tiêu dùng sẽ giảm bớt chi tiêu vào những mặt hàng không thiết yếu làm cho tình hình đầu ra của công ty gặp nhiều khó khăn. SV: Nguyễn Thị Ngân-K44C1 20 GVHD: ThS Nguyễn Thế Ninh
- Xem thêm -