Tài liệu Giải pháp marketing nhằm mở rộng thị trường nhóm khách hàng quốc tế của công ty tnhh ngọc linh tâm

  • Số trang: 68 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 83 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đặng Thị Hồng Vân TÓM LƯỢC Phát triển thị trường là một hoạt động quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế thế giới rơi vào tình trạng khủng hoảng. Việc tập trung phát triển thị trường quyết định trực tiếp đến kết quả kinh doanh cũng như vị thế của công ty trên thị trường. Nhận thức được tầm quan trong của vấn đề đó, trong những năm vừa qua, khách sạn Ngọc Linh thuộc công ty TNHH Ngọc Linh Tâm đã có tiến hàng nhiều hoạt động phát triển thị trường và bước đầu thu được những thành quả đáng khích lệ. Xuất phát từ thực tế và những kiến thức đã học, tôi xin lựa chọn đề tài: “Giải pháp Marketing nhằm mở rộng thị trường nhóm khách hàng quốc tế của công ty TNHH Ngọc Linh Tâm” để làm khóa luận tốt nghiệp. Công trình nghiên cứu dựa trên cơ sở lý thuyết về phát triển thị trường của Ansoff. Khóa luận tập trung phân tích, đánh giá về thực trạng, các thành tựu, hạn chế và chỉ ra những nguyên nhân gây ra hạn chế đó, thực hiện những cuộc điều tra, khảo sát thực tế để thu thập thông tin và số liệu, xử lý các thông tin thu thập được một cách chính xác. Từ đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị đối với doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhằm hoàn thiện công tác phát triển nhóm khách hàng quốc tế của khách sạn Ngọc Linh. Tuy nhiên, do hạn chế về trình độ, thời gian cũng như tài liệu tham khảo nên khóa luận này còn nhiều thiếu sót, rất mọng nhận được những ý kiến đóng góp và nhận xét của thầy cô và các bạn để bài viết thêm chặt chẽ và đầy đủ. Tôi xin chân thành cảm ơn! SVTH: Lã Thị Thùy Linh i Lớp: K45C6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đặng Thị Hồng Vân LỜI CẢM ƠN Đề hoàn thiện được bài khóa luận này, tôi đã nhận được sự giúp đỡ chỉ bảo tận hướng dẫn của các thầy, cô giáo trong khoa Marketing trường Đại học Thương mại, đặc biệt là sự giúp đỡ tận tình của cô giáo thạc sĩ Đặng Thị Hồng Vân và toàn thể cán bộ, nhân viên của khách sạn Ngọc Linh. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới các thầy cô giáo đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi, đặc biệt tôi xin chân thành cảm ơn cô giáo thạc sĩ Đặng Thị Hồng Vân đã trực tiếp hướng dẫn tôi hoàn thành bài luận văn này với tất cả tinh thần và trách nhiệm. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo khách sạn Ngọc Linh, đặc biệt là giám đốc Trần Thị Hằng – người phục trách hướng dẫn tôi tại công ty và các cô chú, anh chị nhân viên đã nhiệt tình giúp đỡ tôi trong suốt thời gian thực tập, cung cấp đầy đủ các tài liệu và tạo mọi điều kiện để tôi hoàn thành bài khóa luận này. Cuối cùng, tôi xin kính chúc quý thầy cô và toàn thể các cô chú, anh chị trong khách sạn Ngọc Linh sức khỏe và thành đạt. Hà Nội, ngày 3 tháng 5 năm 2013 Sinh viên Lã Thị Thùy Linh SVTH: Lã Thị Thùy Linh ii Lớp: K45C6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đặng Thị Hồng Vân MỤC LỤC TÓM LƯỢC.................................................................................................................. i LỜI CẢM ƠN..............................................................................................................ii MỤC LỤC................................................................................................................... iii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ HÌNH VẼ.........................................................vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.....................................................................................vi CHƯƠNG I: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP MARKETING.............1 NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG NHÓM KHÁCH HÀNG QUỐC TẾ CỦA CÔNG TY TNHH NGỌC LINH TÂM......................................................................1 1.1. Tính cấp thiết của đề tài........................................................................................1 1.2. Xác lập và tuyên bố các vấn đề trong đề tài........................................................3 1.3. Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu của những công trình năm trước.4 1.4. Mục tiêu nghiên cứu..............................................................................................5 1.5. Phạm vi nghiên cứu...............................................................................................5 1.6. Phương pháp nghiên cứu......................................................................................6 1.7. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp................................................................................8 CHƯƠNG II: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ KHÁCH SẠN.............................................................................................9 2.1. Một số khái niệm và định nghĩa cơ bản...............................................................9 2.1.1. Các khái niệm về thị trường..............................................................................9 2.1.2. Các khái niệm về phát triển thị trường..........................................................10 2.1.3. Khái niệm khách sạn........................................................................................12 2.2. Một số lý thuyết marketing phát triển thị trường.............................................13 2.2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển thị trường của doanh nghiệp. .13 2.2.1.1. Nhóm các nhân tố bên trong doanh nghiệp....................................................13 2.2.1.2. Nhóm các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp....................................................14 2.2.2. Một số lý thuyết về phát triển thị trường...................................................15 2.2.2.1. Quan điểm về cặp sản phẩm – thị trường của Ansoff.....................................15 2.2.2.2. Quan điểm về hướng phát triển thị trường......................................................15 SVTH: Lã Thị Thùy Linh iii Lớp: K45C6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đặng Thị Hồng Vân 2.3. Phân định nội dung nghiên cứu giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường của khách sạn................................................................................................17 2.3.1. Thị trường và các mục tiêu phát triển thị trường của khách sạn.................17 2.3.1.1. Thị trường của khách sạn...............................................................................17 2.3.1.2. Các mục tiêu phát triển thị trường của CTKD................................................18 2.3.2. Định hướng phát triển thị trường của CTKD theo quan điểm của Ansoff. 19 2.3.3. Xác lập giải pháp marketing – mix nhằm phát triển thị trường của CTKD. . .19 2.3.3.1. Các giải pháp về sản phẩm.............................................................................19 2.3.3.2. Các giải pháp về giá.......................................................................................21 2.3.3.3. Các giải pháp về phân phối............................................................................21 2.3.3.4. Các giải pháp về xúc tiến................................................................................22 CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY TNHH NGỌC LINH TÂM.......................................................................................24 3.1. Tổng quan về khách sạn.....................................................................................24 3.1.1. Giới thiệu chung về khách sạn........................................................................24 3.1.2. Các sản phẩm dịch vụ tại khách sạn..............................................................24 3.1.3. Cơ cấu tổ chức và chức năng...........................................................................25 3.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh....................................................................26 3.2. Phân tích sự ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường của khách sạn Ngọc Linh............................................27 3.2.1. Sự ảnh hưởng của các nhân tố môi trường vĩ mô..........................................27 3.2.2. Sự ảnh hưởng của các nhân tố môi trường vi mô........................................29 3.3. Kết quả phân tích dữ liệu sơ cấp và thứ cấp về thực trạng giải pháp Marketing nhằm thu hút nhóm khách hàng quốc tế của khách sạn Ngọc Linh.. .32 3.3.1. Phân tích thực trạng nghiên cứu marketing nhằm phát triển thị trường nhóm khách hàng quốc tế của khách sạn Ngọc Linh..........................................................32 3.3.2. Thực trạng hướng phát triển thị trường của khách sạn Ngọc Linh..............34 3.3.3. Thực trạng xác định triển khai marketing của khách sạn Ngọc Linh............35 3.3.3.1. Thực trạng biến số giá của khách sạn Ngọc Linh...........................................35 3.3.3.2. Thực trạng chính sách phấn phối....................................................................36 3.3.3.3 Thực trạng biến số xúc tiến thương mại...........................................................38 SVTH: Lã Thị Thùy Linh iv Lớp: K45C6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đặng Thị Hồng Vân 3.3.3.4. Thực trạng về nguồn lực hay yếu tố con người của khách sạn Ngọc Linh......40 3.3.3.5. Thực trạng với các quan hệ đối tác trong ngành của khách sạn Ngọc Linh........40 3.3.3.6. Thực trạng về tạo sản phẩm trọn gói và quy trình sử dụng dịch vụ của khách sạn Ngọc Linh..............................................................................................................41 CHƯƠNG IV: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM THU HÚT NHÓM KHÁCH HÀNG QUỐC TẾ CỦA CÔNG TY TNHH NGỌC LINH TÂM....................................................................................................43 4.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu:.......................................................43 4.1.1. Những thành công mà khách sạn đã đạt được................................................43 4.1.2. Những hạn chế còn tồn tại của khách sạn và nguyên nhân...........................44 4.2. Dự báo triển vọng và chiến lược phát triển thị trường của công ty trong giai đoạn 2013- 2015.........................................................................................................46 4.2.1. Dự báo triển vọng phát triển của ngành du lịch..............................................46 4.2.2. Mục tiêu và chiến lược phát triển thị trường của khách sạn trong giai đoạn 2013- 2015...................................................................................................................48 4.3. Các đề xuất giải pháp Marketing nhằm mở rộng thị trường nhóm khách hàng quốc tế của khách sạn Ngọc Linh Tâm...........................................................49 SVTH: Lã Thị Thùy Linh v Lớp: K45C6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đặng Thị Hồng Vân DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ HÌNH VẼ Biểu hình 2.1 : Ma trận Ansoff……………………………………………………...13 Biểu hình 3.1 : Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty……………………………..…..25 Biểu hình 3.2 : Kết quả kinh doanh chủ yếu trong 3 năm (2009-2011)………….….26 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CTKD TNHH CÔNG TY KINH DOANH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SVTH: Lã Thị Thùy Linh vi Lớp: K45C6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đặng Thị Hồng Vân CHƯƠNG I: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG NHÓM KHÁCH HÀNG QUỐC TẾ CỦA CÔNG TY TNHH NGỌC LINH TÂM 1.1. Tính cấp thiết của đề tài Du lịch ngày càng có vai trò quan trọng tại Việt Nam. Đối với khách du lịch balô, những người du lịch khám phá văn hóa và thiên nhiên, bãi biển, Việt Nam ngày càng trở thành một địa điểm du lịch mới ở Đông Nam Á. Nền kinh tế Việt Nam đang chuyển đổi từ nông nghiệp sang nền kinh tế dịch vụ. Hơn một phần ba của tổng sản phẩm trong nước được tạo ra bởi các dịch vụ, trong đó bao gồm khách sạn, phục vụ công nghiệp và giao thông vận tải. Trong khi đó, du lịch đóng góp 4,5% trong tổng sản phẩm quốc nội (thời điểm 2007). Ngày càng có nhiều dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đổ vào ngành du lịch. Sau các ngành công nghiệp nặng và phát triển đô thị, đầu tư nước ngoài hầu hết đã được tập trung vào du lịch, đặc biệt là trong các dự án khách sạn. Với tiềm năng lớn, từ năm 2001, du lịch Việt Nam đã được chính phủ quy hoạch, định hướng để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Hoạt động của khách sạn thực chất là một quá trình tổng hợp các hoạt động từ khi nghe lời yêu cầu của khách cho đến khi khách rời khỏi khách sạn: hoạt động bảo đảm nhu cầu sinh hoạt bình thường của khách như ăn ở sinh hoạt, đi lại, tắm rửa, hoạt động bảo đảm mục đích chuyến đi... Theo thống kê năm 1998 toàn ngành Du lịch chỉ có 2.510 cơ sở lưu trú, đến tháng 10 năm 2010 đã lên tới trên 11.000 khách sạn với khoảng 230.000 buồng và con số này sẽ còn tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Hệ thống cơ sở lưu trú tăng về số lượng và chất lượng ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách du lịch. Đặc biệt là những khách sạn 3 - 5 sao thể hiện rất rõ tính chuyên nghiệp, kỹ năng phục vụ góp phần nâng cao uy tín của ngành du lịch. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển hệ thống khách sạn Việt Nam vẫn còn một số điểm hạn chế như: quy mô nhỏ ít phòng và ít dịch vụ, công tác quảng bá xúc tiến còn hạn chế, nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn, cá biệt một số khách sạn còn tăng, giảm giá tùy tiện...Các khách sạn cạnh tranh với nhau bằng giá phòng và chất lượng dịch vụ. Mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt và có xu hướng tăng lên trước tình hình ngành du lịch cũng như kinh doanh dịch vụ lưu trú ở Việt Nam đang ngày càng phát triển. SVTH: Lã Thị Thùy Linh 1 Lớp: K45C6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đặng Thị Hồng Vân Trong mấy năm gần đây nền kinh tế thế giới rơi vào thời kì khủng hoảng và nền kinh tế Việt Nam cũng không tránh khỏi tình trạng này. Kinh tế suy thoái, người dân thắt chặt chi tiêu. Từ những vật dụng thiếu yếu có sức mua cũng giảm chưa nói ngành du lịch khách sạn cũng càng khó khăn. Sức mua của các khách hàng hiện tại cũng như khách hàng tiềm năng của một khách sạn phụ thuộc rất nhiều vào thu nhập thực, giá cả các mặt hàng khác trong nền kinh tế, tỷ lệ cũng như thói quen tiết kiệm và khả năng vay để tiêu dùng của khách hàng. Nhìn chung nền kinh tế thế giới cũng như nền kinh tế Việt Nam đang tạo nên nhiều thách thức đối với ngành kinh doanh du lịch nói chung và kinh doanh khách sạn nói riêng. Các yếu tố đầu tiên, quan trọng phải kể đến đó là lạm phát và khủng hoảng kinh tế. Với chính sách mở cửa của nền kinh tế thị trường, ngành kinh doanh khách sạn đang đứng trước những cuộc cạnh tranh gay gắt ảnh hưởng rất lớn đến sự sống còn của các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn. Muốn tồn tại và phát triển, bản thân các doanh nghiệp khách sạn phải tìm ra “lối đi riêng” cho mình, tìm ra những giải pháp tích cực để có thể tồn tại và phát triển, tăng doanh thu và lợi nhuận, giữ vững uy tín và khẳng định “thương hiệu” trên thị trường. Sự ổn định về chính trị, với chính sách mở của ưu đãi đã thu hút được rất nhiều nhà đầu tư từ nước ngoài vào thị trường Việt Nam về du lịch, tạo điều kiện cho ngành du lịch phát triển mạnh mẽ và bước sang một giai đoạn mới. Năm 2004 có thể nói ngành du lịch nước ta đạt được nhiều thành tựu, tuy đầu năm có ảnh hưởng của dịch cúm gia cầm, gây một phần tổn thất. Nhưng đây lại là năm diễn ra nhiều sự kiện có ý nghĩa lớn của cả nước như hội nghị ASEM 5, diễn đàn thượng nghị sĩ châu Á - Thái Bình Dương tại Quảng Ninh,…. Và đây cũng là năm mà du lịch thế giới có mức tăng trưởng cao nhất, với 660 triệu lượt người đi du lịch nước ngoài, cao hơn năm 2003 tới 69 triệu lượt (theo tổ chức du lịch thế giới – WTO). Hoà vào nhịp điệu chung đó của thế giới thì năm 2010 nước ta đã đón được 4,93 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tăng 20,3% so với năm 2009 và 18,5 triệu lượt khách du lịch nội địa. Doanh thu từ du lịch đạt 26 nghìn tỷ đồng, tăng 18,1%. Có được những kết quả trên là nhờ vào những nỗ lực của các chiến lược marketing trong cả ngành du lịch nói chung và các cơ sở kinh doanh du lịch nói riêng. Các hoạt động marketing trong khách sạn không những tìm kiếm khách hàng cho khách sạn, mà còn đẩy mạnh việc tiêu thụ các sản phẩm và dịch vụ, đảm bảo cho SVTH: Lã Thị Thùy Linh 2 Lớp: K45C6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đặng Thị Hồng Vân sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh gay gắt hiện nay. Đối với các khách sạn thì các hoạt động marketing này càng trở nên vô cùng quan trọng. Tuy nhiên marketing chỉ mang lại hiệu quả thật sự khi nó được tiến hành dựa trên những nghiên cứu thực tế và sự quan tâm đúng mức của doanh nghiệp. Với ý nghĩa thực tiễn đó, sau thời gian làm việc tại công ty TNHH Ngọc Linh Tâm, em đã chọn đề tài luận văn tốt nghiệp là: Giải pháp Marketing nhằm mở rộng thị trường nhóm khách hàng quốc tế của công ty TNHH Ngọc Linh Tâm 1.2. Xác lập và tuyên bố các vấn đề trong đề tài Câu hỏi được đặt ra là liệu các chiến lược marketing mà khách sạn đang thực hiện đã đúng đắn và phù hợp với tình hình chung hiện nay hay chưa. Trong tương lai cần có các biện pháp như thế nào để nâng cao chất lượng cũng như doanh thu cho khách sạn. Từ những vấn đề cấp thiết của việc mở rộng thị trường nâng cao hiệu quả doanh thu cho khách sạn, dựa trên những kiến thức đã học, những hiểu biết thực tế trong quá trình thực tập tại công ty TNHH Ngọc Linh Tâm em xin lựa chọn đề tài: Giải pháp Marketing nhằm mở rộng thị trường nhóm khách hàng quốc tế của công ty TNHH Ngọc Linh Tâm Như vậy vấn đề chính mà đề tài của em đề cập đến là giải pháp marketing cho công ty TNHH Ngọc Linh Tâm nhằm thu hút khách du lịch sử dụng dịch vụ tạo ra doanh thu, đồng thời mở rộng thị trường cho khách sạn, giúp khách sạn gia tăng lợi nhuận. Trong bài khoá luận tốt nghiệp em sẽ tập trung giải quyết các vấn đề sau:  Nghiên cứu hoạt động marketing nhằm phát triển thu hút nhóm khách hàng quốc tế của công ty TNHH Ngọc Linh Tâm  Nghiên cứu để đánh giá sự tương thích giữa hoạt động marketing của công ty TNHH Ngọc Linh Tâm với tập khách hàng mục tiêu.  Nghiên cứu để đưa ra những đề xuất, giải pháp marketing nhằm mở rộng thị trường, thu hút nhóm khách hàng quốc tế đến với công ty Ngọc Linh Tâm 1.3. Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu của những công trình năm trước. Qua việc tham khảo một số tài liệu, em nhận thấy rằng vấn đề marketing để thu hút khách hàng đã được quan tâm và nghiên cứu rất nhiều, có thể kể đến như là: SVTH: Lã Thị Thùy Linh 3 Lớp: K45C6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đặng Thị Hồng Vân - Đề tài:“Chiến lược marketing-mix của khách sạn sofitel legend Metropole trên thị trường Hà Nội” + Tác giả Nguyễn Thị Hải thực hiện . + Khoa Kinh doanh thương mại . + Khóa 41 – Trường Đại học Thương Mại. - Đề tài: “hoàn thiện chính sách marketing nhằm phát triển dịch vụ lưu trú của khách sạn Bình Minh” + Tác giả Đặng Văn Chính thực hiện + Khoa Marketing + Khóa 43 – Trường Đại học Thương Mại. - Đề tài: “Chiến lược marketing nhằm thu hút khách du lịch quốc tế tại khách sạn Asean tại thị trường Hà Nội” + Tác giả Phan Minh Chiến thực hiện + Khoa marketing – Khóa 51 + Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Qua việc nghiên cứu và phân tích các luận văn, khóa luận về giải pháp hay chiến lược marketing của khách sạn có thể thấy các bài viết đều đã đáp ứng được yêu cầu của một bài khóa luận tốt nghiệp.  Về hình thức: Phù hợp với kết cấu của bài khóa luận hoàn chỉnh  Về nội dung: Tương đối đầy đủ, phần lý thuyết đã nêu ra các khái niệm, định nghĩa liên quan đến đề tài, phân định các nội dung cơ bản. Phần vận dụng thực tế vào công ty thực tập đã có sự liên kết, nêu ra thực trạng của công ty và đã có những kiến nghị, giải pháp. Tuy nhiên, trong các bài viết cũng đang còn tồn tại một số hạn chế:  Các bài viết đề cập nhiều tới lý thuyết, thực trạng vấn đề còn chưa nhiều và chưa làm nổi bật vấn đề cấp thiết cần nghiên cứu của khách sạn.  Các giải pháp còn mang tính lý thuyết, chưa cụ thể, chưa trọng tâm và chưa giải quyết những tồn tại của vấn đề cần nghiên cứu. Vì vậy, trong bài khóa luận của tôi sẽ đưa ra một số vấn đề về lý thuyết chủ yếu liên quan tới giải pháp marketing nhằm phát triển dịch vụ lưu trú trong khách sạn của công ty kinh doanh dịch vụ khách sạn - du lịch, cụ thể là các giải pháp về marketing - SVTH: Lã Thị Thùy Linh 4 Lớp: K45C6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đặng Thị Hồng Vân mix, giải pháp về chính sách con người, quy trình và quá trình hợp tác giữa các đối tác. Tiếp đó là việc nghiên cứu thực tế thực trạng về giải pháp marketing nhằm phát triển dịch vụ lưu trú của khách sạn Ngọc Linh trên thị trường Hà Nội, từ đó, đưa ra các kết luận, đề xuất các kiến nghị và giải pháp marketing nhằm thu hút thêm nhiều khách hàng đặc biệt là nhóm khách hàng quốc tế đến với khách sạn Ngọc Linh Từ trước đến nay, đề tài này chưa từng nghiên cứu tại khách sạn Ngọc Linh, do đó đề tài nghiên cứu khóa luận không trùng lặp với bất kỳ bài luận nào của các công trình nghiên cứu những năm về trước. 1.4. Mục tiêu nghiên cứu Luận văn nghiên cứu về những ưu điểm và những vấn đề còn tồn tại của hoạt động marketing thu hút khách du lịch của khách sạn Ngọc Linh Tâm và nguyên nhân của những hạn chế đó thông qua Marketing 9Ps trong du lịch (sản phẩm – giá – phân phối – con người - chương trình - xúc tiến - đối tác - định vị). Từ đó đưa ra một số giải pháp marketing nhằm thu hút khách du lịch đến với khách sạn ngày một nhiều hơn. Đề tài nghiên cứu nhằm thực hiện các mục tiêu sau: - Tổng hợp, hệ thống hoá lý luận, lý thuyết về thị trường, marketing, phát triển thị trường và giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường của công ty kinh doanh dịch vụ. - Tìm hiểu, phân tích, đánh gía thực trạng về thị trường và các giải pháp marketing phát triển thị trường của công ty khách sạn Ngọc Linh. Qua đó rút ra những ưu, nhược điểm, những tồn tại và nguyên nhân của những ưu nhược điểm đó. - Qua những kiến thức về marketing đã được học tập và nghiên cứu trong nhà trường kết hợp với thực trạng hoạt động marketing – mix phát triển thị trường của khách sạn đã tìm hiểu từ đó đưa ra những đề xuất, giải pháp nhằm giải quyết những tồn tại, hạn chế công ty đang gặp phải. 1.5. Phạm vi nghiên cứu - Nội dung nghiên cứu: Đề tài chỉ sử dụng cách tiếp cận dưới góc độ marketing để nghiên cứu những vấn đề lý luận, thực tiễn cụ thể về giải pháp marketing nhằm thu hút nhóm khách hàng quốc tế của công ty TNHH Ngọc Linh Tâm - Đối tượng nghiên cứu: Tập khách hàng trọng điểm của công ty TNHH Ngọc Linh Tâm chủ yếu là nhóm khách hàng quốc tế. - Phạm vi không gian nghiên cứu: Do giới hạn về thời gian thực tập cũng như tính chất khuôn khổ của một bài khoá luận nên trong bài nghiên cứu chỉ tập trung vào SVTH: Lã Thị Thùy Linh 5 Lớp: K45C6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đặng Thị Hồng Vân các giải pháp marketing nhằm thu hút nhóm khách hàng quốc tế của công ty TNHH Ngọc Linh Tâm - Sản phẩm nghiên cứu: Các dịch vụ khách sạn của công ty TNHH Ngọc Linh Tâm - Phạm vi thời gian nghiên cứu: Các dữ liệu được thu thập để phân tích được hoàn thiện trong 3 năm (2009 – 2011) và đưa ra các đề xuất 2013 - 2015 1.6. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp luận Phương pháp luận là hệ thống các nguyên lý, quan điểm làm cơ sở, có tác dụng chỉ đạo, xây dựng các phương pháp, xác định phạm vi, khả năng áp dụng các phương pháp và định hướng cho việc nghiên cứu tìm tòi cũng như việc lựa chọn, vận dụng phương pháp. Từ đó, khi nghiên cứu về đề tài này có sử dụng các phương pháp luận sau: - Phương pháp duy vật biện chứng Phương pháp lôgic và lịch sử Phương pháp thống kê kinh tế Phương pháp thực nghiệm hiện trường Phương pháp tiếp cận trực tiếp các vấn đề lý luận Phương pháp tư duy đổi mới Phương pháp tổng hợp Phương pháp nghiên cứu cụ thể Phương pháp thu thập a. Dữ liệu thứ cấp Dữ liệu thứ cấp là những dữ liệu đã có sẵn ở đâu đó, là những dữ liệu được thu thập trước đây vì những mục đích nghiên cứu khác. Để nghiên cứu đề tài này cần thu thập một số các dữ liệu thứ cấp sau: - Nguồn bên trong công ty:  Báo cáo tổng kết kinh doanh năm 2009, năm 2010 và năm 2011 của công ty, các báo cáo tổng hợp của phòng kinh doanh, phòng tài chính – kế toán của công ty, hồ sơ quản lý nhân lực của công ty, các kết quả báo cáo về môi trường vĩ mô, vi mô - Nguồn bên ngoài công ty:  Tham khảo các tạp chí kinh tế trên Internet, các thông tin trên báo kinh tế Việt Nam, các website như: www.google.com, www.tailieu.vn, www.marketing.24h.com.vn, .... SVTH: Lã Thị Thùy Linh 6 Lớp: K45C6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đặng Thị Hồng Vân  Tham khảo những lý luận về marketing trong các giáo trình: Giáo trình Marketing căn bản – GS.TS. Trần Minh Đạo_ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Quản trị Marketing của Philip Kotler_ Nhà xuất bản Thống kê… b. Dữ liệu sơ cấp Dữ liệu sơ cấp là những dữ liệu chưa tồn tại, được thu tập lần đầu tiên vì một mục đích cụ thể nào đó. Những dữ liệu sơ cấp chưa từng qua xử lý nhằm phục vụ cho vấn đề và mục tiêu nghiên cứu. - Những dữ liệu sơ cấp cần thu thập: Các phản ứng của khách hàng với chính sách sản phẩm, giá, phân phối, xúc tiến mà công ty đang thực hiện, các yêu cầu của khách hàng hiện nay và trong thời gian tới. Về phía công ty là những định hướng, chiến lược mà công ty đang thực hiện và thời gian tới sẽ thực hiện. - Mục đích thu thập: Qua đó cho ta thấy được thực trang, hiệu quả của các giải pháp marketing mà công ty áp dụng trên thị trường hiện nay đối với sản phẩm dịch vụ tư vấn thiết kế và kết quả của nó - Phương pháp tiến hành: Nghiên cứu điều tra và phỏng vấn - Mẫu nghiên cứu:  Phương pháp điều tra khách hàng: Chọn mẫu là 15 khách hàng của công ty  Phương pháp phỏng vấn: Tập mẫu là các nhà quản trị và các nhân viên của công ty. Số lượng mẫu là 5 người - Cách thức phát phiếu điều tra: Phát trực tiếp và qua thư điện tử - Thời gian thu thập: 1 tuần Phương pháp phân tích Các thông tin đã thu thập được ta cần có những phương pháp phân tích và xử lý thích hợp để có được kết quả chính xác nhất. Cụ thể là: - Dữ liệu thứ cấp: Phân tích thống kê so sánh, phương pháp tổng hợp, mô hình hoá bằng các sơ đồ, biểu đồ, hình vẽ, phương pháp ngoại suy trong việc phân tích đánh giá, phát triển, tổng hợp vấn đề và đề xuất các kiến nghị với công ty Dữ liệu sơ cấp: Sau khi thu được kết quả điều tra phỏng vấn và phiếu điều tra thì sử dụng phần mềm SPSS để tổng hợp kết quả phiếu điều tra và phương pháp thống kê tổng hợp phiếu điều tra phỏng vấn chuyên sâu từ đó đưa ra các nhận xét 1.7. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp Ngoài các phần: lời cam đoan, lời cảm ơn, mục lục, danh mục các bảng biểu, đồ thị, sơ đổ, hình ảnh, lời mở đầu, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn được kết cấu làm 4 chương: - Chương I: Tổng quan nghiên cứu giải pháp Marketing nhằm mở rộng thị trường nhóm khách hàng quốc tế của công ty TNHH Ngọc Linh Tâm SVTH: Lã Thị Thùy Linh 7 Lớp: K45C6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đặng Thị Hồng Vân - Chương II: Một số lý luận cơ bản về giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn - Chương III: Thực trạng hoạt động Marketing của công ty TNHH Ngọc Linh Tâm - Chương IV: Các kết luận và đề xuất giải pháp Marketing nhằm thu hút nhóm khách hàng quốc tế của công ty TNHH Ngọc Linh Tâm SVTH: Lã Thị Thùy Linh 8 Lớp: K45C6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đặng Thị Hồng Vân CHƯƠNG II: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ KHÁCH SẠN 2.1. Một số khái niệm và định nghĩa cơ bản 2.1.1. Các khái niệm về thị trường  Khái niệm thị trường: Những người làm Marketing coi thị trường bao gồm tất cả những khách hàng tiềm ẩn cùng có một nhu cầu hay mong muốn cụ thể, sẵn sàng và có khả năng tham gia trao đổi để thỏa mãn nhu cầu hay mong muốn đó.  Các tiêu chí phân loại thị trường: Mỗi loại thị trường có những nhu cầu khác nhau về các loại sản phẩm khác nhau do đó việc phân loại thị trường là hết sức cần thiết. Có rất nhiều cách để phân loại thị trường, trong đó có một số tiêu chí phân loại cơ bản sau:  Theo phạm vi địa lý: Thị trường được chia thành 4 loại:  Thị trường địa phương: phạm vi hoạt động chỉ giới hạn trong 1 khu vực nhỏ như 1 thành phố, 1 tiểu bang hoặc nhỏ hơn.  Thị trường vùng: (hay còn gọi là thị trường khu vực) bao gồm nhiều tỉnh, thành trong phạm vi một quốc gia, hoặc nhiều nước trong một châu lục.  Thị trường quốc gia: phạm vi hoạt động chỉ giới hạn trong 1 quốc gia.  Thị trường quốc tế: phạm vi hoạt động vượt ra khỏi lãnh thổ của quốc gia.  Theo mối quan hệ giữa người mua và người bán:  Thị trường cạnh tranh hoàn hảo: có nhiều chủ thể bên bán và bên mua về một loại sản phẩm tương tự nhau, không có ai làm chủ thị trường và có khả năng chi phối giá cả của sản phẩm.  Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo: có ít nhất một chủ thể bên bán lớn tới mức có thể chi phối và không chế giá cả trên thị trường.  Thị trường độc quyền: chỉ có một chủ thể bán chi phối tất cả mọi hoạt động của thị trường.  Theo mục đích sử dụng hàng hóa:  Thị trường tư liệu sản xuất: sản phẩm đem ra trao đổi là những sản phẩm phục vụ cho việc sản xuất của doanh nghiệp. SVTH: Lã Thị Thùy Linh 9 Lớp: K45C6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đặng Thị Hồng Vân  Thị trường hàng tiêu dùng: mua bán các sản phẩm cuối cùng phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng cho cuộc sống của con người.  Theo đối tượng mua:  Thị trường tổ chức gồm ba loại: thị trường doanh nghiệp mua tư liệu sản xuất, thị trường doanh nghiệp mua bán lại (trung gian) và thị trường chính quyền.  Thị trường tiêu dùng gồm các cá nhân và hộ gia đình mua sắm hàng hóa hay dịch vụ để tiêu dùng cho bản thân và gia đình họ.  Các quá trình phát triển của thị trường: 4 giai đoạn  Giai đoạn xuất hiện: Trước khi thị trường vật chất hóa nó đã tồn tại như một thị trường tiềm tàng. Thị trường tiềm tàng gồm những người có cùng một nhu cầu hay mong muốn về một cái gì đó chưa tồn tại.  Giai đoạn phát triển: Nếu mức tiêu thụ khá thì các công ty mới sẽ xâm nhập thị trường và mở ra giai đoạn phát triển của thị trường.  Giai đoạn sung mãn: Các công ty phủ kín và phục vụ tất cả các khúc thị trường chủ yếu. Khi nhịp độ phát triển của thị trường chậm lại, thị trường chia thành những khúc nhỏ hơn và điều kiện phân chia thị trường thực nhỏ xuất hiện. Tuy nhiên đây chưa phải là điểm kết thúc của quá trình phát triển của thị trường. Quá trình phân chia thị trường thường kéo theo quá trình hợp nhất thị trường do xuất hiện một thuộc tính mới có sức hấp dẫn mạnh.  Giai đoạn suy thoái: Cuối cùng thì mức cầu của thị trường đối với sản phẩm hiện có sẽ bắt đầu suy giảm. 2.1.2. Các khái niệm về phát triển thị trường  Khái niệm phát triển thị trường: Có khá nhiều quan điểm xung quanh vấn đề phát triển thị trường của CTKD, trong đó có không ít người đồng nhất 2 khái niệm “phát triển thị trường” và “mở rộng thị trường”. Tuy nhiên, trên thực tế, mặc dù có nhiều điểm tương đồng trong mục tiêu cũng như cách thức thực hiện song giữa hai khái niệm này vẫn tồn tại những điểm khác biệt nhất định. Trong phạm vi bài khóa luận, tác giả chỉ xem xét các vấn đề về phát triển thị trường theo khái niệm được trình bày dưới đây: SVTH: Lã Thị Thùy Linh 10 Lớp: K45C6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đặng Thị Hồng Vân Mở rộng thị trường là việc đáp ứng những nhu cầu chưa được thỏa mãn để tạo ra cho doanh nghiệp thêm những cơ hội mới. Hay nói cách khác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm là việc công ty tìm cách tăng mức tiêu thụ bằng cách đưa những hàng hóa hiện có của mình vào những thị trường mới (có thể là tập khách hàng mới hoặc vùng địa lý mới). Phát triển thị trường là một quá trình nghiên cứu thị trường, xác định nhu cầu thị trường, đồng thời dùng biện pháp nhằm đưa tối đa khối lượng sản phẩm của doanh nghiệp vào thị trường một cách hiệu quả. Nói tóm lại, phát triển thị trường là việc CTKD dùng những sản phẩm hiện có của mình để thâm nhập sâu hơn vào các phân khúc thị trường hiện tại. Xem xét hai khái niệm trên đây, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy sự khác biệt căn bản giữa phát triển thị trường và mở rộng thị trường là đối tượng và phạm vi triển khai các hoạt động marketing của CTKD. Với chiến lược mở rộng thị trường, công ty tập trung các nguồn lực để triển khai các hoạt động marketing hướng đến tập khách hàng mới, trong khi với chiến lược phát triển thị trường công ty lại chú trọng khai thác tập khách hàng hiện tại.  Sự cần thiết phải phát triển thị trường: Đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào thì thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp cũng là vấn đề sống còn. Thứ nhất, mục đích của người sản xuất hàng hoá là để bán, để thoả mãn nhu cầu của người khác. Vì vậy còn thị trường thì còn sản xuất kinh doanh, mất thị trường thì sản xuất kinh doanh bị đình trệ. Thứ hai, thị trường hướng dẫn sản xuất kinh doanh. Các nhà sản xuất kinh doanh căn cứ vào cung cầu, giá cả thị trường để quyết định sản xuất cái gì? bao nhiêu? cho ai? Qua thị trường nhà nước hướng dẫn sản xuất kinh doanh. Thứ ba, thị trường phản chiếu tình hình sản xuất kinh doanh. Qua nghiên cứu sẽ thấy được tốc độ, trình độ và quy mô của sản xuất kinh doanh. Thứ tư, thị trường là nơi quan trọng để đánh giá, kiểm nghiệm, chứng minh tính đúng đắn của các chủ chương, chính sách, biện pháp kinh tế của các cơ quan nhà nước, của các nhà sản xuất kinh doanh. Thị trường còn phản ánh các quan hệ xã hội, hành vi giao tiếp của con người, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý, nhà kinh doanh. SVTH: Lã Thị Thùy Linh 11 Lớp: K45C6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đặng Thị Hồng Vân Vì vậy, để tồn tại và phát triển đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải huy động tốt mọi tiềm năng nội lưc của mình, phải không ngừng phát triển và mở rộng thị trường. Bởi lẽ, nếu không có thị trường thì doanh nghiệp sẽ không thể tồn tại và phát triển. 2.1.3. Khái niệm khách sạn. a. Khái niệm khách sạn, kinh doanh khách sạn.  Khách sạn Bách khoa toàn thư của Anh Quốc định nghĩa: “Khách sạn là cơ sở kinh doanh cung cấp dịch vụ kinh doanh lưu trú, ăn uống và một số các dịch vụ khác cho khách du lịch vì mục đích thương mại.” Bách khoa toàn thư mở (Wikipedia) định nghĩa: “Khách sạn là cơ sở kinh doanh lưu trú trong thời gian ngắn hạn”. Theo trang web này, các khách sạn, ngoài dịch vụ lưu trú, cũng cung cấp các dịch vụ khác cho khách hàng như bể bơi, nhà hàng, dịch vụ trông trẻ, dịch vụ hội thảo, phòng họp, v.v. Cũng trên Wikipedia, sự đa dạng của khái niệm “khách sạn” đã được khẳng định. Ở Pháp, người ta dùng từ “hotel” để chỉ những khách sạn có lối đi vào các phòng ngủ nằm bên trong sảnh và “motel” để chỉ các khách sạn có lối đi vào nằm bên ngoài, gây cảm giác thiếu an toàn và thiếu sang trọng, thường có quy mô nhỏ hơn. Hay ở Úc, khái niệm khách sạn lại có sự khác biệt đó là khách sạn cũng có thể chỉ kinh doanh các loại thức uống có cồn và đồ ăn mà không nhất thiết phải cung cấp dịch vụ lưu trú Ở Ấn Độ, người ta không phân biệt hai khái niệm: khách sạn (hotel) và nhà hàng (restaurant) bởi tất cả mọi nhà hàng đều nằm bên trong những khách sạn chất lượng tốt. Một cách chung nhất, ta có thể đưa ra khái niệm khách sạn như sau: “Khách sạn là cơ sở kinh doanh lưu trú và một số dịch vụ khác nhằm mục đích sinh lợi cho khách hàng ghé lại qua đêm hay thực hiện một kì nghỉ (có thể kéo dài tới vài tháng, trừ trường hợp cho lưu trú thường xuyên). Cơ sở đó có thể cung cấp các dịch vụ ăn uống, vui chơi, giải trí hay các dịch vụ cần thiết khác.” Theo quan điểm hiện đại, khách sạn gồm có một số chức năng sau: - Chức năng quản trị kinh doanh chú ý đến các khía cạnh điều hành khách sạn bao gồm các hoạt động cần thiết để bảo đảm cho một hoạt động kinh doanh có lãi, kiểm soát chi phí và hoạch định trong tương lai. - Chức năng công nghệ kinh doanh như chức năng phục vụ lưu trú tập trung vào việc bố trí quản lý các phòng khách bao gồm đăng kí đặt phòng, tổ chức tiếp đón SVTH: Lã Thị Thùy Linh 12 Lớp: K45C6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đặng Thị Hồng Vân khách, dịch vụ vận chuyển đồ đạc, các dịch vụ ăn uống hay một số dịch vụ khác trong khách sạn. Chức năng này bao gồm tất cả các hoạt động để phục vụ, sản xuất, chuẩn bị bữa ăn, tiệc và các dịch vụ khác trong khách sạn. - Chức năng hậu cần và phục vụ kinh doanh đảm bảo các điều kiện kĩ thuật của hoạt động khách sạn, tập trung vào quản lý, bảo dưỡng nhà cửa, thiết bị, môi trường, an ninh,…  Kinh doanh khách sạn. Kinh doanh khách sạn được coi là một bộ phận chủ yếu của kinh doanh lưu trú, được tạo thành bởi các doanh nghiệp cung cấp nhà ở tạm thời để cho thuê. Đây được coi là hình thức kinh doanh bằng cách cho thuê các phòng ở có đầy đủ tiện nghi cần thiết cùng các dịch vụ bổ sung khác. Kinh doanh khách sạn luôn phải đương đầu với cạnh tranh rất cao, do vậy việc quản lý rất quan trọng và mang tính quyết định cho sự thành công hay thất bại của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ. Một vấn đề chính yếu bên cạnh việc quản lý trong kinh doanh khách sạn là chất lượng dịch vụ phục vụ khách. Bên cạnh sự nhiệt tình, niềm nở của nhân viên phục vụ thì lợi thế to lớn của khách sạn là du khách có thể tìm thấy ở đó không khí gia đình. Song cũng có quan điểm cho rằng cần tìm những yếu tố mới lạ để du khách được thưởng thức một chuyến đi chơi xa nhà đúng nghĩa. Tóm lại kinh doanh khách sạn là một lĩnh vực kinh doanh phức tạp và đòi hỏi rất nhiều sự khéo léo, tinh tế trong các cách hoạch định chiến lược của mình. SVTH: Lã Thị Thùy Linh 13 Lớp: K45C6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đặng Thị Hồng Vân 2.2. Một số lý thuyết marketing phát triển thị trường 2.2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển thị trường của doanh nghiệp Có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển thị trường của doanh nghiệp cũng như việc ra các quyết định liên quan đến phát triển thị trường của doanh nghiệp. Trong giới hạn bài khóa luận, tôi chỉ nêu lên một số nhân tố quan trọng tác động trực tiếp đến việc phát triển thị trường của doanh nghiệp và được chia làm 2 nhóm: Các nhân tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. 2.2.1.1. Nhóm các nhân tố bên trong doanh nghiệp  Các chính sách của doanh nghiệp trong từng thời kì: Chính sách và chiến lược trong mỗi thời kì sẽ góp phần định hướng các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó tác động đến chính sách phát triển thị trường của doanh nghiệp.  Nguồn lực tài chính, nhân lực và công nghệ: Các quyết định về phát triển thị trường của doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều và bị ảnh hưởng trực tiếp bởi khả năng hiện có của doanh nghiệp. Các vấn đề về tài chính, nhân lực và công nghệ tác động đến quy mô, thời gian, phạm vi và mức độ phát triển thị trường của doanh nghiệp.  Sức mạnh thương hiệu trong tương quan với đối thủ: Không thể phủ nhận vai trò to lớn của thương hiệu trong quá trình phát triển thị trường. Thương hiệu của công ty càng mạnh thì khả năng phát triển thị trường càng lớn, rủi ro càng thấp và ngược lại. Khách hàng sẽ tin tưởng và đón nhận nhanh chóng các sản phẩm mang thương hiệu quen thuộc. 2.2.1.2. Nhóm các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp  Quan hệ cung cầu - giá cả trên thị trường: Đây là nhân tố trực tiếp ảnh hưởng đến phát triển thị trường. Các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp chịu tác động mạnh mẽ của quy luật cung cầu và giá cả. SVTH: Lã Thị Thùy Linh 14 Lớp: K45C6
- Xem thêm -