Tài liệu Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại công ty tnhh tm xnk việt trung 6886

  • Số trang: 54 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU ................................................................................................ 3 CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH TM XNK VIỆT TRUNG 6886 ........................................................................................ 4 I, Khái quát chung về công ty ...................................................................... 4 II, Chức năng, nhiệm vụ của công ty ............................................................ 4 III, Cơ cấu tổ chức quản lý và sản xuất của công ty ..................................... 4 1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý ............................................................ 6 2. Chức năng nhiệm vụ mỗi phòng ban........................................................7 IV, Các nguồn lực của công ty ..............................................................................7 1. Vốn .............................................................................................................7 2. Nhân lực......................................................................................................8 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH TM XNK VIỆT TRUNG 6886 .............................................10 I, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty .....................................10 II, Đặc điểm nguồn nhân lực .................................................................................12 1. Hoạt động sử dụng và phân bổ nguồn nhân lực .........................................12 2. Công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực ......................................................13 3. Công tác tuyển dụng ...................................................................................14 4. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ..........................................16 5. Vấn đề đãi ngộ với người lao động ............................................................18 III, Đánh giá về hoạt động quản lý nhân sự tại công ty......................................23 www.thuvienluanvan.org Trang 1 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí 1. Những thành tựu đạt được ..........................................................................23 2. Những hạn chế cần khắc phục ....................................................................24 CHƢƠNG 3: KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH TM XNK VIỆT TRUNG 6886...........26 I, Định hƣớng công tác quản lý nhân sự ........................................................26 II, Kiến nghị giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại công ty ....26 1. Hoàn thiện công tác tuyển dụng..........................................................26 2. Tăng cường công tác đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ nhân viên .................................................................................28 3. Cải tiến hình thức trả lương và thưởng phù hợp để khuyến khích người lao động ....................................................................................30 4. Tăng cường kỷ luật lao động ..............................................................32 5. Xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp .....................................34 KẾT LUẬN .............................................................................................................37 TÀI LIỆU THAM KHẢO .....................................................................................38 www.thuvienluanvan.org Trang 2 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí www.thuvienluanvan.org Trang 3 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí LỜI NÓI ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường ngày nay, trước sự biến đổi mạnh mẽ của thị trường kinh doanh đã tạo cho các doanh nghiệp có nhiều cơ hội nhưng cũng với đó mức độ cạnh tranh càng gay gắt. Để có thể đứng vững và phát triển, các doanh nghiệp phải biết thích ứng để sử dụng các nguồn lực một cách tiết kiệm và hiệu quả. Trong đó vai trò của nhân tố con người ngày càng ngày càng được nhấn mạnh và quan tâm hơn bao giờ hết, bởi con người là nhân tố chính hình thành nên một doanh nghiệp. CUNG CẤP TÀI LIỆU THAM KHẢO THEO MIỄN PHÍ - Nghiên cứu khoa học - Luận án tiến sĩ - Luận văn thạc sĩ - Luận văn đại học - Thực tập tốt nghiệp - Đồ án môn học - Tiểu luận CUNG CẤP SỐ LIỆU - Cung cấp số liệu doanh nghiệp : số liệu kế toán, hoạt động kinh doanh, nhân sự. marketing, xuất nhập khẩu. - Cung cấp số liệu viết luận văn, báo cáo tốt nghiệp,,, nhiều lĩnh vực TƯ VẤN VIẾT LUẬN VĂN, ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP...(TIẾNG ANH & TIẾNG VIỆT) www.thuvienluanvan.org Trang 4 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí - Tư vấn lập đề cương luận án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp... - Tư vấn viết báo cáo, luận án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp... trọn gói hoặc từng phần, có xác nhận của cơ quan thực tập - Chỉnh sửa luận văn, báo cáo tốt nghiệp theo yêu cầu TƢ VẤN VIẾT ASSIGNMENT CÁC MÔN 1. Human Resource Management, 2. Strategic Management, 3. Operation Management, 4. Principles of Management/Corporate Finance/Economic, 5. Global Organizational Environment, 6. Global Business Strategy, 7. Organizational behavior, 8. Risk Management, 9. Business/Investment/Trade/Law, 10. Marketing and other subjects relating to 11. Management Project, … NHẬN CHECK TURNITIN Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : TRUNG TÂM TƯ VẤN KỸ NĂNG HỌC THUẬT Ms. Phương Thảo - 0932.636.887 Email: Hotrosinhvien_vn@yahoo.com Ý thức được tầm quan trọng của công tác quản trị nguồn nhân lực của mỗi doanh nghiệp, và trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH TM XNK Việt Trung 8668 em đã chọn chuyên đề: “Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty TNHH TM XNK Việt Trung 6886” nhằm đề xuất một số ý kiến www.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Trang 5 Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí góp phần hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty để công ty phát triển thuận lợi. Luận văn gồm: Lời mở đầu, phần kết luận, và 3 chương: Chương 1: Gới thiêu chung về Công ty TNHH TM XNK Việt Trung 8668 Chương 2: Thực trạng công tác quản lý nhân sự tại Công ty TNHH TM XNK Việt Trung 8668 Chương 3: Kiến nghị giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty TNHH TM XNK Việt Trung 8668 Vì điều kiện thời gian và kiến thức thực tế chưa nhiều nên bài luận văn của em còn những sai sót, khuyết điểm. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý thầy cô. Bài luận văn của em được hoàn thành với sự giúp đỡ tận tinh của thầy giáo và các cô chú, anh chị trong Công ty TNHH TM XNK Việt Trung 6886 Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 05 năm 2012 Sinh viên Nguyễn Mạnh Hải CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH TM XNK VIỆT TRUNG 6886 I, Khái quát chung về công ty Công ty TNHH TM XNK VIỆT TRUNG 6886 được thành lập ngày 18/03/2003 Tên giao dịch trong nước: Công ty TNHH TM XNK VIỆT TRUNG 6886. www.thuvienluanvan.org Trang 6 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Trụ sở chính: 141 Số 17 - Quốc Lộ 6 - Ba La - Hà Đông - Hà Nội. MST : 0104927913 Giám đốc: Nguyễn Thành Trung II, Chức năng, nhiệm vụ của công ty 1. Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô 2. Cung cấp phụ tùng xe tải hạng nặng 3. Vận tải hàng hoá. 4. Vận tải hành khách. 5. Dịch vụ bảo hành bảo trì các sản phẩm công ty kinh doanh. 6. Đại lý mua bán ký gửi hàng hoá. III, Cơ cấu tổ chức quản lý và sản xuất của công ty 1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý Xuất phát từ đặc thù của các lĩnh vực kinh doanh, Công ty TNHH TM XNK VIỆT TRUNG 6886 tổ chức mô hình quản lý theo phương pháp kết hợp giữa trực tuyến và chức năng. Do Công ty sử dụng cả hai loại hình thức quản lý kết hợp nên thể hiện được cả tính tập trung hoá và phi tập trung hoá, tận dụng được những ưu điểm cũng như hạn chế được nhược điểm của hai phương pháp quản lý này. Bộ máy quản lý của Công ty gồm: Hội đồng thành viên, chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc công ty, một kế toán trưởng, các phòng, ban. Ta có sơ đồ về tổ chức quản lý của công ty TNHH XNK VIỆT TRUNG 6886 như sau: www.thuvienluanvan.org Trang 7 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Sơ đồ Bộ máy tổ chức quản lý của Công ty TNHH XNK VIỆT TRUNG 6886 Hội đồng thành viên Giám đốc P. Kế hoạch P. Kế toán Tài chính P. Tổ chức Hành chính P. Chăm sóc khách hàng Phó giám đốc Hệ thống kho Phòng Kỹ thuật Phòng Kinh doanh Nguồn: Phòng Tổ chức Hành chính www.thuvienluanvan.org Trang 8 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí 2. Chức năng nhiệm vụ mỗi phòng ban + Hội đồng thành viên Là cơ quan có thẩm quyền cao và có trách nhiệm cao nhất Công ty. Hội đồng thành viên bầu ra một người quản lý và điều hành hoạt động của công ty đó là giám đốc. + Giám đốc Là người chịu toàn bộ trách nhiệm về hoạt động của công ty. Thông qua các báo cáo, đề nghị của các phòng ban đưa lên để đưa ra các quyết định, chính sách, chiến lược kinh doanh phù hợp cho công ty. + Phó giám đốc Có trách nhiệm chủ động chỉ đạo xây dựng kế hoạch và phương án hoạt động cho các bộ phận hoàn thành. Giám sát kiểm tra chất lượng sản phẩm hoàn thành Phân tích đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý, năm, định kỳ báo cáo trình giám đốc. Điều hành tiến độ hoạt đông sàn xuất kinh doanh theo đúng tiến độ được giao + Phòng kế toán tài chính Phòng kế toán tài chính là phòng ban quan trọng trong công ty là mạch máu của công ty. Có nhiệm vụ cung cấp các thông tin kế hoạch tài chính giúp cho ban lãnh đạo nắm bắt được tình hình hoạt động kinh doanh trong công ty kịp thời và đầy đủ nhất. + Phòng tổ chức hành chính Phòng tổ chức hành chính có nhiệm vụ theo dõi, sắp xếp và quản lý nhân sự trong công ty. Tư vấn cho ban lãnh đạo công ty về năng lực và khả năng làm việc www.thuvienluanvan.org Trang 9 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí của nhân viên trong công ty để có thể bố trí hợp lý cho việc tuyển dụng, sa thải nhân viên. Ngoài ra phòng tổ chức hành chính còn thể hiện đúng đắn chính sách, chế độ, quyền lợi của người lao động. + Phòng kế hoạch Phòng kế hoạch là cánh tay phải của giám đốc, có nhiệm vụ đảm bảo cung cấp hàng hóa cho thị trường, đồng thời dự báo mức độ cung - cầu trên thị trường, đưa ra các chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động cho công ty. + Phòng kinh doanh Nghiên cứu kế hoạch kinh doanh dài hạn, trung hạn, ngắn hạn, kế hoạch hoạt động và kế hoạch kinh doanh hàng năm, hàng quý của công ty. Theo dõi thúc đẩy tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh và chương trình công tác của công ty. Tổng hợp, phân tích và lập báo cáo tình hình hoạt động và tình hình kinh doanh theo tháng, theo quý, theo năm của công ty. Thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin thị trường, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch quảng cáo, tiếp thị của công ty. + Phòng kỹ thuật Chịu trách nhiệm giám sát về chất lượng, kỹ thuật các máy móc thiết bị của công ty, đảm bảo hoạt động hiệu quả và đạt công suất tối đa. Thực hiện quản lý, kiểm tra máy móc trang thiết bị đúng thời gian quy định. Chịu trách nhiệm bảo hành sửa chữa các trang thiết bị của công ty. + Phòng chăm sóc khách hàng Có chức năng quản lý tất cả thông tin đầu ra đầu vào về khách hàng, nắm rõ các tiến độ sản xuất, lắp đặt thu nhận thông tin bảo hành của khách hàng, thực hiện www.thuvienluanvan.org Trang 10 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí bảo hành, kiểm soát các vấn đề bảo hành, các vật tư phát sinh trong quá trình bảo hành. Ngoài ra việc tư vấn cho mọi đối tượng khách hàng cũng rất quan trọng, giải quyết các phát sinh liên quan đến dịch vụ. Đảm bảo đưa hình ảnh thiện cảm, tin cậy của công ty đối với khách hàng + Hệ thống kho Có nhiệm vụ cung ứng đủ trang thiết bị cho quá trình hoạt động và sửa chữa bảo hành của Công ty. Lập kế hoạch dự trữ nguyên vật liệu, thiết bị máy móc đảm bảo cho quá trinh hoạt động kinh doanh. IV, Các nguồn lực của Công ty 1. Vốn Vốn là nhân tố vô cùng quan trọng đối cới công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh, khi có vốn Côn ty có thể mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, trang bị thêm các trang thiết bị máy móc hiện đại, hay nâng cao công tác nhân sự, bán hàng…trong Công ty. Dưới đây là bảng cơ cấu nguồn vốn trong Công ty: www.thuvienluanvan.org Trang 11 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Bảng 1: Cơ cấu vốn của công ty 3 năm 2009 – 2011 Đơn vị: triệu đồng Năm 2009 Chỉ tiêu Năm 2010 Số lƣợng Tỷ (%) 5.100 100 Vốn chủ sở hữu 2.193 Vốn vay Tổng vốn trọng Số lƣợng Năm 2011 So sánh tăng, So sánh tăng, giảm 2010/2009 giảm 2011/2010 Tỷ trọng Số (%) lƣợng Tỷ trọng Số (%) đối 4.550 100 6.343 100 43 1.865 41 3.124 2.907 56 2.683 59 2.984 58,5 2.569 56,5 tuyệt % Số đối tuyệt -550 -10,8 1.793 39,4 49 -328 -15 1.259 67,5 3.219 51 -224 -7,7 536 20 4.157 65,5 -415 -13,9 1.588 61,8 % Chia theo sở hữu Chia theo tính chất Vốn cố định www.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Trang 12 Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Vốn lưu động 2.116 41,5 1.983 43,5 2.186 34,5 -133 -6,3 203 10,2 Nguồn: Phòng Tài chính Kế toán 2. Nhân lực www.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Trang 13 Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 So sánh tăng, giảm 2010/2009 So sánh tăng, giảm 2011/2010 Bảng 2: Cơ cấu nguồn nhân lực của công ty qua 3 năm 2009 – 2011 Đơn vị: Người www.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Trang 14 Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Số lƣợng Tổng số lao động Tỷ trọng (%) Số lƣợng Tỷ (%) trọng Số lƣợng Tỷ trọng (%) Số tuyệt % đối Số đối tuyệt % 26 100 30 100 44 100 4 15,38 14 46,7 Lao động trực tiếp 18 68,8 24 70 40 72,5 6 33,3 16 66,7 Lao đông gián tiếp 8 31,2 6 30 4 27,5 -2 -25 -2 -33,3 Nam 17 64,6 17 63,5 34 66,8 0 0 17 100 Nữ Phân theo trình độ 9 35,4 13 36,5 10 33,2 4 44,4 -3 -23 Đại học và trên đại học 6 23,9 19 80,4 34 85,7 13 217 15 79 Cao đẳng và trung cấp 20 76,1 11 19,6 10 14,3 -9 -45 -1 9,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 19,9 18,7 1 16,8 -2 -40 -2 -66,7 Phân theo tính chất lao động Phân theo giới tính PTTH hoặc trung học cơ sở Phân theo độ tuổi Trên 45 tuổi www.thuvienluanvan.org 3 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Trang 15 Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Từ 25 tuổi đến 35 tuổi 8 31 5 29 16 29,5 -3 -37,5 11 220 Dưới 25 tuổi 3 10,2 7 11,9 5 12.7 4 133 -2 28,6 Nguồn: Phòng:Nhân sự www.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Trang 16 Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Nhìn vào bảng số liệu ta thấy tỷ lệ lao động gián tiếp so với lao động trực tiếp là tương đối hợp lý. Cho tới thời điểm năm 2009 số lao động trực tiếp là 68,8%, lao động gián tiếp là 31.2%. Do có tỷ lệ lao động khá hợp lý nên phần lớn hoàn thành công việc đúng thời hạn với chất lượng đảm bảo. Công ty cần tiếp tục bồi dưỡng nhiều hơn nữa đối với nhân viên để họ làm việc tốt hơn nâng cao chất lượng dịch vụ của công ty. Đối với độ tuổi, do hoạt động trong lĩnh vực cần nhiều kinh nghiệm, nhanh nhậy và độ chính xác cao nên phần lớn là độ tuổi từ 25 đến 45. Năm 2009 lao động trên 45 tuổi là 19,9%, năm 2010 là 18,7% và năm 2011 chỉ chiếm 16,8%. Ta có thể thấy sự chênh lệch giữa các độ tuổi là không lớn và có sự cân bằng độ tuổi già, trẻ, trung niên. Do có sự bổ sung kiến thức, kinh nghiệm và giúp đơn nhau đạt hiệu quả làm việc tốt Về cơ cấu độ tuổi trên ta có thể nhận thấy nguồn lực của công ty có trình độ cao. Tính đến thời điểm năm 2011, số nhân viên có trình độ đại học và trên đại học chiếm tỷ lệ cao 79% còn lại 9,1% là tỷ lệ cao đẳng và trung cấp. Do lĩnh vực hoạt động của công ty đòi hỏi nhân lực phải có kiến thức cũng như năng lực làm rất cao nên tỷ lệ lao động như vậy là hoàn toàn hợp lý. Với mặt bằng trình độ cao như vậy giúp người lao động có thể dễ dàng tiếp nhận những tri thức mới và vận dụng linh hoạt vào việc sử dụng hợp lý các công việc đem lại hiệu quả cao. www.thuvienluanvan.org Trang 17 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH TM XNK VIỆT TRUNG 6886 I, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH TM XNK Việt Trung 6886 từ năm 2009 đến năm 2011 có nhiều kết quả khả quan được thể hiện qua biểu sau: www.thuvienluanvan.org Trang 18 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Bảng 3: Kết quả hoạt động kinh doanh 3 năm 2009 – 2011 So STT Các chỉ tiêu chủ yếu sánh Đơn vị Năm Năm Năm giảm 2010/2009 tính 2009 2010 2011 Số tuyệt đối 1 Doanh thu tiêu thụ theo giá hiện hành 2 Tổng lao động 3 Tổng vốn kinh doanh bình quân tăng, So sánh tăng, giảm 2011/2010 Số tuyệt % đối % triệu đông 8.500 7.990 10.387 -510 -6 2.397 30 người 26 30 44 4 15,38 14 46,7 triệu đồng 5.100 4.550 6.343 -550 -10,8 1.793 39,4 4a.Vốn cố định bình quân 2.984 2.569 4.157 -415 -13,9 1.588 61,8 4b. Vốn lưu động bình quân 2.116 1.983 2.186 -133 -6,3 203 10,2 140,27 210.405 -7,13 -4,84 70.135 50 -14 -54,3 14.16 120 439 18 575.8 20 4 Lợi nhuận triệu đông 147,4 5 Nộp ngân sách triệu đồng 25,8 11,8 6 Thu nhập bình quân một lao động 1.000 đ/tháng 2.440 2.879 3.454,8 www.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận 25.96 Trang 19 Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí 7 Năng suất lao động BQ tháng (W = 1/2/12) triệu đồng 27,2 22,2 19,67 -5 8 Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu tiêu thụ (4/1) chỉ số 1.73 1.76 2.03 0.03 0.27 9 Tỷ suất lợi nhuận/vốn kinh doanh (4/3) chỉ số 2.89 3.08 3.12 0.19 0.04 10 Số vòng quay vốn lưu động (1/4b) vòng 4.02 4.03 4.75 0.01 -0,18 0.25 -2,53 0.72 -11,2 17.9 Nguồn: Phòng Tài chính –Kế toán www.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Trang 20
- Xem thêm -