Tài liệu Giải pháp cải thiện chuỗi cung ứng cho công ty coca-cola việt nam

  • Số trang: 60 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 133 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39841 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG ---o0o-- TIỂU LUẬN Quản trị chuỗi cung ứng ĐỀ TÀI: “GIẢI PHÁP CẢI THIỆN CHUỖI CUNG ỨNG CHO CÔNG TY COCA-COLA VIỆT NAM” Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thu Trang Mã sinh viên: A20055 Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Duy Hồng HÀ NỘI - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA DU LỊCH HỌC ----------------***--------------- BÀI TIỂU LUẬN CUỐI KỲ MÔN: VĂN HÓA DU LỊCH Đề bài: VÀI TRÒ CỦA VĂN HÓA ĐỐI VỚI DU LỊCH Sinh viên Lớp Mã SV : Trần Thị Hạnh : K58 – Du lịch học : 13032598 Hà Nội, tháng 6 năm 2015 Bài tiểu luận Chuyên đề: vốn bằng tiền Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện Ngày sinh Lớp : trần bích nga : nguyễn thị thu hằng : 25/10/1987 : đhltkt3a6 - hn Hà nội, 12/2011 đại học quốc gia hà nội Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn KHOA QUỐC TẾ TRƯờNG ĐạI HọC SƯ PHạM NGHệ THUậT TRUNG ƯƠNG tiểu luận Đề tài: Vài nét về mỹ thuật ý thời phục hưng Mụn: Lịch sử mỹ thuật thế giới Họ và tên : Hoàng Thị Ngọc Diệp Lớp : K4C2 - SPMHà Nội - 2 Trường đhkhxh & nhân văn Khoa du lịch học -----*****----- Môn :quy hoạch du lịch Giáo viên: bùi thị hải yến đề tài: quy hoạch du lịch tam đảo đại học quốc gia hà nội Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn KHOA DU LỊCH HỌC BÀI TIỂU LUẬN CUỐI KỲ MÔN : NGIỆP VỤ DU LỊCH VĂN HÓA Giảng viên Sinh viên Lớp Hµ Néi – 2011 : Trần Thúy Anh : Nguyễn Đức Nam : K53 – du lịch đại học đông đô Khoa công nghệ thông tin BÀI TIỂU LUẬN CUỐI KỲ Môn: lập trình đối tượng đề tài: quản lý hồ sơ sinh viên Sinh viờn Lớp Hµ Néi – 2011 : Nguyễn Anh Việt : CT14B TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP ĐÔNG ĐÔ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ---------------0O0-------------- TIỂU LUẬN MÔN VISUALBASIC IT ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ ĐIỂM SINH VI đại học quốc gia hà nội Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC BÀI TIỂU LUẬN MÔN : LỊCH SỬ QUAN HỆ QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Giảng viên Sinh viên : Nguyễn Văn Ánh : Đặng Thị Hương Lớp Mã sinh viên :K56 Đông phương học : 11030379 Hà Nội – 2012 trường cao đảng công nghệ bắc hà khoa kinh tế báo cáo thực tập chuyên môn Đơn vị thực tập: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tiên yên Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện Lớp Khóa :Dương Trọng Thủy : Đỗ Thị Cúc : B4CG : 2009 – 2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA LỊCH SỬ ----------------***--------------- BÀI THI HẾT MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG Sinh viên Lớp : TRÁNG A CHAI : K53 Hà Nội, 2012 ĐẠI HỌC THĂNG LONG BỘ MÔN Y TẾ CÔNG CỘNG ----------------***--------------- BÁO CÁO THỰC TẬP CỘNG ĐỒNG III Sinh viên : Phạm Thị Hường Lớp : SP21A2 Mã sinh viên : A14259 Địa điểm thực tập: Viện Y học lao động & vệ sinh môi trường Thời gian: 13/2/2012 đến 24/12/2012 Hà Nội, 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI ----------------***--------------- BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP Giáo viên hướng dẫn Sinh viên Lớp : Ths. Đỗ Đức Tài : Phạm Ngọc Huân : LCDD4 – KT7 Hà Nội, 2012 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA HÁN NGỮ ----------------***--------------- TIỂU LUẬN GIỮA KỲ MÔN HỌC: LỊCH SỬ HIỆN ĐẠI TRUNG QUỐC HIỆN ĐẠI Sinh viên Lớp : Nguyễn Anh Tuấn : Hán ngữ Hà Nội, 2012 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA BÁO CHÍ VÀ TRUYỀN THÔNG ----------------***--------------- TIỂU LUẬN GIỮA KỲ Sinh viên Lớp : Đoàn Trung Anh : Khoa báo chí và truyền thông Hà Nội, 2012 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA LƯU TRƯ HỌC VÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG ----------------***--------------- TIỂU LUẬN GIỮA KỲ ĐỀ TÀI: TRÌNH BẦY VÀ LÀM SÁNG TỎ TÌNH HÌNH LƯU TRƯ THỜI CẬN ĐẠI Ở CHÂU ÂU Sinh viên Lớp MSSV : Đỗ Thị Lý : Lưu trữ học và quản trị văn phòng : 10030498 Hà Nội, 2012 Trường đại học Quốc Gia Hà Nội Đại học Khoa Học Xó Hội & Nhân Văn Bài Thi Giữa Kỡ Đề bài : Các gia đỡnh đơn ( gia đỡnh hạt nhõn ) phổ biến trong giai đoạn hiện nay , nguyờn nhõn và những mặt tớch , tiờu cực . Mụn : Thõn tộc hôn nhân & gia đỡnh Sinh viờn : Trịnh Bảo Yến Khoa : K55 Nhõn học Hà Nội, 2012 đại học quốc gia hà nội Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn KHOA LƯU TRỮ HỌC VÀ QUẢN TRỊ VĂN PHềNG Bài tiểu luận GIữA Kỳ Môn: Sử LIệU HọC Họ và tên Lớp MSSV : Đỗ Thị Hoa Quỳnh : K53 – LTH&QTVP : 08030974 Hà Nội – 2012 ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA ĐỊA CHẤT BÀI THU HOẠCH Bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng Sản Việt Nam Người thực hiện : Nguyễn Thị Ngọc Bích Ngày sinh: 20/10/1991 Nguyên quán : Thạch Hà – Hà Tĩnh Ngành: Quản lý tài nguyên thiên nhiên Khoa: Địa Chất Hà Nội – 2012 đại học quốc gia hà nội Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn KHOA LỊCH SỬ Bài tiểu luận GIữA Kỳ Môn: Xã HộI HọC Giảng viên Họ và tên Lớp MSSV : TS. Nguyễn Thị Thu Hà : Đỗ Thị Phương : K55 Lịch sử : 10030645 Hà Nội – 2012 đại học quốc gia hà nội Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC Bài tiểu luận GIỮA Kỳ MÔN: QUAN Hệ Đối ngoại việt nam - hàn quốc ĐỀ TÀI: Đánh giá tổng quan về quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam – Hàn Quốc từ năm 1992 đến nay, trên cơ sở đó rút ra những mặt hiệu quả và hạn chế. Hóy chứng minh triển vọng quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc trong thời gian săp tới. Giảng viên Họ và tên Lớp MSSV : GS.TS. Hoa Hữu Lõm : Trương Thị Nguyệt : K53 Hàn quốc học : 08030853 Hà Nội – 2012
- Xem thêm -