Tài liệu Giải chi tiết part 7 - econony 5 full 10 test - leap

  • Số trang: 252 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1450 |
  • Lượt tải: 5
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

LEAP ENGLISH CENTRE LỜI NGỎ Phần GIẢI THÍCH PART 7 này được thực hiện bởi đội ngũ giáo viên và trợ giảng của trung tâm cùng với sự trợ giúp của bạn Mai Ca! Trước tiên chúng mình xin phép được cám ơn công sức mà 2 đội ngũ tài năng này đã bỏ ra để hoàn thành dự án này! Mục đích của việc hướng dẫn lời giải cũng như dịch để giúp cho các bạn sinh viên có thể TỰ HỌC ÔN TOEIC một cách hiệu quả nhất! Chúng mình đã rất cố gắng để có thể làm ra được một phần bài học chất lượng cao, tuy nhiên nếu như có sai sót trong cả phần dịch cũng như phần giải thích, chúng mình mong bạn đọc thông cảm và có thể phản hồi bằng cách inbox theo link fan page của chúng mình dưới đây. https://www.facebook.com/leap.edu.vn Việc chia sẻ tài liệu chúng mình hoàn toàn không phản đối, chỉ mong muốn các bạn khi chia sẻ ghi rõ nguồn! Xin cảm ơn! Liên hệ về các khóa TOEIC tại LEAP: 0936.79.6606 (Mr. Trung) or Hotline: 0968.468.253 ECONOMY VOL 5 TEST 01 Question 153-154 refer to the following advertisement. Welcome to the Macy’s Body Wash Shop I hope you are enjoying the summer! We‟re very excited to let you know that the long period of our shop‟s renovation is finally over! We will be reopening on August 23rd, a week from now! In order to celebrate the opening of the shop, we are offering an exclusive discount of 15% off any item if you complete this registration form and bring it to the store on the 23rd. Please note that this registration form won‟t be valid anytime after the 23rd. I hope to see you all at the shop and enjoy the discount! Name: ____________________________________ Address: ____________________________________ Cell: ____________________________________ Câu hỏi 153: What is the purpose of this advertisement? (A) An advertisement for a new product. (B) A discount offer for existing shop member. (C) A promotion for a membership registration. (D) An advertisement for a new shop. 154. When was the registration form sent? (A) August 13th (B) August 16th (C) August 23rd (D) September 23rd Căn cứ trong đoạn văn để tìm ra đáp án “if you complete this registration form and bring it to the store” “We will be reopening on August 23rd, a week from now on.” Chào mừng đến với cửa hàng Macy’s Body Wash Tôi hi vọng bạn đang thưởng thức mùa Hè của mình! Chúng tôi rất thích thú muốn bạn biết rằng quãng thời gian dài để trùng tu cửa hàng cuối cùng cũng đã qua. Chúng tôi sẽ mở cửa lại vào ngày 23 tháng Tám, một tuần kể từ bây giờ. Để kỷ niệm việc mở lại cửa hàng, chúng tôi khuyến mại giảm giá 15% cho bất kỳ món hàng nào nếu bạn hoàn thành bản đăng ký sau và mang nó đến cửa hàng vào ngày 23. Chú ý rằng, bản đăng ký này sẽ không có hiệu lực sau ngày 23. Tôi hi vọng sẽ gặp tất cả các bạn tại cửa hàng và hưởng thụ việc giảm giá này! Tên: _____________________________ Địa chỉ: _____________________________ Điện thoại: _____________________________ Dịch nghĩa và giải thích Từ mới 153: Mục đích của quảng cáo là gì? (A)Một quảng cáo cho sản phẩm mới. (B) Giảm giá dành cho thành viên của cửa hàng. (C) Quảng cáo cho việc đăng ký thành viên. (D) Quảng cáo cho cửa hàng mới. 154. Khi nào bản đăng ký đã được gửi? (A) 13 tháng 8 (B) 16 tháng 8 (C) 23 tháng 8 (D) 23 tháng 9 - Registration: (n) sự đăng ký. - Exist: (v): Tồn tại. - Promotion: (n) Sự quảng cáo, sự thăng tiến. -Purpose: (n): Mục đích Form: (n,v): Bản, hình thức. Question 155-157 refer to the following announcement. We are sorry to inform visitors that due to raised maintenance prices and a recent surge in feed price, Queensway Zoo will be increasing its ticket rates by 10-20%. The price increase will go into effect next year. The rates for nonmembers may be higher than for members. The one-day ticket will remain unchanged at $5 for children and $7 for adults. However, starting on January 1, the Safari Pass, which is the most popular among visitors, will be increased from $10 to $10.50 for members and $12 for non-members. The Safari Pass allows visitors to drive through our Safari area, where they can see right from their car wild animals in nature. It also offers free face painting and animal posters for kids! You can also save 30% on all drinks at the zoo‟s cafeteria. Tickets for the afternoon animal show cost $3 for both members and non members. Memberships must be renewed every six months at the additional charge of $2. Accordingly, memberships purchased after July 1 without renewal expire next year. Be sure to renew your membership for year-long benefits and discounts. Câu hỏi 155. What is the main purpose of the announcement? (A) To promote a special offer (B) To inform people of changes in ticket prices (C) To encourage members to renew Căn cứ trong đoạn văn để tìm ra đáp án “will be increasing its ticket rates by 1020%.” Chúng tôi rất tiếc khi thông báo đến các khách du lịch rằng vì giá bảo trì tăng và giá thức ăn cũng tăng, sở thú Queensway sẽ tăng giá vé lên 10-20%. Việc tăng vé sẽ áp dụng vào năm sau. Giá vé cho những khách không phải thành viên sẽ cao hơn của các thành viên. Vé một ngày vẫn không đổi, $5 cho trẻ em và $7 cho người lớn. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 1 tháng Một, đèo Safari, nơi rất nổi tiếng với khách du lịch, sẽ tăng từ $10 đến $10.50 cho thành viên và $12 cho khách không phải thành viên.Đèo Safari cho phép khách du lịch lái xe qua địa phận Safari, nơi họ có thể thấy ngay từ xe của học những động vật hoang dã trong tự nhiên. Nó cũng khuyến mãi sơn mặt miễn phí và tranh động vật cho trẻ! Bạn cũng có thể tiết kiệm 30% khi mua đồ uống ở quán tự phục vụ của sở thú. Vé cho buổi biểu diễn thú buổi chiều giá $3 cho cả thành viên và không phải thành viên. Hội viên sẽ được gia hạn 6 tháng một lần với phí thu thêm là $2. Theo như thế, mua thẻ hội viên sau ngày 1 tháng Một sẽ không phải gia hạn năm sau. Hãy chắc chắn gia hạn thẻ hội viên cho lợi ích và chiết khấu. Dịch nghĩa và giải thích Từ mới 155. Mục đích chính của thông báo là gì? (A) Quảng cáo một ưu đãi đặc biệt (B) Thông báo cho mọi người thay đổi về giá vé (C) Khuyến khích thành viên gia hạn số thành viên. (D) Thông báo sở thú sẽ Announcement: (n) Thông báo - Offer: (n,v) Đưa ra, đề nghị, tặng - Inform: (v) Thông báo - Encourage: (v) Động viên, đóng cửa. khuyến khích - Renew: (v) Gia hạn “It‟s also offers free face painting and animal posters for kids. You can also save 30% on all drinks at the zoo‟s cafeteria. “ 156. Cái gì không được tặng bởi Safari Pass? (A) Giảm giá đồ uống (B) Sơn mặt miễn phí (C) Đập thú (D) Tờ bức tranh thú miễn phí - Discount: (n) Giảm giá -Pat (v): Vỗ, đập -Poster: Áp phích, tờ quảng cáo “However, starting on January 1st, the Safari Pass, which is the most popular among visitors, will be increased from $10 to $10.50 for members....” 157. Điều gì được ngụ ý trong thông báo? (A) Mỗi thành viên phải trả $10.50 cho Safari Pass sau ngày 1 tháng Một. ( C) Những người không phải thành viên nên trả nhiều hơn cho buổi trình diễn thú (D) Thành viên hội phải gia hạn hàng năm. -Indicate: (v) Ngụ ý, chỉ định. -Increase: (v) Tăng -Renew: (v) Gia hạn -Annually: Hằng năm their membership (D) To announce that the zoo will close 156. What is NOT offered with Safari Pass? (A) Discounts on drinks (B) Free face painting (C) Patting animals (D) Free animals posters 157 What is indicated in the announcement? (A) A member has to pay $10.50 for the Safari Pass after January 1 (B) The rate of the one-day pass will be changed (C) Non-members should pay more for the animal show (D) Memberships have to be renewed annually Question 158-160 refer to the following advertisement. Wedding Planners United was voted the best wedding service company at the 12th annual Toronto Wedding Exposition. It was also named the official sponsor for next year‟s exposition. The key to our success lies in our comprehensive and economical service. We fully understand the importance of providing one-stop service for busy couples who are unable to plan out the tiny details. Moreover, by offering affiliated services with dress designers, hair salons, and photographers, our clients can save up to 50% on their wedding expenses. Wedding Planners United offers renowned onestop service for busy couples. Bridal Hội Wedding Planners đã được bình chọn là công ty dịch vụ đám cưới tốt nhât tại cuộc triển lãm đám cuwois Toronto hàng năm lần thứ 12. Nó đã được chọn là nhà tài trợ chính cho triển lãm năm tới. Bí quyết cho thành công của chúng tôi nằm ở dịch vụ tiết kiệm và hiểu biết. Chúng tôi hoàn toàn hiểu sự quan trọng của việc cung cấp dịch vụ một cửa cho các cặp đôi bận rộn mà không thể lên kế hoạch chi tiết nhỏ nhặt. Hơn thế nữa, bằng cách đưa ra dịch vụ hội viên với các nhà thiết kế váy, thẩm mỹ viện tóc, và các nhiếp ảnh gia, khách hàng của chúng ta có thể tiết kiệm đến 50% chi phí đám cưới. Hiệp hội Wedding Planners đưa ra dịch vụ một cửa đầy uy tín consultants cho các cặp đôi bận rộn. Các nhà tư vấn đám cưới tại công ty chúng tôi được trang clients bị những kiến thức chuyên nghiệp để cung cấp cho khách hàng to những the reception thông tin đầy đủ về mỗi chi tiết buổi lễ, từ việc thiệp mời đến tiệc tiếp đón, vì vậy bạn không phải tự tìm. Hãy đến phòng làm việc của chúng tôi và lựa chọn nhà tư vấn đám cưới cho mình. Furthermore, with affiliated business partners, Hơn thế nữa, với đối tác liên kết, hiệp Wedding Planners United offers cost-effective hội Wedding Planners cung cấp những products to our clients. Clients can save up to 50% sản phẩm tiết kiệm cho khách hàng. on wedding dresses, manicures pedicures, Khách hàng có thể tiết kiệm tới 50% limousines and other relevant needs. Our company cho váy cưới, sơn sửa móng,xe hơi và has selected the most reliable businesses to cater các dịch vụ cần thiết khác. Công ty của to your needs. We have recently launched an chúng tôi đã lựa chọn những hãng kinh online reservation service for your convenience. doanh tin cậy nhất để phục vụ yêu cầu You can now easily make reservations for a của bạn. Chúng tôi vừa mới chạy dịch consultation through the Internet. vụ đặt chỗ trên mạng để thuận tiện cho Call us at (733) 231-4782 for further information. khách hàng. Bạn có thể dễ dàng đặt chỗ cho một cuộc tư vấn qua mạng. Câu hỏi Căn cứ trong đoạn Dịch nghĩa và Từ mới văn để tìm ra đáp án giải thích 158. For whom is this “...for busy couples 158. Quảng cáo -Bridal: (a) Thuộc advertisement most likely who are unable to này nhắm đến ai? về đám cưới intended? plan out the tiny (A) Tư vấn đám -Prospective: (a) (A) Bridal consultants details.” cưới Thuộc về tương lai (B) Prospective wedding (B) Những cặp -Partner: Bạn động partners vợ chồng tương hành (C) Small business lai (D) Married couples (C) Kinh doanh nhỏ (D) Những cặp vợ chồng đã kết hôn 159.What can be inferred “.............Furthermore, 159. Điều gì có - Cooperation: (n) about Wedding Planners with affiliated thể suy ra từ Cộng tác United? business partners,....” Wedding - Business: (n) (A) It works in cooperation Planners United? Kinh doanh, hãng, with other business. (A) Nó cộng tắc công ty. (B) It offers consultation cùng công ty - Consultation: (n) services for troubled couples. khác. Sự tư vấn (C) It is matchmaking firm. (B) Nó cung cấp - Matchmaking: (n) (D) It specializes in hosting dịch vụ tư vấn Mai mối expositions. cho các đôi gặp - Firm: (n) Hãng vấn đề. - Exposition: (n): (C) Nó là hàng Hội chợ, triển lãm. mai mối. -Affiliate: (v) Nhập (D) Nó chuyên tổ làm hội viên chức các cuộc triển lãm, hội chợ. here at our company are equipped with professional knowledge that provides our clients with adequate information for every ceremonial detail, ranging from the invitations to the reception party, so you don‟t have to look for everything yourself. Visit our office and select your personal bridal consultant for one-stop service. 160.What is NOT listed as a part of Wedding Planners United services? (A) Discounted wedding goods (B) Online reservation (C) One-stop service (D) Free catering service “You can now easily make reservations for a consultation through the Internet.” “Clients can save up to 50%....” “We fully understand the importance of providing one-stop service” 160. Cái gì không được liệt kê như một phần của dịch vụ Wedding Planners United? (A) Đồ dùng đám cưới giảm giá (B) Đặt chỗ trên mạng (C) Dịch vụ một cửa (D) Dịch vụ phân phát đồ ăn miễn phí - Reservation: (n) Sự đặt chỗ - Catering: (n) phân phát thức ăn - One-stop: (n) Một cửa Question 161-164 refer to the following news article. It is dismaying to hear that last Sunday‟s Kristen Quartet concert was cancelled due to heavy rain. Reportedly, the quartet‟s flight was delayed 4 hours. About 300 people who were waiting at the Birmingham Auditorium‟s Grand Hall returned home disappointed when they were informed that the quartet couldn‟t make it. The quartet was expected to play popular jazz music of the 1970s in classic style, which proved popular enough to sell out the show. The quartet expressed their regrets at the bad weather through their official website. They announced that they will be selling tickets again at half the original price for a rescheduled concert in Port Elizabeth. They also decided to sign autographs for fans as an expression of gratitude for their fans‟ support. Unfortunately, refunds will not be available. Tickets for the rescheduled concert will be sold at Birmingham Auditorium‟s box office from this Thursday morning. Fans are encouraged to come before 5:00 P.M. to avoid long lines. Further information about the concert can be found at Kristen Quartet‟s official website. Thật thất vọng khi nghe tin rang buổi biểu diễn nhạc của Kristen Quartet chủ nhật tuần vừa rồi đã bị hủy. Theo như thông báo, chuyến bay của nhóm nhạc bị hoãn 4 tiếng. Khoảng 300 người đang đợi ở hội trường Grand của thính phòng Birmingham đã về nhà trong thất vọng khi học được thông báo rằng ban nhạc không thể thực hiện buổi hòa nhạc đó. Nhóm nhạc được mong đợi chơi nhạc jazz của thập niên 70 theo phong cách cổ điển,khiến toàn bộ số vé được bán đi. Nhóm nhạc đã thể hiện sự tiếc nuối vì thời tiết xấu qua trang web của họ. Họ thông báo rằng họ sẽ bán vé lại lần nữa với nửa giá vé ban đầu để mở lại một buổi hòa nhạc ở Port Elizabeth. Họ cũng quyết định ký tặng người hâm mộ như thể hiện sự biết ơn vì sự ủng hộ của họ. Nhưng không may mắn rằng không thể hoàn lại tiền. Vé cho buổi hòa nhạc lên lịch lại được bán ở phòng vé thính phòng Birmingham vào sáng thứ 5 tuần này. Người hâm mộ được khuyến khích đến trước 5 giờ chiều để tránh hàng dài. Thông tin chi tiết về buổi biểu diễn có thể được tìm thấy ở web chính thức của Kriten Quartet. Câu hỏi 161. What is the news article about? (A) Weather forecast (B) Classic music in the 20th century (C) A rescheduled concert (D) History of Jazz music 162. What will happen this Thursday? (A) There will be an autograph event for fans. (B) The Kristen Quartet will be performing in the Port Elizabeth. (C) Tickets for an upcoming event will be available. (D) The Birmingham Auditorium will undergo renovations. 163. What will the quartet be playing? (A) Traditional Scottish music (B) Orchestra pieces by Mozart (C) Electronic pop (D) Well-known music of the 1970s 164. What can be inferred from the article? (A) The Kristen Quartet is a rock band. (B) Tickets can be obtained at a lower price (C) The Kristen Quartet is made up of members from Port Elizabeth. (D) Those interested in buying tickets must Căn cứ trong đoạn văn để tìm ra đáp án “They announced that they will be selling tickets again at half the original price for a rescheduled concert in Port Elizabeth.” Dịch nghĩa và giải thích 161. Bài báo nói về điều gì? (A) Dự báo thời tiết (B) Nhạc cổ điển ở thế kỷ 20 (C) Buổi hòa nhạc đã được tổ chức lại (D) Lịch sử của nhạc Jazz 162. Điều gì sẽ xảy ra vào thứ Năm tuần này? (A) Một sự kiện ký tặng cho người hâm mộ. (B) The Kristen Quartet sẽ biểu diễn ở Port Elizabeth. (C) Vé cho sự kiện sắp tới sẽ được bán ra. (D) Thính phòng Birmingham sẽ được nâng cấp. Từ mới “The quartet was expected to play popular jazz music of the 1970s” 163. Nhóm tứ tấu sẽ chơi gì? (A) Nhạc Xcot-len truyền thống (B) Mấy bản nhạc của Mozart (C) Nhạc pop điện tử (D) Nhạc nổi tiếng những năm 1970s. - Quartet: (n) Nhóm tứ tấu (chơi nhạc bởi 4 người) - Orchestra: (n) Ban nhạc, dàn nhạc - Electronic: Điện tử “they will be selling tickets again at half the original price” 164. Điều gì có thể suy luận từ bài báo? (A) The Kristen Quartet là một ban nhạc rock. (B) Vé có thể mua với giá thấp hơn/ (C) The Kristen Quartet được lập thành từ các thành viên từ Port Elizabeth. (D) Những ai muốn mua vé phải đến trước 5 giờ. - Obtain: (v) Đạt được - Band: Ban nhạc - Be made up of : Được tạo nên từ, hình thành từ “Tickets for the rescheduled concert will be sold at Birmingham Auditorium‟s box office from this Thursday morning.” - Forecast: (n,v) Dự báo - Classic: (a) Cổ điển - Reschedule: (v) Tổ chức lại, kế hoạch lại - Concert: Buổi hòa nhạc - Autograph: (n) Chữ ký, ký tặng - Perform: (v) Biểu diễn - Upcoming: Sắp tới -Available: (a) Sẵn có - Auditorium: (n) Thính phòng - Undergo: (v) Chịu đựng, trải qua - Renovation: (n) Cải tiến, cải thiện, nâng cấp come before five. Question 165 -167 refer to the following notice. Looking for Promising Authors Caldwell Publishing Co. is calling for manuscript submissions from both professional and amateur writers seeking a responsible agency that will maximize their potential and successfully market their work. With 76 years of professional publishing experience, Caldwell started as a small familyrun business and grew into one of the ten largest publishers in the country. Known for its strong partnerships with authors and excellent entrepreneurship, Caldwell Publishing has received several awards in recognition of its excellence in publishing. We are currently seeking author submissions for both fiction and non-fiction books. The requirements for both genres are: - Rough draft of the first 2 chapters - 2-page summary of the book - Curriculum vitae of the author - Contact information of the author For works of fiction, the writer must include: A one-paragraph description for each of the main characters - Images relevant to the motif of the book - For works of non-fiction, the writer must include: A recommendation letter from an expert in the field relevant to the book - An academic report by the author on the subject Tìm kiếm các tác giả hứa hẹn Công ty xuất bản Caldwell đang kêu gọi những bản thảo từ những nhà viết kịch chuyên và không chuyên đang tìm kiếm một công ty có trách nhiệm và sẽ phát huy tiêm năng của họ và tạo môi trường cho công việc của họ. Với 76 năm kinh nghiệm xuất bản chuyên nghiệp, Caldwell bắt đầu từ một công ty gia đình và lớn mạnh thành một trong mười nhà xuất bản lớn nhất cả nước. Được biết đến cùng quan hệ đối tác chặt chẽ với các tác giả và điều kiện làm chủ doanh nghiệp xuất sắc, Caldwell Publishing đã nhận được một số giải thưởng công nhận sự xuất sắc trong in ấn. Chúng tôi đang tìm kiếm những bản thảo cho cả tiểu thuyết và phi tiểu thuyết. Yêu cầu cho cả hai đối tượng là: -Bản thảo thô cho 2 chương đầu -Tóm tắt dài 2 trang của quyển sách -CV của tác giả -Thông tin liên lạc của tác giả Với những tác phẩm tiểu thuyết, nhà soạn kịch cần bao gồm: -Một bài miêu tả một đoạn văn cho mỗi nhân vật chính. -Những bức ảnh liên quan đến thể loại của cuốn sách. Với những tác phẩm phi tiểu thuyết, tác giả phải gồm có: -Một lá thư giới thiệu từ một chuyên gia trong lĩnh vực liên quan đến tác phẩm. - Một báo cáo học thuật bởi tác giả về chủ đề đó. - Please note that submitted manuscripts will not be returned. Selected candidates will be contacted within 10 days of their submission. Send submissions to: Daniel Caldwell, New State Building, 962 Pixie Street, Maine, NJ Câu hỏi Căn cứ trong đoạn văn để tìm ra đáp án Chú ý rằng những tác phẩm được nộp sẽ không được hoàn trả lại. Thí sinh được trọn sẽ được liên lạc trong vòng 10 ngày kể từ ngày nộp tác phẩm. Gửi bản thảo đến: Daniel Caldwell, New State Biulding, 962 Pixee Street, Maine, NJ. Dịch nghĩa và giải thích Từ mới 165. What is the purpose of the notice? (A) To advertise a newly published book (B) To promote a campaign on reading books (C) To request the submission of manuscripts (D) To look for playwrights 166. What is NOT indicated about Caldwell Publishing Co.? (A) It has been in business for more than 70 years. (B) It is one of the country‟s top ten largest publishers. (C) It only publishes works of fiction. (D) It has received several awards. 167. In the notice, the word “maximize” in paragraph 1, line 2 is closest meaning to: (A) humiliate (B) magnify (C) report (D) elongate “ Caldwell Publishing Co. is calling for manuscript submissions” “We are currently seeking author submissions for both fiction and nonfiction books.” 165. Mục đích của thông báo là gì? (A) Để quảng cáo cho sách mới xuất bản (B) Để quảng cáo cho cuộc vận động đọc sách (C) Để yêu cầu nộp bản thảo (D) Để tìm kiếm nhà soạn kịch - Purpose: (n) Mục đích - Publish: (v) Phát hành - Promote: (v) Quảng cáo - Submission: (n) Trao nộp - Manuscript: (n) Bản thảo, bản gốc - Playwright: Nhà soạn kịch, viết kịch 166. Điều gì KHÔNG - Indicate: (v) Chỉ miêu tả về công ty định, ám chỉ xuất bản Caldwell? - Publisher: Nhà xuất (A) Nó hoạt động bản được hơn 70 năm. - Fiction: Tiểu thuyết (B) Nó là một trong -Award: (n) Giải mười nhà xuất bản thưởng lớn nhất nước. (C) Nó chỉ xuất bản các tác phẩm tiểu thuyết. (D) Nó vừa nhận một số giải thưởng. 167. Trong bản thông bảo, từ “maximize” ở đoạn một, dòng hai gần nghĩa nhất với từ gì? (A) làm nhục, làm bẽ mặt (B) thổi phồng, cường điệu hóa (C) thông báo, báo cáo (D) làm dài ra, kéo dài ra Question 168-170 refer to the following advertisement. Hearty greetings from the town of Le Tignet! We welcome you to a cheese and wine paradise for a relaxing weekend in the quiet countryside in the south of France. Visit our official website at www.letignettour.fr for further Lời chào mừng thân mật từ thị trấn của Le Tignet! Chúng tôi chào đón bạn đến với thiên đường pho mát và rượu để thư giãn cuối tuần trong một không gian miền quê yên tĩnh ở miền Nam nước Pháp. Ghé thăm trang web chính thức của chúng tôi tại information about our town, which was voted the third most popular tourist destination in France. You can learn about the dates of free wine tasting festivals and make-your-own-cheese programs by clicking on the Le Tignet Calendar" button. Moreover, you can register for the cheese-making program with an online payment. You can also shop online for Le Tignet cheese made in the traditional style on our website. Getting to Le Tignet has become much more convenient ever since the provincial government started operating a shuttle bus service for visitors. The bus will transport tourists from Kenone Station to Le Tignet at 20-minute intervals from 7:00 A.M. to 3:00 P.M. A specially designed bus is available for the handicapped upon request. If you are driving to Le Tignet, take Highway 5C and then switch to Kernone Route 93, which will lead you to the Le Tignet wine complex. For tourists travelling in groups, you are welcome to sign up for a tour guide provided by the Le Tignet Tourism Administration. The guide will lead you through areas carefully selected by local specialists. You will receive a souvenir T-shirt at the end of the guided trip. To register for this service, call the Le Tignet Tourism Administration at (035) 762-7369. Căn cứ trong đoạn văn để tìm ra đáp án 168. What “You can learn information is NOT about the dates of found on the website? free wine tasting (A) Dates of wine festivals.........can tasting festivals register for the (B) Registration cheese-making for cheese-making program ...... You programs can also shop (C) The population in online for Le Le Tignet Tignet cheese ...” (D) Online shopping for cheese Câu hỏi www.letignettour.fr để biết thêm thông tin chi tiết về thị trấn của chúng tôi, nơi vừa được bình chọn là điểm du lịch phổ biến thứ ba ở Pháp. Bạn có thể biết về ngày của lễ hội thử rượu miễn phí và chương trình tự làm pho mát bằng cách nhấn vào nốt “Le Tignet Calendar”. Hơn thế nữa, bạn có thể đăng ký chương trình tự làm pho mát bằng cách trả tiền qua mạng. Bạn có thể mua pho mát Le Tignet được làm theo phong cách truyền thống qua mạng trên trang web của chúng tôi. Đến với Le Tignet đã trở nên thuận tiện hơn nhiều từ khi hội đồng thành phố quyết bắt đầu vận hành dịch vụ xe chạy đường ngắn cho khách du lịch. Xe buýt sẽ chở khách du lịch từ ga Kenone đến Le Tignet với 20 phút một chuyến từ 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Một chuyến xe buýt đặc biệt được thiết kế để dành cho người khuyết tật. Nếu bạn lái xe đến Le Tignet, đi chuyến Highway 5C và sau đó chuyển chuyến đường Kernone 93,sẽ dẫn bạn đến với khu rượu Le Tignet. Với khách du lịch đi theo nhóm, bạn nên đăng ký người dẫn tại ban quản trị du lịch Le Tignet. Hướng dẫn viên sẽ dẫn bạn qua những điểm du lịch đã được lựa chọn cẩn thận bởi những nhà chuyên môn địa phương. Bạn sẽ được nhận chiếc áo sơ mi lưu niệm cuối chuyến đi có người dẫn. Hãy đăng ký cho dịch vụ này, gọi ban quản trị du lịch Le Tignet tại số (035)762-7369. Dịch nghĩa và giải thích 168. Thông tin nào không tìm thấy trong website? (A) Ngày của lễ hội thử rượu (B) Đăng ký cho chương trình làm pho mát (C) Dân số ở Le Tignet (D) Mua bán pho mát trên mạng Từ mới - Registration : (n) Đăng ký - Population: (n) Dân số 169. What is true about Le Tignet? (A) It provides complimentary shuttle service. (B) It is located in rural area. (C) There has been an election lately. (D) All visitors are offered souvenirs “...which was voted the third most popular tourist destination in France” 170. What service does the Le Tignet Tourism Administration provide? (A) A special tour for the handicapped (B) Free cheese samples (C) Picture books for children (D) Tour guides “....you are welcome to sign up for a tour guide provided by the Le Tignet Tourism Administration” 169 Điều gì đúng về Le Tignet? (A) Nó cung cấp dịch vụ xe đường ngắn bổ sung. (B) Nó nằm ở vùng nông thôn. (C) Gần đây có một cuộc bầu cử ở đó. (D) Tất cả các khách du lịch được khuyến mãi quà lưu niệm. 170 Dịch vụ nào được ban quản trị du lịch Le Tignet cung cấp? (A) Một chuyến du lịch đặc biệt cho người khuyết tật (B) Mẫu pho mát thử (C) Sách truyện tranh cho trẻ em (D) Hướng dẫn viên du lịch -Complementary : (a) Bổ sung, thêm - Shuttle: (n) Hệ thống xe chạy đường ngắn - Rural (a): Nông thôn - Election: (n) Cuộc bầu cử - Offer: (v) : Tặng. khuyến mãi. -Handicapped: (a) Khuyết tật -Sample: (n) Mẫu thử - Guide: (n,v) Hướng dẫn Question 171-172 refer to the following email. From: Evelyn Nichols To: Craig Hawkins Date: September 5 Subject: Re: Membership renewal Từ: Evelyn Nichols Từ: Craig Hawkins Ngày: 5 tháng 9 Tiêu đề: Trả lời: Gia hạn hội viên Mr. Hawkins, I am writing in response to the Summerton Golf Club‟s recent notification about my membership, which is soon set to expire. I will not be renewing my membership as I have been greatly disappointed with your golf club. You requested that I pay $50 to renew my membership. This is a sudden change from last year‟s policy, which specified that members pay only 10% of their membership price for renewal. Not only am I surprised at this unexplained price increase, but I am also baffled at your poor course maintenance. The greens have not been properly maintained and have created a terrible golfing experience. Ông Hawkins, Tôi viết thư này để trả lời thông báo gần đây của câu lạc bộ Summerton Golf về thẻ hội viên của viên của tôi, nó sắp hết hạn. Tôi sẽ không gia hạn thẻ hội viên của tôi vì tôi đã rất thất vọng với câu lạc bộ golf của bạn. Bạn đã yêu cầu tôi trả 50 Đô la Mỹ để gia hạn thẻ hội viên. Đó là sự thay đổi đột ngột trong chính sách của năm vừa qua, theo lý thuyết thì các thành viên chỉ phải trả 10% của giá thẻ thành viên của họ cho việc gia hạn. Không chỉ tôi ngạc nhiên về sự tăng giá không được giải thích này, nhưng tôi cũng đang bối rối về việc bảo trì sân golf kém. Lớp cỏ không được bảo trì thích hợp và tạo ra trải nghiệm chơi gold tồi tệ. I am also dismayed at the shortened hours, which is disadvantageous to working people like myself. I can assure you that I won‟t be returning to the Summerton Golf Club unless these matters are resolved. Sincerely, Evelyn Nichols Căn cứ trong đoạn Câu hỏi văn để tìm ra đáp án 171. Why did Evelyn “. I will not be Nichols write this erenewing my mail? membership...” (A) To ask for technical assistance (B) To recommend a golf club (C) To reject a membership renewal (D) To explain what golf equipment she needs 172. What is NOT listed as one of Ms. Nichols‟s complaints? (A)Sudden increase in membership price (B) Unfriendly employees (C) Fairways in poor condition (D) A change in business hours “Not only am I surprised at this unexplained price increase, but I am also baffled at your poor course maintenance.... I am also dismayed at the shortened hours” Tôi cũng bị mất tinh thần trong vài giờ ngắn ngủi, điều bất lợi cho những người làm việc như tôi. Tôi có thể cam đoan với bạn rằng tôi sẽ không quay trở lại câu lạc bộ Summerton Golf trừ khi những vấn đề đó được giải quyết. Thân ái, Evelyn Nichols Dịch nghĩa và giải Từ mới thích 171 Tại sao Evelyn -Assistance: (n) Sự Nichols viết thư này? trợ giúp, sự giúp đỡ (A) Để yêu cầu hỗ trợ - Recommend (v) : kỹ thuật Gợi ý (B) Để gợi ý một câu -Reject: (v) Từ chối lạc bộ golf -Eqiubment: (n) Thiết (C) Để từ chối gia bị hạn hội viên (D) Để giải thích loại thiết bị golf nào cô ấy cần. 172 Điều gì không được liệt kê như lời phàn nàn của Nichol? (A) Phí hội viên tăng đột ngột (B) Nhân viên không than thiện (C) Sân gôn trong điều kiện không tốt (D) Một thay đổi trong giờ làm việc -Complaint: (v) Phàn nàn -Fairway: (n) Sân gôn -Condition: (n) Tình trạng,điều kiện Question 173-175 refer to the following minutes of a council meeting. Minutes of a Regular Delwin Council Meeting July 18 2:00 P.M. at Delwin City Hall Council Chambers Persons in attendance: Mayor Louis Palmer Councilors Janice Harrell, Martin Perkins, Shawn Paynes, Katherine Olsen Guests Victor Rose, Ministry of Sports Irene Gardner, Delwin Organization for the Biên bản họp Hội đồng thường lệ Delwin 2:00 ngày 18 tháng 7 tại Delwin City Hall Council Chambers Những người tham gia: Mayor Louis Palmer Councilors Janice Harrell, Martin Perkins, Shawn Paynes, Katherine Olsen Guests Victor Rose, Ministry of Sports Irene Gardner, Delwin Organization for the Environment (DOE) Treasurer Jeremy Hunt Absent: Deputy Mayor Denise Hudson Councilors Diane Garrison, Adam Ramos Mayor Palmer opened the meeting at 2:03 P.M. and welcomed everyone. Martin Perkins reviewed the agenda from the last meeting. Development Permit No.64 Mr. Paynes reported that interior improvements to the Delwin Auditorium are being postponed due to heavy rainstorms which have flooded some parts of the building. He also asked for additional funding for cleaning up the debris from the flood. Artificial Turf Project Victor Rose from the Ministry of Sports gave Council a brief description on the recent progress on the artificial sport turf fields being constructed at Longwood Park. He also reviewed some of the challenges the construction was facing due to the bad weather and geographical matters. Treasurer's Budget Report City Council has $897,350 for the remainder of this fiscal year, $400,000 of which was donated by Christopher Mueller, president of the Delwin Smalt Business Association. The city still needs more funds. Mayor Palmer proposed that the city council allot $500,000 to recruiting new teachers for the growing youth population. Irene Gardner, representing DOE, suggested spending $600,000 on improving office buildings in the business district to be more eco-friendly. Mayor Palmer ended the meeting at 3:26 P.M. The next meeting is scheduled for 2:00 P.M. on Friday, August 1. The venue is changed to the Delwin Auditorium, as renovations will begin at Delwin City Hall tomorrow. Environment (DOE) Treasurer Jeremy Hunt Những người vắng mặt: Deputy Mayor Denise Hudson Councilors Diane Garrison, Adam Ramos Mayor Palmer mở cuộc họp vào lúc 2:03 chiều và chào mừng tất cả mọi người. Martin Perkins khái quát lại cuộc họp từ lần trước. Giấy phép phát triển số 64 Ông Paynes thông báo sự phát triển nội thất cho Delwin Auditorum bị trì hoãn do cơn bão lớn khiến cho nhiều nơi của tòa nhà bị lụt. Ông ấy cũng yêu cầu tăng quỹ cho việc dọn dẹp đống đổ nát từ trận lụt. Dự án Sân cỏ nhân tạo Victor Rose của Bộ Thể thao đưa cho Hội đồng một bản mô tả ngắn gọn về những tiến độ gần đây của sân cỏ nhân tạo đang được xây dựng tại Công viên Longwood. Ông ấy cũng nhắc lại một vài trở ngại của việc xây dựng phải đối mặt vì vấn đề thời tiết và địa lý. Báo cáo ngân sách Hội đồng thành phố có 897.335 Đô la Mỹ cho phần còn lại của năm tài chính này, 400.000 của số đó được tặng bởi Christopher Mueller, chủ tịch của Hiệp hội Doanh nghiệp pha lê xanh Delwin. Thành phố vẫn cần nhiều quỹ hơn. Mayor Palmer đề nghị rằng hội đồng thành phố chuyển 500.000 Đô la Mỹ để tuyển dụng giáo viên mới cho sự phát triển của dân số trẻ. Irene Gardner, đại diện của DOE, đề xuất sử dụng 600.000 vào việc cải thiện tòa nhà văn phòng tại khu kinh doanh để sinh thái thân thiện hơn. Ông Mayor Palmer đã kết thúc cuộc họp lúc 3:26 chiều. Cuộc họp tiếp theo được lên kế hoạch vào 2:00 chiều thứ sáu ngày 1 tháng 8. Địa điểm được thay đổi là Delwin Auditorium, vào ngày mai thay đổi sẽ bắt đầu tại Delwin City Hall. Căn cứ trong đoạn Dịch nghĩa và giải Câu hỏi Từ mới văn để tìm ra đáp án thích 173. Which “...at Delwin City 173 Cơ quan nào tổ -Institution: (n) Trụ institution is holding Hall Council chức cuộc họp? sợ, cơ quan the meeting? Chambers Persons” (A) Một đội khúc côn -Institute: (n) Viện (A) A local hockey cầu địa phương (nghiên cứu) team (B) Một viện nghiên -Council: (n) hội (B) A research cứu đồng institute (C) A city council (D) A town library 174. What can be inferred about Delwin City Hall? (A) An auditorium will be added soon. (B) It will undergo construction soon. (C) It was built by Christopher Muller (D) It is available for public use. “The venue is changed to the Delwin Auditorium, as renovations will begin at Delwin City Hall tomorrow.” 175. What remark did Ms. Gardner make about City Council‟s budget? (A) Artificial turf grass project has been successfully completed. (B) Interior improvements made on Delwin Auditorium are being postponed. (C) Part of the council budget was donated by Mr. Mueller. (D) The City Council should renovate office buildings to be more environmentallyfriendly. “Irene Gardner, representing DOE, suggested spending $600,000 on improving office buildings in the business district to be more eco-friendly.” Question 176 - 180 refer to the following letter. (C) Một hội đồng thành phố (D) Một thư viện thị xã 174 Điều gì có thể suy luận từ Delwin City Hall? (A) Một thính phòng sẽ sớm được xây dựng. (B) Nó sẽ sớm được xây dựng. (C) Nó đã được xây dựng bởi Christopher Muller. (D) Nó đang phục vụ cộng đồng. 175 Ms Gardner đã nhận xét gì về ngân sách của City Council? (A) Dự án có nhân tạo sẽ hoàn thành thành công. (B) Việc nâng cấp nội thất ở thính phòng Delwin đang bị trì hoãn. (C) Một phần của ngân sách do Mr Muller quyên tặng. (D) Hội đồng thành phố nên nâng cấp lại các tòa nhà làm việc để than thiện hơn với môi trường. -Remark (v) : Nhận xét, đánh giá -Artificial: (a) Nhân tạo -Turf: (v,n) Mảng đất,lớp đất -Interior: (a,n) Bên trong, nội tâm, phía trong. -Postpone: (v) Trì hoãn. -Donate: (v) Quyên tặng -Renovate: (v) Cải tiến, nâng cấp Longwood College Navarro Medical School, Department of Odontology Đại học Longwood Trường Y Navaro, Sở Nha khoa October 19 Mr. Bruce Wayne Parrish 258 Herrick Ave. Jerseyville, BC 8E732 Ngày 19 tháng 10 Ông Bruce Wayne Parrish 258 Herrick Ave. Jerseyville, BC 8E732 Dear Mr. Parrish, Thưa ông Parrish, First of all, congratulations on being promoted to full professor in the Department of Odontology at Navarro‟s Medical School. The Odontology Faculty warmly welcomes you as a new member. Full professors are given their own office and an assistant professor. Please note that you are required to prepare a curriculum for next semester‟s freshman class by next Wednesday. Also, note that your office will only be available for use at the end of October, as the whole school is undergoing major renovations. In addition to your salary, the school is going to buy an insurance policy for you that covers job- related accidents and cancer. The government has enforced a new law concerning insurance policies for all employees at educational institutions. You are lucky to be receiving these benefits, as the law took effect just a week before your promotion was confirmed. The school trustees are also granting you $5 million in research-related expenses. You must complete a budget bill and submit it to Mr. Luke Adamson, head of the school‟s administration office, by October 30. You should include detailed information about your research, a specific draft budget, and a completed request form. You may find this a bother, but please understand that it is part of the procedure. For further information about your new job, please contact my secretary, Ms. Cheryl Shaw, as I will be away on a Trước hết, chúc mừng ông được thăng chức thành giáo sư Nha khoa tại trường Y Navaro. Nha khoa nồng nhiệt chào mừng ông như một thành viên mới. Giáo sư sẽ được giao một phòng riêng và một trợ lý giáo sư. Xin lưu ý rằng ông được yêu cầu chuẩn bị một chương trình giảng dạy cho sinh viên năm nhất vào thứ Tư tuần tới. Và văn phòng của ông cũng chỉ được sử dụng để cuối tháng 10 này, vì cả trường sẽ tu sửa lại. Thêm vào phần lương của ông, trường cũng sẽ mua bảo hiểm cho ông để chịu trách nhiệm cả những tai nạn nghề nghiệp và bệnh ung thư. Chính phủ vừa chạy luật mới liên quan đến chính sách bảo hiểm cho các nhân viên ở viện giáo dục. Ông may mắn được nhận những lợi ích từ luật mới có hiệu lịch từ tuần tới trước khi ông được thăng chức. Ủy viên quản trị trường học cũng tặng ông 5 triệu Đô chi phí nghiên cứu. Ông phải hoàn thành chi phí ngân sách và nộp lại cho ông Luke Adamson, trưởng phóng hành chính của trường và 30 tháng 10. Ông cũng nên bao gồm thông tin chi tiết của nghiên cứu, một ngân sách nháp chi tiêt, và một bảng yêu cầu đầy đủ. Ông có thể cảm thấy bất tiện, nhưng hãy hiểu đây là một phần của thủ tục. Nếu cần thông tin chi tiết, hãy liên hệ với thư ký của tôi, cô Cheryk Shaw, vì tôi sẽ đi xa từ ngày mai đến 23 tháng 10. Cứ thoải mái yêu seminar until October 23 starting cầu sự giúp đỡ bất kỳ lúc nào ông cần. Ông có tomorrow. Please feel free to ask for thể gọi cô ấy ở số (492) 684-2950 hoặc gửi assistance whenever you feel the need to thư qua do so. You can reach her at (492) 684atchershawl83@neopen.com. 2950 or email her Tôi hi vọng sớm gặp ông ở cuộc họp atchershawl83@neopen.com. khoa sắp tới vào 27 tháng Mười. I look forward to seeing you at our next Thân ái, faculty meeting on October 27. Sincerely, Sincerely, PhCUCjD ferguton/ PhCUCjD ferguton/ Phillip Ferguson Phillip Ferguson Trưởng khoa trường Y Navarro Dean of Navarro‟s Medical School Đại học Longwood Longwood College Câu hỏi 176. What is indicated about Longwood College? (A) It is the oldest college in the country. (B) It holds seminar for dentists annually. (C) It is currently renovating its buildings. (D) It plans on enlarging existing tennis courts. Căn cứ trong đoạn Dịch nghĩa và giải văn để tìm ra đáp án thích “....as the whole 176 Điều gì suy ra về school is undergoing Longwood College? major renovations.” (A) Nó là trường đại học lâu đời nhất nước. (B) Nó tổ chức các buổi chuyên đề cho nha sĩ hằng năm. (C) Nó đang nâng cấp các tòa nhà. (D) Nó đang lên kế hoạch mở rộng các sân tennis hiện tại. 177. When will Mr. Ferguson most likely meet Professor Parrish? (A) October 19 (B) October 27 (C) October 28 (D) October 30 “...seeing you at our next faculty meeting on October 27.” 177 Bao giờ Mr Ferguson sẽ gặp giáo sư Parrish? (A) 19 tháng Mười (B) 27 tháng Mười (C) 28 tháng Mười (D) 30 tháng Mười 178. What is NOT provided to Professor Parrish? (A) Medical coverage (B) Funding for research (C) Research equipment (D) An assistant professor “Full professors are given their own office and an assistant professor... buy an insurance policy for you... The school trustees are also granting you $5 million in research-related expenses.” 178 Cái gì không được giáo sư Parrish cung cấp? (A) Tin tức về y học (B) Quỹ cho nghiên cứu (C) Thiết bị nghiên cứu (D) Một giáo sư Từ mới -Seminar: (n) Cuộc họp chuyên đề -Annually: (adv) Hàng năm -Enlarge: (v) Mở rộng -Coverage: (n) Tin tức,sự bao phủ “....For further information about your new job, please contact my secretary, Ms. Cheryl Shaw” 179. What can Professor Parrish do if in need for assistance? (A) Call Ms. Cheryl Shaw (B) Mail the school administration office (C) Contact Philip Ferguson (D) Meet Luke Adamson 179 Điều gì giáo sư Parrish có thể làm nếu cần sự giúp đỡ? (A) Gọi cô Cheryl Shaw (B) Gửi mail cho phòng quản trị của trường học (C) Liên lạc với Philip Ferguson (D) Gặp Luke Adamson -Assistance: Sự giúp đỡ, sư trợ giúp 180 Trong lá thư, từ “enforced” ở đoạn 2, dòng 2 gần nghĩa nhất với từ nào? (A)Nhấn mạnh (B) Thi hành (C) Yêu cầu (D) Đạo văn 180. In the letter, the word “enforced” in paragraph 2, line 2 is closest in meaning to (A) emphasized (B) implemented (C) ordered (D) plagiarized Question 181-185 refer to the following announcement and evaluation form. Announcement: Treewood Hotel Internal Assessment Form The form must be filled out by all employees of the Treewood Hotel (part-time workers are excluded). Please evaluate each section by checking the appropriate scale. Details are provided below: 5 4 3 2 1 0 SUPERB EXCELLENT SATISFACTORY AVERAGE UNSATISFIED POOR Please read the directions carefully in the e-mail first and then download the attached form to begin your evaluation process. Feel free to make any additional comments in the Your Voice part at the bottom of each section. Please be aware that the evaluation forms must be sent back to the human resources department no later than the 31st of July. Send the forms via fax at 1 -801 -308-617 or visit us at the office to submit the form. Thank you for your comments. Thông báo: Bảng đánh giá nội bộ khách sạn Trewood Mọi nhân viên của khách sạn Treewood (ngoại trừ nhân viên bán thời gian) phải điền bảng này. Hãy đánh giá mỗi phần bằng cách đánh dấu tích và mỗi ô thích hợp. Chi tiết như sau: 5 4 3 Chuyên gia Xuất sắc Hài lòng 2 1 Trung bình Không hài lòng 0 Kém Hãy đọc kỹ hướng dẫn ở thư đầu tiên,sau đó tải bảng mẫu và bắt đầu quá trình đánh giá. Hãy thoải mái thêm bình luận ở phần “you voice” cuối mỗi phần. Hãy nhớ rằng, bảng đánh giá này sẽ được gửi lại phòng nhân lực không muộn hơn 31 tháng 7. Gửi bản này qua fax tại 1 -801 -308-617 hoặc đến văn phòng chúng tôi để nộp. Cảm ơn câu trả lời của các bạn. Treewood Hotel EWE (Evaluation of Work Environment) Form Name: Mark Vulain Department (position). Marketing department, senior manager Major Programs Insurance Services 5 4√ 3 2 1 Stress Diagnosis and Therapy Program 0 5√ 4 3 2 1 0 The modified stress diagnosis and Therapy Program has successfully affected employees, including myself, in a positive way. There has been a significant change in the working atmosphere as well. It is now more pleasant to be working for this company. [Your Voice] Administration Accessibility 5 4√ 3 Productivity 2 1 0 5 4√ 3 2 1 0 [Your Voice] Short- and Long-Term Leave Flexibility Specified Leave Days Schedule Coordination 5 4 3 2 1√ 0 5 4 3 2 [Your Voice] 1√ 0 I’m sudenlly frustrated about the annually allowed leave days. Due to the heavy workload, most of the employees are not able to enjoy the full 20 leave days. It would be great if the company allowed us to pass on the unused days to the following year. Bản mẫu của Treewood Hotel EWE (Đánh giá môi trường làm việc) Tên: Mark Vulain Phòng ban ( Vị trí): Phòng tiếp thị, quản lý Chương trình chính: Chuẩn đoán áp lực và chương trình điều trị Dịch vụ bảo hiểm 5 4√ 3 2 1 0 5√ 4 3 2 1 0 Chuẩn đoán áp lực và chương trình điều trị đã ảnh hưởng tốt đến các nhân viên, bao gồm cả tôi, theo cách tích cực. Đã có thay đổi trong môi trường làm việc. Làm việc ở công ty đã thoải mái hơn. [Your Voice] Ban quản trị Tầm ảnh hưởng Hiệu quả 5 4√ 3 2 1 0 5 4√ 3 2 1 0 [Your Voice] Tính linh hoạt của kỳ nghỉ ngắn và dài hạn Những ngày nghỉ chuyên biệt 5 4 3 2 1√ 0 [Your Voice] Sự sắp xếp lịch trình 5 4 3 2 1√ 0 Tôi không hài lòng với lịch nghỉ được cho phép hàng năm. Với lượng công việc nặng nề, hầu như nhân viên không thể nghỉ đủ 20 ngày phép. Sẽ thật tuyệt nếu công ty cho chuyển những ngày chưa nghỉ vào năm sau. Căn cứ trong đoạn Dịch nghĩa và giải Câu hỏi Từ mới văn để tìm ra đáp án thích 181. To whom is this evaluation form applicable? 181. Bảng đánh giá này thích hợp với ai? (A) Head of each (A) Trưởng phòng department only - Applicable: (a) của các phòng ban (B) All staff “...by all employees Thích hợp, có thể áp (B) Tất cả nhân viên members of the Treewood dụng cả nhân viên bán thời including partHotel (part-time -Evaluation: (n) Sự gian. time workers workers are excluded) đánh giá (C) Tất cả thành viên (C) All staff “ -Exclude: (v) Ngoại bao gồm cả nhân viên members trừ bán thời gian excluding part(D) Chỉ nhân viên time workers bán thời gian (D) Part-time workers only 182. What is this announcement intended to do? (A) To audit the hotel‟s financial status (B) To evaluate all employees‟ performance level (C) To ask for employee opinions regarding how to improve the working atmosphere (D) To request employees to fill out an evaluation on the company‟s “Please evaluate each section by checking the appropriate scale” 182. Mục đích của bảng thông báo là gì? (A) Để kỉm tra tình trạng tài chính của khách sạn (B) Để đánh giá hiệu suất của tất cả các nhân viên (C) Lấy ý kiến nhân viên về việc phát triển môi trường làm việc. (D) Để yêu cầu nhân viên điền vào bảng đánh giá năng suất của công ty. -Audit: Kiểm tra, kiểm toán -Performance: (n) Buổi biểu diễn, hiệu suất -Regard: (v) :Đánh giá -Atmosphere: (n) Không khí,môi trường -Ask for: Yêu cầu
- Xem thêm -