Tài liệu File h--ng d-n s- d-ng vt360

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 122 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG BẢN ĐỒ VIỆT 160 Trần Bình Trọng, Phường 3, Quận 5, TP. HCM Tel: (84 8) 3924 6048 - 3924 6049 - 3924 6050 Fax: (84 8) 3924 6150 – Website: www.vietmap.vn TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT, SỬ DỤNG RFID THIẾT BỊ GSHT VT-360 Đơn vị: Địa chỉ: Công ty TNHH Ứng Dụng Bản Đồ Việt 160 Trần Bình Trọng, Phường 3, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (+84-8) 3924 6050 Fax: (+84-8) 3924 6150 Email: sales@vietmap.vn info@vietmap.vn Mục Lục Hướng dẫn lắp đặt........................................................................................................................................................... 2 Thông báo trạng thái đèn tín hiệu ................................................................................................................................... 2 RFID VT-360 ..................................................................................................................................................................... 3 Mô tả ......................................................................................................................................................... 3 Cách sử dụng ............................................................................................................................................ 3 Các cảnh báo ................................................................................................................................................................... 3 Đăng nhâp tài xế.............................................................................................................................................................. 4 1 CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG BẢN ĐỒ VIỆT 160 Trần Bình Trọng, Phường 3, Quận 5, TP. HCM Tel: (84 8) 3924 6048 - 3924 6049 - 3924 6050 Fax: (84 8) 3924 6150 – Website: www.vietmap.vn H ướng dẫn l ắp đặt Giây nguồn  Đấu dây nguồn thiết bị VT-360 Nguồn ĐỎ * Ground ĐEN **    - Input 1 TRẮNG *** Input 2 XÁM Input 3 XANH LÁ Output 1 VÀNG Output 3 NÂU Input 4 TÍM Output 2 CAM Output 4 XANH DƯƠNG Dây đỏ: nguồn chính để nuôi thiết bị - nên lắp thẳng vào cực dương trên bình Ắcquy (thiết bị họat động từ 8v – 30 v) Dây đen: nối vào cực âm của bình ắcqui Dây trắng: nối vào nguồn ON trên ổ khóa của xe (phải cùng số Volt với dây đỏ) Input2: đấu với phao dầu (kiểm soát nhiên liệu), hoặc các loại cảm biến ra tín hiệu dạng Analog (cảm biến nhiệt độ, cảm biến đo mức …) Input3: dây nhận biết tình trạng máy lạnh (nhận tín hiệu Mass) Input4: dây nhận biết tình trạng đóng mở cửa (nhận tín hiệu Mass) Output 3 : Còi báo quá tốc độ Thông báo t rạng t hái đèn t ín hi ệu Thiết bị thông báo trạng thái thông qua đèn 3 đèn LED - xanh, đỏ và cam   Trạng thái GSM: o Chưa thiết lập kết nối: LED đỏ sáng 0.6 giây và tắt 0.6 giây o Đã kết nối thành công: LED đỏ sáng 0.1 giây và tắt 3 giây Trạng thái GPS o Tắt (không kết nối GPS): LED xanh không sáng o Bật – chưa bắt được sóng: LED xanh sáng 1 giây và tắt 1 giây 2 CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG BẢN ĐỒ VIỆT 160 Trần Bình Trọng, Phường 3, Quận 5, TP. HCM Tel: (84 8) 3924 6048 - 3924 6049 - 3924 6050 Fax: (84 8) 3924 6150 – Website: www.vietmap.vn   o Bật – đã bắt được sóng: LED xanh sáng liên tục Trạng thái đèn màu cam: o Đăng nhập tài xế: LED cam sáng liên tục o Chưa đăng nhập: LED cam không sáng Trạng thái thẻ nhớ: o Hỏng hoặc không có thẻ nhớ: LED xanh sáng 0.25s và tắt 0.25s, trong khi đèn đỏ tắt 0.25s và sáng 0.25s và lặp lại 5 lần. Mỗi khi ACC on, thiết bị tự động thực hiện kiểm tra trạng thái này, và chu kỳ kiểm tra được lặp lại 1 phút/lần. o Trạng thái tốt: không có hiện tượng trên RFID VT-360 Mô tả Bộ đọc RFID (RFID Reader): được tích hợp vào board mạch của VT-360, tương tích các chuẩn sau.  Theo chuẩn công nghệ RFID  Tần số hoạt động 13,56 MHz  Tuân thủ chuẩn ISO/IEC 15693 Cách sử dụng  Đăng nhập: Tài xế chạm thẻ RFID vào phía trên thiết bị VT-360, thiết bị phát ra 1 tiếng “beep” báo đăng nhập thành công và lúc này trạng thái đèn màu cam trên thiết bị bật sáng lên, nếu chạm thẻ lên trên thiết bị không có âm thanh phát ra lúc này đăng nhập chưa thành công. Sau đây là một số trường hợp thiết bị không cho phép đăng nhập: o Xe đang chạy có vận tốc o Thiết bị chưa bắt được GPS o Định dạng thẻ không theo chuẩn ISO/IEC 15693 o Cấu trúc dữ liệu không theo chuẩn của QCVN31 2014/BGTVT  Đăng xuất: Chạm thẻ RFID đã đăng nhập vào phái trên thiết bị VT-360, thiết bị phát ra 2 tiếng “beep beep” báo đăng xuất thành công, lúc này trạng thái đèn màu cam trên thiết bị tắt. Một số chú ý sau: o Thiết bị chỉ cho phép đăng xuất khi xe không có vận tốc. o Trong trường hợp thiết bị đã được đăng nhập và nếu dùng một thẻ RFID khác để đăng nhập tiếp thì thiết bị sẽ tự động đăng xuất với tài xế đã đăng nhập trước đó và đăng nhập cho tài xế với thẻ RFID mới. Các cảnh báo   Cảnh báo khi xe chạy quá tốc độ: khi xe chạy quá tốc độ cho phép sẽ phát ra một tiếng kêu “beep” liên tục 1 giây một tiếng, đến khi xe chạy tốc độ nhỏ hơn tốc độ cho phép thì thiết bị sẽ ngừng phát ra tiếng kêu. CHÚ Ý: khi xe vào đường cao tốc, thì tốc độ tối đa của xe sẽ là tốc độ tối đa của đường cao tốc. Không đăng nhập tài xế: Khi xe chạy vận tốc > 5km/h thiết bị phát ra 3 tiếng “beep” liên tục 1 giây một tiếng, sau 10 giây lặp lại 3 tiếng “beep”. 3 CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG BẢN ĐỒ VIỆT 160 Trần Bình Trọng, Phường 3, Quận 5, TP. HCM Tel: (84 8) 3924 6048 - 3924 6049 - 3924 6050 Fax: (84 8) 3924 6150 – Website: www.vietmap.vn   Cảnh báo khi lái xe liên tục quá 4 giờ: khi thời gian tài xế lái xe liên tục chạy quá 4h sẽ phát ra 1 tiếng kêu “beep” dài, liên tục 1 giây 1 tiếng. Lưu ý: khi xe dừng không có vận tốc hoặc tài xế phải logout, lúc này thiết bị không phát ra tiếng kêu. Cảnh báo khi tổng thời gian lái xe quá 10 giờ trong ngày: Đăng nhâp t ài xế   Đăng nhập tài xế: Đăng nhập bằng cách đặt thẻ RFID phía trên thiết bị VT-360 khi đó thiết bị sẽ phát ra một tiếng “beep”. Đăng xuất tài xế: Đăng xuất bằng cách đặt thẻ RFID lên phía trên thiết bị VT-360 khi đó thiết bị sẽ phát ra 2 tiếng “beep”, “beep”. 4
- Xem thêm -