Tài liệu [fdtu_k15cmu]ky nang quan ly thoi gian

 • Số trang: 110 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 371 |
 • Lượt tải: 0
sushinguyen

Tham gia: 09/08/2017

Mô tả:

Tâm Vit Group Quản lý Thời gian K năng 1 2 Công cụ quản lý thời gian Các thế hệ quản lý thời gian Giá trị của thời gian Quản lý thời gian 3 Công cụ quản lý thời gian Các thế hệ quản lý thời gian Giá trị của thời gian Quản lý thời gian 4 Thời gian là nguồn lực không thể tái tạo Thời gian là tự do Thời gian là tương ñối Giá trị của thời gian 5 6 Thời gian là cuộc sống. Thời gian là Vàng. 36,792,000 Phút 24 Giờ 60 Phút 70 Tuổi X 365 Ngày 7 70 Tuổi X 365 Ngày 24 Giờ 60 Phút 60 Giây 2,207,520,000 Giây 8 9 bạ gì mua nấy? Ta ñi chợ, hoạt ñộng hiệu quả 10 Làm những gì cần làm theo thứ tự quan trọng ðịnh hướng Làm bất cứ cái gì có thể hoặc ñến với mình ðịnh hướng Hai cách tiếp cận 5. Lo lắng thái quá 4. Giám sát quá chặt chẽ 3. ðặt quá nhiều mục tiêu 2. Các mục ñích không rõ ràng 1. Làm việc không có kế hoạch Nguyên nhân lãng phí thời gian 11 ta ñến ñâu cả. 12 Ta rất nỗ lực nhưng không ñưa Lo lắng giống như ngồi xích ñu. 10. Trì hoãn công việc 9. Sửa sai 8. Vòng vo 7. Theo chủ nghĩa hoàn hảo 6. Có quá nhiều công việc giấy tờ Nguyên nhân lãng phí thời gian 13 Treo c là Treo việc 14 Làm ngay tức thì Không làm không ñược Không làm Không làm cũng ñược 15 16 Một chạm 15. Có quá nhiều giao tiếp xã hội 14. Tức giận 13. Nghỉ sớm 12. Dự các cuộc họp vô bổ 11. Mất thời gian chờ ñợi Nguyên nhân lãng phí thời gian 17 18 khác cùng lãng phí thời gian. một mình, họ luôn kéo người Không ai muốn chịu mất mát móc ví của ta? 19 với những người Ta có ñồng tình 20 Giá có thêm 1 ngày ñể làm việc này thì tốt biết mấy Giá 1 ngày có 25 tiếng Tôi không có thời gian ñể làm hết mọi việc Ngày mai nhé, mai.... lại mai Dạo này anh bận, phải về muộn Ý tưởng rất hay, nhưng tôi chưa có thời gian Hội chứng... vội
- Xem thêm -