Tài liệu Excel - hàm sum, hàm tính tổng

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 182 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Excel - Hàm SUM, hàm tính tổng Hàm SUM trong Excel thường được sử dụng để tính tổng các đối số trên bảng tính. Sử dụng hàm Sum bạn sẽ tiết kiệm khá nhiều thời gian và công sức so với cách tính thủ công thông thường. Để hiểu rõ hơn về cú pháp và cách sử dụng hàm SUM trong Excel bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của VnDoc.vn để biết cách vận dụng hiệu quả hàm SUM trong nhiều trường hợp cụ thể. HƯỚNG DẪN DÙNG HÀM SUM TRONG EXCEL - VÍ DỤ MINH HỌA Cú Pháp: =SUM (number 1, number 2, …) Chức Năng: Tính tổng number 1, number 2, … Trong Đó: number 1, number 2, … là các đối số mà bạn muốn tính tổng. Chú ý: - Ô tính có giá trị logic TRUE được xem là 1, FALSE được xem là 0. - Nếu đối số là mảng hay tham chiếu thì chỉ các giá trị số trong mảng hay tham chiếu đó mới được tính. Các giá trị khác trong mảng hoặc tham chiếu bị bỏ qua. Ví dụ 1: =SUM (1, 2, 3) có giá trị bằng 6. =SUM (2, 3, TRUE) có giá trị bằng 6. =SUM (“2”,”3”,1) có giá trị bằng 6. Ví dụ 2: Ta có bảng tính lương của nhân viên như sau VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Áp dụng hàm SUM để tính tổng tiền của nhân viên trong tháng ở cột thực lĩnh - Công thức sử dụng: F7=SUM (F3:F6) để chọn tất cả các giá trị từ ô F3 tới F6. Ta có kết quả như hình dưới Vậy là các bạn đã có kết quả tổng tiền lương phải chi trả cho nhân viên Các bạn vừa tìm hiểu hàm SUM, thao tác của nó cực kỳ đơn giản. Ngoài ra bạn hãy tìm hiểu thêm một số hàm tính tổng với điều kiện cho trước như hàm SUMIF….để thực hiện tính toán trên bảng tính với các bài toán kết hợp nhiều điều kiện mới có kết quả mong muốn.
- Xem thêm -