Tài liệu Excel - hàm power, hàm tính lũy thừa

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 144 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Excel - Hàm POWER, hàm tính lũy thừa, Ví dụ và cách dùng Hàm Power là một hàm tính lũy thừa của một số với cơ số cho trước. Bài viết này VnDoc.com sẽ hướng dẫn các bạn về cú pháp, chức năng và cách dùng hàm POWER trên bảng tính Excel thông qua các ví dụ minh họa dễ hiểu. HƯỚNG DẪN DÙNG HÀM POWER TRONG EXCEL - VÍ DỤ MINH HỌA Cú Pháp: POWER (number, power) Trong Đó: - Number: bắt buộc. Số cơ sở. Là một số thực bất kỳ. - Power: bắt buộc. Là số mũ mà bạn muốn nâng số cơ sở theo lũy thừa đó. Chức Năng: Trả về giá trị lũy thừa của một số. Chú ý Bạn cũng có thể dùng toán tử “^” thay cho hàm POWER để chỉ rõ cần nâng một số nào đó lên lũy thừa bậc mấy. Ví dụ như 2^2. Ví dụ: Cho bảng dữ liệu sau: Yêu cầu tính lũy thừa cơ số Power của số Number. Áp dụng hàm Power. Ta có công thức cho ô giá trị C3 là: =POWER (A3, B3). Kết quả thu được sẽ là: VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Sao chép công thức cho các ô còn lại. Ta được kết quả cuối cùng: Bài viết giới thiệu các bạn về hàm Power, giúp tính lũy thừa của một số với một cơ số có sẵn. Đây là một trong số các hàm mà Microsoft Office Excel cung cấp giúp bạn thực hiện các phép toán đơn giản và nhanh chóng hơn.
- Xem thêm -