Tài liệu Excel - hàm average, hàm tính trung bình cộng

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 176 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Excel - Hàm AVERAGE, hàm tính trung bình cộng, ví dụ minh họa Trung bình cộng của một dãy số trong toán học là thương số giữa tổng giá trị của dãy số đó và số phần tử trong dãy. Việc tính toán sẽ rất mất thời gian nếu số lượng phần tử trong dãy lớn. Hàm AVERAGE trong excel là hàm trả về giá trị trung bình cộng của một dãy số. Với cú pháp đơn giản của hàm AVERAGE ta có thể thực hiện tính trung bình cộng của dãy số một cách đơn giản và nhanh chóng hơn rất nhiều. HƯỚNG DẪN DÙNG HÀM AVERAGE TRONG EXCEL - VÍ DỤ MINH HỌA Cú Pháp: AVERAGE(Number1, [Number2], [Number3],…) Trong Đó: - Number1: bắt buộc - Number2, Number3,…: tùy chọn. Hàm AVERAGE có tối đa 256 đối số, có thể là số, tên, phạm vi hoặc tham chiếu ô có chứa số. Một đối số tham chiếu ô hoặc phạm vi có chứa giá trị logic, văn bản hay ô rỗng thì những giá trị đó sẽ bị bỏ qua, trừ giá trị 0 hoặc được nhập trực tiếp vào danh sách đối số. Ví dụ minh họa: Cho bảng điểm của một số học sinh, tính điểm trung bình cộng của cả ba môn học của mỗi học sinh. Hãy tính trung bình điểm các môn của học sinh Các bạn sử dụng công thức ô G3: =AVERAGE(D3,E3,F3) Muốn tính trung bình cộng của các dãy số tiếp theo thì các bạn chỉ cần trỏ chuột vào ô kết VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí quả vừa thu được và dùng chuột kéo xuống các ô phía dưới, sẽ tự động sao chép công thức và hiển thị kết quả các ô đó. Chỉ cần tính kết quả cho một ô bạn đã có thể ra kết quả cho điểm trung bình cho toàn bộ học sinh. Kết quả: Trong khuôn khổ bài viết trên chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm AVERAGE để tính trung bình cộng của dãy số, điểm học tập của học sinh trong lớp. Hàm này được sử dụng khá phổ biến và ứng dụng nhiều trong việc tính toán trên bảng tính Excel. Còn khá nhiều hàm trong excel phiên bản mới đã được tổng hợp lại với bài viết Tổng hợp các hàm tính toán thông dụng trong excel 2013 để bạn dễ tham khảo hơn.
- Xem thêm -