Tài liệu Ebook Marketing du lịch: Phần 2

  • Số trang: 108 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 270 |
  • Lượt tải: 0
mrsphuc

Tham gia: 13/07/2017

Mô tả:

Ebook Marketing du lịch: Phần 2 Ebook "Marketing du lịch: Phần 2" có kết cấu gồm 5 chương cuối. Chương 6: Thiết lập kế hoạch trong du lịch. Chương 7: Tổ chức bộ phận marketing và quản trị lực lượng bán hàng. Chương 8: Tiến trình bán hàng. Chương 9: Bán sản phẩm ở khách sạn nhà hàng. Chương 10: Dịch vụ trọn gói chương trình du lịch.