Tài liệu Ebook Kỹ thuật vẽ và in hoa - NXB Tổng hợp TP.HCM

  • Số trang: 66 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 352 |
  • Lượt tải: 0
mrsphuc

Tham gia: 13/07/2017

Mô tả:

Ebook Kỹ thuật vẽ và in hoa - NXB Tổng hợp TP.HCM Ebook "Kỹ thuật vẽ và in hoa" trên gỗ, kim loại, các-tông, đèn cầy, gốm, sứ. Ebook này sẽ hương dẫn người học các kỹ thuật vẽ và in hoa, giúp người học tim hiểu để nắm được kiến thức cần thiết và thực hành thực tốt, thể hiện được năng khiếu hoa tay của mình đạt hiệu quả.