Tài liệu Ebook kỹ năng giao tiếp học tập và lắng nghe ( www.sites.google.com/site/thuvientailieuvip )

  • Số trang: 141 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 362 |
  • Lượt tải: 0
bachkhoatailieu

Tham gia: 31/07/2016

Mô tả:

Kỹ năng Tâm Việt Group 1 Kỹ năng giao tiếp 9 Khái niệm giao tiếp 9 Nguyên nhân giao tiếp kém hiệu quả 9 Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 2 Khái niệm giao tiếp 9 Là một quá trình 9 Quan trọng với mỗi cá nhân, nhóm, xã hội 9 Bao gồm tạo ra và hồi đáp lại thông điệp 9 Thích nghi với con người và môi trường 3 Quá trình giao tiếp Gửi Nhận Mã hoá Giải mã Ý tưởng Hiểu Hồi đáp Người gửi Người nhận 4 Sơ đồ giao tiếp hội thoại Nhiễu Người giao tiếp Hồi đáp Giải mã Thông điệp Giải mã Người giao tiếp Hồi đáp 5 Kỹ năng lắng nghe Hai khía cạnh của giao tiếp Kỹ năng thuyết trình 6 Tại sao học giao tiếp? 9Giao tiếp đời thường? 9Hiệu quả của công việc? 9Học nhiều = Giao tiếp tốt? 9Kỹ năng kỹ thuật = Kỹ năng giao tiếp? 7 Các cách giao tiếp 9Tự thoại 9Hai người 9Nhóm nhỏ 9Công cộng 9Đại chúng 8 Ta không thể không giao tiếp 9 Nhu cầu của khách hàng Gợi ý của phòng Marketing Quyết định của lãnh đạo Ý kiến của phòng tài chính - kế toán ??? Phòng bảo quản bổ sung Sản phẩm, xuất xưởng Mẫu của phòng thiết kế 10 Kỹ năng giao tiếp 9 Khái niệm giao tiếp 9 Nguyên nhân giao tiếp kém hiệu quả 9 Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 11 Nguyên nhân thất bại 9Suy diễn sai 9Nhầm lẫn nghĩa của từ 9Nhận thức khác nhau 9Thời gian không hợp 9Quá tải thông tin 12 Sức mạnh của thông điệp Ngôn từ hay phi ngôn từ? 9Ngôn từ 9Giọng nói 9Hình ảnh 13 Sức mạnh thông điệp H ×n h ¶ n h 55% G iä n g n ã i 38% N g « n tõ 7% 14 Thu nhận thông tin Nh×n 75% NÕm 3% Ngöi 4% Ch¹m 6% Nghe 12% 15 Quan niệm sai về giao tiếp 9Giao tiếp là việc dễ 9Giao tiếp lúc nào cũng tốt 9Giải quyết được mọi chuyện 9Giao tiếp nhiều hơn là tốt hơn 16 Kỹ năng giao tiếp 9 Khái niệm giao tiếp 9 Nguyên nhân giao tiếp kém hiệu quả 9 Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 17 Hãy là chính cái mình muốn 18 Giao tiếp thành công 9Logic từ trí não 9Tình cảm từ trái tim 19
- Xem thêm -