Tài liệu Ebook Bí quyết thành công của Steve Jobs: Phần 1

  • Số trang: 199 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 356 |
  • Lượt tải: 0
mrsphuc

Tham gia: 13/07/2017

Mô tả:

Ebook Bí quyết thành công của Steve Jobs: Phần 1 Ebook Bí quyết thành công của Steve Jobs: Phần 1 đi sâu vào phân tích phong cách quản lý và lãnh đạo của Jobs thông qua những công việc hàng ngày của ông. Hy vọng, đây là cuốn sách tham khảo hữu ích dành cho các bạn.