Tài liệu Dưới vi phân của hàm lồi và ứng dụng. luận văn thạc sĩ toán học

  • Số trang: 46 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 124 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Tham gia: 31/07/2015