Tài liệu Ds_bao_cao_tom_tat_-_tb_hoa_hoc

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 139 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HỘI NGHỊ KHOA HỌC 7 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 08 năm 2010 DANH SÁCH CÁC BÁO CÁO TÓM TẮT ĐƯỢC CHỌN Tiểu ban: Hóa học Phần Báo cáo miệng (ORAL) Stt 1 2 3 Ng hiê n cứ u chế tạo vật liệ u điệ n cực dư ơn g trê n nền đio xít ma nga n cho pin sạc lith iu m 4 Tên báo cáo Xác định tổng Hg trong nước bằng phương pháp CV-Amalgam-AAS Hấp phụ Pb2+ bằng chitosan khâu mạch: Nghiên cứu động học và cân bằng hấp phụ Lê Mỹ Loan Phụng, Lâm Thị Xuân Bình, Phạm Quang Trung, Nguyễn Thị Phương Thoa Ảnh hưởng của bản chất chất mang oxit và Báo cáo viên/ Đồng tác giả Bùi Hữu Trung, Triệu Quốc An, Nguyễn Văn Đông Hồ Thị Yêu Ly, Nguyễn Mộng Sinh, Nguyễn Văn Sức Email/Đơn vị Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường 1 5 6 7 8 9 10 hàm lượng của Ba đến khả năng bẫy NOx của hệ xúc tác Pt/Ba được phủ lên các chất mang Lê Phúc Nguyên, Elena Cristina Corbos, Xavier Courtois2, Duprez Daniel Tổng hợp organo-clay trên cơ sở đất sét Thuận Hải (Việt Nam) được biến tính bằng hỗn hợp glycerid Các phương pháp mới tổng hợp pha tĩnh của sắc ký lỏng Tổng hợp, cấu trúc và từ tính của bột nano YFeO3 Khảo sát khả năng chống cháy của một số muối của metyliminobismetylenphosphonic axít trên nền nhựa polyetylen và etylen-vinyl axetat blend Cải tiến quy trình xác định axit amin - ứng dụng vào phân tích đạm dinh dưỡng trong thực phẩm Tổng hợp kháng sinh cephalexin 11 Nghiên cứu cấu trúc và sự phân hủy nhiệt của polybutadiene 12 Khảo sát sự hình thành vật liệu khung cơ kim của bis(4,4’dicarboxylphenyl)phenylphosphonate với một số muối vô cơ Nguyen Thi Tuyet Nhung, Nguyen Thi Thanh Nga, Nguyen Ngoc Phuong Thuy, Cao Nguyen Bao, Nguyen Thai Hoang, Nguyen Quoc Chinh, Nguyen Thi Phuong Thoa, Nguyen Cong Tranh Nghiên cứu phổ hồng ngoại của phản ứng giữa dẫn xuất pyridine với iot trên nền polyetylen 13 14 15 16 17 18 19 Tổng hợp và cấu trúc của một số hiđrazit N-thế của (4,6-đimetylpyrimiđin-2ylsunfanyl)acetohiđrazit với các xeton thơm và dị vòng thơm Tổng hợp khung mạng graphite oxide (GOF) Nghiên cứu so sánh tổng hàm lượng polyphenol, flavonoid và hoạt tính kháng oxi hóa của keo ong Việt Nam và một số nước Khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính kháng oxi của cao chiết acetat etyl cây vằng trâu jasminum undulatum ker-gawl. Thiết bị vi chiết ứng dụng trong làm giàu và xác định các ion trong nước Trần Văn Mẫn, Nicolas SARRUT, Patrick OZIL Mẫu hấp thu thụ động - ưu điểm, tấm quan ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Mai Thanh Tâm, Hà Thúc Chí Nhân, Hà Thúc Huy Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Nguyễn Ánh Mai , Knut Irgum Nguyễn Anh Tiến, Mittova I.Ya Lê Văn Khánh , Bùi Thị Hồng Loan , Kim Jinhwan , Nguyễn Công Tránh Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường ĐH Sư phạm Tp. HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Nguyễn Huy Du, Nguyễn thị Thuỳ Luyên, Nguyễn thị Hồng Nhung Nguyễn Khánh Tân, Nguyễn Minh Thi, Đoàn Ngọc Nhuận Nguyễn Quốc Hùng, Hoàng Ngọc Cường, Corrine Sanglar, M.F.GrenierLoustalot Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Đức Duy, Nguyễn Thi Thanh Mai, Jens SpangetLarsen,Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Đức Duy, Nguyễn Thi Thanh Mai, Jens SpangetLarsen Nguyễn Tiến Công, Đỗ Văn Huê, Võ Thị Hồng Thơm, Đặng Hà Xuyên Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Nguyễn Văn Hiền, Hà Thúc Huy Nguyễn Xuân Hải, Lê Thị Kim Chi, Nguyễn Trung Nhân, Nguyễn Thị Thanh Mai Trần Thị Anh, Hồ Thị Cẩm Hoài, Nguyễn Thanh Bình, Bùi Đặng Thiên Hương Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Trần Thị Ngọc Lan Khoa Hóa học, Trường Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM TT Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm Tp. HCM Khoa Hóa học, Trường ĐH Sư phạm Tp. HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM 2 20 Điề u chế mộ t số chấ t lỏn g ion tetr afl uor ob ora t 1(ci ano alk il)3me tili mi daz oli um tro ng điề u kiệ n Hó a học xan h 21 trọng trong quản lý môi trường và nghiên cứu biển đổi khí hậu toàn cầu ở Việt Nam Võ Thị Mỹ Lộc, Lê Ngọc Thạch Điều chế [CMIM]HSO4 xúc tác phản ứng ester hóa ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Lê Ngọc Hà Thu, Lê Ngọc Thạch Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Phần Báo cáo treo (POSTER) Stt 1 2 3 Tên báo cáo Thành phần hóa học của cây Đinh lăng lá tròn, Polyscias balfouriana Bail., họ Nhân sâm (Araliaceae). Khảo sát phân bố một số hợp chất thuộc họ catechins từ một số cây tương tự trà ở Việt Nam và bước đầu tìm hiểu phản ứng thủy giải các poly-catechin Nghiên cứu lý thuyết tính thân điện tử của một số chất dẫn xuất từ acetylpyridine và acetophenone Báo cáo viên/ Đồng tác giả Bạch Thanh Lụa, Nguyễn Kim Phi Phụng Email/Đơn vị Trường THPT Thống Nhất, Trảng Bom, Đồng Nai Bùi Hữu Trung, Torben Lund, Nguyễn Thị Thanh Mai Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Bùi Thọ Thanh, Phùng Quán, Trần Võ Trinh Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM 3 4 5 6 7 Thành phần hóa học cao acetat etyl của lõi gỗ cây tô mộc Caesalpinia Sappan l Hoạt tính sinh học và thành phần hóa học cây vằng trâu jasminum undulatum kergawl. Nghiên cứu khả năng mạ Cr từ dung dịch muối Cr(III) với tác nhân tạo phức acid aminoacetic (AAA) bằng phương pháp điện phân Khảo sát biến tính TiO2 – rutile – tổng hợp, cấu trúc, hình thái – hoạt tính xúc tác 8 Tổng hợp điện cực đồng biến tính polypyrrole có cấu trúc nano cho quá trình điện phân khử nitrat và nitrit 9 Điều chế coniferil alcol 10 Thành phần hóa học của cây Cúc cánh giấy Zinnia elegans Jacq., họ Cúc (Asteraceae). Nghiên cứu thành phần hóa học của lá cây trường sinh (kalanchoe pinnata (lam.) Pers.), họ Crassulaceae Thành phần hóa học của loài địa y Parmotrema planatilobatum (Hale) Hale (Parmeliaceae). Dương Thúc Huy, Bùi Huỳnh Linh Chi , Tôn Thất Quang, Nguyễn Kim Phi Phụng 11 12 13 Mộ t vài hợ p chấ t phe nol từ loà i địa y Pa rm otr em a pla nat ilo bat um (H ale ) Ha Bùi Xuân Hào, Nguyễn Minh Đức , Trần Lê Quan Đái Huệ Ngân, Hồ Thị Cẩm Hoài, Nguyễn Đức Diệu Trang, Lê Mai Hương Đặng Thành Đạt Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Đặng Thanh Phong, Nguyễn Hữu Khánh Hưng, Huỳnh Thị Kiều Xuân Đỗ Dương Kim Bảo, Nguyễn Thị Phương Thoa, Nguyễn Viết Thịnh, Bùi Nhật Nguyên, Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị Phúc, Trần Dương Đoàn Ngọc Nhuận, Lê Đức Hiếu, Nguyễn Công Hào, Lê Ngọc Thạch Đoàn Thị Hạnh, Tôn Thất Quang, Nguyễn Kim Phi Phụng Dương Thị Yến Phương, Trần Vi Thúy Hoa, Nguyễn Anh Thy, Nguyễn Trung Nhân Dương Thúc Huy, Bùi Huỳnh Linh Chi, Tôn Thất Quang, Nguyễn Kim Phi Phụng Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM 4 le (Pa rm elia cea e). 14 15 16 Cải tiến qui trình xác định peroxit trong dầu ăn bằng phương pháp chiết trắc quang sử dụng muối CTMA ghép cặp với phức Fe(SCN)63Biến tính poly(metyl acrylat) bằng etylen diamin Hoạt tính ức chế enzym a-glucosidase và thành phần hóa học của cây huyết rồng hoa nhỏ, Satholobus parviflorus (Roxb.) 17 Thành phân hóa học cao ete dầu của địa y Parmotrema praesorediosum (Nyl.) Hale, Parmeliaceae. 18 Ảnh hưởng của việc biến tính bằng Mn và Fe đến hoạt tính bẫy- khử NOx trong khí thải từ động cơ trên hệ xúc tác Pt/BaO/Al2O3 Nghiên cứu bề mặt vật liệu nhiệt điện trên cơ sở delafossite Coumarin có hoạt tính ức chế sự tăng trường của tế bào ung thư ruột kết dld-1 từ cây mai mù u (mammea siamensis var. Oratissimus) Nghiên cứu cơ bản về điện cực dương composite lithium dựa trên vật liệu nano lifepo4 với các kích thước hạt khác nhau Benzophenon và Xanthon từ vỏ trái bứa nam (Garcinia cochinchinense) 19 20 21 22 23 Gó p phầ n ng hiê n cứ u thà nh phầ n hóa học cây He dy oti s Nguyễn Đỗ Trọng Khôi, Nguyễn Tô Nhã, Nguyễn Kim Phi Phụng Hồ Thị Phước, Trương Thanh Hùng, Nguyễn Trung Nhân, Nguyễn Thị Thanh Mai Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Từ Thị Trâm Anh, Hoàng Ngọc Cường Hoàng Ngọc Tường Vi, Phan Nguyễn Hữu Trọng, Huỳnh Ngọc Nghiêm Thụy, Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Trung Nhân, Nguyễn Thị Thanh Mai Huỳnh Bùi Linh Chi, Hà Xuân Phong,Takao Tanahashi, Nguyễn Kim Phi Phụng Lê Phúc Nguyên, Courtois Xavier, Duprez Daniel Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Lê Tiến Khoa, Herrvé Martinez, Delphine Flahaut Quách Thanh Tâm, Ngô Trang Như Ngọc, Nguyễn Diệu Liên Hoa, Phạm Đình Hùng Nguyễn Bình Phương Nhân, Bernard Lestriez, Kalid Ahmed Seid Nguyễn Đình Hiệp, Trịnh Thị Diệu Bình, Nguyễn Diệu Liên Hoa Trường THPT chuyên Quang Trung, tỉnh Bình Phước Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Trường ĐH Đồng Nai Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG 5 ves tita R. Br. ex G. Do n., họ Cà phê (R ubi ace ae) . 24 25 26 Nghiên cứu thành phần hóa học của lá cây xa kê (Artocarpus altilis (parkinson) fosberg), họ dâu tằm (Moraceae). Điện cực nano – Au trong xác định As(III), As(V), Hg(II) và Cr(VI) theo phương pháp von – ampe Khảo sát quá trình điều chế bột màu xanh lục crom(iii) phtalocyanin 27 Bước đầu khảo sát thành phần hóa học lá cây Xuân hoa mạng, Pseuderanthemum reticulatum. 28 Xác định bisphenol a trong các sản phẩm nhựa gia dụng bằng phương pháp sắc ký lỏng dùng đầu dò UV. Nghiên cứu thành phần hóa học cao nhexan của trái cây xa kê Artocarpus altilis (parkinson) fosberg, họ dâu tằm (Moraceae). Thành phần hóa học của cây Mắm đen (Avicennia officinalis), họ Mắm (Avicenniaceae) Hợp chất saponin từ lá của cây Đinh lăng trổ, Polyscias guilfoylei Bail., họ Nhân sâm (Araliaceae). Tổng hợp dầu diesel sinh học từ dầu hạt cây jatropha bằng phương pháp hóa nhiệt một giai đoạn 29 30 31 32 33 Thành phần hóa học của cây Bần trắng, Sonneratia alba J.E. Smith., họ Bần (Sonneraticeae). 34 Nghiên cứu xác định Asenic tổng số trong đất. 35 Thành phần hóa học của cây Mắm trắng Avicennia alba Bl., họ Mắm (Avicenniaceae). Tổng hợp màng xốp ống nano Al2O3 bằng phương pháp anod hóa – khảo sát cấu trúc, 36 Nguyễn Hữu Duy Khang,Trần Thụy Thanh Xuân, Nguyễn Trung Nhân Nguyễn Huy Du, Nguyễn thị Thuỳ Luyên, Nguyễn Hoàng Đởm, Nguyễn Khắc Mạnh Nguyễn Ngọc Dũng, Nguyễn Hữu Khánh Hưng, Huỳnh Thị Kiều Xuân Nguyễn Phi Linh, Võ Thị Ngà, Trần Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Kim Phi Phụng, Nguyễn Ngọc Sương Nguyễn Thành Nho, Lê Xuân Vĩnh, Bùi Hữu Trung, Nguyễn Văn Đông Nguyễn Thanh Tùng, Dương Thị Kim Yến, Nguyễn Ngọc Mai Trâm, Hoàng Sa, Nguyễn Trung Nhân Nguyễn Thế Duy, Nguyễn Thị Hoài Thu, Nguyễn Kim Phi Phụng Nguyễn Ngọc Thư Trinh , Nguyễn Thị Ánh Tuyết , Nguyễn Kim Phi Phụng Nguyễn Thị Giáng Hương, Cao Thị Thu Hồng, Tôn Nữ Thanh Phương, Nguyễn Thị Phương Thoa, Lê Viết Hải Nguyễn Thị Hoài Thu, Nguyễn Thế Duy, Nguyễn Kim Phi Phụng, Poul Erik Hansen Nguyễn Thị Hương Thủy, Nguyễn Văn Đông; BM Hóa Phân Tích, Khoa Hóa, ĐHKH Tự Nhiên Tp. HCM Nguyễn Thị Kim Chánh, Nguyễn Thị Hoài Thu, Nguyễn Kim Phi Phụng Nguyễn Thị Kim Oanh, Nguyễn Hữu Khánh Hưng, Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường ĐH Sư phạm Tp. HCM PTN Hóa lý Ứng dụng, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM 6 37 hình thái và khả năng hấp phụ Cô lập và nhận danh benzophenon từ vỏ cây còng mù u (Calophyllum thorelii) 38 Hoạt tính ức chế enzym a-glucosidase và thành phần hóa học của cây huyết rồng hoa nhỏ, Satholobus parviflorus (Roxb.) 39 Khảo sát thành phần hóa học cây ngải cứu (Artemisia vulgaris) 40 Các diterpen khung cassan từ cao CH2Cl2 của hạt cây tô mộc Caesalpinia sappan l. 41 Tổng hợp hợp chất dicarboxylic mới chứa photpho 42 Tổng hợp axit [(metylimino)dimetylen]bis(phosphonic) là tiền chất dùng trong tổng hợp vật liệu khung cơ kim 43 Các hợp chất ức chế enzyme a-glucosidase được cô lập từ lá azadirachta indica A.Juss trồng ở Ninh Thuận. Khảo sát quá trình điều chế vật liệu hấp phụ xốp từ bùn đỏ 44 45 Nghiên cứu hoạt tính ức chế enzym αglucosidase của keo ong Việt Nam và một số nước trên thế giới 46 Hydrotalcite: điều chế và ứng dụng trong xử lý Cromat trong nước Cô lập các flavon và lignan từ caocloroform của hoa của cây cúc cánh giấy zinnia elegans JACQ. 47 48 49 50 Khảo sát thành phần hóa học lá cây vọng cách Premna serratifolia L. thuộc họ cỏ roi ngựa (Verbenaceae). Chế tạo và khảo sát tính năng của điện cực dương ứng dụng trong pin mặt trời-chất nhạy quang Khảo sát thành phần hóa học cao cloroform của cây rau đắng biển (bacopa monnieri (l.) Wettst), họ mã đề (Plantaginaceae) Huỳnh Thị Kiều Xuân Nguyễn Thị Lệ Thu, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Diệu Liên Hoa Hoàng Ngọc Tường Vi, Phan Nguyễn Hữu Trọng, Huỳnh Ngọc Nghiêm Thụy, Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Trung Nhân, Nguyễn Thị Thanh Mai Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Nguyễn Thị Thảo Ly, Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Diệu Liên Hoa Nguyễn Thị Thúy Hằng, Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Trung Nhân, Nguyễn Thị Thanh Mai Nguyen Thi Tuyet Nhung, Nguyen Thi Thanh Nga, Nguyen Ngoc Phuong Thuy, Cao Nguyen Bao, Nguyen Thai Hoang, Nguyen Quoc Chinh, Nguyen Thi Phuong Thoa, Nguyen Cong Tranh Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Bùi Thị Dân, Cao Thị Tuyết Mai, Nguyễn Quốc Chính, Nguyễn Thị Phương Thoa, Nguyễn Thái Hoàng, Nguyễn Công Tránh Nguyễn Thị Ý Nhi, Trần Lê Quan, Trần Kim Qui Trường THPT Tân Bình, tỉnh Bình Dương Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Nguyễn Trần Hồng Châu, Lê Trọng Hiếu, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Quốc Chính Nguyễn Xuân Hải, Trần Đỗ Lan Anh, Nguyễn Trung Nhân, Nguyễn Thị Thanh Mai Phạm Minh Xuân, Nguyễn Quốc Chính Pham Nguyen Kim Tuyen, Doan Thi Hanh,, Ton That Quang, Nguyen Kim Phi Phung Phạm Thị Bích Vân, Trần Lê Quan Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Phạm Thị Hiền, Lê Mỹ Loan Phụng, Nguyễn Thị Phương Thoa Phạm Thị Kim Hằng, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Trung Nhân Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Khoa học Môi trường, Trường ĐH Sài Gòn, Tp. HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM 7 51 Khảo sát thành phần hóa học hạt cây vọng giang nam cassia occidentalis l. 52 Nghiên cứu thành phần hóa học của gỗ cây Thông đỏ Taxus wallichiana zucc., họ Thông đỏ (Taxaceae) Khảo sát quá trình điều chế calcium phosphate và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ Pb2+ trong nước. Nghiên cứu hoạt tính chống oxi hóa của các cây thuốc An Giang 53 54 55 Nghiên cứu lý thuyết cơ chế phản ứng ozone với các hydrocarbon nhe 56 Nghiên cứu lý thuyết về nhóm scsin 57 Sự cô lập và đặc điểm của các hợp chất sterol, phenolic trong cây rau má lá sen, Hydrocotyle bonariensis, họ Ngò, Apiaceae Các flavon từ cao cloroform của hạt Núc nác (Oroxylum indicum (l.) Vent.), họ chùm ớt (Bignoiaceae). Thành phần hóa học của cây An điền Cửu Long, Hedyotis uncinella Hook., họ Cà phê (Rubiaceae). Nghiên cứu thành phần hóa học của rễ cây Thông đỏ Taxus wallichiana zucc., họ Thông đỏ (Taxaceae) Xác định dư lượng ciprofloxacin trong bùn ao nuôi tôm bằng phương pháp HPLC – UV Thành phần hóa học của cây Sơn cúc ba thùy Wedelia trilobata (L.) Hitch., họ Cúc (Asteraceae). 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Nghiên cứu thành phần hóa học hạt cây móc mèo núi (Caesalpinia bonducella flem.), họ vang (Caesalpiniaceae) Thiết lập và hình thành qui trình thử nghiệm hoạt tính sinh học, kháng khuẩn và gây độc tế bào ung thư của một số hợp chất từ một số cây mới có vị thuốc thuộc chi Hedyotis mọc ở Việt Nam Bốn lignan được cô lập từ rễ cây Xuân hoa đỏ, Pseuderanthemum carruthersii (Seem.) Guill. Var. atropurpureum (Bull.) Fosb. Bốn flavone được cô lập từ lá cây Xuân hoa đỏ, Pseuderanthemum carruthersii (Seem.) Guill. Var. atropurpureum (Bull.) Fosb. Nghiên cứu Fluor hóa TiO2 - Anatase bằng Phạm Thị Phương Mai, Trần Nguyễn Ngọc Châu, Nguyễn Trung Nhân Phạm Thị Thảo Uyên, Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Trung Nhân Phạm Thị Thu Trang, Nguyễn Vương Hòa Cường, Nguyễn Quốc Chính Phan Thị Anh Đào, Nguyễn Xuân Hải, Phan Thị Ngọc Vinh, Phan Nguyễn Hữu Trọng, Đặng Sĩ Nguyên, Nguyễn Trung Nhân,Trần Lê Quan, Nguyễn Thị Thanh Mai Phùng Quán, Mai Văn Thanh Tâm, Trang Mộc Khung, Vũ Năng An, Phạm Trần Nguyên Nguyên, Bùi Thọ Thanh Phùng Quán, Phạm Tấn Hùng Tôn Nữ Liên Hương, Nguyễn Kim Phi Phụng, Nguyễn Ngọc Sương Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG Khoa Công nghệ Hóa và Thực phẩm, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Trường ĐH Cần Thơ Trần Hoàng Lan, Lê Công Trí, Nguyễn Trung Nhân Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Trần Ngọc Hòang, Nguyễn Kim Phi Phụng Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Trần Thị Thu Hiền, Trần Lê Quan, Nguyễn Trung Nhân Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Trương Lâm Sơn Hải, Nguyễn Thu Hương và Nguyễn Ánh Mai Truong Thi Hong Nguyet, Nguyen Thi Hoai Thu, Ton That Quang, Nguyen Kim Phi Phung Trương Văn Sơn, Đào Minh Tâm, Nguyễn Trung Nhân Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Từ Đức Dũng, Phan Kim Ngọc, Nguyễn Kim Phi Phụng Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Võ Thị Ngà, Nguyễn Phi Linh, Trần Thị Thanh Nhàn,Nguyễn Kim Phi Phụng, Nguyễn Ngọc Sương Võ Thị Ngà, Nguyễn Phi Linh, Trần Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Kim Phi Phụng, Nguyễn Ngọc Sương Vũ Độ, Nguyễn Hữu Khánh Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM. Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM. Khoa Hóa học, Trường 8 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 KF - Khảo sát hoạt tính quang hóa trong vùng UV, VIS Nghiên cứu thành phần hóa học hạt cây móc mèo núi (Caesalpinia bonducella flem.), họ vang (Caesalpiniaceae). Bước đầu phát triển phương pháp điện di mao quản đầu dò UV xác định carbohydrate trong mẫu nước trái cây Tổng hợp, tính chất polyeste bất bão hoà và polyuretan từ poly(etylen terephtalat) phế liệu Chế tạo nano bạc trên giá mang montmorillonite Tổng hợp pentaerythritol béo dùng biến tính đất sét và áp dụng điều chế nanocompozit Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính chống oxi hóa các cao chiết từ lá cây dó bầu Aquilaria crassna Pierre Nghiên cứu về quá trình khử NOx trên hệ xúc tác Pt/BaO/Al2O3 trong chu trình bẫy và khử NOx. Tổng hợp nano silica từ vỏ trấu Hưng, Huỳnh Thị Kiều Xuân ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Vũ Thị Thùy Dung, Trần Đình Nam, Trần Thị Như Minh, Nguyễn Trung Nhân Hoàng Hạnh Uyên, Phan Thị Ngọc Như Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Trần Thanh Nhân, Võ Duy Thanh, Hoàng Ngọc Cường Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Lại Trần Thanh Sơn, Hà Thúc Huy Lâm Minh Thư, Hà Thúc Huy Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Đặng Uy Nhân, Phạm Hoàng Vi Vi, Trần Lê Quan Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Lê Phúc Nguyên, Courtois Xavier, Duprez Daniel Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Lê Văn Hải, Hà Thúc Huy Nghiên cứu khả năng chống cháy của một số hợp chất phốt pho hữu cơ chứa nitơ và lưu huỳnh trên nền nhựa dễ cháy ABS, PC, và EVA Khảo sát quá trình tổng hợp vật liệu khung cơ-kim từ axit 1,4-benznedicarboxylic và kẽm nitrat Khảo sát hoạt tính sinh học và thành phần hóa học của cây vằng sẻ jasminum subtriplinerve blume. Nguyễn Công Tránh, Võ Thị Hai, Jinhwan Kima Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM 79 Tổng hợp graphene từ graphite oxide 80 Biến tính polyacrylamid bằng etylen diamin Ảnh hưởng của tương tác giữa phụ gia 4tert-butylpyridine với hệ điện ly i3-/i- đến độ bền của chất nhạy quang n719 trong pin mặt trời – chất nhạy quang Cột ZIC – HILIC trong phân tách melamine cùng các dẫn xuất và các chất hữu cơ phân cực mạch ngắn 81 82 83 84 85 86 87 Khảo sát tính chọn lọc của chất mang rắn và phương pháp kích hoẠt lên phản ứng giữa bromur benzil và cianur potassium Chế tạo ống thẩm để điều chế khí chuẩn Khảo sát tinh dầu vỏ trái & lá quýt tiểu Citrus clementina Hort. Ex Tan. Khảo sát khả năng khử màu nhuộm của gum hạt muồng hoàng yến (Cassia fistula L.) Tổng hợp MOF-5 và sử dụng xúc tác phản Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Nguyễn Ngọc Phương Thúy, Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Thái Hoàng Phan Hồng Sơn, Nguyễn Thị Diễm Hương, Bùi Đặng Thiên Hương, Hồ Thị Cẩm Hoài, Nguyễn Thị Thanh Mai, Huỳnh Ngọc Thụy Trần Lê Thụy Nhi, Hà Thúc Huy Trần Minh Đức, Hoàng Ngọc Cường Trần Minh Hải, Nguyễn Tuyết Phương, Nguyễn Thái Hoàng, Nguyễn Thị Phương Thoa, Torben Lund Nguyễn thị Thuỳ Luyên, Nguyễn Quốc Thọ, Võ thị Kim Thoa, Nguyễn Huy Du, Nguyễn Ánh Mai Đoàn Lê Hoàng Tân, Lê Ngọc Thạch Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Dương Nguyễn Quyết, Trần Thị Ngọc Lan Hứa Trà My, Nguyễn Thị Thảo Trân, Lê Ngọc Thạch Lê Thị Mỹ Hằng, Bùi Mạnh Hà, và Lê Ngọc Thạch Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Nguyễn Thế Anh, Đoàn Lê Khoa Hóa học, Trường Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM 9 88 89 90 91 92 93 94 ứng alkil hóa friedel-crafts dưới sự chiếu xạ vi sóng Tổng hợp cianur benzil trong môi trường [Bmim]PF6 dưới sự chiếu xạ của vi sóng Khảo sát sự hòa tan của celuloz trong [C4mim]Cl Điều chế ống nano TiO2 làm xúc tác quang hóa bằng phương pháp anod hóa trong dung môi ethylen glycol Tổng hợp một số arensulfonat aril bằng vi sóng Nghiên cứu mẫu hấp thu thụ động cho benzene trong không khí và áp dụng để khảo sát nồng độ benzene trong không khí ven đường tại Thành phố Hồ Chí Minh Siêu âm tẩm trích hoa bưởi năm roi Citrus maxima (Burm.) Merr. Sản xuất furfural từ cùi bắp Hoàng Tân, Lê Ngọc Thạch ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Nguyễn Thị Minh Thoa, Lê Ngọc Thạch Nguyễn Văn Út Lớn, Lê Ngọc Thạch Thái Thủy Tiên, Âu Vạn Tuyền, Nguyễn Hữu Khánh Hưng Trần Thị Kim Ngân, Lê Ngọc Thạch Lê Văn Nghiêm, Lê Thị Minh Uyên, Trần Thị Ngọc Lan Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Trần Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Thảo Trân, Lê Ngọc Thạch Võ Trần Dấu Ái, Lê Ngọc Thạch Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Phần Báo cáo tham dự (không báo cáo) Stt Tên báo cáo 1 Tổng hợp keo in lụa TiO2 ứng dụng cho pin mặt trời chất nhay quang 2 Ba hợp chất flavonoid từ thân lá cây nam sâm đứng boerhavia erecta l., mọc ở Việt Nam Định lượng hợp chất 3-o-metyl-chiroinositol trong cao metanol và khảo sát tinh dầu của cây nam sâm bò, họ bông phấn Nghiên cứu tính chất xúc tác quang oxi hóa của các phức metallotetrasulfophthalocyanine Khảo sát thành phần hóa học của vỏ cây sấu đỏ (Sandoricum koetjape) 3 4 5 6 Khảo sát thành phần hóa học vỏ cây còng trắng (Calophyllum dryobanoides) 7 Khảo sát tinh dầu rau má 8 Khảo sát tinh dầu gỗ long não 9 Điều chế [C4MIM]H2PO4 xúc tác phản ứng hidrat hóa α-pinen dưới sự chiếu xạ vi sóng Báo cáo viên/ Đồng tác giả Đỗ Thanh Sinh, Nguyễn Thái Hoàng, Nguyễn Thị Phương Thoa Đỗ Thị Mỹ Liên, Nguyễn Kim Phi Phụng Email/Đơn vị Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Đỗ Thị Mỹ Liên, Nguyễn Kim Phi Phụng Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Lê Thanh Minh, Phan Thanh Thảo, Phan Minh Tân Viện Công nghệ Hóa học Đoàn Thị Bảo Trang, Phạm Đình Hùng, Nguyễn Diệu Liên Hoa Trịnh Thị Diệu Bình, Nguyễn Đình Hiệp, Phạm Đình Hùng, Nguyễn Diệu Liên Hoa Nguyễn Ngọc Hạnh, Lê Ngọc Thạch Nguyễn Thanh An, Thái Doãn Bình, Lê Ngọc Thạch Nguyễn Thị Thu, Lê Ngọc Thạch Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM Thống kê số lượng đăng ký tham gia Hội nghị: 10  Tham gia có báo cáo: 116 người  Tham gia không báo cáo: 98 người PHÓ TIỂU BAN TS. Nguyễn quốc Chính 11
- Xem thêm -