Tài liệu Đồ Án Phân Tích Thiết kế hệ thống Quản Lý Thư Viện

  • Số trang: 40 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
topedm

Tham gia: 12/12/2019

Mô tả:

Với sự phát triển của công nghệ thông tin luôn cố gắng đáp ứng các yêu cầu của con người.Việc đưa công nghệ thông tin áp dụng vào việc quản lý đã và đang được đưa vào thực hiện để cải thiện tốc độ và độ chính xác. Với việc tạo ra hệ thống :”Quản lý giáo trình thư viện EPU” chúng em mong muốn tạo ra một hệ thống giúp các cán bộ quản lý thư viện có thể quản lý dễ dàng các giáo trình.Với các tính năng được xây dựng trên nhu cầu thực tế mà cán bộ thư viện đang cần để xử lý công việc của mình.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN -------------- ĐỒ ÁN: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG Đề tài: QUẢN LÝ GIAO TRÌNH THƯ VIỆN ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC Giảng viên hướng dẫn: THS NGUYỄN THỊ HỒNG KHÁNH Sinh viên thực hiện: PHẠM TIẾN ĐẠT ĐẶNG QUANG TRƯỜNG ĐỖ TRANG VƯƠNG Nhóm: NHÓM 16 Lớp: D5-CNTT Đồ Án PTTKHT Hà Nội - 2013 Mục Lục CHƯƠNG I. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ THU THẬP YÊU CẦU ............................................................................................................... 5 1.1. Hiện trạng quản lý giáo trình ........................................................................ 5 1.2. Quy trình quản lý .............................................................................................. 5 1.3 Nhược điểm của quy trình hiện tại ................................................................ 5 1.4 Mong muốn của thư viện ................................................................................ 5 CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG ............. 7 2.1. Lập bảng phân tích ........................................................................................... 7 1.1 Mô tả bài toán ................................................................................................ 7 1.2 Bảng phân tích .............................................................................................. 7 2.2. Các hồ sơ .......................................................................................................... 8 2.2.1. Giáo trình khoa .......................................................................................... 8 2.2.2. Kế hoạch in ................................................................................................ 8 2.3. Mô hình nghiệp vụ ........................................................................................... 9 2.3.1. Biểu đồ ngữ cảnh ....................................................................................... 9 2.3.2. Biểu đồ phân rã chức năng ........................................................................ 9 2.3.3. Mô tả chi tiết các chức năng lá ................................................................ 11 2.3.4. Liệt kê các hồ sơ dữ liệu được sử dụng ................................................... 12 2.3.5. Lập ma trận thực thể chức năng .............................................................. 13 2.4. Phân tích mô hình quan niệm ......................................................................... 14 2.4.1. Luồng dữ liệu mức 0 ............................................................................... 14 2.4.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 ................................................................... 15 Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Hồng Khánh Page 2 Đồ Án PTTKHT LỜI CẢM ƠN - Ngày nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin đã trở nên phổ biến trong hầu hết mọi cơ quan, doanh nghiệp, trường học đặc biệt là việc áp dụng các giải pháp tin học trong công tác quản lý. - Trong ít năm trở lại đây, với tốc độ phát triển như vũ bão, CNTT đang dần làm cho cuộc sống của con người trở nên thú vị và đơn giản hơn. Vì vậy để bắt kịp với nhịp độ phát triển của xã hội, những kiến thức học được trên giảng đường là vô cùng quan trọng đối với mỗi Sinh viên chúng em. - Chúng em xin chân thành cảm ơn các thầy, cô bộ môn đã tận tình giảng dạy chúng em trong suốt thời gian học tập vừa qua. Nhờ có sự chỉ dạy tận tình của các thầy, cô để giúp chúng em hoàn thành đồ án này. - Chúng em chân thành xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến cô giáo Ths Nguyễn Thị Hồng Khánh người đã tận tình hướng dẫn môn PTTKHT cho chúng em trong từng buổi học.Cô đã giúp trang bị cho chúng em kiến thức môn học và hơn cả là động lực để tiếp tục trên con đường trinh phục công nghệ. Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy cô! Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Hồng Khánh Page 3 Đồ Án PTTKHT LỜI NÓI ĐẦU Đứng trước nhu cầu sử dụng giáo trình để học tập của sinh viên,thư viện trường đại học Điện Lực đã tổ chức in giáo trình để cung cấp cho sinh viên.Với một số lượng lớn giáo trình được in ra hàng năm khiến công việc quản lý gặp rất nhiều khó khăn với cách quản lý thủ công hiện đang được sử dụng. Với sự phát triển của công nghệ thông tin luôn cố gắng đáp ứng các yêu cầu của con người.Việc đưa công nghệ thông tin áp dụng vào việc quản lý đã và đang được đưa vào thực hiện để cải thiện tốc độ và độ chính xác. Với việc tạo ra hệ thống :”Quản lý giáo trình thư viện EPU” chúng em mong muốn tạo ra một hệ thống giúp các cán bộ quản lý thư viện có thể quản lý dễ dàng các giáo trình.Với các tính năng được xây dựng trên nhu cầu thực tế mà cán bộ thư viện đang cần để xử lý công việc của mình. Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Hồng Khánh Page 4 Đồ Án PTTKHT CHƯƠNG I. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ THU THẬP YÊU CẦU 1.1. Hiện trạng quản lý giáo trình Mô tả: Hiện nay thư viện đang in giáo trình để cho sinh viên các khoa lấy tài liệu học tập. Hàng năm thư viện nhận được kế hoạch tuyển sinh từ phòng đào tạo vào đầu năm học, căn cứ vào đó đề ra kế hoạch in giáo trình cho sinh viên. Việc nhập Giáo Trình từ nhà in, giao Giáo Trình cho sinh viên được thực hiện thủ công dẫn đến khó khăn trong quản lý. 1.2. Quy trình quản lý - - - Cán bộ quản lý thư viện nhập thông tin giáo trình:tên giáo trình,tên tác giả,NXB,số trang,số chương,giáo trình đó dành cho khoa nào học… Khi nhận được thông tin tuyển sinh của phòng đào tạo,căn cứ vào đó cán bộ quản lý sẽ biết được số lượng yêu cầu in cho sinh viên với từng giáo trình,kiểm tra số lượng giáo trình trong kho còn tồn kho,từ đó để ra kế hoạch in cho hợp lý. Khi nhận được giao trình từ nhà in thực hiện công việc nhập Giáo Trình đưa vào 2 kho ở cơ sở I và cơ sở II. Sau đó giáo trình sẽ được lấy từ kho giao cho sinh viên ở hai cơ sở. Khi nhận được yêu cầu từ nhà trường cán bộ quản lý cần phải thống kế báo về thông tin Giáo Trình,số lượng in,nhập xuất trong từng năm 1.3 Nhược điểm của quy trình hiện tại - - Tất cả các quy trình trên đều được làm bán tự động (tự động 1 phần bằng Microsoft Excel). Khi tạo ra kế hoạch in mất rất nhiều thời gian để kiểm tra giáo trình tồn kho,tổng hợp số liệu tuyển sinh từ phòng đạo tạo giao để có thể tạo ra kế hoạch in hợp lý. Việc thống kế thông tin giáo trình gặp nhiều khó khăn với số lượng giáo trình lớn,quá trình thủ công nên mất nhiều thời gian 1.4 Mong muốn của thư viện - Có một chương trình giúp cho việc quản lý được thuận tiện hơn:  Quản lý được thông tin giáo trình.  Quản lý việc nhập xuất:số lượng,thời gian...  Truy xuất thông tin giáo trình:tên giáo trình,tên tác giả,NXB,năm in,số lương in  Kiểm tra qua lại giữa thông tin giáo trình với tác giả. Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Hồng Khánh Page 5 Đồ Án PTTKHT  Kiểm tra được tồn kho giáo trình tại từng thời điểm để có thế tổng kết báo cáo cũng như có kế hoạch in hợp lý.  Tạo ra được kế hoạch in khi nhập số liệu tuyển sinh từ phòng đạo tạo.  Tạo ra các báo cáo báo biểu để tổng hợp thông tin giáo trình. Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Hồng Khánh Page 6 Đồ Án PTTKHT CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 2.1. Lập bảng phân tích 1.1 Mô tả bài toán Trung tâm học liệu tổ chức in giáo trình cho sinh viên vào đầu năm học để sinh viên lấy tài liệu học tập. Thông tin giáo trình được quản lý chặt chẽ từ tên, tên NXB, số trang, số chương, giá in, năm in, thông tin tác giả, đến khoa nào hệ nào dùng, khoa nào viết. Các số liệu này sẽ được nhập vào cơ sở dữ liệu rồi từ đó có thể tạo các báo cáo khi được yêu cầu. Các báo cáo thống kê cần phải thống kê được tất cả các thông tin liên quan đến giáo trình cũng như liệt kê được thông tin giáo trình qua các thông tin liên quan. Cán bộ quản lý có thông tin các giáo trình mà sinh viên sẽ sử dụng để học tập, từ đó tạo ra danh sách các Giáo Trình sẽ in để đáp ứng nhu cầu. Vào đầu năm phòng đào tạo gửi trung tâm học liệu số liệu tuyển sinh, căn cứ vào đó để xét nhu cầu giáo trình đáp ứng cho sinh viên. Trung tâm học liệu sẽ kiểm tra kho tại 2 cơ sở I và II xem số lượng giáo trình còn tồn kho là bao nhiêu, từ đó đề ra kế hoạch in sao cho phù hợp nhất. Khi giáo trình được nhà In in xong sẽ tiến hành nhập kho tại 2 cơ sở I và II. Sau đó số lượng giáo trình sẽ được chuyển đến tay sinh viên tại 2 cơ sở. Số lượng Giáo Trình in, nhập xuất tại 2 kho ở 2 cơ sở cần được quản lý về số lượng nhập xuất tồn kho tại từng thời điểm, từng năm để có thể dễ dàng quản lý cũng như thống kê báo cáo lên. 1.2 Bảng phân tích In Cụm động từ+ bổ ngữ giáo trình Cụm danh từ Trung tâm hoc liệu Nhận xét Tác nhân Cho sinh viên Sinh viên Tác nhân Quản lý Thông tin giáo trình Giáo trình Hồ sơ DL Quản lý Nhà xuất bản Nhà xuất bản Tác nhân Nhập Thông tin tác giả Thông tin tác giả Hồ sơ DL Khoa Hồ sơ DL Hệ Hồ sơ DL Trình độ Hồ sơ DL Viết Giáo trình Khoa Tác nhân Tạo Báo cáo Báo cáo Hồ sơ DL Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Hồng Khánh Page 7 Đồ Án PTTKHT Kiểm tra Kho Kho Tác nhân In Nhà In Nhà In Tác nhân Gửi Số liệu tuyển sinh Phòng đào tạo Tác nhân Thống kê Thông tin liên quan giáo trình Số liệu tuyển sinh Hồ sơ DL Đề ra Kế hoạch in Kế hoạch in Hồ sơ DL Nhập Kho Người quản lý Tác nhân Phiếu nhập Hồ sơ DL Phiếu xuất Hồ sơ DL Xuất Kho 2.2. Các hồ sơ 2.2.1. Giáo trình khoa Hệ thống điện Toán cao cấp A1 Công nghệ Quản trị kinh thông tin doanh x x x Toán cao cấp A2 x Cơ sở lưới điện x 2.2.2. Kế hoạch in Toán cao cấp Vật lý đại cương Thí nghiệm điện tử Hệ CNTĐ Dùng Tổng thống cho số điện hệ 200 0 TC,CĐ 200 Kho còn Thiếu Giá/quyển Thành tiền 190 Đề xuất in 200 10 20,000 4,000,000 100 300 ĐH 400 25 375 400 10,000 4,000,000 0 10 TC 10 10 0 0 15,000 0 8,000,000 Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Hồng Khánh Page 8 Đồ Án PTTKHT 2.3. Mô hình nghiệp vụ 2.3.1. Biểu đồ ngữ cảnh Hình 2.3.1.1: Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống 2.3.2. Biểu đồ phân rã chức năng 2.3.2.1. Nhóm các chức năng Các chức năng chi tiết Nhóm lần 1 Nhóm lần 2 1. Quản Lý Danh Mục Khoa Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Hồng Khánh Page 9 Đồ Án PTTKHT 2. Quản Lý Danh Mục Hệ 3. Quản Lý Danh Mục Trình Độ 4. Quản Lý Danh Mục NXB 5. Quản Lý Danh Mục Tác Giả Quản lý danh mục 6.Quản Lý Danh Mục Lớp 7. Quản Lý Danh Mục Kho 8. Quản Lý Danh Mục Giáo Trình 9. Quản Lý Nhập Kho 10. Quản Lý Xuất Kho 11. Lập Hóa Đơn Nhập Kho Quản lý Quản Lý Nhập giáo trình Xuất Kho trường 12. Lập Hóa Đơn Xuất Kho 13.Nhập Số Lượng Tuyển Sinh 14. Lập Kế Hoạch in 15.Quản Lý Nhân Viên Đại học Quản Lý Kế Điện Lực Hoạch In Quản Lý Hệ Thống 16.Phân Quyền 17.Thống Kê Giáo Trình Tồn Kho 18.Thống Kê Tác Giả 19.Thống Kê Giáo Trình Thống Kê 20.Thống Kê Nhân Viên Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Hồng Khánh Page 10 Đồ Án PTTKHT 2.3.2.2. Biểu đồ phân rã chức năng Hình 2.3.2.1. Biểu đồ phân rã chức năng 2.3.3. Mô tả chi tiết các chức năng lá (1.1) Quản Lý DM Hệ Đào Tạo:Quản lý thông tin của Hệ Đào Tạo (Mã Hệ,Tên Hệ) (1.2) Quản Lý DM Khoa:Quản lý thông tin của Khoa (Mã Khoa,Tên Khoa) (1.3) Quản Lý DM Trình Độ:Quản lý danh mục Trình Độ (Mã Trình Độ,Tên Trình Độ) (1.4) Quản Lý DM Lớp:Quản lý thông tin của Lớp (Mã Lớp,Tên Lớp) (1.5) Quản Lý DM NXB:Quản lý thông tin của NXB (Mã NXB,Tên NXB) (1.6) Quản Lý DM Tác Giả:Quản lý thông tin của Tác Giả (Mã TG,Tên TG,Khoa) Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Hồng Khánh Page 11 Đồ Án PTTKHT (1.7) Quản Lý DM Giáo Trình:Quản lý thông tin của Giáo Trình (Mã GT,Tên TG,Tác Giả,NXB,Số Trang,Số Chương…) (1.8) Quản Lý DM Kho: Quản lý thông tin của Kho(Mã Kho,Tên Kho,Địa Chỉ..) (2.1) Quản Lý Nhập Kho: Quản lý thông tin của việc Nhập Kho khi giáo trình được chuyển về từ Nhà In (Mã PN,Mã Kho,Nhà In,Số Lượng,Giáo Trình) (2.2) ) Quản Lý Xuất Kho: Quản lý thông tin của việc Xuất Kho khi giáo trình được chuyển từ Kho đến các Lớp (Mã PX,Mã Kho,Lớp,Số Lượng,Giáo Trình) (2.3) Lập Hóa Đơn Nhập Kho:Tạo các hóa đơn chứng từ khi thực hiện nhập giáo trình (2.4) Lập Hóa Đơn Xuất Kho:Tạo các hóa đơn chứng từ khi thực hiện xuất giáo trình (3.1) Quản Lý Số Lượng Tuyển Sinh: Nhập số lượng tuyển sinh để tạo ra kế hoạch in (3.2) Quản Lý Kế Hoạch In:Căn cứ vào số lượng tuyển sinh,số lượng giáo trình tồn kho tạo ra kế hoạch in hợp lý (4.1) Quản Lý Nhân Viên: Quản Lý cán bộ sử dụng chương trình (4.2) Phân Quyền:Phân quyền chức năng sử dụng chương trình (5.1) Thống Kê Giáo Trình:Thống kế giáo trình mà Thư Viện có (5.2) Thống Kê Giáo Trình Tồn Kho:Thống kê tồn kho giáo trình tại thời điểm (5.3) Thống Kê Tác Giả: Thống kê các tác giả của các khoa trong trường (5.4) Thống Kê Nhân Viên: Thống kê danh sách nhân viện đang sử dụng chương trình 2.3.4. Liệt kê các hồ sơ dữ liệu được sử dụng A. Giáo trình B. Thông tin tác giả C. Khoa D. Hệ E. Trình độ F. Số liệu tuyển sinh G. Kế hoạch in H. Báo Cáo Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Hồng Khánh Page 12 Đồ Án PTTKHT I. Phiếu Nhập J. Phiếu Xuất 2.3.5. Lập ma trận thực thể chức năng Các thực thể a.Giáo trình b. Thông tin tác giả c. Khoa d. Hệ e. Trình độ f. Số liệu tuyển sinh g. Kế hoạch in h. Báo cáo i. Phiếu nhập j. Phiếu xuất Các chức năng nghiệp vụ a b c d e f g h i j 1. Quản Lý Danh Mục U U U U U 2. Quản Lý Nhập Xuất Kho R R R R R C U U C C 3. Quản Lý In R 4. Quản Lý Hệ Thống 5. Thống Kê U U C R R R R R R R R R R Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Hồng Khánh Page 13 Đồ Án PTTKHT 2.4. Phân tích mô hình quan niệm 2.4.1. Luồng dữ liệu mức 0 Hình 2.4.1.1: Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Hồng Khánh Page 14 Đồ Án PTTKHT 2.4.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 2.4.2.1. Biểu đồ tiến trình 1.0 – Quản Lý Danh Mục Hình 2.4.2.1.1: Biểu đồ tiến trình 1.0 – Quản Lý Danh Mục Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Hồng Khánh Page 15 Đồ Án PTTKHT 2.4.2.2. Biểu đồ tiến trình 2.0 – Quản Lý Nhập Xuất Kho Hình 2.4.2.2.1: Biểu đồ tiến trình 2.0 – Nhập Xuất Kho 2.4.2.3. Biểu đồ tiến trình 3.0 – Quản lý kho F. Kho 3.1 Nhập thêm sách vào kho 3.2 Xuất kho 3.3 Kiểm tra tồn kho Yêu cầu kiểm tra Danh sách và số lượng xuất Không đủ dữ liệu Danh sách và số lượng sách thêm Cán bộ quản lý Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Hồng Khánh Thông tin tồn kho Page 16 Đồ Án PTTKHT Hình 2.4.2.3.1: Biểu đồ tiến trình 3.0 – Quản lý kho 2.4.2.4. Biểu đồ tiến trình 4.0 – Quản lý kế hoạch in G. Kế hoạch in 4.1 Lập kế hoạch in Thông báo phản hồi 4.2 In kế hoạch in Chỉnh sửa kế hoạch in Yêu cầu in kế hoạch in Yêu cầu lập kế hoạch in Kế hoạch đề xuất Cán bộ quản lý Hình 2.4.2.4.1: Biểu đồ tiến trình 4.0 – Quản lý kế hoạch in Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Hồng Khánh Page 17 Đồ Án PTTKHT 2.4.2.5. Biểu đồ tiến trình 5.0 – Lập và in báo cáo Y/c in báo cáo Thông báo phản hồi 5.3 In báo cáo tồn kho 5.5 In báo cáo danh mục giáo trình cho từng khoa Thông báo phản hồi Y/c in báo cáo Báo cáo tồn kho 5.2 Xem báo cáo tồn kho Yêu cầu xem báo cáo Yêu cầu xem báo cáo Y/c lập báo cáo 5.1 Lập báo cáo tồn kho Báo cáo tồn kho Cán bộ quản lý Đề xuất báo cáo Thông báo phản hồi Đề xuất báo cáo Y/c lập báo cáo Thông báo phản hồi Chỉnh sửa báo cáo 5.6 Xem báo cáo danh mục giáo trình cho từng khoa 5.4 Lập báo cáo danh mục giáo trình cho từng khoa Chỉnh sửa báo cáo Hình 2.4.2.5.1: Biểu đồ tiến trình 5.0 – Lập và in báo cáo Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Hồng Khánh Page 18 Đồ Án PTTKHT 2.5 Mô hình E-R 2.5.1. Liệt kê, chính xác hóa và lựa chọn thông tin. Tên được chính xác của các đặc trưng Viết gọn tên đặc trưng Đánh dấu loại ở mỗi bước 1 2 3 A. Kho Chứa Giáo Trình - Tên Kho - Tên Kho - Mô Tả - Mô Tả √ √ B. Giáo Trình - Tên Giáo Trình - Tên GT √ - Tên Nhà Xuất Bản - Tên NXB √ - Tên Tác Giả -Tên Tác Giả √ - Số Trang - Số Trang √ - Số Chương - Số Chương √ - Giá Bìa -Giá Bìa √ -Năm In - Năm In √ - Tên Hệ Dùng - Tên Hệ Dùng √ - Tên Khoa Dùng - Tên Khoa Dùng √ -Tên Trình Độ Dùng - Tên TĐ Dùng √ - Mô Tả - Mô Tả √ C. Phiếu Nhập Giáo Trình Từ Nhà In - Mã Phiếu Nhập -Mã PN Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Hồng Khánh √ Page 19 Đồ Án PTTKHT - Ngày Nhập -Ngày Nhập √ -Tên Các Giáo Trình Nhập -Tên GT √ - Số Lượng -SL √ - Tên Kho -Tên Kho Nhập Giáo Trình √ √ - Tên Nhà In - Tên Nhà In √ - Mô Tả - Mô Tả D. Phiếu Xuất Giáo Trình Cho Các Lớp - Mã Phiếu Xuất -Mã PX √ - Ngày Nhập -Ngày Xuất √ -Tên GT √ -SL √ -Tên Kho √ -Tên Lớp √ -Tên Các Giáo Trình Xuất - Số Lượng - Tên Kho Xuất Giáo Trình -Tên Lớp Học - Mô Tả √ - Mô Tả E. Phiếu In Giáo Trình √ - Mã Phiếu In -Mã PI - Ngày In -Ngày In √ -Tên Các Giáo Trình In -Tên GT √ - Số Lượng -SL √ -Tên Nhà In -Tên Nhà In √ - Mô Tả - Mô Tả Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Hồng Khánh √ Page 20
- Xem thêm -