Tài liệu Digital Marketing

  • Số trang: 40 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 347 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Tham gia: 05/12/2015

Mô tả:

QUẢNG CÁO ADVERTISING GV: Huỳnh Phước Nghĩa >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> Đề tài Content Strategy in Digital Marketing Nhóm 19 – Marketing k34 0 3 2 0 1 1 >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> NỘI DUNG CHÍNH I. Digital Marketing II. Content Strategy III. Tình huống thực tiễn IV. Kiến nghị - Hạn chế >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> Digital Marketing TiVi Internet Digital Marketing Marketing Thương hiệu Mobile phone Khác … >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> Digital Marketing PULL >> 0 >> 1 PUSH >> 2 >> 3 >> 4 >> Digital Marketing PULL Tìm kiếm Lựa chọn trực tiếp >> 0 >> 1 customer >> 2 >> 3 >> 4 >> Digital Marketing PUSH Marketer  Customer ssss.smail.com >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> Content Strategy Quá trình lập kế hoạch cho việc tạo ra, xuất bản (công bố), quản trị nội dung hữa ích và hữu dụng Kristina Halvorson tác giả “Content Strategy for the Web” >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> HÌNH THỨC Content Strategy text & data >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> HÌNH THỨC Content Strategy graphics >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> HÌNH THỨC Content Strategy video & animation >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> HÌNH THỨC Content Strategy audio >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> Đặc điểm Quan trọng Content Strategy Đảm bảo mục tiêu tổ chức Lập kế hoạch, dự đoán tình huống Cung cấp nội dung cần thiết Đảm bảo trước sau như một Tập trung vào tầm nhìn chung >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> Đặc điểm Quan trọng Content Strategy Giảm chi phí Sự thật: Từ ngữ thì rẻ hơn câu chữ Tiết kiệm tiền, thời gian trong ngân quỹ dự án cho thiết kế và phát triển >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> Đặc điểm Quan trọng Content Strategy Kết quả cao hơn ưu tiên cho những thông điệp chính và đặc trưng hoàn thiện được công cụ tìm kiếm có tác dụng thúc đẩy giá trị hoàn thiện những lỗ hổng trong phân tích tạo nhiều liên kết và cho biết người dùng phù hợp giúp kế hoạch của bạn trong tương lai >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> Tình huống >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> Sáng tạo tiệc Yo! 1. Analyze Các bạn trẻ năng động, sáng tạo, muốn tìm được sân chơi thể hiện khả năng sáng tạo của mình. Khẳng định và khuyết trương thương hiệu. Thân thiết, gắn bó với khách hàng mục tiêu. Tạo sân chơi, có giải thưởng. Một cuộc thi sáng tạo cùng Yomost! >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
- Xem thêm -