Tài liệu điều tra, nghiên cứu thành phần loài côn trùng, đặc điểm hình thái, sinh học sinh thái của loài bọ rùa đỏ (micraspis discolor) trên cây lạc vụ hè thu năm 2015 2016, tại ruộng chuyên canh mầu thuộc đông anh, hà nội

  • Số trang: 45 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 856 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015