Tài liệu đia chỉ smas

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 663 |
  • Lượt tải: 0
nguyetphan543041

Tham gia: 30/04/2017

Mô tả:

Vào Google để nhập các tài khoản TÀI KHOẢN SMAS http://login.smas.edu.vn/Account/LogOn TÊN ĐĂNG NHẬP: TTHBT_ptnguyet MẬT KHẨU: Ltnga123456 (Shift dấu gạch) (Shift dấu $) TÀI KHOẢN CÁN BỘ CÔNG CHỨC http://canbocongchuc.cantho.gov.vn TÊN ĐĂNG NHẬP: ptnguyet.gddt@cantho.gov.vn MẬT KHẨU: cantho123 TÀI KHOẢN HỘP THƯ ĐIỆN TỬ http://mail.cantho.gov.vn/ TÊN ĐĂNG NHẬP: phanthinguyet123456@gmail.com MẬT KHẨU: zxcv123! TÀI KHOẢN TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI http://truonghocketnoi.edu.vn/ TÊN ĐĂNG NHẬP: GV.67100.039 MẬT KHẨU: Qd8e2wNU CÁC BƯỚC CẦN LƯU Ý KHI NHẬP - Sau khi thực hiện đánh giá HS xong phải vào Lưu tạm để gửi duyệt thay đổi. - Mở w nhấp chuột phải vào open Hypelink tự chuyển qua mạng. - Muốn chọn nhôn ngữ Tiếng Việt vào vùng chọn ngôn ngữ. - Nếu mở các trang đánh giá để copy được thực hiện các bước sau: 1. Xuất Excel 2. Tải xuống danh sách học sinh 3. Open danh sách 4. Đánh nhận xét vào các ô 5. Copy 6. Trở về Smas 7. Import 8. Chọn file lưu( chọn ổ D hoặc E nhấp 2 cái vào) 9. Import
- Xem thêm -