Tài liệu Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn ngữ văn (chuyên) năm học 2015-2016 trường thpt chuyên sư phạm, hà nội

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 3969 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Tham gia: 09/10/2015

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN 2015 Môn thi: Ngữ văn (Dùng cho thí sinh thi vào chuyên Văn) Thời gian làm bài: 150 phút Câu 1 (4,0 điểm) Trong bài hát Khát vọng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn có câu: “ Hãy sống như đời núi, vươn tới những tầm cao”. Hãy trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của câu hát trên. Câu 2 (6,0 điểm) Bàn về thơ, nhà thơ Chế Lan Viên viết: “ Thơ không phải chỉ đưa ru mà còn thức tỉnh”. Em hiểu như thế nào quan niệm về thơ của Chế Lan Viên? Hãy làm sáng tỏ quan niệm đó qua việc phân tích một số bài thơ trong sách giáo khoa Ngữ văn 8 và Ngữ văn 9. Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Họ và tên thí sinh:...............................................Số báo danh:............................
- Xem thêm -