Tài liệu đề thi thử thpt qg môn địa lí năm 2019 lần 2 sở gd&đt ninh bình mã đề 011

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 84 |
  • Lượt tải: 0
nguyennhung34993

Tham gia: 24/04/2016

Mô tả:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THỬ TRUNG HỌC ">tranhoaiphuong PHỔ THÔNG QUỐCtran GIA tranhoaiphuong.xyz -http://tranhoaiphuong.xyz <a THI href="tranhoaiphuong.xyz hoai TỈNH NINH BÌNH LẦN THỨ II NĂM HỌC 2018 - 2019 Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI Môn thi thành phần: ĐỊA LÍ ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 04 trang) Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh........................................................................... Số báo danh................................................................................ Mã đề thi 011 Câu 41. Trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng chuyên canh cây chè lớn nhất cả nước chủ yếu do A. khí hậu phân hóa theo đai cao, có mùa đông lạnh. B. có địa hình đồi thấp, nhiều cao nguyên. C. có lượng mưa lớn, mạng lưới sông ngòi dày đặc. D. có đất feralit giàu dinh dưỡng, diện tích lớn. Câu 42. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, vườn quốc gia Yok Đôn có kiểu thảm thực vật là A. trảng cỏ, cây bụi. B. rừng ngập mặn. C. rừng thưa. D. rừng kín thường xanh. Câu 43. Vùng biển nước ta giàu nguồn lợi sinh vật là do A. có nhiều vũng, vịnh, đầm phá. B. thềm lục địa nông, độ mặn lớn. C. có nhiều ngư trường trọng điểm. D. nước biển ấm, nhiều ánh sáng, giàu ôxi. Câu 44. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng với kinh tế của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ? A. Dịch vụ chiếm tỷ trọng nhỏ nhất trong cơ cấu GDP. B. Chiếm tỷ trọng nhỏ trong GDP của cả nước. C. Hạ Long là trung tâm công nghiệp lớn nhất vùng. D. Chè là cây công nghiệp chuyên môn hóa chủ yếu. Câu 45. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, các mỏ đất hiếm của nước ta phân bố chủ yếu ở vùng A. Đông Bắc. B. Bắc Trung Bộ. C. Tây Nguyên. D. Tây Bắc. Câu 46. Trong những năm gần đây mạng lưới đường bộ ở nước ta được mở rộng và hiện đại hóa chủ yếu do A. huy động các nguồn vốn và tập trung đầu tư. B. chiến lược phát triển táo bạo, hiện đại hóa cơ sở vật chất. C. chính sách phát triển, nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng. D. trình độ người lao động cao, cơ sở hạ tầng phát triển. Câu 47. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, cho biết ở Đông Nam Á, Việt Nam có giá trị nhập khẩu lớn nhất với quốc gia nào sau đây? A. Xingapo. B. Philippin. C. Malaixia. D. Thái Lan. Câu 48. Ý nghĩa chủ yếu của việc nâng cấp, hiện đại hóa Quốc lộ 1 ở vùng Bắc Trung Bộ là A. thúc đẩy kinh tế phía tây phát triển. B. tăng khả năng vận chuyển bắc - nam. C. hình thành các khu kinh tế cảng biển. D. phân bố lại dân cư, hình thành mạng lưới đô thị . Câu 49. Điều kiện thuận lợi về tự nhiên cho việc nuôi trồng thủy sản nước lợ, nước mặn ở nước ta là A. nhân dân có nhiều kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản. B. dọc bờ biển có nhiều đầm phá, bãi triều, rừng ngập mặn. C. có nhiều sông suối, kênh rạch, các ô trũng ở đồng bằng. D. thị trường xuất khẩu thủy sản ngày càng đa dạng. Câu 50. Đặc điểm nào sau đây đúng với địa hình Đông Nam Á biển đảo? A. Nhiều dãy núi, thung lũng chạy theo hướng bắc - nam. B. Có nhiều đồng bằng châu thổ sông rộng lớn. C. Có ít đồng bằng, nhiều đồi, núi và núi lửa. D. Nhiều cao nguyên, sơn nguyên xen lẫn bồn địa. Câu 51. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết sông nào sau đây không thuộc lưu vực hệ thống sông Hồng? A. Sông Lô. B. Sông Chảy. C. Sông Đà. D. Sông Mã. Câu 52. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết những tỉnh/thành phố nào sau đây có quy mô GDP cao nhất nước ta? A. Hải Phòng, Đà Nẵng. B. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. C. Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa. D. Hà Nội, Hải Phòng. trn hoài phng <h1>trn hoài phng</h1>tranhoaiphuong.xyz -http://tranhoaiphuong.xyz1T khoá:tran hoai phuong,tranh Trang 1/4 - Mã đề thi 011 Câu 53. Cho biểu đồ về GDP của một số quốc<a gia, giai đoạn 2000 - 2015 ">tranhoaiphuong</a> <title>tran hoai tranhoaiphuong.xyz -http://tranhoaiphuong.xyz href="tranhoaiphuong.xyz Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây? A. Sự thay đổi cơ cấu GDP của Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản. B. Cơ cấu GDP của Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản. C. Tốc độ tăng trưởng GDP của Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản. D. Quy mô GDP của Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản. (Nguồn số liệu theo Niên giám Thống kê Việt Nam 2016, Nxb Thống k 2017, 2017) Câu 54. Hướng chính trong phát triển kinh tế vùng biển ở Đồng bằng sông Cửu Long là kết hợp A. khai thác du lịch biển, phát triển giao thông vận tải biển và du lịch miệt vườn. B. khai thác vùng bờ biển với đất liền và hệ thống sông ngòi, kênh rạch. C. khai thác mặt biển, đảo, quần đảo và đất liền tạo nên một thể kinh tế liên hoàn. D. khai thác sinh vật biển, khoáng sản và phát triển du lịch biển. Câu 55. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, cây dừa được trồng nhiều nhất ở vùng A. Duyên hải Nam Trung Bộ. B. Đồng bằng sông Hồng. C. Bắc Trung Bộ. D. Đồng bằng sông Cửu Long. Câu 56. Việc phát triển vùng chuyên canh cây công nghiệp ở Tây Nguyên không đem lại hiệu quả nào sau đây? A. Nâng cao vị trí về quốc phòng và xây dựng kinh tế mở. B. Thu hút dân cư, lao động từ vùng khác. C. Tạo ra tập quán sản xuất mới cho đồng bào dân tộc. D. Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên. Câu 57. Nguyên nhân chủ yếu làm cho kim ngạch xuất khẩu của nước ta tăng liên tục trong những năm gần đây là A. số lượng hàng hóa tăng, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. B. nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao. C. sự phục hồi và phát triển của sản xuất. D. mở rộng thị trường và đa dạng hóa sản phẩm. Câu 58. Phát biểu nào sau đây không đúng với địa hình bán bình nguyên ở nước ta? A. Nằm chuyển tiếp giữa cao nguyên và đồng bằng. B. Địa hình là các bậc thềm phù sa cổ, bề mặt phủ badan. C. Nằm ở rìa phía bắc, phía tây Đồng bằng sông Hồng. D. Địa hình thể hiện rõ nhất ở vùng Đông Nam Bộ. Câu 59. Mục đích của việc phát triển nền nông nghiệp hàng hoá ở nước ta hiện nay là A. tạo ra nhiều nông sản, nhiều lợi nhuận. B. đẩy mạnh thâm canh, chuyên môn hóa. C. quan tâm nhiều hơn đến thị trường tiêu thụ sản phẩm. D. phân bố ở những vùng có truyền thống sản xuất. Câu 60. Trong tương lai, hoạt động kinh tế nào sau đây góp phần giải quyết nhu cầu thực phẩm cho vùng Duyên hải Nam Trung Bộ? A. Hình thành các vùng thâm canh lúa. B. Đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản. C. Nhập khẩu nông sản từ vùng khác. D. Trồng, chế biến các loại rau quả. Câu 61. Đường biên giới quốc gia trên biển của nước ta được xác định là ranh giới ngoài của vùng A. nội thủy. B. đặc quyền kinh tế. C. lãnh hải. D. tiếp giáp lãnh hải. Câu 62. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết cảng biển nào sau đây không thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ? A. Đà Nẵng. B. Quy Nhơn. C. Cam Ranh. D. Thuận An. trn hoài phng <h1>trn hoài phng</h1>tranhoaiphuong.xyz -http://tranhoaiphuong.xyz2T khoá:tran hoai phuong,tranh Trang 2/4 - Mã đề thi 011 Câu 63. Khó khăn -http://tranhoaiphuong.xyz lớn nhất trong việc sử dụng<a tàihref="tranhoaiphuong.xyz nguyên nước hiện nay ở nước ta là tranhoaiphuong.xyz ">tranhoaiphuong</a> <title>tran hoai A. lưu lượng nước lớn và phân bố không đồng đều giữa các vùng. B. mùa mưa ngập lụt, mùa khô thiếu nước và ô nhiễm môi trường nước. C. mạng lưới sông suối dày đặc và giàu lượng phù sa. D. các sông ở miền Bắc ngắn, dốc, đóng băng vào mùa đông. Câu 64. Cho bảng số liệu: LƯỢNG DẦU THÔ KHAI THÁC VÀ TIÊU DÙNG MỘT SỐ KHU VỰC THẾ GIỚI NĂM 2015 (Đơn vị: Triệu thùng/ngày) Khu vực Đông Á Tây Nam Á Trung Á Tây Âu Bắc Mĩ Khai thác 4,3 30,1 2,8 3,2 19,7 Tiêu dùng 20,1 9,6 1,4 11,5 23,6 (Nguồn: Niên giám Thống kê 2016, NXB Thống kê, 2017) Theo bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng của một số khu vực trên thế giới năm 2015? A. Khu vực Bắc Mĩ có lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng nhỏ hơn Đông Á. B. Khu vực Trung Á có lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng nhỏ nhất. C. Khu vực Tây Nam Á có lượng dầu thô khai thác lớn nhất. D. Khu vực Tây Âu có lượng dầu thô khai thác nhỏ hơn lượng dầu thô tiêu dùng. Câu 65. Điểm khác biệt của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam so với các vùng kinh tế trọng điểm khác là A. có số lượng các tỉnh (thành phố) ít nhất. B. tập trung tiềm lực kinh tế mạnh nhất. C. ranh giới thay đổi theo thời gian. D. có khả năng phát triển ngành công nghiệp. Câu 66. Cho bảng số liệu: DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO NHÓM CÂY CỦA NƯỚC TA NĂM 1990 VÀ 2014 (Đơn vị: Nghìn ha) Năm 1990 2014 Tổng số 9040,0 14804,1 Cây lương thực 6474,6 8992,3 Cây công nghiệp 1199,3 2844,6 Cây thực phẩm, cây ăn quả và cây khác 1366,1 2967,2 (Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê 2016) Theo bảng số liệu, để thể hiện sự thay đổi quy mô và cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo nhóm cây của nước ta năm 1990 và 2014, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất? A. Miền. B. Cột. C. Đường. D. Tròn. Câu 67. Trong khai thác tổng hợp tài nguyên vùng biển và hải đảo ở nước ta không có nguyên nhân nào sau đây? A. Môi trường đảo rất nhạy cảm trước tác động của con người. B. Môi trường vùng biển là không chia cắt được. C. Đem lại hiệu quả kinh tế cao và bảo vệ môi trường. D. Tạo thuận lợi cho việc đầu tư vốn và kĩ thuật. Câu 68. Kinh tế Nhật Bản phát triển mạnh trong giai đoạn 1950 - 1973 không phải do nguyên nhân nào sau đây? A. Chú trọng hiện đại hóa công nghiệp, tăng vốn, áp dụng kĩ thuật mới. B. Tập trung cao độ vào phát triển các ngành then chốt, có trọng điểm. C. Tích cực chạy đua vũ trang sau chiến tranh thế giới thứ hai. D. Vừa phát triển các xí nghiệp lớn, vừa duy trì những cơ sở sản xuất nhỏ. Câu 69. Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được biểu hiện ở A. độ ẩm không khí cao. B. cân bằng ẩm luôn dương. C. khí hậu phân mùa rõ rệt. D. tổng lượng bức xạ mặt trời lớn. Câu 70. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào sau đây có đường biên giới giáp với Lào và Trung Quốc? A. Điện Biên. B. Quảng Nam. C. Lai Châu D. Kon Tum. trn hoài phng <h1>trn hoài phng</h1>tranhoaiphuong.xyz -http://tranhoaiphuong.xyz3T khoá:tran hoai phuong,tranh Trang 3/4 - Mã đề thi 011 Câu 71. Cho biểu đồ: tranhoaiphuong.xyz -http://tranhoaiphuong.xyz <a href="tranhoaiphuong.xyz ">tranhoaiphuong</a> <title>tran hoai SẢN LƯỢNG THAN, DẦU THÔ VÀ ĐIỆN CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1995 - 2014 Theo biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây là đúng về sản lượng than, dầu thô và điện của nước ta giai đoạn 1995 - 2014? A. Sản lượng điện có tốc độ tăng nhanh nhất. B. Sản lượng dầu thô luôn nhỏ hơn sản lượng than. C. Năm 2000 sản lượng than lớn hơn sản lượng dầu thô. D. Sản lượng than tăng nhanh và liên tục. (Nguồn số liệu theo Niên giám Thống kê Việt Nam 2015, Nxb Thống kê 2016) Câu 72. Phương hướng nào sau đây không đặt ra để tiếp tục hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp ở nước ta? A. Tập trung phát triển công nghiệp khai thác và chế biến dầu khí. B. Mở rộng, tìm kiếm thị trường xuất khẩu sản phẩm công nghiệp. C. Xây dựng cơ cấu ngành công nghiệp tương đối linh hoạt. D. Đầu tư theo chiều sâu, đổi mới trang thiết bị, công nghệ. Câu 73. Nguyên nhân chủ yếu làm cho thu nhập bình quân của lao động nước ta thuộc loại thấp so với các nước trên thế giới là A. độ tuổi trung bình của người lao động cao. B. năng suất lao động xã hội còn thấp. C. lao động sống chủ yếu ở nông thôn. D. người lao động thiếu cần cù, sáng tạo. Câu 74. Trọng tâm của việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội bộ từng ngành ở Đồng bằng sông Hồng là A. phát triển và hiện đại hóa công nghiệp chế biến. B. phát triển mạnh các ngành tài chính, ngân hàng. C. đa dạng hóa sản phẩm của nền nông nghiệp nhiệt đới. D. hình thành các ngành công nghiệp trọng điểm. Câu 75. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây không thuộc Đồng bằng sông Hồng? A. Hà Nội, Hải Phòng. B. Thái Nguyên, Hạ Long. C. Phúc Yên, Bắc Ninh. D. Nam Định, Hải Dương. Câu 76. Việc mở rộng, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, các ngành nghề nhằm mục đích A. thực hiện kế hoạch hóa gia đình, kiềm chế tốc độ tăng dân số. B. thu hút đầu tư, đẩy mạnh hợp tác quốc tế về xuất khẩu lao động. C. để người lao động tự tạo hoặc tìm kiếm việc làm thuận lợi hơn. D. đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu dân số nông thôn và thành thị. Câu 77. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với chế độ mưa của nước ta? A. Nha Trang và Đồng Hới mưa vào mùa đông. B. Huế có lượng mưa trung bình năm thấp nhất. C. Vùng khí hậu Nam Trung Bộ mưa nhiều vào mùa hạ. D. Vùng khí hậu Đông Bắc Bộ mưa vào mùa hạ. Câu 78. Loại đất chiếm diện tích lớn nhất của đai nhiệt đới gió mùa ở nước ta là A. Đất phù sa. B. Đất mùn. C. Đất feralit. D. Đất mùn thô. Câu 79. Ngành chăn nuôi gia súc lớn của nước ta chủ yếu sử dụng nguồn thức ăn từ A. phụ phẩm của ngành thủy sản. B. thức ăn chế biến công nghiệp. C. các đồng cỏ tự nhiên. D. sản xuất lương thực, thực phẩm. Câu 80. Khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong nông, lâm nghiệp ở Đông Nam Bộ không có biện pháp nào sau đây? A. Xây dựng nhiều công trình thủy lợi. B. Phát triển nguồn điện và mạng lưới điện. C. Thay đổi cơ cấu cây trồng. D. Bảo vệ vốn rừng ở thượng lưu các sông. ----------- HẾT ---------(Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam trong phòng thi) trn hoài phng <h1>trn hoài phng</h1>tranhoaiphuong.xyz -http://tranhoaiphuong.xyz4T khoá:tran hoai phuong,tranh Trang 4/4 - Mã đề thi 011 </div> <a href="#" class="read-mores">- Xem thêm -</a> </div> </div> <div class="col-md-6"> <h3 class="text-center text-info font-size-20"><i class="fa fa-list-ul"></i> Tài liệu vừa đăng</h3> <ul class="detail-related-list no-padding-left padding-top-20"> <li><i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/bo-de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-quoc-gia-2020-mon-toan-co-dap-an-2251232.html" target="_blank">Bộ đề thi thử tốt nghiệp thpt quốc gia 2020 môn toán (có đáp án)...</a></li> <li><i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/bo-de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-quoc-gia-2020-mon-tieng-anh-co-dap-an-2251233.html" target="_blank">Bộ đề thi thử tốt nghiệp thpt quốc gia 2020 môn tiếng anh (có đáp án)...</a></li> <li><i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/sang-kien-kinh-nghiem-tieu-hoc-cong-tac-chu-nhiem-va-giao-duc-dao-duc-cho-hoc-sinh-2251228.html" target="_blank">Sáng kiến kinh nghiệm tiểu học công tác chủ nhiệm và giáo dục đạo đức cho học sinh...</a></li> <li><i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/sang-kien-kinh-nghiem-tieu-hoc-mot-so-bien-phap-ren-ki-nang-song-cho-hoc-sinh-thong-qua-cac-mon-hoc-va-hoat-dong-ngoai-gio-len-lop-2251229.html" target="_blank">Sáng kiến kinh nghiệm tiểu học một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn ...</a></li> <li><i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/on-thi-trung-hoc-pho-thong-mon-sinh-hoc-di-truyen-phan-tu-2251226.html" target="_blank">ôn thi trung học phổ thông môn sinh học di truyền phân tử...</a></li> </ul> </div> <div class="col-md-6"> <h3 class="text-center text-info font-size-20"><i class="fa fa-list-ul"></i> Tài liệu xem nhiều</h3> <ul class="detail-related-list no-padding-left padding-top-20"> <li><i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/bao-cao-thuc-hanh-khao-sat-thuc-nghiem-cac-dinh-luat-dao-dong-cua-con-lac-don-1209066.html" target="_blank">Báo cáo thực hành : KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN...</a></li> <li><i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/tong-hop-cac-so-do-tu-duy-mon-hoa-hoc-294222.html" target="_blank">Tổng hợp các Sơ đồ tư duy môn Hóa học...</a></li> <li><i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/tong-hop-cac-so-do-tu-duy-mon-sinh-hoc-294219.html" target="_blank">Tổng hợp các Sơ đồ tư duy môn Sinh học...</a></li> <li><i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/tong-hop-cac-so-do-tu-duy-mon-dia-li-294223.html" target="_blank">Tổng hợp các Sơ đồ tư duy môn Địa lí...</a></li> <li><i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/tong-hop-cac-so-do-tu-duy-mon-lich-su-294221.html" target="_blank">Tổng hợp các Sơ đồ tư duy môn Lịch sử...</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="col-lg-3 col-md-3 hidden-xs"> <div class="widget ads-detail"> <!--ads here--> </div> <div class="widget"> <div class="title">Tài liệu liên quan</div> <ul class="related-list-right no-padding-left"> <li> <i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/bao-cao-thuc-hanh-khao-sat-thuc-nghiem-cac-dinh-luat-dao-dong-cua-con-lac-don-1209066.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Báo cáo thực hành : KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN" target="_blank">Báo cáo thực hành : KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO Đ...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 5 <i class="fa fa-eye"></i> 129306 <i class="fa fa-download"></i> 65</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/tong-hop-cac-so-do-tu-duy-mon-hoa-hoc-294222.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Tổng hợp các Sơ đồ tư duy môn Hóa học" target="_blank">Tổng hợp các Sơ đồ tư duy môn Hóa học...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 38 <i class="fa fa-eye"></i> 93150 <i class="fa fa-download"></i> 46</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/tong-hop-cac-so-do-tu-duy-mon-sinh-hoc-294219.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Tổng hợp các Sơ đồ tư duy môn Sinh học" target="_blank">Tổng hợp các Sơ đồ tư duy môn Sinh học...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 33 <i class="fa fa-eye"></i> 73797 <i class="fa fa-download"></i> 20</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/tong-hop-cac-so-do-tu-duy-mon-dia-li-294223.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Tổng hợp các Sơ đồ tư duy môn Địa lí" target="_blank">Tổng hợp các Sơ đồ tư duy môn Địa lí...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 18 <i class="fa fa-eye"></i> 72647 <i class="fa fa-download"></i> 40</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/tong-hop-cac-so-do-tu-duy-mon-lich-su-294221.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Tổng hợp các Sơ đồ tư duy môn Lịch sử" target="_blank">Tổng hợp các Sơ đồ tư duy môn Lịch sử...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 21 <i class="fa fa-eye"></i> 56811 <i class="fa fa-download"></i> 16</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/tong-hop-138-so-do-tu-duy-mon-tieng-anh-294178.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Tổng hợp 138 Sơ đồ tư duy môn Tiếng Anh" target="_blank">Tổng hợp 138 Sơ đồ tư duy môn Tiếng Anh...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 93 <i class="fa fa-eye"></i> 41474 <i class="fa fa-download"></i> 39</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/nghi-luan-xa-hoi-hoc-van-khong-co-que-huong-nhung-nguoi-hoc-phai-co-to-quoc-302165.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Nghị luận xã hội: Học vấn không có quê hương nhưng người học phải có Tổ quốc" target="_blank">Nghị luận xã hội: Học vấn không có quê hương nhưng người học...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 11 <i class="fa fa-eye"></i> 33531 <i class="fa fa-download"></i> 2</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/trac-nghiem-gdcd-lop-12-tu-bai-1-den-bai-9-1278238.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu TRẮC NGHIỆM GDCD LỚP 12 TỪ BÀI 1 ĐẾN BÀI 9" target="_blank">TRẮC NGHIỆM GDCD LỚP 12 TỪ BÀI 1 ĐẾN BÀI 9...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 35 <i class="fa fa-eye"></i> 30002 <i class="fa fa-download"></i> 5</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/35-de-thi-hoc-sinh-gioi-lich-su-12-co-dap-an-chi-tiet-1334978.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu 35 đề thi học sinh giỏi lịch sử 12 có đáp án chi tiết" target="_blank">35 đề thi học sinh giỏi lịch sử 12 có đáp án chi tiết...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 127 <i class="fa fa-eye"></i> 26342 <i class="fa fa-download"></i> 33</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/tong-hop-cac-so-do-tu-duy-mon-vat-ly-294220.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Tổng hợp các Sơ đồ tư duy môn Vật lý" target="_blank">Tổng hợp các Sơ đồ tư duy môn Vật lý...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 25 <i class="fa fa-eye"></i> 19981 <i class="fa fa-download"></i> 6</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/tinh-tien-do-thi-ham-so-326149.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu TỊNH TIẾN ĐỒ THỊ HÀM SỐ" target="_blank">TỊNH TIẾN ĐỒ THỊ HÀM SỐ...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 3 <i class="fa fa-eye"></i> 17932 <i class="fa fa-download"></i> 6</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/cong-thuc-tinh-nhanh-toan-trac-nghiem-12-2017-full-1278277.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu CÔNG THỨC TÍNH NHANH TOÁN TRẮC NGHIỆM 12 2017 FULL" target="_blank">CÔNG THỨC TÍNH NHANH TOÁN TRẮC NGHIỆM 12 2017 FULL...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 4 <i class="fa fa-eye"></i> 12936 <i class="fa fa-download"></i> 1</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/tuyen-tap-65-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-2016-mon-toan-cua-cac-truong-chuyen-trong-ca-nuoc-co-loi-giai-chi-tiet-334186.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Tuyển tập 65 đề thi thử thpt quốc gia 2016 môn toán của các trường chuyên trong cả nước (có lời giải chi tiết) " target="_blank">Tuyển tập 65 đề thi thử thpt quốc gia 2016 môn toán của các ...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 435 <i class="fa fa-eye"></i> 12579 <i class="fa fa-download"></i> 51</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/tom-tat-cac-tac-pham-van-hoc-lop-12-tai-lieu-on-thi-thptqg-523413.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Tóm tắt các tác phẩm văn học lớp 12 - Tài liệu ôn thi THPTQG " target="_blank">Tóm tắt các tác phẩm văn học lớp 12 - Tài liệu ôn thi THPTQG...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 21 <i class="fa fa-eye"></i> 12402 <i class="fa fa-download"></i> 8</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/30-cau-hoi-trac-nghiem-dia-ly-phan-bieu-do-1308119.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu 30 câu hỏi trắc nghiệm địa lý phần biểu đồ" target="_blank">30 câu hỏi trắc nghiệm địa lý phần biểu đồ...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 14 <i class="fa fa-eye"></i> 10992 <i class="fa fa-download"></i> 6</p> </li> </ul> </div> <div class="widget ads-right"> <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- xemtailieu-right --> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-7106689869939764" data-ad-slot="1695401762" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </div> </div> </div> </div> </section> <section class="doc_footer no-padding hidden-xs"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-12" style="padding-top: 8px !important;"> <div class="col-md-4 col-xs-6"> <div class="row"> <label class="col-md-2 col-xs-2">Trang</label> <div class="col-md-4 col-xs-4 no-padding-right"> <input type="text" class="form-control" id="pagenum" maxlength="4" value="1"> </div> <label class="col-md-3 col-xs-3">/ 4</label> <label class="col-md-1 col-xs-1 nopadding"><i id="btnFS" class="fa fa-arrows-alt"></i></label> </div> </div> <div class="col-md-4 col-xs-6"> <a href="#" class="btn btn-warning dasdjfiwerhugysfdfw" data-token="RinaBook_ZgI3bgUGZvNWZkByb0BydvxWZiBSby9mZgUmbpxmbvBSZsBXbpNHIyVGc1NHIlhGdgU2cVBSI19WWgI3bmBSZkFWbgMXagUGdpNHIzlGa0BiblhGVg8Ddh1mcvZGI0YTZzFmQggGdpdHIsFWZkByb0BSZ2FGSEjM0kDO4MTO1ETN4AjM5kTM" data-next="dGFpLWxpZXUvZGUtdGhpLXRodS10aHB0LXFnLW1vbi1kaWEtbGktbmFtLTIwMTktbGFuLTItc28tZ2RkdC1uaW5oLWJpbmgtbWEtZGUtMDExLTE5OTIwODUuaHRtbA=="><i class="fa fa-cloud-download"></i> Tải xuống <b class="font-size-16"></b></a> </div> </div> </div> </div> </section> </div> <div class="share_box"> <div class="fb-like" data-href="https://xemtailieu.com/tai-lieu/de-thi-thu-thpt-qg-mon-dia-li-nam-2019-lan-2-so-gddt-ninh-binh-ma-de-011-1992085.html" data-layout="box_count" data-action="like" data-show-faces="true" data-share="true"></div> <g:plusone size="tall"></g:plusone> </div> <div class="modal fade" id="buymodal" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel" aria-hidden="true"> <div class="modal-dialog"> <div class="modal-content"> <div class="modal-header"> <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">×</span></button> <h4 class="modal-title" id="myModalLabel">Tải tài liệu</h4> </div> <div class="modal-body"> Chi phí hỗ trợ lưu trữ và tải về cho tài liệu này là <span class="text-danger text-bold"><span id="priceBuy"></span> đ</span>. Bạn có muốn hỗ trợ không?</div> <div class="modal-footer"> <button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">Không</button> <a href="#" id="btnBuy" target="main" class="btn btn-primary">Có</a> </div> </div> </div> </div> <script>(function() {var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true; po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s); })(); $(function(){if (!!$('.ads-right').offset()) {var stickyTop = $('.ads-right').offset().top; $(window).scroll(function(event){var windowTop = $(this).scrollTop(); if (stickyTop <= windowTop - 292){console.log("A:" + stickyTop); console.log("B:" + windowTop); $('.ads-right').css({ position: 'fixed', top: '2px'}); } else {$('.ads-right').css('position','static'); } }); } }); /*FIXED DOC FOOTER*/ ( function ( document, window, index ) {'use strict'; var previousScroll = 0, headerOrgOffset = $('.doc_footer').height(); $(window).scroll(function () {if($('.header-fixed').length){var currentScroll = $(this).scrollTop(), dheight = $(document).height(), able = dheight - bshow, bshow = 100; if($('#statistics').offset()) bshow = $('#statistics').offset().top; if (currentScroll > headerOrgOffset) {if (currentScroll > previousScroll) {if(dheight - currentScroll < able) $('.doc_footer').slideUp('fast'); else $('.doc_footer').slideDown('fast'); } else {$('.doc_footer').slideUp('fast'); } } else {$('.doc_footer').slideUp('fast'); } previousScroll = currentScroll; } }); }( document, window, 0 )); $('.wrapper-readmore').find('a[href="#"]').on('click', function (e) { e.preventDefault(); this.expand = !this.expand; $(this).text(this.expand?"- Thu gọn -":"- Xem thêm -"); $(this).closest('.wrapper-readmore').find('.smallss, .bigss').toggleClass('smallss bigss'); }); </script> <style type="text/css">.smallss{ height: 89px;overflow:hidden;} .bigss {height: auto; } .read-mores{color:#00ab8b;} body.full-width{position: relative; overflow-y: scroll } body.full-width div[class^='col-'], body.full-width .document-iframe{position: static !important; } body.full-width .document-iframe .wrap-document-detail{position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; background: #fff; padding: 0 30px; z-index: 999; } .num-page{position: absolute; bottom: 2px; right: 8px; font-size: 20px; font-style: italic; font-weight: 600; color: #3c3c3c; font-family: "lobster";}</style> <!-- footer --> <footer><div class="container"> <section class="no-padding-top" id="statistics"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-12 padding-bottom-20 text-center"> <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- xemtailieu-home --> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-7106689869939764" data-ad-slot="9039824722" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> <script type="text/javascript" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script> </div> </div> </div> </section> <div class="widget row hidden-xs"> <div class="col-lg-3 col-xs-12 col-lg-offset-2 text-center"> <p class="title">Giới thiệu</p> <a href="https://xemtailieu.com/" title="Thư viện tài liệu"><img src="//s.xemtailieu.com/public/assets/img/logo_full.png" alt="Xemtailieu"></a> <i>Thư viện tài liệu trực tuyến</i> </div> <div class="col-lg-3 col-xs-12"> <p class="title">Hỗ trợ</p> <ul class="nav"> <li><a href="mailto:support@xemtailieu.com"><i class="fa fa-envelope-o"></i> support@xemtailieu.com</a></li> <li><a href="skype:hotro_xemtailieu?chat"><i class="fa fa-skype"></i> hotro_xemtailieu</a></li> </ul> </div> <div class="col-lg-3 col-xs-12"> <p class="title">Giúp đỡ</p> <ul class="nav"> <li><a href="/content/dieu-khoan-su-dung.html" title="Điều khoản trang xemtailieu.com">Điều khoản sử dụng</a></li> <li><a href="/content/quy-dinh-duyet-tai-lieu.html" title="Quy định duyệt tài liệu trang xemtailieu.com">Quy định duyệt tài liệu</a></li> <li><a href="/content/huong-dan-upload.html" title="Hướng dẫn upload tài liệu trang xemtailieu.com">Hướng dẫn upload tài liệu</a></li> <li><a href="/content/cac-hinh-thuc-kiem-tien-tren-xemtailieu.html" title="Hướng dẫn kiếm tiền trên trang xemtailieu.com">Hướng dẫn kiếm tiền</a></li> </ul> </div> </div> <p>Xemtailieu.com là <a href="http://xemtailieu.com" style="color:#333;font-weight: bold" title="thư viện tài liệu">thư viện tài liệu</a> trực tuyến, nơi chia sẽ trao đổi tài liệu như luận văn đồ án, sách, giáo trình, <a href="//xemtailieu.com/danh-muc/luyen-thi-de-thi-230.html" title="đề thi" style="color:#333;font-weight: bold" > đề thi</a>, truyện đọc.v.v.. Với kho tài liệu khủng lên đến hàng triệu tài liệu tại Xemtailieu.com hy vọng đáp ứng được nhu cầu của các thành viên. </p></div> <div class="footer-bottom padding-bottom-10"> <div class="container"><a href="https://xemtailieu.com/" title="Xemtailieu.com - Thư viện tài liệu"><b>Xemtailieu.com</b></a> không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên.</div> </div> </footer> <div id="signin" class="modal fade" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="signin-title" aria-hidden="true"> <div class="modal-dialog modal-sm"> <div class="modal-content"> <div class="modal-header"> <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">×</button> <h3 class="modal-title" id="signin-title"><i class="fa fa-sign-in"></i> Đăng nhập</h3> </div> <form action="/dang-nhap/sm" method="POST" target="main"> <div class="modal-body modal-padding"> <a href="/dang-nhap/facebook" class="btn btn-block btn-social btn-facebook margin-bottom-10 border-radius-6"><i class="fa fa-facebook-square"></i>Đăng nhập với Facebook</a> <div class="separator"><span>hoặc</span></div> <a href="/dang-nhap/google" class="btn btn-block btn-social btn-google-plus margin-bottom-10 border-radius-6"><i class="fa fa-google-plus-square"></i>Đăng nhập với Google</a> <div class="separator"><span>-</span></div> <input type="text" class="form-control input-lg" name="email" placeholder="Email address" required> <span class="help-block"></span> <input type="password" class="form-control input-lg" name="password" placeholder="Password" required> </div> <div class="modal-footer bg-white no-border margin-bottom-10"> <button type="submit" class="btn btn-lg btn-block btn-primary">Đăng nhập</button></div> </form> </div> </div> </div> <div id="rina-mark"></div> <div class="back-to-top"><span class="scroll-top-inner"> <i class="fa fa-3x fa-chevron-up"></i> </span></div> <script src="//s.xemtailieu.com/public/assets/plugins/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script> <script src="//s.xemtailieu.com/public/assets/plugins/core.js"></script> <script src="//s.xemtailieu.com/public/assets/plugins/notify.js" type="text/javascript"></script><script src="//s.xemtailieu.com/public/assets/plugins/rina.js" type="text/javascript"></script> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-52358676-1"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-52358676-1'); </script> </body> </html>