Tài liệu đề thi thử thpt qg môn địa lí năm 2019 lần 2 sở gd&đt ninh bình mã đề 010

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 215 |
  • Lượt tải: 0
nguyennhung34993

Tham gia: 24/04/2016

Mô tả:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THỬ TRUNG HỌC ">tranhoaiphuong PHỔ THÔNG QUỐCtran GIA tranhoaiphuong.xyz -http://tranhoaiphuong.xyz <a THI href="tranhoaiphuong.xyz hoai TỈNH NINH BÌNH LẦN THỨ II NĂM HỌC 2018 - 2019 Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI Môn thi thành phần: ĐỊA LÍ ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 04 trang) Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh........................................................................... Số báo danh................................................................................ Mã đề thi 010 Câu 41. Nguyên nhân chính nào sau đây tạo ra sự khác biệt trong cơ cấu sản phẩm nông nghiệp giữa vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ với vùng Tây Nguyên? A. Đặc điểm về đất đai, khí hậu. B. Truyền thống sản xuất. C. Trình độ thâm canh. D. Đặc điểm về địa hình, đất đai. Câu 42. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, thảm thực vật tiêu biểu của vườn quốc gia mũi Cà Mau là A. rừng trồng. B. rừng ngập mặn. C. rừng tre nứa. D. rừng kín thường xanh. Câu 43. Vùng biển nước ta giàu nguồn lợi sinh vật là do A. có nhiều vũng, vịnh, đầm phá. B. thềm lục địa nông, độ mặn lớn. C. có nhiều ngư trường trọng điểm. D. nước biển ấm, nhiều ánh sáng, giàu ôxi. Câu 44. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng với kinh tế của vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ? A. Chè là cây công nghiệp chuyên môn hóa chủ yếu. B. Chiếm tỷ trọng nhỏ trong GDP của cả nước. C. Hạ Long là trung tâm công nghiệp lớn nhất vùng. D. Dịch vụ chiếm tỷ trọng nhỏ nhất trong cơ cấu GDP. Câu 45. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết Thành phố Hồ Chí Minh không có sản phẩm du lịch nào sau đây? A. Thắng cảnh. B. Di tích lịch sử cách mạng. C. Lễ hội truyền thống. D. Làng nghề cổ truyền. Câu 46. Trong những năm gần đây mạng lưới đường bộ ở nước ta được mở rộng và hiện đại hóa là nhờ A. huy động các nguồn vốn và tập trung đầu tư. B. chiến lược phát triển táo bạo, hiện đại hóa cơ sở vật chất. C. chính sách phát triển, nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng. D. trình độ người lao động cao, cơ sở hạ tầng phát triển. Câu 47. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, cho biết ở Châu Á, Việt Nam có giá trị xuất khẩu lớn nhất với quốc gia và vùng lãnh thổ nào sau đây? A. Hoa Kỳ. B. Nhật Bản. C. Đài Loan. D. Trung Quốc. Câu 48. Nguyên nhân chủ yếu làm cho cơ cấu công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ chưa thật định hình là do A. thiếu vốn và kỹ thuật. B. có nhiều thiên tai, môi trường ô nhiễm. C. tài nguyên khoáng sản hạn chế. D. thiếu lao động có trình độ. Câu 49. Điều kiện thuận lợi về tự nhiên cho việc nuôi trồng thủy sản nước lợ, nước mặn ở nước ta là A. dọc bờ biển có nhiều đầm phá, bãi triều, rừng ngập mặn. B. thị trường xuất khẩu thủy sản ngày càng đa dạng. C. có nhiều sông suối, kênh rạch, các ô trũng ở đồng bằng. D. nhân dân có nhiều kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản. Câu 50. Hiện nay, giá nông sản của Liên minh Châu Âu (EU) thấp hơn so với giá thị trường thế giới là do A. thị trường tiêu thụ được mở rộng. B. EU trợ cấp cho hàng nông sản. C. sản lượng nông sản lớn. D. sản xuất nông sản đa dạng. Câu 51. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết hồ thủy lợi Dầu Tiếng thuộc sông nào sau đây? A. Sông Sài Gòn. B. Sông Đồng Nai. C. Sông Hồng. D. Sông Đà. Câu 52. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, phía tây giáp Lào của tỉnh Nghệ An có mật độ dân số khoảng A. từ 501 - 1000 người/km2. B. dưới 50 người/km2. 2 C. trên 2000 người/km . D. từ 50 - 100 người/km2. trn hoài phng <h1>trn hoài phng</h1>tranhoaiphuong.xyz -http://tranhoaiphuong.xyz1T khoá:tran hoai phuong,tranh Trang 1/4 - Mã đề thi 010 Câu 53. Cho biểu đồ về sản lượng lương thực,<a bông, mía của Trung Quốc, giai đoạn 2000 - 2014 <title>tran hoai tranhoaiphuong.xyz -http://tranhoaiphuong.xyz href="tranhoaiphuong.xyz ">tranhoaiphuong</a> Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây? A. Quy mô sản lượng lương thực, bông, mía của Trung Quốc. B. Thay đổi cơ cấu sản lượng lương thực, bông, mía của Trung Quốc. C. Giá trị sản lượng lương thực, bông, mía của Trung Quốc. D. Tốc độ tăng trưởng sản lượng lương thực, bông, mía của Trung Quốc. (Nguồn số liệu theo Niên giám Thống kê 2015, NXB Thống kê, 2016) Câu 54. Hướng chính trong phát triển kinh tế vùng biển ở Đồng bằng sông Cửu Long là kết hợp A. khai thác du lịch biển, phát triển giao thông vận tải biển và du lịch miệt vườn. B. khai thác sinh vật biển, khoáng sản và phát triển du lịch biển. C. khai thác mặt biển, đảo, quần đảo và đất liền tạo nên một thể kinh tế liên hoàn. D. khai thác vùng bờ biển với đất liền và hệ thống sông ngòi, kênh rạch. Câu 55. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết ngành công nghiệp nào sau đây thuộc ngành công nghiệp năng lượng? A. Khai thác dầu mỏ. B. Lương thực. C. Gỗ, giấy, xenlulô. D. Dệt may. Câu 56. Việc phát triển vùng chuyên canh cây công nghiệp ở Tây Nguyên không đem lại hiệu quả nào sau đây? A. Nâng cao vị trí về quốc phòng và xây dựng kinh tế mở. B. Thu hút dân cư, lao động từ vùng khác. C. Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên. D. Tạo ra tập quán sản xuất mới cho đồng bào dân tộc. Câu 57. Sự phát triển của ngành nội thương ở nước ta thể hiện rõ qua A. các mặt hàng buôn bán trên thị trường ngày càng đa dạng. B. số lượng và quy mô của các cơ sở buôn bán. C. số lượng lao động tham gia trong ngành nội thương. D. tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng. Câu 58. Phát biểu nào sau đây không đúng với cảnh quan thiên nhiên của phần lãnh thổ phía Bắc nước ta? A. Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu là đới rừng nhiệt đới gió mùa. B. Ở vùng đồng bằng, vào mùa đông trồng rau, quả cận nhiệt và ôn đới. C. Động vật tiêu biểu là các loài thú lớn vùng nhiệt đới và xích đạo. D. Mùa đông bầu trời nhiều mây, trời lạnh, mưa ít, nhiều loài cây rụng lá. Câu 59. Đặc trưng của việc phát triển nền nông nghiệp hàng hoá ở nước ta hiện nay là A. phân bố ở những vùng có truyền thống sản xuất. B. đẩy mạnh thâm canh, chuyên môn hóa. C. quan tâm nhiều hơn đến thị trường tiêu thụ sản phẩm. D. tạo ra nhiều nông sản, nhiều lợi nhuận. Câu 60. Sự hình thành các khu công nghiệp tập trung và khu chế xuất ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là nhờ A. nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng. B. lực lượng lao động kỹ thuật cao. C. cơ sở năng lượng phong phú. D. thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Câu 61. Đường biên giới quốc gia trên biển của nước ta được xác định là ranh giới ngoài của vùng A. nội thủy. B. đặc quyền kinh tế. C. lãnh hải. D. tiếp giáp lãnh hải. Câu 62. Các trung tâm công nghiệp của Nhật Bản tập trung chủ yếu ở A. phía đông bắc, ven bờ Đại Tây Dương. B. phía nam, ven bờ Ấn Độ Dương. C. phía đông nam, ven bờ Thái Bình Dương. D. phía tây nam, ven biển Nhật Bản. trn hoài phng <h1>trn hoài phng</h1>tranhoaiphuong.xyz -http://tranhoaiphuong.xyz2T khoá:tran hoai phuong,tranh Trang 2/4 - Mã đề thi 010 Câu 63. Khó khăn -http://tranhoaiphuong.xyz lớn nhất trong việc sử dụng<a tàihref="tranhoaiphuong.xyz nguyên nước hiện nay ở nước ta là tranhoaiphuong.xyz ">tranhoaiphuong</a> <title>tran hoai A. các sông ở miền Bắc ngắn, dốc, đóng băng vào mùa đông. B. lưu lượng nước lớn và phân bố không đồng đều giữa các vùng. C. mạng lưới sông suối dày đặc và giàu lượng phù sa. D. ngập lụt vào mùa mưa, thiếu nước vào mùa khô và ô nhiễm môi trường nước. Câu 64. Cho bảng số liệu: TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 (Đơn vị: %) Quốc gia 2012 2014 2015 Mỹ 2,2 2,4 2,6 Trung Quốc 7,9 7,3 6,9 Liên bang Nga 3,5 0,7 -3,7 (Nguồn: Niên giám Thống kê 2016, NXB Thống kê, 2017) Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng khi so sánh tốc độ tăng trưởng GDP của một số quốc gia, giai đoạn 2012 - 2015? A. Trung Quốc có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất. B. Năm 2015, Liên bang Nga có tốc độ tăng trưởng GDP thấp nhất. C. Mỹ có tốc độ tăng trưởng GDP khá thấp nhưng ổn định. D. Trung Quốc có tốc độ tăng trưởng GDP thấp nhất và không ổn định. Câu 65. Biện pháp quan trọng nhất để phát triển bền vững trong ngành công nghiệp ở vùng Đông Nam Bộ là A. tăng cường đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng. B. quy hoạch và xây dựng thêm các khu công nghiệp, khu chế xuất. C. đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp khai thác dầu khí. D. bảo vệ môi trường đi đôi với phát triển công nghiệp theo chiều sâu. Câu 66. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết cảng biển Chân Mây thuộc tỉnh/thành phố nào sau đây? A. Đà Nẵng. B. Quảng Nam. C. Quảng Trị. D. Thừa Thiên Huế. Câu 67. Cho bảng số liệu: DÂN SỐ TRUNG BÌNH PHÂN THEO GIỚI TÍNH CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1995 - 2014 (Đơn vị: Nghìn người) Năm 1995 2000 2005 2010 2014 Tổng số dân 71995 77631 82392 86947 90729 Dân số nam 35237 38165 40522 42993 44758 Dân số nữ 36758 39466 41870 43954 45971 (Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê 2016) Theo bảng số liệu, để thể hiện sự thay đổi cơ cấu dân số trung bình phân theo giới tính của nước ta giai đoạn 1995 - 2014, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất? A. Miền. B. Cột. C. Đường. D. Tròn. Câu 68. Ý nghĩa chiến lược về mặt kinh tế của các đảo và quần đảo ở nước ta là A. căn cứ để tiến ra biển và đại dương. B. khai thác hiệu quả các nguồn lợi biển. C. cơ sở khẳng định chủ quyền đối với vùng biển. D. tạo hệ thống tiền tiêu bảo vệ đất liền. Câu 69. Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được biểu hiện ở A. độ ẩm không khí cao. B. cân bằng ẩm luôn dương. C. tổng lượng bức xạ mặt trời lớn. D. khí hậu phân mùa rõ rệt. Câu 70. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào sau đây có đường biên giới giáp với Lào và Campuchia? A. Quảng Nam B. Đắk Lắk. C. Kon Tum. D. Gia Lai Câu 71. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không có ngành công nghiệp luyện kim đen? A. Cần Thơ. B. Thái Nguyên. C. Thành Phố Hồ Chí Minh. D. Đà Nẵng. Câu 72. Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm dân số của nước ta hiện nay? A. Nhiều thành phần dân tộc. B. Dân số tăng nhanh, cơ cấu dân số trẻ. C. Đông dân. D. Phân bố dân cư chưa hợp lý. trn hoài phng <h1>trn hoài phng</h1>tranhoaiphuong.xyz -http://tranhoaiphuong.xyz3T khoá:tran hoai phuong,tranh Trang 3/4 - Mã đề thi 010 Câu 73. Cho biểu đồ: tranhoaiphuong.xyz -http://tranhoaiphuong.xyz <a href="tranhoaiphuong.xyz ">tranhoaiphuong</a> <title>tran hoai SẢN LƯỢNG THỦY SẢN VÀ TỈ TRỌNG THỦY SẢN NUÔI TRỒNG CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2000 - 2014 Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng thủy sản và tỉ trọng thủy sản nuôi trồng của nước ta giai đoạn 2000 - 2014? A. Giai đoạn 2007 - 2014, tỉ trọng thủy sản nuôi trồng lớn hơn khai thác. B. Sản lượng thủy sản khai thác tăng liên tục, tỉ trọng luôn cao nhất. C. Sản lượng thủy sản khai thác luôn cao hơn sản lượng nuôi trồng. D. Tổng sản lượng thủy sản thấp và có xu hướng giảm liên tục. (Nguồn số liệu theo Niên giám Thống kê Việt Nam năm 2015, NXB Thống kê, 2016) Câu 74. Phương hướng nào sau đây không đặt ra để tiếp tục hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp ở nước ta? A. Tập trung phát triển công nghiệp khai thác và chế biến dầu khí. B. Mở rộng, tìm kiếm thị trường xuất khẩu sản phẩm công nghiệp. C. Xây dựng cơ cấu ngành công nghiệp tương đối linh hoạt. D. Đầu tư theo chiều sâu, đổi mới trang thiết bị, công nghệ. Câu 75. Trọng tâm của việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội bộ từng ngành ở Đồng bằng sông Hồng là A. hình thành các ngành công nghiệp trọng điểm. B. phát triển và hiện đại hóa công nghiệp chế biến. C. đa dạng hóa sản phẩm của nền nông nghiệp nhiệt đới. D. phát triển mạnh các ngành tài chính, ngân hàng. Câu 76. Việc mở rộng, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, các ngành nghề nhằm mục đích A. thực hiện kế hoạch hóa gia đình, kiềm chế tốc độ tăng dân số. B. để người lao động tự tạo hoặc tìm kiếm việc làm thuận lợi hơn. C. thu hút đầu tư, đẩy mạnh hợp tác quốc tế về xuất khẩu lao động. D. đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu dân số nông thôn và thành thị. Câu 77. Ngành chăn nuôi gia súc lớn của nước ta chủ yếu sử dụng nguồn thức ăn từ A. phụ phẩm của ngành thủy sản. B. các đồng cỏ tự nhiên. C. thức ăn chế biến công nghiệp. D. sản xuất lương thực, thực phẩm. Câu 78. Bảo vệ rừng trên thượng lưu các con sông ở Đông Nam Bộ nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây? A. Bảo vệ các hồ thủy điện trước sự bồi lắng phù sa. B. Bảo tồn tính đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường. C. Tránh mất nước ở các hồ chứa, giữ mực nước ngầm. D. Hạn chế lũ lớn và xói mòn đất ở các vùng hạ lưu. Câu 79. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về sự phân bố các cây công nghiệp ở nước ta ? A. Cây chè được trồng nhiều nhất ở Tây Nguyên. B. Cây cao su được trồng nhiều nhất ở Đông Nam Bộ. C. Cây dừa được trồng nhiều ở các tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ. D. Cây mía được trồng nhiều nhất ở Đồng bằng sông Hồng. Câu 80. Loại đất chiếm diện tích lớn nhất của đai nhiệt đới gió mùa ở nước ta là A. đất phù sa. B. đất mùn thô. C. đất feralit. D. đất mùn. ----------- HẾT ---------(Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam trong phòng thi) trn hoài phng <h1>trn hoài phng</h1>tranhoaiphuong.xyz -http://tranhoaiphuong.xyz4T khoá:tran hoai phuong,tranh Trang 4/4 - Mã đề thi 010 </div> <a href="#" class="read-mores">- Xem thêm -</a> </div> </div> <div class="col-md-6"> <h3 class="text-center text-info font-size-20"><i class="fa fa-list-ul"></i> Tài liệu vừa đăng</h3> <ul class="detail-related-list no-padding-left padding-top-20"> <li><i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/de-on-tap-mon-toan-12-hoc-ky-2-2599816.html" target="_blank">Đề ôn tập môn toán 12 học kỳ 2 ...</a></li> <li><i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/hinh-tuong-nguoi-lai-do-song-da-2533077.html" target="_blank">Hình tượng người lái đò sông đà...</a></li> <li><i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/hinh-tuong-nguoi-lai-do-song-da-2533076.html" target="_blank">Hình tượng người lái đò sông đà...</a></li> <li><i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/cau-hoi-trac-nghiem-theo-chu-de-mon-lich-su-lop-12-2517844.html" target="_blank">Câu hỏi trắc nghiệm theo chủ đề môn lịch sử lớp 12 ...</a></li> <li><i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/skkn-su-dung-phuong-phap-tich-hop-kien-thuc-mon-ngu-van-vao-day-bai-1216-lich-su-lop-12-2514161.html" target="_blank">Skkn sử dụng phương pháp tích hợp kiến thức môn ngữ văn vào dạy bài 12,16 lịch sử lớp 12...</a></li> </ul> </div> <div class="col-md-6"> <h3 class="text-center text-info font-size-20"><i class="fa fa-list-ul"></i> Tài liệu xem nhiều</h3> <ul class="detail-related-list no-padding-left padding-top-20"> <li><i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/bao-cao-thuc-hanh-khao-sat-thuc-nghiem-cac-dinh-luat-dao-dong-cua-con-lac-don-1209066.html" target="_blank">Báo cáo thực hành : KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN...</a></li> <li><i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/tong-hop-cac-so-do-tu-duy-mon-hoa-hoc-294222.html" target="_blank">Tổng hợp các Sơ đồ tư duy môn Hóa học...</a></li> <li><i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/tong-hop-cac-so-do-tu-duy-mon-sinh-hoc-294219.html" target="_blank">Tổng hợp các Sơ đồ tư duy môn Sinh học...</a></li> <li><i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/tong-hop-cac-so-do-tu-duy-mon-dia-li-294223.html" target="_blank">Tổng hợp các Sơ đồ tư duy môn Địa lí...</a></li> <li><i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/tong-hop-cac-so-do-tu-duy-mon-lich-su-294221.html" target="_blank">Tổng hợp các Sơ đồ tư duy môn Lịch sử...</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="col-lg-3 col-md-3 hidden-xs"> <div class="widget ads-detail"> <!--ads here--> </div> <div class="widget"> <div class="title">Tài liệu liên quan</div> <ul class="related-list-right no-padding-left"> <li> <i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/bao-cao-thuc-hanh-khao-sat-thuc-nghiem-cac-dinh-luat-dao-dong-cua-con-lac-don-1209066.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Báo cáo thực hành : KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN" target="_blank">Báo cáo thực hành : KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO Đ...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 5 <i class="fa fa-eye"></i> 129306 <i class="fa fa-download"></i> 65</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/tong-hop-cac-so-do-tu-duy-mon-hoa-hoc-294222.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Tổng hợp các Sơ đồ tư duy môn Hóa học" target="_blank">Tổng hợp các Sơ đồ tư duy môn Hóa học...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 38 <i class="fa fa-eye"></i> 99829 <i class="fa fa-download"></i> 46</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/tong-hop-cac-so-do-tu-duy-mon-sinh-hoc-294219.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Tổng hợp các Sơ đồ tư duy môn Sinh học" target="_blank">Tổng hợp các Sơ đồ tư duy môn Sinh học...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 33 <i class="fa fa-eye"></i> 82930 <i class="fa fa-download"></i> 20</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/tong-hop-cac-so-do-tu-duy-mon-dia-li-294223.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Tổng hợp các Sơ đồ tư duy môn Địa lí" target="_blank">Tổng hợp các Sơ đồ tư duy môn Địa lí...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 18 <i class="fa fa-eye"></i> 79553 <i class="fa fa-download"></i> 40</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/tong-hop-cac-so-do-tu-duy-mon-lich-su-294221.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Tổng hợp các Sơ đồ tư duy môn Lịch sử" target="_blank">Tổng hợp các Sơ đồ tư duy môn Lịch sử...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 21 <i class="fa fa-eye"></i> 64848 <i class="fa fa-download"></i> 17</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/35-de-thi-hoc-sinh-gioi-lich-su-12-co-dap-an-chi-tiet-1334978.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu 35 đề thi học sinh giỏi lịch sử 12 có đáp án chi tiết" target="_blank">35 đề thi học sinh giỏi lịch sử 12 có đáp án chi tiết...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 127 <i class="fa fa-eye"></i> 48259 <i class="fa fa-download"></i> 58</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/tong-hop-138-so-do-tu-duy-mon-tieng-anh-294178.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Tổng hợp 138 Sơ đồ tư duy môn Tiếng Anh" target="_blank">Tổng hợp 138 Sơ đồ tư duy môn Tiếng Anh...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 93 <i class="fa fa-eye"></i> 48226 <i class="fa fa-download"></i> 43</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/nghi-luan-xa-hoi-hoc-van-khong-co-que-huong-nhung-nguoi-hoc-phai-co-to-quoc-302165.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Nghị luận xã hội: Học vấn không có quê hương nhưng người học phải có Tổ quốc" target="_blank">Nghị luận xã hội: Học vấn không có quê hương nhưng người học...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 11 <i class="fa fa-eye"></i> 35037 <i class="fa fa-download"></i> 2</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/trac-nghiem-gdcd-lop-12-tu-bai-1-den-bai-9-1278238.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu TRẮC NGHIỆM GDCD LỚP 12 TỪ BÀI 1 ĐẾN BÀI 9" target="_blank">TRẮC NGHIỆM GDCD LỚP 12 TỪ BÀI 1 ĐẾN BÀI 9...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 35 <i class="fa fa-eye"></i> 33640 <i class="fa fa-download"></i> 5</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/tinh-tien-do-thi-ham-so-326149.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu TỊNH TIẾN ĐỒ THỊ HÀM SỐ" target="_blank">TỊNH TIẾN ĐỒ THỊ HÀM SỐ...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 3 <i class="fa fa-eye"></i> 27322 <i class="fa fa-download"></i> 6</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/tong-hop-cac-so-do-tu-duy-mon-vat-ly-294220.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Tổng hợp các Sơ đồ tư duy môn Vật lý" target="_blank">Tổng hợp các Sơ đồ tư duy môn Vật lý...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 25 <i class="fa fa-eye"></i> 22883 <i class="fa fa-download"></i> 7</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/tom-tat-cac-tac-pham-van-hoc-lop-12-tai-lieu-on-thi-thptqg-523413.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Tóm tắt các tác phẩm văn học lớp 12 - Tài liệu ôn thi THPTQG " target="_blank">Tóm tắt các tác phẩm văn học lớp 12 - Tài liệu ôn thi THPTQG...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 21 <i class="fa fa-eye"></i> 15902 <i class="fa fa-download"></i> 9</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/tac-pham-vo-nhat-cua-kim-lan-1325029.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu TÁC PHẨM VỢ NHẶT CỦA KIM LÂN" target="_blank">TÁC PHẨM VỢ NHẶT CỦA KIM LÂN...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 53 <i class="fa fa-eye"></i> 13467 <i class="fa fa-download"></i> 0</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/cong-thuc-tinh-nhanh-toan-trac-nghiem-12-2017-full-1278277.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu CÔNG THỨC TÍNH NHANH TOÁN TRẮC NGHIỆM 12 2017 FULL" target="_blank">CÔNG THỨC TÍNH NHANH TOÁN TRẮC NGHIỆM 12 2017 FULL...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 4 <i class="fa fa-eye"></i> 13441 <i class="fa fa-download"></i> 1</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/sinh-hoc-12-chuyen-sau-tap-1-phan-di-truyen-hoc-392085.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Sinh học 12 chuyên sâu tập 1 phần Di truyền học" target="_blank">Sinh học 12 chuyên sâu tập 1 phần Di truyền học...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 235 <i class="fa fa-eye"></i> 13311 <i class="fa fa-download"></i> 6</p> </li> </ul> </div> <div class="widget ads-right"> <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- xemtailieu-right --> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-7106689869939764" data-ad-slot="1695401762" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </div> </div> </div> </div> </section> <section class="doc_footer no-padding hidden-xs"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-12" style="padding-top: 8px !important;"> <div class="col-md-4 col-xs-6"> <div class="row"> <label class="col-md-2 col-xs-2">Trang</label> <div class="col-md-4 col-xs-4 no-padding-right"> <input type="text" class="form-control" id="pagenum" maxlength="4" value="1"> </div> <label class="col-md-3 col-xs-3">/ 4</label> <label class="col-md-1 col-xs-1 nopadding"><i id="btnFS" class="fa fa-arrows-alt"></i></label> </div> </div> <div class="col-md-4 col-xs-6"> <a href="#" class="btn btn-warning dasdjfiwerhugysfdfw" data-token="RinaBook_ZgI3bgUGZvNWZkByb0BydvxWZiBSby9mZgUmbpxmbvBSZsBXbpNHIyVGc1NHIlhGdgU2cVBSI19WWgI3bmBSZkFWbgMXagUGdpNHIzlGa0BiblhGVg8Ddh1mcvZGI0YTZzFmQggGdpdHIsFWZkByb0BSZ2FGSADN3QTOyAjM2EDN4AjM5kTM" data-next="dGFpLWxpZXUvZGUtdGhpLXRodS10aHB0LXFnLW1vbi1kaWEtbGktbmFtLTIwMTktbGFuLTItc28tZ2RkdC1uaW5oLWJpbmgtbWEtZGUtMDEwLTE5OTIwODQuaHRtbA=="><i class="fa fa-cloud-download"></i> Tải xuống <b class="font-size-16"></b></a> </div> </div> </div> </div> </section> </div> <div class="share_box"> <div class="fb-like" data-href="https://xemtailieu.com/tai-lieu/de-thi-thu-thpt-qg-mon-dia-li-nam-2019-lan-2-so-gddt-ninh-binh-ma-de-010-1992084.html" data-layout="box_count" data-action="like" data-show-faces="true" data-share="true"></div> <g:plusone size="tall"></g:plusone> </div> <div class="modal fade" id="buymodal" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel" aria-hidden="true"> <div class="modal-dialog"> <div class="modal-content"> <div class="modal-header"> <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">×</span></button> <h4 class="modal-title" id="myModalLabel">Tải tài liệu</h4> </div> <div class="modal-body"> Chi phí hỗ trợ lưu trữ và tải về cho tài liệu này là <span class="text-danger text-bold"><span id="priceBuy"></span> đ</span>. Bạn có muốn hỗ trợ không?</div> <div class="modal-footer"> <button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">Không</button> <a href="#" id="btnBuy" target="main" class="btn btn-primary">Có</a> </div> </div> </div> </div> <script>(function() {var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true; po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s); })(); $(function(){if (!!$('.ads-right').offset()) {var stickyTop = $('.ads-right').offset().top; $(window).scroll(function(event){var windowTop = $(this).scrollTop(); if (stickyTop <= windowTop - 292){console.log("A:" + stickyTop); console.log("B:" + windowTop); $('.ads-right').css({ position: 'fixed', top: '2px'}); } else {$('.ads-right').css('position','static'); } }); } }); /*FIXED DOC FOOTER*/ ( function ( document, window, index ) {'use strict'; var previousScroll = 0, headerOrgOffset = $('.doc_footer').height(); $(window).scroll(function () {if($('.header-fixed').length){var currentScroll = $(this).scrollTop(), dheight = $(document).height(), able = dheight - bshow, bshow = 100; if($('#statistics').offset()) bshow = $('#statistics').offset().top; if (currentScroll > headerOrgOffset) {if (currentScroll > previousScroll) {if(dheight - currentScroll < able) $('.doc_footer').slideUp('fast'); else $('.doc_footer').slideDown('fast'); } else {$('.doc_footer').slideUp('fast'); } } else {$('.doc_footer').slideUp('fast'); } previousScroll = currentScroll; } }); }( document, window, 0 )); $('.wrapper-readmore').find('a[href="#"]').on('click', function (e) { e.preventDefault(); this.expand = !this.expand; $(this).text(this.expand?"- Thu gọn -":"- Xem thêm -"); $(this).closest('.wrapper-readmore').find('.smallss, .bigss').toggleClass('smallss bigss'); }); </script> <style type="text/css">.smallss{ height: 89px;overflow:hidden;} .bigss {height: auto; } .read-mores{color:#00ab8b;} body.full-width{position: relative; overflow-y: scroll } body.full-width div[class^='col-'], body.full-width .document-iframe{position: static !important; } body.full-width .document-iframe .wrap-document-detail{position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; background: #fff; padding: 0 30px; z-index: 999; } .num-page{position: absolute; bottom: 2px; right: 8px; font-size: 20px; font-style: italic; font-weight: 600; color: #3c3c3c; font-family: "lobster";}</style> <!-- footer --> <footer><div class="container"> <section class="no-padding-top" id="statistics"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-12 padding-bottom-20 text-center"> <!-- xemtailieu-home --> <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-7106689869939764" data-ad-slot="9039824722" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </div> </div> </div> </section> <div class="widget row hidden-xs"> <div class="col-lg-3 col-xs-12 col-lg-offset-2 text-center"> <p class="title">Giới thiệu</p> <a href="https://xemtailieu.com/" title="Thư viện tài liệu"><img src="//s.xemtailieu.com/public/assets/img/logo_full.png" alt="Xemtailieu"></a> <i>Thư viện tài liệu trực tuyến</i> </div> <div class="col-lg-3 col-xs-12"> <p class="title">Hỗ trợ</p> <ul class="nav"> <li><a href="mailto:support@xemtailieu.com"><i class="fa fa-envelope-o"></i> support@xemtailieu.com</a></li> <li><a href="skype:hotro_xemtailieu?chat"><i class="fa fa-skype"></i> hotro_xemtailieu</a></li> </ul> </div> <div class="col-lg-3 col-xs-12"> <p class="title">Giúp đỡ</p> <ul class="nav"> <li><a href="/content/dieu-khoan-su-dung.html" title="Điều khoản trang xemtailieu.com">Điều khoản sử dụng</a></li> <li><a href="/content/quy-dinh-duyet-tai-lieu.html" title="Quy định duyệt tài liệu trang xemtailieu.com">Quy định duyệt tài liệu</a></li> <li><a href="/content/huong-dan-upload.html" title="Hướng dẫn upload tài liệu trang xemtailieu.com">Hướng dẫn upload tài liệu</a></li> <li><a href="/content/cac-hinh-thuc-kiem-tien-tren-xemtailieu.html" title="Hướng dẫn kiếm tiền trên trang xemtailieu.com">Hướng dẫn kiếm tiền</a></li> </ul> </div> </div> <p>Xemtailieu.com là <a href="http://xemtailieu.com" style="color:#333;font-weight: bold" title="thư viện tài liệu">thư viện tài liệu</a> trực tuyến, nơi chia sẽ trao đổi tài liệu như luận văn đồ án, sách, giáo trình, <a href="//xemtailieu.com/danh-muc/luyen-thi-de-thi-230.html" title="đề thi" style="color:#333;font-weight: bold" > đề thi</a>, truyện đọc.v.v.. Với kho tài liệu khủng lên đến hàng triệu tài liệu tại Xemtailieu.com hy vọng đáp ứng được nhu cầu của các thành viên. </p></div> <div class="footer-bottom padding-bottom-10"> <div class="container"><a href="https://xemtailieu.com/" title="Xemtailieu.com - Thư viện tài liệu"><b>Xemtailieu.com</b></a> không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên.</div> </div> </footer> <div id="signin" class="modal fade" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="signin-title" aria-hidden="true"> <div class="modal-dialog modal-sm"> <div class="modal-content"> <div class="modal-header"> <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">×</button> <h3 class="modal-title" id="signin-title"><i class="fa fa-sign-in"></i> Đăng nhập</h3> </div> <form action="/dang-nhap/sm" method="POST" target="main"> <div class="modal-body modal-padding"> <a href="/dang-nhap/facebook" class="btn btn-block btn-social btn-facebook margin-bottom-10 border-radius-6"><i class="fa fa-facebook-square"></i>Đăng nhập với Facebook</a> <div class="separator"><span>hoặc</span></div> <a href="/dang-nhap/google" class="btn btn-block btn-social btn-google-plus margin-bottom-10 border-radius-6"><i class="fa fa-google-plus-square"></i>Đăng nhập với Google</a> <div class="separator"><span>-</span></div> <input type="text" class="form-control input-lg" name="email" placeholder="Email address" required> <span class="help-block"></span> <input type="password" class="form-control input-lg" name="password" placeholder="Password" required> </div> <div class="modal-footer bg-white no-border margin-bottom-10"> <button type="submit" class="btn btn-lg btn-block btn-primary">Đăng nhập</button></div> </form> </div> </div> </div> <div id="rina-mark"></div> <div class="back-to-top"><span class="scroll-top-inner"> <i class="fa fa-3x fa-chevron-up"></i> </span></div> <script src="//s.xemtailieu.com/public/assets/plugins/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script> <script src="//s.xemtailieu.com/public/assets/plugins/core.js"></script> <script src="//s.xemtailieu.com/public/assets/plugins/notify.js" type="text/javascript"></script><script src="//s.xemtailieu.com/public/assets/plugins/rina.js" type="text/javascript"></script> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-52358676-1"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-52358676-1'); </script> </body> </html>