Tài liệu De thi lan1 cad 2d 120716

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1532 |
  • Lượt tải: 0
truongtrungcapnghe

Tham gia: 14/09/2016

Mô tả:

Đề thi Autocad Trường TCN Bình Dương
Trung tâm tin học trường Đại học SPKT-TP.HCM Khoa Tin học **************** Họ và tên : ................................................................ Đề thi hết môn (lần 1) Môn thi AutoCAD Khóa: Lớp: Thời gian làm bài: 90 phút Điểm: Năm sinh : ................................................................ Nơi sinh :................................................................ Câu 1 (1,5 điểm): Hãy vẽ và đo kích thước hình 2D sau: Câu 2 (1,5 điểm): Hãy vẽ và đo kích thước hình 2D sau: Câu 3 (3 điểm): Hãy vẽ và đo kích thước hình 2D sau: Câu 4 (4 điểm): Hãy vẽ và đo kích thước hình 2D sau: Hiệu trưởng Giáo viên ra đề Bùi Ngọc Lâm
- Xem thêm -