Tài liệu đề thi hsg môn lịch sử 10 chuyên duyên hải và đồng bằng bắc bộ

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 4378 |
  • Lượt tải: 13
congnguyenvan33697

Tham gia: 22/04/2016

Mô tả:

N hiều năm trở lại đây, hội các trường THPT chuyên trực thuộc các Sở Giáo dục và Đào tạo của các tỉnh - thành phố và trực thuộc các trường Đại học vùng Duyên hải & Đồng bằng Bắc bộ tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cho học sinh các khối chuyên lớp 10 và lớp 11 ở các môn học như: Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ Văn, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Tin học. Với những môn học như: Toán học, Vật lý, Hoá học, Ngữ Văn hay Ngoại ngữ thì từ trước tới nay trên thị trường sách đã có rất nhiều đầu sách dạng “tuyển tập hay tuyển chọn” các đề thi học sinh giỏi các cấp, nhưng với bộ môn Lịch sử thì đầu sách dạng này lại rất hiếm. Do vậy cuốn sách “Giới thiệu các đề thi chọn học sinh giỏi của các trường THPT chuyên vùng Duyên hải & Đồng bằng Bắc bộ - môn Lịch sử 10” được tuyển chọn, biên soạn và xuất bản nhằm mục đích: - Giúp cho học sinh và giáo viên giảng dạy bộ môn Lịch sử cấp THPT có được cách nhìn chính xác và toàn diện về xu hướng ra đề thi môn Lịch sử trong kỳ thi chọn học sinh giỏi khối lớp 10 trường THPT chuyên của các tỉnh - thành phố và trực thuộc các trường đại học vùng Duyên hải & Đồng bằng Bắc bộ. - Giúp cho học sinh và giáo viên giảng dạy bộ môn Lịch sử cấp THPT có thêm được nguồn tư liệu tham khảo hữu ích trong quá trình học tập và giảng dạy. Qua đó góp phần vào việc nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn, đạt kết quả cao trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp khu vực và cấp Quốc gia. Cuốn sách này có 76 đề thi, gồm đề thi chính thức và đề thi đề xuất cho kì thi chọn học sinh giỏi các trường THPT chuyên vùng Duyên hải & Đồng bằng Bắc bộ - môn Lịch sử 10, các đề thi được chọn lọc và sắp xếp theo từng năm học, từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2015 - 2016. Các đề thi trong cuốn sách này được các tác giả sưu tầm, chọn lọc từ nhiều kênh khác nhau như từ bạn bè, đồng nghiệp, từ Website của các Sở giáo dục - đào tạo, từ trang http:// www. dethi.violet.vn và nhiều Website có uy tín khác. Trong cuốn sách này, hầu hết các đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm chi tiết, nhưng cũng có một vài đề thi không đáp án và hướng dẫn chấm. Với những đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm, các tác giả giữ nguyên văn đáp án và thang điểm để các em học sinh và quý thầy cô có thể thấy và vận dụng được cách trả lời và cho điểm đối với mỗi đơn vị kiến thức trong đề thi. Với những đề thi không có đáp án thì các em học sinh và quý thầy cô có thể tự giải để củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng và phương pháp giải. Với vai trò là những giáo viên tâm huyết với nghề, giàu kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi cấp tỉnh, cấp khu vực và cấp Quốc gia môn Lịch sử cấp THPT, các tác giả thấy cuốn sách sẽ là nguồn học liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh yêu thích môn Lịch sử và giáo viên dạy môn Lịch sử ở các trường THPT, đặc biệt sẽ rất hữu ích với những em học sinh và quý thầy cô tham gia bồi dưỡng, luyện thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp khu vực và cấp Quốc gia. Ngoài ra cuốn sách cũng là nguồn học liệu tham khảo rất tốt cho sinh viên - giáo sinh chuyên nghành sư phạm Lịch sử ở các trường Cao đẳng và Đại học. Mặc dù đã cố gắng sưu tầm, chọn lọc, biên soạn nhưng cuốn sách sẽ khó tránh khỏi những thiếu sót, các tác giả rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý đồng nghiệp và các em học sinh để lần xuất bản sau được hoàn chỉnh hơn. Nhân đây, các tác giả cũng bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới quý đồng nghiệp đang công tác tại các trường THPT chuyên đã cung cấp tư liệu quý báu để chúng tôi xây dựng và hoàn thành cuốn sách này. Chúc các em học sinh và quý thầy cô đạt được nhiều thành tích cao trong quá trình học tập và giảng dạy khi khai thác, sử dụng cuốn sách này. Mọi ý kiến đóng góp của quý thầy cô và các em xin vui lòng liên hệ với các tác giả theo địa chỉ email: hoclieubaolong@gmail.com. Các tác giả trân trọng cảm ơn! Chịu trách nhiệm nội dung: Nhóm giáo viên giảng dạy môn Lịch sử THPT tỉnh Nam Định Chịu trách nhiệm in ấn và phát hành: Công ty TNHH cung ứng học liệu và dịch vụ Giáo dục Bảo Long Người đại diện cho công ty, ông: Nguyễn Văn Công – Điện thoại liên hệ: 01243771012 NAM ĐỊNH Ngày 8 tháng 6 năm 2017
Giíi thiÖu ®Ò thi chän HSG c¸c tr-êng THPT chuyªn khu vùc Duyªn h¶i & §ång b»ng B¾c bé – M«n LÞch sö 10 C«ng ty tnhh cung øng häc liÖu Vµ dÞch vô gi¸o dôc b¶o long §iÖn tho¹i liªn hÖ: 01243771012 MíI GiíI THIÖU c¸c ®Ò thi chän häc sinh giái cña c¸c tr-êng thpt chuyªn vïng duyªn h¶I & ®ång b»ng b¾c bé m«n LÞCH Sö 10 Thµnh c«ng lµ mét hµnh tr×nh chø kh«ng ph¶i lµ ®iÓm ®Õn! Trªn con ®-êng thµnh c«ng kh«ng cã dÊu ch©n cña ng-êi l-êi biÕng! 1 C«ng ty TNHH cung øng häc liÖu vµ dÞch vô Gi¸o dôc B¶o Long – G§: NguyÔn V¨n C«ng - §T: 01243771012 Giíi thiÖu ®Ò thi chän HSG c¸c tr-êng THPT chuyªn khu vùc Duyªn h¶i & §ång b»ng B¾c bé – M«n LÞch sö 10 lêi nãi ®Çu hiều năm trở lại đây, hội các trường THPT chuyên trực thuộc các Sở Giáo dục và Đào tạo của các tỉnh - thành phố và trực thuộc các trường Đại học vùng Duyên hải & Đồng bằng Bắc bộ tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cho học sinh các khối chuyên lớp 10 và lớp 11 ở các môn học như: Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ Văn, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Tin học. Với những môn học như: Toán học, Vật lý, Hoá học, Ngữ Văn hay Ngoại ngữ thì từ trước tới nay trên thị trường sách đã có rất nhiều đầu sách dạng “tuyển tập hay tuyển chọn” các đề thi học sinh giỏi các cấp, nhưng với bộ môn Lịch sử thì đầu sách dạng này lại rất hiếm. Do vậy cuốn sách “Giới thiệu các đề thi chọn học sinh giỏi của các trường THPT chuyên vùng Duyên hải & Đồng bằng Bắc bộ - môn Lịch sử 10” được tuyển chọn, biên soạn và xuất bản nhằm mục đích: N - Giúp cho học sinh và giáo viên giảng dạy bộ môn Lịch sử cấp THPT có được cách nhìn chính xác và toàn diện về xu hướng ra đề thi môn Lịch sử trong kỳ thi chọn học sinh giỏi khối lớp 10 trường THPT chuyên của các tỉnh - thành phố và trực thuộc các trường đại học vùng Duyên hải & Đồng bằng Bắc bộ. - Giúp cho học sinh và giáo viên giảng dạy bộ môn Lịch sử cấp THPT có thêm được nguồn tư liệu tham khảo hữu ích trong quá trình học tập và giảng dạy. Qua đó góp phần vào việc nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn, đạt kết quả cao trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp khu vực và cấp Quốc gia. Cuốn sách này có 76 đề thi, gồm đề thi chính thức và đề thi đề xuất cho kì thi chọn học sinh giỏi các trường THPT chuyên vùng Duyên hải & Đồng bằng Bắc bộ - môn Lịch sử 10, các đề thi được chọn lọc và sắp xếp theo từng năm học, từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2015 - 2016. Các đề thi trong cuốn sách này được các tác giả sưu tầm, chọn lọc từ nhiều kênh khác nhau như từ bạn bè, đồng nghiệp, từ Website của các Sở giáo dục - đào tạo, từ trang http:// www. dethi.violet.vn và nhiều Website có uy tín khác. Trong cuốn sách này, hầu hết các đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm chi tiết, nhưng cũng có một vài đề thi không đáp án và hướng dẫn chấm. Với những đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm, các tác giả giữ nguyên văn đáp án và thang điểm để các em học sinh và quý thầy cô có thể thấy và vận dụng được cách trả lời và cho điểm đối với mỗi đơn vị kiến thức trong đề thi. Với những đề thi không có đáp án thì các em học sinh và quý thầy cô có thể tự giải để củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng và phương pháp giải. Với vai trò là những giáo viên tâm huyết với nghề, giàu kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi cấp tỉnh, cấp khu vực và cấp Quốc gia môn Lịch sử cấp THPT, các tác giả thấy cuốn sách sẽ là nguồn học liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh yêu thích môn Lịch sử và giáo viên dạy môn Lịch sử ở các trường THPT, đặc biệt sẽ rất hữu ích với những em học sinh và quý thầy cô tham gia bồi dưỡng, luyện thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp khu vực và cấp Quốc gia. Ngoài ra cuốn sách cũng là nguồn học liệu tham khảo rất tốt cho sinh viên - giáo sinh chuyên nghành sư phạm Lịch sử ở các trường Cao đẳng và Đại học. Mặc dù đã cố gắng sưu tầm, chọn lọc, biên soạn nhưng cuốn sách sẽ khó tránh khỏi những thiếu sót, các tác giả rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý đồng nghiệp và các em học sinh để lần xuất bản sau được hoàn chỉnh hơn. Nhân đây, các tác giả cũng bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới quý đồng nghiệp đang công tác tại các trường THPT chuyên đã cung cấp tư liệu quý báu để chúng tôi xây dựng và hoàn thành cuốn sách này. Chúc các em học sinh và quý thầy cô đạt được nhiều thành tích cao trong quá trình học tập và giảng dạy khi khai thác, sử dụng cuốn sách này. Mọi ý kiến đóng góp của quý thầy cô và các em xin vui lòng liên hệ với các tác giả theo địa chỉ email: hoclieubaolong@gmail.com. Các tác giả trân trọng cảm ơn! Chịu trách nhiệm nội dung: Nhóm giáo viên giảng dạy môn Lịch sử THPT tỉnh Nam Định Chịu trách nhiệm in ấn và phát hành: Công ty TNHH cung ứng học liệu và dịch vụ Giáo dục Bảo Long Người đại diện cho công ty, ông: Nguyễn Văn Công – Điện thoại liên hệ: 01243771012 NAM ĐỊNH Ngày 8 tháng 6 năm 2017 C«ng ty TNHH cung øng häc liÖu vµ dÞch vô Gi¸o dôc B¶o Long – G§: NguyÔn V¨n C«ng - §T: 01243771012 2 Giíi thiÖu ®Ò thi chän HSG c¸c tr-êng THPT chuyªn khu vùc Duyªn h¶i & §ång b»ng B¾c bé – M«n LÞch sö 10 ĐỀ SỐ 1 Kì thi chọn HSG các trường THPT chuyên vùng Duyên hải & Đồng bằng Bắc Bộ, ĐỀ THI CHÍNH THỨC, môn LỊCH SỬ LỚP 10, năm học 2011 – 2012 Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian giao đề Câu 1 (3,0 điểm) Nêu sự khác nhau giữa các quốc gia cổ đại phương Đông và các quốc gia cổ đại phương Tây về: điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế và thể chế chính trị. Câu 2 (3,0 điểm) Sự phát triển thịnh đạt và suy thoái của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á được biểu hiện như thế nào? Câu 3 (3,0 điểm) Nêu nguyên nhân, điều kiện; kể tên những cuộc phát kiến lớn về địa lí (thế kỉ XV, XVI). Phân tích tác động của những phát kiến địa lí đối với sự phát triển của lịch sử nhân loại. Câu 4 (2,5 điểm) Trình bày những chuyển biến về kinh tế, xã hội đưa đến sự ra đời nhà nước Văn Lang. Sự ra đời của nhà nước Văn Lang – Âu Lạc có ý nghĩa đối với sự phát triển của lịch sử dân tộc như thế nào? Câu 5 (3,0 điểm) Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa lớn chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến thế kỉ XV theo nội dung: tên các cuộc kháng chiến, khởi nghĩa; thời gian; anh hùng dân tộc; chiến thắng tiêu biểu. Câu 6 ( 2,5 điểm) Sự chủ động của nhà Lý trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077) để bảo vệ nền độc lập dân tộc được thể hiện như thế nào? Câu 7 (3,0 điểm) Trình bày và nhận xét việc mở rộng buôn bán trong và ngoài nước ở Việt Nam thế kỉ XVI – XVII. -----------------HẾT----------------- 3 C«ng ty TNHH cung øng häc liÖu vµ dÞch vô Gi¸o dôc B¶o Long – G§: NguyÔn V¨n C«ng - §T: 01243771012 Giíi thiÖu ®Ò thi chän HSG c¸c tr-êng THPT chuyªn khu vùc Duyªn h¶i & §ång b»ng B¾c bé – M«n LÞch sö 10 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1 Câu 1 2 3 4 Nội dung trả lời Nêu sự khác nhau giữa các quốc gia cổ đại phương Đông và các quốc gia cổ đại phương Tây về: điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế và thể chế chính trị. - Điều kiện tự nhiên + Phương Đông: Được hình thành trên lưu vực sông lớn, có thuận lợi về đất trông và có khó khăn về trị thủy..... + Phương Tây: Phần lớn lãnh thổ là núi và cao nguyên, đất canh tác ít, khô cứng nhưng được biển bao bọc, thuận lợi cho thương mại đường biển... - Đặc điểm kinh tế + Phương Đông: Nông nghiệp phát triển sớm, xuất hiện của cải dư thừa ngay từ khi chưa có đồ sắt... + Phương Tây: Nông nghiệp hạn chế, thủ công nghiệp và thương nghiệp phát triển, lưu thông tiền tệ sớm.... - Thể chế chính trị + Phương Đông: Nhà nước chuyên chế cổ đại, vua nắm cả pháp quyền và thần quyền... + Phương Tây: Dân chủ chủ nô (A ten) và Cộng hoà quý tộc (Rô ma).... Sự phát triển thịnh đạt và suy thoái của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á được biểu hiện như thế nào? - Sự phát triển thịnh đạt + Thời gian: từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVIII + Các quốc gia tiêu biểu: Đại Việt, Ăng co, Pa gan, Lan Xang, Su khô thay.... + Biểu hiện: Kinh tế phát triển (nông nghiệp và thủ công nghiệp...); chính trị ổn định, chế độ quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền; xây dựng nền văn hoá dân tộc phong phú... - Sự suy thoái + Thời gian: từ nửa sau thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX. + Biểu hiện: khủng hoảng về kinh tế và chính trị, các cuộc khởi nghĩa nông dân chống nhà nước phong kiến; chiến tranh giữa các quốc gia; sự xâm nhập của các nước tư bản phương Tây... Nêu nguyên nhân, điều kiện; kể tên những cuộc phát kiến lớn về địa lí (thế kỉ XV, XVI). Phân tích tác động của những phát kiến địa lí đối với sự phát triển của lịch sử nhân loại. - Nguyên nhân, điều kiện + Do nhu cầu về hương liệu, vàng bạc, thị trường tăng cao... + Con đường giao lưu qua Tây Á bị người Ả Rập chiếm... + Khoa học-kĩ thuật có nhiều tiế bộ.... + Ngành hàng hải có nhiều hiểu biết về đại dương, sử dụng la bàn... + Kĩ thuật đóng tàu có bước tiến quan trọng... + Có những tài liệu về các cuộc hành trình đường biển trước đó... - Những cuộc phát kiến lớn về địa lí (thế kỉ XV, XVI) + Năm 1487, Đi-a-xơ đến Hảo Vọng... + Năm 1492, Cô-lôm-bô phát hiện châu Mĩ... + Năm 1497, Va-xcô đơ Ga-ma đến Ấn Độ (1498)... + Năm 1519, Ma-gien-lăng vòng quanh thế giới (1519-1521)... - Tác động + Mặt tích cực: có hiểu biết mới về trái đất, về những dân tộc mới, tạo điều kiện cho sự giao lưu giữa các nền văn hoá, thúc đẩy thương nghiệp phát triển.... + Hạn chế: Nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ.... Trình bày những chuyển biến về kinh tế, xã hội đưa đến sự ra đời nhà nước Văn Lang. Sự ra đời của nhà nước Văn Lang – Âu Lạc có ý nghĩa đối với sự phát triển của lịch sử dân tộc như thế nào? Chuyển biến về kinh tế, xã hội đưa đến sự ra đời nhà nước Văn Lang. - Về kinh tế + Thời Đông Sơn (nửa sau thiên niên kỉ I TCN), công cụ bằng đồng thau phổ biến và C«ng ty TNHH cung øng häc liÖu vµ dÞch vô Gi¸o dôc B¶o Long – G§: NguyÔn V¨n C«ng - §T: 01243771012 Điểm 3,0 đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 3,0đ 0,5đ 0,75đ 0,75đ 0,5đ 0,5đ 3,0đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 2,5đ 0,25đ 4 Giíi thiÖu ®Ò thi chän HSG c¸c tr-êng THPT chuyªn khu vùc Duyªn h¶i & §ång b»ng B¾c bé – M«n LÞch sö 10 5 6 7 5 con người còn biết rèn sắt... + Con người có thể mở rộng địa bàn cư trú ở lưu vực sông Hồng, S. Mã, S. Cả... + Đưa hoạt động kinh tế có những bước phát triển mới.... + Kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước.... + Các nghề thủ công cũng phát triển.... - Về xã hội: Từ thời Phùng Nguyên đã có sự phân hoá giàu nghèo, đến Đông Sơn, sự phân hoá phổ biến hơn.... - Ý nghĩa + Mở ra thời đại dựng nước và giữ nước đầu tiên của dân tộc.. + Hình thành nền văn minh Việt Nam đầu tiên – Văn minh sông Hồng Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa lớn chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến thế kỉ XV theo nội dung: tên các cuộc kháng chiến, khởi nghĩa; thời gian; anh hùng dân tộc; chiến thắng tiêu biểu. Tên cuộc kháng chiến và Thời gian Anh hùng Chiến thắng tiêu biểu khởi nghĩa dân tộc Kháng chiến chống quân 938 Ngô Quyền Chiến thắng Bạch Đằng xâm lược Nam Hán Kháng chiến chông Tống 981 Lê Hoàn Chiến thắng ở vùng Đông Bắc thời Tiền Lê Kháng chiến chống 1075 Lí Thường Trận quyết chiến trên bờ sông quân Tống thời Lí 1077 Kiệt Như Nguyệt Ba lần kháng chiến + 1258 Trần Hưng + Chiến thắng Đông Bộ Đầu chông quân Mông+ 1285 Đạo + Chiến thắng Chương Nguyên thời Trần Dương, Hàm Tử… +1288 + Chiến thắng Bạch Đằng Khởi nghĩa Lam Sơn 1418-1427 Lê Lợi và Chiến thắng Chi Lăngchống quân xâm lược nhà Nguyễn Trãi Xương Giáng Minh Mỗi cuộc kháng chiến hay khởi nghĩa cho 0,5 đ. Riêng kháng chiến chống MôngNguyên cho 1,0đ. Sự chủ động của nhà Lý trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077) để bảo vệ nền độc lập dân tộc được thể hiện như thế nào? - Âm mưu xâm lược của nhà Tống: nhà Tống đang gặp khó khăn......vua Tống cho tập trung quân ở một số nơi giáp Đại Việt, chuẩn bị cuộc xâm lược... - Chủ động trong phòng ngự: Năm 1075, Lí Thường Kiệt cho quân tập kích sang đất Tống (Ung Châu, Khâm Châu, Liêm Châu) rồi rút về nước... - Năm 1077, quân Tống sang xâm lược Đại Việt. Lí Thường Kiệt cho xây dựng phòng tuyến sông Như Nguyệt... - Chủ động tiến công: Lí Thường Kiệt cho quân tập kích quân Tống ở bờ Bắc Sông Như Nguyệt, đẩy địch vào thế bị động... - Chủ động kết thúc chiến tranh: Khi quân Tống rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, Lí Thường Kiệt chủ động bàn hoà, để hai bên đi đến kết thúc chiến tranh... Trình bày và nhận xét việc mở rộng buôn bán trong và ngoài nước ở Việt Nam thế kỉ XVI – XVII. - Buôn bán trong nước: + Trao đổi hàng hoá giữa các địa phương được mở rộng hơn trước. Các làng đều có chợ... + Hình thành các luồng buôn bán giữa miền ngược và miền xuôi. Đặc biệt buôn bán giữa Đàng Trong và Đàng Ngoài…. - Buôn bán với nước ngoài: + Với các nước phương Đông, đặc biệt là Trung Quốc và Nhật Bản... + Từ thế kỉ XVI, các nước phương Tây đã sang buôn bán... - Nhận xét + Sự thông thương buôn bán với các nước phương Tây đã bước đầu đưa nước ta tiếp xúc với luồng thương mại quốc tế đang phát triển... + Góp phần mở rộng thị trường trong nước và thúc đẩy sự hưng thịnh của một số đô thị... C«ng ty TNHH cung øng häc liÖu vµ dÞch vô Gi¸o dôc B¶o Long – G§: NguyÔn V¨n C«ng - §T: 01243771012 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ 0,5đ 3,0đ 2,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 3,0đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ Giíi thiÖu ®Ò thi chän HSG c¸c tr-êng THPT chuyªn khu vùc Duyªn h¶i & §ång b»ng B¾c bé – M«n LÞch sö 10 ĐỀ SỐ 2 Kì thi chọn HSG các trường THPT chuyên vùng Duyên hải & Đồng bằng Bắc Bộ, ĐỀ THI CHÍNH THỨC, môn LỊCH SỬ LỚP 10, năm học 2012 – 2013 Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian giao đề Câu 1: (3 điểm) Trình bày và nhận xét về những đặc điểm của điều kiện tự nhiên và sự phát triển ban đầu về kinh tế của các quốc gia cổ đại phương Đông. C©u 2: (3 điểm) Chế độ phong kiến ở các nước phương Đông hình thành sớm nhưng kết thúc muộn hơn chế độ phong kiến ở Tây Âu, đúng hay sai? Lấy dẫn chứng cụ thể chứng minh. C©u 3: (3 điểm) Vì sao giai cấp tư sản mới hình thành đã công khai đấu tranh chống lại giai cấp phong kiến? Nêu những hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp tư sản, kết quả và ý nghĩa của nó. C©u 4: (3 điểm) Quá trình hình thành, phát triển và hoàn thiện bộ máy Nhà nước quân chủ chuyên chế ở nước ta diễn ra như thế nào? Việc xây dựng, hoàn thiện bộ máy Nhà nước quân chủ đó có ý nghĩa như thế nào. C©u 5: (3 điểm) Trình bày những thành tựu tiêu biểu của nền văn hoá, khoa học kĩ thuật ở nước ta từ thế kỉ X đến thế kỉ XV. C©u 6: (2,5 điểm) Hãy nêu những biến đổi lớn của nhà nước phong kiến ở nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII. C©u 7: (2,5 điểm) Trình bày những đóng góp quan trọng của phong trào nông dân Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc trong giai đoạn cuối thế kỉ XVIII? -----------------HẾT----------------- C«ng ty TNHH cung øng häc liÖu vµ dÞch vô Gi¸o dôc B¶o Long – G§: NguyÔn V¨n C«ng - §T: 01243771012 6 Giíi thiÖu ®Ò thi chän HSG c¸c tr-êng THPT chuyªn khu vùc Duyªn h¶i & §ång b»ng B¾c bé – M«n LÞch sö 10 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 02 Môc lôc Đề - Đáp án STT Trang I Năm học 2011 – 2012 1 Đề chính thức II Năm học 2012 – 2013 2 Đề thi chính thức 5-8 3 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Lương Văn Tụy - Ninh Bình 9 - 12 4 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định 13 - 16 5 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Hưng Yên - Hưng Yên 17 - 22 6 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Lào Cai - Lào Cai 23 - 27 7 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Quốc Học - Thừa Thiên Huế 28 - 34 8 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Hạ Long - Quảng Ninh 35 - 40 9 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Biên Hòa - Hà Nam 41 - 46 10 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Bắc Giang - Bắc Giang 47 - 52 11 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình 53 - 57 12 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương 58 - 62 13 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Thái Nguyên – Thái Nguyên 63 - 68 14 Đề thi đề xuất của trường THPT Chu Văn An - Hà Nội 69 - 73 15 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Thái Bình - Thái Bình 74 - 77 16 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Vĩnh Phúc – Vĩnh Phúc 78 - 84 III Năm học 2013 - 2014 17 Đề thi chính thức 85 - 89 18 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Bắc Giang - Bắc Giang 90 - 95 19 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Quốc Học - Thừa Thiên Huế 96 - 100 20 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Trần Phú - Hải Phòng 101 - 104 21 Đề thi đề xuất của trường THPT Chu Văn An - Hà Nội 105 - 108 22 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Hưng Yên - Hưng Yên 109 - 115 23 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm - Quảng Nam 116 - 120 24 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Lào Cai - Lào Cai 121 - 125 25 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Lương Văn Tụy - Ninh Bình 126 - 130 26 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Thái Nguyên - Thái Nguyên 131 - 135 27 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc 136 - 143 28 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình 144 - 148 29 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Thái Bình – Thái Bình 149 - 153 7 2-4 C«ng ty TNHH cung øng häc liÖu vµ dÞch vô Gi¸o dôc B¶o Long – G§: NguyÔn V¨n C«ng - §T: 01243771012 Giíi thiÖu ®Ò thi chän HSG c¸c tr-êng THPT chuyªn khu vùc Duyªn h¶i & §ång b»ng B¾c bé – M«n LÞch sö 10 30 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Vùng Cao Việt Bắc 154 - 158 31 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành - Yên Bái 159 - 166 32 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Biên Hòa - Hà Nam 167 - 171 33 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định 172 - 175 34 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Hạ Long - Quảng Ninh 176 - 181 35 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Bắc Ninh - Bắc Ninh 182 - 185 IV Năm học 2014 - 2015 36 Đề thi chính thức 186 - 190 37 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Bắc Giang – Bắc Giang 191 - 195 38 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Bắc Ninh – Bắc Ninh 196 - 201 39 Đề thi đề xuất của trường THPT Chu Văn An – Hà Nội 202 - 210 40 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – Điện Biên 211 - 215 41 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương 216 - 220 42 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Trần Phú – Hải Phòng 221 - 224 43 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Hưng Yên - Hưng Yên 225 - 228 44 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ 229 - 234 45 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi 235 - 241 46 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Quốc Học - Thừa Thiên Huế 242 - 249 47 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình 250 - 255 48 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Lào Cai - Lào Cai 256 - 260 49 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định 261 - 264 50 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Lương Văn Tụy - Ninh Bình 265 - 272 51 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm - Quảng Nam 273 - 287 52 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Thái Bình - Thái Bình 288 - 291 53 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Vùng Cao Việt Bắc 292 - 298 54 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành – Yên Bái 299 - 304 55 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Vĩnh Phúc – Vĩnh Phúc 305 - 309 56 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Thái Nguyên - Thái Nguyên 310 - 315 V Năm học 2015 - 2016 57 Đề thi chính thức 316 - 321 58 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Bắc Giang – Bắc Giang 322 - 329 59 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Bắc Ninh – Bắc Ninh 330 - 334 60 Đề thi đề xuất của trường THPT Chu Văn An – Hà Nội 335 - 341 61 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – Điện Biên 342 - 347 62 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Hạ Long – Quảng Ninh 348 - 353 63 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Biên Hòa – Hà Nam 354 - 358 C«ng ty TNHH cung øng häc liÖu vµ dÞch vô Gi¸o dôc B¶o Long – G§: NguyÔn V¨n C«ng - §T: 01243771012 8 Giíi thiÖu ®Ò thi chän HSG c¸c tr-êng THPT chuyªn khu vùc Duyªn h¶i & §ång b»ng B¾c bé – M«n LÞch sö 10 64 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương 359 - 364 65 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Trần Phú – Hải Phòng 365 - 369 66 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình 370 - 374 67 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Hưng Yên – Hưng Yên 375 - 380 68 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Lào Cai – Lào Cai 381 - 386 69 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định 387 - 391 70 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ 392 - 399 71 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm – Quảng Nam 400 - 406 72 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi 407 - 411 73 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Thái Bình – Thái Bình 412 - 416 74 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Vĩnh Phúc – Vĩnh Phúc 417 - 421 75 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Vùng Cao Việt Bắc 422 - 427 76 Đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành - Yên Bái 428 - 432 (Quý thầy cô có nhu cầu mua sách dạng bản in khổ A4, đẹp chuẩn, mực và giấy tốt - kèm khuyến mãi 20 đề có đáp án dạng word tự chọn và 05 chuyên đề - sáng kiến kinh nghiệm (do các giáo viên chuyên LỊCH SỬ viết) liên quan đến chương trình bồi dưỡng HSG môn LỊCH SỬ cấp THPT dạng word thì liên hệ qua email hoclieubaolong@gmail.com hoặc số điện thoại 01243771012, giá cả thỏa thuận) 9 C«ng ty TNHH cung øng häc liÖu vµ dÞch vô Gi¸o dôc B¶o Long – G§: NguyÔn V¨n C«ng - §T: 01243771012
- Xem thêm -