Tài liệu De thi gk dhkt5lt

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 97 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

ĐỀ THI GIỮA KỲ Kỳ thi: Học kỳ 2(2013-2014) DHKT5LTTH MÔN THI: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ P2 Hình thức thi: Tự luận Thời gian làm bài: 45phút, không kể thời gian giao đề. Đề 2 Câu 1(5đ): Tại công ty Song Tiến Hải năm trước có tài liệu về tình hình tiêu thụ sản phẩm như sau: - Khối lượng tiêu thụ: 30.000 SP - Đơn giá bán 30.000đ - Chi phí khả biến 1 SP 18.000đ - Tổng chi phí bất biến hoạt động trong năm 192.000.000đ Yêu cầu: 1. Lập báo cáo KQKD theo dạng số dư đảm phí. Xác định: - Khối lượng bán và doanh thu tại điểm hoà vốn. - Độ lớn đòn bẩy kinh doanh ở mức doanh thu năm trước và nêu ý nghĩa. 2. DN dự kiến mức chi phí nhân công trực tiếp tăng 2.400đ/sp so với năm trước, giá bán vẫn không đổi. Hãy xác định sản lượng bán và doanh thu hoà vốn trong trường hợp này. 3. Nếu chi phí nhân công trực tiếp thực sự tăng 2.400đ/sp thì phải tiêu thu bao nhiêu SP để DN trong năm tới vẫn đạt được lợi nhuận như năm trước? Câu 2 (5đ): Công ty CMC sản xuất máy tính cá nhân. Mỗi chiếc máy tính cần 3 chíp nhỏ, giá 40.000 đ/chiếc và được mua từ các nhà cung cấp nước ngoài. Công ty CMC đã lập dự toán sản xuất máy tính cho năm 200N quý I năm 200N+1 như sau: 200N 200N+1 Chỉ tiêu Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Số lượng máy tính dự kiến SX (Chiếc) 60.000 90.000 150.000 100.000 80.000 Chính sách dự trữ của công ty CMC là lượng chíp dự trữ cuối mỗi quý bằng 20% nhu cầu của quý sau. 36.000 chíp được dữ trữ sẵn cho quý I năm 200N. Yêu cầu: Lập dự toán nguyên vật liệu trực tiếp cho từng quý và cả năm 200N. - Thí sinh không phải chép đề thi vào tờ giấy thi. - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên: ……………………………. Số báo danh: …………….. Duyệt đề Giáo viên ra đề
- Xem thêm -