Tài liệu đề tài 6

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 307 |
  • Lượt tải: 0
luvanloi

Tham gia: 01/01/2018

Mô tả:

Đề tài : Chương trình mô phỏng đánh giá hiệu năng (BER vs Eb/N0) của phương pháp điều chế 4-QAM Nhóm số : 06 Đề tài số: 06 Thành viên: Thành viên Nguyễn Ngọc MSSV 20142582 Linh Lữ Văn Lợi Lê Thanh Sơn 20142730 20143805 Điểm NỘI DUNG 1. Vai trò chương trình Sơ đồ khối chương trình (2 trang) Giải thích từng khối (qua loa thôi, chi tiết cũng được :V) Trang nữa : Kết quả và thảo luậnc (1trang) Phụ lục : code (tầm 2 trang)
- Xem thêm -